Protein Translation for a region of Chromosome XVSend questions or suggestions to SGD

BLAST search


Protein translation of the coding sequence.

Other Formats Available: GCG | FASTA

TPHPHHTHTHTPHPHTHTHHTHTHPHTTPHPHTTHTHTTLP*SNPVQPVSKLTLHYLTSP
LVTLPHLTIPQRTTIHISTSYHQPTVHHNRYPPTTHILLHCHLPCHSSTIHHLVLTILLF
YPPY*NANK*S*IIHIYLPYHSNPTTTCHTHLHLYIDMPYAHGCYSIYHLKLTLLSHSTP
WPISH*ISKYAPTSLCTALASAVYTLCHLPINSMIIYILISISHLAAQNIV*LPLIHTLY
YFTPYTNHSIYIHLCQCYRKITTKIT*T*KYSILQQ*YINTLNYVSIPP*RH*RISSLIL
PFA*TDAISEYYVLMQTIH*NNMPPYCRNILYSLSYNIVVAHIHAGVMFICNIAGIFHRY
MTYIYIYIYIGI*YNVIHFLVLYHLRQRDESISKYYHVYAKSCNWATMQ*YSNY*NYIKS
*PGRAGYVNMPSARKNMRGCTIQNMHL*TAHTPLSSSKEDCILVQLQG*YKPHVHIYIFM
RIYTLSE**YVKGGWNCYLICKYHAVKP*ERFVSYMSLRA*HHYLNT*H*YQQ*RIYCFT
CVVDY*KII*TLFVPYF*VKEFNTIKVLGNPMSKGTTFSKYFILSGVRSILRALMFSLRS
SIFPPSTDGKTFFALERT*AIAIAVTDSVPCSSATLANASLILISASVCSEAPTKERIHS
PFFLRSSIAFLL*NLPPPMTSHGARAIPKCLAIGIISRSKSLFNTFQAELEIAYYVLSV*
KWPFL*MTMVLVYFLMCLHKEYH*HNC*SQQAPCRTTKHKVP*YSGHVAPDYAQQKDNPE
M*LILL*LAYLRRSISTA*Y*RHLQALVRNI*AQSFQVQVAVRN*AYERN*IHQSRLLQH
WQINLFSLHIHTVMNFVGIASKQAAVYHVST*PFFTVVESMAAFQQPISCTCVFLPLTVS
ISE*DY**WCQNLILNDL***V**RSARILNRKSSEFKKLKNIRFIM*ILFFSLFQTIKS
SSLMVRIG*ILRELLGFHC**RL*Y*VHRIY*KFSSRIQESSKWNPYFCILILRLFLIPF
YMFHYPITLSLLVFHFPLDWTTVSQSLCHPLTPHVIIYY*VYDTK*LILEFRSNINTSRI
SILRWLTVVTILMLILVLKSPKAIVFD*GSN*YFSKRVRRLQIALFVFNHLPICIVEFTA
HI*RKRTIEEQNKTISQSSVRHARLTSQL*NRRERMSILMLITCLQRKRTVQKVIQRPNW
PLF*SRMQLHITLPLEYSVLLFFISNK*LYGVIRRVVSLMFQDRE*YVTMR*CGHSKDKS
SLPGRLTGRLRI*RYLSLH*DYSKWCYHY*TVMFNMTNWLVFYVLLF*SIRKSAFILK*Y
YNLTTNYQQ*ENVLP*VSV*EC**LPQFLFMFLPFFLRMFIVANINI*LNKEIQSSYVC*
ALSRSYLRYQQNSIYIAITSFHTLLHKFL*ADYIGNYNSSTPLLPL*CLHY*MHPPLRQI
GLQTLGNIRRSYGRTGD*LFYCSRRLFSFPKNMIITQL*SRAGIRTSQTIFHEI*QYSRC
CWQ*LLCLDVLTADNRHFWCYR*NPFAYTKRTFLTYVRFLIKQKLAGNNITQKVLLYKN*
GWFFGTTASIANVVANIGRSGSFLLDPSL*CRMLEWCHI**QTHADPL*YYRRNTCRSQL
ICCCRLRLFIRF**RRNTYVNINP*TPLRVTYTPF*QGTAVAK*CSFRRCNLTNGK*LGK
DTGIWDVYDW*QDV*MLL*RFINGVHYVELTNRYD*NVDRNLAFSVGTAMKTPSVKFDPG
HYVFFFLGLSIHTLLGVSR*SSLLK*QSVYCTINPTARQVVCKILNTRGNVASN*KGSVF
KISASPNGECLAALASMNPELRNETFLLRDYKPLK*LIKNLCITFTCEYYTSLLVTNIYV
HSDSI*SLETSARTYISYTRPPTHSNHASRKSISILVNVFYLGRSRFNLFLAFPNLTSCR
LLS*LFFR*LTR*AYQLSI*TRKCGFFNATLQKDMISFPVLSYVYYSNFGHSLH*RSDIM
VNSLRG*NHRAYGGFRFKTVYLCMFATVM*SDYKKQLIFTPITLLAQINDNF*GPAIHK*
ILHQDQIEKHHCLTKQPDMIGAFKRNRGSSQSFAKECQPSTLKANLEVAKELPFSDRRDF
EDATQGYIGSLSDEQIIGPDGGVVWCMKSYGFLEPETPANTVNPSLWRQAQLNAIHGLFK
ITDNVYQVRGLDISNMTIIEGNTSLIIIDTLFTTETAQESLKLYYRHRPQKPVRTVIYTH
SHSDHYGGVKGIVKEADVKSGEVQIIAPVGFMESVVAENILAGNAMHRRSQYQFGMLLSP
SVKGHVDCGIGKAASHGTVTLIAPTIIIEEPVEERTIDGVDFVFQLAPGSEAPSEMLIYM
PQQRVLNMAEDVTHHMHNLYALRGVEVRDGNQWAKYIDAARVAFGSKTDVLIAQHHWPTT
GQMRINELLKKQRDMYKFIHDQTLRLLNQGYTSRDIAETLRMPSSLEQEWSTRGYYGTLS
HNVKAVYQKYLGWYDANPANLNPLPPVAYAKKAVEYMGGADAVLARAYKDFQKGEFRWVA
SVVNQLVFADPNNHQARELCADALEQLGYQAEASTWRNAYLVGAMELRQGVPKRRSTGKR
NNIAVLNNEMFFDFLAVRLNATKAEGKIIVSNWCFINSNERFVITLENCALTYIQGWQTD
ADATITLKRTTFEALLANEITMVDFLRSKEVEIEGNRLRIEELLKLFDDFDQSFPVVEPM
GGST*IYYQKSARNLIFRCQLFYPLYYIIFQ*YFFNTRPFVKKRNHSWPTDYHIRYRE*Y
KL*SL*SVVRGVIVFTTIGKVRINIQ*N**IRVFKKGRHSNL*YFGGATGFYLQSPILPK
RAFRIFCFPNNIYYCELKFKVISNSNESAVSIYFDKVCVLQNGSFRPSTFHHLVFIDIPA
NSGKIDSH*RWNTNS**LQLFRACGVYCGAM*ENTQRTLRHKLRQNKENLSGSSPSFGVL
*GDAHRLSL*IDHNFPPISSQWL*WKSHLLKIIYSPRLFNSNRGVIEFFIHYTDM*IFID
TADNRRQPEPIYLVYKRTISDTN*YSTL*TLCFVFMFEYKPEKASVETTVTQLEESLSDK
PLYSLVNIPNTDNSLESLKTPF*ILLWKSIIDSCTSPLSMNVLKDLIQHLNGLRKKNKK*
*ES*TGMLLPFHVSYLWPCRLIEVICHKRSPITYCMIWV*MLTIITLETPYST*LSCVQN
YPHNSFRRN*ELIVGFLCK**RGP*WLRCNAK*QGRVLSIHVEHLWAYLKVVLWLIWFSG
CRTSTALQNCQ*DCRSSG*HYL*HKSSLQLWPSGFFT*EG*VAWQGGNGFF**KEFSL*S
SVSVHTS*WYPP*FKRRNLGARKDGSLRGKKKSS*TRF*EMIRQKGI*TIGKVCHLKCYG
RG*QITIYSLST*WAFWLISLRTFWPHT*LWY*EVSVSQPFKPTC*LFLTLFFIFSCCLV
*HGRQKNVITG*V*VCYNRCTLFLFLQFFAFGKVQCLINGELMQLLP*Y*IIRISMQFVY
PCVLETPNQLKQEQYLLACTICSCKQVSSYPQTFMRKAMPHSIVREMEFFLVWHFLCFQY
*LVAN*FMSISTSRGIRGGMQCQKRKKTTI*VLLVMLVHVDSILDSITELCRNMDTISML
CIF*VCESFFSFNVLYYFQ*DGLRTYIYPIAVGVYELITLFP*LYV*VIA*VCLGYDELI
HYIVELNIRDLKFIICYKSWFSWSVPQKTVPTQKF*YFTCRKMRVSK*ESDTMTCSSHCP
DLQSCS*K*RIFYTARRDAPKNEKRSSDSFLWKDKVLRSHTLPISLLFIGHTLLALLPST
LFLQ*CKISFYVYHIHKMLHEHRH*SNMFIILIYIYIINGIYIIKKSSFLFYFSLLFTVY
GFSFVKASVSSLR*CRYHLWIEPWR*LALIWWSTMGHR*SFW*LGLGKYQSTWW*SHRS*
KRLQQLRLGRFQLGGRLGTCSIGPSEL*YQRRRHPIPPS*LFRQIELEWWLRKHQQRWRR
HQQRLKLI*PLYLFCFLVLI*A*QERKE*KNILKDIQLKQLYLYPCLHQSSLLKRFVNRC
SFITSHLSCFIFRTIFIIKNKMHLFLNEACIYHEFLMRRYCSMVPMCIRMWGK*ECQL*G
CRDVP*KNPFRVPVMLPFWSKKERLN*TLIQKLIV*AFIRCFLNDLHGRNISIS*NPYKI
SDVCRESYTVGVCKSVNSRRLSWCNYVIVAAEGGWY*QKLIFKESCMIKIKL*PFLSGRI
NSTQREIFDSEMQSPFSSQI*RRKVKRQ*IALLYFILF*KSSPGEIH*LLILLVASTSKE
MSLSLW*RLTVRAQLCFLNVFPKFNV**SRRQGFL*EQKATKAPFKECLTTSPTIEKLFF
FSKPMKYSSFSIPKNEERSMCWESQAVVEVYNSNHFVIRCKSPFHGKRILNSALKNRHIC
YRSDFRHPKTYDSNNLLLVVVLIWLNHSLETQA*KK*DRFFFIMI*LNINRVF*KEFINV
EDLYCITLDGSQYRSTYIKIIRNK*DKHRFIGICQTNDKLKVL*GLKLSMRKTIPKNTEI
CIAFKHHI*K*PKQF*L*NSHY*QIDQEFRL*SLSPSQFNSTGSVYVQSEGNYY*QNRPL
FITLGLS*STRNI*FYYVVLFKCKRYTGAGHSHIFIKLSVVLSF**EHQYICFYRIIDTI
*NL*TLFD*LILMIMDLYHMIQNKNEN*V*RNKQTSYTS**LK*RSKKKKEKEKKKLYLI
ENSE*LVFDSLFIRRI*ELRRR*SSNQQFYQCVGGHSAKYSSRINMHAPRALICFLIEEV
LVF*KLAILKTLLLDIRG*FLSCTILYDSFVWKI*HSFVFRAAQEVYTAANFIALHWKII
ITYHFQYFYCRPPYLITVSL*TGLKLCLIVLRGEST*WN*KSTVTITR*VG*EIGKKMGA
SF*KWPTTEFSQSKIAQDYCSSLYKIE*AIT*MRALVTFFSSFYFNTFLLVYYPTLYILP
KLYYLKLIMVVMATVTLIIKAASTLKSLFLDSAFGSTPLFTANMTILLCARFNA*IALST
AIVCR*IAERFTAISTTSSRDTIPCVKTPFSSF*HFLVDLLAKKRKVGVKNINFGNVCIK
ANGSTIEFSYD*IDSTIGLL*VY*VDNRASIRMNLGLITVEGSSMNARLYRRQQAH*YRD
HVF*IHLHNTKVISYFLVSFW*YVKYNNISSLQTVKDLETL*RQSRRNSLHNILYPATAL
INRVHSIAYVQ*FHKWYWFGPKLDKTKKLAAYI*YLFYGAIHLIFNLSDLAFCKLSVGNY
AINKIPVDGREKTSELYALSRAGGKTP**SEAAVTLNGKKSLKIRGRQVCC*KGK*KPVS
TLLHGFFWQQINEKNTHSFRIRRLSISIIRELCGCNLAVFTLVPSKKCSSYHFR*KKKIL
PAISSQQNLYNILRIFFNIGLF*VFDRVWSSIIYA*CLSYF**WHDN*CCCYSLI*YYAV
NHHYTETFRYSAVNWNYYMGNNNLCILH*TAQEKN*V*IWEFAFKSPP*K*SNNLEACCI
GSIGIYVTP*TS*IFFLLLATASVNFVTLDYQLFYFVSLV**SYSVSYYTCPVMISRSKF
*ELVSFIILLGLATFQR*SNLFGIEMSEG*F*R*TFF**TVAYARIKTV*L*VVAVVSTF
IGMRINYHISTSIHSTCILSYTT*ERHKY*ETVNDFSRG*NARLDNFMG**MTVYKMKED
VIIFIIIQTLSQPILIFFSTVCELVHKHRIATSSFIFRYVSASCITPPLAQRKYTIQCH*
P*MLLFLDVVYTYINSKVRC**CPSAI**IYKLKNLDHINQKCILLLNVS*KGSSILTTP
LYRRLFIISSVRIITYQ*IV*RRRSWMSASIC*VIRNWMNIMSFFIIYTHYQIHYICTII
SLRIIWLRSVISR*I*VTVLIRICNSLQLN*GIPINQRLLIAGFKPSRSKCSTTFIRINI
IVRCLE*PAYLIVCHISWQVEKYLVTAGDINICGA**VQLRKNAK*TK*GNHFLLSLSTL
LKMVLTSNA*EANMLLLFFVQNFYPL*LMFLDIARIHLKAILVWLHNVQTCILKG*AACL
KAFYSRV*LTRLCS*VY*TRIMEKTVFNVYF*IYIHKP*DAAFDCFDKNSKVSVRKSIFS
KSNNVICTEYCRSSLLECYEFMKSNL*LAI*SMP*YYC*NREFGE*LDNC*DFHYY*RL*
Y*VCRIC*KFSSDI*QFMKDRRLFYRIVLLLHFPFYML*FIILLHS*FLSVSFH*ISWLF
LYLYVAFTYFYTPQD*VSNFCRKTTLQRVDQYIITCFK*TSTYDGKH*LVS*DFLYMRYF
KENLVPKEKMTCTKMTWAKYLILNELYLQSVQLYILSRLLYINQRTIISMGPLIFHIFSD
LRLLESISRTISTG*NFVGLLLLLSRSMFSSFFRTLNIFYDVNYKKYESQVSNS*N*IIK
GSSRLTAGGDYIYTTNFF*FVYALVKVLRNIFFYISL*KLREMTGANNLIDFCIVKPI*D
YNIAEINVTNVWIFT*LEKKNKIKLIRTFCCFLFQTTILYCYTPLLITTYINSDYFKENS
SSGKSLTLYLYR*YSPAQYPITRRSHDCCLILSFSFSRSSAERLCFLFTVKPRKKKQRTA
LKAANEMDTIINKR*IFE*DSII*TRTSDPIGYFFR*LSGDL*IAIPKLEPSRCINSFAR
R*VHIAPAMEAPTASPI**TDISNPVTVAISLWVVEACTSVHIGKRIIPPAIPTTISAPI
RPEIPSYTTLYLYKRPIPMTPRSDPATTKTFG*G*KCSIMPTTILVHDCRKL*S*AIRCA
LNVDSPNATINTVTKYSNSICKPRRHTNSISNAT*MVGSPRYTRGINGFLANFNSQIRKI
KPKQPPTTIIAIM*PSLHLEVAPPAIVRGNNTKTKKAVKRMTPIKFMSSANFQSV*RRVC
PFSFNFNGGNLPLRQEMY*AYT*GRTNIRVEMGTMMQKIP*PQRHLYGATLPATELTIFP
LTHVFIITGIRNMFIANVRSLNPDRSPVSAVARRRNPE*PNCCITIPAKSPENVGVAAEI
ISPIV*STSAKIQHSIRPNRSDIRAYGTATTEATIDLTVLIDPT*ECFPKLLAA*VCIDC
EICPPSPVQ*PCKNRATSRAVLSELNVTPKAVKEL*SDKTLLTASIRRKPDVVDFSTLLS
VFSL*QTVLLSSKLSFLE*SVSSIFRETFTSTFLLY*SSARTQTIISIK*VISIIQT*TL
RHSKATEGCNCKPWQPL**YTFVSHLGAII*TDFCS*LRTKGNSCPNYGTLFLIRRAYNP
*KPLHLLTENPVSLFGIYDARIKRKRKILGLRVPLVQLKKKNEKKKKQSQTIKSFELQKM
*ACLFS*I*LFFFLTFSHPFIN*LKLS*NFPSFLFSHPQLGTIDTAFIRHFVTCMLDWKI
CWRSKVKTFRGNSK*DCTNR*IYFAG*ILNGHCVIALST*KKVYVFSES*NL*QTKNQYL
HKSSRDIS*VRSALR*MWLQFIMQCVVEMILLIINNNI*FH*YLFLYAHNSPYYLAK*AI
E*PFSQHYYNTIPMQGHMENATQNYTLVYYITHTALPDICRYYLKCGM*HR*K*VYVYV*
KSCRHNHQSFRYVNSALPWLQCSGRRINFASWVVSEFQLKRRAIVWNREVNRIRAEVQSS
KQCFVVVFLCEAEQFLIVQINKLKIISIYSNILVCLSKSQGLLPEVQNRVGILGFVFSVN
SFPERLVQVKPWFSIRTRKTSIWLLTRPLHRCSSMVSGNKGNCFQKPLHLLRVFSMLFLD
RIIVISNFDILVFFDRPVLEIDFTQFLSLVHI*STAQ*HQQHRQQLTRNNTVLRRIVTKS
GN*TRLVVIFQINC*PTISSVNVSEKFSKGNLPIL*FIWDQILTELGRSPDISVGKVE*L
TKFVS*CTCIQPLGFISSMLHFTNCHNFSAILHSVSDELVHFLMKLMDTWSVHCERITGL
PL*VFVNHRSVW*TSNLGVQASHINSKAVYTMV*PVSNGTFVDCLSTVLILPIQIRLGGA
KQTQVKLLCLFIERPCRTTEVRPPIVWRNWLAFGVITLRRSPEEPVTFWIGF*GSALFEP
FMFARAMVDD*VGDKFHTKLMCLFDQGKAVLVRTVGWPDLFVVGNIVTHIILWRVVEW*D
PNGIGTKLFDILQLGGNTLHITPPIVVGVFETCGINLIDCGLFPPLGFCFWMCRRNSHCT
LLSFLYEKTFTFVCVFGLVNGTYILVQLIPRVKKSFLLIYVFYVPMDVLRMIENKKRTK*
I*DLEGVLYVNEAFSFR*CLHNLHDITWYVLQERAWPLARYSRSYHLQADPIIALPPQSC
VYVVPRQSTKRKLTLFSSPQKLHNHFSAELHNHFSAKIT*SFLRASYKCFSRASLGTSQN
LLFLFFLYFRGNQCKTKKERNFVKCKLQVSKNKLYPWKIRRRKL*MKPPPPQ*MLTTRTM
HTLGHLRSKYQ*QFDTPYTT*LLRSRLIFLSSSFSLIKGI*CHSCVTREEHTCSYLFLLL
FLV*VEKNNHCTI*F*TLLLLLNIMSGVNNTSANELSTTMSNSNSAVGAPSVKTEHGDSK
NSLNLDANEPPIDLPQKPLSAYTTVAILCLMIAFGGFIFGWDTGTISGFVNLSDFIRRFG
QKNDKGTYYLSKVRMGLIVSIFNIGCAIGGIVLSKVGDIYGRRIGLITVTAIYVVGILIQ
ITSINKWYQYFIGRIISGLGVGGIAVLSPMLISEVAPKHIRGTLVQLYQLMGTMGIFLGY
CTNYGTKNYHNATQWRVGLGLCFAWATFMVSGMMFVPESPRYLIEVGKDEEAKRSLSKSN
KVSVDDPALLVEYDTIKAGIELEKLAGNASWSELLSTKTKVFQRVLMGVMIQSLQQLTGD
NYFFYYGTTIFKSVGLKDSFQTSIIIGVVNFFSSFIAVYTIERFGRRTCLLWGAASMLCC
FAVFASVGVTKLWPQGSSHQDITSQGAGNCMIVFTMFFIFSFATTWAGGCYVIVSETFPL
RVKSRGMAIATAANWMWGFLISFFTPFITGAINFYYGYVFLGCLVFAYFYVFFFVPETKG
LTLEEVNTMWLEGVPAWKSASWVPPERRTADYDADAIDHDNRPIYKRFFSS*SSSFR*IG
KKAKKKIDETNSLLYIMFLLLYPLISNECFMEASINA*LAIVVGWQSIIMYTVLLRVQLG
PTINLTLRSLYCNAYLFFHKLHANNTMIFFEALKNSSSSYDIMNQYTHCSLCNIYRFRVT
TRF*YFRYGYTGFFMMEM*YYQFQYIYLPYLYDTLLF*FKSVSNWGECHVHNDGSRWMC*
MMFYCQ*LQIRSKSIKSKETN*VANPYCNYSMLHICTISITLRFRHSHVPILNRNITWRS
TECL*IFFFCLWPGRDINLSC*KIRKLKLNYAWDFSIRLPEFQSAEELCLKKKSPASKKP
KRV*L*IVGYLLSNDMKISACMIPVKIRKHAVIKLCLKKISFPAGSLSK*G*VVSYSYEI
SLVLAAHIIVGKIFRSGRSSSEEERSAVN**EPNRKVSYTQKRFENSPRILFETLINK*S
INIIKFIVRHVAISTPCLSWKGEICNIKPSVQNSIFF*PKSGSSTIKVGRYF*VLLSSHL
IMA*TILLWTISEISVLKMCTMCTHQPSLPFIGRRGNHFIQKE*KK*KKSKY*AKKILNC
LHKAYIKRILRTYLVSEE*TFNSSVKKIS*RKQERKYRPMHSKYWHSNLRQYPRTGQ*YQ
*RSLLELQIWSMWKLH*KPWKWQ*SMRLL*NPQK*Q*CMTLEKH*LR*RLK*LQVFER*L
S*RYNHCHHIE*QWQ*CMS*GQHWFLKFLKFL*ELQK*QSWCYIHCHRTE*Q*R*CMSLE
KQ*WLWLQGPQR*QS*CYSRCRHSE*R*Q*CMILEK**LLKFLQDIQK*QSWCYSHCCHS
G*R*QWCMIWKKRFQWRRYR*T*LHDIRSHRKK**WRW*MNMVRLW*WYRRYRSNQLFLN
RRQLLCLWLLHMLMLWYKQMGSRKSRWKPLNQSRKHRMKWKRLNQLRKHRMKWNRK*SW*
PLMW*MWMRV*RWKQQHLRNLDNKHRHQQMFLRRR*SQNWRTQYQ*RRRIVSCLVLQLKH
Q*HCRKKEQ*HLL*WRFGFHQCIQPQG*E*CWFRLGQRQEHLHP*IQQFGQ*RCLDSASK
GCQR*C*LYHFQKLVRQRRRYCHSQDLSHRC*QNLIQLYAANQRRNHH*E*HLRKRKHQS
*SRERM*LRPLWTLIDSKKYHHCYRKSLE*RSRQMRKKQQALQR*RYQIHQSFHQKCRIR
YLGKLA*TFLRKRHHGL*NQQRKRICHHQVGSTYHLQRLRQLQLQ*LNR*V*CHH*WL*K
ANK*YHRWKKESWKQLQLH*KPKR**NLRYRR**NQRQWKPMRLIEELNSRYLEQKKLMN
RKRRNQIV*QNRTCWRLMNRKRYQIV**MIQMLMRMSLIL*QNRMS*EPKKRSLILWQKM
NRRLMSLILWQKMNRRLMSLILWQKMNRRRMSLIQWQKMNRRRMSLIQWQKLNRRLMSPI
QWRRMSLM*WK*MNRRLMSPIQWRRMNRRRMSLIQWQKMNWRLMSLMK**KMSRRLKSLM
K**SSRLQRTRLMEQWSSRLRWRMTLTQ*ESSRHQK*MRSTQ*NY*WKRNLMKLTKRRWS
CY*RLRNCWYNIGPMHFGSKGPKPKRLEVY*SD*TSL*QARSYQKESTMGICCY*LENQK
RHKPKIMGWQNRY**DEYEAFYMLFASVSGLRIRNCVD*PLG*LKSPTGTSAEASASSVR
ARSLQRTGGHFNE*TKIFRC**QQETP*AVCKTVQDVV*ATLIR*SQEPFWKIKLLPKKA
TTQGLAPSIFTQFVMKSHYYLISNWRVSQESPLRMN*QYKEKYTTWIKRNALVSYTSLFD
EKELVVAFREREIFIFMFLRRVSTSYFCNASTVFC*GVAGKGPLKIPRHFSRPY*LIHSK
IQNLSIRNKLRCLRKERSLGKIKEKLNVIGLSSRPLKHMYKHGLSA*N*TVITVLNTVSL
KVQKRHGHID*SCSGSKAYLLSWVSGTK*QSIPT*IGIYVQAPLKVAEAKWRK*VVPLFL
LRIKVFYFRLISYHWFQLLSLIQLSDGVFNSDLIVRLHFLVR*V*ASLRGYY*LRNRTAM
*YLPSSYLVTIIST*ETF*GMIYPIAGCLFLTLASTRMRVKWHRH*LPRTDSPTLRCLWL
ALLINHKNTVRYV*WFRYIFGMVSMYRYMLHSIIWKGGFLSSFSFLSLFLKIMLSHVHNK
IVAFSCNCALF*PHSNLALNRERGDDYFISTNLYNLICVVFAG*FLMV*TFTIEIRYSTC
SFVYLVKSDKLRRLASSCLFLTNSLFFQGKVYN*FDKIQSDSKNMVAESRINYC*LTSSL
LASIYDILVQIWHNIKRQSSYLKDTEMEGLIM*QGNERQYVK*MKASIISYRQKSIPFCE
FFFLYPPGEIHT**EQWNPNTII*FFHLFLIDKMKFQ*LTNIHLAHNQSL**NLQKG*N*
TTFKM*KIK*RKR*E*SPTRVNCLKFSAEVEKRC*SLSAKRKFVAAAMSMKH*ALTFCRF
FLGSMRSIYASQKKKIVCALNQP*LAVDNDMAEALFLKASYN*PSGLGP*RFFVAILLTR
M*PLWRKKKLYFLFQITNLLKYCSFPWLEPSTRDL*TPHMLSNRATFWSFNISIRNV*KQ
DKITVIGGEQPI*ELGLSN*DRKPNPHTTTKHYEVLFRQIYHLCNYCFSSFECSCHLRHQ
LYC*VTISFISRNSGLESRNFSYHLPNL**DERKNVECSF*GYR*NHRLW*R*TFELWCR
*RLLQKMVW*W*YFHRHGCL*AIDGGFQGCHAHEM**Y*WLVCS*SKLLRWSSPSICSS*
NCYL*LLLHFQKATINNLFRRYYCRCRSKTLCRY*YVTSLLARPYHEYGWICWRVRGNS*
RSCGLHPEQCYLRS*KHRQLSLLSR*RLQCFCYTWWLSR*LVITTSLLPQNMFSIP*ILV
RLCF*NKLELFFFIELDGIFYMIANFDENVLLIIFRKLQKIEHNISISVHCIRVE**IKQ
*HSSSQFYNSLKQFNDKFIIIVLLLYLYLEAYIAHRTFQNPRKIIEFIIYNEGTVFLKRT
KKGLTTK*NINMSFIN*INDNLFLPNVFFYQVFRLRTYISSFEFHGNK**RNQ*SSWFY*
KT*E*HNPLIGQCN**NTRKSCNASAAEQNLW**ISGIMRKLGILICSDRINNKETFNIK
N**DLHGQKDRITLKYTSVIFC*YAKERHIKYW*TGQKILDLSVSEQYFNWSLIEKIIII
THVSVAKHYYEIKIIFY*QWSQINMNGHHWHRVTILK*KEGRNSHTFRYEQTDILYLLNR
NSRRVILQHNLQYRYDKKRTSFSIISIPFYLHFPSSVC*IINILCNCWPLSKVLISKILD
FD*NVIGVLISIDRLAKTRSTYTLVYHYIKKFAH*SWPYSLTFTIYS*TNATAETCEDAE
ICSLTECIVLSWSNGKIPATNL*MFLLNPQ*YLVSVLPENKPPVT*TSASFCSAKISF*N
KF*TVPAKISQTCPEVGDTGAGSNIFSLAKEMWPSFVSGMIISSWNVKPYPCFSAITLAQ
YKSFYTVSFTDE*ISTLWLTIKLVNPGNALALTPPLMTSTALVVLIRSRMSGCDAANSVK
TFLFPSSTGAFKIASLTCGGRKPECSAAHCNTS*MGLSSEKL*SNG*FSIIYINSDATPM
VVWSGCTDE*PP*PWILILTST*PFSAFTAAAM*RFLSSLRSPAPSSIMENMLSGPYLSN
RNGAKTLAPIKPLDSSSKPRDNITVLSV**PSASSCSIPSNSASIKFLQSLEPRPQT*SV
S*S**PDNGGYCQESHISLLTGTTS*CAINNIGFKLGSVPSHVYNRPNWLTFSTFR*E*T
RGKVS*KYL*SLKNSE*YSGSSFGSGFVSLISVGI*MAPDNFLIESILNCLSFRIKFTDL
LNDGRYT*GFLHCGEAGTSKVEFGTGLVKLLI*AKSNVNKPINGRPNFLHLE*VEEVGCL
EEGYTSGSGA**VSVI*AF*YMGGMTEYKPLWYTTTNT*LRIGF*CSCLYIFYVPLFKHP
LENIYCRGFFSRDHEMKKNPKYALLRPRL*STLI*SPTCSAYARLRKRTERKVRFTIMLI
YSKCSH*LLFHRP*VKFSTMLYTCYLVIK*LILPNSKLQPQKIVI**SYI*IRLIKGHNF
QRIGYVPNAIMSCQSTSPILYHCFTPR**EPTNFLKPILTAICRWTDGYAFTNTPGLTVP
HI*VQY*SIVS*TVTTKV*TSYLCYLQRDSLCYFADV*VNLLKYIKAAIVILSWSIQLQE
NVV*IFLHNAGIFTTKDATTNNNDMYMRTLQTINAAHLMLCRLQYMSLKNAFPQSQDSRG
MPRGILPG*KCLRLPIYSHGNYPYNNEIEFSISNISPSPIYLFYRILYSFAPVSYLKWTR
SQCQIQRQQGPGELFITKVSSCHQRNDSRSSV*PIEL**NYIMVSDYVCTSMHHLLKFLF
**HPIL*LLLYKNANIGSD*YSLNLSGYSQ*HPEIPIVTVAHFLVIY*WF*TQNEDNR*Y
ESILNCKGDLYATTY*TSLTNRRSLKFIRQLQYVITRAYACIWMANEQGGYFFHI*VTAI
KQDMFEITSFCHTMCSLFSENAVENPRLRKLKKSIYVSSNAAEMPVCQAYYIWKSVKL*C
SHLDVPRIFLS*AGCITAH*YVSICANSLLKISEVLLHYALVCSQDHINHAFITNTKSFL
LQVKGYFKFLFQSLFIYIDK**ND*RKRFGFKQWYPLYC*HPLRTIRQVKKRIAGSDTMG
VPKTIRKIRHLLCRCDNFFVFDKKAGIYVL*FQ*GISSRKEELADYPFCIPCSNNDETCR
IQQIHLLQEISHVDIFLFRYSDICGYFFSSNGYHFIHTSILLCSSSILQTLCRIWFAAFV
CSCRHNGNIFGSVCILTFREDQRYRLVGWAFV*KNQHIPPMGIHSLFIL*LGSCHSLPTS
STT*GRI*KNASTVEGIRHVEEWCPTHLIFESAMVIFAAYC*KTFL*DFFATSLDFSCWI
LH*FVLSCISRIEFPYVSGCYNCGLVCTTVLQTSCEGLFKTW*KFHGLDHCKCQHSRRRM
RRIDRQRCGNGLFPRSTHIRENY**GHHFQPSIFYLSECKVSRRNKNAD*SPERVF*KAI
RK**RHEENSY*WALWWNRERY*KFYQCLLDLLWFRYIYMLTFPAKIWPHTP*DKLRSYY
IGLGGKT*GGYIMD*R*NVYPLK*FAPVIFRWENCG*NLRLLGQYRPWYY*NFPSNNRHR
Q*PI*FS*KRKRYRIRPG*Y*VKFNFRQIQ*RI*RSHHHYSFQT*FESGH**LPNWVQEL
LHLFRF*QPKVYRRKFRGRFTGQGFF*QKCRRVLFTQREFWLLVGNRWHPPCEISFKHFG
KTM*IFDY*RVNM**LCTLILLFI*KTIQRISWLTILQP*G*RAGKRTKVQNFHPCLIII
SSDQIRMSSRNKR*RD*NR*KSVFVRMKTSVRKLTI*TLSAFLALFCTSCNITCSAACFF
QIYPCSRCATSGVSHQ*QNISSIIHTPYSHPISYH*PLHF*MPAITLTSNQEREKKLPRE
LCHICDFRYNKYYHYYIMFACRFYKYIVVRYSFLSKLERIRNKIISNIL*HLININAAIP
SHFNNWPSPLLYKKRRH**NK*EAYNWNVHYVKEKKSCVHIT**NTEFSRGSRSSVEKKE
KVRSILKKGSLVSQLYKEEKSISVALI*RVRFSNKQIAVSHARKYVSFRFRC*RVHCPTH
CRSPVEGRL*GHRFCQKSRKGREFNGGLW*QPKILHGSCPRHI*AGRI*PCFPKARQGYQ
DSSTYGLSILL*YH*Q*TRFINSCCERC*GNSPLN*KIRR*FCRTCSSHLFLCSCVRYGK
RKR*VFNI*RRILEPSYLGELPK*PS*RLLWF*EVC*KSSLGISRGE*RLCKIRINCR*P
SLRFWSANV*QRCEKTLEHILRTRQQLDAFITRGQDTGTIWWIH*CS*CCKGSFSCLPKE
GNNWSKTNRIGGQIYYAGCSRYP*RRLPCSKRQYSSGETRFWCYP*HPWCYS***KE*EI
VRFQVQELERDH*RHCLPNFKI*GQNINFK*K*IIFIYINVITIIFYHLVHLCAFFSSIY
SLICRKREARKKRKLTKKQ*RNVQISIYLCNTSQEKLCTMTGAATAAENSATQLEFYRKA
LNFNVIGRYDPKIKQLLFHTPHASLYKWDFKKDEWNKLEYQGVLAIYLRDVSQNTNLLPV
SPQEVDIFDSQNGSNNIQVNNGSDNSNRNSSGNGNSYKSNDSLTYNCGKTLSGKDIYNYG
LIILNRINPDNFSMGIVPNSVVNKRKVFNAEEDTLNPLECMGVEVKDELVIIKNLKHEVY
GIWIHTVSDRQNIYELIKYLLENEPKDSFA*AQR*DAQVRIFFK**CTLIQYIYIYIYIY
IYIYKE**LYLSRL*HCSRRGRATCALFLLSHSFLFRSWCTALAFFCIFSRSLNLWFI*I
IIIIIIVTGGIVTTPFICVFHGSTILLLLQGLLLSLK*LLLWSQWCCHRYSSVEGGWIDV
CT*SLLFSFFFIYSPLFNKFQPAKLIIIVTHGRSHCSRSRCRCQSYLIAISQTVIPCI*C
GIRS*GRSSTYPVGTGASNLHRILG*RNSKRGVGYRCCAFIHDQHQLFII*TMLRKFIAF
FDMPYNALRAFSRRLSTMFVNEGFFFTIPMRF*KSCFLQHVSVLIWI*WHT**QVPLGKC
*NFRFKLLINAIRKPGIICIRHHVIIRRQIIRLQQCSIYSRSFEGCLLICCVCACICHTT
IRFGWLLNLGIVLCAIII*RGRRAVQIRLVLFGGDINCISMVINL*NKISFVKLDITVP*
DFHNSIRNPSSCDVL*KFFQSFVIFG*Y*TVTSQLGLLLLLL*PAICRSANLIIILINMK
FKTV*ILLIFFQN*VCIFHKIVKSFRSFV*GHKHLIKLSLIVLECLLFSLLFE*SLL***
SLSLLQLLYLLPG*SPSTFIGITITVCPHNRMIYICYRWVHRRWYINWTAWRTHIGWCCV
HRNTKYMGIVSCRAIGTHP*NI*AQINRNYSFLILLKATFLILLSLLVDHLNTSS*LMVV
RYHERVTELSSYSDPSFTLKIVS*LLMVRITRTIVTQNLIQVWTWNIGSYT*EINYKEGS
NQT*AENSQIKKKDEKKAM*LSTCLAYQG*M*QHRIAQHTLRC*TSTLGC*GR*TNLQHP
RIVFLTRCTCLGMPSLVPSCDPHAHRLGFVILP*QTQQSGHEMFGSYEDP*PDHLGGRTA
NTNWTSEVFSYR*ERLQESLSKFSKD*LDLTTNMQQRRCFSKHCRL*RRCRWPTCYRRI*
QLPASGLKASETSEIF*LW*IELVIAWPREMSSVLLKILLNTAVI*EPFLCQLSHLEI*R
ISSRRDDIPVYHRPY*LYYYLMKSLK**METTVFQLLESLPFYIYK*YTHRFGFSEINAD
A**KSQWN*CQLCSWYYIFTIEGQA*KGWVTMTLMMS*QMGQSFLVNFNMIFLVLVIWKT
TQDDP*RKTLN*ACHYG*QESLQLWVVTKPW*MKNLYLLWNSCHQICFLRKL*TL*RPIR
WLWTCIP*IRISSV*P*NG*CCLAKKNWPMSLVSYFCNVPKNLIIMLVVYRLISMQTRPE
KIQRTLI*QLAHFY*N*KKWRRRYIKSLMNLIRTRKGGCLKNNTSFSLEIHYIK*L*KKG
NSIILSFFKSLDSNPRLFLEQSVVIIIIIVFVVVIVFILFRTAHLSFFLITIFNKFIR*L
RFFALIVRRLFHHIIVILVAVGKSFFSSFPSLRFTAIFSFC*PLSFLSWLFFVIFIVFIR
QI*IIFNIMFTYGHGFSLLD*LLCLIL*FPILLCLFF*LQTPGFLLLLHPSLLF*FIFFQ
NFTCFINFGALFLLKFFLLIQGTF*CTFHSSFTQLYTLF*FFLRNHIEFF*VVQFSK*F*
TFF*AFQGILDLLNRPKFGI*SS*CLCYLKMQQSYIKLNTMNELALRRLLHEKIQSSFGI
FQGFLIKIHRPFLNGTCVPSST**VQNMWSCLFIVKFF*N*FIIFDRLTIFTHFQITMGK
VQLNIFIV*RISYLP*NF*SWSQSFAFCKNYGKTLSSENIKWINL*NFLIQLDGFQIRML
*FFLFLWIPGLFTVSGNCHI*IS*RN*GICIVRIILYQSFLVMGRTLFIVFSFLAVFQVP
TIK*TNLQIRLVQI**LIHFCTHI*IFYLRLCKLEI*ISYSCRNVSWM*RRHLGIYRF*F
FTVVFLISSCYVIFKCNIDTFIFITHFCLCLLKEIISLYKVTVNEVVTCQIIEHFQRNFL
FNEFHFLQSFGKIIQ*SFILVL*FIQLRDN*VSSRYN*LVLCGKR*F*VSLQIL*SFFI*
VALFFC*SVFGCLGIKGLACIKHTQDIV*FL*TFICLVKILESDDTFLQQVIFNLGLTQP
*FREQVIFIFL*TFLKHDE*FTIIT*CIMRSTTPK*RFR*NNFGYHRTHF*NPMVINIQN
SLIITFEVVVRL**RQ*NRIMLVFGENVVQVTQCLCKSLLECFIVCRIGERFAKFTQ*Y*
NGGTRIFWI*L*GSLPRFDSHLRIL*LPKTQTNSNTRIWLQNRVDDQQFLKNFQTGHIIF
LLIKQFRS*K*KQAIGFGLPTRPVVFSMNTLYKKVGCFQSLVIMTALVV*LDRG*HISNP
CGVEPNSIL*V*FSLCQFMLFRFHTQRLSLC*I*MCPGQKSV**SPFRVLENIQGHFN*L
NTFVCFSVVAISKCNGQPMFFFRIFLN*KSL*ICWIIRQVGF*IDTDQFF*SL*WNI*GR
WPFHRRVAFHLHCVCHVFFSCSQHKWTRQLELCTEVIVR*DTMVLITTVYLP*YYLFL*N
E*FFIQKKFDYG*RANSYCENF*ELSDELKCQCQSINKVYNRPISF*IVPEVRTR*YTTM
DSVIQKRIFVGNIFHNADDCYSELLDRFGKFGDCQDFQFEKHNHFAFIDIRFNDEADFNK
LRKSFNNVKFKGNILKVDEAKPNWESTWAVQHAKDLKEDIILNAKMKKKNWQHYKKMENV
AKSWKDHKEVIAGRMREAPRKRSQLRNITFRINVNGSLKVYKCYKTKLWGYERNKELNDL
VYKFTNNFWKNGYNHIVDRLDYSRAVKTVRFKNGLKQLTVSKDENVCSGEMDSDENMSEE
EKEKNNVILNDLLKDFDFDKPMTLNDSDEELLTEQRKGEEEEEEEEEKEVNAPEYENVNK
TKDQSTLPQEKPEERKEQDEGDGQEDNEFIPTFTKEIGQGTISNTETLRNLFNPNEAEPV
SQFKLIEDSDNDIDHAKDVDVNQLEEEVSKSSDTLGLTSAPVPHVSRDKDNKNFLFFPHL
QSPFLVGQTQLSKVRAPGRETMLSNWDEEFWANRGNWTRDMRRKMKDALKHRKRKQSKSG
LLL**VYIHI*YRFLCAYSKSIFTELNSHFHCCSTPIFTMVVHGVRFIDASSGQGLFFSH
AS*EAKNDGHVDFFL*VHQCVSGGI*NVFKVHCTTFDKYTNRNYNI*RLSQLRLSVNKPF
CPPR*FIGSRNSFNYYVIFLDTKGSHSFNSTFHKSVNNDTVPTGMNDTDPDFGTVINLIW
FA*SFNCHTALYCVILRYTALYCSFSCF*THSLGQYFIVLFYMATFLLLTGTSENISAPR
ICHRALRIDLREPPKTSQSFNYTS*NPRPLR*SFVETSSIHLT*SYLNESHHCLLVRVVV
*PGPDRLKFFGLEKHIKPTAQTDASAAHLQHFD*PRAYKMSTFIFPGDSFPVDPTTPVKL
GPGIYCDPNTQEIRPVNTGVLHVSAKGKSGVQTAYIDYSSKRYIPSVNDFVIGVIIGTFS
DSYKVSLQNFSSSVSLSYMAFPNASKKNRPTLQVGDLVYARVCTAEKELEAEIECFDSTT
GRDAGFGILEDGMIIDVNLNFARQLLFNNDFPLLKVLAAHTKFEVAIGLNGKIWVKCEEL
SNTLACYRTIMECCQKNDTAAFKDIAKRQFKEILTVKEE*TTMYN*NI*THRYHQYFTSF
FNVL*KSEGKKVSSHLISSHLTYGHKISTTIVHISNTMKNLTTIKQTNKNVKQERRKKYA
DLAIQGTNNSSIASKRSVELLYLPKLSSANNFQMDKNNKLLEYFKFFVPKKIKRSPCINR
GYWLRLFAIRSRLNSIIEQTPQDKKIVVVNLGCGYDPLPFQLLDTNNIQSQQYHDRVSFI
DIDYSDLLKIKIELIKTIPELSKIIGLSEDKDYVDDSNVDFLTTPKYLARPCDLNDSKMF
STLLNECQLYDPNVVKVFVAEVSLAYMKPERSDSIIEATSKMENSHFIILEQLIPKGPFE
PFSKQMLAHFKRNDSPLQSVLKYNTIESQVQRFNKLGFAYVNVGDMFQLWESADEATKKE
LLKVEPFDELEEFHLFCHHYVLCHATNYKEFAFTQGFLFDRSISEINLTVDEDYQLLECE
CPINRKFGDVDVAGNDVFYMGGSNPYRVNEILQLSIHYDKIDMKNIEVSSSEVPVARMCH
TFTTISRNNQLLLIGGRKAPHQGLSDNWIFDMKTREWSMIKSLSHTRFRHSACSLPDGNV
LILGGVTEGPAMLLYNVTEEIFKDVTPKDEFFQNSLVSAGLEFDPVSKQGIILGGGFMDQ
TTVSDKAIIFKYDAENATEPITVIKKLQHPLFQRYGSQIKYITPRKLLIVGGTSPSGLFD
RTNSIISLDPLSETLTSIPISRRIWEDHSLMLAGFSLVSTSMGTIHIIGGGATCYGFGSV
TNVGLKLIAIAK*CSYRDSNGCQLAM*LT*ST*CVIVHFFTK*WPFSALFKSVKKKLQHE
ENSTLKCK*LRTFFSFVRIIQESLPIMFKRYLSSTSSRRFTSILEEKAFQVTTYSRPEDL
CITRGKNAKLYDDVNGKEYIDFTAGIAVTALGHANPKVAEILHHQANKLVHSSNLYFTKE
CLDLSEKIVEKTKQFGGQHDASRVFLCNSGTEANEAALKFAKKHGIMKNPSKQGIVAFEN
SFHGRTMGALSVTWNSKYRTPFGDLVPHVSFLNLNDEMTKLQSYIETKKDEIAGLIVEPI
QGEGGVFPVEVEKLTGLKKICQDNDVIVIHDEIQCGLGRSGKLWAHAYLPSEAHPDIFTS
AKALGNGFPIAATIVNEKVNNALRVGDHGTTYGGNPLACSVSNYVLDTIADEAFLKQVSK
KSDILQKRLREIQAKYPNQIKTIRGKGLMLGAEFVEPPTEVIKKARELGLLIITAGKSTV
RFVPALTIEDELIEEGMDAFEKAIEAVYA*IYFVNCHV*IVFFFFIFIL*YKKCHSVRDT
*EHLT*YVHVVRLSYLE*YN**ELSF*RHPLFFFFFFFFLLHFDFSFCVNMMSLYVHPN*
*NVYILYYDYIYNFD*NNNYLKKNSDYLTR*LMVEGVYHWHWNVERIPNARHRLILKLA*
IYHQFSIVVLCLQI*SIRQTCYHLF*CLKRHR*FGSRLHQLFHQ*LLVKFLAIIHQYQHL
FL*VGKTIYHL*HWLHLPIQV*RHYGRRGNLISMVVRVAQEYFE**PKILQQFGMK*RDV
IDQTTTQIYRRLALCTIKSIWCSMGA*HRSEHCHLKQSLE*LWYHRLKRFLQTSC*LLQR
TFFFLSLVFRQKCFYFS*NS*EVLKH*HKHICTI*IQN*HYLLQCKTLFIRYCIKLY*RR
KKFSFRRG**NFTRPF*RVILL*TI*LNNGDDMLNYTLCGEPR*MQHRGNRRDILVHSHR
ETILVCTGSDLRVHRGG*PWSVSLMVFHIEHKMYSSSYKSHNTSIQTCP*SSYCPSAELP
L*AFL*NFR**LTHHSVRKTTEWKIGHPQNP*YLRMGSILRRLQQCRRVRIDVIITRSER
LRPLQCRFLLFGISFGKEIKYSPSIRRSQSQ*LDCRVV**VFSCPRVGQR*FSCIWQAFS
SMKKTVVPYQCYLAVMAHVWAIRLLVLYGKKAF*KFLVARLLWHSFVATKPYCVGLRCCK
*T*EIYCHLRYLCPYLHCNRWENAT*KYL*MTCGAHVSAILVYFSR*ETREIVLT*SVSH
EAVLLLDVHVRLPL*SHRHSLFLPF*SLTPSVGSVALLA*LKLHLNPHLAAHRGLFPCF*
AAL*A*KQVSFRHHLVHQS*HEMPAAFLQLTTQPHLSLHHPPLGTLFLFSDFLQLRNRSF
HWHPY*MRYLMKFGRRSSTSSPITMNLLSRSRF*SWLDHLWIDKQMRYALQ*ISNLPVFV
FFLAVLLPRSCRSS*LCHDFAYLQKWKIYLI*HPSRQTPSNYWNFFWIFCYLLFHSLR*P
MYYFLENCIFSKGDFRLFCHHHHHHHHHHHHHYYW***YYHHVFRLRF*RRQCSLYHFYM
QCLHCLKHYALEYTKT*AVSPNI*TFLLENFS*KNFRK*RSFFLNVRFWLILCY*RSAVY
PK**YKAVQWRFLLYFQFVASGMSMMRKSC*KKMLQMLMLSFLC*TLGLLLK*AASLA*N
LLIQYG*ILFLSLQLFPGSLDCHSSGFLLYLDASCMWYLR*VEAPVLPPHMSLSLGQLKV
NRYHPNLSKLLYFCSNFRALLVLC*CPSHLYGSPYRY*RSSFRPTILILKKAFLIGEHVL
ECTFLPRNRCELQLRHPLTIFLVMNYIYYYYKQA*TSI**LDSPY*LLVWEMPASRYCSR
TYWGHVTRESSRN*GLYFRRHWHCRQQTRGSIYRLYHL*QCILDWDANLNKDRVLCEHLI
FFRIGQVVEDQTLASIPNRE*KQICNRFLNYHTLMNLDRS*MQNCNRASILHL*LSQMRY
LY*CQIYLSF*IYWNVNPIFLHNYLVHHLLLGLIRPC*SQNY**I*CVRIRMLSRDCLSR
NSY*DHISISP*NCCTLQYSSCNY*IQS*HPQWY*ICSVLFFCSAWAKGMSFPLLRCCY*
VL*NHERI**IYLRARIYRAPNEFYLHKQDR*CLDHSLCLY*IILYPLWWCK*VQTTFLY
LC*LHFSLF*FSCSIYCSCFRLFLRKDSYHMANNYR*MN*FCDFQAYKPHYCKKKLELD*
VAV*NLTRKVVHYLSNDSFEKKNCCLTKIQETRPCL*N*RFCFLVSGYSPWEWKHFLRVV
ISS*FSTKSTQ*LTRLQPAIAPYVLSIGFPFSVIIVIYRCF*QIKKNVPRQKNLNSPIMH
S*TFNSILKCYSKKPRIRS*GFIV*FNPYISFQHGCFLGSTKGR*LWNVYN*NFTS*PNR
VEKSAIIIRLQKKFSR*R*ST*QYKLNQRN*LAGRES*NISTKLSNCTTSKAAGDSMLDY
VRSLWYERSNSRCTTSYAN*ILSYIAGRCLKRIYSPIMWLCDGVFIKREIE*ALWYERWY
ASSSWFVYSISYHFSNCTF*FLCLYVLWPSSWFRDRHLRFYR*CFNGQSFSP*E*THGYH
AWSLRGSSYGYSSLSFIFC*MGSLVSFFPYSSVLFYNRHDCNLPSF*I*NCK*IRLPLLC
GKQRKQQ*CGRSG**LADGIYQGEPRIF*TFKKSCYFLVLIVFVPLLRC*NYNWFMVL*L
FIGN*IK**GCYVIHSGIVLDRFDCRQVVSRICY*KILRKRV*SKQSVRFFNSIFIHLIC
ACWVDQFKLSFLFRRVIFCCFLLWYVYRTIIPKRKYSCITSIAQKTTCERGWGCRRRWWL
WWCSHSIFGWSYCTHSGNPVYPTIVLDYGCVIYIGMDIVS*IHKRA*RIFLVSETPSVPV
HCN*FQN*KNKAVE*L*QKDRKAEDKRNFRQHMELFDI*YT**HSWSFTNR*NFKEKVIL
SEVYKELLKAASVVQKKCIVAFSR*HNVTSGTKETVKE*KNMRKGRKNGH*KAGGRWSSG
EDHKYNKGVPIFNSRMVKYQSSKSVAFN*ALQIIKKFIINNRV*CS*SFL*AISKTFKKQ
FNSFDVFKTKHLRIVIDEIFNNHNGVPNLLAAG*RVMTLI*RMWLNDARINNIEEK*ARI
DFFMLADISMDLIELIKGERCKLRIVMF*SLCKIFDGKFIRFV*VVFIKRFIVDIVFDKA
SVKT*HL*DYGHQIETRKLICIERTNLLKYKSSSFDGRICGVEDSHVTFIVVDFVKQLLQ
SDPGIRFLFIVIFRIK*VFRRCIRQKQRL*NGSTTDLPSYLTSIKNFTA**IS*RIVLQT
LN*MRRNGRLPSSW*PNQNNHKLVNFSICIRRVCIVSFVIQCNG*V*RVVRNKPWDLCRQ
Q*TFVIIEKNRILTI*SGSVERCA*IAVTGVK*KKRIRGIIFGSQISIVRV*IGRTTHFQ
TSSGKNAFVIPFLPFPYI*NIKNRVR*FVSRAVELEAK*EV*VLGSPSISGLVLLVYERI
RLFNTL*KSK*VGLLWHQNKRKHLCLEHVFFYISQSSTRKTE*SNLLFLLFFHYQSIQMP
REEKEKKGKQFPLQTHLCAISVKRWGTCAWNLGNTSINFWYIFR*AIVRIFPFRGRCTGG
LPRAYYTLYGS*KCI*LHK*FIIVWSLGRRWRRL*SGS*GVLYAGEFVVYLFAYLLDLAN
FPALVF*LFFQ*HNKGLSGLMGSVLIK*VVNIDKNGPYVLHFALIHIRIYAQYADEFQVI
*QEGFQ*FA*LLDFVLIICAFVFCGFLIKLGESHAL*IGQLVLHLPYTPKRSVLLIFGHG
GWD*VI*RTCNLLFTAAVTVIWSRLLRTCGLLFFVFW*FFQIGLCEKLHVWGWRWVQGAN
LITRIIGHF*FVNFFFTSLNLGYETSFMSYLHV**PAC*KCKIRCLSSN*HFVFRDNSFF
*RCEEGDHETHNRRMGFNMCNVGCY*MSFSSGREL*REIVQHEQRS*QDGC**R*IAKYC
AKLKPKCASGNQKEEI*N*EMDRSGVLVMGYSC*QLCYLQEPYNGTMH*MPAKGHDGH**
*MCSSLGCL*SRFPFALY**MDQDKRRMPIR*PTLAVSKMR*VKK*IARKHLNHTEVEGL
WHVPFFLEYVNWRSRYMFFSSTSNFVIYIA*SSCMHPFCLSR**LGVGIRHPQR*QNKII
LALFIIYLYIAAKKLVVF*LFKSTFIIRLLLHTSFV*NI*RRSLPFQRTNIYTQTLGQKF
TYNNLVVIMLGKEIANSLFFPYCKVRLR*RHKKTTHNRILSKAVLK*KNIFYLERYK*SR
KEQNREHDGFFEHLYFSNFGVSCTV*SFSPHHSN*GQAFR*HSDWKTILHQRCGLSARRL
FRR**KAGSVIQSRCMRS*YFIISRIGNKHSKNLFYKPGPEP*CVHDYARNGRYLSYIGC
QFPIAKPALKQI*TLDYL**SLFRTRFQGCRTIFSLQ*YFRIFCWE*NCKRQKISTIFSC
LCQGVDWNYEELHKRTLAQNNSGRLLCCR*PEL*GITVRIFGV*R***ARE*R*FLRS*L
LPMVWPTNYANFRVRYIGGCLQELFQASFFFRIWMQ*SIAKAIPGNRLFVF*GDVFSILW
RSGLRIFTGG**LWVS*ISRR*FSTALSRF*EA*IALPKH*VSFYEDFKGNCSDGGDAIM
CGRL*KFED*I*NC*KFRKFFDKKRRES*KRQIHRYSRGSAVHQCHDFRQAW*QMEWAQK
D*N*AKPDIGRPGRRRTRRRR*RQR*FKTKTPEFCLYFRPIVTSWVVFAFFYF*FIFLDF
NVVLPF*RVNTYLKK*LWLLLNVIKIRAYNTL*NNAMQEFPVKFFLG*LLYSV*YVFYMH
STSPLG*ISGRETFAAELLSILLPLLI*IKTWQ**S*KIR*TENEY**DSTRRSPR*GFA
KSRTSTFCMELKVQPQ*SCQTDSHGNKGISRDKDK*RAITVRAI*V*NI*P*PGGRTCAL
DSRL*MFGFTPSRSTKLIAGGG*REHGRFAILGN*NRIKIVPILTFLLIFEILSH*LFDQ
AMKCVR*TFV*EC*VFRRLRYDSLTLGRLLFWNNLLFSDGILCVYVLFYVLLRLFFEGNA
LN*YFPL*YVPPICNPLNGRISKIYNLFLYRKQVGSSTLRIT*RMYQKLILID*FQNVSV
GSPRLVL*LHSTGGRHN*SQKLPKNFSTLAASTHLIAVIHGTQ*SLIC*MLPLLFSFLFL
IKLQISQARFYSARPL*DTKTISEIKIFSGTWSIELIMHNNVRSYPMNTFLFLDKLT*Q*
KT*CARPSFNIDSKLERVP*LVEFFLL*ARKISS*QETGII*NISTWKYTVS*T*IQQKD
TITSSQRSSNIARKRKSILPCHHPQVHQSHRLIYRGQTHWLTRWFP*KQKTIRDCTTIGS
TLTHCRSVTNLQH*RTRKLLSPLNLLFLRSRRVQRDTTAMWMWEAYPVGAAWILKMKGRV
WMKRLLIIN*GHLPF*LLTRGLPD*PTPCHIKGSFMWKVIYTHHQRM*V*RETILCHLLL
HHQVTNPS*AHLPRQVLLRRLENLRWSVLFLRSHTNRNLIHTPSWLNPRRGHILPHLRIH
LSIPQFY*RKAHPKNRMQMMIHWKENQYV*ILELLLIVTYHRRREILKRRKKMFVSLCHH
NCIPELTV*ISMNWKSTLSLQTRRRVNFWQVCKCPTNRSTVTFLRISGLPALLPLRDHQL
P*NIHQEFRRLVKRARVPMKQKSMKRRKTSMRKSSLVYTLVYLSVKIKLKGKRMKTFHPM
TRRIALTRVQTFKFLIDFLFSVPNLMKPFMLVISLP*CLRDKHSMNYSGEVSQHGG*IVV
VQLMMKCVA*QRRLVSIH*LQKISECKKHVKRWNFSNRITSFVSIPLKMIKNQRISWNLL
TFTLLSVGQVF*HSILAQYLIVLMSEGV*DSYVTMSMSIQIGYVML*SMTLLIVSLL*FN
LLNMKQMQSKILCSWLVTWILQQCYKELVKVGVRQ*R**DFLVVRLMLSKCLPKDAKMKL
MVLDRH*HLK*ILLTYRQGRITPVISKIIVRQLYQIIMRPPHHNRGGISPYTWVIFKIIC
*QCFKICWRTKKFFLDPIQTT*LNCKWNHLILIIK*QKCWVKSP**VQC*FH*MLSLVFS
V*MLKFRGRIPVSRGGLGYWVCCFCWPSLVGSWPAIGLKE*TLLQHLTRPLKVEPNRLFR
ASCQKETRDSMIVPKI*M*EPVLQTNQLQVFLVDIAATTD**CDKDRRFKSQRRASTILA
FHIFYT*ILVI*P*PWQQFPKSFHDHVMLKNVRPRTSGPVF*LFTLGQR**YYLLPHFLY
VFSFIEFGVSYLEIVQSGQSFDSEIYIFN*EN**NLI*RSFTLIYTTIDLLLMTIFVKMN
CDSLLEFVTLPYSLNQK**CAAPLS*RRQV*GI*LKVRTLYPQLQDQLENHIIMEADDHV
SLFRFPFKIPTFRGIRKGGVYLSGALYALGFWIFLDAVLYSRYSNASDVHVTFIDWIPFL
CSTLGTLIVNSIEKNRLLQGALSSDGGAFGSGVGDLDSSMAWQARTVLFFGFALLAGGLS
GSIVVLIIKFLVKDYNTYPTLGMGVNNVLGNVCILLSCVVLWIAQNVEDEYSYSLTL*VK
LTNIFEAN*GDLI*IKNVYMYLSTLFRKQKDF*IGVCTFQYICNVSHKRTV*EKMQVMW*
EGNIR*RQMQK*GKNQQLIQRWHNQVVILSKSPFLRCTKIKEVW*VNRHTRTSWQKIGFI
S*RVKKFVSHQLSSIAPFSGIIRQHL*QEFHIKKFYRGKPMHKLLEFLVI*AIL*LLRIF
YRTFRKAA**FSYLLQL*VSAIAFKKWLAFYHFAYYTTKRPYIYLSCIILRI*EKFRCSI
KPRAKIGLQFCIIIQSLCRAKVTHFSNTATWYNQYIARFQIAMAYTHGM*GQKCSKYLEC
VQLDMFCRHLRTIVKIFMNFRT*GLRNVFHNKVFLI*VPTVLGSTVALEEEL*SNQIWMS
DIL*DLQFQRLYFGRFHYSFYGIRS*PFNTIARQNGLCHSSKRAVAYPFPFPDVHFALLS
VFNRYDVIDKVVFILQFCHSIGVAPENVIHFKH*VC*C*KQNVCSIFFFFVCFLVSSSMY
VLYQHNEERHLFINPKLAI*EQEIFT*TDRVTQTIRKPVNIIYSDKIINPSLQDFLLLLL
QFLNW*QSYPVNMY*SV*HPGGGLSLHILVSAFFKFLILYARYSNLVGTNLTVSVLCNEE
MRRHGSLI*YVRVFTWSCFLFLSQQSLCAKKRENREPKSTLWS*ALPLRREAFPQPGSPV
GTVRLNWAFLPTACCFSLDAQGDFLSTFGLPHCVGASQCNFVRMHTIF*ILSFKIILKQF
*MYLICFSSAVEKAKQRRSIR*NGSIWYVNCNINSTRKLRGR*MGTSRVDIDEIRKPHVN
KLSDDKNSALRT*LRYGEQRNYRAQQFISNRFDRSVDAVEVVLFTTNSH*QIH*SVRSFF
CSDSRKLFHPHYTFFFYFVLHVEVSRNIVY*H*RIHLL*IYFLYS*GYCR*ESCR*GY*W
*EGFEGQNFCYLQTTKDLEVG*SSKICFQGCSTLQQIGLIQGH*ATNHF*NRYEEG*RW*
HFGFPSFHES*QIPNQEGRQGIIRS*RIEG*HFG*TKRYQEGLR*IDC*LRCFGHC*QNR
LHLI*LV*LINLILFLNFSLNIQ*IFHNMLNS*LSVNKV*WQSARGFLCLTK*VPICVLQ
RGFRLLFIITC*CTVILLRL*QEKDL*RF*ENEAKTQGYFHQQRRCFSGTLPFSFRKMRV
KSCTSGKNVII*IRSDKFFS**ITRLYGVEYIYMCVCVCVCVCRDGARLLCDICYSFFSF
SYDWLNGNIINLLHSYASVRCSLR*CRSRCNEFQALIDIFL*LGDANWQHLVAFHVVHPI
NDVIIHIGNTLCSNS*WYGKVVCTVHQRQ*LICPRSNGEVVRIF*WHIVGSMDLLNVTQ*
QRNKLDNTLITGMGHR*GSTTFTVLGLDHFITTVLDSMY*IFQLILI*SR*EV*L*KQRN
NSLARMPANYRDVRHGVNTRS*P*LNVYLT*KSGRSDNVELGDTHDPSFNAGISRLRMVL
KNVRNHHWD*RINRVGNDKNEDLGKITTFCNRITELANDTSIHVK*VITSHARFSWNTCR
NDNNRSVMQTVLNATCRRVARHGNGGVYMRQVGGNTVDGFLVDIVKSQMNVGNAPVALL*
LVLQLSFQKQR*RLPDTTGST*NGNF*RILFYGWCN*VRHVTITFMILY*TFVIVCSTIF
WTTSDCTIYTEGEKIYTGKKNQKENHAAIFISYR*IFIFIYLRTRVYIVFRNLRYLP*FL
KVKSDLPNLGQHKMPLNKGKKPELPGSLGEYWGQGTAALERLRPNGQSNCGLKGPYRR**
VHLAGEGRDAGK*HLFRTSLYR*EI*KKVTNGR*RMTSYCL**KWTSMVNQANKEEKKEV
RK*EIQTEKYEGIFLGLGKCCCWSALGQAPEEGSGLYNLIFAFYDFFHFFFLAHRRRFEQ
**KRKKKSENKNLSFSIT*NVYIYVYVGAMKASLSTVQVYYLAKDVTR**WARC*EGETL
RKVAM*IFHGKKETKMWDDQEFSELVLFRASEFDEKGG*FSSA**EWQ*SRERKRKSTLS
AGS*PYGLGRSIKKAFEKMQQDQTKPFKR**AIL*TGL*RREWTVIVVC*NRYYCGTFGT
IY*IAV*GV*GRIHGRAAFETTEQ*AYVSKTIPSIAFEY*TCCTTVFTDRKLSGRWRI*E
ARKFKLH*VWMWQGRILALCQSVPFNTIDKPSSGALGFKLERVRVD*QSN**DEVR*KDK
RRFFRNKVKLTFQTY*LPQHQKDKDRH*GLEDGSDFKIDTWGRYTIRVHLKTPLWCSYRS
NFEVYRQQLNFTWRR*QRMQPQTKGNLYCHVLQACL*LRRLCQPQLRYITC*KV*GPWLH
LDVRNLFPRFN*TLFMGYLRKETRYGYYRYSKRCRIV*RG*AIYNNH*RERKYWING*AC
NRRGQVGICERKVYRV*CGADKVRRIRCFFRERCYVSL*EIESF*FLFFFTCIFDGLLIL
NETFLHDGT*T*I*V*INCSSFFFFFFKRKSK*IYLKITKGLCIISVKIIEVPLPEIIF*
TFYAMIT*SIESATPININQ*SP*PFIEFLNAVVF*L*IFVHWDNSFNIGVVCSGHPEG*
SSANR*SFGRVL*KIIQ**I*SIRFFGWNIIATQICLFTVNFHIFLA*KSFWILST*DFY
AFSDTIWRITQNSINDKIVS*CVICKVHGQHVEELRTLAIFFEVGRNVHLSTLTTNHSAI
YIRTNH*RTKMPTSYQKGSCTCKRVVHYSSRFHLSYIGADQR*FCFEASCTFIRSFLQII
FLHGTPIAHLNLPTKINPGGGLTTNVFRYWCVLFYNSENLLRMFHINLSFKAKVTESFNL
LYPLSFTVAFIAFEFELKSGMFEFQLQILFKVRLTLNIFMQLIERCTLPPILINTSG*NR
PLNPILCLLIIFQLYNKERAIGIVLRKVYGKII*VC*RFQFCSSKVQMNLYHIQQIFLHA
AVFTLYTMCLVMLFHLHITGIKTSMPIIIDFFHFSHNVNISFFFGKESKIRVIKVS*STN
SYR*HYGGY*YTKY*EI*VAARKKIKNPLNFALSIHQKSGGSCYRKPIDYKYQFFYLFDL
FLKILRRS*KTKSKS*CRCVEKETCS*GSQLLSLLNIYNLGRSCEILGG*IECIFNLTRK
YFLFFIYFFSCSPSLRAAPRFLVGQSKKSIKGACFPHAQALLNFLPLSPFRHCN*KQRIE
QFRLVI*FCR*SSISTIYCYKFFTCIFYFLVFNN*NLIPY*ISF*PFLRKKQKEKIRTEK
VYSINKKLKKRA*YKQLALFYSVLILLFILQSFHKRRKYFIYKEL*QYTQV*ENRE*VK*
AMSSDEEDFNDIYGDDKPTTTEEVKKEEEQNKAGSGTSQLDQLAALQALSSSLNKLNNPN
SNNSSSNNSNQDTSSSKQDGTANDKEGSNEDTKNEKKQESATSANANANASSAGPSGLPW
EQLQQTMSQFQQPSSQSPPQQQVTQTKEERSKADLSKESCKMFIGGLNWDTTEDNLREYF
GKYGTVTDLKIMKDPATGRSRGFGFLSFEKPSSVDEVVKTQHILDGKVIDPKRAIPRDEQ
DKTGKIFVGGIGPDVRPKEFEEFFSQWGTIIDAQLMLDKDTGQSRGFGFVTYDSADAVDR
VCQNKFIDFKDRKIEIKRAEPRHMQQKSSNNGGNNGGNNMNRRGGNFGNQGDFNQMYQNP
MMGGYNPMMNPQAMTDYYQKMQEYYQQMQKQTGMDYTQMYQQQMQQMAMMMPGFAMPPNA
MTLNQPQQDSNATQGSPAPSDSDNNKSNDVQTIGNTSNTDSGSPPLNLPNGPKGPSQYND
DHNSGYGYNRDRGDRDRNDRDRDYNHRSGGNHRRNGRGGRGGYNRRNNGYHPYNR*KKRK
V*KTREKFSCIIQQPFY*ISISNL*YIYTCTCISFE*LLFFFHYARMYNHKLYLKYSCHK
AYK*S*CYCAQECKRQTLTDITMRHA*LNNGINVQ*R*EKPHNYSNNSDNPIVCHINDFD
IFSIFYLHATRTILLDYATCRSIVVILMVMAIFFSMVDGNFGFHD*FFTCEEN*RCYQKW
QNYG*NNLGSI*GL**SFSTDTDRDDQTRDYRNTSSGQSSLPWLQLPINMTLTYNLTRHS
THYTCGLTT**KCEHENRTCCGCQIS***FMNSKQICPICFW*VI*SGARNN*DGTIDEK
R*GEESYA*FDHRIFHAIFDSSVRGSIIKIFFFHNLFSGFRFFHFILFFRNSIITVFNVI
I*KPWLH*SGTQKQRMWHNSST*DGNSGINTIVVKHLGRWHKSSEHLFNGRTLRDISQFY
CETNAHANN*YCNKTFKYSNEPN**RTRFICKHNQKHIHNSNGHARWKGHFDQDIQGNRC
TNHFSYIGGYNGTFCKKIQCPVEPPW*ILSASST*I*SRNGTQLDTQTLQKYGNKV**QN
DTK*GKLIRGTCIDGSRVITGIDVSHTNHQSRSNELQVFSKNISHYLPFRNIRILSFMVT
RATGKSSYRGFTLNYHCRIFLIPQFEYFF*NISFAGFASIHSNCSMRRTNVHHFDLIEKV
SFSADIYLSTYS*NINMLAQ**AAKYYSMYIYIAASNHPGGVNKS*IRKNCCI*GR*GPR
STSKYFRHRNANRIDSDDLTSKQAGFWRALLLQKYSVLF*VYGCRLNNAPSKLLALRLLY
AVKKITG*PNKEENRPTKLKKKVELRRAR*QGSSNHVTPNFAIGFPSSL*LLNFIITCMM
IIVVVVYIYKL*ILYLFVFFQSLSGNTIQISLTVFRDSSTTLWRDFDDTNLFQSLQNLSV
DRTGSVNVLVWSNTSALGTTV*FVQFTNTNLFSHVNVSGNRGSTLVEPTFGILWWHFVTR
RGLDNVNVTWNF*LTLSLQERSVSINEILSSNVSVENKIKTKKLLLVNDTV*KKYFH*PL
RFMRTYRKELKS***QRANSTTTLNLPLLPYIYTLHSFAKFDQYFVSIIMGQLIYH*FNH
GCYLT*RRSTLLACLCCWNDCVLFPSNHSKHIVIIIMICHFYVPNGNTWHFYSICRSYHF
AFKLKY**THRGIRYTTHSFLHFTYIFPVSQ*GFCKQGRTSH*KISRRSAIPIIRNVKK*
KAARTVLYKCTG*TNVTCVRM*LCHGIMVRDTVYED*KRKNLL*KFSTMV*PIDGVANIL
VLTLTHFMN*MRY*SPVKIM*FERND*KCM*FMNYK*VTIKK*I*NFHFS*LTP*NP*IF
FYL*LFRTFYRWTRFLEPYPCVDPYRSV*QLLWSFLDLSRSKCFDPLEL*QLIDPK*YIH
HQP*QSWLWHQQ*ISKQQQWSLGIQRFWHRQ*QYQQRQQSC*QHLLASKL*QF*RQKQVV
C*S*TRTKPSRQPC*MEHQYDLKKKNEKMLVTNGSKDRKTIVFRTNISLN*KKILLTGLQ
YRTKRDVKETYRSSNIPVCTRRILIRLASSGMTILARFSSIN*PIICHIRSKAR*SRKTL
TNIFQQTITNIYRKPMNLPKFRIIYYIQCNRILLTIIGVG*NP*YYS*TYELRKCII*LT
ISSRHCQTLEQFCDQISCVAWKCDRYPL*IRKLDDLFL*WIQNGRIDESSTQFVLNYLIQ
YSLRNQNLTAAPSQRECVCWSEISTVISSKKKISF*IRKKKK*N*HPCIIVFGKKIHIRT
PHKICRKQSSKL*ILGMTLNMYICIYALEFLKLDRLYSHIGINEIPPPPPIGTLLNADLK
TYKASHQRKYALILYNMPHLPPLTLN*IL*NGYNLQLYLYRLRYRR*VKPESLPTLAIDI
PLHNVYQNQ*F*ISARCKRVSVIG*NPSKTPTNKRTPKVPLYYRQMAAT*QN*IRQPLKW
**FLH*ISR*TYPQNSLVYTFQVYQQHSKQ*SWYKQHFLCFLLS*NKMLNM*RMKLGNFL
QKKRLLRRTRIFLPKNISN*TQRKCTTLLLPPWI*MVERPV*FFL*PKLKHK*GMLNK*M
IGF*WPIESPLLYITFSA**GKLYPLLNPPWYL*MLLYPFFLKTRLQQFLSEESLKFPSQ
VQSTQKMPK*TAIRTYNLPMRIVLQHI*LYLCTSNQYYHFYQNSHRIIYSLKS**LSIGK
KSKILLKKIYLPIDV*RYMIQ*PLRS*LSQKPGPVP*THQILPAMLLTHHLGTLCHHHKS
KRPLGCLKLLR*RSLTY*RQDLLDRCSFSKSRPLH*SLDYILNLGPPLSPAPHRDLS*IA
LRDPLRTGTSWS*QLWECSTSSVC*VYEKLFQYGYK*NRINTFEVICRVPRNIFLL*NRP
FVIF*IRL*LFAISPVNYRS*ARLTNLKLSKLL*KENSLIIKIRRIS*VSDL*SPKKWDD
MYIYSGQR*YEWPPNGTDERKICFWLYGIASYRRRSYLSYVLLCTGSCIQSSLLVFSCGQ
YSSLWSRL**IDYPLEV*VFSF*KTFKIIRGVDNSAVSGSYSPSSVTIIRL*N*PIPRCQ
TSIYILRKSFIDAAFTATRISSIAQ*NVFF*VTCFR*LIPRKQ*Q*SYTFWISLWECRV*
DSSFI*WQQDCTNLLSYLFQI*SLNTH*VYNEYNICACMRVVAHI**HWRKYSVAKCQVG
TFFSFAQSAAPFRRNLSGPR*KIL*GELDQLFCDLFD*MNY*NV*RGKRQKGSLYTKCLM
KITIMTTSCYRMTKAWSQLKWRKKPMMKTNKTLK*MKTIVRMIKIEERHDISNMNKAPSR
NMTE*KIFVKESLSKAKLSKKTNDIKRLAIYF*RYITRKNFHLTKV*KGS*HGNLNHLLR
YYV*EPYNSIFRKTVHRI*FYKF*KTRQLCRFFYKE*TFKLMEIYLNYFLILLRYWHPSG
KEYSCSTSRKLIGKI*SAKLISKKTSWISFNGF*ESLARIVNSKISSV*LEKRYLLPLFG
IKG*PWGMYSPRKFLPK*RFL*KIMNALLLRKIMIWKVYLCYCSITYWSI*TLHE*TIEG
CLRSALTFLKC*YLSRLLSHKNLD*W*YYIPLRLYSF*TLIQRMIYPLR**DIMIGKKS*
KICSSIS*NTWKRWENFGRGILPLCFTSSFLAASFSRA*F*KQLAQTRLILLVSNK*RLR
*AALLLTY*KMSTGASHNWN*DS*MQVYLLFLNCP*Y*VELFKIFTIWRRH*SCGEKLHD
YTPVSP*VTL*VCCK*VMTMK*QEMIC*QF**GQ**KIDRLCILS*I*QVI*SISETRIK
SCYRDVLKKNFVL*SLPRMKKPLKRPG**ILSTLTMSRFIITQQE*EPNPLKNFSIH*EN
LGKL*NYRG*ATSRMKILFYHRI*SFPTSTSSCANWPLTIWNRMSIRHVRVNITILEFHL
HKIASL*KPFEDFVYSDAFSGEI*DNKDMWKEMKMYTYKALMVWKLSTIVC*TGNICLRV
KCSDSLYKAPCL*EKKPNQKRRLFQGRHRNGK*PAHRSFKPK*E*GYINQPRC*AGKAYV
DV*GYISRVK*PSRSSL*KI*CSGKLPTATNQRTDRVFINIAE*PTTPR*NSQ*KIKRNV
AWGVSYVNILKPNS*PTRLH*WNYGTRSS*ELYFSAYE**SNCSSAK*RSC***NTF*GH
FEWKFTRK**ESTTN*QLKFYKPRK**HQPFSGHSVQQAAKL*FQFSPILGRVFSKST*Q
*WWPKSRTVHKQQLFSITAVS*SPESFS*P*KCG*IKCTRERADI*GGTV*D*NRIETET
NSLHKTLRIYQVTTLCDGGLEGVYRRC*RAAFYKENGSSLSNGMEARSSSK*KIFEKKGS
LESHSNWP*SWVFIKLCC*NIRKLKIC***TEG*TTYWLVMPQFSYSRDFEVTFASCVFT
FIPN*PL*HLCFS**INNWTFL*SGLYL*Q*SLIISYKTQKSANNNCIRIHIYIICLVLY
ALEFRIAEHLTEFK*RIPSVRYLGLLSFLILPFDYHVECRRNLYSSSASCI*F*NNV*KK
K*NKKKRKII*NNY*VSLKKNHLNIRPKTLRFHKV*ISKGTILEIWGQRV*QPLLQRRLK
TGIMGK*KRARKSRKYGNHRSLYP*TTKTK*RFYLVVMSKRQINYLKITSRRMEFLY*NI
NLMMMKDSMSTMDISITLLIFPRLLKKVKRLH*QCTGMRRILLTMMILSLFLLVLRMSKP
NRKRRGRNKN*KLKKKSKRKSLILIIHGF*IMITPNRKKSRTG*PLKSRILLPISHQVVK
KLKFVIKP*VQ*ERLSNSYGQMLICTCLDHILPICICLVPILIAW*RANLVVRKVGITCI
R*QAI*KKKIWQQRLKLSPKLAFQSSSLLSHIQGST*MFHLREQMVLKQQSLLESGWTIP
PA*EN*SLS*NNSYTQED*IMCIPVVLVGLVLYVLSFPFCICTHV**LTK*IQRTTWVCS
**SFLNFMGKILVMMMLHWDHRMDIQYTFQNRHGVLFSLLKIHFHWPFKIQVMNQITSVE
GPLTFEILKRHLLVLLIC*RIDVLNYIQQLLRIDWGKVYWET*SNIVERQEISRMKEV*Y
*IRLLLKMKTITRNVAE*FMMKILPKIQLPPQPPLPQQMMIMK*RTHLLRRLK*KKNLKV
NRPREIVERHISLSLAKMMMKMDIILIPFNMCLFV*MMH*TVHHCVPG*NVCLNMRIMY*
*LNLILLLFFFLSL*TFLSRSRSLLAFSFILFHFFEVSAVVSLGNWHVCRIS*TNFSKHF
NLLVSLDLVSSD*ITIESLPLA*YRNLPLLKMFLTS*GIQAQFDKPESVKVHLLFTLLTF
WPPGPLALS*RKIN*FKGKPVTLSAPTQFLAWTKSDFFPIFLLLINLTASSTNCCFLQCN
IG*STNRGERPVSLNFPINVVI*YFLACFPSIY*KANSNVKDSVVFFYRIRLISSAPWKT
RNVDYPLPDLVKD*FAIIPVVVITGVMVCCKLKKE*RNRTQIHLIKFCGEVPSGK*INIR
FMKTYTWFSQWIRR*VQFL*SYTRGQSDKTKEYLSMKGVKKEGWISYKVDGLFSFLWQKR
YLVLNDSYLAFYKSDKCNEEPVLSVPLTSITNVSRIQLKQNCFEILRATDQKENISPINS
YFYESNSKRSIFISTRTERDLHGWLDAIFAKCPLLSGVSSPTNFTHKVHVGFDPKVGNFV
GVPDSWAKLLQTSEITYDDWNRNSKAVIKALQFYEDYNGLDTMQFNDHLNTSLDLKPLKS
PTRYIINKRTNSIKRSVSRTLRKGKTDSILPVYQSELKPFPRPSDDDYKFTNIEDNKVRE
EGRVHVSKESTADSQTKQLGKKEQKVIQSHLRRHDNNSTFRPHRLAPSAPATKNHDSKTK
WHKEDLLELKNNDDSNEIIMKMKTVAIDVNPRPYFQLVEKAGQGASGAVYLSKRIKLPQE
NDPRFLKSHCHRVVGERVAIKQIRLSEQPKKQLIMNELLVMNDSRQENIVNFLEAYIIDD
EELWVIMEYMEGGCLTDILDAVARSNTGEHSSPLNENQMAYIVKETCQGLKFLHNKKIIH
RDIKSDNILLNSQGLVKITDFGFCVELTEKRSKRATMVGTPYWMAPEIVNQKGYDEKVDV
WSLGIMLIEMIEGEPPYLNEDPLKALYLIANNGSPKLRHPESVSKQTKQFLDACLQVNVE
SRASVRKLLTFEFLSMACSPEQLKVSLKWH*NLAFFYLGETIYIYMYIRMYDSYFNRIFI
SSKTITLFDYL*KKNNNDTFASRYVNRKCKRKKNVLLFVRRIYGWKTYL*TELTNAFSGD
S*SFYG*FYKNKLFLKS*DSILYIWHRSNSKSRKTRTLLQSQKAKPGMTG**CHQLCRQK
PPWYRTKVFLTQFRHSTKTMPIIAFLIYTMTTMKGMIVLQ*NEKKY*QHVSLKKQRRLPA
*SWQILRILIDMDLARKDISLVRKNTTNGGQNIIDTPKEEKKSGRTFFLRIRLSSTMIIL
*YILQGQMNCQNLLEKVYQQNGEGMPGGILLVDNDN*TQMLAFMID*KVTVARVPYLVKI
WKL*NGIFIERFPIIYISIRSPSKMESRRSSDHCVEY*WPFLFMTRLLDTANR*IFSLDC
YYCSWKKRKHFGCWLLLPVSIYLACMNQT*RVRTWIKGCWCYVSRNIYPRYGHTLSHRI*
MAMAALTRYQGQHRGKNISAGCLR*RCVRQVGL*AVLWAWCPSKRP*EYGTVYSMKSLIF
YLKWLWGY*N*AKASFWRVKARNCLDSTLRTPSVVVMTLIQLSKD*RTRLRRRKRQIWRF
CK*FKISQKDCSIRMISLRKS**RRRLR*MVLPRKRLIAVESMWRWREIDKGRVAAQRKE
ENSKRNRDKKRNCVK*QVCTY*LY*SYLARDQPFCRRSMTCLTAA*SFSKLFFRRASISS
QGTVSSCGGAGAGELVDFSASGSLDIVGFGLIMTVIVELAGVTFKSDKNRLSWRTLPFKS
SFISLMWEAFSSLIKCCFICKIVSDGLKSCSMENLGA*IFFKVKWTAALS*PC*SWCSFN
FLARFCLYLYFKVGNGTPKLVTSFRGLV*LFGSFGSVKVAKVKNLLTNSCSGPLADVLMI
NFV*SYYSSLVYLCIGLF*PFSPTMFSCACFLLFVFPLFFLVVVVASSASGLILKLFLIQ
DSVKKIYNS*GEERNKRKKLH*RTILNLTLTRCAIAIKRKKITQIRAKGRYFLITMSFRI
HSTKTSVPKTLNPQSTTKTTNCVLHISRMCMLLGALPSSR*PGWYECPGGSMSLAAALKR
HNLVHSFPVASRRQSWATMALALCGAGVTTLGITCLAAPPSRLCQNILVRQSSRRLCTG*
TDSCCVKKVRCSGGVT*VACCSICLRAVCGAGFWGPFFLDLCFRSLSR*SSTWRS*TRRE
VCFTSAVCA*YCPDGPGAYP*ISSCPDPNS*TCGLWVHQGFIVFYIDGDLCLQCIFVYPI
KVSYLILFLSSLVNAGLLCFCCFLCGSPLLLFLRVVPHRRWAYMAYIYRASFYVEDHLSL
LDSLSTLLLSFLTSLYFSFL*SVFFSVYLKVQIKETYKTTFISINNV*NSKQS*NCRPRC
PTKVGRNQRIFAKQGPRSKGTS*SFYRQPKK*SYSRS*TGEEGRTKHC*WCRTKEDRSCQ
QS*RN*EASFRRRQ*EEGNQEGRRFLEEIEP*NCFHFQLITLECAALY*KFLFLFLKIKK
EEKNAVYSDLLHKFFLIVSI**LINIIIIILIIIIIIIIIVVVVVVVIMMMMMMMDDQKP
QKRMLRE*PRRLFHVPEEKKFDKKVKI*AVRESNPCPHLGRVG**PLH*PPGLIVISW*N
*SQSL*HYGLLIAKANQLTSCKLMFNFSSKIKQCKRKIK*HKALSLQRQTILKKYHIIVS
*TLKD*INTSAHFR*RKALVVTYIYHCCCYFSLWDMHHSPLQSEEKVWEEFLRLYYLLYP
TP*ITDHSVHHPAPKLTPSVLNPECFHFVLVRDRCCCCCRFLPHA*L*FVFSAFHSFHTT
NLSNSSFSGI*LVLTDFPGVAGQVLLLPVRQI*LFPILSFFFQTKHDLYVFDHQSIY*SS
*TCVSFSSH*PVHPLSP*SRTIPAVLFVSP*YRSSLLLFSF*FKPPS*LLRQAYLVGIGI
SQTQSRLCL*GEKNM*IFCLIRNKLIQTKPRKRRRLIYL*QRYLFTIMQYSSRFLELNIP
DSFLNINKIPDATKFITVTYICLTATLFCIRRSLYNKLVLEDPNLDYNLITSPLLQMVPS
QIWRYPTSLVLSNFIDTKAWKVVVNLLNLIIGGSFIERNWNSSKEMFKFIIVLGSLTNVL
IIMLTLLVSFFSNKVRLDIPLDGNYTILIGFPIIYRQLLPETTIIHLKTPQFLAKNFRFK
LLPIFVMFTMTVTQIIWFHHFAQLFSIWVTFFASWSYLRFFQKLAPLNCPSLPTTNSQGG
QEILVGDASDTFQLIYFFPDLIKPILRPIFNFIYNVVVVKFKVIKPFHDIDIDIGNTIAE
SRGAKKIMTVEERRRQLALQVLEERMVNP*YMDLYNLKYALLYRDLMTAVGISVFTKVVG
FVC*MCASTIEP*KPIYSPILIILLRNG*ILK*LLGFHR**RL*Y*VYRMY*KFSSMI*E
SP*WNLYFYVPILRLFLIPFHMFHYPITLSILAFQLPLTSVTASIITYVTI*HRI**YID
SMTTS**TIVGFYSNIYIVALTTLLNLIIW*II**LVVLLRDIGINKRKTIVLHNNINLS
CLVRL*RAQLSEI*LLWPSW*GATLVMWRSSVQIRLEAFFFNILKLFIFLYHKHH*KLQM
K*IRKFKNETKY*ILLFFF*QLKCQKQ*IV*ILGYKT*YYKVNDLEWLRPAEPVDYH*C*
EFMRVFQARL*DTVLDNSGLSGLSGFTTCNGPLIIMSGKELALNLSFALFKVFASSKTVD
GRFCF*TVASCKPAKLFMMLPLVFELGLL*FAPLLIEKPYILLVPIEPAVLPLECLIQFV
VPEEGGGPIGFASSSPNE*G**CFVSSKSNWSCDFRLLHIRNNRIKIIKITPNTTPITIP
AMAPPLRRCFEVELDLLFEAAAVAVATSEDRSTTDVLVTNIVS*C*SEVLTIAFVTTLVT
SSTEVTIGIVDDVLGVIEVTFGVDSVLLLEDTGTKVEEGEEVRLSTVVCSDEDNVMDEEL
DVTEKIEVVEEVVEEVVEEVVEEVVEEVVEEVVEEVVEEVVEEVEEEVVEEVVEEVVEEV
VEEVVEEVEEEVVEVVETVVAIISELFISVDVLLVVEEIWAEDNEEVVEGI*EVLDPSLE
EEDSTDETKVSAFTYTFMYDDPPHIW*GQPEHLVPQFESVDFVKEVRKLTELPQ*QSDPL
NNATTADSGHWF*QYDTD*YMYEFFRDSPADWISAAL*QPS*LKSALTSPIRD*HSKLRS
INEIYPILIVPLFVNFANHTLSILYCLLLKKQTIRT*ISYNAQRK*LTKYFSRIITNFEE
Q*KISMARDQKIFYSKCLERKKCITNAIVLLKCKKNQYLT*ILFQAMK*NNGPGLQYTTY
VKKLFKISAEA*LLFL**RKKFSSG*NKKFARISKESGMT*KFLILEKCIPTNESAGKIR
LKIS**KGKQKKIFTLSKI*SKQQRKVFFGSDVIWIARFNNSESHL*SIVISLKK*KTLV
S*LLHHLNGLPIPRDVLA*QRISPSHL*FHLPSAQYHL*KLKYRFDNLAINQNSVYIFWV
F*KRPRDSKHFY*VKLL*IHQSNNCMKVGM*STFVLILLRVP*EHSECSDGPWHLAELIQ
TIVAISPTGHVK*AH*TTQ*VLTS*RKLW*NLFLGQILLKRFQSD*HIPELACRFWSWIC
QRNKF*V*YTSLVIDFYGGILQN*RH*PRWYHYRSDLPLPFAC*VGNSVKNPSEPKNSID
NL*IFAVGSNVL*NPANS*RDRLDSNNITQTRSSYDL*TSAGKHSTQLLLVARN*VPLAE
YATLSHGIQYNFQRMMLQAAAKYLLTYYPYSL*FFYLYFYPKLYMV*FMTIFLIYLSK*P
PNFYARYVTEYETDIYLPFVTITLNYKTKRGC*S**FYLPHGLL*FAYFSIHSFCWNKNP
LSSIN**LYYQYIIIYGVKMMT*VMRSCHRC*RKLKRKD**CNRINEYKHIKRNEE*S*Y
*YVEI*IPF*GFLYPRGELLVYSVYLIL*PLSTMESQQLSNYPQISHGSACASVTSKEVH
TNQDPLDVSASKTEECEKASTKANSQQTTTPASSAVPENPHHASPQPASVPPPQNGPYPQ
QCMMTQNQANPSGWSFYGHPSMIPYTPYQMSPMYFPPGPQSQFPQYPSSVGTPLSTPSPE
SGNTFTDSSSADSDMTSTKKYVRPPPMLTSPNDFPNWVKTYIKFLQNSNLGGIIPTVNGK
PVRQITDDELTFLYNTFQIFAPSQFLPTWVKDILSVDYTDIMKILSKSIEKMQSDTQEAN
DIVTLANLQYNGSTPADAFETKVTNIINRLNNNGIHINNKVACQLIMRGLSGEYKFLRYT
RHRHLNMTVAELFLDIHAIYEEQQGSRNSKPNYRRNLSDEKNDSRSYTNTTKPKVIARNP
QKTNNSKSKTARAHNVSTSNNSPSTDNDSISKSTTEPIQLNNKHDLHLRPGTY*IYGKSH
*SF***TPWTPPSRFRSITNPYKICSSHTLSII*S*HKRS*CSKKKYTN*RYW*PTISLP
GQHQNINKGIAHS*HSL*LTQFE*IGCSRYHSMLYQKRLRTI*RHCTCTYRKIWRLLLGI
*KVLASIKYLRTHHQ*CPYK*KYTQISLSFHSSNACTCQCTDNSILT*K*HHHVF*RIRC
RLV*CY*LSMS*LFNRQKHQTQTYQRFTTKIPKFIRTLSIPTY*HIWSSSQPTKKCTILF
HLIY**DNKIPLGLSITRPSRGLYPRCFYYDTSFY*EPVSGQCLGYTNGPWF*VY*QNSP
*IP*KKWYNSMLYNHSGFPSTWSR*TAQPYLIR*LPYSTAM*WFTEPFMVLCNRIFYYCE
KFTSFT*KQKICKTTCWLGRT*YQYFVTFRSTCYRQ*SQP*LQNTSSWHPRLRSTSVSKL
LWIYHLSSILKEDSRYN*LCYSSGQGIQIRSIQLRRTHFR*RLKPFNCFISIVHCVK*DP
TIR*S*HRI*P*LPI*HRTTS*ATEKCPFKSCESNRFHTSVNSY*RFETCF*NQYSRTQR
S*PQHI*I*YSSIKEEI*HPPNFQYREYRFGWYA*IKCSFTCSHVPI*HT*VVARQ*I*R
FQTLRLVQ*K*D*SYKRTNIQYGWYQQQNCSADK*PRD*EKDYTPFTFNRCFSTGK*FIA
QYCSYQNANYCF*TEYRGIYHR*SPTP*STSRISYRIP*PI*RTPTDKFSSN*FQFGWYW
*L*CLYYYQQ*EKIIRR**N*N*GITRHMEY*EYA*FRTSEIEETNSPDCSCKSSKINQT
NTDNLTIR*GNHL**RY*RKRKIYRGIPQRSQSTVEDENLGH*RIL*QKRNRP*KSNKLN
VYLQQET*RYS*S*ICCKR*YSAS*HLRLRHAIQYRTSLCINDIPVTCIRQ*LLYYTIRH
IFGIFVCRHQRRIIHKTSTTFRNE**VDTFEEITLWIETKWSELVRNYQIIPDKTVWYGR
SSWMVMRI*E*SSNNMFIC*RHDFIQQRLKCK*ENHNNTQETIRYKDNKSG*K**RNSVR
HTWLRNQISKR*IHEIRYGKLIN*ENTQIKRTFESKRKKT*RSRSTRSLYRPG*TRNR*R
*IQREGT*NAKVDWSSFICWI*I*I*LTILHQHTCSTYTIPL*ASFRHDI*VDTIHVGH*
R*TTDMAQKQTYRAR**TSRNK*CFVWQPTVL*ITNWQHIFT*WKGNWRKVHQGFINMYF
NYGSRNTRDK*ICPIIK*SKLPDTRT*QETNY*RLTY***INDQYN*VYK*REI*KQIFW
HKGNET*R*SIR**FIRILHRDQEEHC*CDDKTSSDKNIQTINKQMDSLDLLHYGWYVGI
KIHYRLSTNSYIINILSYTVLR**HKL*EAVIDVRGS*NARIDNVIGSMNINI*NGMRNN
RNISM*KYRFHFEDSYILEENF*YILYT*YYSLYQQWNPNNYLNIHPFLTFSSNPHPGTF
FLICSLFYYKSFQIVVKNPLY*KNIAKKISKIARLATKSMQNIM*SKVISCLPPNRT*AV
DHTLV*STKKHKEYLNKINIVVR*ENGNENKKLKEEKRQDAVKARKLLFFHG*NEEFDSC
*FQMDEESSLPFLSLVH**QWYGGRLN*SIFYAGRRTAP*EAL*RRQ*WSKTEKVSRIHL
YNANKI*TG*GRG*RSNCH*TS*R*R*YISDYNFQSVNIPFYYYIDIRCVHFWVHVWL*Y
WLHIECANFYQ*RFRQQSFNLWRKRINYGRHIIGRFDYKCGRWYCC*CVWKKTMFNVLQS
DVFDRSNFTNYRAQVLANGGR*TDYGFRCRYWFFDFSSFY**NCS*DDQG*VNRYKFPMA
DRWSIDCLRLWCGPEPRQKRLENLSWFVLDTYCFAVFFFLFFAGYTKILRNERRFKESKN
GSQTKLRKH*R*NN*SKS*RII*LKSIDTRKKSNNKILEYGQGIAHCAFKFQSFDYWLWS
TSHSTIHRLEFLNVFLRYNI*NCWIQKFFCRFYYCLRY*FCVHINSIFLY**NRP*VHFT
DWTTWYDCGAGYMCYSVPFPRY*V*RC*CSSGI*WIFILGHCHYRIYYCVCSLLCPRYRH
CSMATIGIISTKRQRCRDILRYCHQLGRFFSHCVYVLDYVTKYYTNGYIFILCRCSMFIN
HFLLLLLSRTIRIGVRGSSNNFKGRIQYQSL*SSS*KEETTGGRRCCPS*TQIRTYTGNC
RKLDCYTNKK*KIKNKKEGRKL*KGDNSFHLILKVFI*IYK*ERSI*K*KFIKVELDESY
IFSSGMFLSCKILLKVSNFSSSFKFPLTTTFWINSTGILLLK*TLLSDLNIFKV*KNNGE
WQSMKI*TLLEERIPLITPFACNIPGDKWT*FLLIGDIAPDSIIFMTD*RFVP*ISSCGN
CDASVIGTRTSSDG*IDLIECP*VAQIHSSSAPNVFI*KRCLSFSLTMRWISSTVHL*VF
NLL*DNSSFSGV*PFESIVNFSFTAVCRSRYDKALESCTSLLSFCSTWRIVKSTFPSHSA
QFCNNVLCILPLF**AFLASRCQ*KRTNTSRRQKYGQEPQKTLKSKHEA*FNSCKYL*RR
YTSHS*IIFLFNLPYLFNYLLCEHQLSLRLEIN*FGLIQT*MHQNIRLNQNEKMVKSRTR
NQEMEKVLGMIPTFFLFISSEQ*FREPGNVNYRCRYQSHKFPRNCVHFYPLFQVF*TIKG
DYCG**WQGTTHY*YRNEENCFIESFRGNEFVRQYKKVCH*SYEVH*KGKNFEEKHVIIE
*IIKNCDL**YQ*VDIR*IRKLLPMFEMLL*RNIFDEVINEMHHTKYKNVQ*IKIEYNVV
CHCSGGGEQRYQIKVREKY*ETK*QHRTQEIY*CY**LVPTGFIFVLFLQFCQVMEWKTL
LCFFCLCILVRICPPSIIALFLSGCLAFDWALLYCSQ*NHTVNIYVPLYQYYMR*QEL*E
INFLFYFFSFLFYFCVHISGPYI*V*II*LLTPLSIYN*NQLSSTGLR*IMLSCPTSPFL
AECCPNCPSFYTDRTIASLKYI*E*TGCSPRILLFYLLACYVSMSAFAFMCPCIHVNMSI
LCKL*QLVLPVHMLKLNSY*RRPIFS*NIRVTYGIIIFLCL*VVRLLLLILLSIACLQFY
FLSPRETYAGVPCTIKSCFGPAISD*LYS*WLRLK*FCSNGS*CTPNTKSLRLKNIWWAH
ICLE*GMKHDRWLTIDSTHC*WNNWSLVKQRRNSRPG*SEKSHVQKEIIFDEIN*NNF*R
LAIITPNGSEHFPILLVFFKALLAFIFKASATQKLYIHISEAENSFDNETVNIFTPVTAF
EV*YWCTKVLRGI*EQETT*NSSKRENKSNILMNREATN*FLKSKRN*ISPFFFFISTKC
ILIRIIP*ALGRYCQVMSRS*TLIF*RKRRNSRI*TPIMTQKPLHKEALRIETLAIYFWK
KEPLSL*FKRP*RIRIISLKCTIISREKILMMTLLKK**LMMKTEKLSLVPTTADMTTIT
IITILMTKKLWII*REVPTWKKIETK*RLNMTLHLKNQ*LKSHPKPKKI*SKRESRTLNL
VV**VMARILL*C*RRRLIPKRGTPQKY*TKNI*YARRKSNTSA*KKPPFKSSIILLVLC
DYFPLFRMNQAYTFS*SMPPMGTFFL**KNTVH*TKPAHDIMLRK**MP*TTYIPTVLFI
EI*NQKIFF*MEK*RSN*LILVLRSY*ILQIIAFRNQNTIYQQGRNLSLELQNTYLQNF*
MTVLQTIVAIFGPSDVYFSR*LPENHHSKLPMNT*LSKR**KFSTPLHQVSHLLSEIWLR
KS**KT*TED*R*AKLRNIIFSKI*ILKTALFGQKRLQRSNHIKSTPNPCRQCQAEAIEN
W*RNQSTHLANRI**LKGQLQVPLLRKLLIQPYTITILTLLLKVKYQ*RRDPLMKEQRRY
LKMQERV*TIGKINQAREHQVVQLLLP*QLLLL*PRKPCKAIQLLVRKVAGQALLRQHQD
QELISVLLLQKVNHLPNLHLCQHQFYRQKSQCLHTHLQCRPL*HHMIHIK*HLPIRQNSR
IILIPQLPHLSLVLVSKMLKIAQILP**TSKIFNGPFT*KTSTNMY*GRKNWILLPQITI
S*RRKCLN*MVHC*ILNCLVSLDILFYPK*LGVGERLQVFEMIQL*LLIPKQKIRTIRKI
LSICSSWKMIIELKEVTYRSCLLTEAEKGTNAIKTAHQ*KTMINPNLTIKEALFFLARLK
NYFTLPQQLKRSLPLMKKPSTINEPL**HHLEGF*YLPRGGSQIQLQI*SMN*NMT*ICV
NRVPK*KN*SFPWKWELII*L*FRHLTSHFF*ALIKKPRANCLLFSKKFLIRIQIK*RKN
CCKETKR*LKEEHHHPEEPYLKIFQLPSLLRQNPGRIANLHQFQSTIRFLNRLIALRATD
QAEFLKPLSMPRNKIQKNTLLQYR*PVN*LTDCQKDKLPWD*V*TQEQISKTHLQNRRGR
N**FYLMFSSSYLNTLKINI*GISSTHINIIIILDQSNERAP*GRIPEFEKNETMLLLLF
IECR*YALFLC*K*S*NGGHVLTHFRLLHYQFRHRHLLALLFRQ*NLEFQRILELIPI*L
DDSSQRQRFYWNQTC*QNISAWHFSDLFW*HSATFPNTIH*SCSPFANRIHQHIWTGLFQ
SIRIR**PAC**YY*WHLGLTAHQIPRHLMHNLEQSVFQLHNI**YQRRGKY*IPKNLSH
IILTCWHHRPIRHHGFPSKMDLQHILDIRKPMRQ*RIRDHGSPS*MG*TLLDSYKQILRR
E*LL*RPFHQVFCKSMKWYLGLLELVEFLTSQLDVQCSST*LRDSMVHKRHRSLRCHQEP
KYETC*NLLSVAFSLFLFLAKFLSQSCHSQFLQKSLVILLQQIMDRWIFSAILPNRDFC*
LKNLT*HYHFFSILQ*NSNNSPAEYEHDFHQKPCQIGSA*SIEQS*SNPQLYIEF*N**G
QDKNPSNLG*SVRQ*FLILTWRQLPQTRA*FLHYSPHQGFSLAWKIARQTY*NMVKARYP
**MRS*PKNAAL*IETGNDLSE*KEENCLASFLKFFWSADH*HYCIYTNRQLQCFSC*QI
QHSLKDYQSQISVVEISELAYH*YFLHCSIFSIKPVSFHHQIQLLFV*SNPIFLSLVVHT
SKRLV*R*L**VCCLRIFCSAKIASPFGTIVIKHQNHLNP*EKTLMKNHLHYHKYSR*SQ
H*KNDSRHFFHSSANIPI*YFQLPV*LLINQWYGFSKSPVPWSLLLLFFLLGHLGYEDQL
WFS*NNQCNNQWNLPWDRQFQPVLL*TLPMQSQ*SNLIAHQPLGHYENLSREHQSKKRVI
HPDFHQVQEILQ*IP*LYL*IAVCAKACCPKMVFSLVYSMESPAICYPILP*RLTVHLLV
RYHKQ*HKDYQKNTEICEIV*FRRWLRFLNFSLAHQFLTDSHFLQETLIAAFLTLKCTSP
EFQWLPFH*IPHLYHPNFPGRCDKPQLNKPRLLKLDVGCDLDKQVATLRIPSSQHCLMYK
QFGRYQSKHWC*TKTDYQLCLINLCMGKI*NP*RSNAPRYAEHLNH*DIL*EQQSNREPM
GRFCGLYVPVAV*FVPRYI*LYGIVGHNPVGMIRAS*TPL*RFDELC*KCV*LVFVPFFG
SLSTFQRVVSLTISYALLKSFATTSKLRSMG*KIYMNLPILGKMQDKK*EHLYNTRDAYT
HTYSDKFNEFLFHRRV*SPSEV*RLKVRKEYHHKVWYTKFTVQQQHNAVHDLLI*ARKPN
LQVLAC*LPRFLV*EWVWHTDAERW*SFICREKFFPYI*KKNFSYQSIEIVRSGDIATLL
FYCIIFLVLNYNFGFYIIVYNSVRISVTTYFFSCLVFGLGATSLSFSPQTNLCGTMNLSK
VSSST*ALRSWNALTNSCRVSIHSFFISPDSNSPDLYLS*HSFKKTSSSLKNDKYWYATS
TSGLPPNSLCRSADT*PPLNAYLLIFF*ICFGVSVMKMAVVSSEADILVVEPCKAGKNLE
*SKAGLEYFNLSATSLQTLKYGSWSIAHGIKHGVLSGKPNTLGNELGNAVAI*MEAKWNL
PIQSESLNPKTAFAVDPVICLETLTTVS*NAPPMYCKSEKIKVFFGSKPTAMISLAFSRA
KFLTSLMVNLCLNKNFSSSVNSMTNGTSNTSCNHLVKTKGII*PKCIESLEGPLPVYRKN
GLPCS*RSNILVKSRSLKNNPLRKK*CGSRPVTCLNLFRVSSLTGLVPNCLINLS*SIFW
ALPCSSTPPSTSQGVTTCSLTSVLFSSDTCWVTFSTVSSLLIVVLRLFFVIEFYF*YLND
*KKFFNVLIFFLSFPL*AEKRYCIE*ITGVLKRIHHLINAGPCHCFLNSCCT*KSVYIYI
YIRRYLQSDTYFSFDFNSVSE*P*NNYRHRNNRAQPTLDMGGTWSP*DPTSEIGHCSCH*
TRQGFPLSLCICSNDEYPLGRSSRRFHP*KL**TMR*DLCL*YLKRVYLFRDLTSTNNAL
KFH*AYPRALAFPYR**YQIVQ*HPPEPCTHNLSFPPAWGLSWHALLLP*YNRESDRSLE
HSSPILVSRAIHSKCHHRIQHPRRSLLASYLD*SLCFPAFPAEYCRRRILVETPCN*IQG
QIFQDSEF*PGSSQSSAQNLT*LDSFCVEFFVIRLYPTK*GLAPGNASLHLQKHLCSYIS
FVFELQILNRRSIVSSHE*PSKI*ILTTL*IP*DFAVPVSL*LFCMPFSILYHPSF*TME
MKKIKISASKTCIM*KGDNTL*KVSKKLFYIRLKTLLQPLSEEYAL*NPKFLRN*LYRCT
L*PCVTLTSHTDRFKSLL**VQNKLLDIMFLEYGDDLLTSLSCFMLHMYNKFLALVIPT*
RAFVSIGKLDMLPFVRNTMGNSKPFAEWMVDSFTVPGPVVCNAC*DW*KTIV*SKYVSRN
HLTNEIPGGLLDFETFITCAISCRCVLNSKDD*ASLKDWK*VGFRFKLFVMLATFSKSSI
GSSN**T*SFSIISYKFEV*FSIFFFMERPNGHSKLGTIVRYFQIDRFFRLHALYKACIE
ASPIPLRALIVTKMLKLLCHLSPVLNSRLCFSSEAKEHTFRISKRN*IRKSSIQSG*LFS
F**GIPYFFKILAIAVRCEFVLDRIAISENFAEEQINWVILSIINSDSAARSSNVII*GE
TPLGSLRTSSDGVSSVSSIICFSASGRLIIFDAREIISGVDLKLSNNFRTVVEFFG*RLS
NCDIISLLLPKNPYML*FVSPNIMSCLPLQIMVIKGAKLG*RS*NSSIRTTLYLLRRS*V
KDDASESEESSSKYFFARMIKSSLVITLQLSISSTSFSMTGLLFFALFSL*SLTTFSSSL
YDLK*WGVLFDGGNNFINPLHPISSIMFIIPSFSTTILLANP*TV*HPI*WTISLFVCEF
SKMDSKFSIILSTALFVNENISISSGLIFSTVIKCSTLYSSVSVFPEPGPAMTFIVDAGS
YDLFITFH*DGVSLSICLQRTTYTFSIFFLHIMTM*LHCEL*VLINKQL*SLNCAKMKKK
KKF*HITREETRQRSRI*SNALIWEFFL*FSDI*IRLYYLVYEFSLTY*PVASTFQHPPE
FSYGSNRFLLSFPILLILSLVLSFW*RGKML*RYQSRNNPFSKDLFLRFELNLLGWRLVT
FSSLLEGEENQQF*RHCLRSLNRVLLLYFVDCLWPVSCHPPL*K*LLLTHHLYT*HPLAL
*FVKDVLERLHRIV*NTSKSHIYFAAAQ*SCLIDYKQMQTL*SSNIAPWSFSTLAEHQQS
WNPPHQE*RFYVSLEANVVSSGQNVLFGF*RHQYLCHLKRSTLKHRQHKSGQGAREQGNV
PKWSYLYLAYLI*SYGACYHL*RFAEVYQWSLYYRLYQIKLGDGISQPMEVAKIKFWTL*
GTFYIFWEALQCYNRSNQIYKCYYFTVFKICGWFSHLFVKKKRV*SNSVMW**KIFIVFK
RDGDV*YSVKLSR*IIKCQSAGKTTCPMMR*TRTRKR*KEHHLYRLCQKACLKSNGKKCV
KDRDGRRIKPNTMRNAV*RRRDFAMKEVRRFKNTLTGEKRSRRN*LESLVSM*IRLILG*
RSYLTVLLMS**TTRK**ACLTRSPGHTPRIEGRTILQK*RWPHSTKD*SKGLKLL*KIP
IMKTGTILNSYQTTKSCLEMSI*VRTK*CI*RPIQRKSWRSWNPGCDTLLAAL*TRIVIK
NCV*RRPKRWAFLREDCPLTSTSISKAEEC*RQRTSCNSC*NTLMTITGKMPLKAFYHPE
SWMRKQNPQALRQLQRTHRQPSL*YY**LNSKIVIVSVATIGVY*CQRYGLNMRNW**FF
KGCLCLS*YLDISRRNWLHSKSKWHSLFNINNTNLSVREVQI*CRAVGGYFLFLFAYFAL
MLYVFYL*IL*YGHFCS**LFYFYPDCNFSHIVFLFTTYFNRLRDDMYC*RKNAIQKKSY
HIARRPQLCNLCR*N*IDPL*VGYLGPSPSPAGSLCLSLKFTRTFTGSRLMGCLYCSWYF
GWPAMSLTLWVPLCNIFCLP*SFLLLTIRWQISFY*VNVYGTIMRKNQQ*TLFISPLPIQ
*TKTFCTMCSMNNNRF*IPKVSQIVLMKKWLLLHPTETLVMIISVKSIQEI**KTYLLLV
V*FL*VSSRGM*PTA*TTRNLLPWRIHHCLFPNCRSIGWLRYSVT*VPFCIWVQEFLRYY
*ILRESLVKVSVSYSFCSPVWVIPHLFSL*LSFL*TGSI*L*MLPGWLEA*VLYSWISSY
FPSFSFTKEIKNLY*INMFYLIFI*HIFDLTNFFFFSLCH*HFFNVTKRKIKCIIKFHLN
RKKPVITKGILKIY*RSIKAFCYQYG*YFKGIKYGRDFNNDSYLA*F*RL*LYLKS*TRY
RYT*GRRHKWSGKQ*NFEEKVDERVF*TFQISSFQKQPEYRFHEK*PEPRFNEK**RWQQ
L*K*LLFYLW*QPSICRLESFE*CERIKIRFNWKSEIKK*CCHVSTFFYNISDNVLFFFI
IIFL*LYKRK*K*YFIAE*QSL*A*QRNSSK*RELQH*HRIDYEPIQCRYASNRYNERYA
KAIRLATDDITICKRRLAFRSKW*SFTRNKSNF*RNWL*IR*FQ*YSCFSINARNVSTSE
EEFQR*KNKDNRLCL*T*RKRSAIKKSK*QNFEVRNNKQGLQN*IQGGLSGK*ENKRGFQ
RTRQ*VIQSR*GITKKIQIY*GNLR*GQ*RTAINH*SKRVFEEKCQ*TTK*G*CYQLQVL
FI*RKICKIS**HH*IEYLYEKKRGPGRKLNF*MQ*IKRNMFEIQKKHRKYIKYQ*EFTK
FVQK*KEKSFRFEK*EKFVEKGNTVD*MSWFIFSTPCI*YSDMLSVLTAK*YYY*N*KLN
*GATQHE*FTFEPCVFF*RASSGVLEKIRIKMCRV*GKVTLFLSRTCDEENYRRHLQVLY
*LLQEK*AN*PKIQSELQHSV*TKPKTSSALHQVNLNSYTFFYNP*YSIYTYMKK*KTRK
LVIFFLGVFIIY*K*KEAL*MLTLYSNINCKKSLYLLT*HQNPQIKSMSSTRPELKFSDV
SEERNFYKKYTGLPKKPLKTIRLVDKGDYYTVIGSDAIFVADSVYHTQSVLKNCQLDPVT
AKNFHEPTKYVTVSLQVLATLLKLCLLDLGYKVEIYDKGWKLIKSASPGNIEQVNELMNM
NIDSSIIIASLKVQWNSQDGNCIIGVAFIDTTAYKVGMLDIVDNEVYSNLESFLIQLGVK
ECLVQDLTSNSNSNAEMQKVINVIDRCGCVVTLLKNSEFSEKDVELDLTKLLGDDLALSL
PQKYSKLSMGACNALIGYLQLLSEQDQVGKYELVEHKLKEFMKLDASAIKALNLFPQGPQ
NPFGSNNLAVSGFTSAGNSGKVTSLFQLLNHCKTNAGVRLLNEWLKQPLTNIDEINKRHD
LVDYLIDQIELRQMLTSEYLPMIPDIRRLTKKLNKRGNLEDVLKIYQFSKRIPEIVQVFT
SFLEDDSPTEPVNELVRSVWLAPLSHHVEPLSKFEEMVETTVDLDAYEENNEFMIKVEFN
EELGKIRSKLDTLRDEIHSIHLDSAEDLGFDPDKKLKLENHHLHGWCMRLTRNDAKELRK
HKKYIELSTVKAGIFFSTKQLKSIANETNILQKEYDKQQSALVREIINITLTYTPVFEKL
SLVLAHLDVIASFAHTSSYAPIPYIRPKLHPMDSERRTHLISSRHPVLEMQDDISFISND
VTLESGKGDFLIITGPNMGGKSTYIRQVGVISLMAQIGCFVPCEEAEIAIVDAILCRVGA
GDSQLKGVSTFMVEILETASILKNASKNSLIIVDELGRGTSTYDGFGLAWAIAEHIASKI
GCFALFATHFHELTELSEKLPNVKNMHVVAHIEKNLKEQKHDDEDITLLYKVEPGISDQS
FGIHVAEVVQFPEKIVKMAKRKANELDDLKTNNEDLKKAKLSLQEVNEGNIRLKALLKEW
IRKVKEEGLHDPSKITEEASQHKIQELLRAIANEPEKENDNYLKYIKALLL*LILQRHLK
*ESIDNI*IQIVHIICIGKEFLFFTIFVDKVQFIHNP*KCSRKNNLCHRSIFLKAIRL*K
LRNLPLFHCHY*N*NFQGSLDHWKEYLRYQNYGWDKQEMLGPNELGTKMSHQIFLSYLKM
AIGLQNLRWGSEILIVLKFRLITLQISLLVLPPQSLLKKYHSYSVHHRRDRLRCPFVKNG
ENHMILDS*LVDRLFHLLSFLNA**LSLSFHHKV*NQILT*NRSKHDNVAKRISKSGCRT
QSKCSI*HCQTVTAHHFLPLIDHKIFLGYR*SLLPHLSFLDRSYYPQRKRREQT*Q*RTD
T*PRYTYAPGN*CLETAVTFLYWRLSIDLKKE*IAEEYHGENLCIGVRYQSIRM*SSCSK
SL*NIAP*NDNSKHESMQSQNLKPDFLGIFERKVPINTVYNFLVSYLRASCLSNCSKNH*
DL*FYQAWHRMKDLEYF*QQNK*SIFYSQY*PILKHNMI*KGICADKNLQLHSMQS*HQ*
FYRDLPFYQ*DQVEY*FLSLHNNFDLLAYPYRVPPQ*GVWITLKNIVYLYKNNATTFFFS
LWLLQSLVTCKRIFYLIPCQPPI*SRFLKYNLLVQYRR*VENIGSVVIKLVVFLYLNRWW
TAYDNNTWHLVRQRFRFFLTLGRLDHIYLSLETLNHLL*LIEWQMHPSRDTRLIINVQDM
*VFRRFRCSTFLLSLDILLTILYQLQRIIR*HENSQEVSLLAFSEVMSIILFRWRRKPEM
TNP*IFSFELHTILKICLIFR*LEKETPHWTLSLLNFV*TNRVFEQLKVP*SIFFSLVWA
NCSFPCICLPAF*QPCPITTQV*PHCQ*CKTFFYPIFQSLNSFFC*DYFEYWRLYR*YCF
LRGNYRLKVQTFHCSVLKKTLQDC*YYLRFEVIPLVLHDV*FLIFFSS*ESHHDV*KCKA
TET*YSLNIFWSAGPLHHI*FFFFGNGHRPLIHVS*DFYQSRSYHYC*CVPSSC*CHGSV
VSEIATDALLASILYWDKPHSWGYLDLLYYLS*GCFLC*ASSSVDLAQASTIFEFQEPDV
GYQFDGLHLKCHFYR*FHC*KPHSYCLLSLKTHLGCNLHLDFPLFQTEDLEWRVLIS*VE
LKYDNKLPKTFILFSN*RLFI*SHLSCT*LEIIPKPNRVRDVSLMNKITVLP*HKPIFKT
HVVDLL*YLCISP*SFTYTISLILRLTYIVKYICICVFVVPQGEGPASVCSRYS*SKRQS
EAYVQSSS*LLVSSNWSSMCDNRLNCRRMIFSFSLTSLLKSSPFCLIKASSLRLSFSSPF
TSPYNLDKVSE*YSLPALHRSC*ERNSSLQFLESSKICSMNLSSVSLLLTVSIKLLKLFR
FLLPSKRTTLDVSSWYLGLLNHVLILCHSLS*NFIDDQSSFGRTKGLVRGLTSSIIGNPG
KSVHKVGPKNSQLTSRKLIGVSSLLAFLAYSSPSSSYTGARVLQCWHQEV*YFIIV*ESF
LLQISKYCSIDLTIVTASL*ANAGKMTTHVDNTENKKPCNFISFVFYFADVLALDSLCFF
SVVLLLCCSLAQKIGHCSPLCKLIALKETKMIKKN*KYLR**EHHSGRPYSQLFTDCILM
KNVCIT*WYLFNIKFDK*IIL*KCLCNYYKALEYV*VVTHSIPMSTCFFLRSLDISEEYS
LSCHCYCNYYYSIISIIVGIVTIYLRLKTPNSDPKI*FK*TLSFPLIPVDLMN*R*IMYF
SSVF*NYVTLRFPVKCSNGI*SHIVIKHLAPT**IQPKTRFHFCFHFRSFRFKSVSDVKF
NFFHPNHSRRNQLDIRLRDSR*ICGV*LLLAGLRTAKL*HIMELLLC*WGNGFITISKAA
IATIVARRFCGI*CTNKLLLVFIASCLTPTNRRPWHD*EVQLWLLFHRLNISK*SFCKPV
GQIFLQLLKNLPSVESAS*LAINKIIFS*FVIIYSLKVYFFIIWRFGIFFAAADGFIIDM
RWR**GGK*YPATT*AFLPKMDQN*RGRFYSNNWT*TSLDYLGDWKPLRQVF*RRSIHIL
LLVRLLNLLQ*IGHELRLLLFVAFQG*RGIRP*VFR*S*FVMSVVTR*IL**NSG*FLL*
LERMIP*HRFWSCILRLLSCIDSLREGRVIINNVRSIWQNSFGLLWSV*PCCGTTRSRPK
*FELST*QGARALRSKIWLFGCRQWLHEF*RVIYCFIRS*LQQWLFF*YYSLCHYRGCRC
RIWWSSTAVGISNGQS*TNFEG*FSLFIFIILF*FTVISRIQG**IG*VFFLQTKNFLP*
KFILLDFI*YELIEKRINNNFTQIISLI*VNFNIVHNLIIL*RGSINFSFQKFWVYFYEQ
HTDLNGNSTPMR*NFL*GVFHYNIIK*TF**IKSIQKLT*NDIPSLHLAFSVFRYYMPPV
G*Q*ASGQCEPTFVDTEMVIS*IEHV*I*VSTKRKQQFFIR*KGNIKDTTIFFYFRICS*
YILLFVFMVMMMMVVMIRLENSCKFSIFITG*VCSHNIALRVTKIQLIKARSLDTPYGRI
PGPRSNFFGKLKGTSSLIMPTIQVPYIYYTI*AGTD*SCGVIKSSYYFYICSVGVLNSYH
LLTIFTRIKNQITITVSGNKIKGTRRLIVIKTVFWDDGTHGVY*ACVV*LCIIKCV**RS
HFFWPAAQAPKFDFSI*TTCHKKKVVLFINNNAIIYSIVYIIRTTLLFFQFIVI*HFIMY
GHYALDIIVVVTDYFLIPGS*LRIHTN*YYRKIVTY*YECVPCRWV*IFHINMY*IACPI
AMNLHSYRIVFYGSCSSLRLVRELCVLVQNYGTIPS*SKKIVFTRYIRVQNLCYR*DVRI
LGSAVIWGN*AITHCQLIHYYLSIFSGFLLACSSKVRKA*IC*NVSFPR*EWLELIPVSM
QLQSNYTYTTSKGRGGAF*L*LQKAM*SFFK**LIPG*DTVLWCW*LLVIMLLLGKKRVH
CLTIAMGFFSVYI*TAMEFGRREQ*RGDQS*KKNAAVKKACTYTLE*IYLCIHISR*DHD
T*KRYNVLKLR*GASRCNE*R*R*SPTEG*AVDPCGRTITTGVVL*GHKIHTEIHQLIAG
VSISTIG*NGERFAGICSACR*RCGQ*ERPHAIPEKAT*PTGKSYSRIRIFVLKPKSHFK
ICIHLFFL*LI***KS*IIRNSLI*KCQQRIYQRFDPFPSFRKFLAR*TSRQP*LET*PN
LWRRSPKLLWCQLCYRRKNQQ*RWT*RLG*RHQNNTWHQLAYRPKRWYR*L*RIW*KLQ*
RLRKRKR**HREHHRQWPLEQHRQCPFP**SQ*RLHHRWI*IILPYLHHRQYPRLCNP*P
WRIEQPKNLDHQQHRR*QPSDRPSS*QTSKPCRR*YQHTRWGRLGPSRYLEECERLEQRQ
R*RIVGKNRRGCNQTSQREDSWIRYPIHSIHRPYKNRSTI*YRRSHRSSSP*RFHPCRQR
HRHLRDHRLMVA*LAMASHRAKRASQCDRHQSI*R*STIRWPLALELEYLCIPTYRGIRR
R*HLFEFLG*TLYMR*LIVCLV*LEILCRKRNKEEREREQ*RGNKRLIIAGLFILDSKTA
NFFLFQIQVTGRKAVYRCSLESSVRE*RKEKVSCASRYPSSALEQRHLLVLSLSLIFSFS
VFHHFFVIADMVRQQRGREKRKKKKRSCMRLLLLQ*MANGKRVVKLRYDDGYQV*GYSIS
SLCTTINEAV*LV*SCLAHYVLSGICSIVYLPSATYMLGRPTKVL*ESRCMGLVARKEEV
HIVHPETTKGYPKYSTV*KKIGKERGGVLPPFSTSIGL*LIYVHRRSVKFPSIL*HNKVH
TQMN*KRTQTDNHFQCCMYLSIYTGSNPIAVSSSKYSSGYARLTFKVMVALLFAPPANSR
LASLGSFF*YTHVANALRFFRQLK**HQLSWSSSSQPQPAFLLLLQSRPLAQGKPWKMQA
QKTPPGTASRPALSPGRQERGSATESA*LCNCVNSFFRRRKAKYIISTLFTLFFVRPLYL
SFAFMLLDFLFHLPSFLRSPSS*CSQPSSCFNTLISLKYFKYVCAQVLRNMYTSSIYICM
YSLDVGSWLSILYCIYYVYYVYDI*QIVLLFVILLY*VIFEHIIFKAAKG*IFIAHTYYG
*QFFDFGVHFNPDYLRSYRRRVCLALFAIAAQE*KSIRATVS*GHSDYSGGRENGTSS*R
LLRVG*ISTLETALVSHPAHKRGRLFSVKIYRYRGFTFVCGLFASFTDIASRERYQR*QP
SRL*TAIIFKCYQQEQVLRARFPLVDLFWPVHLCHLQGAVLLRRV*TCYADNTTL*RTAV
F*DGYRHRIAQEHRSRGGDANAFPQGFQCGLRV*SLRLARIV*RKS*ERCEVRSCVE*GS
KQVRENDPKQDPKAT*QVVQ*RYQAKGRFRDIRAT*KAP*TSFGKIAALSRRQKS*YVVL
F**KDWGIERRDS*KTSRLGQ***ATCLLYPVRDSIGSAKMLPICGSNLG*EKFW*ASYW
LLARRR*LGQHASQFKGETLQESCGKYNHGVIDYLLGFPRCCGWYHLQRQFPYR*SSLLT
FHQQHAHLPDGCHYWFVAYYCVGRFDVSSATFYRNVGET*WLRH*ARNGSILPSMVLRFR
CDSNLFSCHRYLFCIFHR*LDY*QTKIRHDTIGK*LAKGIQLLYHVLHIERFNWPHMDDL
AGS*LAAK*SPR*SVGFYPKAKMEPLQYFGHAAHGHCLPRH*NSGLHLYLLLDYRPYTAI
FQYRNVDATLCGVFVQFKLRVWLLLRFKGAQLSKSTFPDFCWNLLE*SMSAWTVYHGKNL
GSFGPGSVLDRGHCPSSYIYEEEIHTAIRRSSFKRHQTCKR*ARLFLSYIGLGSPGNQGH
CR*NEGQIRTRQYTRDFDARDQG*FEKGQSDTR*RWQLRERYS**PL*VWF*TCLSLWIE
RRE*LDQEIK*YCYQKIKHSLLLYQGQQRIYFCSRG*KVSQVSLQRC*GIEK*APL**G*
S**TWT*RCRASKR*RGSYLQ*SGSCHERASGISSGCFGNQYLDKKNSTILQPKKVVSFR
QCQDEIPTCFQHQHRIR*RIFELCLYRSMCQRERSHCVVL*GSVRSFKTANSRG*V*WLR
CKR*FHKVR*KRKSHIHLQPS*L*T*G*KMMN*LHSSLLSFSLIFFSLMHT*FLRLYIIL
FYSYSSLV*L**YL*CFFIYPHICELGYTEKNGTRTPKVGGEEKGSKRRENHMRASK*IT
LKNINRHETQSVKSELIL*LSETSSYRLSVYQKFTETR*KLR*KRHYSTSLSSISLKNLL
FQRQTPKLTLLRVVLTSLLNNLMYMMSNTYFGNLLENQTSDCCQTPMTLANWETFCIRKS
NVTFLLEKKH*GNTI*ISVDLMTNL*KILTLVLKRL*TEMMSCCRANV*TSYRNNSLYLR
SP*VRLKTKCCSQVRLKEKNVLSCRKINQNSSSFFLNLKRVFSYRRFTRAIRYMKSYYKN
LVGKKKEWSLS*MKTRQCQVPKLSSK*IYLRSSRKKGNV*QHQTIRYYTLR*VMRITRCT
LYCTIKRIS*FQEIVHLNFLAKSPRYSVSKWDRMR*A*RVRKSYGFFHHYLLLSPITQ*K
S*TRMEKLFWLVNVLTPMK*L*NLH*PHFRQAVSRQAVSTLCKILLMFSGQTRFLPLMNQ
AS*ALPF*ARQMKFIILALH*VGHLLGKKYKCFFIFFQFLWL*YLFNFYLCFRYIFNISG
K*KSDFLRILSYHLLRNLRQLVSMIIPSET*TVLNLAIKAR*EAVKFQSTYRNGICGSNQ
KVPILLRC*HN*CWF*NSLEVKEFPCNSKCS*GKMW*HIVN*EVKNIPNKSE**SLQQRR
WSFLHTKKRVMRTNEEYRVVLIHHFEHTLSYCSTNNATMYFQDFSAISGSPHSQYNVRIV
KALYTYTK**LEISFCPL*ESLLLFTRQ*QINKKLASIKYY*NLLYATKHPVGLRETLGF
TVITH*RFSSQTWFNC*SP*HSKRQLWPKK*ADSAFYVTYF*QIYYFFSLHIFISKNTIN
LTILIYV*NYNALVFTFFEYVS*LLRVPFEKQL*VNHCQKELRTNKIPFSAYFSVRKCFQ
FVTLSFLVINEVSNFSDLVNLNIGTGV*SRPHITLRTRLLVVCTFH**KHVKQFLLFTKN
LLM*RNHVSSIYKFLPNIVFCYP*TSVNVGQLVS*KTISRIFVM*MLPL*RNI*HAESII
HYSGSMRNIAPKRLLFS*FLLYDPEKGRVTLHSICLPEEKGIQGSRKSP*YEFDKVYQTK
ED*IEVIAAALASVTPKGEFW*MNNSKTNQQMNTSMGYPLTVYDECNKFQLIVPTLDANI
MLWCIGQLSLLNDSNGCKHLFWQPNDKSNVRILLNNYDYGHLFKYLQCQRKCSVYIGEGT
LKKYNLTISTSFDNFLDLTPSEEKESLCREDAHEDPVSPKAGSEEEISPNSTSNVVVSRE
CLDNFMKQLLKLEESLNKLELEQKVTNKEPNHRISGTIDIPEDRSELVNFFTELKTVKQL
EDVFQRYHDYERLSQECDSKTEIASDHSKKETKIEVEPPNERSLQITMNQRDNSLYFQLF
NNTNSVLAGNCKLKFTDAGDKPTTQIIDMGPHEIGIKEYKEYRYFPYALDLEAGSTIEIE
NQYGEVIFLGKYGSSPMINLRPPSRLSAESLQASQEPFYSFQIDTLPELDDSSIISTSIS
LSYDGDDNEKALTWEEL*VKLYFYTAMSTFSHTHKYIKYNKYNKYKITLFETLYFLRPLI
TYHLASCSSYMPSTFKRYTANQKSTDNQGRAGT*RLPHRSQRKAGKQENKKTRKTVVTLV
SVIHNRTNTLTLPLIPRRMIELF*IPLPCLALTWVGTWTSRTDVPSNILAR*ESAINASS
QYLGLVRGSRSLSCTAPASHPKFFAILTALHILV*FQPKVAPQKGSPDR*INPRRRNVRR
ALVSSRTLP**NENFHHNKARTPF*KPQALLCLLVKSFAQRLSILHITGELSTSYCPTFS
PLTSLSRAPGKQKTEKAKTKSEQGLSTFSPIVANI*PHFSTLAYSIVLCYSFCFSPLVLL
FPQRYTIF*YQLNCIHYLSSGRSMSQPTKNKKKEHGTDSKSSRMTRTLVNHILFERILPI
LPVESNLSTYSEVEEYSSFISCRSVLINVTVSRDANAMVEGTLELIESLLQGHEIISDKG
SSDVIESILIILRLLSDALEYNWQNQESLHYNDISTHVEHDQEQKYRPKLNSILPDYSST
HSNGNKHFFHQSKPQALIPELASKLLESCAKLKFNTRTLQILQNMISHVHGNILTTLSSS
ILPRHKSYLTRHNHPSHCKMIDSTLGHILRFVAASNPSEYFEFIRKSVQVPVTQTHTHSH
SHSHSLPSSVYNSIVPHFDLFSFIYLSKHNFKKYLELIKNLSVTLRKTIYHCLLLHYSAK
AIMFWIMARPAEYYELFNLLKDNNNEHSKSLNTLNHTLFEEIHSTFNVNSMITTNQNAHQ
GSSSPSSSSPSSPPSSSSSDNNNQNIIAKSLSRQLSHHQSYIQQQSERKLHSSWTTNSQS
STSLSSSTSNSTTTDFSTHTQPGEYDPSLPDTPTMSNITISASSLLSQTPTPTTQLQQRL
NSAAAAAAAAASPSNSTPTGYTAEQQSRASYDAHKTGHTGKDYDEHFLSVTRLDNVLELY
THFDDTEVLPHTSVLKFLTTLTMFDIDLFNELNATSFKYIPDCTMHRPKERTSSFNNTAH
ETGSEKTSGIKHITQGLKKLTSLPSSTKKTVKFVKMLLRNLNGNQAVSDVALLDTMRALL
SFFTMTSAVFLVDRNLPSVLFAKRLIPIMGTNLSVGQDWNSKINNSLMVCLKKNSTTFVQ
LQLIFFSSAIQFDHELLLARLSIDTMANNLNMQKLCLYTEGFRIFFDIPSKKELRKAIAV
KISKFFKTLFSIIADILLQEFPYFDEQITDIVASILDGTIINEYGTKKHFKGSSPSLCST
TRSRSGSTSQSSMTPVSPLGLDTDICPMNTLSLVGSSTSRNSDNVNSLNSSPKNLSSDPY
LSHLVAPRARHALGGPSSIIRNKIPTTLTSPPGTEKSSPVQRPQTESISATPMAITNSTP
LSSAAFGIRSPLQKIRTRRYSDESLGKFMKSTNNYIQEHLIPKDLNEATLQDARRIMINI
FSIFKRPNSYFIIPHNINSNLQWVSQDFRNIMKPIFVAIVSPDVDLQNTAQSFMDTLLSN
VITYGESDENISIEGYHLLCSYTVTLFAMGLFDLKINNEKRQILLDITVKFMKVRSHLAG
IAEASHHMEYISDSEKLTFPLIMGTVGRALFVSLYSSQQKIEKTLKIAYTEYLSAINFHE
RNIDDADKTWVHNIEFVEAMCHDNYTTSGSIAFQRRTRNNILRFATIPNAILLDSMRMIY
KKWHTYTHSKSLEKQERNDFRNFAGILASLSGILFINKKILQEMYPYLLDTVSELKKNID
SFISKQCQWLNYPDLLTRENSRDILSVELHPLSFNLLFNNLRLKLKELACSDLSIPENES
SYVLLEQIIKMLRTILGRDDDNYVMMLFSTEIVDLIDLLTDEIKKIPAYCPKYLKAIIQM
TKMFSALQHSEVNLGVKNHFHVKNKWLRQITDWFQVSIAREYDFENLSKPLKEMDLVKRD
MDILYIDTAIEASTAIAYLTRHTFLEIPPAASDPELSRSRSVIFGFYFNILMKGLEKSSD
RDNYPVFLRHKMSVLNDNVILSLTNLSNTNVDASLQFTLPMGYSGNRNIRNAFLEVFINI
VTNYRTYTAKTDLGKLEAADKFLRYTIEHPQLSSFGAAVCPASDIDAYAAGLINAFETRN
ATHIVVAQLIKNEIEKSSRPTDILRRNSCATRSLSMLARSKGNEYLIRTLQPLLKKIIQN
RDFFEIEKLKPEDSDAERQIELFVKYMNELLESISNSVSYFPPPLFYICQNIYKVACEKF
PDHAIIAAGSFVFLRFFCPALVSPDSENIIDISHLSEKRTFISLAKVIQNIANGSENFSR
WPALCSQKDFLKECSDRIFRFLAELCRTDRTIDIQVRTDPTPIAFDYQFLHSFVYLYGLE
VRRNVLNEAKHDDGDIDGDDFYKTTFLLIDDVLGQLGQPKMEFSNEIPIYIREHMDDYPE
LYEFMNRHAFRNIETSTAYSPSVHESTSSEGIPIITLTMSNFSDRHVDIDTVAYKFLQIY
ARIWTTKHCLIIDCTEFDEGGLDMRKFISLVMGLLPEVAPKNCIGCYYFNVNETFMDNYG
KCLDKDNVYVSSKIPHYFINSNSDEGLMKSVGITGQGLKVLQDIRVSLHDITLYDEKRNR
FTPVSLKIGDIYFQVLHETPRQYKIRDMGTLFDVKFNDVYEISRIFEVHVSSITGVAAEF
TVTFQDERRLIFSSPKYLEIVKMFYYAQIRLESEYEMDNNSSTSSPNSNNKDKQQKERTK
LLCHLLLVSLIGLFDESKKMKNSSYNLIAATEASFGLNFGSHFHRSPEVYVPEDTTTFLG
VIGKSLAESNPELTAYMFIYVLEALKNNVIPHVYIPHTICGLSYWIPNLYQHVYLADDEE
GPENISHIFRILIRLSVRETDFKAVYMQYVWLLLLDDGRLTDIIVDEVINHALERDSENR
DWKKTISLLTVLPTTEVANNIIQKILAKIRSFLPSLKLEAMTQSWSELTILVKISIHVFF
ETSLLVQMYLPEILFIVSLLIDVGPRELRSSLHQLLMNVCHSLAINSALPQDHRNNLDEI
SDIFAHQKVKFMFGFSEDKGRILQIFSASSFASKFNILDFFINNILLLMEYSSTYEANVW
KTRYKKYVLESVFTSNSFLSARSIMIVGIMGKSYITEGLCKAMLIETMKVIAEPKITDEH
LFLAISHIFTYSKIVEGLDPNLDLMKHLFWFSTLFLESRHPIIFEGALLFVSNCIRRLYM
AQFENESETSLISTLLKGRKFAHTFLSKIENLSGIVWNEDNFTHILIFIINKGLSNPFIK
STAFDFLKMMFRNSYFEHQINQKSDHYLCYMFLLYFVLNCNQFEELLGDVDFEGEMVNIE
NKNTIPKILLEWLSSDNENANITLYQGAILFKCSVTDEPSRFRFALIIRHLLTKKPICAL
RFYSVIRNEIRKISAFEQNSDCVPLAFDILNLLVTHSESNSLEKLHEESIERLTKRGLSI
VTSSGIFAKNSDMMIPLDVKPEDIYERKRIMTMILSRMSCSA*RCYIN**KKYQYLSVSM
NVHISC*GFLIANFSQFVTWVAFIQLQFLYILSCNEWLSKFKRHID*CTYQCILIVRIKG
AIHLPS*LKVFL*IFSNSVFSFLYNSMVARASSTEECSPS*MEIFKTSLVNFFKLGVLPL
AYNFLNGRCLEVSLSSDFGWDNINASRSCFKACPTRILPSRISAVFF*ASLNVMAFFICS
GLIPLTQVLHSTTFSLGLTNSSRTTCPK*FTIDILANADSLPSGPTPTNSQSMAMYFPIS
LLLLLLIRVSSEIPTFTGSLIVVLVFALFGLNSNTFPSSLSFSCLLISLFMLYTMSIILL
PFLRFRGAYWVVLLTFTVLLTFLTFLIFLFDCLFFPLEVGLLSEANSACQFEERAIKTVR
YLLY*ICKRL*SL*NQALNGLWLR*G*FNF*NFSFF*PTLHISPRQKIYGIIILNRYRLL
NRKTK*NSVCKTPTTP**DDNGHGDGIK*TAGSVSTSVSGERSNEKNNKTVHTRR*IQHR
AVLRFFYP*IIYELRRRKLVT*TRVSTGI*GFYGKLCFIRENEDNEGE*RPKRKG*PEFN
RSRED*KRRGRNTKFAR*KCKKYSDS*RKWNTSL*ST*FICVELSFK**RPYQWKTSQNF
LKGRLIFK*FDGNAEEI**EIVASFREDIQKSKGPLKYFWK*KCHEYN*YKSKIIYFAST
WCSP**ERQ*IRYELRFR*KLRRRR**RRR*RRR*RYTLSIFSVR**F*C*GFWSKSSPQ
RHQRHVQQ*KQHLHK*QKQHQHS**SREFKWQYRKCFKVKISFPHKSKGENFFN*Q*K*W
TKI*FTECQ*RYTWRWKQRQR*RIGE*GRFDGNGKQQYFRYGILYQ*KRFR*FEF*YSDL
KHKQNSI*FGRT*IYK*WNGGHEQGFKRQPQ**Q*IQCTKS*PNHSWLIIWEVPFRI*IF
RRTLF**RLVNHGER*NVS*FRHAN*YYTLSFHTNVYAKIWHLSWR**LYLKQCLR*SRT
DYEFIATPKRKARYCYIRKGANILNQF**KIFC*LEFNFNKVSSFTRTWKNFIDGQ**TH
ESPKGF*QCIA*GKEEHVDVKAGPFST*CSIKCP*KLERGEHPY*ENHRLSSVETEGLTV
IEYVQQKEKENKY*FCRCVRIFFICLRR*STKL*INGSRNIHSSFQKI*KKFLHYQSPKI
VYHLRSYWICFIFVFY*EKTGQF*RRWIDS*RHF*S**LLFENCR*RR*TF*G*LW*TR*
KKHYSINFGQRSCFM*G**CREVSK*N*NTFTI*NWWGPNGCFYFGC*QQSRYN*RNHQP
TKFLQTYYR**RRHR*DKRFENH*CNSIFVS*RESQI*LYYHKCFSDLTYKRYFGKILQN
EKYGS**ICIKSSRKELYTGLE*YGIKARWY**GGTHL*KRCKGVAFGKNET*PKEARFA
NDPK**SNSVNFGASELLSQSRCWRGCGCHS*KHESYIQS*EDIHEV*AGLGKAAFVIKC
C*WKCFNGWRSRQWKWVFQEQEFIQILFAWDTAVS*YKPFSEYDGAHA*HSKWSWR*LPR
SFYRSVS*I*GMEKAANVIYKQA*KNTSH*WRLHIHCTPGGTYTLA**CKD*VVTH*SSG
SCQKIQKSP*AFQNFRKKRGAR*YQKVLL*SSFRSRVY*DRDAITKLIKRL*NES*ISKT
HYTASYQH*FWFISKYGIENTSSRSRW*LVRVRFSMQREKKELFRSKSPHRAHNSLALNK
AR*LQIIIYNYDNGCCLSFHGESYPSTPTSHWDIRTARFIGCSKSF*KRKAKNSRHQNRQ
QRRGKIH*KLLKETFGKARCVNIA*LLRG*RSFVHTINILYIYSFRYSRFKH*IIKKRSI
TRQLLHPLFSCYIFLIYNVM*NSLIVLCLLFKQGIV**RIGGKNILSSLNFSFHSSFSSR
LCLLSSLLFNLSSYDVWRNILFIFIDLWTTK*TF*DQNDSHNKPRANFH**YVFFAIFIF
FFVLSTV*DLICPHPYFIIYNTEGHDVINKWLRFSSIWWYTKIMH*QLLN*LVVWGGFET
LIKRQYRTRTL*TVTCKIQLIHSMQVLNVKFYSWPIWRLG*P*IQILVFSGLKE*NIITI
VQLSDFVQLLKILFSIQFWLLSGMRQ*SA*VLN*MTMSIVNTSTRNQKSSLLVHKLLDIA
LLLFRFIIFALSCEGFVDRRHLWLNSFNT*RMYKERREAK*G*VTF*LVNIIAISVSF*V
IDSLRTIAMSI*NFSVTFNENHCPRTAEGFRKINNKCQLQQNSLAKQRYITSSVQQSSHR
SMSDKIQEEILGLVSRSNFKQCYAKLGQLQKQFPNALYFKILETYVKFKQSPGKFDYNKL
LEEPYGLKGTTITGDTRSLEFLHNFFVELGKYDEALHVYERGNFKFPSYELSYHWFMKAL
EDSNYNQMSKASLQLAKYSDSGNLPKRAYYFWNAISILAVSRFQENTLSDPKKILLSRLA
RQSLLDLKPFQNVQEIIVYCLVLDELFPQSREISEEIVAITFANFDTSVNLYLKNFILKH
TKLLNSPQKLFEVCSKLIEKGLDDYELITNLIDAAYKLSKSKDEVKQWIDENLGDSRNTR
LARLKLDIMYTDSVSESSLSYYLSKYHNKPCCSIDLNHYSGHINIDMLKSIMSKYDPEDK
DLIHHCNILELGLIGSDSINNYNKFKGTLEKKSVTDYSSCSTFLLEIVKDKCKKTNPELK
DVLLCITILENYQAKDPHNFDTMCWLIVLYMYLGLVPDAYFHFINLKIKNVQTDSLDYMI
FSRFSTLFPNKQSDFYSKTFHEHNNLYDTSLANLPRYIQVAFERNSYSKILGMLEMRDKL
MKSYTRWTKTLENLQFSRLCNDKRGHLLQKLHEDWRSLEMTQSVSFSDNRDFSILDENFA
QFLNRGKILEYANLNEESIFLTLIRELIIEALPNGEKTEQISALLKKLPSINLEELLNNN
LTEVESASFLIFFEIYENNGKNLHDLISRLMKVPINAKQNWMVSHTYLTKMATLKTLDSL
KRIKDKEIQKLIKNSLKELRSCCDDVFKGYSKALVQAYEELKKDECGNLLKELDVKAENV
KNIKNSLLGIQKSVRNL*TKITSPL*SSRR*TIFFYFFFFR*IK*HVSQDFYISSLFKLH
NF*KKK*YMIFEENKFQKIIGK**RCSSR*FTGL*VFFQSPFYPLQFCF*NKKCNKAINY
GYAHNDSQVLLRISD*TIRNQHIMAIRKFTSTV*IFPAIFAG*FQITWECEINDDHRCIP
YRVQIVKTL*YSRHA**H*P*HLSTNG*NNGNAVNDEAWPFEKCICHYTKSFATTGNNKG
TVDGCKEVACSSW*PTCQYCKYRV*H*S*CG*RQL*CHIS*EKRCYTINIIIIFFVKVIS
FSWITCQVPQHAHKI*CCRFLCQS*TIANTCIIMLDWGKE*CENNT*SWNLCNTRHQRVK
TSPCRSKLPFNVHYVRQNQISWFSYKLAVFCEK*LLRVLLFFRNWGW*KAFVIHISFPCT
KYLFYSCP*AYFILFVLGIN*N*IKKEICHVRKRRTVISQFSEISNHFIW*SIESSSTRF
S**QNITKSLE*F*PWLMNGNDDRLALFPT*LLQNFQYSSGCEAI*P*SWFI*Q*YRRIV
**LHTHSYSSFFTTAYTFNKFITNDIVFTML*TQRPY*VVSSLHSFCLSQMMQS*CSGIF
QGFFNG*SCQKVVIILRDIRAYIFKHKL*NLNIIEHY*T*SVKFGKDRRF*SSGD*V*QR
RLSRP*WPHNCINHSRFENGIN*L*NFFCFMVEVAFFPV*ERGRKNDS*VYIF*FYSNMY
IFSFLRFQIFLMIHVI*QLNLGFHSCWGFLFDFFLLRFHFIL*SYINLVQI*NNCTYYKI
SHRPAK*DNGRYGYPIPRKPVNFQYLVTQALIEIICSTVRIRKGA*HESTE*IPRKGNIF
NPTNIHGHYFSINEKTTSHR*YRKCHISY**SFRKISRYRHR*HR*TGT**LT*KYNSKL
IKKLPCICFQSKHKICYTDKNHGHREIVREEK*NFSSYDECQRCYRALCSFSVI*RNILL
TKSISIKKQIQVTLQNCGRVKTCGCCP*TTYTAFVRFIVNPTANSTNNQRFCKSRY*SNV
I*KI*FEISPC*HRNLLPKWQSGSHILNLNFRCVAYIRFCL*LQMSSLIIMPMINQ*I*P
TLRGSFFFIRSRVYA**INEIICWIYQLGYVITNRLKIRDSIIHFVTIYHISL*QNTNLV
Q*KQYIRSRLMN*HDKSPAIFFS*FFQSFNNQEGRICIQSSGRLI*EHDGRV*NHLSTNT
*SSLFTTRKTPVRVVPHKSIGTILEP*FFN*LLDH*FLGSLRRV*FQISCKLKSFSTSQP
RREYILLR*VRHYYVFLDGMVLAIQVSPLRLCFIGF*TCIFQYVPYRTIMS*PTTDLGCQ
NIQQRSLP*PRTTHNCHDRPTGQVHGKRIN*RRICFGCND*QIPYMKAYSRDS*EGKSIF
D*FSGHITILLL*HSGCKWMFGVGDCSLKYDDRLKTAKHLCLLLHLHHKFVYLITRSFLF
FFSLSDISYKCQPNNTKARHMIEVTASHGCKRCC*TVAMFICLCRYMLI*IIS*RYPKIG
LPVVLQVHRHQARHHQR*RYL*GWCLNHEAVGL*AQSCLYFHFL*QQ*LLLQWLLLLLYS
WPHWPL*QR*PSWVGLER*NRIQTVFSNGLIPVTGPYR*KYHTSSL*IRIVFLQTPDLI*
AGELTHLKETDR*FSTLRRSCLLACYHCDLMLLLEVLVILYSIRKSEGCILCKNVLSLKQ
WAVNLY*NCSIEATCTVQ*MRSRSDSIPKFLRWCRPMTKQSRSSTCGILVAVLNA*TDTI
STPVLLYRIH*WRRTGI*ADGSIDGRSAEKDHIAIEIYVCNLQSRQLREPQAS*SWLAW*
RA*P*APQEAP*TLFVDYCVCFLCR*LSLPLIVKFIRQISLLYFSKKKKPSSHQWHSK*E
TGQG*KDR*QWTWPTSC*MN*HMEIFPT*R*TCPKMVGKLLSYRSN*PDLMINS*KRL*N
NTRLCPMIRDSKSCVHPF*IMPEMSTHGQPGPVRI*FLSFINV*STVSSTTMLLT*KC*Y
Q*QLEKQNLSSISLGN*TLSTCNCIREVTNFYHIYRPSYQDYLTASNLHEVTHLLQIYLE
NNEYCSTWSIN*ITSTSGSSHRNYVPISLRTFSQKACLHISTNTSSTSK*NTDIY*EGTT
C*TLKYIMPSFNSMKLSSPY*TCR*RTKRSLGMAPEY*IT*SLQG*YWERWSNGDRCDRS
FPKKQLIIGVFSTNTYVMGIFKA*VSG*DKTSVICVQDSY*SCS*RNCPW*RTEI*LKR*
*SPGPPNGVRTNYRTP**NGYYSYLLVRHSRIPAPRKLPFIMAFTPPRTSKTYL*H*LTW
DFYAQTVSHSYNCV**KRLQ*YKRLFRRLMNESPRCFLPILTFFGDM*IYIGNRREGATL
CCFLQIS*ETRF*VYLGYIRKAKFVKKEQEEKREYTLKRST*MHNMFPALTKTLSLQGYK
IINSQTGSAAWSCGRRWFSSDKDDHDDVVTRIKIAPIKRTNEPLDKKRARLIYQSRKRGI
LETDLLLSGFAAKYLKKMNEEELEEYDSLLNELDWDIYYWATKNFKTSPLPDKWANSKLL
KQLQEFSENKEKEILSMPDLSKYQ*IQAIELLSLFFICI*LVNKPEEKETYILPLYYTIL
IAIIIIHY*YYNILLILILILLLLLLLPLLLLLLLLLLHHQNPSRAFVALSNLFSPSS*R
SGSRTMSAVNLDKESTSLSRARFSSIFIPSCANSDPIKVPFVTLNS*FSVSISKDRNSFT
DFFLLSFFFVSFLSLVFLGVSSMMSSYMSSSCLFVEVEV*FALS*IAFNVSSRFKFDVTL
LSSLGVLGNGLVK*VSSSGGILVAAE**DSDFCSLTVEI*DEFL*WPPGWTGVGNISSVK
RSPSPSPSSMNNLDLGRSLLLGGIVGL*SLVSERIGFIALGASLVVVYNSGMTLETIESL
SLTFPSSSSSSCS*ID*WNLVL*VEDPLSLAKLPDPIEERITFS*RRGLDNSFSEPRPST
FFEVLELNLPTGLALVTGLMTISSALVFDFVLWLSLRCFVNVASEGNMGNDGNSFLLTGS
FKEYKLLESLLVRRSWVCCRFLTTYDTSTPS*IIPE*LEIILDLLSPGGSETSPAGDLNN
LDGGLKTSL*SAFSSVIIVLVVVGDGKSLSSFSLFSESIIAESRCVFSVALDIPFSSLSS
DILIHLSGFDNGLLVSRIYQRSFSS*WCQPFDQKIAFPNRDM*QTITIKINNIMKKYW*K
ACTEEKGSSIP*AK*VGIKMCSPFWIYRN*LYVCKAVILR*PHRKISLGPPQTTW*PFTN
KSSRTSWVFL*SRC*IVVTKKQGMVTYRKRTRTFIWTR*MFWY*TKSALSSLRT*VFKIS
I*QICTSPKPNGHSAY*VLW*ITLVLGRNECSTVILLFFKWNRCWVSFAPNSMIIT*FSN
S*SNTRT*MGIIYLMSKSSKSWKSKIRSWKFS*RN*PRSKKRYP*IIMTIRSPSSQSLKI
WKL*VSK*WN*SPIEIN*SKYPIQTWKSYPRESKS*MIC*YKGKRR*TT*PHNRKTCKIQ
*RRSKP*LVSSMMC*E*FPARCKSLIELKRNLWD*SKI*STIS*N**MYWKQVLCIN*KS
YKNS*ICNSRIWKSYRKILKKSRA*MILN*WIYKSNMKMKSNLRLTKRTFSFKRN*SVVK
SIN*MMKLNNYKKISKLKLKKLRLNILYYLVILINT*MKCSNICNSSGILIFTPPSVFSS
FFFFFFFWNLLLFLSWLFLNLIRTFIYFRTVVIYLL*ILPFFMRYIPMAFFSYETGHVIT
ESQQV*VKLCMCNHIPIDQNLRNM*RYHIDNFRHRSHFQTCSYTNQ*IAFQYIFADGLMK
SRWQGLAKKCHVWFQNTIRL*NG*VEIYVCLHRIIAITHRKILFSFLITVGT*W*FKVSN
IFEYFLTRYLPMASHTRCSGE*TVTLH*FIRIYPCIRF*VIYILCVVS**FALVL*HFNE
AVQRRIHVLWW*NHMGNIVKNRRVL*EYIQVENILRVFQSKVSDLRIKPLR*SKIGNT*R
SGNSSARQNQNFFGVTQSGGEMINRIEVG*SKPCTKDFIYGFL*IFD*FYCMLFL*GIGQ
LVLIFSFCMYRR*FRTRTFFIRSDIRV*RHK*FFIFDVESQQFYHEINVDRVDFHWQKIF
*KSFQIVVLQKQSCIHNIIFSDCRKDEFARHLILPEDTRVR*SRFQLLRSIII*LFFLRS
FQHCHGQLSNMKVSPLTNHQNKTNYPLH*QYVHLDFFFSQKQQKRREVFVSLPTRVITT*
Q**ESEVLLATITVLTIPSVLEGAQPLCWRSY*VIICCGQRSHANPGQGDFSAGVL*VYI
VDNGACLLGQLSGLHHQFHLLSVLCVHLIL*M*YVLYRLCENLALVGLSVLGPCTFGLAG
QPKRTGSGFT*RVIATRIAVIISKEVFGNDTQ*FLNTVVDLISALAVILEISTAGPRISA
SWNAAHVWCCAFFWFTI*CFLSVLWLKLIPFFLLKIFGGAFFRFQ**VVIVDMM*DYMII
YMLNSLSFVVTIIVAFEGNDGALLLVAWYLYVVHTVRFQLVQTCIVFNKCIGLHNPHEDS
TNGTLGGQDSIAARLIAT*PEGTGFHGCIEHCSHRDYSGTVRV*LRVLYQSTLFCMSVSW
*LS*ISCGKYLSSMNKNGTNTKSSLCRATLTSFLNGHFHISAMWL*GPFRVFCSITPERF
LRIRISFQ*LVPEGMQPEVEIISTGICVHFSLAFFALTAKQVFTLAMRMNPALCRISLAN
SV*FQNDVIIVLKSTAAQIWTPDIWVRVYRVICYGKSQVLQMDSYLVSSTCQWFTLYNTR
LSIIANPLENGLGMFSVFIAHLANSV*CNFRVNRSDRLIYLYYTYRELALHAGYVFFGDF
PRFHLVSHSICT*WSLG*KH*STSWLV*SITWMY*IT*LSF*HFCNGIESVSARWVHWNT
AGFINDKDIFVFKHNIYWFRCDWRFMSMYFMCDQITVTNDGIKVCRFIV*VYFSLCNGFG
IIAGLSIPEFAHEYIHQLTISPPLLTESFISEKIRLNLP*GSINCHFIIRVCLFSFVPIG
LNNSQSESTRIFDFGTVFVPIIIPVREFS*LHFLCRLNFFV**VVEVIAGFIIRVLHFDW
FVNLILIVFFLMFFSLFFLFFHGNNFD*FFFFFFFFHSFSLLLKFCKDIWKRK*KE*NQR
*WYN*RYLFQT*MKNF*PDSPDHFTGFLIVNIIVKNLISNNVHS**LANRSTR*LRHQFV
QSGQSSMIKDTFRYVRITALASL*TLVILR*D*RVDDR*IIEHWT*GRNGKYLLVRKLAL
HSFCRESYRTTTGFFLYYMFPFQTT*ICMSVEMLSSAPENLCITVHPLLYVADLVLHDFL
IDALTLWWTNNW*LDHKY**P*NSNRLERKSGRFLQPQNHTLHSLFVCNHLFFDFYC*HL
HLHLNEHKYS*IFPSSPRHCVSSENLSKFHLSSVYQTNRISHSVSKYHLLPLAHYYCIIL
LW*SPQDYSPLNMNTAHPLV*LTLFHSDN*PQ*L*FYRLNHD*QQGRSLAIWGLLLGTPT
HIDLAIPIGRCRHRRGKAIA*RLLSNFQREIPYHN*M*LQIPSNSFCSFGQNPAVFSCLT
FLLC*PTLTSSVLFFSLYFPFFTL*QQ*KKVII*LVCTYTYTHIYMYSYIYVYQ*SKIYV
I*AFLD*MTSHDVDTTKSCNSRGPLDAITPFVASVLPLPKSRGTSSMASVWIPPASWTIT
LPAAWSQIFSW*ESLIGRRKYTSAKPNANKQYLA*ESKCKDLDIFSLFLIAVCSS*EECP
FSTPSKVIMSLVSFKCLTWILVHDSASEDGE*KAPKPLTARKI*PNDSWPFKSWAP*ELK
TKLGHPIQPS*TTPSTIKARHTANCSPLKNPLVPSIGSKHQNLPFLPPS*LPKSMICLTS
SKDFSGN*SFVNRKSSFL*FLL*TSSLAFISFKIPETNASLNPDEDSSPTTLSSGKLLLI
AFMMIVCAA*SPVVTGELSFLVIVVESL*EITSD*ILLVNKDAFRTA*VATNNSLSNAIV
KC*CLLSCL*TSYLLTNKLKRSANVLYMWHGFFFAN*K*NRNT*YCSSESFAHFNEGRII
I*MAM*MSKYAIVELFHAQL*S*MPSRSLLMLRIR*HIPYVLTLHCQMHKCNLVRKYHPW
GNRRRTRRSMCPSSLHLHHTLVRQTSSCYICTLD*G*QGLGLPIQEYTLV*TNRCLCTLL
VLVMK*DPIVKPRLCNLVL*CDTQNLFCLVLGAATWKHTSQHHLREKSHDELLI*L*VDL
LSSTPAYGLWLGRRTRRAFRIVDTQEANLLSPVLLTLITA*RFLHSCGTPKISAILISSE
HAVQYPYIFAGNLLSCYQILHFQGRY*HRPLL*SSVEGYKFLGPSRPCSNPCQKVFSNRQ
RHRCCTIKSFPIQYLVYDLLNLAI*TLLKFVVVFVYPFSNYEYFY*IREIYLQYHFRDQ*
VYK*TAHRSFSQKCFDIAMFYFFH*ELSTVEKY**YPCISKIHAQ*HDNVYNQNPPKMSI
GVNAVHMRCFLSLHHSYRLSHRHVK*VQNPLCCTRILSSPL*CNFYQMR*ILMV*LHRGS
LLKKSVVGL*QEPEID*VMYQYRNSQRGRRYHSNTQVKNHLGK*NITCFL*NRLGS*DST
IRNCQLSQNPS*SVELLSISRRQKIEYQGNSLKWYNHAPLI*R*QHSQI*NNNLM*YIQQ
NLLN*EQS*HKEHCEMREDLEAECTVFPSLHLYRMQRL*LQACYGQQRYI*CHLYLLHQH
SNKIPLLLTPYMDQHLCIFPGCYLCLPRYPK*IY*IS**LC*FPRYKRFRCHRKLVENLD
A*SYKSS*S**NIVQVCC*TVYP*ISHMMNCGSFLHLRHLVLSRAIRRDIFLMTKRSIVY
RNYELRRIDRQPGRNNSHK*RTNCS*TANHHKQTYLCIEKVRTLVVSLEQVVFRPVAIVI
QLDSKALMVPRRVLSWKMQI*YPPRRLS*MSKQDLGFSMKSHVLLGCVIVL**TPRFLDE
TNCNWSLAT*VDNISLTLLSHSLYSSHQTPEILLSQSTLLSILPFV*WPET*ATL*RDHH
FHWESEGALYSKPNFQA*KYQCLLIALLIFITMVFLVSCMVFPCFFPVFFSMKN*IACLS
**KIFNINKMCILKEITIKNTGMIKIYVHKNYGLVPHLVRTGFRYIFNPFYSTMLTVFSR
NGKVSYD*ARITEHHDLEFQGYWRSCPLLKIQLSSITCGHSNCT*SVFRQPIVLVEPPNH
CIFFWHKLTVAIRDTYLTIHSAWWNGYM*YHIFGGKFSRK*RLQCYPVINLVISCRMCNN
RCNLERQVYVISYMIFHQLHRTVWWDEFNDMISVKFVK*DTFVKLAIFQQNTTGSSFGNE
VLVSKIAARVTLLLC*PFLLVFGLHSQRIIQSKSTNRGPTQVCGDIYGAINV*FQDRTIP
RYQNVYPLIDIQENFILLVYYPLGPPSDLIVIIEIRSGVSLTQETTASFCQKFGKM*FSC
*RSRR*RGR*YIISIGTI*QSAHISNGFHRHLRYNRVQFSVNWYPISTQHYIQHLMHNHE
FLFQGLLSIQSISIHHCIKLI*ELPDRRTISVASRNGYQPQIVTMPRPDVMESS*AQCQN
RRSNI*IIDHLYSEDIGYGPLQRVLEELVQDKFTSR*VYQHTTNHCSP*LYVILFSNRL*
KVSTLYHQVLLY*SIKENMAVTLRPQLKKIFYQIINGYD*REGLDEMRVSWSKVTLLEVA
TRLGTQSGCQ*VILLFLEGTRTPS*LLRSVKIWTFTHRK*N*GSFLMGKRTLLFANLFVK
RMYISSRVVVAR*TTRSCSC*F*SVPASPLLPRGLQP*CHISATRDSQIFHILPRVLP*F
PSLKKTILLNRIQAHPCHLL**RKDQVLRAR*RVWIVQYDQLST*KILNLSEHQTAVLRR
ITISTSRRRFLFQEFL*FPVVSYKIQAIARTLVNCSTLKMQAISYG*YKPVL*LLIC*VL
QVLTM*SQWICTIHSSLGFLTFQWIISTVNPLHKTTSSIAFQIIRML*SFLQMLVVQREL
RLLQTPWNCPSP*FIKKEDLSY*RALQMRR*PLVVRYQYLQGH*LLLWFPPKILLLQVPL
GLRPLK*RKQLQHLPPRRNLLIRPSSFKLPCLLAMLETRCVL*STTWWILHTLLQELRNC
*RIKDLPKFMP**RTVFFPVMR*KESAKVV*IS*SFLTRFLKIEHYST*VRTEWMLLMSP
A*SVKQLEESITVNPFLCCSSMDGSGIDVFIFLLIKIGESVYIFCV*NSLHFFFFV*YVY
*NILFIG*RNKKKKTAISSCMSVEKILSCSPL*FHASGTNKNGDDGYYDAWAILLA*SLH
LFMVDEEPLAS*LEVLDKESVKLERSLLLAFSFLNLFLILENKLAFELELSLSSLRLEFS
*LIFSFPYSLLDSSQSFAGPMMVFGTPLTVMTDSTIPFFVFW*EVEIVTF*FSLP*FAPE
FGIDILSGLFLVVLVEVVT*VG*PDR*VWRTAWRDSSA*SLNSCCSSAESDLSFECGAGE
GSLLE*GVCVVMIFGTLAGFLMVTKDLFTFNGLDARFEGMMVPCSVTCGVGDNTALDLS*
PSFDFCFQDLLFKSCCGCSDG*LELDGDKSGDDSSAWSAALCSL*ELVYK*CK*EVMCLL
LKGPGCCLIIC*CMSTKTSDSSTISSPINSSMTSSKVKTPIAPCEEPGSLLTTHM*AFPS
WK*FRIFKQDVFGEVSGNVARGKWEIGRQSSGS*EISTLTSNMPMKLFGSLGKKIGILEN
PELKIFSTVLSSRMVSALIVNTFSIGVMISSTLFAFRSKTAEMIVTSSLVNRSTPMVLCK
VTKVFKPDFLYIVP*SSPSI*SRRVAIGYATGYIRYISTRTKGQKNAPTCSPYLTQTLCG
IISPKITIRIVDDTTACQPPPRHLSKTIGNVSLVITLESSSVTRTQCFPLDIRSSTRLAS
FFSEFEPEVLITFR*TSS*PINPSVNPANTPPSSTRMIEII*YVVTLASSPTLWPESATS
LELSTCDPDNNGSEYIFGIVKM*YKMMYTQ*GAPDRDLDLSGKNDISIIVGRVSCK*QTQ
QQVTVTISTLFLLCNKQTSTNGESLCAITKVVPFFPFANLEFKETKRMKKENKY*P*P*L
RFYDNTLL**TVCPRVYLTLYVTNSGYFIGTSEHPRLPQPRHRPQVTVRDELILSHHPPH
PLMTAIREGEK*KLEQGITITVTITIISP*PLAIAIMQACIF*DSVIIITEFVFLHMMKK
V*VCSKQ*DDDGSAIVILRFCGEVPMGC*GEECLAYGPIAIVIPINLLFSSSSLPCHSSI
FFFFFWFYFFFFLPFFLVTFFLVFFPSTKLFP*FILGFFFLLL*IFFLYINF*VYVFW*I
QFSFPFLFLRSPSLSMLAVRRLTRYTFLKRTHPVLYTRRAYKILPSRSTFLRRSLLQTQL
HSKMTAHTNIKQHKHCHEDHPIRRSDSAVSIVHLKRAPFKVTVIGSGNWGTTIAKVIAEN
TELHSHIFEPEVRMWVFDEKIGDENLTDIINTRHQNVKYLPNIDLPHNLVADPDLLHSIK
GADILVFNIPHQFLPNIVKQLQGHVAPHVRAISCLKGFELGSKGVQLLSSYVTDELGIQC
GALSGANLAPEVAKEHWSETTVAYQLPKDYQGDGKDVDHKILKLLFHRPYFHVNVIDDVA
GISIAGALKNVVALACGFVEGMGWGNNASAAIQRLGLGEIIKFGRMFFPESKVETYYQES
AGVADLITTCSGGRNVKVATYMAKTGKSALEAEKELLNGQSAQGIITCREVHEWLQTCEL
TQEFPLFEAVYQIVYNNVRMEDLPEMIEELDIDDE*TLSPPLPL*SFLLPLFPPTNLSLY
TSSTTTTSNITTVIIIFYSLFL*ESIINVNFYIYITTIIHAIIVYISHHR**KIRHPVH*
HN*IIAITFSVIYSP*SCFFELFHCSNSPHGPSH*DKSAMLVTTDGSPVIYVIF**LMSH
LARFFPLSQPISINGAVWKSHLKAGERDYSSSLDQIDDCVAADSVI*AVARPRLALSQ*Y
INGHTFVLPCSCPQFSLSLLLVSCLPIVQR*GTLF*YTRIQKKYT*LHKIMSKGKVCLAY
SGGLDTSVILAWLLDQGYEVVAFMANVGQEEDFDAAKEKALKIGACKFVCVDCREDFVKD
ILFPAVQVNAVYEDVYLLGTSLARPVIAKAQIDVAKQEGCFAVSHGCTGKGNDQIRFELS
FYALKPDVKCITPWRMPEFFERFAGRKDLLDYAAQKGIPVAQTKAKPWSTDENQAHISYE
AGILEDPDTTPPKDMWKLIVDPMDAPDQPQDLTIDFERGLPVKLTYTDNKTSKEVSVTKP
LDVFLAASNLARANGVGRIDIVEDRYINLKSRGCYEQAPLTVLRKAHVDLEGLTLDKEVR
QLRDSFVTPNYSRLIYNGSYFTPECEYIRSMIQPSQNSVNGTVRVRLYKGNVIILGRSTK
TEKLYDPTESSMDELTGFLPTDTTGFIAIQAIRIKKYGESKKTKGEELTL*VR*FIASR*
ITISSSTSYFCTLL*CKYICRHM*AFV*IV*ESIIPILNRRKNS*EHSRSE*VDVAKNPN
IVKEKYLHENRTLKRRKKKLSTAPLSPQR*ATFSPIMMLL*ACFLLKQNTFLN*LIRNKN
MRISCQRPPMRVQGL**DKFLMRVSQFLT*SLPFIQS*TASTQRTILRRSSKRVCIWNTF
LNSYLIWVISNRLVTLSLFLVVR*NSSNSFWSWPRLIRVLLRSLYLLLTLTMNSHLIIFF
PPSMS*LILVFTMWKRRRLS*GFPLKVILQPIIWVYL*HLKIWLF*KSSCLLNLPSCLKT
QESTKLVKTVSKSGLPLRM*KTR*QKPTPVDRSHYPML*PK*NSFLVIIHVKCV**HRI*
RKLKNSRLMILKKQCFRNTSTTLSLALLKHIKKHKNFGSKIYLPSLKQISVLSKHIENPR
A*LENLNRWLQFKTKNVLLNFPAWLTTQKNSFPYYHGLKITKNRFSIHQISPL*KY*RLL
DRVYQRASIFQTMMMFGLKLGSRMFLWGIS*ARLPKAHPSIRQVLYRKKIAQFLKNIKVI
LLKSK*ASMNY*DMVQESC*QNLQTALILIRKTLL*VWMGNR*AHTTKLVKLGVPNLDS*
LAHLKNVVRK*LPCFCLLIRRFLIFLVSMMSNLKIK*STLDIYKWPVRVS*L*NTGIQKL
VSGDNHTCKQDFLS*KHL*STLQIRIS*SWR*TARMMILPSSWINLSLKQRDMNV*KTI*
SICMFTNVQAMWNREVSTLLIDQR*HRIWRL*ETSSYLRDCQGDNSYNRILILTTITR*P
*KNMMKPHRVCSNLSLIENYDVLKSTRFN*QPLLLLLFKLLDYVNRYILCKCDRIRQH*L
SANFDLLLLLVLCDFPLFFNFFFQICIMR**QCEISLTSSIKQ*KLPFYTYVIKQPAIED
LQ*KSL*ED*EIVQKDLLITNSYDCY*HF*TVYFKAWSK*IKLRKHILRMD*CSINGKRE
VSGPPLCKIDQAVLRF*QYLFASDWLYFKVDSNSADHGRYSRRVGTKTHQLCNYYEYKH*
GGAAGHKI*RKYACVANLEVK*ASLRRMARTKKARYLERIR*GKIHVYQKRLQRKTP*SQ
PKPGNGPRGK*SGVLHRL*F*GAQ*TLKIRPRREG**ASARK*VSL*SGRQIETIFK*CC
SVYRQQNQSRIVCYSWAWQLCKISAESIGRYLR*RHQRCRYSQRHSASYRVG*RQLLFCE
EILLGSRIS*S*CSNGS**GFRKESMNSF*K*KISAIFFMVSFYISFFLY**NNE*RKAA
K*TCLNFYKKFL*IV*QRNFFLIIIFLFL*FIICRYIFIYCA*AILSTRILAQRSKNLFL
IHKLQRRLLLKCQVALEGMFLRCGSKVFHLHPWLHDTMKMRKFHTIRGKRTLQVR*LYPS
F*LKLHHNPSNKE*GMQPILASYLFWKHR*SNESKLLMQVLS*SFESNQDL*HQILLLIS
FHVDPFQYEHLQQ*LAPFPYLLGMELYYPRYNEL*HNQPSMHNLVQ*RTETSYVLMYRPQ
PF*QTHG*YRNPSVA*L*GD*SGIHRNYRLGFCQQHF*AAF*V*HPMQ*NIHH*AFSPME
FPRRKHD*LVHYP*QFLL*HHNQLPRHFGRIQYHHKQTEEENNHEPSLMQWQKLVCTQYH
VYAWC*RNCL*R**IFVQHPRKERR*CTFPFHHSMEYGHPSLVYSNTWLF*QGLLRFGKY
PVIR*PFFPHLTICNTLGC*ESKYQQKVQPSP*SN*LYPFQLKKNQK*RQELDQQPT*VY
FRRVAAVFRARLR*QLR*AYRF**HYISYPLNWIPKFGKPLLLVCYLCCRL*LEFEHLKQ
*YMSWHNICVL**F*HQLRYRLHHLDLFQQWIKLLATFRCRLK*DMVEAC*C*L*NRS**
NARRFPYILFINLSSIIERKIITQGMQPLSKSQYALSDGLNNRIFSASWHSSKGFLTFIG
DH*SIRK*KLYIYMSLKKYGGLV**KATQYVAARMDSSYTRSY*AKRHMLTFFTFVSKSN
RSSSLYRITGNDGER*QKYWAQKRIEKEKIKCNQ*LINLSKVIYIAMLKLKKFNKKFAQA
RNRTGGPTMATLDFTTKPLALNFLMVLHLRIAYLSMTIHHLVNAHMKQPYNKTNRMSNMR
*NSASRS*TTQTYKSLNN*FRSEIPRFHHLV*FIFYMIYRISNIP*IKLIIRFGN*LLPK
DSLY*DCLDTPVLLEP*YNSKSL*IYRINWSQLFDAPLSINEYLLTGIYITIILSYKT*Q
DDIKTKKQSLDSYES*MQG*IL**DNKGLHIKMGRIKRIVIIIMMMTMMMMMMMMMMMIM
ITMYLIIY*YHEYY*MDDTLEFHLNNYQIIHLSLSSIPIFSFN*CPYWL*SN*CRWFMAY
KKYFVSFVFFFFLL*FY*PNNVLELTNVNCKRIHYIYKN*NQLTLYPHPFNFVE*EATIK
VKK*HQM*WKLKNAMIDYSIIVNNGV*MNKKW***Y*CLFMDSYILVENLLNTG*II**L
LSFHCW*RL*YYVYRL**KFSSRI*ESSKRNLYFYILILRIFPIPFYTFHYPITLLVLAF
RFNQSNCFPIFMLSSYTACDNILVTRILLKR*YFKVSFQHL*HVLYT*Y*TFINNGISTI
VSKFSHFSQSCALRTVHH*VSKI*IFHKILDSMAKLVKACDC*SQDREFNPHWGRYF*IP
NTFFSGHFTQWRFLSYVHYNLDELSSSIQLR*GI**YSILSIKFSENERSRFFSDRKF*Y
IDKNNGRRITQPFTSPKRWHQGRHTL*DNRIVSLLHLPRLYVCTDDDTLWS*LLLWLSEH
LVCQQYSKRIGLSAVQI*YYHHSRIEYNVATVSIIHFREIKGPE**IF*KTFNN*NQGGK
*LQE*QGKGHIV*QSI*E*RIGSGRRLG*WYHTL**LSLGIRPRRSRGRKCLSPLQCQNT
ELRRWSRRI**RRIQ*RRVG*NPGKHA*A*RESICVYQSVC**R*CKF*RR**Q*RGAHA
RTYPTRPLGQVT*S*YCCGCCG**RRRRRG*GRRRGDGFRFERFYRG**R*RR*RWK*EE
FGIVCTQEQTCNYY***GRGATATCYRRGRSR**LLRA***WFCKW**P**GSEGGYTDT
IEF*FRRSFTFVFRLQRCQG*Q*R*HGRIR*PTTEKAETLPCSSRRQ*R*II*TF*LAGT
AYVRNFYVCF*KISFLSLLH*DF*AIVGSEI*ALVYDINRSRIS*SKINTYVNLFFFFFG
TAIGIFLASR*SAQLCGGYARSIFRAIKFKCRRETKH*NQRRVAANIRQSNCFLYSIARR
RKKG**YGLRFYVMLTHLYCPREVYAYLPRRLPIVM*G*IP*IKALQLKEIH*QSRKGMS
MMASIFLRRHINSNRRSWGKLKRDTVLT*KERT*EALVKQ*HISETSAESKYGPPYLVVY
SV*Y*DTH*SIE*YI*RNKVSYHCFHHPRYVN*VPEI*KRLT*TKYRSFLN*GF*RYYPV
MT*SRNNTEYHCLIKMAIHPR*MNSACGAKIKIHV*LVL*WSQTIKGIVRTLGIEYPLFA
NGG*RIGQ*VYGEPSTIY*TALVWKQPIYLRLYRRRGYTGRSSTNTHCRGTHMHYTFGFM
AKSNWTMIL*LYIMENTTLMLNCKKSTSSDVKRTDN*YSTFYTKTKRATSKKNVNIFITI
MIIIVIKLLIFGYVDEIVLYKNI*ESKTDK*I*WNEKIETNWKKRKKIKAPNLLLWGL*M
EYQRGR*EKKLYISETSIGYHHRGSKRRFS*IKKAKAPPTAAPTTPAFSS*PF*ACKAGA
ALLVVLDAF*AFTLVARPKTEMAEMKTCDTFMFKSILN*RACLEGFSE*KKKE*RKN*PK
NGGYV*EMAFIYTFI*KCINILALLMSHKG*EKTKMETGEKKKSKKRIILGEKGD*KNIG
HKPLSIILY*CLTPCD**KILMILRYF**PLPRPLKRPSVEALATVSGCVIYYIRGNKSL
SG*TPLAQGWSGQEFSVAIFPVPGPANLCRFSLEEKKKHAG**CRRYTSGLNYISYEC*K
ASEG**KRAILCKYEETQMAAFHIFFCNFI*KRW*SSRS*TILSNLM*SGSDSLMLSSFW
KDWF**FLVKKVIENSLG*KTFRICRRTSKLSCFPWEMSNTGMLLSKEA*DQPFSGVTCR
V**YFSARIILDEYPHGVNANASW*NDKSESWAELTYISSSLVFLVIW*PRLWPLSSFGS
TRAVVDASGPQTNLLAHSGSSSVISTSKVSSSSSMYSFPLGVERSVSVTYRFQWLLLSFL
PTE*LLPLSKNLFK*STSSAQF*WIAACLQGKRKHRLE*NTLNGLYLPPCVVRKAHDNSC
STIWKSFSRQNNVVVVPHVFIVNL*SKTKREDSLNKKASSSLVFFMERTSHFTNFKISIH
LSMPIFLNVFSVVMDFL*GKNQISSNFSGPSNASVESKVADSSWSM*LWLVNSFMVTVIL
WSAYLRKTLYENLKNIKKKLQYSN*LTWKKKKKKRVDARSEL*RIQYIHV*ICRDAFSRL
AKFIRCLNTGEPCLEFFFFEWKKVKISKVNHCVRTLKLDAEEVKGEGKEGEGKKPDCQTM
VPNLLDITTDGRLHISGAFYQLSSI*NSSSPRNAIMGLIRVASWRF*FFHFLIFF*FEEF
FPLMIEL*KSLIKMKSSDSLR*RSIKHDVSVK*PTIFVQQT*WSTLMLWRVRIYIRLGTA
KEAARQPTSSGTTQTSLSRYYGPKSNPNKQLHIPPLNLYSPRMVQKLYDLGEDAFSHLLA
**E***LSNMIQSVSS*YN*ALPYIVAASFLFRIGPSFHPGPGCVDQKIILWMRMMKVLN
LYSQTFNSQPFTRTRNLSLETAGSTKKYFHDIAIYLCWYIFLC*LNPIFISVSFRIVPYS
KIKD*NAISFKSAMSAAPVQDKDTLSNAERAKNVNGLLQVLMDINTLNGGSSDTADKIRI
HAKNFEAALFAKSSSKKEYMDSMNEKVAVMRNTYNTRKNAVTAAAANNNIKPVEQHHINN
LKNSGNSANNMNVNMNLNPQMFLNQQAQARQQVAQQLRNQQQQQQQQQQQQRRQLTPQQQ
QLVNQMKVAPIPKQLLQRIPNIPPNINTWQQVTALAQQKLLTPQDMEAAKEVYKIHQQLL
FKARLQQQQAQAQAQANNNNNGLPQNGNINNNINIPQQQQMQPPNSSANNNPLQQQSSQN
TVPNVLNQINQIFSPEEQRSLLQEAIETCKNFEKTQLGSTMTEPVKQSFIRKYINQKALR
KIQALRDVKNNNNANNNGSNLQRAQNVPMNIIQQQQQQNTNNNDTIATSATPNAAAFSQQ
QNASSKLYQMQQQQQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQAAQAAQAQAQAQAQAQAQAQAQAQA
QAQAQAQAQAQAQAHAQHQPSQQPQQAQQQPNPLHGLTPTAKDVEVIKQLSLDASKTNLR
LTDVTNSLSNEEKEKIKMKLKQGQKLFVQVSNFAPQVYIITKNENFLKEVFQLRIFVKEI
LEKCAEGIFVVKLDTVDRLIIKYQKYWESMRIQILRRQAILRQQQQMANNNGNPGTTSTG
NNNNIATQQNMQQSLQQMQHLQQLKMQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQHIYPSSTPGVA
NYSAMANAPGNNIPYMNHKNTSSMDFLNSMENTPKVPVSAAATPSLNKTINGKVNGRTKS
NTIPVTSIPSTNKKLSISNAASQQPTPRSASNTAKSTPNTNPSPLKTQTKNGTPNPNNMK
TVQSPMGAQPSYNSAIIENAFRKEELLLKDLEIRKLEISSRFKHRQEIFKDSPMDLFMST
LGDCLGIKDEEMLTSCTIPKAVVDHINGSGKRKPTKAAQRARDQDSIDISIKDNKLVMKS
KFNKSNRSYSIALSNVAAIFKGIGGNFKDLSTLVHSSSPSTSSNMDVGNPRKRKASVLEI
SPQDSIASVLSPDSNIMSDSKKIKVDSPDDPFMTKSGATTSEKQEVTNEAPFLTSGTSSE
QFNVWDWNNWTSAT*TFEVSILLILLKLLRLVLWSPTSFFSPSFKLFFNSRKEILYFTKI
SPHF*CNFSLYNIYIYIHEYQYNIT*SSFLSNGLDYHQY*KVSFPSVRFFGRVS*C*QIV
EPS*II*MSPKSTTSIYDPPKVAKCHFKQL*EESTTPIKYGTLSTFQGSIE*IDPGS*PM
GYH*WIIHVSS*IRGEPIKCIGVTSNYLSNPNS*EMF**GRSNTTGIQ*IIRPYYPRYGP
T*FLFT*NN*SVSSIRFRVYWKTVVSIPCYLKICTVQKAEF*ARYI*IRLFD**EKGY*T
D*ASRV*YSVSVICRP*RES**IALLFK*GKQVRS*RTNL**SKYGHF*FRIPFV*GIGQ
SCGIV*VTTKFFYN**SYCRIHCAKKREKCV*SKGLGIESVGKIRYQIC*VDV**C*R*I
VH***NGKAFH*GHRAGNSGGLLQNGLHNH*LHVRKGLGGKTIPRKKFRNKGPRFTHSII
WLQENSAIVDR*GRIR*IHLRC*EKE*FVKNFCQNISLG*YEAWQGRQEAGIK*AL*IRV
KTTAGRWRKQCL*RKYS*FFERYRRTSLGCIYSHGVD*TRVE*K*YYIT**QILQRTNHQ
*TRNLWLRSI*RRASFIERI*WLITKIQI*YFK*RWSGGRIRMFGQYYSLLGVHVLYT*M
LGR*C*NLINN*LRNI*SHFYINLLF*AHSFFLSPFSSEVHHLAAPTVLLDMVTIVKKGI
NSSRPADIPKHMKLA*CSY*KSLACFLLNPFSKKYLCK*VKVLFGAIS*FAKIGPTIGIS
DSNVSEVKLETLKNILNSNLGILKIRLPFIVLKFLTASGSSIFLCGFCGLGNTFTSFRNS
SWSCNTKDISNI*FVIWVRTSVLQTKAVKTFVCKIH*I*TSITPRGPNNSMAHVTKSGTS
VT*KRPAIVTKIRA*QTANSKICFQ*TGFVSTS*NPYG*QIKIKYVSHKTSHINANKNHV
LTKNG*INALELKISLMKFFLSSSYLTFIVGIVSGNQISNCLMKIFSQRLTLLSFEELCS
LNCLFKRCGPFSARVIELAYVA*EAWL*LISSIPAFILSLSLQPTRGPQGYTLPFFSFF*
RPFTFLESDLLYLGFEVPSVTTLIFISPLISQIFYAYTNVEKKRILLASNI*YIVYIYIY
ICKHIMNI*IGM*KSCELHGGLM*AIDCWIGGA*DPTVGSSGSAGGEGGTAGWSRSFISL
TIQSEAPTAFVPMNNPPRMGIDSNKPLDIE*RSHLAKPL**TLESLRESKCSTSTK*GSK
**NPIPGLNGSILIVIGPTIGTSNNKRNIKAMKMYQKKKMKNCGKETR*NRFEKRPPKRC
DLL*TKGVKLIVSQASLNSVNPFLANVTP*IRVKRTKSVPFTIELHSVVEIRIVCI*ARG
NAKSPRKGK*MHTNKDHARIDVNATISRRFSR*YPNIRKNRCK*SEFPTDSLIPFKGG*Y
DGLKNMICLLEHQHTLYGYQMIWCDDSRSFQKLSLTSIAFLYHRTIGALYAIQIFDFLWF
PWSWMGSNCGSSPSASGVEAYGCLW*YQSGWGLVDMFAWCLSSSYSSNAITKKVIIIIIK
SFI*CFIMEVSFLWRDAISQNQRKNSSEHFFLFWPSYCYRWGRGKRRYVIAKL*RHLSK*
*SARAVCLRNQQVLSNSVFQRITAFFNFFLLV*VIST*KENEVKKKNKKKKQDQKKR*RL
AYKIIASRTINKGPCLFLTKFTYFVFLFKLTSRLYPVLFLVRNITEQVVTTTV*TIINFF
PSLLVTFNT*NSKSGKNSNHTSLQGVLLLLLCPARLK*RIINKEHNDIPG*CSRSCRHFI
F*KYPVGRAL*TSMLVPTRFLVRRFVFVNIQ***SFGPCCCT**VAACIFV*SHITKLTG
SKVDHLKKVFGNNGKQS*HLT*VEEKSTRNSIPPLT*THKKLNRDCHVISIARSVKWVSN
FTISIQYAISC**TRDTESNVLNGVA***YCQ*TESSQVRVRKLVILAKFSIGKQFLRKS
FRFTHAIVIEYQENKL*FRHSKIRNFEKGFIR*FSRTIF*KLQEVPSQRFRFEIAI**I*
GETR*YSLLSRHQTTTGL*PNSSSFHICKKFWSRGHFYMFSTIPLELQSCQ*FGVSNVRY
IKECYQGTYFTRPYSYG*QKFCSRENHECRR**PRNCVYRRNYTYRPAKFDKQ**CTKSD
LGFTMGQAEEWPTGLRI*KNALRLH*RHVKLERFFSGQHY*YNTLSGKL*QEKAARINFA
NDRKENGKICK*NSRYWVSKSLTE*TN**CTFWKSVFCR**FITLVYQGGKSCQRREIFY
VELSI*KYTMCCYNFRIGKRNKIKNS*FALSGWAIYC*QSHFKSFKFQQISRQKHVWLAT
SRVGR*FGY*VGSFFGGHDILYQ*NLSYVKYHITRK*RIGFNRTFFQKN*G*NAS**GLV
LHFYWSRRLSQRW*FDKGGCSITGLEYECCIIMDYTLKRRGH*KLYHRSFAATDVKGERN
*CRWQ*R*FQCIFQEIFGKNSCEYFEGNG*SVD*LR*NDF*FRR*SRLKSSE*KTTRNFL
R*SERYRI**QQ*L*R*HDNG**S*VKT*N*INENVHAGQIKICKGRQL*SG*KIYNEDN
*TDKRRRNQKGNK*ARQKKFYFKSYVLDYSRG*YRLTKAHKEIF*FYYSASDG*GCVR*S
QFMHS*QRTLYRGHQNDFQREDFSRHMGER*KIRYYTF*DPNYGDLE*KFPRKYLEVIRF
F*R*RLLLH*NTGPWRNW*Y*SI*CYRIQKRYG*T*S*TGV*TGSR*YKAFT*PRNCS*R
HKGRKCYC*FSWLCKINRFRFGCLYQEWTIRCFCGNNGLCCT*SPWWFLLQR*TTRYLGS
WCATLYHNL*RESLLQH**NLGR*IKVR*IGTCQ*RMHQFDKKNFDKRS**KTYY**NI*
R*MA*NLVFRTLQDKGKE*FNPFS*PFTFINVLFFFWLYINYIFNIISLLYILLVQPLCS
IFFHSILGQTSALSGLSPSE*HQVP*KSHRRLTYLGKRNS*VNRKRH*QNVLRCGLYKRV
L*IMAASEIMNNLPMHSLDSSLRDLLNDDLFIESDESTKSVNDQRSEVFQECVNLFIKRD
IKDCLEKMSEVGFIDITVFKSNPMILDLFVSACDIMPSFTKLGLTLQSEILNIFTLDTPQ
CIETRKIILGDLSKLLVINKFFRCCIKVIQFNLTDHTEQEEKTLELESIMSDFIFVYITK
MRTTIDVVGLQELIEIFIFQVKVKLHHKKPSPNMYWALCKTLPKLSPTLKGLYLSKDVSI
EDAILNSIDNKIQKDKAKSKGKQRGVKQKIHHFHEPMLHNSSEEQVKVEDAFNQRTSTDS
RLQSTGTAPRKKNNDITVLAGSFWAVLKHHFTRSVLNKNGLLLTGLLLLLCLKKYKSLMA
IFKHVPAAFHTVYPQIVGLLKLLASI*EIFE*FIKPYLLILMTYIMVFHLFPQ*MVVLFF
LVSFCCNSICNRVQPMRIYFLDVFFVLQLMKFGRFD*LLIASIADIVC*T*ITPLTPGHA
DQLTKSNQNGVYFVPQ*VR*PNL*LLSSMLGSLTLNRVYPIPHFTQPMDMNIDAYAGNQP
PTFLQC*ISHFRSNSR*RENSLYIIRYI*IEIVYQ*LCGSFDEIGFSGIEANASN*IC*Y
RFINFKQSI*RNTLCYF*CV*AVFGDIQSRLRHPFVPRLSRKHSANKKLKPEILWIDFFT
RYPTFIRN*NRNHATSHSIYRGFNLGPH*SHPIIYG*ETLRNFRPRIVNHFFFSYWPSPS
SRIITSP*FDPFKILYWLQCLDPVNIYSAVILQIFIDFIFFY*LNSSLILFEILRSNFYL
FNINRNMLSLPRPTFLSHYIL*KTLCLYIFCVLPISNRFKMLKRSLPSFLSTTCIFPS*D
NCFTS*F*FLGNKTNKLTMSCLIVPVREERRSTQTKLDNGKKEHWREIYCSYK*QCLLEG
LFQLFSQLSKTSVNMCEKMLGSLY*HTTCSHRHICGHRYTHTLQSHTKTGVIGTDCWRKN
F*ILSRLILCVSKK*PQEIMKIIGTIP*G*MSIMGPNSFPRHPQSIGKNRLKIWTVYLFS
IILQNLTLYRHQGST*TSY*MFSIKGN*NTYTIRR*H*PMVLPMLLVKTAYWMF*KARIR
YAYSYL*DIRRRVLFLSF*ILICIGNMTKLS*HNA*L**ESYQRSLSSSYREM*KAKKG*
RFYSLVI*ILQEIR*LLIFCKVR*LAMETLILLTQ*GRIWIVVSMTIYQRIILYIRAIQE
N*RASLITYGTMIQIFY*LRS*PVMKYQTNC*RLISWVYPMKTILVIIYLY*QNSKYCEA
LLSCLFCAFFLHSLFYFICTSLITLLSYFLFISNILSIIAVFFK*YSERVP*FGYECIYR
NI*NA*FFFFICILYY*NYVKKCQHV*RKLQEIRNN***YTVYL*QN*YCVKTNETISCS
FQLELS*MLSIFW*PYL*RIFVSSFLDGWNLRLSLLLNLR*LSLGPKWLYQPYLKSF*LY
LLWFFVNLSTHFYPSRSQ**YPSSCSYIWKHAIFLPF*LVSLYFRLLVFVTS*AFRSIKV
LCLHFVNL*IEHKQIPYPYLSLNL**YGHIQYRHMVQNVSKDFLLFLQNPSYLQRLNASY
HAELDEQLNQLLSDDLGKRQHSNSSRFFLQQTYSYRRCKRLLYPLTYEIFVGQTQLF*EE
LHQRK*I*ILCFQWQIRYCHFS*NFPLLFHYQIPQFLLSDLYQKVF*ILYKPF*M**QYL
RCYQ*KQFFLPFLTRLL*NQLS*LLMSVVLKFHQFSLLLVYHPQPQLLHLVVSHNSGLLS
LHPRHSFYFFWPSLLLEGQLLQFAHLKHQVCLLLFLLDQLRQLFPFSSNQEGQYVFCF*L
PIY**VHRMN*IAYLLKILFFSHQCYQRDCQLQRTFFTLKFIA**SGG*YVDCFLNKVPQ
AIYLQYNSLKFRQAKKNCDELEKISKFVLSDQYIKENRKLMKVVRDSK*ST*VEVSRPLT
IYIIYEDEHLQ**WKAI*KLSAETSAIVAFRVQPPFTS*KKLNKYNIIDYNNNTNKQKFY
FPNT*TLYIKKIQG*LRFCY*GAYFNGMKREVVAPALPCLTGV*VMENSPK**PNISGLI
STWLKALPL*IPTTEPIISGTMIMFLMWVLTGAGFSFSGAANLAALNFFMKPAGLEVIPR
ANLLLTLAGANLTKSSVDISNNFSKSTPL*EWVLKTLFLALTA*DMIGRDYLVVYF*FVL
FYNVRISTNK*EKNEIQEQIKEETIP*CETLHKRLKRNKLIADRKGQADDYGVVSQLPSK
EFLREPTPSETDGRDLPKRNENRF*EDAPSKCLGPCWAELPPNTVSGTIRPDITLIYTRG
VRIKKVLYLF*GCNSWQPRGIPGERLYRTICGRRAKRETFCMELQSVDTRLKFS*PSSGE
PLLFEVFQLLLLVISTSVYSKAFSIILVIFFSLEIHTQQQNQSYKNEVLSCLPIIERCW*
HPRCHQD*GYFGIRRYRNRRRKGFLRFVRFGR*VC*RINY*R*RKVGCCSSCWSSFCWRC
CCCLW*CCC*RRKGRRSR*RI*RRHGFRFIRLRLSKFVQSRYIISWKL*REGRKNKPFPL
FYGDHTLFFLILFKFKSMI*YLFIHINNISNGLMHCFKKKIKKKGKKLYINILLHLQNSN
RLFYWLEYYVCSFFAL*HGSVLYLPFFYAIE*ICCSRFPQEGPHVFHQII*VEYPINCVP
ST*IKYSRRFL*IFGNELRPSVLCALVH*RLKL*GPLLWVRISSGQRYFLIFSKILLPPE
GKEKTSYIGGSKTFKLVLSSSSGSVA*TQLHKMSGYDRALSIFSPDGHIFQVEYALEAVK
RGTCAVGVKGKNCVVLGCERRSTLKLQDTRITPSKVSKIDSHVVLSFSGLNADSRILIEK
ARVEAQSHRLTLEDPVTVEYLTRYVAGVQQRYTQSGGVRPFGVSTLIAGFDPRDDEPKLY
QTEPSGIYSSWSAQTIGRNSKTVREFLEKNYDRKEPPATVEECVKLTVRSLLEVVQTGAK
NIEITVVKPDSDIVALSSEEINQYVTQIEQEKQEQQEQDKKKKSNH*KRRYILGIKPI*N
NSNNKNAKYNIARYS*LIYVLTSLTLYHLIRSHVFRISDLAKKTC*YRMEWNDFKNCPLI
KFASLN*IYIHSPI*KAYHLPHAFYSLISTHSVFVSIKKKKTKILYFFP*FSFHTPICPY
FARFIEQRCEFCES*KTYRTIIPHSLSKHYLIYISNLKSCFLRNNFQYIIITY*YLFRID
IWSFL*EEKRKEIKKKFTKVCHGTPR*FAT*IQELWL**SHCV*RYYPAYDAQERHTNIE
LNNSYYAFAKY*GGGNKR*RTHPSGSFISSCFGEDLLYVLIFIQY*FAR*LGHVTRNRKI
KY*YFFISS*FA*GTGRSQR*R*Q*RRIGFVTTFTSHRRNGNHSTI*YQRGYF*TR*HQP
LFKARTR*RVNKVSELYSRCYG*RSGVCCHDSWPRCVDKRRFAIKRYYS*QSDVI*SF*S
SRDD*PFKYF*YY**FRF*GKTFKDTGKQFHSETKFIIS*KRRT*SKHDFVLLYVGSRGN
NAI*SQENNNSNSCFTFLCP*TATEQCTFERKKQI*F*CTGIYTERYDHFRTASKY*FCR
KKVIKEE*QE*EEYGDF*RSSSEIATLKHPNFEPVRQGSTS*EQYRLTLS*LTYTSIKHS
NACYVSV*IRTDRGRKENAFFEKSI*CPIKKDICQKLLQFNQNKYTYFIDILNI*VRSKC
SAAHANSTIFHY***TT*EAAFVLEALFAPQFGQQVCE*QSSFGGGLSVHSK*HRTRLQK
DISRF*DKERFY*NIERQ****GNSHFITQIYGDYGAYRIVVFLFINRGRTSDNASLKRK
*SSFNRWREYI*SSINISSRIINRRHLSTTRRR*D*CS*KNVK*KDTV*KFKQKKCTA*T
ANKAK*NISG*RSLTKFCSRTLCHRGYSSHQSLVVTNAIYHRIMHYQFKKQRRHEAQCQG
IRGNPGSAATQGR*KVCCFGKKICIL*MVQ**GPAVFEKETNFHE*DMV*LCPILPWKVE
QPMKEKGLGYI*RQTKYKYTRIYGGKHAYTVCHVFTIT*LFTHSIKS*HCILINSLNYSN
*DGSPTFFFFGTHGQLFFSCFKRREKMKISKMTFPSFPH*IYTLEDISNQYCR*KRSLRY
SSDSSRSAVPDYS*LHASCQV*LVLLEHLGIREGLTLE**KR*QFAADFS*LNQTKINLY
RTATLILM*ETFPLFFF*PVVYSYSFDISFLSL*M*IITFV*QHTCCH*LFQQAGIADLI
NLVDRSG*LGYIMALTFALDYLFMR*QDADNRYLLSQVRVRNSKGSISNKRAWYIKAISL
A*PV**IWADMLKERIMEKIQSQDRKG*KSQNLTCLPSNQAALLRSVYRILLLTL*PNSI
FHRL*I*SLGQTDLENLLSYAQCV*DWLVNPSILVGVKKWKISSKMVKMFQKLKSP*KIH
QMLLILNT*THVMKQ*RLPGLLRDPRGDRII**MTTRYLRV*LKL*LLS*TFSWIIFVNF
YLKSVLRSLLA*SQLNY**RL*GQSMQAYWMCWMN*GNYKEMSKACKKISILKKLKLFI*
DKKVINYVNQLNLYEIFKIRRVKSSYTPNYYLM*K*RTIKKS*TYIKKNTNERKRT*GLY
*RIKNHLQILRRLWKIRWKS*QRSVP*KLMSS*KQKKRSTKSSKN*ILLGMRSSKRKTRT
NIIEEEPKNYRPPLLVQRKIF*GVRKY*HKHIFLRKAYLKI*TLKERKLLIKKAKLGILF
PKLMRRRTLLIMR*EAYRDKLKARPNPLQQLIKSVS*IRTRI*RRSVMLC*WLESIQK*K
IKF*NRQ**PCLPLTLNLLHI*HNVWIIIRVKP*LLLILILTSYLQIQFLTNSRLI*ENS
PVQTPPLLYQRKR*GTWDLRVIYPILLPVIRGL*KCFVKLAKFILYRYQEGN*RLLR*RS
*LHQDRMGKFFLKGLFMGIG*SISSNQHMVVSRSFLLTLVLNKLIFIRDQSCQMSRKLEL
KMKLST*RMNTTIENLR*MHCQTRKVVIGTNYLSWRQKTTILIGKLIN*MRFARSTL*EK
VQ*RL*ERN*IN*NVKLERTYLKRLKILMIRSNNYYSSKDICCLKWPLQ*RV*RIVRRS*
*VLKSFNLKPKIWMFL*MT*LVFSMRGKLI*RANMKTRKSS*KK*ETLLNFNHG*EKSGL
MTKTLRKN*IKWQKNTRRKGISICHSFRMFSIN*NRR*LW*TTTSQP*QFWIKSQPN*ES
WSTRFLSSRKTWRPLKLN*KKITQFWSPN*MILYQKSLQDLRAYSTMLGVLVRFV*KSRR
TMLNGR*KSW*NSEIMHL*KS*IPTRNQVVKELFLQFFT*LLCKSLPLHHLEWLMKSIKV
WTLEMKGSFIKLWWRTRVPKTLLNIF*SLQNY*LACIIMKR*EYTVSWLVLGFQTLLRIR
R*YISVKLLTTHSINLSLLHN*LYTYRCKHVYNQDVWSHLAKMSSSVSCLTSQM*GFTK*
RTN*IERA*EKLQ*LISYIKFEAPKQATAT*QKSNLVQKNYKITI*SC*EYRHGLIVHLR
S**RA*VSHH*RNLCYPRK*RKISILLYLLELGLRLLQLGFYTWGH*EQPFTITY*QETP
MGSFCFV*KIQTRRG**REQKKTSTRF*NGVT*TTMKPL*SKVKGN*YMTNM*KYYYLLG
RRIDVFVQRSD*TI*DTLQWN*NLLRWQAMIDVVHT*GRKK*NLS*RKVYLSLCGLNRQN
DIQRLLIFYMDK*IFNRK*TLTINGTMTLSLLSRISCQPIIWQMLWMTI*WE*PML*EVR
NGCPLLLNISPYIMHLGGLAQSSSTFPY*RRLVIRN*VKEKVICLSRI*KDREFCQKL*L
TFVRYLAGLLQEIWLRKSMSVFQWRNWKPFLI*MV*RREMPKSMIKNCGSSISIFCKKEY
LILLH*GSLSTTLCLL*SPYITHLP*AVRK*LKFY*TVVVLYQGLTIFMMNFIIFLKSPN
IMIMMLSRNF*ARTKAATLLTY*RSLDSFKRAPMLKKSNLWSKRCIMRTVFLGKSRIRQ*
DLLLRDVTQVPK*QP**IFWASRKVTKDYPKVYSSCKERKSNNNINKRFRYNRVM*IRHI
HNVISHYCIRLFCYYD*A*LSLIKFN*IFLMKPTERSGRVI*ESGTKSEIWG*KERSTFY
LKYVNSTHPLNTKISGLINLQIRRLIRNI*VRENKEMFAAIASGNPLQLSVEVPNSNGLQ
HTIVLSRTKPKLYSHITLFILPNVTFPQDYIATVYFKLSPQEEFKLFGYLSSEKPSAIFK
VQIPSSKKDAGDTSDGLGEIDMDVDDGSGAADPFTDTNGSSSNNISELIIGISIEPREQG
MMKLEEWKASMNAEAQKNNSLILSRPNLGIIRNITTAGQLAQVYPSLTQELAAKIVQHAY
NYLSGFLDAQGNVPIKRFDTWWDKFRNRLANDGTFLDEVTKN*TRIYNISLIRFTKY*LK
KILLILNYICNDSEIRVHL*NFLFYEPWGCQRSSVCCR*VSYQMSLVQYLSLGAHCPS*I
AWLYIVALTNSKTLC*S*CHF*KFSSSCKGCQKTFLYVVHLYFCSGPSLGTRLPTLADLT
TNSQHFF*TKLDLYRHFRTCRPSKFC*STPGLLFVTVCPCCFFHIHFVKQP*SI*EDLRM
*QVIRLKWTSIFLLGY*RICG*NHSNLTERP*FCF*NLENFH**TRLQEDCFSSSW**L*
Y*ALSMLTANFH*D*GWPRGRIHG**FCSRACNHAQIPLFYQNYPPIWQCPVKIKSG*NL
*CFSFL*NHWKIHSHQAMLSCLLKIQLTHGYHYHRHSSHHLVLPLLNLCPCLF*CPNHRG
VLDLAVWAANRVLVQIS*DSNDYQRRSNSLKFQVL*DLLQI*FRLQMALSVWMNAILYSP
LISKIGRSKLWEESGPF*VCVLGSDIQYRELPAMRKLVYYSC*CVLYHLRGLFT*SGLS*
LSQFRYPKSNLVFSFDLRTLLLTSRTLHPLFTF*SSCGLQTCR*IVHYILAATSWPLRIQ
QEIYYAFM*RALVSSLSNAFSKVSMSISLG*TPTLLFFLRCFSLLSSSVSLLSFVHNFSR
KKTPQEIFHFYFAYTINRKVPELIC*QCCISYIKVNSGL*QTYYISLATHTALNSYVTTF
SYKCLRFKCWFGSGC*QQ*QFHTIH*N*RQCIF*FGIR*KVLYPWC*LPAWWFF*LD*SL
SRRICL*QRRPRSERSRDKYCQSLYCG*LARSFPLYETIAGERYILDPGCQYPHECYFSL
RSSLLL*R*LLTKCLCHH*YLC*LRQCSRFFRW*RGHQ*C*YYQHCYLCQGSGQGHEEIH
QG*KIQTNSGRLLGC*YRR*QTIGC*IL*LW**S*R*NRHVWC**LFLVW*IFICGIGLF
HQDEAISRLLRSCLLK*IWL*PSQELSSIHRN*SYLFHSNVFCILRWASLRIFQ*N*QLR
ARSN*W*QGH*IDRF*KLEK*IQQSIQPRRQWWLQYFQQLFYMS*L*KGCLGS**HFACY
AKCCFCLLHIWSRFSYGNRNRHPTKL*C*GR*RRRRRRHLLFILFFLFIFIFRFFIF*II
ILDFKGIFLLPFC*RNELAKICRICYFVQPIVLEIKGCCRNY*DSFDIPCFGRTL*LGFM
SFHPRSLPHCF*LFR*RRLLLMFLR*KNIINIIIKKFIYIPISICTIYASTFLFFLNTSF
QDVFVHLM*CILDALQFYFLSTNVQSRCNVL*R**DRS*ILRI*LFLDTFIFLHMLTDFL
ICVTDRQIPLCIGSRIHLCILAGTYFG*LD*IVIYVSLLFI*IR*QRTVGRERA*TTFIR
K*LTKIPTMGV*STLLAASRYP*PILFSDRSILAIVDFFVSTAFRY*FLSIGFYFLF*TA
NGD*GWHYVILLVATCYWFHGIFIPTTFYFFVATACTCIDTAAA*RQR*INMAIKR*IR*
TKLSAAQILIIVGYINLRQRLVC*YRGHMRC*QWAFSFPFFKLTAPIGLKFSTISNIEIG
LSGGFSGCC*NGVLTIKGKAFCNSLFNAIDFCKFSFVSENSDSSSLYFLCQSSTKLCSIS
TFSSRTWILVVLRSLYALCASLFCLLRFSTLSTPFSSPLPLPSSSDFPS*PFAPSFS*SF
VVIWSFWLEV*TFFILDDPSLLADASPRLDFGLRPGFRRCGNSQFLDNLIADGPDVLTFP
SGEDGGGDVVDMEPCLCPNLKPLGFTLTATTDLRCLMIH*KCA*MTKFCAFLYSLIDDLL
P**RLNKRRAIFKFQKKKPLKLFLSNFQASYDDVLQIEVQVKRGITNSLVCFLRWGSGFS
LLCLCFFFHILLIFLERAALLRALPMKKIADI*KSSS*DAD*GVMSERTLVAITKKTLCS
CIKKKIRR*FR*GVYYIHA**FSFEGSLVLP*RTLLFDLLPLLSEKREPIDFFFLVFFSF
FLRL*SNINLS**QKSSQLDRPEWEVQILLLPLHLG*YHLAHALSKLFA*LPLPPSLLVL
LAPSKRSI*TRYRRMSSFLQLPWLPQSR*ALRSLFPEIFPLSSLFLPFH*LRLV*E*PQK
RW*L*QTLLRWLLPSV*QFPRVFLPSLSSFQQLAFQLQFQQRMISIQIHLVLRRCKRDLE
WNLALVIYRRSTDPKGRHICFLFLFFQLVARMPLNSSPLEVLQT*TWNSKPSRRMGFFVS
VSILAKLLDYRPSPPWIHRTLSYHETHKLDTALLAINFQRLRSQ*FYRRSLYPLVWNEFG
NEACYRYQMALVT*TSTLLPIVVLTSYPKRYRF*TFAQWRLFHRVGKS*SYLPWQNKASG
KNSKIFASSLHFQWCCK*SNWILPKSHARIRMSFF*SR*AYFSWLAYPCRIRKWRVVSWG
RVSKRKAKIVRRME**GTLKKGST*THRPLSSSIGSSLF*TTRNPEQI*SKA**KL*FRN
PKVSSH*HNVSRRASL*P*ASPWAWQEHRWMLELRAS*HFSTYQ*NKISKIKDSWAVLLA
LSKANDTRE*WKLLI*GLDF*QNTSLLDVLSHMTLLMRNSTS*YIICSDRDSVYYALPEM
HCAVHIHHRGND*SIYLEMIQRIIFHRGIIAQDGVV*G*YRG*LYGL*NYCQLCGYV*ST
VCVCVFIYVGC*CFGDRLKELGRNPPTGARA*NLFQCCYFARLWVHLIPLVSMVKPIESP
AELVSK*LAEAEHHAVEEGQK*VDGARAYKGYKALHKWALVGTHCVLHLHTVFVF*FVI*
HALPESHNLCHISVLWQFRKKGGDVSNITVMFYCSSKVYGCFLWRGIYHFVISDYIS*RI
PLVQW*GRPMVVE*YAFMGHWYYYLSSL**IVHVADIFGGEFLKYCWGALAVHCK*SCPS
GRVVKAMPCYFLRKAIRHWVLPAQVRILSVTHFFFVNSCFLSFYNPFVTFIESSLQNFYT
*LRLACSTLHKW*QNRLHCTQLYQHHVLPQLVMSLHISKLIEQYRSTKDNDLKYMLLRQN
FKINDIEDELAPLVNELLLPVLVEEQDMEILNLVSFQVLPDLVLSMISDPAAAQLGWVIS
LICDPLLNQSMIHANRSFVLIETLRNVLQKIENSPHLDYHQPVNSSLEFISKFIVEMKRH
MCDVDAAQLSHSLSESNMLIYIESLNLLLKFSFFSDAASPSVMVTLPFDILNDVFTIAQD
YSATNTNESIDRITEKLLLTSTQLTHPVDLENLCPKMKYNTLAAVSRIWYKFGPIVDKLF
TNRLLPVLFPPQMGEECNVEDVLEIVHNFHPYFSIRRLKDNRPLLSDSTISQLREGLFGM
LSILNDSLTRTQNENDHGSDNLIDSDDGFGSDNDPEQQAYLDELVSEGYDENMYDGDTDD
EDADDINVEKNDEATKDITETNKILLIFSELHYPQEERFSELLVELQTKIAINTSLIDKI
LSKETTELPTHNGEIADLNEILNEVKGNKPIRKNVIFCTLAHTLSLQSGSELSVLQLSIE
VIDHLLVKNHSNNITRGEQFQLIKLILPHLKTNKSFIDTLKAGNFTQKIDEGVTLRTMIL
SLLLQLFPLDYSMLGEILPTIARYSVRDKDLGVRDLSFQLLDQILRTYYNYLIGIDWEWY
KDDFYQVLQETCIKKDINTNLLLQFPPYLPHD*IVLYQIHHASFFFPYSLCHQHVFARIN
TQ*SILSGREKKTKYT*HPHTGCQNYRLILMPPIL*IWKNRQNLKSFSMIFVPSLIYSKD
VFQTLEDRRIIVRL*IILGKSFLLCCLK*HCKS*GTICQHFFCRKRIK*IFMTPVR**TW
GTVSCSKLCLHSQEIYLKNCMQVKQI**FRQQLWMNPYLQ*KQSYSHLPFHKNQAYFCMR
IIKNLFINN*ICLVNYLRKERLLFIVGHFIYYYFFPP*HKETRFGFQK*SFNNKR*TTTV
SRTVTTRRIG**FIKHLLIGS**FPYF*ATKCRDNILIILKHS*YHIYIYTVIFCYSLPE
LLYYYNQGTSITSYNNHVHLPHCLLFDVTHAFLA*EELPYAY**IMLRRHGLFWLKTCPR
LNVLLNQSIPIPHLLHSRDICQQRWYAKGKRRNQISKKELKPLNFSIPNYISVNKLANLL
NCRVERLIKDLTALGFENITTTYILSKEYVELILQEYNFALPNLSTSTNLDNVYDELKSP
VNPKLLTKRAPVVTIMGHVDHGKTTIIDYLRKSSVVAQEHGGITQHIGAFQITAPKSGKK
ITFLDTPGHAAFLKMRERGANITDIIVLVVSVEDSLMPQTLEAIKHAKNSGNEMIIAITK
IDRIPQPKEREKKIEKVINDLIVQGIPVEKIGGDVQVIPISAKTGENMDLLEESIVLLSE
VMDIRAENSPKTIAEGWIIESQVKKQVGNVATVLVKKGTLQKGKILICGNTFCKIKNLID
DKGIPILKATPSYATEVLGWKDVPHVGDEVIQVKSEAIAKKFISKRQDLIEVQKNSSIVE
KLNEERALAKEQHLNKELEHENTVQEHEQNTGPKLINYIIKCDVSGSAEAVSESISSLGN
DEVRCNVISSSVGIPTESDLKMAQITESTILCFNLGNLPSEVINNRAGIKIKQYNVIYKL
IEDVTETLTENLKPIFEKKIVSTVDVRETFDFRLKKKIIRIAGCKVNNGVIKKNSLVQVV
RGPNEDVIFDGKISTLKHNKDDVAEVSKGHECGITFESGFEGFKPGDKILVYENVRVPRY
L*ISTSSRILLD*LIYRRCTRNASTRKEDKHTKTVHM*KYVYNLCKYCKLFNYQKFMKDK
LPTIHVLDSH*TLTHSST*PTPCSSNSGM*FSTSVKTRMVPHSMPLSTDTTSSRSKIIFG
INCISKILWLDGL*PGLGTVLKISTFVSAYSKGFPPKS*RNT*SGL*PTTSWNFWNVSSS
RNLDNFSVLGSNLIGSFSRSSSPVKSSASLSIFKFFGSCR*AGFLFLKVSSSTYNKQLLK
HLLPSYSLSFCKSCSFLAVFAETVADSFFLPSSLLCDILELMLSAPKGLAFAPPNGLLEK
ALHLESELFDKSKGLIWKSFSNEVEAIFSERLSTFLFFFTPLIQRTELPFL*HSVHRKTY
NTLSSWGLI*LILLIPRRCCMALICSSSKGEKACSNSFILSADLQAPHFNSSAGGSESGC
SHLGSPPIKLSSTNMSSVSLTGASTNAKNTSPGLLEYEWSSVSDGGSSSILDMR*WIIDS
WLLLFLFHAGSIFTD*KR*DEAILV*HEFSEQSKNFFPSNITTFKSTEQNHFTPVKSD*H
NSQFNAALE*LLHHNTVQEE*SFLFMNLQVK*AHRCTEI*YPRNKENEVTTPIRISLLKS
AKWRLLYSRMESFHFL*VNI*E*FKCRLS*F*SGKYY*RYD*ERIYI*MF*IHPG*ILKL
YHRPKKQKKCFGKKTATILYIA*IEEWMLRIT*KRASGLVVKSNVAIVGPPVRFRACAFL
FCPPPKCQFFCHFLNSFLHSTRDITIVCFRYYTLTTLRCVLYMSYEFLFVFIS*Y*SIFH
LF*Q*FCLTLASNWIHHRPNLNFDLIENVNIPRFI*ICRHKG*FVFHLIKSG*VRILSQI
IQSYQAFHAKLGNQYDYTIIKYLNNISSFCGLVIPHYLPDIVFYACPTGELGVSVLSVDI
SANHVHFILITMSQT*GFIPNGTC*LSMGHNITVTSNR*CEMCVDING*TIVSKVRIRIS
SRIKVLGCHHTASRHDTNQCIKIWIFGIHTPV*RIGQGLGRFQRN*HILSCV*HFI*DFK
IGRWRSCVSS*HRRLREGIVYLPCH*YISQQHKFFN*RICRQ*FFDFHFIWI*SLTIHMD
LNLRRS*VQGTCL*SLLLQFYRQFQESPHTHR*FIILGFVINSQLCLFV*ESFSRSDDGF
HKINIYNISTIIQFPNDRECESINVWF*RTQVGT*KHGQHVNTFVYQIYRSTSCSTFRIQ
GSARFNEVSNISNMNTNFPITVWKLFRM*GIVNINTSWRIDTTYKFISEILSFCQ*WIL*
NSLRIVQFCWGLPIVAFCGQTF*NFLGKRPIFNIMLQQ*GLCFSLSRFNCTEVSHKVT*W
VFMSGGPRINGNDNPLIQ*FSSTPCSDSDFWKTFVHQNNEDILCTTALWINRTWC*LTDV
LSPGSSLYIYNFCRGLNFFRSLSYHSIFSKQPALLVGNHGGIGRGLIIVIVIASLNIGVI
VNVEMFRIQDNG*GCLPF*LR*QFHDNLVTVECSI*VFLPNN*HWFGKSW*TH*TF*KVV
L*YLNIALVQNAIFQTTHYSCCRIVLREREI*KCVPFKIFIKRIHLRNRVSDVVCIW**L
DILYQALGYYIGLHFLSGSFSIQTIVGNKNDVYVIRFQVLTIPLTGFPYSPVVSVINRFI
WKPFHKSMFTKFVMKHDESLMIVTISA*SS*SRVHRI*LVSHFI*DNLGDNDVEKTIRIL
*KVNCL*HHVGIQDDVMLTNGCA*F*GRI*QDELRQLILSIGDDNLRTLGTTSRKTWDVR
S*IVFSYDLGSASITRPYKHLLSDA*TICKSLPSGGDSGN*HVVLACMMQV**IKLV*SM
GPSQCISKKYCSSTHIKIFLR*EKMPKRKEGKQLPGNRA*IKNKPLIKSYFRFIMT**K*
ILT*TNTLKKLRR*KYFFLRFCRMVKSFLFFLFRHVSLNRNGIK*QNDSENSNALLLP*Y
CIYLSYT*L**SNLVRVGVYR*MVRRQFFTNFSLTFNILCGSYFRKYLRFPTIHSSSKGY
IHICLYIHLSIADLNSVKFLR*LTFSTRRARHFPKIAEEHKLSKLRNTLSYDRRLYFFCQ
AFK*GAEGAKI*LWICRIQIQAINIILITQFKLIASR**QPTRQEEYFPAMC*FFQVSSG
RLVRHK*FEEDSETKALNHDCHWGQYRYWFVCR*W*GNRRRWSSWCRHWLGYCRLSNHRD
DSWAR*NHGAVPRCRGLCQLRHKVFGSKYKFCCFDHIRATVVFCITLRNHCGGNDRTVLE
LVY*PRNLGSHLLCCYCFHKFVWCTRFWGSGICIFHHKSNNSLRIHYIVRCPHLRWRSRP
RVHWRQILARPWLFGQWVPGRSICSCCCFVFSRWYRNDVPGIR*NGPQRLTKCYQASVLE
DLIFLFDITDPGRIPGSIYKPKLTGWFICGQLTFCHCHKIASH*SLALHRQCGHPYQCFE
CR*LLHLRFK*NVVFDGPPRPYSMVVWLYRPCW*ATGWHYGKFTIWITSISGQIWLDV*S
FQLVNGHCRPGHVHCLVEHQPVTYQI*TGDEGSREVSG*IRIC*CCRDLGISVFRFNQLS
NLDSSILLFTMAHWWLDQRQRKG*NIFSKLSVCLNHVIYIHRPQNLLQVSNRQMVGG*GV
KGHRFGNRS*RYRHRNSQARNCRKENVPRFPSMVRETVPFLVLIPKKQVQFIFVEYFFFS
SLVLILHN*LFQII*CITT*Q*KKNLTF*KIII*IRG*RLLRARPQ*N**YI*TSILDLH
KNSFSR*PSWFKAQDCNLSLRNLEIGRSTRPREIFFYFCTSLVLAFLLDSHCNLSAKNEQ
VFFSSASFPAVGIKFATSLQCLTPLLQSNSRGCTQFLLSYRVKQFASRGRRKGLITAHLK
KRDGWLQLIFRYF*LNKEAGVSDIALSLWWAESHGNACPVVSYPC**ETLLIS*S*FCLF
LHSLSDI*LISSGVRQ*KQQGTALKDHHFILACPSTYHFSLKL*QRS**TLIDYNIRKAM
KKNSSVVFFLVGLSQFVTMAFLIIGSITAPIFKQIGYSKYDEITYGTFGYCKEGSCSKAS
YNYHPDELSDSDSNWKLNSNARSILGKIIFITPIAAGLNFLGFLCTIMSVLLINVLSSDR
VGSASAIMFFVNLTFSTLGFLSASLICIVVFLLFYPHVTWCSWVLIPGAALSLLVIPLIF
SAYSRSSGSRDDDETEELEEKGMLLNDPYLSSKSGRFDIDADSEANLRGDSRTNLLGDNF
KNGTNITVVPDIISHNQDPKLSNITTSTTSDISTFDKEAKDMENSNGSGLNEEEDDGMAY
DKRRSTSTYSVIESESGLKNGSVSNNYVRNNGSNTSNNINYKVPLGKTEISSSASLASSD
YSQREVIPHRNPSRLLNDIMETSFNEPNDSHINSMSSYNDKDSTLTSISQRGVNPEVYNQ
MPRETAAGPANIRPYAGQPHPAPLVYPQQRLQPQQQQPQQQYHQYNLYQRTTPAGPDPSN
VILQSNPYFNVAPNQVPQHRNPVPGVGFAPNPLPNQSPITQGYKPAYKRRMQNKNLPRAT
TSLNNPYGFR*KKKNEGSFFFFIFYKSQ*PPTCIKPYFIIFRNYLCTIFVRQSLLAVQFY
PI*ICILLSYYILY*NHILTFSLFSNRTSNRSYER*LNLSIFFKAYYSSKSRCGTVKVLS
SK*VIQSIILRFCYFNDTRQVALFVINMGITAVIMTVINCFIIIIVVLVATIITTTTATA
MWFQHNKEKERYYAQC***NDFTFLSSLLVVCCFIQLFICTF*LYHCIFQIIINPVHNSP
LVNNQILHFPENSAHF*YTPCQLSNFFVTFSQICFCRSVMKLLLSLQRPF*IVFNIEALS
LLSCCLLFLII***RVLCTGLIADRFQIILVQEFQVIIL*YSELITFSLYLFCIDLL*II
*YNQLFST*LLTIHKLRVVYGL*SFHNSVTFLQHLNYFET*IFNQRLIMTLVFKAR*RIL
PINLRQLLT*PSHLQKIIINILRYINKYGW*RITVILMLVFSFICQSGRYIVRHIHHRVC
THFNILIIAQGCFPR*ESYVMRESPTV**K*ISSISKHVCNDCLDHKAIKCTSIGDFPVL
PYL*SILL*SIRTHFTP*KPNTNRSNNYNSSIGHIQKKKVGVKDNKIQPY*L**KISRVR
MSYGRVI*TRELYAFICTKLFSVLENTISTTNS*AFDCMS*RNGLLITRISLFFRHQTRK
*GTRNLRYNNDRNY*FRLGR*LYQETYGQTTEKPVFKA*GKKKGSVDL**FQKHQNCRRT
CCTFSQ*FN*RITGCCYPKY*KAGEI*RYL**RNEN*RNGGKYGKQIF*YQNTFERH*QG
RVDQ*THYF***TIEYIKLVTKYSFTIF*LCKVYE**DGNGKQLGASPLHPSPICRRCYE
DPFFYRQI*MGVQRRSTEPVISRCGDRTRIKGGWPFCEEYSNLSG*NESTILQSFEVIIL
LREKSRQPNS*KFHAKKIS*FEKSIWKTGWQTQKLNPGVGLTKRMAW***YFIYSKF*WR
WFVDDGTIR*NNIIEMHDRLEL*LLRTFP**NSKAHSLERRYRVQPSNFSRQQVCYVRGQ
*HIR*L*SFMLFDESKVGKSKEKEAQRQRKTE*DQ*SDEISKGCSEIIERKSNYRQITSC
S*NK*RMG*IFCKRIYTHTN**SHRRRNLQVKDIRVYDSENSTSWRFLLTTILDWQRMQF
SKH*LQFQ*HVNLS*LLRKIQRGGYKNTACKNRTK*KQVST*TYI*EHSCMYP*FTVQ*C
SLCRGAALV*SCRRLEFFEQLH*VFGKFIITY*K*HR*YKKGYRQSN*VFENFQYIHK*D
YSAHNCCPYRQY*RTSFANKLSEKNHGALLE*CKW*RFRGK*K*S*H*R*R*L*FRISE*
GEYIDKKR*R*DR*IFWEKRITQWR*RL**EL**YRDLLRTR*ATTR*FSGKKKLEA*CQ
KRSIV*MP*SVAAGYIKSSLALHIKYYIRIYVHEFKSVI*SSDFDSRSSCSVFLLSSSSS
PAKTLCLFFVAALTI*TKASFVNADFNFICSSVSSPPFF*DCRRKSSNECVTPSRRLSLR
EFSSISLSPSSPNEYIFLNLLILLLSFTISIASRNFLRKENPFLTSGKILLVSTLFEVIH
GSSSNSVAVGLSAGFNLNAFKMKRLTSIDMLSQYGIWKVTGYLEAVHSSMNPSTLSAIKG
E*PHSKVYVITPMDHISQGLPCPSCVRTSGAT*PNDPAALYIKSSSPFNCLAIPKSAITR
GEFSDLSTYKTFSGFKSL*TTFLECIYSTAPRI*TMISTASTSVNFPLDRILSNNSPPVA
S*VTI*NLSFDSNQSLNDTMFG*LNF*RMDSSSYSICNCTLFPCNAFFNKIFIATSSFVD
NFLACLTTPKEPAPSVRPKI*LVLLT*DSG*PLNLLINFATGWPFRRSGSWTST*NSEFM
TSDSLGIFGVYIYIGDVIEEKVTKRLINELKFC*S*TISYCFILLGLPRETAMGGFKGGR
VLR*ASIILFALR*SGRFSESTARSEKPHQHRIHMMLNDWK*KHEN*KRICLQEHWEVHS
GL*TAKKNQYGSK*TLCYPGSGE*LSKNIRQISSKKSLTLPVN*VNE*INKCKKANLTLL
Q*YNEYCINDH**VS*SVLYIWKKPGCIAPVVYLYLLQYVLFCEVPKRHRGFYGLTILLF
*RLFYVRVLIVQSPTAPSRVVPIIVSVNVRIREVYILIEWTQKTL*KGISHKEL*YKPTL
LIFLVLLPLYYRKSAV*SPGLVLFQSCSLNTLDYQASKASIYHFLEAC*DWLNLLISLHT
NKN*STSGCWQVQTNTSNESALLTLRDIQMKSIIFTLY*YPFSKWKSVCQS*FYVQLFIG
YDSTGLENVP*TV*TLRMKR*KALSMLSSLPILH**KKFLEGLKTTCCYLQNLMQI*IIC
LSSISTISYIRA*RMKKPARQFCI*ELTLMFQMFLLTIKEQFFMVTV*KLENLPANFYAF
PSNEQ*DGQN*IQWILLRLRQ*IIEYL*IGKRHQERLSFL*TVTPKIYTIYRKRY*IKRE
RTPLHQKQQKVHAQVRTFAMIKHSPSNSHLQRQQKLNIC*EVIFL*KKLMKATILPFKNL
L*TVHIAYTDQIFAMNKAPHRGSLKKSVELSLLIQAINCLRFRNKRPQEIVTPSQSN*HM
QQ*FPATKVP*KTLLIKR*PKCNV*LLLLQRQSREEQQIGSAQTQLLIRMGNLQRGPEF*
PLI*K*YRNHHHIIQSI*LHQILPLVEIKV*EVLS*GEVLYVLKNKIVSSEITNISKIYC
REELLRLRHHVLG*ALT*VTTKEKIYHKNTSFYRTNLEKKSTDLKIAYIELQKRSELPKK
TGISTIPGTLFIKYC*FLFWDTLDI*FRTLPTLPL*SFFPYLAKLY*ISCVRQNL*FFPG
IIITAYCYNRLVYSPFFPFLFRQGA*TFNTKFFCAFFGKPFLISTRRHIFM*HYFKPRMF
FCALLFLSKILNNLGRN*NAYLGTVLQRLIQFMLNLKLHKVSRTSP*EGSGRRQLSLLGI
NIDDRFWKKGLSRHIMDTEEVA*KPENFLATINNK*LYILKHHLLFYQNSVVAWSIVQLF
QLFRKVKLLKSRTKKSYSNVELFDYLKISV*QKK*SNVRMSDSTTSPTTTFSTSLSPNAT
TSFFLW*HGSDVYGHVWIRNRRRTSLLGMR*SI*ISFCNVD*KGSRNHILS*YANIYLAW
CPGLRLFLFN*RGRK*KFAHRLLELW*NICQELCSVRCAFTEANEYVTVLSISIIFYLHY
TMRKAH*YLST*IKLHMCMNTF*SSH*LLIYSRA*SVQNLCFYNYFFSRCWFLNDLGELC
IEIRSFSTI*TS**RNDFTYVCNYFLMPSCIIAC*S*YVICTPVPTEFDESWNLCHI*HR
IG*YSNKRDKKLECFTCN**ISIQCPHSFFLRVILFLLYFSTTNRRWLIAFLHERIVNV*
PLLRE*LTYPSIKRILDQISSSITIPLIEI*VILR*LLEFHRCYRL*Y*IYKICWKFFLS
I*EFTKGESIYLHIMIMFTSSSILYVIIYYPIALSTLGFLLPLYVIAVP*SLCHLPMPYV
IIY**HEYQ**VDGTRITFQHRLSCFGRP*CVL*ILSLFMVLRKDRACGLVV*FSLWATS
*LTGGQSMREALGSIPSSPPFLLLKSIRSDVADRCSMCTHF*ISSNFR*CIIYIYVCVCV
FFIQ*FFSLKKTMYNIKHAI*ICWINLSGMTIFLAICSPPSPCREFTS*FSIVNLTGIPF
SFSSEFVIKNS*ADRLDPTELSPVLCNGNVYHVGDGVEVDLVLIANVSIF*VGTILISGE
VVLVGSRSTSFAKPC*SVAIPVLSVTVVCVVISLLEVKVVCTTLPFSSKTGNLQIGQV*E
RSIQFFKHDK*SMWPQGNLLGFLFLFFHVCWFGECINSSIQMIQILSSFAEFCSCSTVTV
TRVSSSCLLFLQIFHKLVPL*YSAKISHTTSFKSIIGILNGISIDK*SAVFKNLVNTSIA
FSYMNLPSRPVNCLSSSSSSSSSFSTG*D*SDSTVFSSVGSPWTIWLFSLDRLCCER*NS
QKFKQVCRNKFSKSIKSMVNSITCIR*RDVDSISLFWFVYMEEMHRVIIW*STTANSTRL
NENLLKIRVFIVVESFIDCNKASSLSFKIQWKTFR*SSNSPKNATVKKYRSWNSEDINKV
FIMVNGNLSKMCSCSISLSSPNNSFVRSCHSKVEFNKMNIDKTIRLKPSFSFSVTCKKET
LVLVAEYTQ*NVSKYVTTTKIANCFLLFSGTILLFCLSPLLLQIAIDR*FSGYKKEPTNR
*KVDSITSGEAVIRNGRGVFFLSCRHVWKFIVY*TFSLI*FLQCTFVGVLNFHFSGYAKF
NKKKALTKFLRT*RLLRYRWEYCVRVYFHAIYYSKNIRD*T*KER*ITYMYVYNSGTERQ
ISTYNNDTDVNMDRMRIQEQGELREMGKKNYSSYFLLPFFSTFNNNALFI*GKTPPEAIV
ALIKESNSSSPLMANCRCLGVILLTLRSLAALPANSSTSAVKYSNTAVK*MAALDPTLVR
PVACLFR*RLILPTGNCKPALAEED*DLNEPLSLAPDLPLPP*AFPDIMLSYFYVRL*CE
IEFNDIFSD*SIIESAVFFSWGL*LYYTG**FSC*IELYALFVVFFVLLFSCTERARRVT
EHQRPVLRVVSYGRKVTVC*SSMDAFSKPFQLSLTFSKERRILLF*VCAYYRLCGPALIP
R*ETVILVLSSFLRGGRAAGRHIDCG*HLRG*LIKQRAEFYHMDVSYHRVRATQYIKR*T
YAVARQDTTAANTSENTDDSHQHS**SYNEYYTKLCALQKEHTRRRERS**VIGKLLSTV
VCLL*YRVT*PFKSVHNVIGNVTLT*VFLTSASFISR*YASIAHHITARVIQFLLSFSMT
KTQIIFPFFLKPVDAP*NFQIRKYRNFIRFRFALVLHENILPVPRMLYWFFCAMSLFLFF
LFPCF*DGLAMELLNLALLLQDPDLQGFYHHYYHTTMLLLRFSSTFI*VIRGFTSSNISL
FSLEYAVLRGLKARKLHT**YK**YVHYVQKLLSVTYSQFLSFYWPLMRGRPQIVMFLAP
CRVPMT*IW*ERLRLYLRMRAHGWKRGIKSLV*L*KIS*LGLLQIFQIAQKFCRSYLMMA
TAKTCRKLLSPFQVGAIGPC*QVRVF*QQWITELKVLMSMGWVDFYKAQHIYLVPRAATG
*LVH*P*TIGHPCKTFLIICRTTILFGICQILLLPPAALIYSKQPKGGIISLMLSNLSRT
PITILLWPIFGAEPWRIIFSLL*IEGV*A*LGLPLGISQCFKMLKCLFQFLLRTVGILEQ
KSSI*TQRFLNLIPLKWDPGIPL*TLLPTLSTLERMSPMVYHWKGENVPQALIMQVLSWV
LPPPYLTSFF*E*TPLTYLVSSQD*QDIF*RIYLKILMISLFTVLIHLKTRSFWIVTIRQ
VLLIQTAYS*LTAVKTTKMFLCYRLYKRNVMWTLFLR*IILPI*DWLGLTVLL*SIPMSV
NSLSKVKVCPSHMFQIRIHSLIWV*TRNQPSSVAMLII*PIFNIFHL*LFICQMQNTLSI
VIRARSSYHIPNPKEEV*FKTGLKLQLGTTSLMILNSWAASAAPSLDVSNKL*ILLCLRN
VKPVLKIIAGMVPWILPHYQMLKRMFTTPLSTSIASTAP*DKKKVFTPDLQLPSHRLHHR
LHLRLRKFLRLLQPLRKRQLLILDHIYLA*V*SSLL*LCLLY*CLPEQYNISCVITVYKM
RQ*KSKNYTIK*RNIKLKD*QNH*KTKIKKENEHFPFALKYHPFRARPCLRNFTNDIGGL
YIADLFFKRYNFIIITPRKAY*YFKWVVKLLLLLALTLKEDVRITLAILVM*FFTDSRLK
KFQKNLQKSADEMSLHKLRML*GYNICQASPLSTLFH*DNPPKV*QCHLPPPNTPLSKGH
KILGYGSSWQHYQGNQ*KLKKSVQAT*IPV*KIMKCLF*G*SSRSPTGV*LKFLIPVLL*
FIGPVS*LVVHQLISALVPNR*VISSNQCYIWLHFQKRNFLYYSKA*LHLTTMPVLKLSN
GDSCPLWKNLALESAPYIL*KEVHHH*EVAKCIWLLIL*LRNL*LCMK*IGP*FHRLPV*
HTLPE*VRRL*IE*SMVLRRY*KICNAKLT*RQMSGEVKIQGRVQAGVLLWLLSPSRKVG
VILQKISVMQVLYLKNLVKKLPVNY*KKYQRVQQLVETSFH*QLFTWSSGKKISAD*ELI
RNR*TKDS*SS*EILRRSLILKSF*NQLTRRIMKT**LLSRVLVSQTQAKRLHSMF*YYS
IDIRPLYISYIYIYDYLGVTSRTTV*SIRLLEDH**FPLTLLGHLKYHQRAYAKSALRID
YFMTKYNFPAQKCLFFYVDTIFKLSLLNYSSPSLKSRLIQLGHANSFLKKSLNIVNKNCS
SSPTLLNTEPCP*YCSPISVSIFILLTMDIRSNGLVAARIGPLGSKTVWLSSSAGSLTSH
RKLRNSCFDKHATMQREWRPISLIESFTGKVINFSTG*FSTRSAPIVTSKSPLYSTSSKN
CISLGDGITTGASKSSLGPS*LAIVRSGQICSLSSLLSLFSSVS*SASSLIES*NSSRGS
VISFSVIAGPTFPRSKSSTLRLLT*LGSCVFCKYEFKCFLIRSFSLLSDSNVLQLISKDI
WIS*SQLMICFNRYIGWHAFSHVREKFKDRVV*KT*TI*NE**DKEPNNKRLKIPWRMVL
IIRPSQTLILFRKAMLKPIGRYPLKRNFFGLSGTNHTIREQRYVLRKAINAPPSTVYAAV
SEVAQYKEFIPYCVDSFVDKRNPVDNKPLIAGLRVGFKQYDEEFICNVTCKDTDHTYTVV
AETISHNLFHLLISKWTIMPHPNRPNAAMVELLLRFKFKSRIYNSVSLIFAKTVTELVMN
AFAKRAYHLVRLAMLKPSSKEGSP*YLPYNFR*QRSCHPG*AYAWLNF*TIEQDFSV*LC
L*YLSFLTSSSRGGGYKQIYFAAKFPGLPSQSTS*YADAPFYSLAKYDQFSACICMRKKN
GVLKTAHGDGEEFTRILSLIEVLGFRVALSVNEV*KGGDAIIPYRRAVDPDEHWEDGTSL
LYPD*HLILE*SGLQSRDLNCMMYN*MD*CCL*TFPVFG*HQVPLEYWTRNHI*HSHCFE
TMY*SCWHQIAEFRWVK*T*MI*SYRWHLFYCSKDSKQKWILEYTNSYEMSYFSELFLIC
HCRQNGKMFHFRRH*CLFGSRKDRVGIDFLDFSAYFPF*HFAMTLYSMQSMHPSVIVELH
LNSQQMQ*TQYR*DDEPDIRIYFRP*PGYKRWKV**MKLILHCCCSIN*SWCISLY*RSW
*FWAF*CLK*HYDLTKHPYWLLSFCLRTWLSWLKSCLY*NYLLPLYYLIKRANLQRRQVE
ILVEQTNEVVVSLSKWRFLAVSLCRY*FMLTIFSLLIVKDFPVSP*SVLLLMCYL*NKAS
*DVLRISHPYIGGSMDANLFLFQQTLLIERKAPSRTGNYDLNLFDSA*HFVASISIERFF
LTDGAVLTTFRVILVYANYFFFAILPHLHAENAKTAKISKGIHATRDGFKPCH*ACILAK
VPSIFASKTSRDTDNTFLICR*LRNNRRGKVTVA*LHCSILFKSFKLFLYMCIRYLPSNP
NANLMRECICFSPMLRFFALKPPIFIYRFYGPFEFFS*GFCKNLFNRNIILFAKYHRKSR
VYIIDFGSAQ*NLGVFLFIFQLNGTSLDTLF*FLYLCFYFFD*IPT*FQFHFTGFQFLFE
FLFLFVDFLQPFLQLTFRQ*FFLFKFPLIVLPNKFSLIFFNFSINNSLVNGGFIFFRQIV
DFFEIFWLFL*KILIQL*NGPLATNLLPFQLLYSIIGLFHCLCMPLRDSPLMVT*DGYSS
ICCVVLQYFLCDRSFIWN*IQLILHCFGSIICTENFSSQSRHVVL*IFVQYRWI*TIKQL
MSWLFGRPFKNCQIFENLFVNFYLLIKSNRILT*EIKDNSIRRFQSNMLISQ*TTTHSIG
FIFGFFTTGS*SEYIDQINGYGLLAL*HNFAFQISRVIPSDGIDIGFQLSRLFKLLVVTL
TLQ*RVRCQSDVFE*VENILSPHG*PLNGIVVSDFTPLVPFWGWRNGCVFT*I*NDILRI
HSSLQFACFWVSATTSK*IRRFNLEIPYLFPSAI*FTEFIIFLEFFSFQTNLFLFLGSQL
LFLFFL*LEVIKHFGEIATRKFLYLNSIEGTTTFFQYLQEIIEEVLLENRIFGMITL**G
SKEPGYFFSLRR*IYWLPIVI*FDVRW*GLVWWREYNTVMLQCDPFYGVIFVFFFPPFIF
FLLLLRFLVLLFFFFSFLFFVLLFFLFSCFYLYITIFFLDFFRL*CRAFLCWRRW**RRL
HWFGLYFLSLFLGNLRDCLITIIRFRFVLKRGRVHGRHLSFF*SLR*WHIVIVIRRQLMI
NFGSISNSHFYAFQVSSSALPLDFFYLLF*YYKNRTQVIRVTEKTKKNIALVLVLKQKNT
VVLYVHRSYKKREKSRKVKK*RAFHGWFFFFFFFFFEDYSRYYPE*KRFLTLKFTCSRH*
SYV*IYMSVYYVYVRFHSV*ILWL*Y*TPIYQNASSAARVCRFHSVSKFVFRAPSLLMML
LQAFFKASFGS*PSVVCILSLKRAKKGCSTL*AANSTFLSFRSSARIRFPNVWSSFSNVI
TTALGALVSGSIFSLDSPSPRRNSSNLSGAFMMQLCPNVSGLVAT*LSI*AARLSSLALL
LTDLLCVPKQ*T*NFRGHFHFIKSG***Y*ACKFFELG*QHYP*HDTDLPTRLTDEAYRR
GLP*SLSSSL*ILFII*KIYLLLQSCNYCCYALPRVWHTLRGYPCNVE*TSTGNDIGFSS
DFFPFAKKSPSFCSSSANVICKTTVTPLPYYICLPFFAPALLIFEAPYLTNQLIHVPHIL
CYFPPSTTGYAIDRFQYSLFTLLLCSFEVIWKRTKYLRNKLYIVQKCHRFGIIRIRNQTM
WLLQMTLRVPTKETKKNRPSREISPVLFNSSNGLLYPRYLP*VLRRKIEEIPMANRL*LL
MLLTY*VILPHIQMLCPQLQLIQH*NSPTSITLALNLRPLLPL*TLRL*MLVQLPSPQWE
PPVFLCRDLTIHYR*KLLFIQRNQKVIMVFRKKKRRRNGLKIARKFPLVCSLLMPLTLAA
TMQMLTMTIITTKILTMKMLTTDL*T*RMPYLTSNRSNFNLVRVRISIIYF*IL*RTLNL
RQ*THRALLKEYPLCSEVIQF*FKGSILFYPKAIESNAPLIRTTPLELLHQWVLRQ*TIT
SVHLVEVQRMHRNLVLFQKAMEMVFNSPPMCQWCLRVCINRNKTKTNNNLCLF*LLLLVY
LQFNNLKCLHIAKSHKVNL*CLKKMLRKTLMSNLVKP*ATLIKLKLDLPTNLIFTSIFWK
YYKLISESKSQ*TKSTHK*RIFSKMLLIY*KISRNSCRTLQLLPISRCNMLSNMLNNNMR
PKCMHRHKLRLRHRHRWNNRSSNSNSCIQLRAITAILLTEVFHSKTCLL*EASRLQQTVR
PYMKPIRINSTCNHPTSCPYHRSFNTGQIWYIKG*RMKIHLYQI*ERLSLNSTLLLVYNI
SSSTRKVLVL*QIRSMVISLLDRKLI*ILALCLWSLNPLSPSKTIYRLMRKSLSSKRPRG
ISAINIYTLSF*KF*ICTLKIYLILTI*WKR*ISTWVPIKNYLRGSKTLLATKKKPNVSR
ILFMKNIDWI*IYVRHLAQVTRGYQKVTLSCHAQVGMICVGKS*TMNGLDILYGLPKIRD
LLLIVKTSMRKHYSRSKRKDMSMIFTLNQI*ELFNVWKQL*IRSRT*LRMKKPILNCLQV
LAILQ*LFIKK**GKFMIRKGGSRLLMLCMSTLQ*QPQSF*KG*SKKTKNGEELNVNGIK
FGGS*NRRFFSSH*II*A*HLNRLTRNY*LQSS*YQRLAASKLIKQTKKFTG*LLNQRAS
*ILISLIKTFSMISCVWLTLL*PIPQPILIPIKKD*KIY*NTSSLCFFLFLSKKSKNRCT
PISKTCQNLADLTMAVLLHQGRGPINKK*VYLIFYTGADIKS*SVLMMKMAKFPSSLNHP
KKNLIPLRRKSSSMKKLKIRG*LGI*WRKQTLRVLSKIAVFLIYSLIRIFTYFSVIGQRF
MSGFWKLSK*MKGSQRKSTQGRQLLLPKI*IYYRVNFPKWD*ILLVKTRTNRF*D*VEG*
LMGILNISGLKRVCGKLTITKRLNSIQLIKSPNRW*SMLIP**LTLKLRK*WLCSLKIEM
PPPRVRRTKLSIACRCAHICPTQKICLE*SLIKELCMFPFNILHLMI*H*RNQRQTKING
NIM*HRMLCHIQQKAFRTRN*RYHFWKGSSNLDKILMEQR*MRSFPPKASLYRH*KLRSS
L*PTNCILKTGLTMFLPVRLLTNILLLLMIILKKEWFLRRRS*YQNF*TVQLV*EII*MR
LKN*VCKKNGRT*KTA*QRRVLETRE*RVKPKKVKLRNRSSRIIWTALLQVYCLHPLLLY
HKMII*KRLGILNLQTRGLRFNK*F*LDLEQKSLVRQGLSSDVYL*LMSTI*HCNFKILS
VFEAF*DTSIFP*RKK**HAVVIFVYSYTGA*IFLHVISIVCNRKDTIYKGQFIHTYT*Y
SHE*VFYSISTSTPKSSSDSPQSLYHFSREACLPF*GSLVLISCSPLSLRISIVELP*LK
TVFVLPPSGGQGSERMWSSNEELASYFEIPFFGKLFPSPVGTPYGHNHK*MGPRYSNALV
YKSKS*GKFTSSSKRGLFFVKCSSASFLF*NDLDSGYILQVLSINF*VNLPELNKDSSRS
ISHDSI*DLPFKI*LNKHRRKRIVIVSRTKEFKGLDIVKKISSDFLKK*PGKCLCCQIKY
IRLACMQNKTLVVTMIQNKNLRKCG*FAKPTQFIVHGQ**SIIRTH*LQVLQ*CERSGL*
LWHFLQKFRQISGGGL*LGKGLPGFVQMAK**ESHIIDKQNSNVICFGTDKKLDKIK*CA
P*PINEIRNVGIAIPNQGHLNFTGMV*RSTQFLKFMLYTITTM*GR*LSYLRSAIFHKRV
VREVGLTG**KYT*DSQ*IVEISRILN*ELLVRKMFL*DAKVVYISYEKVHKSCFPSIWE
FLFYI*TYYCKGLFLYSLLTYKNHFIILTLKLLSI*ILRFFQISRRQSRSPSLYGLTHNY
LINLSSGTMPQ*QLENGKVGENDPKYQIYRGKSFQETAFHKEQRQLYIGHPQVIPKRAEF
GSKFLKNYSSKGR*ILE*LRINQNKQIAQLCKVSTLFSETYLLVTQYYTRSQS*R**AQI
GKIGKISQNSRSTKY*PLT*QSIYKYQGSPTYFLR*QFLRSDSLDNERSYSILNMQTPPN
KRGRLPYDLAM*LLQTL***IYLATVQ*RTREQELNVNKY*HFHYANKTNF*KFQ*SY*F
LSRIHVK*NHCLFAIPEFHPNYIAFLVLF*L*RPLRDLRMFSLQLSSSALAHS*SFLIKL
TFGMILLQHAA*LKRREI*YIWLKER*HKYYF*STIRRDVGFLKKKELNNGRPPINPECL
FFSILEANKKSLLLNFWPKQGSATLEEVRYQYTFVFLTNYGIL*NI*HAIEFFFLKCGFK
I*VRFLWKI*MRRTCLYHSQILTRR*EPEASVNHLGNTYGL*DFNKQSVSILILGSLLHL
MNKGFKLQKVIQRILAFL*SNAPSHHK*PYYFESAHPYTLQLFFFSL*PIIAPTCFFFLL
KIIYIPILSSVLFPIAFQ*SVIYFERQITFLFISVYQI*VCKLS*DEDILWRLIEIMEST
SGERSENIHEDQGIPKVILPADFNKCSRTDLVVLISRMLVSLIAINENSATKKSDDQITL
TRYHSKIPPNISIFNYFIRLTKFSSLEHCVLMTSLYYIDLLQTVYPDFTLNSLTAHRFLL
TATTVATKGLCDSFSTNAHYAKVGGVRCHELNILENDFLKRVNYRIIPRDHNITLCSIEQ
KQKKFVIDKNALGSLDLDSYSYVNRPKSGYNVLDKYYRRIVQLVGSFNASPDKSRKVDYV
LPPNIDIVSESGSQTTQLKGSSSPNSHSSQKRYSEAKDAHIYNKRSKPD**FFVGYYESN
HD*AKLKLSICTYIYIYIYISVCV**AIGHHLAKKFKISGSI*ENNFPLLLKKDMFYFSL
FAS*EHKRQKTLRDELENSISINLINTCRFISSLFFSDTSFKTSLTEPFHVQ**KLLSHV
LVEKY*TMKFQYRI**FLLSNIYFSEVIYIK*LKHYF*KLKKYILANSFYFFLNAK*VHV
ILLIIFYPKI*GHRKIFQ**ILMFI*R*TK*EQQTAYKHPISAL*LLKIRMYFYLG**MW
*EQHHR*PVKM*TFTRI*TGDLVKI*NQKQTNLRIWRMK*SSLLMSIMNHLNLKKRTFLT
CGTTLETSWIIC*KCQTIRWIS*IVQ*TQSQEVPIFSI*ANFQERIFLPPKESKNLS*NL
KVQLITAKVIRSYLY*RKNQML*SHSLRV*GWLMMMKITPVTTPILMNMRLIIKSIVQKF
SKLERRFPQNPGMIRYQFG*IQVQNSNQCWRT*KIRKRLPLILSITIIGHTMVLFASCKL
VQGKGII*LIL*NFAKIYIF*TKCLRTLQL*KFFTVHSWILFGFSEI*VCMSLVSSILTM
RLKQSVFLDIVWPIFWRILPILKLQRNISWLTGV*DRFQNP*RHMLEQILTFY*IYMTS*
ETNLSSLIS*QVFFMNQEMSQKEGLNIQSTDH*HLLQKFILQSKKRVLGKY*CISTTYHL
RGKY**ESYTNGEILLQEETMNRHDLLCQTSYWLHLSHIHLLMS*VLFL*PMA*LNMSAR
MQNY*LI**EMHYETSRTPMRKLLPFHLPRPKQTEYCWRL*VFLKSVMLWKGFRCCATAI
FPRAEPSLSLILLFCWVRFYHVRSMILHIAKTACQIK*RRKISGSEHKISSLP*QTWRIS
YSK*RNLSLFLSS*RRLRQ*TLRAHLITRLRLIILMILLF*RRKTFKRNNQQRKKV*RKK
MLWIIQKFRISYLISLAKIIDNKRKGDSTHHLAIVMDQGQLKRGGLPPKVRICHLKGDYV
KQAYFFIYKLW*FSFKTSKFI*SNICVMELWLPHAHHFLFFCFCVSLHLLYYEKYKFYII
STSEVIRKSIVEFLQDYTSLEYCAC*ILSENNTSKLEKGFAHVKAMALRMDGVRNSFLHI
RLRIENGHWQKVTGEQTSRRIILCFSNV*FFVSV*ASGEPMAARIYYLCMCCNTEVHNWT
WSIFWERQSTAVRRF*GSETLDGNYATFTAF*VVLV*FAILGIGLSTINSISFVPSGPNW
IFFQSILVCTRKVTWL*IPR*WPENIYAFYCHH*RHIVLLSCSNILY*VAW*ISKPVAHR
TIYCGISDFVPTFINAH*PWALSI*FSHAWPYCLCHK*LIR*VLCYGGRLFCPIHLF*TN
GIVLCTDFFCLSIKSIIAVPQI*HS*IDGYCVCNTRNFCYNICAIIFLGRRIKEYSPMYS
QDIPFCQGHLRRQGC*LLVRYERVCKIQGKIHYTTTPAIFIDCHRDWFLTSHDNDITSSQ
KASSPIRVNRMFDVLFSF*LSST*ENYPHPTFAYYTTLLLY*LECSISCKLDKQCGFVYA
MAFVEKGRSSFTVCRIFLTKQLADWKFQFYYTKVLAKIFNSWPFYQQHQ*RL*KKKLTAI
*CGLEKFYHRNVYCYGLLSFLRSICSTSIEISRLVGVVELCCWVHLL*HILAMVLLQDIH
FR*QIHEGLVVTF*LI*LYNVSQTQLI*KMCSTSKDYFNS*KYLKNAL*FDLNKVQIMVR
QNYYIWQ*VLLAFPLIFSPGVATVRVFRAMANLESRKGGY**QALIYILLDKSFF*LSPY
NT*LIKLLYCKFRFPICSTTLYL*T*NSLPSYLYFGQIAVFV*SSLISTG*FVLLRILMV
LAV*EQEKVWDSMILEIFTLNINMSLIKQSFFLIGMS*SLMKIFPSSRFNRICKWYRRII
VPQ*VSLQKMTLFGG*FLLQYHLNLNLEVLIIFLT*MVYFEVILAISLMKSLK*SPRTQS
*SS*SKKLQ*KYLIRHCRKKRLGVYIEFRTGRNQNMDKIWNIYMKMPPEKVSHHMYSTQE
LIPSTRTLKGVLSGEPLYQQTMKLLI*MVMELTVRGLSDRSTLV*PKIQK**LSKFFVLM
GKGRFQMLLKV*SMLLRSI*NRRRKRIKNSKDRLPIFLWEVANR*LWKWL*MQL*IAVSI
LLLRQEMRMKMLVSVHQQELKKVLRSVLRHLVMIEHSFRTGAHVLMCLLPV*ILCPPILV
QGMQL*VYQVLPWRPRTLLVF*VTFYHYSLHQTVNFSTTLPHLKN*KKKS*NLVHREYWV
ISVMILLTN*YIMGEVRNWMVFGSFDFEFRSTQEILFYSFHTGQHKPKKDV*NR*SAFCS
YE*VKFFQ*YT**ISSKDKLLFAMQFFWL*IVFLRIYTSHC*IRVKEVNKIRQPL*IGFK
TILQQIKGFTVRIIEIF*RV*NYFYLPLSPSKATEQCSVFPFKNYLRS*VQVTTECLQL*
SRLDNVFYV*EASSCFDYFYHLLRKKKKIYMRCDAMIFGKKNFQDVN*TIV*LS**ARRE
AIQ**KPTIVSAPDIPNMRQKRAKSYRKQLLVYSHTFKFREPYQVLVDNQLVLECNNSNF
NLPSGLKRTLQADVKVMITQCCIQALYETRNDGAINLAKQFERRRCNHSFKDPKSPAECI
ESVVNISGANKHRYVVASQDIDLRRKLRTVPGVPLIHLTRSVMVMEPLSTASAKASKITE
EQKLYKGLNDPNIEKLQESGDGSGKESITKKRKLGPKAPNPLSVKKKKKVNSPSDEVKDK
EDTSKEKKKRRRRKHKSNTNVPVSNGTTAAQ*IFSLS*LTGQSFEYNCASSTLIDKRYGS
I*CTYVG*Y*INFKKLSLRKTHHQ*LTTGKSSSGT*QFSLIE*STHSGATTLAIFGIVSE
AFICSFIFSCTSFMQSFLKIGSVYGIIIKLQSDC*SVIFPPNNLIFISIMSSSVLILRRG
TYAILLENKNNGNRRTSESISSSPIGGRLSCDLYNDDSLVSEMSFSKLSPKQSTLFSATA
LIF*ETLKQ*LGSIRMSLLYAIQSSTQFGCNISYPRSIKALHSVVVLQLINRTSPIE*RF
KITLYISLPPCSTIVFSSSARVIRIPVSSVT*SERT*KSNPAKMFEIGSCFLFW*KLSEI
STLFLFFRINPSCDLSA**LGLDLTVLLSYKSLSV*QSVHSLSYRILLQ*PPYKVQLVAY
FCIFVSVLSKDRDFISRTIDSLGSIHSAGIFEPNSKIEAGGATSEVLFQCPLVLRSISLN
SS*DIPFAIEQNESIFFTLLLEFCMCFSWLEWSTISEESPWCFLYSSSSSTSNPSIKESF
FPESLPITIKSKFSPNSSKYSGFTLIQLLFRLATL*LEL*YFKTTPSEPSEIATSKDFLI
DSTP*HLEDRTISTIFFKGLKMLFRYCFL**RGNGVNEVPFRYNRSNTIYKG*KSTLFIL
LKDSASFALPLTRPNGRITRLFASNVTISPSKTHSLTLSVNLKC*DIVPDDKLAPYK*V*
SMPRLLKNFMDSP*FI**T*IRSPSIFSSTKKSSCSVRHIFS*ERFTFLANWGANAKPTF
ILKSSSFRRTFGS*SFEVTTFKSDITLR*S*ASGCQQFSNLCS*PPITLFLSTISKKYFN
STKLIFSTQCRKGLDLTRLLNPRPEANLSPLKLSR**LTLSIVIAFELGSALLLAISSTR
REERFPPLPTRCFQSFNRCSVAEFFGNFK*EHIVLINT*SLIL*IRLSR*GRARTSAGYI
LFPTVFLHISTKFDIIS*YLKDLDLPVPAVPLI*TSCIFTNSSSQSHLKSGLGAKFWGSG
IESSADIIPK*SVTISFSSRFLF*YLFSTY*HMFKGFFHS*ICLKI*YGDKR*KEKNNKK
KEKRRK*GIENDLNSSTAQTT*VMKPILLIYTRRILRFISQCYMYNVRSY*TLISAYLIT
YRIKLPKGS*LKGSPFSFEPLSSSSDSSDCASLLFMLSIRIALPKESYSIH*LLPSKSDC
SEFSSLSDVSDCEPLPLLFMLPIIHISSSLARDFRS*VSFSNFCNHSSSALFTESQSVHC
**ISSNSLFNSKNPIPHEKCDNNSLAQSILPTIAKQAANASTQLSLHGLP*FT*LAATKY
GSSLSCLPPILLKGTSSKRAQEHSTTEAPCCSTISRSSGQTTPLPFGETTIP*NFCPTLN
DLIKPNLSSFLPLHLFGSQ*SKSHIASLTGNFIFSELSYFISMRLWFCLELCPLAPLCGL
PFLGSCILFLPFPIVTAYSTVLREKFYTDLHKKLFDKVFQIDIY**KFFYVVSHHIIFSS
LLRKSTNLPEKKKK*TTVPI*VFRK*SQSKNKIPGNTHPR*SYICIYITCIALKAYFSPL
LLVLIVWCFICRLGTCSTKKIACHVSECWVIHQVRQIWSSSA*SKAFSHLSDTWILHHFL
NILHCTWIAHHFLRSLHQLWVVH*TSKTTS**RTKIWQSTRTSTLTCIDISIP*LFWNGF
LQIQRLLNLLLGTFIIPFHSFCCIIALYIKNLFVCFKGFFGFTLRIFSKTQSRVASEIRW
VNRNCRFSVFDRLIIFFQG*MSSRSIGVINSIRW*NFNGFSIFIDCQFVILVGHCFITLH
FQVLSFGFSFRIIFWNINLDILSIVFLIRFWNS*RRI*YISKMLTLEFRLA*NA*NSFSF
KAKGFRDTVHSNI*RIGAIF*NFFLFHNGRKVVYNKGSNFFF*C*HRTVDLY**DITWSE
ASIQLSDYIARTHFIWWQNLGLSVGQ*NLLGSSIFFDWENFKT*KSLEKYKRRAKCCD*N
VMTIRLKANIMPPIAL*NSIKDLCNFYSMLKKIFPART*TWNLLVRSQTP*PLGHEEQIL
RKLEIFIDTRTKSKFHSFISQ*CPSSIIIIFKLLCQCEKNGMIIPIHIDDFRHNYMQWYT
QLCKHDNFVLILSFHFL*RNNIPI*YARGLSSRIQESAKWNQNFTSYIIITSSSFFMHYY
SRILSHNQSLRFNFIRLKKI*I*IY*SPTLYRLSTRYFFNNF**SGYCH*KIISY*FHNN
LLF*KCIVLLGGIHFKELTCLMFVKSM*LS*GWYSNIS*KN**VEKKITNLILLFLFNVP
RYFQLSSSQIRNV*IFRGSS*CENGDDLAK*NRKKKKLMGRNKTCLAIV*EYNNFFWVSS
ISFVWIDHC*NVVFPSWSAIYECSVTYSP*VVERVNISLPFGVLLLEAT*RGPVIR*K*R
GV*FIRVLNWFYRLLVFLFHPVLFPLHINVSDNQQDTKSNGYGSHYTTYNAAYNCPYIGF
LFMSFTSTRRVRSSCTCGRS*ILCTCRDGVRDKNCGTALSVKSSGIDYRSGVL*LRASTA
RCQSIRS*RAF*RYSARTL*R*NRGSCLS*LGGILYCRGRRH**CS**CSR*CS*CCGGR
C*RSCGRRRRSRLRT*I*AAYAIAICVRVKLVHRIGIFTTTHLTAVTKAIRIT*RGSRFR
TRWISITTITF*MIIKGKVACTFCATLTVTV*TRLPVI*IGL*KVRG**AKTIHVFIGVR
LR*NG**RQKQTCFVRSHYLNRIFYPEY*ISQRTILNKCDADSFFSSWLSLFFSLLIKKF
TDNEELLSCLP*LPFKQ*QYQYEIFCNVSAWSSLLYRPRKLHCVKFFQMRL*YAKHFYFS
PPFLSLSLRKLHYFLPHAALFPSSERKGGENFS*GRNSTKVVNYITNRLT*NAKVAAFPL
TSNLRNKRCCVNCLAF**D*QKL*AER*YLILPLTLVPVQDNMFVSLVS*RREKQDKIST
LFCRRRLWGPMISASRSM*KNYTPLSSYVNRSLEERWWNFQSATRQKT*NTFIYDVVLPS
YYKTIYHKLLA*AGTISQSV*QVVMK*TR*SS*RKIVDGFAEA*N*EKKQARARKPLRLT
SKVRIL*LFMPHILRFYMFFLHTACKLSAGEQGAILKGTLKL*TRCTEGVI*TNNILCFC
*PNGTDKGL*KKKDNVWGSRFPRFVCV**FVYGARQTLQEI*RSE*AYTPRKENKSCYRN
RLVRGKQGHLVLTYELA*SSCDFQT*PYSHS*CDPKKTLKIQQWQPKAT*KGKRSTFQQ*
LTLKLAERRRCARIISKNLVTTHLPLLEGMEILKK*RKIIEQGS*TMHF*QVG*SKREDA
NSLFSTQ*DMIPSFRI*KGKDR*DRSVFSPFTYLVPYSCSDRNQQQKPIHSLINTIKNMA
YSKITLLAALAAIAYAQTQAQINELNVVLDDVKTNIADYITLSYTPNSGFSLDQMPAGIM
DIAAQLVANPSDDSYTTLYSEVDFSAVEHMLTMVPWYSSRLLPELEAMDASLTTSSSAAT
SSSEVASSSIASSTSSSVAPSSSEVVSSSVAPSSSEVVSSSVAPSSSEVVSSSVASSSSE
VASSSVAPSSSEVVSSSVASSSSEVASSSVAPSSSEVVSSSVAPSSSEVVSSSVASSSSE
VASSSVAPSSSEVVSSSVASSTSEATSSSAVTSSSAVSSSTESVSSSSVSSSSAVSSSEA
VSSSPVSSVVSSSAGPASSSVAPYNSTIASSSSTAQTSISTIAPYNSTTTTTPASSASSV
IISTRNGTTVTETDNTLVTKETTVCDYSSTSAVPASTTGYNNSTKVSTATICSTCKEGTS
TATDFSTLKTTVTVCDSACQAKKSATVVSVQSKTTGIVEQTENGAAKAVIGMGAGALAAV
AAMLL*F*YVSKMFVPLMIILLFQLTS*CLTFKLSYVLLCII*KLTTGLFYC*FLSSIVK
YFQNVGRKTCMFEGAYPSIIIKENGKSFPFSKRTLQPPVDEISSHNNSRFKRNSKI*KKL
FNR*IGIYEH*KFHLKMRL**HGGSGHDTSTHTDDSLGSTVFSLFGNSASGLNLTITDLR
NGGGFGGRSNS*RNSRGRSLSGRGSLGRGSDGGRGSLTGRSDSRRSSSRRRSFTGRSDGR
RSSFTGGSDGRRSSFTGGSNSGRSSSRRSFSRRGSGGRSS*QGFQFW*KPGRIPWNHGQH
LANSSKVNLRVQSSVGVISGGSQS*TDV*NTRWQTA*GKSR*RIFSQTNIFLQVGLNVIQ
NNVQFVNFFLSLGRSQSSDSS**SDLDVSHFFVIVEASVRVCFVLLC**WLNWKRR*YVR
ALIVRISLTTYILFSVVTKVEHYFVVFLLTRLLT*CSAIKIVQ*NILH*TLHHNVDGCFG
RSLRKKNSWLSRIPCDLTLHSFCKVLFIFFVCPLRGTNKGLKGSFKDELLLFFLCL*FLQ
GFLAFYFWTEMSFLGNVSLVWESWPAKIL*RCFCRQRAALSTVGRP*NMIARSSPTLRLF
FSGHKKSQDIPHCFPTGSLLCILCAIVCFVVGPKIA*EARLLSISL*AATASGVKFTPFL
STPFSVNIT*LNSHSSYAPVWPHMRVKRKLRRGVVFLAAASRFMESYSGLKKLY*AGNGL
F*VSC*LT*DLF*VPCEMVRFDTLFFSNITLF*YRSSSPLLLEITPTLCMPNLVGTICTQ
NMNCLSCLHTLVLTVRELDFKNKSFLFTKKYGHPVSLL*WEQKTICKTTKIRFCNLTLQI
*G*LINSYAQLTFPHQRTVIYLLIENVLAQDTSFQIY*LIKEK*EMIRKQLSGEGLLFIL
TRTYY*QPTHYSC*LSFVLI*FVVVGRILF*LVFSFFFFNA*R*RARRPMKKKNYTSYLE
FAPIAPISGSDQKESNVIQHNFIHTVVTITSYQLGFTVH*LITTIWRKRCVIVVAIDIVP
PFLCDSSSLYNFHKSFCPHSCPQ*TKGQMHTGAVVHPKKHRGKNRVLILDCIYPLVISLN
HIE*YVHTGYFICSFPPLYGAK*AIRTVYNRERRLLT*LSCAFVGKGDCTPFY*TIEK*E
FSYRHCCSSFLFTRCRSRSFFRLTTVVSKRVPEDHSIYRLDEL*TSSSAASLSVSLQPQQ
LTSCTM*QSKTQMCVLSTLIFQLEYKDGAFALFLRH*TVLKVKFSLALVPFL*SSY*IVI
GHKNPY*KKKKHT*EGIS*IVKTAVIHLSVLAVCFFWN*YVNFKVLHSRC*RVTHFQWRE
HSIWRRCSRRVKKEL*R*GQHAESGKSTK*HNLPSRGW*NGFGFGLSHIHSI*DFVSW*N
*FVILSSRLD*I*K**V*ELFRKMSPPNHLQ**TRCAFPISNGRTNN*FCLEL*VRYSKR
*ARSNKK*TSKRIRPVSCIENYCRK*FFPWCFWW*A*TYFYY*NVYC*WFRLSMG*FY*R
FRFRHSSRFFGNS*KNGKSYSFCKLSQNFPGK**NC**V*QDSYAIRFLPAFLWYGR*VF
DLFS*HFRY*ERS*RLYY*ISDLYLKFSVQK*KFGEFIKFIIC*RSQNRNRGSH*VYL*F
*FRFI*SMETFFVL*KYKAANPGVFN**LH*GSGSL*CLTYF*YSVEETIIILHKKSFST
KFG**SLYDGTIYFCRYSIFGHWFTVLRNSVDYHWFILKRFFNLFLHSFLHFSFSCRYAY
CLPKTTRR*KAIPTSLLY*LG*NPFNNSVRLLL*TLFGNCIQYHPILPCSPAIQGCKIFH
FPPVPFLLQFLYGVLIRFDDTSCSNHFSCKFICRYSATSYSNVCFLRHLPEKYASLVCMD
CLSKSCNVRYGGNTV**ALQFEAGL**DNCSKRSYLQRCSIFP*GLCLARCYSG**LR*R
P*LLEARFILHVSSCVEKLWYYHWFPSILYCLYSVCISIY*ALFQ*G*NRAQQ*SFDKMA
TIFE*KERYQVLCKK*Q*VCWYPKVALRFVFLV*PVGCSISDITLK*GNGSKRL*RATYH
GNSRDSKAYHLLEKYQLHSWYKETD**CIRFHQFWFDRLNG*VRCR*NYFAECLITKS*D
RCC*RRNFDRWPPIDR*GRV*EKYWFCSTTGFASRFAVCERISGNIMSFER*W*QGILRH
CFKFTEIAI*HFSR*FKPDSKEAFIYRC*TCY*AFTFIIPRRTNLWAGR*GCTNNRQIFK
TTFFTGSGYFLYHSSA**KCHQPF*QYFLIEKGW*MCLLWTNGRCLRLFHVS*QHARLR*
RT**PCRFRH*CSR*Q*LLGRERYSGGSSYFEQRSHRLECIMGIFCRKETS*KRNS*VRR
*CSCVWC*LHNLIVEAAFLLTAISSYYKKTIYLYEKRHDLCHGQVLFEWWRWFVYRFLIL
AH*A*YYRFAG*YLLLFHGSLCFISIDQSNSGQSLENKGSLCC*GGEI*HLSLDCSSFVT
VNY*TTTGTYKFHTIFRLCLFLLWI*QRWLECRCFLFKLYAFRCLLLDSWFMADLYCS*S
TNCCCFCCVYLQFYSIILWCYATILFVSNFLEIHVQGFAIHIFCGNFC*YSIA*LGNQV*
HVGDGSWSTSDGAILWPIYGSFHRRIRWLST**EHFHSLRLLYVHCWR*LPEK*EYELRP
RLEELWY*MGFCWFQFLCDVCWLLLNLRGKNMAKGL*NYHQSNSTQREEACTELIPFLNI
FLLST**QF*LI*LFTSHQ*LTKQLKESFVQQKKRYLSLTLKKYLYSKSARQKMLPIGFE
PMISTLLVWRLTNLAIEAVNRYFVVSQSGTRQYDNTSS*NVHMKQPYNKTNRMSNMTYNF
ASLSLTTQTYRRLSN*FRSEVRRFHQLI*SIFYIIYRISNIP*KADNPF*QLVTSIDCLY
WDFQDTPVLLVPVKQHTLRHD*EEYRSKKNT*TNRYNQHHVF*ARIQKYSN*DRQQGLV*
I*KSFKIRYLI*LYCFMISYNVIGGTNYWNKNRL*STGEYS*AIILW*TE*KDKKGLKTV
I*FNGS*NARFNNVIG**MTT*KIEEIIIVTLCGNMGFLGRFLYP*ERASNIFCIFSIIT
KLLENKIPLNQLRRY*IPVHLNIWNEKEI*LHNVQKRSKKGIYIYIYIYIYMYIVI*NIS
LSSRISISSKRTFSIFTIGRIIN*INYEVRKLLPT*YDVLFIKIEP*EVLLNLTSLQIKY
KMSVIVPPT*IIVQL*LTF*LIF*RILLSSIVTIRIILLSQWKHSLIHTESNILKTHYNV
**KDKAA*KP*ITMHLDTCLLTTCSNIMIFQSALKFNTNFFTKG**AIIINGKIGFQFLS
F*NIGVFKPFCVSFTILSSILLLS*SSWEEPKKLDISILVLIHYY*QEDNKKERFLSPIV
SSLEN*TQ*ILCLITSWGARIY*RKQIRLKKSSLPFYHLVA*LLN*LTISHNLYHAFFVS
SWPCQWRYNNYFVKGPERNERITHLI*KFAWYNRSETRGQP*SFLSRIIFYVGLIYYKAS
HI*YHTDFNQTIINQKKKINKKSST*YFSTLMVLTSEIIQPLVIL*YVLYRNFPDILGRN
PLLLI**TTFFFLCFLCYYKKCKKRNNRKRQ*QKY*SER*KQINSFDNGSIIDQ*RILFG
GKLDKRCREGFENFV*GIRKVIRK*LLDEKVLPYPNH*KSFKGKNKCNDTLLHDVLP*LG
W*NC*GK*FRCSRNMEPPWVPLACYTI*RRVFQ*DFFFTT*L*GSTKSCLWEWTITTFMP
SEKILAIPKLEVQSEKYSKNIKPKQTRPIAPLLSRLFRSTQDLCTNISVSKPIWCFSSGL
EK*TPKENPIRRGRDSRPT*CSTTKMQTPSFTPDFLLKIL*TFIVCMEHIATIKLRPTFF
AGSQPPIPAARKEKKKYQTIDYQRVCETTLCFPLQLVGMSIRLVSSLENSSFQG*TIVAV
SILGFISFPPRFCFFFLFLLDKNINPSPYTCSPQYRL*LAFLFCIKVLLIKINRHVLFSN
IHFQYDAWFQAKINKEDHRVFFFFKQ*KEGQREGKRKKFHYLIHIKEARFG**LFPRDYS
QFCQQYRIKVYN*EGQAIW*CSLAREAS**LYIKNKNSDDPFFQQQ*Q*KFKCQSLRFKL
HKENKFKKRTRTVQTIATAITISKARIFFIICRYNEPHSSTHCY*GRQKHFW*RSCTSYF
AGGSIRCSIISHFKCFRYSSFF*CRKW*****QYEY*Y**YSGCKPRLLTKYRHSEIITL
I*ETTNTHKT*P*HRFRVN*DSPTSFFI*IRAI*IYAINEIAKF**SFS*RKNPFVHCQS
*PV*HYV*L**SKF*HSR*RD*KKHLR*ANRIPCNK*VHLHE*DVRSCGEHVQNQSV*TY
STTSKSSW*HL*PR*R*TC*RTSLASYASCLRILFKVCGKS*FQSSDC*TIY*SGLYFKV
TGII**RRYQRKRLFENDTA*NIWEVLIIKKLYSSVDE*YFFAIYL*D*EV*RCGRIVRN
FGFHN*WICTSIKGRAQGFLGEDIDTITQGPLFIIIPPSVGLLYRSISRKRSFINRRGSY
GLTALLAKNKFHKRDNVSK*NRGYF*SDRTAGIY*SRSSVICSIS*VYFFSTFPSGGKGF
KLLE**IFLKLMYRKCRSHPTHYISCII*INFSVRARYSKWRR*HFRPLHAC*ASNQFWF
VE*GNSCYGIQGIENFSGNKPSIVRKL*CIVLIKCKRNSTA*GAT*RKLEQT*RICKKSK
D*Q**GPIHNQKPRIKKQFQHSK*E*HIK*RERK*L*QRDTVKQQFITSSKK*GSLGHAT
FQKSSSI*RAKKNW*MGSTC*RNQR*NPRIFEQNYSKDKPLGQWLFVA*DKGLFFSSFEH
TSIDVSSFYYFYTFLQIYLRFSFRFPSSFCLSSIYFALHSFP*TLPIYYWIFEN*SIKVC
HK*LNNKKNRIMIQKSAFPLAQLIQQF*ELEKQPIRSFFGDW*KRTE*LMPALY*YQPLP
P*LVMRAMLILTQ*NSQYTCFSIL*PLNNPLFW*SYSGSYQFPRWRCLRLCPLCFHGKKQ
FPFPFRG*FQLSLGKCRSYYSNRKCTYLYQTTSVENQNASFVFQ*R*QSHQGR*YRSLSR
NSHLSKLGN*PQGHLYQRINHSKDILW*KQVMICLQEHN*RRMHVLTKMN*TKSQSK*KR
A*FLAMIGNIYL*KNFTSARETTSKAAGK*MSSKQRRVPK*NSQIVNRSSLSISRQKTGN
SEKKVVHNKARFRQCRWLIKKQICKNII*TGHLREHKKEPNAT*YFYSFDNGVLQL*IPV
QTSIC*ALQNR*RR*KLSTAIDLSLWRCSHKCP*WKRNTRQATF*PA*CFRDGR*NI*HK
FDCRGHWKQGKGRSTKIYGRNGQGD*STENKYKEGV*T**VFGADKGRNVSW*KNISW*E
NISR*ENISR*QNIFR*QFIHFSDKCPED*ARISTLQSRWCSKTQPKAS*DWSWINESVI
PTVVATKIER**EQNV*F*PCSGKY*SRVFGKEK*KRCEHRLLWRRTKQANIHHTPQR*I
SVKGCQRT*KKVHIFIKFHDISTFSVALFIIQFQKIEYH*FLDIEKFSSKKLQLFRKCIF
SVSSHSEKEEKWHLFY*FR*KSG*GDCAFCTRSLS*RLFNGKVPEE*FKK*KLSLF*YR*
IHCEISIGRVRPKSTWNGCI*SEDKSSFCHKIRFITCRE**QPNWI*DR*SLWGI*VFGK
RIF*TNQVCPSKVFFAS*NWQNGRYFRCIPQYF*DVWIPISTFGRIRLYNPFFV*QQIRQ
FVKGEE*YHKRDIW*GGLHSTL*QGR*ENCLLGG**GI*DVYESVQ*YFETR*AVT*LK*
YEMGKMQNNA*NRS*RKTIQKWPLL*RTGAKYCSPAVVT*VRG*IFIGKGYFERTINRGA
TKPPLI*RKSFGGTPEFLSWI*SKCQAFLSPSS*YYTST*FCFKKERYSRHRIP*IYF*H
DETRLVQRYTIYTDSKLFPRFRCFHLGGELYFYRYQ*QTNFTKTIL*IFGC*IKRIEKSS
NHTSGT*YV*KG*NYESNQITTSPQ*SPR*WK*QKIF*FWPYPTAN*TARIC*KRCPSKK
TIRKE*QVPYLEDSSQRWAI*CYR*SFTTLMYSLTTFDLM*LFYVFLDMSIQCIILVIIT
HIN*TMGQKESSPLVHIMLHY*LS*IKASNFKESALF*RPKTTSKNRSFNADECLTPEMG
SPIKTEKLPVHSFYKLFCMAGLLQFSAFFY*AKKTEQGSPIQI*TSKRCRSKTN*QPYRN
QRDFITPFASLPP*VIMFSSSSRPSKEPLLFDIRLRNLDNDVLLIKGPPDEASSVLLSGT
IVLSITEPIQIKSLALRLFGRLRLNIPTVLQTVHGPHKRYSKFERNIYSHFWDDFNIKSY
FQNLYDNHNNGKITISSKSSTNLAALPKRKRALSTASLISSNGQTSASKNYHTLVKGNYE
FPFSAIIPGSLVESVEGLPNAAVTYALEATIERPKQPDLICKKHLRVIRTLAIDAVELSE
TVSVDNSWPEKVDYTISIPTKAIAIGSSTMINILIVPILKGLKLGPVRISLVENSQYCGS
YGGVINQERMVAKLKLKDPLKHVAQIKKKRSLNEAADEGVDTDTGEFQDKWEVRALLNIP
ASLTKCSQDCRILSNIKVRHKIKFTISLLNPDGHISELRAALPVQLFISPFVPVNVKTSD
VIERTLKTFGPSYQVTSQHDNSFSSKNFVDDSEEDVIFQRSASALQLSSMPTIVSGSTLN
INSTDAEATAVADTTMVTSLMVPPNYGNHVYDRVYGEVTNEDETSASASSSAVESQAIHN
IQNLYISDSNNSNNPILAPNPQIKIEDDSLNNCDSRGDSVNNSNLNLVNSNLTISENWNN
NSPSANRYNNIINAGLNSPSLTPSFAHLSRRNSYSRQTSSTSLKNDLELTDLSRVPSYDK
AMKSDMIGEDLPPAYPEEELGVQENKKIELERPQILHHKSTSSLLPLPGSSKSSNNLKRS
SSRTHLSHSPLPRNNSGSSVSLQQLARNNTDSSFNLNLSFTSAKSSTGSRHFPFNMTTSF
TSNSSSKNNSHFDKTDSTSDANKPREEENYTSATHNRRSRSSSVRSNNSNSPLRQGTGSF
ANLMEMFTKRDRS*TALFFVFEISTKRYEQYFIHVCTVKHIYFDRVLSYLIPLEK**YNV
IILPHNCYKVKQFGVVVYASIITKKFH*SCQILPQGFS*ILLSGLTRFYGLKVNIIMKTY
*YPPHP*RFKNDLVQYV*GE*YRTSSCF*KIRIAHISHTCWKISLNNCMKAKSLN*NIKI
VIRKTGLISYTNVFLREYNENTMSFRRSVFLYLALLPQQLLALQNFLIKC*RSHRHHSYI
SSHFIRLANFAILRKLLFL*STH*SRAQLLFSLNELRYMLITQASVFHRKRKYLEFLQFR
CTSINNSITSYVLAGSTAFVLITAESAF*KTVLFQPLAPFQSLRG*VL*GAAFL*MAIYH
Y**QYDLQIDTYISFWVHVSLPSTLMHRTRKKGHRIQHVLK*GLLIKKAFNIQLAIDHAP
FWQVNLKLL*FLFAHKMTCKNATEASHSMFQDNNSKREMNKTLKNGPKRKAVSNHLLPLT
QCLPPLVILL*TTAGKDSKVYLFPTITRWKSAMTMKQTLFRQICNII*EIHSNHHLF*IL
EKRTNLNPVVFQ*DPQSCWKRILTSKNISWYPRMEK**GETIQARQ*LSTKR***TGLKR
TG*SYGAKENYK*MKG*MTKKNGLLTQNLSSLKSVLNRYIEEMIVHHVQKNKKESIKYFN
KRSDIPITLRQ*FVTLTEKNIRGLP*TGQSTSLHEILITLLS*LHCQK*FLTGKKLQKMI
QNGHRDIKKK**IKN*TTFLIIFYS**KWSKYPSKLL*K*L*AKLKKVW*MSLMSILQIS
*FLLL*STSEMRILLHINPKS*QMSFLLVIRFPHLLFPRNECIRSN*IYKEK*MNIMSQK
II*STNTLTLRA*AVQCSKKIQYQIFLHIFP*IRTPKISKGKATSKSSSTPLMIPFQEN*
PVSPSIQEGRSRVI*KNYKTMRKIENVLRKNFC*RKLIS*LESH*SLL*R*RRCLVKMYR
SPVTVTKFPALRML**AMGRKTQSLENL*YHILPQRNKIPQQLLNSVARLRPKSSLQPL*
NTKMEEPPLAKPEICLI*GTVFPSTKKIPLIHLIKAVVLIIAFL*GKLKVPVR*EKSKLM
TPQVVQGQRKARLVLVL*TPSLGVELGFLRCLKVEVPLEINHPVEGIVAVAMFLKVMIVT
TRKRRRKKRRNHCSYSAKYERIVCTHSVPKIPIDE*INFISRQLGAATE*QKKFEFNYFF
FLSYIMAYLQVHTYRVCI*NLC*RRHHS*SLAILARISASLKRITSSSLPNLMVEPPNCG
IKTWSPTLT*GTTLLPLASVKPGPTATTSAWFNFSTFFSGKYNPDAVFACALILWTRTRS
INGTIDLADFKRVDILFFL*IQYIFDQWLLSEIILNLAHNKFVLYKRFD*FYT*SSFFFP
FLQDSRNFYH**RALPR**PSHE*ELGG**ENFERCNK*EITTLELIMIASNT*SYVCTK
LKRQTCIIEY*HFESNFLL*VA**DNRRKPQFIQ*KMLPSLLHMNENNTTIVTAFAEP**
NKIPCYIFLASCLRKRRLLFNGERKQRKIKGIFFTESLRAIQEKVDLFFPMKRS*EYGLK
I**NFG*RGVISQSIIQS*RFKGK*LSKSSFEGTSKKGRYCF*T*DIQK*I*LSQWVLHT
KYLGRRFNLTYWLYLRLSLLLQWHLTLPRNQKPKMKARIVLP*ANKKAVKVQTQMLWERT
MMS*RVLKDF*MI*RKIRGRIRKPTDYV*KFLKWWCSSSFSEGMH*FL*T*STF*NYCSI
TKISVLLSIKYALYI*FNIF*IAKRQ*KKKNTENTCLRPLCMIRICTKLASFYFTDQ*QH
SGVSDS*WPFNI*KAGR*L*KIELIAYDCFITETIFSPQGGRLN*QSHGN*CSA*SHQLV
WF*MQVM*RN*FK*NNKSFYFFFQLKSIIQPINFILFGLTMMIS*K*TVPCFYFSCMHFS
EVLVALLTQNTKYSLANKLDFFIECRF*TIYNIINATTLNFSTNSLTRKHHHLLQP*NVT
*RTVLIYINRSSKL*AESFLIKSNIPSGKIGLPSLSKTYLNGISVASFLLNLNSG*SMNL
MSSNAILSLIINCVVLMAVSVVICLSPSLLLIKRFG*AVFSSLVRSLGG*SPNMPPNTK*
SNFVASSGCKSIVALGSNRQTLPSFNSSKSLKSSLMPFKSFVVHLKPSFSSL*GMSFSVV
LSGNDDKIKFSAPTSLRIWLYSKMTHSLNPSSICSIMYFIVYLEIISTAVSIYINNRYAP
QHLISKGHCSFTILDELTENF*SKITEKIEKVSILLPAS*STERIQPYTVEL**TVKKKV
KKNLCLAFTDQPVFLFTYISDAFSCLLKISFRINAAISGSSK*ETCDFIADIKSTSSRLG
DIA*SRRPV*FKPVSILVRFSDNLTSFFSGEVFLDCKLFSSVPGKSFHMFSPNSKTLEVS
P*ASLQCGK*VCS**AISLLTRGSIL*EMGSQTW*TL*MSLHCGLCTVNFLSKSLGNSGR
SPIFVL*INFNNPIGEPIKNRLST*NSNSYFFCLDRISNNIILPNEWPTKWTFPSNSGLN
SLKIRYVLFN*EVTCCRIISW*YGSTYNKISSRPSASSFLKGNTPFTVTCDKVGRSGFSI
FSSLASVWKLIECLQVMGST*TLQLLL*SGAVFNDCSFSELL*IFFILDLSRFTVCAKFT
YSYFLPKV*PIP*THSIKLSTSLLLLLICLSLAPEFLPSSILLLALAP*LLSALL*SVSI
CFSKLCASS*SLLALPLNNCKKSDKLKRFETFFSNFVSMLLDLELLLPSATSV*GVFAAL
KDVDVCLVVAEDEYLYDLVIIVALIGKD*ARLDLRKANCSFPPSKSDSKNAVCLLANKIN
LKVDSFSSLLLDPFFCSPSFSLSTGYLPLSLNISCDSAGGVVVGSSLLSSNLSCLYNPSI
SEVRSLDKG*FEESNHTPLRT**VGPSQ*VGDNSM*ERSTLNR*SSLTKTGLRS*RLLAF
SKRLESSTENGLNFLGECKV*YVGK*GLELGTSMA*NHGT*M*FNLTKMFLKRVLEGRPR
*VNRSISSNCSL*VYSVIFNIREYAKKYNPLFLPKRQIRSENQQNIILRNLLIYMCVLCM
RTTQS*FRP*IVIR**FCCRIRTLKFISQKGRFSWFLVSGICSQPFS*R*IFHGSRAIQA
QFSLTQQFSL*GGG*HWRRGWVRSRCCCSRC*ERR*WDVRSFVIRFGRFLFLLLLIS*LN
FTLLQIFIQIIRSFINHVNQFFEVFFILV*FF*MRSVLDSLWSPRMVLGVVDW*LWFWDC
NVRG*VVFVWVQI*FLELR*NFRILLIIRK*FLVV*NCQWLA*I*FRMF*SSMVHDTLRG
SETGTVTFGARNYNQNAVISSKNGLIIFSLTDDTAIARQTSATVITSVVKMHLTWFKREY
LEPRLLV*GGD*GGTR*RNAIRIRVRKRDGSGLGYGF**RFRTC*PVINYIRICRTEGRR
F*QKPVTLASSMIMVVWYACC*QISVAARRQRLTVDVIIR*NRV*QVII*CVRIFRSRTV
VKVAAEHAMLLMLFYFELIRPFDFVQ*TSILMQGFQES*FCVNLLNISS*VPNMLVV*HY
M*VQNILYFPFGTFVLQPLGIFAILVRITGGGVHFEGLIHVVFQILRRLWRGNLINVRHL
RG*R*GRIRIMMLVLQFILGGTHHEEMDIYTKCWMRSVSPKSSEMPKIRVFI*TNTSLQM
WKRDPSEVKCAFSGQSSSPSLARVLAVCSSCFFPVRFSLFLRLCTVANALHVFLWRVSLN
CG*Q*VTQHHERRLCLLLPQRVKRQ*KQAMLFVPENYIWRTSYI*HKQGQIRG*WCKN*R
D*FTYN*IHLSQK*LQYRPRHLPVDRAQCAPTYRPLCRLRNWHIL*VLMPTMKFSGA*PS
S*ADLGELLV*LGQAFRATRAFLTFALLMGSTT**KRIVHSIGLSSPAGKCLIFRYLEMT
SKYPFLLNLWRGSIQMFNWQSRLRRTSSLRI*KIGTNCCAVTRKTSMGSKKA*DLLYQIG
NYRLPHLVHIGKIWMSFSCTAT*KLFRVQSASRLFPGAGTGLVV*EEVSYHCVRIAKHLS
TRD*MKESELLVLMWVF*DLISSCMVKTIHPVKLLRKA*ILT*LKAILIF*SSWVQV*KL
MV*NNW*KN*VRKFTIVAA*SFS*TRHPLANPLGTAL*TTKSTQIVIIGSHFLNPKYQIS
SRRKIKLRS*DS*KGRRAT*ESK*RPKKTQSEPPQQPLYELPRGLIFKETTN*IQK*SR*
TQLREKYCHQKTPVRKTKRKTWIQENALRYDQLSVTTKPHKLNY*N*VNDK*SRQTPLCI
IYHPFNLSSIYILIHIPTEICMSENTKNSERKKYHIAKEKLSDICNTKTQQSRHADSTN*
AGPKRLHKRHQNNPFQVTAFDYVLGWLFNSLQIRHSSKEC*PFTIATI*TSVIVLQFHRQ
YRSANIRGNCTG*NSKS*FDR*SQLPSFDEQ*SQFGYLPNMQIWRR*THCRVMGWPDRGY
RPSQLW*WSYCC*KFEL**HKGEE*DIYYGYKLLSIDRWYEQ*SGSMVSPATL*G**RNN
*RIRTEVPNKRCRSFTERTRRLCM*QH*RASCCGVFR*SGR*LQLKQKICI*MPPFEFKR
YKLSVSSKFY*IFPPS*VPIHGWL*WHNFMLEPTNPQENKKFRQI*RRQRG*NCLFGQYS
MSGNF**YFQDKRRN*PNY*TKRKFNIHNI*L*ELISS*RFV*YDRTFQKKNSDSSLSLR
FSSFKE*RKNHIHRLSK*DLLEKLYIDQSSY*GILFKPKSLLPNSSL*LLKQPIRKKDVI
DSR*IQTTR*RCIYR*GLR*SDRALH*SY*SF*NSKPCFIF*QVRLLYFFKEI**RIE*C
**MCQNQSILV*GL**TRCRPLRSWRSRRS*KQLQKSLGVGCQ*QGRQRRIGSGSSYPTG
KTGTA*FRVDTVVC*PKFN*KFKEEPKN*RNDEGPSISG*TDWVQTKSASYWPRSVY*SK
INDHHGYIDGG*FKHG*YKPIKLHAKGTGNQ*KH*TKERC*TTKRFHYEQGKFL*STTER
RK*GIRANGS**R*L*N*GRQGKGRR*QVLQGTSIR*SYRALQQGVGTA*RYYLFKQPCC
C*IRKRRIRDSYFYLE*CC*AR*RNESGLQGHFQIICAYW*CLSQIG*LEENYRILPKII
DRTSYC*HFDQVKEC*KRIEES*GGGVC*P*KGGGSPS*R*GIFYQE*LAECC*GLH*ND
QKGT*RC*RIF**SCCTSEVNVFP*SYRRL*QSH*KRSKFRESLYQKGHRTNCC*RICFR
FGNTRCGQNQRC*SE*WF*CKGN*STVLQGKPTKIPTWYQ*RNPRRNLSKGHERS*SGCD
HARSCYAKYFAAGPTESRCFTRTHEKSRSIQKDSDVDRCWYHPDWPLKIIRNITLLS*IL
FLLLFHTYVHIMIFSLSILNLFHAMVDI*EIGT*R**VSWAREKNIGPSFLSFSGSALGN
FWPELSLETKKIT*LAQLYVNNIHYIRMRKKKSENI*AP*QHSLS*KN*GNKLFKLL*YN
FVSYYVFSTYIFTLLTLSFLVMCLP*KKGDEGKKIKMVKIKLC*LPNTSCLKLETINCFL
SRNIFATLGINFLWRRGVASP*RSACHVL*KLLRCY*Y**LFIILFF*FRL**FNHFFQF
TVFFHQAIE*F*FFFEIFDVFLTTLPKRLLCASILGSSLSIS*RFACFTDQLAIIVISFA
FVKNLL*KRNGNSTSFL*RKVSRGTIFSRSWGTI*GKI*SCRLASKCRCSSVGRFKWCV*
CSGVWIRIEVTV*MSI**LRSKLVCVQSW*RRRNQIVYCHRPCNMWARSIWNILTQCSYI
NRISSSRKICK*ASSALITRLFKCCNLWELNLR*SHIRSNYRNCMQISLVLLFNKPYRRA
WHESGIRHFFWLCTVSCH*MGS*NRLKIKRMIVHFYLH*HLSRFLVFLLVPSCYSISMMR
LTAAKSRS*SVKLSNELFVSRMREKK*ITQFLFYIHELW**CRHQLVLE*GGILIKSLSP
*Y*KGFTRLLLLVTIFA*YSFLPSSS*I*CQ*NFLCMSPLGSVRQLRFRFFFFQRRGISA
REIPSRIASELIDVKLISLFFGWAGALGCITNKLTNNSFKSKCLKI*VIPSRISGNNLKN
NRNFCGPFHHLRVL*E*DHIPRSPKHWRTFPLGTFSRPLSVRQVLP*GVSRQRGVGQPFL
RRWEDMAVSGPYDCCCRGLFRIIM*TIKRKNKTTDVVTFPF*NVSPKKYHFAQFNILDGK
SEALRQRVR*VIYCQLVPIPVFAHRMALYSDVKIL*LFFKKALNKVIYGAFRNDSCIWQI
YSCTPDFFAIFESGVSLNHNHSNSV**YLFFKIFERAIA*LSAGILNCAVDEHFTSCGQR
S*LKSVNMSQYLSFSKELVY*KQQQEE*LSTIFRSLQQISKYAFIDNLRRSLYGNTNSEK
MEETG*RRKL*LKNNSFKKVVGN*YLRINT*SLFKKKR*NFM*YMRTM*GF*GNE*LSFE
ISSLALQSSFSFSICRILYNIITLSSSCNFPSRCHYFNRCH*YPFMVFTKRKFQVPLTYT
TL*FLDT*L*FCRLCAQINKTTYKISVGPFCP*FLVCNPFISVL**FVFGDCHIYTV*LY
*L*TSEKKKKEGLISIKQHVKITQSM*LISDLLAPLD*KICKEGLKSNILSFVVSG**EN
CNFFF*LGEKIDWKKCQR*GFYHIQNKYHQMAAQLRRLKNNTY*YCTHKHFLLRNVFTCK
INDHKIAFLLPPHFSLPFRTCRCV*KSSKKENSTSRFDTWSSGT*TW**KTTALRPPATL
*KTHRQHSSLQSD*FDR**TTK*I*KLMHGKCIDRWLHLSSK*FVALTCL*LHFKLPILF
DPMR*WQCKS*FLSCLTRLCL*HQQQIQRSR*Q**IHRKRPISLRNDNDHLCFWVYLCGN
MDAIFGCLITAIR*S**KK*SCTCLRPFLCDYKNCISKRDYSRHI*QPISR*LPGCEPI*
IVHRRNCTI*NM*ISCKYFE*YKLDLYCSLLTVQLWKTNLELDPI*NEKGDTYHNYRGLL
PLTSR*HFIRKPSLEKEPCSFEGILQANRITDLHNFHLHYLLLHMA*FCLHTFTENC*N*
YGR*V*NEIENSLGKLSRNYTIIGV*YSYIYFILFHHNFFRCFHQTC*RLDI*LCSSFES
FNNSERLGLNWSIGKEGAAHKQKNSPWTKN*Q*GQIFRQSNSQLLRRRFRQAFKRHNVKQ
GFKHY*K*HYFPRFIKFSRIPFTHLEISNRKNKGQKKKT*DNEK*E*IWAKSQFWK*IEW
QT*Y*NDIIQISTAIKEA*AKNQFI*TKKWHWTE*RRLNC*TRSRQTY*RFQLSSYRHQ*
QRKYGNRTSNQPHL*LRK**LRQAQWTKRHNCRSTAAFISCGHLLLLFSSQIYKKIKSHR
QRHV*TINLQ*YHTLPTLF*SDVQSCRCSKSFWH*LLCRNPSK*VPLYVRSHNNRSYIFF
FC*TPYCKHF*EKEQ*MRLYCCVEVIFVFRTKKG*GCERAVK**SSGAYIRRAHIVPPKN
SEAILH*TLQCQIVLNKYDCKNM*LLRRML*GLLSLWEHLPSKLFWR*KVQM*SQHRKPS
M*ELW*KMQMRNHVHL*KE*MQL*KMLGDPYSLLIINTSSYFTLN*QHLFNCMN*I*GIV
SFSRNLFFRSLLFRRH*EK*IKLNYGAELKASASVY*H*KR*IK*ISQCKIKITMLRIHT
STDLYIVFLLRFICRVETFCCSSIKSLLRC*NPYHVNCWCRS*GRFDVEYYIECYAMVVV
VVAAAAVGVGSFWFAFVLVHYYCCHSTVEMAR*DGRKNPVCHLINVD*PSLAVGTFFLND
KYIQ*ISLKWTPYSILLLALGHLSLLGL*M*WEDRYIFYTLLVALGQFSLIVQFYH*YWN
GISFQLYCVIPFLSSPLLFFWV*HENVSV*VKFLT*SSYCQHCQYSPNSKMI*SRLQ*LR
ETLSSIKAKNFQSQTIVPFSRLKLLKEDSSPFQI*DRFALHYQCFHFPRY*RLPCYQCIL
RCQ*YCHCL*SL*YYPSLL*V*KPEHHYSNYYQLLECGLKY*ETRSHYTGLWQNMCCSYI
QEAREVEDGWDAEMERNKHASEVLENPNPRYCNLVAARCNCYFETLNTFGSWLHLHSALR
CHLEHFYNQKP*WRLYYLGRSLQNCHPKNQKKVFENLAFPIYTLIVAKMSRVLQLLYILY
SKRMGGWV*LTIKLPKRSREPRRVVEIKLEARFTGLTLSMMR*DTYIGRFLRLTMCNQGI
*KVLLLLGKIQRKRLR*KYNTSYFFLLRSPLKVKIKQ*WKRTEKSSNRKLKYSRED*AQQ
SGIVSTLLTVYPFSSPRFHSDLNLCCNLQRHKKARPLKVG*PENKKARIGAELLVSRANE
GCGTQ*ERVTD*HTYTPA*KLLQAL*ARDTAENKRL*RPIPSPDSFLAFTKDDAAAFFSC
VELAPTATRRFRSFP*CCFD*QNSRFLSSVSPFVSRGIPMKKIFSGK*KRAKSLRFRLHH
YSFS**RM*TASGLIR*IEWVKKKEKKNVNCTCPARSQNI*SCPHMRRALFIAGQTYLWL
NLTHLLLIFSWSSTMAFSQSRRLLTPTVPCPTLLGIDFLILVLRHFDEIFI*KIYLRYET
CST*LLFTFINKLGKQGDRSDCRPSLA*LSSFDVPFLTFLMQNW**IE*FSFIYAFHVNH
NSL*PGTNKAFSQ*WPLRDLIFTIVIVAIIISILIDVYHSSTFLINVPRK*WLSICINSA
E*R*ISKLL*NFCAPRYTPLG*PGK*GGAARGNS*FRSFAIILASIAITVIICIIDFVTD
SLSFRILSVLFNVTDNFRNLFTQVVVIL*IGCNKRTRYLCR*LRLGNRLFQRL*VCVLFK
ILYAVAFFFEVFHNSHGGFIKKFASCILQRFLDYIGIT*FPTLNCHCQFVFRLS*TMDVI
CNFWVMIQFCHFLEERFYWFDFGFRISSISFPELYI*LGCQL*FVLSVG*RLVKIIWIQV
TLSNF*MQVVIYIVVEMNNLLFLSFSVYDKTNARVESFSFTFGIFQVQRNFIQAHYFLPN
RAKYPLELKC*NCSFIFINVCVWYHQFSLPLYTQNYPFNSIESSN*FHCGNQANLGNSIC
IVTTG*TNHCYDFFIS*GSQRKLFRQFNKIIATYF*TFSIIIQLRNETSTSEDEEVRIFG
YYSLHNVFLF*IYHLRVSLKRSHYVPNTV*LTVAYDTFCHFRRYVDTFLKIVHSIFLFAT
GPQSFSYGFVFFSLIPSFRFSRLFNWNGITIEDQIRFNFKGFQ*TKSFYEKLQVLISWFS
HCKFISTRAGCSM*PCIAING*HFSFIPT**YWILYGL*LRKKTLDTHSFLRLSVFSSSF
YFNVVQKAISNIIL*EHIDIPEGART*YFLLRFFYTGQ*YKFLERSFCLLSITQIFVVHK
TSYCTSRLC*RRVRKKSTNNAL*RKKFK*NANLVWT*YFSFSGRIFV*LVVVNLSSTQHS
F*SIRRIEKSLPQGRCYITIKPKIRQIRLPVICH*ETSKQ*TVMLLWNLSMQNVGYTYYF
LNSNEPLINTHH*KASAKNGAAPISWFQTINRNCVSNGGRTWTFRNHITIFNTFTFTGIY
RVFEGYQIDKFCLVLLLD*DEQFRSRDSF*YLEELDNQHSPQPDEVYANPNE*KKGRGIV
IRTLTQSLILEQGTSCIFFNLFVNIVRFLKICQT*PHEQKHVILDRHSKEDKKFVIF*AN
IIINPWTIMVISGHQGAAKERIFTPQRLPF*CLNTKVFPIKLP*VNQLFYCFLYRSQTII
RFQTTRI*PY*SQK*YNCEKGSNQKLDVFHGIVRYTIWIEFLRPYIY*KTESGQKEATEK
GSSSQRNFVSVFSGKAW*YKLL*CVDHDNSDQ*GKHNG*HWRKNERN*VYVNHE*KW*QK
NCELCMRAFLEQFVFLISKPVISMMLQRLFKK*FGSHSFG*IKTVLLLVIPFVEICTAKY
*VTYDPLITSN*STMESIEPSVVRPCNCGAKFQ*KFYSEKISLISSPK*GCSVIVIF*ID
IDVVIVVYDKIKNINNK*NVRTVNAKMHDVKTLLIFERRISAMFEKQVNNVDITVPCGPV
QSSSPSGACRLVRICSPK**ELCYRKPIVYTGPV*AG*FINAVVINIHCSTFDHVLHHF*
IPILSGFNENINHIFSVGSIA*KLRFVIVRITYSVLSHISDNSCPIRSFFHVLIINN*HT
GHKKQ*SISQVIKMFI*PMNFTTC**KVGGVQLLLNEKCKVLTLSNCKRQSE**KDR*TK
DDSKYSKIAAIQTGTTKFN*D*AIKKSGSFNNKLGTSQAARSRNLKKNKEAKKRRSFPLA
SIVCEAIGPRHL*KKKKGALSSFFSHPDSFRTRRVPDII*SSVILLV*K*NKIYKGHHYQ
RIFSGYENLT*FLCVHYQGAVVFLSEN*EELNMAILSILDFNFSKDNGNCR*KLWS*IAS
L*RHI*SIL*FLIFLQQRIHLVSAIIRYHFE*SKKKHK*PLS*LNVINLIRKYLNSIFD*
FFLG*QFLSYQWNRGGNVSKDSSHCSLRLNVG*LKKFHQYIKISQTLRIFQVKELSSNR*
WMTHHITYEL*C*SLQRNVFV*HQILNRGPIYFCRYDMLANFFTIRGLR*CQVRQS**CL
VIVCQLYLFVVM*RIVIHWRRPWQQFEQEGDSV*CRVFFKYQTRISEY*HSC*CPTP*NP
YWLPYVLLIGQIF*DDSCTTL*NALRNEVFRAGYVIYNPNHLLFTIGAQIVHFPLQKGNQ
LGP*YVLFVKQKNIFL*FFLCAYLVCAWALQICVIF*VIDRL*TTIGFLW*SGQICHDN*
ETI*TVRHFLAFNHS**NFSKALVTPNHNLNRGL*T*ICQRFNGHFNFRNLLELNRTFID
IFNFWHDTS*NSVYKDFGQLLQVYTR*FCERPCLN*HQCRIYLYIFHV**SFQ*LKVIFC
NIRSHGLINTRGR**PQQFFCKL*ILLFEYSLLKKLT*SFGQKYFRTKCCQ*RI*F**GF
DYDGQWIISNVYFCLHN*ATHEIDHCFIKVFLEA*L*FSKNYKHHRFYFIFAYAQNKFLH
*KSHLLEIVLELIQ*L*NYAQ*IRDVGVLAIVYPNLQLI*QCNCCVFIGKATNENVDG*S
**YFK*IECEGNIILYKFR*MYAGLRMVLVRPGQYFFDFLTIFKGFTIR*ISRHFPRFRF
LP*LENCIYSIIVFLDIRGGFQSLVKCSAEAINSRAIDWIIPFLTQWHRDSNFLVIFSCE
*FR*NVFTIK*KIRNWI*AFVPYRG**SS*STMNYCARV*SPIKQACYHSKENAFIEEYN
VNYYNNCVEMSEDEFFGGDNEAVWNGSRFSDSPEFQTLKEEVAAELFEINGQISTLQQFT
ATLKSFIDRGDVSAKVVERINKRSVAKIEEIGGLIKKVNTSVKKMDAIEEASLDKTQIIA
REKLVRDVSYSFQEFQGIQRQFTQVMKQVNERAKESLEASEMANDAALLDEEQRQNSSKS
TRIPGSQIVIERDPINNEEFAYQQNLIEQRDQEISNIERGITELNEVFKDLGSVVQQQGV
LVDNIEANIYTTSDNTQLASDELRKAMRYQKRTSRWRVYLLIVLLVMLLFIFLIMKL*TK
PTHVVKYHIHNIYT*NRFVLMNLFCTFTVQCMGSLIIFLRRRILTSRKERVYSIIQFFAF
PCPSEMLLISSYPNEE*KFT*PK*KIQLRRVQRVERTLQK*KRGNEKKKK*HAVEKLCSI
QFPNNT*AS*VT*KEQLL*ELFYHRLPTDSWSSKQLFNLQVHK*EGKQT*VISILFCQVQ
DFTQARY*FITFFIGSNSVV*AES*HMVIDDCGKSVVRRDQTTGSHGGPQLYASTA*I*P
SFKRD*NLKRW*QCRWKIIFLY*EV*EWRSCKMVTPSSQGTYN*NKRPVYRL*VSSFA**
AKKISRLFIHG*SQ*KGQ*R*RKFPIYLPAL*HNDVHRWYRNSYCVATTFD*ITI*RYYK
VISYG*EH*TTGTLVSYPFKTSSFKQGPVKNF*NRPTN*TRRIEKYPEINHEALPIQRSA
PLFQR*QQEYYACVGIGMRPRKLY**HIWKKIRS*SGTSRRVTFQRRLELR*CV*TFII*
RSRLRRQLQ*YYIL*IMNIMKNIRV*TIHC*SQTKILYSFPWHNV**LFEPV*YHRMQLV
SFLEGSS*NLYRQMLTRYH*WGDHHITIEKHRSNGPYTPIHSDGCNKPSLASKTLQAPPI
*YLLGFYFPGETKLRSPPYFQIPLSLILS*QISVNS*SYPFY*VRHSFCIPKS**YFDYH
S*YH*LFH*Y*IHCH*KSRYLLC*KTTQ*Y**CPSTANHRPTTHRLPEAMFPCSYRTNNH
RHYSV*LVAHPFL**STMLYFQLWSIYHLSIAMTGLTMDK*CWWEKPASSALCSNNKAPL
CLLSKVNKFHMLQGN*C*LLILGEPLVFYPNQNICKYFRPHYRMTKRCHLLCRLL*VLE*
NLEIELDLDRELLR*A*QLSAFVHCQIHS*HRGLNSDY*LESI*M*I*FSVLQV*SLRKT
YWVGASRYLKSQLAVALFSAFCCQGQCYLELPLLAFSSNPLAQCMMEC*IPLMCSG*F*C
H*FDC*PFFFWSVSCPRQIYQYRLE*VLRLQILLI*CFLGNFSVFVLLTALQALEAFCLL
LVTI*FPFEAMLHLNPSLGMRMYTMSRRLKWQTR*THPVTKTYRLLRWRKPGEH*TKVSF
SSYSKPK*YRL*IPKWRLNYSVCWCPFSN*AFHKMLENKQELYIHLKKVLPVFL*LCSCY
FCQVKRYSW*HYSAHLSPSLSLVKCLPEVTLRFYNVMDTFVHAA*VYL*VCVYPFC*FDR
LKLIYLKS*Q*KFGQ*DLLCL**VCSPCQ*LFQRVYQRFYAEIIVSYFHYLKEQIRYLSL
CHISHPLLCLEIYTRTEAYCSFFRQN*CYLYLYRANLNNPTDDVQIQYTMFRDHLL*KKY
HR*YPDPPGKKLLALNP*S*PYRMQYRLVVVVSTPSRDPHCLPI*YRDQGQLRHSLVHYE
YPKDTLIISLFRIV*ELLCCVAYSSVWTI*HFLYIVL*RLHNSSRIN*YFFRAFFCRPSR
KKKYESE*MEVYWQSFIK*KQAPNRISKSHS*RSWSFQIRGIFLLYFFINLLLEKY*LFS
NYSRLRDLEN**KSRSWAVDRRMWEQ*LEKAPEWNKMMSSWMMTLTHRNTWICGSIYFLG
EKAMNISVMSILSTSLIVLI**TCKRQFQNFPTWYNILWMIWMIVS*RI*HMPV*NN*NQ
IPGSCMVSSMHATL*LSKDCKKCTLSTKRRTLEDVPVCIVIYNSCYRLVCMTFLV*IVSS
YIVHLVRIFIYQNHRDIVPLMVHTLEQVFQVCFCKHFQIWYPNTQLKDMFQKYLDLNYIN
KLN*QGGKNYNDSS*LRNLNPKMLI*RKVVVLKPNY*RKKKKFEMKS*AKLKTKMKIMEK
LRHKIVKIRYHLFS*HFLS*NITIFYLHSYFTFPI*Y*IFIYRYCPLRQ*YNQIKERAPK
LACYISTICKCGYPRIIGVILVNSLKSLNVGSILIYQEIGEVAASRGDCL*TKRRFIF*K
LKSCLKTNLEVLKRGDLLILWCSKFLSA*SFYCSK*EICMLSL*KCDG*QVVSIIVIY*A
LKTGETHG*LTLQNHLRCRQN*APKRKKVLMLLSIHITIMTIRGGT*RFIVSCAKKTQVT
ILK*LVDLSPPRVSLKYPIICSSITWVT*E*HVLGLHAIQKIPYAIISKI*KQVSSASSQ
ATLYSLPVVGGFSRAQEEIWTWP*TR*C*GLLVRRTGIRLKYTLVMSTPKAMLALSEQKS
IPI*GRTRSLMRWNSIANLTSAPPVTSP*EMN*VITHS*DWMIVPLD*QSAILLGLIPDP
**CKS*ESLKTLCNWHAV*IFAKYV*RTNDRWVRISA*SSPMKKKICQKPYSVIGLFVSV
VHAFIAIEEKA*KVLYNRVFSIIFPRF*ERKKKKEKEENGKKLKIESVRKMNGPLFI*CS
KN*TAIYCHHRR*VSLFSY*N*S*QVRAWREDSVEL*SRSNKQLETS*VATPSKTILPNQ
NHGRKGRYQGFFSP*EE*CSGIN**GYFKDDGCGSKFRWEKG**HFCQGWYT*G*RKGEQ
VLRN**GRSGDTR*GCKRRRGGASPLTCQKEV*GGAI*RESNIARIEGCFSQFGRKIH*S
GDHCVPGCFEPSFQCLTIPIRSRIW*RYRVTNTTCKKEPRGAGKKTTNSIRTRRIIGTAI
R*AIQQLTFPSS*S*SRN*KHA*TAQKTS*SERKGATSRRQ*GRRFVVAICRKGPARAYG
QSRSVITGHSKQS**LDK*CLPEKLCVR**AKRQPTWSPRSARMGARDCGFVTRREKFKT
PAT*EKKIQFVWRSSR**LFRKPRNHTTQRRWI*R**RCATSVTNENKIW*VDWKSSGRD
NLH*YSRYRNEEEMAAATTGTPGYYTN*SKRCF*K*EKSG*G*ILNQ**RRDVKLISTYM
CIRANIWTHLILRACEELTTFLKEVRKNFQNC**SYIFHYNYC*LLIQIM*IRLKT*IHH
KKE*VFYGTRSDTLTLQSICISTLLTILRIVTAT*VL*NSN*HFRNVFCISSKFQ*QI*K
VK*LKIFISVLFYSAKNGKGNLKKKK**VTCYIRKIKKDE*ELKKEFNQPDGCMKIPILY
RQR*HA*TVF*RSRKNITSA*CTYLSKRCKSCM*EVFGCFFQTTRRRAIQNKKSKFYQEE
KILVRTGHVQWPISYALE**LLRRKVRQKTVYRCFKFTA*A***SVRESLTRRQFRVIFF
FSPPKGHKKIRIQI*KTKKVLLERLSH*K*GKRETTLFSDFFN*EAFSPVII*LFFYSEK
NRKRKKTTPSHLGY*FSRLPIN**R*RLSELTLIINNGRYNHASFSR*CRVRSDSTRTAT
ATELTVRR*RGGLW*FIDSFEYSRKPLFHYEGPVDVST*IPITVFISLRCFFGPLWSGHY
*FDQRR*GLHC*FPS*LF*VHHGDIYKSA**FV*SSCGEIF*QTIK*LCFECKGIFWTE*
Q*FNFEQQ*AGYFTSKARYYCFERRLGLLLCTSGGISV*FH**RK**GFIATFYGSSENG
CWQLFNFKNIDFPRFVFFE*TKATTATTEN*KGVQFFFKY*IYFEKIGTC*TTFNGYVVL
LRIHQGNLLG*QNSRNWQNGYKFTVSLPIG*RDN*RI*AKI*RG*G*VGGRAQTFSRQLH
HPNAI*HID*LFICK*I*QYHFYSKEFNKRKYSTCYST**EKIKAVETSR*RSFALFLET
*FADQK*TSGVAQIV*SSAKT*YQR*ATIILEKTCS*MLVG*RRHRARSGSLRLLER*IK
ENH*IDLANKR*S*SRTT*NHCTRPITYS*SLDFRVERYWGAVSVYNILEKEMERDRAKD
TICNSMVSWYPLFLFLPCYEMMYICISITKLYELSQST*RRKKGGVEDC*IFLFVSSHPL
LQITVFPLSISKLPA**SRTLFEKYHSKAALIRYKTIEIFFFFYCYNYSDSRLDFVSSSF
FLNFSKL*SRVCNIIIHRISVLLRIRVSF*FAVEKHLKGV*LSVDVY*SGKAKYSYKKLL
VTHYYRKQDPFIR*KL*NIKESGPFFRQS**RRWK*FYCSLYNHFNISVAHA*LFC*YHS
*ACMHSISSYTFIG*YFICHKCSITREN*DVLKQIIGRIVPGYIRYTVVGIAWIP*LAK*
GI*EYFCYPRSTATLKDSFLRDFRQNQALTLLLTRMMLKQHLTYLVLQIYI*QGHRKKVI
ISQDRYNKRKYGKPFHGCLHGIRIT**IHTGGKRLDT*FGHNGKSVYSHNRMQTYHTNLS
YVCIHLYNICIWRIIYYCSLILSLYT*SSSHYLETREKNGPNIFDHCT**IHVL*ASQEN
KNKTQTK*LKNGRYVCYARRSCRCGLPTTTKIKIPSFQGISTIHNCTKRCLLRCRCCVYS
ISTHGHVGPTIIRGWFLYS*DFFTYLYIYWFLGSQKNLSNMFIFYSRIM*S*QCI*WKKS
KYALHLVFLLTQAFCIRAVYCSPESRDKRE*QRYRNHKVYAVFVFI*ACLTSKSGSTN*E
ETNGTH*CRNNIFIGV*N*IKAFTYFEVLCTEF*SFNTFLTIFSTSSQSSVGTRVISISP
KYF*IADKILKEFLSCTKEMATPFLPNLPVLPIL*M*VAGSACPLASVGRS*LTTIETVG
ISIPRARTLVVIKTLDLPSLKSSINLSLSCVCKSPCKIETS*PSLFNFPYKTFAVFLVAT
KIMEDPIVIKPYSSVKTSNLSASFLQSMYSCLMASTLTSFVCNSKVLAFGTIFFAYCLTA
SAKVALNKTS*VSLGKNLLTRIHWSPRPC*SNMLSASSKTKILIFCSCINFLRIRSRTVP
GVPTIT*ALICLFFSKESGTIN*LVIFVNLPIS*TTSSVCLASSLEGAKQIACGDASSGF
TLVSIVKEKAAVLPVPD*D*AIMFLGGLCNNNGSALS*ILDGF*NFIAYIPFSSSGANPN
SSKDLALYNGEFGSAWISASLTLTSYSELIKLLSSCFVFFSSTFGTNFSAGLIESAVFSG
WDLTVSFVETSLVSSFSLSIFKEASKSAGSLFVSLIPI*GGKYFYRCSWLLIEYFMVYKG
QLVLKVMQILQCFA*LKNLHTGNTALIIM*QSNNQDNSRVIL*IRYIWEYHHI*MLIFLG
FFFGQF*SSRLKIY*NY*RYYLILKVVEIYNSTCIKHFCN*Y*CR*VVK*WGISFLRCCK
NLLGHSIRLPI*PQPLINLCLALKPDGSPLL*S*RNLINDIFLCTST*CLSIIFIIF*LQ
IFH*SLF*KTTRVSAVMYFKTMRYEAWRRHVRPFQI*I**FPSLVFGALLFKVISALGLD
GNI**IVLNYISPFRL**THNGFL*PSHFFMSFSC*CNCIFCACQLKIAV*ICFYV*V*V
NQCRYYKLITGT*GK*L*SELR*VYTGGHYRR*LGTPFWP*LFHN*QGSYIV*IPVQQFA
LCKLRTSVIKYICWIRHQNFGRIHIIECFG*SVFKCYFCDELRCFCIN*RAACGDVRKSS
RWL*KYTRFV*R*MV*NKTLTVRGIYVLDICIFCSITVHFHRFSSCSRQ*PFYDFYSCPV
CIFWWCSNKIVVAPNIS*IGTQIIVIWCVYFLVIMWKIAVESNRRNAICHFCVSVGLNIL
WIFVMSFRFSFP*YLVPRCCWRW*NKHLVLFVC*VVQNLLQSRW*RK**VNESF*YIKLV
SYGTIFLEAFLLLYLVRKRPSLVNSKENLLNYNSVF**LLEFFRYGTKSSLR*KIFRVFK
RKGKNWTKTRVRKFSCLAQSDLLKTLFHFSTTSHITRLFVARFFEEDACILAKEEV*DVL
S*LERRGWRCIA*TSQYVAFIPG**QTKDQI*F*V*ELRKKR*CRIRNFRRGLPLFSKKK
NRPCFFSWIWKKKYTKRINQNRVRSIGLQGFRYFTRGRIFIYSCFSMIFS*LNMFHFLL*
NITVRRL*EQTLLS*KSFFLIV*RFYKFAKT*IYHKIKCARVVLTPICS*IVIPTLLVIP
RVAVAAVLSTISISGIVIVPVI*ILSVIIVSTIIPAIVEAGLTVVAIPTIVVGGLDIIST
ELSKIKECSIATSSWFVLSNTLWSYWNNILLQIITKVPATGVILVIILVHYGIKVICC*Y
RF*RNEPVQYNRLISRWQRN*SIGHL*NQGGR*IWQ*PTLNRTYNFPI*FETFNVL*YNT
T*TTLEVLKLHNNIVVVVFL*V*FLRKPLIISILVTY**NRFSANISCPLSIRK*RILCT
NSC*QSILIDEW*QRYALPGHLLTIHIYGKFFRIKINDFRVRFRHQRPENFWQSMARCSW
*NTHQLFVR*KWSTFFELYLQVRKPMEICCQRSIMVRIEPIPRGTTLIVIH*YPGDPFDI
AFYHIFS*LFNILRSNVKFSCVISFVVTRFE*FDKFICIKDPIFGTFADIHCAVDW*IS*
YFCSFRVFPVVYVSHNLIFDLCIEIAL*FRFLCLNFFAILSNFFLFIILFKTVFLIYYFL
FHNFCKVKISFVSLTNSIINFFLADIFHQFIVLITLLLNFGDCFFVPLVRKHQFLFQPYH
ITGGQVP*TFC*ISLCVIHLQLLRSYCRMPVLTF*HIFLRFPSFKSFFLSGFLNMSSFED
IPLTGAKVLQ*RFNRREVQDTVAGHVRFQFR*YYLPNIQENINTIFSDI*AW*MW*KVIT
TEKAHENPIVDSPF*IKCKWKTRNP*LSGQVFPQNIYVQPQERLFGILFLEKLFFFFSHI
YSIF*VISFPIVLSKNIFS*NFKMWFMSGKAQKN*ISIQTVYTVRCVGIIFRISSLRPNE
IHYFVLTFTWDGGVTDNHLQVFPTRVSGQFKCCPITEGRGKLIHKWGAWSDRI*IPSFLV
PDGIIDYLTNFFSLSHNFFPGFVFNLSIPSTPKSTRSLLVHFGTRSNTINSHNKYLAWSS
HI*HTIGIFKNCQKHFIFSLWRRFVFWVRTWMNNTIHIQIQVV*LTVWI*GGIIQRQYDT
VDYLRLLFQYWGYDLWIFSR*PSEK*RNTHYITKLGCSTSLKNLSH*LLRDVFML**VHR
*GLVFYCHS*KSYLDTLVTRLIIPETLKYTT**ESKVIYLQMFKIIKYIAVP*KRTSDIM
***TFRSFSSEMGKAFLVN*FYNYLFQYTIKIE*NS*IFE*KRFREHIYKLITFLTDIRF
*PGDIGFNQQLRFFALILLFMEVN*RSCSLSYINR*VC*LIQINLFSLCAP*LYDPISCR
*RIFCSLWETL*FSFF*FSSFPKMEERQNSDLH*AEAKTLNEESYTMAQEQNRKYV*R*R
LIKALKGEKYL*TKKCTYYDVEI*GSKNAVRFF*IGEKINRT*SGTSRKKVRIEKCI*TI
RLTFKFYVSLKFSLLFRGKQVSYFGHELFEGANRVFHACLEFLLFNIKLF*IRSI*DIFN
IVSMW*SFRINMARCDWNRGASTFKRKSRVEDGQSDRSDGHH*CI*DNKIPLVCDQIAIP
TDN*FSQTVTTTGKNG*YRNGYCQIKIMKNPTFRFESQKMELFPV*IINFCLRYL*EAQ*
DRSRIYVFPSYRYIYTEKEVKP*HKKDGHRCNLNGQTSNENMIAGCCGRSICDRHTTQAT
AYSLHHKRYDIGTYENKRIRHWRGQ*REPVAVYFYKLCKLIINTTHCENWCNSQTNHVQK
KSVHIGDIRMRPRPPYKSKNFQNTCAYKSD*KPVLAHQ*LYDMYCQ*YTPNDNHRDIKTK
VRYHTTIKGITVSCCF*LWQKTA*RIICCVGHFEFLNVYNQKKSTVRNLF*NNQQ*LVTP
LVYYCLNC*ETRVYVEK**ILSLLLKEKKKILYCASDKENSSYFY*FWGRLQIINLI*CF
AHQLNCFR*KWEAHQRKINRAN*SSVGTTDQNHTYSLLESEIARKSQELFDICGKITGDA
YVQLGGDRTLKAWPCSTRTGLGARSSVTNENVNYRSCHNY*ATSFSSGP*HINCRTVTVR
KYNRKQRTDGDHIFPRKKSPSEVRKEI*RSKNASADVKDCAMLWIALSESFVGLFH*SH*
**TLYWVMTRLSTKKPKRKPKV*LIK*VVTIFQHAL**I*PFF*LFYKTR*K**FLRVLK
ATEGVSKNKKEAWMRSAL*EIVQDILKFTMRSLVCFA*DFFGGFVSFFLFSTFIVKQVT*
VNICFGDLNPGVRIILQFSLFQVF*SLFCVLQSGFLGVLGFLVANLFRTAIIVL*A*ENF
TWFFSFF*V*FP*GVSY*CIDFHICICVVKQFIKMVS*PLVIRF*RLL*GIYRVFWFQLN
INEFLFLFIIAIYALLNRLFATKILDDVQ*VIHHL*DFKSKFSIVFIN*KMLLTMFKLSY
KIKFFILRFQMEIGNIFQRNPLENYLC*N*F*KLGFREMRKT*FDSFDSTFKK*GYIFFS
LFFSGFLIACLENSQFR*SQSIYTMENIVQRLLNLFIFFRKTQ*SVTFVNDSI*NIFVVS
VRVKIFRPQSFQLS*FVI*ISIIVKLNTHLTSHRCGFSGRFIALLFDTFHLSFLFSTLFT
*T*GSFSHFCTITFLDCSPFFFNSFSFGCLQLFYYLKTSLY*NFSKYATFQMTKKRVLFL
ALFFLPLSVAKRYMRKIVFPLQPHEMEKEMVKLLQLSFVYISIALTLKNEL*T*KKSRFL
PFFPVQKKKRKTKDQPTD*VLA*GVSKVKHHFLIINIISYTLYKSKWLQ*TVSLDESG*M
KKKKKKTKRPFK*FIHVIL*RNASKAFFSLV*HQCRLDVTMQFPVN*MCV*FNHDRCLNL
YLWSLSLFSF*LISVSLM*LFFAAR*AITSMVFH*SVFRAKVTFAKITVTDEFRSRT*TG
IEITSILLFLLGRFLSHPPTALTRRCHARVTRRP*IQRYSTQDGPGI*FLYLSVVCAFIL
DLMHGILGSNLSNFILSGWNFDFVYIRHF*FLFFW*F**FCASLDVNESVKQNK*RFSG*
AA*SFYPRCMIESGTLQAGKARISLMQSLRLRWQVFPFYIFFASGPMQSLPPPPSFFFSL
TGPKLAENRKVKRTAELWSI*SHPLCDKLARLNRI*TTPFPSE*TSDRVTTHLRSIVSAN
YET*NSLWKMS*VSYLPIFSLLFWLSVINANLFYVKIYIVQKFYNNEISPI*DRCSPPLS
SFFFPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SLSSSLPPVSFFLLSSSSSLSSSSSSSFPAETSG*PPSLTTILPTISFASIIPLNPMSPF
MPMTFSEGLNTVTQGISS*IIRKCFLVIMELNVPLPIEGARNMGNVGFHALITLVKRLSH
KPRAILANVFAVNGATTSISAQRRSSMCNTGSVRCRHTSHSSWSVQNCICAGSSI*GCCD
TTFEELLYVRLPPSVEGNPVVEAICFSSSCLLFV*EAAEFEDVF*MLNFSREATFFLLPV
ILPALELVLLKEVSILLCCFLFFLIYFIAKNLVAELVSITCMHILSLP*ISSNFLIMCLS
LKTDKEPVAPKRTCSLPSSWGSLGSILVIIFSLFKGFETALGDIASSKTDSNNVGSPVFD
MEPSRSMLMGLNVFTTTEGRGLVLLDLDLTDGVCKGSST*KCGCSFLGLSELLSEFKIES
VPPVKLSFLASRLDMLFPISALERIEVGVEKEEAEASPSFGTFVFMSFKFLP*FAPSAAM
CTDVAFFSLDCLATWLGGVCSTSDLRLPNFGSLNVTVGILFNPGSGVLLTTAPEVPLAFM
IDLVCEPVGLVDFLTTGVSRLETEENGPVEFVSGIADEPILACSAPERVFEATPFLLFFR
LDLFVIASLHYNYGQYSSFWSLL*TKVIL*KAILFLAI*Y*S*SKSPQNEPSSKCCNTIH
LIRGGHTEQ*NVFLPFRSFGLSNQKVKGQKSSHDTLVLENVIEKPREKKKKKKKKKKKKK
GSCQLVHTTQIFMKNTNFSFWNC*RTFPYQCGRYAASTQ*LQMEKYSYPQNRHQSNCLES
SRCVFLSILLALSPFRTPFDLL*ESHFPVV*NVRVPFCRTFFGSS*IRGWLQNICFLYCS
IGSSTSSAV*RSPCVSQRKLRILIRYPVHRMRHRSALACRLLVEEIF*NRRGILAYNYGF
A*FSDLT*NSLDLDSSATLHFGRQNRQSPMPPDSLVDSMRHGDPLRTLLHPMNQWYLHHY
P**LLLLSSRG*SNHHHHQHPRILHLNRKIPLYFHHYISALWIQPPQHVPQLYSLAQGLH
FQLLLLLLLLFLPFAFFHLFSCSFFLEHFQSPPPFYYLL*ASVCRPYQRQPWTHLMHHLV
FSSVSNRHYLV*FLTRMSKQEYANHWHSVRSSHRSIWRTYLLWLSSFHLDVLISKFRGSA
KFQGFSLLEHP*FLEKLWE*YKKTVHNSGNVCRTA*LMGWHPISTPLHVRFGFRSYYAPL
KKL*KNTEL*SPMRFI*R*LNDLYVKNILEIMVLFLHVDFFLAGKNLPMQNKAHRKILIL
HYGMSGFFY*DIQILNSSSIEPGSAQIQEK***IIPP*CLCIIC*FF*E*SSQSYTDEHY
IDDFDHYKRSQYKHFRV*GLKMS*SYAIYL*TLIIERKHYDKVMAEVF*G*RGSCFKETK
KKCLLKKI*KLPTKLCMMRRNH*RPSIFMMKFSKAHPQI*RLSFLRQHVLKSYTLGFLIG
TAMQLWKTQRNFLTRL**QLRVGAIDRRLVLLTFVILFISSISKIMNWPNLILKKPRILV
TLMTLCLYGKIVWRQN*IKKIKSRRIQLISIQLNQWKVLKTEEIIILLIVPFHLSKLKPL
LKNPLNLKSIGINPAPLSLYHYLLLIFLSLRNKSIYIFLQTIEELYRYRTKYRNLDLNFN
TTLSFRMRWIQKQCH*KFSQKSWKLP*AKLIARNGRSWKKIF*RNPQGYQMRVKILILQP
AYYQQKRHQKRDCLIHRPLKKK*IGLNLTLMKKLMKKRDRLIVSFKSFTLERIQIPKGL*
*NPL*KVMVLH*VQTGKTYLRERLKLHHQKAWNLNIGK*LVYTYTITICRYIVW**CYIF
DLD*PTCVFTWNAYMIILNITNFIMSILIQSHGAMEKGKGE**NKRRKERDNVAKARK*C
EKKNHKKNK*EIRGLNECAFKKFKYL*RRIHSISKLAHFSM**NPYHFHLPSYWYHQIRF
QYLFVECLIEIYLLATWKVYICCAQVLYKDCSIFVRNLLMSFCVPGFVHSPYPWCQSTF*
EVLKPFL*LIEGYDYP*CRLCSAG*ETIGVVLLHVRHAYDLS*AMMKDRMICFCLR*VSL
YSLWNS*ILLWVLVILLLFCSD*ITSLFLAYDEQASSLGIDHSLLSLVLFSLKAFYK*CW
HHLNSNQSVP*WNFLWP*KCFL*LYSLCSHHIFPF*ISAF*LYILDILLRFPVAECQLLL
KVAYL*TKKVDQIDHRPLLI*FLNH**LEESVLLSFSSFFLQLVISYENF*TKAVKSLLN
FFPKILDLLVKIQNLILILKLAYKGSVFLLVFLAHFRKFLEEAHLPVKLLHCSLVLQIQ*
*I*TDFLLNTVTYATIPEFCPRNLI*VFLLVFFSLLQVA*LL*RFYLRTRLINLNCYA*K
SLCILEKFLALSKVFGIVPSGASFCLLFPYG*LAVFPM*YQF*TFFLCLPGGNLVFLMWS
FPLLHMILDLVQNLHRLTLLGEFQVVHILMKY*PFL*VRF*TSSRILPRKFL*LHSCVSQ
ILR**F*MPIPLKYLFYYL**ISWTNQYRLYHFLFVTNMRLMCLILETRR*PRYLLLSIQ
EGFLLQIV*GVLE*LRILNSRGAWVKNFLGQIFLLYLMLLFCLVRKVAFSVTVAQFYFLA
VE*HF*CISQE*SLCHLGHLFSLECYLEYPVQFRSLRTVFSILRQLAQKIVLWN*I*W*I
*FSPW**FPY*NTQYFDI*H*DSPVISLDPLK*E*NFLYTYYPLCYLYHFLSLKNGN*WT
RFSKENQNL*YELGSTS*TL*NLIDLPWSTQSTVLLKKGSYAV*L**TQNFRCFSSI*WA
KGKKLLSPFQHQK**IQNETFEF*CQNAISDD*K*PIKML*LVLKIIILGNSRLFVSLLL
FCEKTRYSTLIIFLYLFPLKDSQAYLPFTSLGNIR*RKKITLYDFLGGYLVKLNNNVDMA
DRLIVYRQFFTIVTIKSGYTRKESF*R*FVFSILNLIYLFLFTSEKYKLHVSKLLLFNKI
LIKKNK*KKKTILKNI*NPLFEIEIKYLVLAGFKSVVYCYVWFDKMIQIVRRNYYHNVIY
IMECQQSSANT*I*QWK*TKKRRREKYNTM*NCRAPKDILSCYP*HNQQGDLCTCYEHMT
FLFIPFVLLYSCFL*IFLPRRWLEYQVIFLLPQYYWRKQLNSPKSFLDKLPS*SVITFIS
SSFNL*VRVFTASNKSADILPLYSRFNILHAL*RTV*KLLQLISKVFLNQIGNK*NGTNV
*NVLYKYECSSYDSGRRIHPVH*NECCLWVGIFQNLM*NLVQVEVFFPHRMCGGEKLRDV
IGVSKNIRDCWVSILFQLREGLLNGDIYYKIVG*VSD*KYIDDIIVGRPKNDQLDGLA*F
GVIISL*VRSIL*RQ*LSRYDDDDSLEQLIKQVYYPLKVGVAGNLII*GLQIGNV*RI*F
VYASLEVTKS*ALP*GNE*LLLGFYRC*RL*Y*IHKIYESSPRELKSTKRVSISLSNNID
ILLLFFMIIVIILLHYISLQSSSH*I**LFLIFRVIFLRRI*YYINNMNASR*IILDSYS
NILYPKLFPL*KLYLNIYQIV*QCILFGS*LL*IT*VKYPLSIEIFI*DAPKNSSLLAQL
VERSAFKRICLSKDTEMSGVRAPYEEFFIFVSNYSGTILFFSFSPTIKRVYQFPSSISGS
NTF*SHESVHSKIYTISCKSSAQLLLCIKYASNWAVNSIQAIPVAAVFSSIPLRATITPC
AFTAFMYIGTLIHFNLFRFLKITFRFSSKGSFLNLDFQTPSFIVVYFWINSFQGSSSSFT
RLLLLAS*FASISKAEFMMDPYASVT*PFSCSVNPNFPLTSL*RMPLESILRYLQVTI*L
*AVPRPFITRAIGRIKNVATSIIRIVRPHFL*VLVGLVGAWLLTFKAFRSTILGNIPL*P
DPGIFSSNVYFNLLSKSINGSQSVINAV*KATVRSFLTFANAILHLNSESASRYSPWLNF
TNILLLEFAINISLPLLPKIVDPKVLSALYNALLYAMPVGL*NSTPK*GVAIVMNNCGSI
SSNSSLNSVNILPIINRATNPPCEYPITLSLVIFPSL*SRINSQTSINVLYPMISIPSNV
LNMAFCFGKKYIISSLTSSFFNVVDKIVLIDSI*V*LPHSP*ISTKRCLSEVI*SAV*YI
WLITRSFLPIIAVKSCHPFFIIFVFHFDLIY*KSPLIMIW*RASEEFPQFPAMIQTKPLH
QIPSKCVLIHPCA*IQLHQTLSCITFDSL**N*KYLEVGGHPKLAWTKFH*IEAVCH*YA
RCDTLPFSFRSSFVEIVVLLYQYYLPLIRRPLSFQYLASIW*PGHQTHASLLDPLESSLT
LCSLEI*SSMLAPAIADRPCQTIQ*QCHDSRSLVLI*SKPVRLHWYYNIYMYSYLWSGPT
KAVLRDLHTE*IVPSTLKLIYLL*VDCSKVGYP**PNFPAFR*E*NLVCIISVTSKVRRI
GECCPLSRQSIIS*LPANRPLSGLKEKNFLA*PAFRPNLAKQTDDRKISNDLI*VEVIKR
RIKHRQPF*PELGNNGHTHLLEFV*LLKNKK*LKKHHRVVRSQGNRRNNKPKRIEETECH
YLRQH*TRNLIESTL*LGCTRMPARRDHKNTGTTNKG*PSIGERFPITKLSTKLEEGNIP
KCSAVDVL*TTRSVLLKF*NQLK*KKFIES*KF*PI*QAAPMLLAFMI*YKTLTPKYLL*
SLRKSKMLISELYILHSNFLTSSIISRNY*LR*TTVTPWA*CTET*SLRMS*LILRNVN*
G*SIGAWRSSTIQV*ITTFVSLRVTTRDQNF**T*TNMTTP*TYGQ*DAC*QLLSSKKNL
FSKGRLIQINW*RLPQY*EPRNC*AIWVSTGCTYHLNTTTL*ETLQKNRGHTL*PPRPN*
LFLKWLI*STIY*GMTIKKD*QQRRLWIISFSKRSLNNWTTILLARQFFFHH*FPFIKSR
GFPFL*LDIREYP*CEY*IANSI*QRM*III*PENHFI*I*EPSVMLCKF**IIILS*GV
FRGVSSPLG*RCS*SYVSGSACRR*RCLLSSQTME*FWNCSTSFIRTHDSRNLPRLSISR
LRTVSSNDIER*ESHLPFE*NTLPFFSNEEALPSFLTSNNCFPCSFIFPIGKSVGVGCSL
SCIPTRSGP*RTVTSISLFQFMLSGSILYSSKLKCFMDHLLHIQ*YNLAIYML*SNSFSE
EQLGNLNNLCLRIFSNKRQVVDTSKLS*LNLK*K*SMAGRI*LVALSNSAIFFFVSTLSS
KLVIFTNKVVYVRVLEIFDLFRLAKRVLI*KCSLL*YITSVTKIYSSTYRLHNMRPFLRD
SFCFRFF*GSENQYIFPTISHYASIPLKKKHFLPSFLNSAH*TETANRSPRENPEDGKTR
SNLMRGACTRTPRKRE*HYIL*YGCWYFSGFFYFIDAVSAAITYR*AKANKNSTFSLAAF
FCE*SLSYILLVPLVSATYVIILK*VYEMCKP**TFKNCSIIANKPAAKPGS*VLNTEMM
QTIY*IQW*CNSKRKGGGINAFQTAL*GERKHSQTCCLFAVIGCKN*TLLTHTGMNGNIL
F*VNRPDSNIVIVLYVFQEATHNCFPFFFFFFQ*SSSMKKIFHLSLSCFLDI*NTIYLVV
FVNPHLSLLIISFRFCHL*NNTVTTTINHVSQKVRSTTSRSFRFLAKKESCLHQS*S*GF
SKG*QIQASCSNFLLGLQGWYDHHCQRFGQTRF*VPQA*SCRSCHRC*HSTSCRCWCCRL
RRNPKRFEIFDHRLG*TFV*RSQEKILQELVQV*EEGFHQILCQVRSRWCWY*KRIG*NQ
EVRFRRQSFGPHSNQKDSIGSKEGSFG*NPIERWFHL*KG*LGS*TFRKDCCCRQRF*TK
RND*RYCCHQGSRFRRCYPQMGY*EIAKKDSQRSKKGCLYWCLASSPRYVECCQSWSKRL
PFQNLH*PQDLQSR*G***S*RCYQLRQNQEDYYPNGWFRPLR*N*ERLHHG*RLYPR*Q
KENCYFEKVFVHQHF*KGFGRSQLEVD*HCF*VR*G*IPNPS*KACFHGYFEEGLVRSFV
RK*IIF*LSILIPILFK*FYVLLATYNSLNQIFFFPSPKWRFILMTRMRLCFESIRLHTC
TYI*TCKPVHYIAYFLLFCRFDLDLWFAISLQSLLQYHLPLGACFRPTQP*WNHSKGQAG
LSQATIGP*DTFLQKQ*TSS*LLLPSVTSPWLIPIVGLVMLSFLSLDLAFFKLIFKSSFG
SLYAPGSSNVNFDLIFSSEELKFFVTDFCISSSFLCCFKK*I*SSTRSLI*VATSNRSLQ
ALSIPGSSSSFLNKSIVCISRRDLISSHGK*SKVLRKLYLISESEFSLARCSIAVDEKNF
LVKRMC*RIIHFSSIKTFTDAVVMFCEPIPNVCIRTEIRRSAT*LKIFFFSDFLVMGGRY
FRRPKNARIWLVERVERLYPA*ILRGLFLVYKQFE**RG*TSNWIHRLSKLLVEAIRFLI
NHRFHNLSLLSNILYIFVLYLQILRTRKKKKKNPYSILV*HYFS*IFFPVLPQFDKKHSL
NFPTFVISSID*FELVLKNNILQFAFSLHYIIYYFFSEAEVITNLTMFSNLSKRWAQRTL
SKSFYSTATGAASKSGKLTQKLVTAGVAAAGITASTLLYADSLTAEAMTAAEHGLHAPAY
AWSHNGPFETFDHASIRRGYQVYREVCAACHSLDRVAWRTLVGVSHTNEEVRNMAEEFEY
DDEPDEQGNPKKRPGKLSDYIPGPYPNEQAARAANQGALPPDLSLIVKARHGGCDYIFSL
LTGYPDEPPAGVALPPGSNYNPYFPGGSIAMARVLFDDMVEYEDGTPATTSQMAKDVTTF
LNWCAEPEHDERKRLGLKTVIILSSLYLLSIWVKKFKWAGIKTRKFVFNPPKPRK*LTKK
*KPLLFKLRKKKNQ*TKNIIKEMKKKNISRAY*IVFRKRVKGNKNLPTFPFYFSGFVSFF
SATLFIFSLLVNNVSLQ*CLLHVLRYCCKRNITNNNIKKKKKKKKDV*MLTT*QQ*KIKI
KVEDCKKETLQYFVWMPNTGVLVFFYNIYFIYFLFIYVHIYSYYLLRK*T*CKSTTVPRL
WPSTFSFVPLII*HNR*GCERDRYGRSLKSPRNALVFFP*RGKHLFFPNRKSLKSVFFHI
SPVLLSGFIPLKFLSLFHQLIQSRHSQQILIILLITASPLQHR*GIFKTVLKIFR*FIFH
SRKFF*ILRRRAGCTFQGD*RDLIKYIFTNLGCVVEKGNKNISRILREKYSLWIKA*SKK
EAGLPSPKIIPIPYKAPWRILQCRFRSRGLTVLPNL**KWGNLVHPRIKEDSASIIIIIW
RQLRERADTGAFFFLLPPRNRALMALRRSLPRLRMTAIITRCFLKQGKPFFRVRRLS*RL
LQLSKRKMTTCFLHRNNSNFL*PLPKVGRPLLQDLCLSLHRQNRLI**TIIIKRSCKMKK
FTKEARKMHPSLRRDVFFLS*NR*RMRNIVILIRSPKHLQRNQADLTSSTQNCRLS*KLQ
LLQ*AVLETIIYCFRNHHNHPLQARNLSPHPLQRVLYNSGWDLLPMLH*IPYH*VILYPN
LQMLWVPAIITIRTVIPLAISRMLILYLP*LIAREFSYHLETKCCPSRLLHLTNNSRNSC
LSFQVVTRYCLLTTQMGIGQKCCSMYLIRPDVKNVLTHLLHG*TLVHLDYSAHQEALMSW
*MAPL*PPHRIAATSIDNYKLNWRRKCKCNRNPILLLKGNNNSVNFKYPHLT*T*TLPRH
KSISLPHLINLCLGCHLFTSTKKKPQQG*QIC*VTPKAKTYSRRRIYLPLPMDLQLLEIK
NFNYPL*LNALH*SSKP*MAH*EPNTYQVLQFRTVQLLIYTGSLLEPGKLPLALTIH*NK
TRTATNRMMLELP*KD*SMISENSHRFMKTI*AKRTIQ*S*SVKK*FTYLFSFLKHFPRA
DR*YIEVVLIYLSTDACEWS*PSFSLM*CYFNSSVKRTIRKRKIMRNWREGLHKSKSNRY
SIS**VKMYNKYF*NRFIYK*FYITFFLTS*GSDIVSLP**FVKII*PR*GKPRADYT**
TIDTIYH*S*EFKFLQK*ISPLDFIQYL*YGDDW*Q*KDVR*CQPIQEKDSSFYT*RNLR
SFSKSGKINYTPNISV*CFNEKILAFVQKRIQGNITS*GN*HKRYQKTTIKSNKKCERND
D*HYSFLMHMPPEQKRCQPTESQRANKSFERWIKQKWKYC*DLVKYRQNKR*FWRNLREN
NKKYVLN*TFTSIVVCREPFINFLDILRDQRRFNKFCSKSVDVR*FQHYRSEYFIHKRIQ
RPEIWCPICMRQSS*EWE*PAQHLRHLMSKWKETNSENSNNNGSQLQKICPSYQEQKIFV
TFKLEIVDIENVCSQ*KHEITWRQI*KYMLETYGCSIQNSAQDVSLILGGDNGAY*NRKK
KTIILEVNVIYY*KPG**YNARSNHKTLRSFT*LCSINVYLKDDK*KNFAEDDSESLEND
CWQTELSDLHYIQTTVITYRFRNKLR*KPFKISKKWRIIQCPLTSVLIIPFADGQFIGDC
QPISMNVKICTEVVRNQ**F*KQCAYPEIP*GVALGSLTFFGRGSLQNLFWLVIFF*LCL
LCHSHILPRTITFHRRLSNRRQMPC*PLQNCNELQLFLTYVIL*FYTTIVVLKNEISLFG
SCPLRTTK**Q*ILKML*KMG*AKVIYYNYVVNETIYLLICSRDFINFHTSCNNKPWTTR
II*KHLFGTN*IMREIKLRASFQIQLNQLVKYLQMKKEKTMSF*RPQLHLRTR*TWIVRQ
NGKTLVCRWLVIRN*RSMTIPKLTILLIL*PLNRIRLLISRIALHNLLQQENPVAHCSLE
TPTLP*FLTIRYTMLTLHQILQKASLEEDPANHEFCLIPPELKETPNATIL*KRREQLLP
MIPSKHPLLIP*RKLKKRMNLLKSHWTIGMKGEKTMRASSQLLLKKISLSKWTGLYTIFL
RQVLIFQVLLRSRKTQKSLEKPRLAQRCHQPKRLWLSKLKLKTRSK*ES*HPFMWSIL*S
VNHHYLS*NMHR*AGVTEISGGYIVNCRTTIGVK*YHHHQRSNQ*AVLRKISLKIEDFKW
KAC*KKYVKIRFYKRTKIFYSF*QVMTLVQSLKKGHF*LDLALLMIATICQKSG*VRYNY
*VQRMLPRS*KMGVSTRNRTRDL*VYRFHHCPSTTRQMNSLSKRNKRLMNWKII*KN*AN
LWKWSTPQETPWLHQQKNSLVW*KP*RL*T*VNLIRNC*IILLMFIKA*KALLREALCKR
L*RWV*CWTTILGHWQA*KQFSIRDPNWGISW***KMT*IRNTHNWANWVKIFIQKNSEK
*ERNFKHWREGITLQKNNGKR*EIK*KMNSKVSLLIKFGNSETAWKYH*KRPLNLKKNAS
SFGRHSTKPIFR*SVYNNFMCHVPQDL*IRRFLFYIITYYTVSKMNRSVYSQCDVASL*R
DCQIKASLRSISISVSVQSFVGGFCKKVIVSWKSISISWSLHLMRNAAQTNT*NSFNEDC
LIFPLSSTALFGVILERAVVGDWKSFVGVTKLATRGSVGVTGGLMSLDDIE*EEVTSCEV
SDKYVSHILITVPI*NSLIKRQFIHLNANCINSTCSF*KWLYRSASIRFTS*LKFFTCLN
MPGCP*I*LSVICSSNLVRHQNVSASKSVICSSTI*VEGSFISTSSICEGGRYSVRKVSK
NGVTKSLIPCTYPLAGCLIAQRYSIRCKLFCTDLNW*RGMWGFVLGISISI*CQVGISLE
CWSEKVCFRLSLYSFLFLCKKPSCLLVFTGK*PINNFQTTGLCIFGIPFQLIWRRSC*FM
IVLSFKILSNLEMRWMMEFNS*TSRSFSISN*VFLESFVFSFCSCGN*GYVKEEEEFRTA
EVPIFEIELMEEEVDFRDKVLVGATGVPNPPLVSIGIGIL*SSITALQSSSKSLKYRSPF
LLGSVLLLQLLPTLPLLLWRGC*WW**RW*C*RKSKAGRGLSLLAVLRVGFTYRRGE*EF
EVRLVLACCFAIASKLPSLVLRSLSAEEA*PEGKLVDSVVFILYNDGFLEEEADDILQDF
IREVTKLELSELWSRSCISFAADLTPIIWLLLLSGRYWWLLLLFVSLIYSPIIVIKIERK
QNN*QQDKSQTL*QSGYMICRK**LLCSLLHHASYVWHSVLSDEWAKQFGELCCDLVPGK
PRPIFCIKRVHRGFIAMSLSLSSLSQTIKQ*KRYTIGAEWLTSGFILLCYRLLPK*SPKK
SAKRKKK*ETGNFHKLILPKINLIFMPAIVAC*AQQCPTLVHRRIVEYKYINKCVPEGLR
NDGRGVL*PPCCKTWQGQKLSNRYAQPWSTKKWLQK*IYSISS*DMIICSKG*SLMKQRH
YKSHKVRTASLCMLSSKELPKYKHIYKNSDFTFQVSIIC*KLDLT*CREQVILKKVK*NK
RVSKIHTSLHSLTF*NCVLATNRQICNPSFISFLSHQQSLDLPGSNNERLKFSKRNLH*T
CYAPQSRDEIKAYFLIQRL*KFPYGWVGYLP*TC*R*VVAYYGVTPVYQSNNVAAG*AWR
PHRILLLYGWHN*LMKGLVRICLLARKY*EPIVPFFIKLLSHTQ*CRYLSP*TYLTVKYL
QLRIDLVVFPNCKICTDFQMKR*SFLFVYLRSSFYRILCHQTTC*VVLKECFSSSFW*TI
SNTLVFSELVLINSGDSLSELSGLYSCPVV*HSPNV*ARISSSEISLYGIMPFFLASSSV
NAP**SLSSCLTVILNGKKTHSPQ*TKKEIKKEKKESP*KNLTIPESWK*LLLTSQAIPG
RPGAIPHTQATIALQLTPLVK*YSPFRIKALVMEYCLFLIRKLSQIMTAIIGVMTTPKEL
MTVKKVEEEL*KFHGKQAQEIHAQKRAPLLISTYLGNKPAISIPVANPQLEMVEDI*DMV
KQRPQKKAPARAPAE*LFVNQ*SNISMGIQNCLPYNLSQVEALMTPKIGTKVAGISNAQT
LPVQIAKLEEPNLE*SLWLVEPGEMEPNQYEIM*TQAHALLEPVTVDFVEVNNSPTPWAF
LVK*ITIPSMAKQVATHDQIKR*FIW*GFMK*QSAVRTWKIMKPTNCLVVMATLGDKVLG
RCR*WWDQESNIMLIDRPPNQALEP*LTILIKILMMIPKAEP*MPKTNLWAKVKPIFQS*
PG*ELAIVKIMVKTLPRRNETMVSG*LRPTLSAAEPLIHVPAVKDTAPQYAKLDQNPHV*
FADLIGCKSGFLRKFTAVLFLAGISKYLKNLETILLKLMMIQVLKSFF**L*WGYQYNKE
*YKFCNRK*YR*LFLIILEFIRF*LYL*E*RRKIKTTIANANFFPRRTNSGSNTC*RKLC
SSFFGAGLTQLKS*LHATTLHWHTIS*RPRYTLTPALYILTSTP*LL**WPLLFVTRRGV
RSEHENSVVYSLPSSSSIT*RSCFISFESPMTNSPLSYKLIRRSAGNSYCQPSCEPTGRC
ARSCVHALLWRRTTTARHYSGHLRLAPRMYKRRRPDHMMKRNSPSYTGDHKT*LHRCLGA
DTIFLVVLCQ*FLFFSTMPLRRQSWKHSLRKKIFFLRFLLPFL*TELIYFFYYYSVIFIY
LFMDLLRCFGGDDVPSEAPRVVDRT*LPIHDVITHFNLVYMFYNDGVSANAVRIYEGDEL
ALGRWV*GGAVVSAFIPASRCLRGIHFMSRQLLDIFHQAQGETWRNYI*RTMSPEAAVQ*
LRLPGLKIAPWHPMCCILKNF*PRSCILLFPGMRN*PQVPDLQQGR*GGAPCRHETHFVE
T*ICCCYFCFQVGVTRPRTICQWICRLQQRPRRDGLIQFCACFFN*IF*VHCMWKTEFSV
SLVCILFSLAPEFLLCLVTSCR*ADFSSIIFLQLY*YQEQ*YVL*CWHFFQANHLLPLVT
VSVYLS*ILVL*SGQRSGLSPTKTLLFCLFSYYLLFIGFIKNSSGTRFNILENPVCHKS*
AWKLTRNIGWHYLMIVFITTAVL*FHNLFGDISLEDLARCTRGAPSTVKNIFKSKDVTIL
FHHKNNYWSRLRTVGVRANYHSLTGISF*TILSYNR*EDGKKEGETVV*CDREVNVNKYL
TVLSDRTKKFHQTVSKFI**AART*CTTSTLLRLGY*GRG*YARNFQAFT*LWFHWGARR
PSMIRLLCTHYIIYLR*IYFRKFTEGDLG*TIVLRQIHHITIFFLYSFAKAFFSDRDKEE
NFP*MKDHCLFRIKFSEELLYYTVQRQQNLSEILILL*QHLVYYLLDTQNSFF*NFFYNF
L*IKRLKLGKMHLNNKLMI*FPSFKISKKDRTLFGVLTLEYF*RLFLEFSARRLKEYMLL
NAV*YSRLSSLNNKLTRACGLVV*FSLWATS*LTGRQSMREALGSIPSSPLLFLIIYFLL
VG*QIFFIFFKALLFCKQRNFTK*ASTNIDNAISTLQLLLGAGLYYLHTHIYV*LGIEGL
LFDHAEEKNCS*QGKQQAYGLPR*FNPTNTRISKPNGSRIAKSGKHQTVVFEAKLPAGQG
*LHIKN*S**LGKKNKPAGTRKRDSTI*NLYKRSYLQGTVK*STTSH*KRYYSKI*RNFL
YV*ERT*KRKFAQFELKNNVEENEFQVKIMLIVITHILKKLH*VIKSRE*PVA*IKF*QG
RWSRS*A*G*KKEEF*AAIYVCIHEFRT*RRNR*KRTHDGKFLCRGTGRITRVCASGGNN
RCLKP*RGK*RFCQ*FYQFNYRILHTRGESDRTRAFIF*TRNIQ*QYKYAKYSAVKSFAV
AFTRPIRNFTYYH*RCFNGLSFIKFFY*FSSKDQN*AFHEAA*DRTEEKGY*RSHARK*H
EQQQRNIIYEN*KNSW*SCRLHFAFFKSQNEEAFRKTCGCYYCD*YT*STGFQEKSGNFT
*KEKFIPRFNTRRTAIERSRRLKGLWNSKREKNGR*NTRGYRSSNDHFQQQQQQQKRKKT
N*QQ*P*KIVAFT*HYK*IGE*EKVNKN*KIVQKCNCQ*FI**KFYYATLQVVKGNQ***
QQLQQFRQ*QFKH**C***IC*L*TK*R*FSSI*FIWKW*GSETSTKNISHQKMIYSLFA
LVFLNNFYIFA**TIVLYTFDFVCIYVST*FCFSSCCQLYTHFHLNSWMRIIIFNFKVCQ
LEIINVFNVPFNL*FREWSWISGDLFFQGINVVFINMCIPQSMNELTWLHVDNFSNHSSQ
QSI*CNVKWYSQPHITRTLVQ*A*KAGLTGSFSFFGETDIEL*KNMAWRQSHFVKISWVP
GTHNDSSIVGICL*FMYNLFQLINTLSSIVVIARLVFSTKMPPLKSVNGPQISYFPIFEP
HLI*IFTRSITVPNLNTLLRQ*VSVCITGQKPQ*FKYDTSSKNLLGR**WEGIIT*TKTQ
LGWCKKTQRTSACSIWPKFTFINDSFA*IKILLFFFVFSVHSHPVPFCYEALSLILYCLI
YTVTYKFRKYNYSYAIVNISGNASIKVFFIFSI*RVTKY*V*ERRSKKQHLFQPVQCGPT
LRTQS*SL*GSCSIMTGPLHILLAFSNETNFLIESQSRPLQTRGERSLFA*SILEYGYMS
CNDKSFLPLLVSF*KGHI*LRTANKERSPLPYPTCELR*MRITRIHTHTSSIISPGAGKS
PVKAVKSLLTHDV*FNTNIP*VCCCYR*C*K*AKWYR*SC*KETRGLREF**NV*NV*GF
VY*GMCKTIEVPSRIKQGNKTD*KKLFR*L*YE*CGKGRV*HGMQAANSTIFQKV*IPRE
LRNGKA*FVAEKISVKVSQMVKNTFQ*KRQH*ACDTSARH*KWSL*I*IRCPTVFEFVDK
ICFIQIHYHTTGKIDIRK*NEFQFNAYAYFIQQCG*FLCRCNRHLSVTICSRRNCTRRSK
TL*RDDIQINPGATTSVGDRTFGTAKSKK*AIEKSGDYKQNNFRHCQYTERIVQSFNGAI
SKYKPNAEQSR*H*IEY*EGK*RIT*SETSCWKNC*NDHLWCHYHGCFYIVPRLCRLISL
S*DMCKMG*KNQSIINLLLFILYIKQ*V*MPSIIS*L*DYWHAILPTAITL*SIDVKTIL
LVMYLESITLRAKSGSIISTSTISD*FGLIEMSLVPRIFTNFTALCVKLW*RSNSEPKST
GSLSACVCIDNFIKRKANNFSVFGKFGDSVFVFLE*IIISPLRM*NCFFVKSSVL*ILTR
TSKMSGFKPTDILFFVLVSSICFEFFILETIP***KSSYCV*ISIVWPD*IYPLLIKTLS
DT*FISAIG*RTEDCSIVPTNGSSKVVSILFILCSTNRYSCEKNVGPSYHSGT*FIESNS
DLYLDFVMFSVLFKFEPNKPEHGINWNSASVH*KFSFNT*FSSD*IISSRCLSQLIRSAL
FKRIIKCFLHAEFLFK*EITFKIS*I*LFGPSNDFSHES*LQSITNT*TSGSKVKIEFRV
SLLKYLILPGVSISVKVDDGGSKSFST*ITFLNMENPFSLSVLVLSRMTLKLFEDEGSKL
LLFFCSSLIDDIEISFRSYKR*PSKVDLPAFVSPRNKHVKFRGWVAMNE*ISIDSVGGV*
RLIGSFFSALGTDLIFKFSNFSLKALSWADCIISSGLGLLKFSMATLRVVFGRLQGTKIP
RSSLLCFFKDRNDEFCDDSGIDVLNEFFLSFMIKFVNAKSSV*FMHGSFFKKQ*WFISLI
AFHDSSKLSLSSGDFLLVGSSFSLLSNVTDFPCFSKSLFDFFKADNFKLNETLCWFGVKS
LLFTLSFASSVFRSFLFVSALLSLVSLFLCSLSSKDALFDVL*DWSALKRPLDFSILFLA
NCSNNDMSGGTVSFEDHLLVRVL*KGL*VYTSNLL*YIL*YTNVNLVRVTQHFVLYFENW
KNSAS*N*YQMEKSVSSFFS*QVLKRAKTQGCLIVENHSDGRL**CEILVQAGSSSWVTE
NPLLLPNMPKAM*RCKRISIT*QIAISFKED*SSDS*GR*ALQYPV*KGISTVIEAAARR
KMD*C*QSIQRVCSRSRSCTYECHHASFFDAVCPVPRPRGQGRRGYGY**YI*ER*RSFA
YQDPSLIFIITF*RWNAAKSTRGARSHSRRAFEKTTQSC*ATN*KGISTRDEIGN*RG*H
SETCSSHLPREWSGK*KEKEGSSTERWYQVPLIENFSFQAMRLAKLFEQAQICLEGSTN*
YPELLLPVYTY*VRQ*VMDTSSLMPMKVKPAQVLSRIDKMMCW*YQKRTRKCIQVVMRKV
MMMMLHKKKGFTLGKVR*NHRSLRGRRL*GWNNHNCGPREGSKMNYTPSKRNQ*MRQRSL
MK*LRSFLRNC*KI*IRRTKVVRSTHLQDM*LSINWMSQMKMKRHWLKL*KLRKGRH*KI
*GKIR*KEENLEFNCYPPHKILKHYHQRKNHPSYVQKTVG*IERL*IKGNI*HTT**NNS
TITKLIIMFIYL*SNNENIY*SLVGYSSEMQYDITNGMQTPIKT*TDSS*GKTTSCSTLR
S*S*ESPPTNAVKDAYSKLPPLISRRFPLIQSIVGE*LRFKRDNTMYPIGVDDANKKTLQ
ITSHFIKFCLDTIKLVRERTAGIL*ITIAINTTMSSESLFVVVPNAIPSDSP*MNKAKTT
LFCIKFIHICLGWFIISFQL*NLTASCV*TVCFLETHSVTNLSRT*TPRNPINKFTPTFP
SCSTHALIPSGITNINDVPNNIPIPNCDRTAIFTR*LLTSSLIV*VSAFVVKSEIESAPS
WFVTMELFCLSI*YNGISPMRKVAIKRKLASSITPKNFIIIGLGNTSFKPRLFEKFLCS*
TVSRHFFIVISRKIL*IDMQND*PCRINLLPRTKNTPRCLPQGIQAWL*ILPF*KQLN*E
RGFLNLENICKRKGYSQML*EYVILILRSRLCALGTRIN*ILRDRITNDYIILDT*RYWI
TSVRATKN*MI*NLVWTYHKGYLS*NQVISNAIYDVQGR**N*KTGKGHIKHVLVDCNYA
ITIAII*DNKNNSLKITWFKNRTAREVI*IH*RRPK*QKKKRIIMF*NRYQRRRLKVVPR
KLI*LAICR*KYYLSYSKGLPLRSLLRCR*FVTNGGTKFCII*TASKNSTWHQ*ILKIL*
SLWIFYNRISPGRIENIFFHK*KSVLESLRKSYE*LNYYSVKCRNV*TSNGLYCQCQH*L
QHKSLS*WLEEAQIFLQGCWNYLS**LIGLINNMNWRYCRLVLC*KK*N*FLSIHWYQFS
TEIIALGGMEVSM*WPVILICRYPLRIMMNRE**KKR*FIVS*RR*H*YVIRRKLRIFHF
VVLY*EASFLYCRN*R*LV*HFL*IIKT**IFNGY*TSQT*KNYG*KITTTVNSVSFCNC
*NFRMSGKTWKS*PLERTSYIQLLIWMKISLLRMTTRCHPCYFTRKISKTWKSWI*WGHR
*VVLR*LDYASRNTWMVGN*EV*TLGIAPTSSSQIITLIQQG*YWM*MQF*RDSPSWKK*
IYRISAP*MIVR*SHSLLMYHFWKI*RGLTFRTILKLQEYQYMNF*KNFRWIMTTKREVN
HWHI*ILTDVPKCLISQLI*SERRT*LLKWIVFMKEMYGENLELIHIHTHRLINH***CS
ILRKILRIFNITKWHVPFGVDGGENIESFLYKNVLIVFHFNFEKCLNCS*NCRLWQPT*R
PWGTCLD*IKCYQMNRFQ*PVWENLLSLFEHHKRKLFQIFFYFSSSLPTYFDYNKKIFF*
IEVVMEPSMVISLAVN*MHRWQTIKNLPSALYPAA*MKILNVVEM*KAMEKAITYPFSSC
*R*KMEKAMAEEEIFPVPLFCWET**LIVNWRRILPSQLPASQHPLWKEI*FAH*IEVGR
IVKGFLLTKRLLFSPLGM*WPYPRRILGHSYFESWKFSAK*LLHLK*FGAIGKVEMGSSI
LRGIDQPLIDRVKL*HCQSIVVKKGVSIWSSNRDGTQAPLGCLKNE*FRRKKI*RSLLLG
F*NGR*FPFQFHPQRKCLKTLTGERHVYLPGRR*CGRH*TFQKDEKWACHYLQIRP*ISC
LINVNLLPPTL*SFQCEDLSRIAAWRGKLQVENKMRIRQTR*ERLERLNCLVVSAVRIWK
QARL*YSGFFQSCCRLP*RSSFLKTKALC*SKVDY*TRYRFGRTSIS*LVSFRWEIWNCR
H*RC*TPY*VHWSTRREFPGSCGRKICWQQWRQHCYR*SP*ASGPIQKGRQEHQCGKGRK
CSHR*AREPCALCFFSSVAKYRGDSDRSYLTDGSAR*ALLETLLGSHV*FVLCRYASACK
D*RYSCCQDYGPT*F*SDKAGGGSREWFSNGAYGWSSLAAAYSYTTRTRRLFSIRKVPLS
RLIATLCHSIDRRRWRVFSGKTNRI*AAVYGRESCGITI*RAMMSLWQECWKVRSIWIKE
ILLLARY*T*QRNRTVFLVLFMMSFVSYCFRILFFFFFIFLFFFVLYNSSRCLNDNS*FT
NCFMTSGAKGKGEKGSENFKSRTKKIKKTKQNKTKQRQNKAKNLMEESTTRY**QRKIVE
TLKNMSLRTPKRSRTSDEQEQEQEQEQVQNPDTHVNNEHQQRPGPTTLLSTPVRLKNGFG
TPSPPSPPGITKSITKSRRRPSTTSLQGIFMSPVNKRRVGITAHGRVYDHNDDGHESESE
DDENEEENENQKKYDGHVSMPLLPPTTPKSRRSEVFLSPSPRLRSPPTAARRSTGERPIR
EISHTLRTRLNYALVKLQNGWTDKTLPELETELAPAVQTPPRRYHNRFPDSADAGTSAHT
AFLQALGGHPPREEATAVETLMLLSSPTKKQQHRPVPATSAGEPTDETEPESDTEVETS*
CGSTSFFSAISELVQPRPLLHPLAYI*SA*CAC*KSSLVRTLLISAYPPINIRG*NGTEQ
VQERNENL*R*LAARTAVDAVCDRSPRAHIRCVH*RRAATPLSHCH*A*PCVFARQRHE*
GGMGVLFAASGSRRCGGQLCHRQGFVDRPG*PR*FCGTQPRQTRHQFQLDRRGPRRAQDC
HMRVGQY*QPPGTKRSHRPLDGRVPGSCV*RPAAQSVSFAHLDRACSNHTESHRRREARA
SARFSADPRKSL*LPTFKDVRPFR*RVRICKIYEERFLFYQCAQPNPAKHHRF*EDKSLW
RR*RWWTRSHEDGAGSKSPLLHEHADFCAFPDQQCEVCEEADYPHCGRALQLVSSAKSAV
FAENSTELPSRCHSRRLPLGQR*GSGPGDRED*SPHPRVCPYLPAAVLTHSAIDP*RKSG
DV*PGFRLVQE*SFG*ND*TKTVNTCVHYYIYYSIIIN*RNLWHWRGFFFFCFPCKRDAT
ISSRTNVYPSFRQTGNKYFN*LRRKTLRNFNVGATQYQAHALRTLNHTRPHQTLPPKHEL
AVFGLAGFLLRRVNPSCPGNVQQQTTKAG**ISQENYTSEGLKF*KHLGTTSRKCLYSCS
VYCHSARNWLFSVSRARIRIRHHSGLLV**SSGCKIVQFRYIYFLHKGQFGGPF*DHS*S
VPVFPTKQCS*IVHLQTKLSLYSGPQRDQYFH*YWLRKNEANHTSH*AVLASKRLLFTLT
YGLDSNYYLDNNYLHHRLTLQKAVQTHVLHHIFQDHLGNLVNFFHHLHDQCLYVQPNQEY
PIGRRWS*GRGYVFLAQ*IPTPIRH*NSSHGSYLRNIGRVGCRIGQGYTILAVSFVSRDQ
ESVLH*CYFGLLLCLIHLCLLCCFDNRVHDKESCLPFSFTKVIGTIQISQFFFLFSP*QR
DGKLY*IKIFKKYKRK*NEIYILHSASCPSLSR*NLVSSSPIS*FFLWFVRLPSPPNTPF
LILPMAPTPPPITVVPAFKPVPSPLDAISPTFFSLLLTLMVYLGLKLKAKCNIPPS*PAF
SNPSTGTSNSVVPSTLTLFNGISAVPMVSSADVESQSMTLILRTSFKRLLI*IVPSSFHL
GFKVFLTTFVL*AQSSSLLM*YFKYGSE*PFKSDAIKFSALLDIIVKSPEFVIRSFAGNC
FVSIGNHDIWSISLALPSPERCNIDGL**QFLTNSCVGSSTSQTHFSTLL*FLFLATLKV
VMDLSNSFMITSPDQPFLTILDGIRGLTNLG*PLSSKNAWTYSPESGNSPLRTVTARTPW
LYCNNSGKSNFCLLLYMSSNSLTSFHS*SNLALSSLEIFFSSIADLRSSNAFFFLLTLSK
SWISSNVKTGKAG*KEV*YVIVPLGFFLGITRRPTLAFSSIVSSYLSFSSFLNKS*TLTL
NSPSERSLLTVSTSIH*SVILWFGEVTAT*IT*FQTGFKVWLLKSVLPFDKPLTKTLQYG
SMVPNFSKFLKSFAFSMNTLMAPIGGV*ATELEPISSLTGLQYVVIFMSPFWFFNGIKFL
FTWLLSIKSFRV*MVDPISSPLPSLTTNLYLVLRRSAITAS*SEFHFNVPVSVALPVVNT
SLAFK*TST*AVTFCSSSAKREPSSTTTLAIPVFKSGSSSTDPSGNFFSSKVGKNLKSKV
NSPTGLEFLKN*AFKFLCVVLSCKVFKLY*ILPRTLSFNFARLS*TLMVKGSVNEFNKTY
RVSSQTGFNVSLTVLVLAIDISLNSKDK*GSIDSFNIEEVRFSPFAFLTVISNIPMDKLE
PDKSCGMFNCKENGGNKIGPIYFLAIFCISVIRPGIAKISQLKMERPNKVATKSKSGTFS
SWILTVST*GKGVINLNFTLA*ALKAMSDTETGMVIPKILALTTANSLT*FLTCLALMSH
KS*GVKEIPQSITTTSDAVFWKVFTKSTLGGLTPSVNSSIHS*VINLGIASLVAICSLAC
*TIN*LTEGSKMGQYLSKKAFNHSRDS*SFSTFCTVNSFWTNSLMEPLYFLAEVLYNNEV
ITMTKKADPIENL**PSANDATPPIKKMATE*YQSP*RLSGMMLSKKVSLVISINSSSKV
NSSLSSQPPICFQPT*EASWILLLKLSSLACAAFSDDTLLLDSVSSFVFGGSNLSIPFML
ATWAVSGFFGAVTPVSSLAILYVPRN*SFQNALAIFFYLSYSSSIILLILQQKKNNKLRQ
CYTSQLPASKSKLE*PMLLVDNFDGRLYYSNCSNIPVP*LFEGPFVIIFHAAFRSPKLLS
LLT*IVFSLCPLF*NENNG*NWPKKGASITLLRYNCTFCHGNEPTSLMRFSMLYFFF*FL
ILLFL*LLVLWLFLCHHLLSHDHFCYLLGFTMIYTFLGLS*HIFIVIISSSFVL*NNKVR
LHGQVG*GVRLLIARS*VQPSLGSLIF*FFSYTVAMSELSHKS*KYVVNLVSILRGSARA
YSMQLSLISGLVRQ*NSVIKYNITRTGALWYQPTATCTCQFLTNSACRKTMDLLDLRPPL
RDRFSGLR*I*NT*LIRSYLLFTIPMILFVTILRFYLQKL*SWLMKHVAGTLKTRPTKEN
INLSLFFHFLKFVSGIPYWPLWKCTMPNFTKPEI*PHNSYVNC*LKGRRQETCSFFSCSY
CCVGT*STRTMKIKNR*MPWNLPQICTVLQ**DRVDFSVV*NGYGEDG*SKMAWIPQLLS
RTIHWRKCH*SLISTP*D*RRLYTKIICR*SSHFCF*GFIPWWLMVRTLRESNLSIC*KA
YFMFSILVSSWMSSLSFIILVMRTYRFGIYLMIPHI**SRLLWGSVQ*A*RPLMQNTLQK
IGIKYHIESYPVQHHLCGRDSYYTLNHKGLLGLCWLS*NI**KNPLYFSSFYS****DSL
KVS*VWIPQMVREISPDPSWVI*QSPFWVLVVLMFSKNSLPHMRQYCIMVTILLFRLSF*
IY*LLCIRLRTKKLLTMQMTSTWL*CHKRR*DTLEHLMKMSMFLH*T*LKCS*HLSFVFF
HRSVLKI*AIL**Q*CTAHFCCLFLLKKLGRLEG*NITG*KG*TMMPMNMILHGI*QMAT
WMMMTVCFLITEILA*EPPS*RIPVR*NCKEQQSRKMSILKSLRSGIKTLKNAVPPSNSM
ITMTLKMMLVKIKMKSKSSLRKWKT*QL*LPIYSKN*T*RIRKSKRHVFKYCLINFSEIH
IYIYILLLIATL*I*CSFNLSLFTILTNPSPDFRHKISLYFGLHENKSLTKLTCTNHFET
YIKV**KRLAF*KII**SNAVKKFTNYKKKRKTTITVKNENSLSFLGTINYDFHLSRFED
LFISICPDFFFIYIYFPLSNNCKHCLRWSHH*QRSNPLFDCSTHVRYLHYFALQPSSVVS
FHRFPKIHR*HSLLSLHLFQRTTSPFLPLAFHLLPLRLFFPHLLAAYRSCYQLTQ**YPL
MPVHVIP*PSGAL**RIVVL*RRILQEQLVRFYST*VLKMQISLAQQCPIFQT*QYVHL*
*LFE*GMLHQWWAPYFRQNH*IQTLGLLTIYQLLPHPTVPTLWK*LMCSFFCVIKGIFFY
SLDKSTILLFIFKIVATFIR*AARIFTSLLFLCLFGDIVLAKSPIMQTEKTKKKKNTYEV
TRN*IISRLISIK*ILWYIPTSA*VYIVII*VLALLLPPGS*LLK*HWRQLRVFQNHQRT
PLLLSSHLCIFYSSAMVYLPMPIHILFFRPHLMHF*LNEWRRFCLQ*DTLGLILMVSSNY
YPCT*MPVFVLPCLQIHR*LLVISPVLPSQVPDSYFYPST**PRKQFLH*LVIRINHPNP
SP*I*CSHQFWQK*SLVPQ*HMGVS*NPLALF*NKVWQLQANPIMVFHRLL*SCSDSLQM
PWMVVMNPIFFRFL*RLVLLDVLS*FSVLHPNYHRSGRWIATLPSNCPRCPNHKLKPLSL
Q*QPLSKLS*WSCINLIVHKNQKSLVKCLQYLCCLDLETAS*TIRLQDHYLVSKNLSKLQ
NRLIGWGRNGKPFCSGHIPDLIDTLHNGLDL*IIFPK*KDHHVHQKFQKNTNPSLWTCHP
HFLSEW**FVLRDRLLLDG*RATVPHHT*IYQCHG*QNGFPLYHVV*PLF*NRSR*EQIG
HSETVDSFVSLFLLD*VTAC*CYH*YL*NNLLFR*LYQGRGSF*GNSRSRSTVGTRLVEQ
CLEL*NVMI*IALSLNSMCCWHVMLNMHVGETSVCILYQIDI*IEP*PFSL*LRF*LRET
WRD*EK*KHFFC*KISVEHKFN*SSNRCFFSCLSHDFVYPPIDPFFLFCILCRKK*ILFF
YIMKGR*LLITEF*SRK*KCMQLVANT**LRM*LCKG*GNLVNAAHHTLNSTRLQPLRVF
LKLETSGGNELARSSSNMMNCDDNEKIFVPQR*VSENRQYIFF*SMCFTISRKQGKPLY*
*TSGLYTYKIAGKLYFEDATKKGKTGPSGW*EEG*CRQDVRYEEQEPFYQSPKIHQTSAI
TIRPQERRDEVKETRRKKAQRSRRS*TKSTIQPCSRPKGSCGCRSQVHGLCSVQTGEL*Q
RCQM*VLT*LERR*KNGKERFIPRYKK*KGK*HNGQLG*RKAEKSYPVEAR*PKDHHRQS
MQILHRGRGKR*IRLVLDLS*RR*QMYVQTLPTRGLCAENQRAKEAREGVARETAKNYAG
GVYRNRKRETRQIQANTNNNCQLRPMEEGPRHRKD*R*KEVI**EETYW*RNHS*DERRK
QVI*DGQRRHARRRHPGIRMGSY*IHRCLEEG*PPRRRRHQGLR*R*QPHLRHQKSQLRH
ARIV*NSYRLNCIYATVYIIHAHTPTQSMSRHVADHAARPRPMLICRLFAPFDIPRPTPP
RC*GVFSPRIRPTISGIKSARVLLSISQSVIVELPFTASLCSLGG*GYILRGPEYMFDAS
LLRTLPSVTLAPLLYACNFCYIIGLSLFLI*TFIIGHPEFLLRSLAIFLYIRFFRLYICT
ETAYC*PLPRGR*KGIDS*V*HYRTNTNKTIEDKE*VQDK*TMTHITLGQAIWASVRPII
KIYLIIGVGFGLCKMNILTVQATRSISDIVLTILLPCLSFNKIVANIEDNDIKDVGIICL
TSVILFATGLGFAFIVRSVLPVPKRWRGGILAGGMFPNISDLPIAYLQSMDQGFIFTEAE
GEKGVANVIIFLAMFLICVFNLGGFRLIENDFHYKGDDDEENTLTNDDSAQQPTQPIEGN
SSSSSNQDILKEPNESTVPNSSQASYISEKNKKEKTELSVPKPTHTAPPAIDDRSSNSSA
VVSIDSITHSLRTNHVDAQSVSELNDPTYRTRSQPIAYTTESRTSHVHNNRRNSITGSLR
SIDMRELPAEGMSDLIREYSNVDQYGRRRKSSISSQGAPSVLQADGTISPNLTRTSTLQR
VKTSNLTRIITSDATVSKKDIETSGSSLPKWLQKFPLTKFFVFFLKNCLRPCSMAVILAL
IIAFIPWVKALFVTTSNTPKIKQAPDNAPALTFIMDFTSYVGAASVPFGLILLGATLGRL
KIGKLYPGFWKSAVVLVFLRQCIMPIFGVLWCDRLVKAGWLNWENDKMLLFVTAITWNLP
TMTTLIYFTASYTPEDETEPVQMECTSFFLMLQYPLMVVSLPFLVSYFIKVQMKL*SSLR
KKQDLFMHSHSHSHNFISSYN*IRV*FYSCLLVFFYQRRIHLFQIL*SFIV*K***KQNF
MLFLLFIQFHF*LLFKKITFSRSFSVLLIFFFFFRT*DFLMERKKVIF*LFVNHKYPFH*
FLSGIAYLHIKHT*LFHVYNQKL*III*SLI*IN*SLSTTQ*HPIVMTNLLYLDVLNIVL
FII***INGNIFTIVYAKLCFYLNFLIKPGLHYRCSIFRPNFHYHTRIFWAYTFSSHKCA
*I*NDTMLI*QL*NN*SR*ITQDGIMSFLTPN*AH**STCFGNQTTTNVTVNIFNGSLQI
TNKMCQS*NFNGFMNTSQNKQQVQIDDLSL*IRATYVFDKAQITSSQIA*SVIHFALHLT
FELFCDKGIFVQLVF*TVTHKVVECISFRTAPNLTEFSINTW*ECLWINY*NVSTYRNNT
RILNLDIVSSTYIIGVDFSNYTFPQ*KWV*I*VNRRNIQIRP**YKRIEVMLIDITYLCT
**GYG*VPF*NIFNCINPWSIRKRYHDISNTLENIFSKRARCIVFGRVYILLLIFESLNQ
TRGSIQ*SI*RFKLQI*IFYV*ILKAN*KLLRVSKNISKAE*AS*STRINS*QTAEHKAQ
SRCMRTYREKWTIIS*LQSFFDYFACIQ*RRMCHCYVNIRCYIILCIYPYNTRCHTNPST
WFGPKFLL*HILKHRYC*RILCLDF*ENCNLGYQTFVFLKTFVYDIIIIQQ*VQFSINKY
SFHFVTLNNINQAF*VLFYDRLLNAW*GNYQ*VTVQAGHDHRYVFNRIFTHNNNRVTMLQ
WNFRTYDFFQKACDNFTKTCP*YLFVNVIIVTS*RVD*VCVCTITERRFVPIIRNSPFQN
L*NRFEVCEFCMASSVNRLISVINTTAL*GKFWFNGTAITICWFDHSVFFL*SHLSQF**
MLG*YTLIIVR*MGQKIQYDIIELKLYKLCTEIIV*KLLLYRAIGQFQRTISPR*SISRH
N*NAHWLDFMKNPKNSKNLVS*IIHFRF*FVPLCFCKFH*GSICCFAIFTLFFGFC*GAF
YHHN*KVLFFMVL*FKCSNLKNCIYCPHNCFSNLL*IVGFNNSFVSRRCFAT*TRNINSL
SAFCSSVTFRLSRLIPFFGIKKV*CVSPVR*SD*SIL*KHIFYE*KHVYLSVMNKPHKLG
SHKVGICRTNIQNGIQLFSNCLRFFVSRHFILCPRKHFGVI*FCFEHKFVHFIHLVKFVG
DVVRRDPYFSNSEVLHQRIRIWINHT*SDIRNWEAKCF*FKIIFEGA**INHSSYATFNL
IKLQFLAVYKQFILKP*F*IMYWKVL*VS*LISYRYKDTTKVQ*R*HGRITKWCINTS*I
FQPFMNNHLAYIGIYSGT*G*T*LDATEIYFVLLGKS*FGIFQIINNYLLQL*LIIQ*NV
GSKFINDIFIAPRSL*YTTIDRYHKITSKKIEKHTHYQTSRSSRVQTIQDNKP*VGCHNF
FVKWLPDAL*FLFPVRH*S*V*NFCHRFKLVY*DVMLHDDARKTT*RCSSKLYI*NIRYI
KGRRSFFCLCVRP*VISLDKFDLLENIVLNQFNF*MI**RIQVI*LSMTCVRNQNKFRIC
YFNYLKDLTQRIRFE*DWYSCHAGYETA**CNSKFDDIIFIVP**NLIHFVKVTLIQFMC
YPLRFQIKFIPCDERFFAFRIYADHRCLTIIMFKASP*N*R*RIRHC*VSTASIFGSSVS
W**WYHRIINGILH*TVFITGTWQ*RLQRSCISLAPPSGSIVRRSRVYSCDTIDRMTSVN
*IR*RRNG*CKTCISSVQMFRLSRIGRSKRGIRPHLGDFKFV*QLFSFGLITLSC*IFIL
IVLN*LI*PTLQI*R*GRRNRKIHWSNSMPHAFTQN*ITLTPSLRKQMLNLLKLF*LHYK
QK*NILESNRVLTISSITRPNDGTYKIMKMYAALKPYLQKHSKTQRTLN*TETLQLL*HW
EDNWDLERKKGKDKLIVEMGNSISKVLGKLFGSKEMKILMLGLDKAGKTTILYKLKLNKI
KTSTPTVGFNVETVTYKNVKFNMWDVGGQQRLRPLWRHYFPATTALIFVIDSSARNRMEE
AKEELYSIIGEKEMENVVLLVWANKQDLKDAMKPQEVSDFLELEKNLKNQPWCVIGSNAL
SGQGLVEGLSWISNNTNVPKK*TLHLLVLNLHTPIVHPSFLLDCTLLKRKLLEKKQYPNN
*IALIIQYKKWRHCCEKSTFTTVSVFAFDLLTFR*LQHYRQNYRSRLLKRCR*INLFPPR
PLTV*FLYAIFLDRKFHRNPHR**SYYCQLQQDLL*QNLLV*CQLFQHAIVLIDHS*PSR
MRKVQFQWEHLASSSYLNVLVTFFLNQQRQ*RF*H*Y*PIFLEIDKHHHL*LIVNSHPLH
QHRQTLYQCEDTVQWSLIATCYPKSSFLIGILLECK*I*TLLHKI*GHANIVQFFRQHKP
LCYHYQFQ*FCDHQILNFHQLLCMLQLSWHPPKDCPKILTHQFLGHRQPFLSYVVFI*GC
SMR*PSLCNTMLLIFYKRKERPSTKRINCM**IETVSHCNASRTYIILSKAYVN*HPITN
QMKFHRVNRFSLIAKKFFNSSRLFTASATSNLGHAITPISPKKRGGMKLVHHYNKY*TQL
IHLRDLYQRWLIYHIWQHPRFLVK*L*CGGLTGCHCIIFYRKRLSEI*T*LINAYQVGNL
SAIL*LC*KLCKRFSLQEKVL*TLSVPKQKRYYDRKCQIRPSDAPFFCYS*SHRQIMIE*
YHESLQETILNLMRSQTAIRIKIMFQK*RS*CLYQPCMISYCACLIYARFSTYGSITEGA
QEQNNMTVIHFKPIHNEPYHTQTYDMVLKNEKNSLFFSVIIEEKTVRAVIFCHSVTREKP
NVLPRLAGDHGSA*DFSYAFLSPITLFRRGPRSSLSFSLAIMFLPAS*TTVWQLLHLP*I
S**SLYAIIQLLR*NPGKMSNLITLQQRIRF*LKISPCDLVYILF*ES*KEERSSRTTCL
LHKPRFCLKLQLNWNYKLLKLSLNWKILLQN*KLS*DLCNSSPSEKYVINLNLNLRIMES
NKGKKCERDDTRMFQSRKV*KIRTRTQMYLADYRLNLDAKQIPYLQEKAYSSV*EEGNDL
LDHAIRSKVLIVNYNRSKF*AVSSMHISFTSYWRQLFKYSKYHLIKLTNIFLFCFPSFID
RRCWW*EGFGHFCSSPIFGWFPQGSN*VDP*IGKEIPRPSCHLLG*KKNLAKAI*NI*TS
PKETKIQNLDCCS*QDLGRLSLPN*NRW*ES*IFGWW*QDPKGFVRLKGCPTNRLQIGIF
PSCLQQIDW*ANCFRNSK*NSLVNIIISKSLLLVSNNFVYFIAQ*DNKNSKFQKKILFAK
I*IK*IL*QLCIVTYFFTAV*LPLNRQVAIQTFIYVVPCL*NFRICWS*ISLRLMDRWVA
F*VSSCHHN*YKEL*MFLSL*VFQNNYKNLRPRLSPLEQLPFSQFFLVQSSYHVIPLALL
IFLYLL*NRHMCISLMQLR*RRQCFQ**LRICIPLLNLPKVYL*ASVILAPSLL*IRTLP
KMMGNPAQYCQAHYLL*FSIVTNPFSNPSVTSMSRYFHSVWSY*KSGKAKQLIEVNRKEH
*L*IRLCTRPYFTVFFRKEKRSALQIESFARKLFVRCYS*YVN*EKPGQNKTILGSCLQI
CLP*NRYPLSRLYPIKKKTNYLKLLKKFHMQCIS*RNIGIYILQKSNTIPNYITDIYLLE
CLILAIFLFAITPPPMLMPLFVPIPI*LGADCGCPKEVVGTPPAPPKMDDGFVTFELEPE
AAFAPNISLGLNALVAVLVIPPFNPLKLILGTVDGVNELFVLKDGVCD*CGWLLEPANTV
LALVLPFILNTEPPPGVELFPVKLKAEGTLTFCAFVEGGLLNKPALALVDEVADVKGLRP
PAPLFPKLNED*LEAAPVAAVPELEKPNAEPAPFVLPLAIL*SGFPTLNVPAILVPEVLE
VVVVPLPVAGALNENDVEFAEALVPLVLAVPNENADLDVVLPVASVGLPKTGIGVEEAEP
SKKEVGEFDFSLL*LNFVKEKPFDSFSVFAAAVLAVDFIDSGAPKLKDGFVLVVVVLFVV
EPPKVKDGGVGLLSVSLAGGLVKENEVLEPGGSLAASDLPNENNGFGCEVFEDANVKEGF
LGSETTDESF*AGSVKEKVGLRVLSSVGA*TSTGLPGNENEGLAASFEIGLLLRSSSDLE
KENVGFALPSEILFSLVDCPKVKVGFLTIVAGVSDGLVCVSFAVAALPKVNCAEESILLV
TSAFFPNVNNGVPSACLSLAPKTKLGFPDASFSDSPFLVSF*SPVLPKSNKGLVFVSSLT
GKRLFLLGSFSSSPSSPFSSCLPKENIGAVDFGGASDSV*FSLFSDVFPNLKG*LAEVTV
SDLPPKLNKVVEGTVLSTALVLLAFWLKLNDKVGASAVFVDLSVFPISTLDLKTAPAEEV
ALGEVFLDGVSLSLIKSKPTVGKTILSLSFLGSIFFFNVGVPERSELGTKLS*IGAVFAT
VEAGPFKSRFF*GFDNLLELMSARRSSISLVRLGPVARLPFEILLLILFLFSLVF*SPPA
LPSLSLLSFFCIASYSDKSYSKFADHTVPFD*L*NLFLLDLFFNDLRMGSPTLVSSPLFP
ANCLVQEPFLIGEGVDDVHRYDPPSSLLL*EPNITDDVIDGNSVD*INPSSRIFLTLCFS
LNNLSL*MGKIGKSGGLSVFSVPYIIIGALLLF*VKLSLCCDVPDTLFLLLTCSVSSTSD
SSK*FAYERFELKTFLLDGRFLLGFVKNDFKVEENDLFSTRGEDITEEVFEDMND*KLSL
TLCPYNPFEANILSYLHRYVVSLLSSSSLIFFKCFLTLRNFVKEKN*NEKAFQCHIIRTI
DHVQRQTLNIKTRA*KPGLEN*GIK*ALHTRDLYLVSAFSLRGVV*ISCRTSGYTHCIPP
VTPKKKPWLSHVNEYRTRRPKHSRETSCQRSIIGGAFLLLFCRFLV*YARLLYFLILRDI
FFLTKISLSNRSKVLHQKSF*GIESITKMAKIMIPASKQPVYKKLGLLLVAVFTVYVFFH
GAQYARGSAPSPKYSTVLSSGSGYKYSKVELPKYTGPREKATFVTLVRNRDLYSLAESIK
SVEDRFNSKFNYDWVFLNDEEFTDEFKNVTSALVSGTTKYGVIPKEHWSFPEWIDEEKAA
QVRKEMGEKRIIYGDSISYRHMCRFESGFFYRHPLMDDYDWYWRVEPDIKLHCDIDYDVF
KFMKDNKKKYAFAISIKEYEATIPTLWETTRKFMEAHPELIHENNMLDFVSDDQGLSYNL
CHFWSNFEIAALDLWRSPAYSAYFDYLDREGGFFYERWGDAPVHSIGAALFLDRSEIHHF
GDIGYYHVPFHSCPIDTSIRLANKCDCDPSKDFTWHSYSCTTKFYNINKLPKPAGWQNHI
G*LYCNQPTLSLYFPLFLFILFKETE*IITLFFTYHIYIYSIALQI*TLRQQRQGNRDNP
TDIFYHTLNEIAEPKNNKKFPKGMPEKNGRQVHLTKI*SYAILLEQ*MSHLHT*KCGRIG
WERS**SRT*TREKSLDTTSL*INFLCGGKHILPRGGSLQFCLYSVYGENS*PHRHTSNT
TSKTHVQDIDRFIFARILTRLPTIQVIF*NFIRCKI*S*ARPISC*SG**TFK*RSYATF
FNNGFSRLNERALRRCLQDNLYSFRWRSH*SGRNSADKSCCSHLSHS*LVTASLLVIKSN
QFLTHIVTPERNSEYGSNT**GRDNTFIEPLYGIGK*CALYLSFCFFYNICNGMYRGIRL
SILTSHFNQIEGMTRKHRTYPANSTGHK*FDIFAYRV*FYRWTRLGQAPTLFFQ**RF**
*SV*RHY*HDDVCGG*ESRTIRRIQGKPGIKTHIERN*ISAISTVQASAYICA*NISIST
KGIIPSCIFTLKSPFVHRLIAASGDPVTPDDWV*INSRPTDPCIKLICGY*EQ*PDDIKR
VATRNFTITHSRKSSDQKMAGMTLFCFPSYTLKHLDIKHALYCTINAM*RQTRLGICITR
TELLLHLAHP*SLCSTLLPVR*GVAGKFTLAQCKPVGKKKSTKKKKETKNIYYM*VYGHL
TTNFFNSSQDYEFFTAFQVFSSFCFTLKGLYFMSLYGSLNLDSFLYGVSIIICLVLSCNA
*LTAATIDFGLAISRLNR*TKFSLFRTTCREINQL*ESIR**LSVEVALVNLL*QFNSFN
HTLWTNMTLLSKILTENKLSSMTKYPFWTF*ILLDKKSILR*ENST*GLGKVSYWSIPSP
LEIPLMSYCLIISKFKE*KILTTFL*SW*VTNWTLKMKDKSLMKTGYAWPSS*MHPF*KR
LRNKPST*TRPFIALFVW*GTTVGNTIA*IVNWIIRMK*EIRS*PHLQQRIEKKRTTGLM
YSIIL*PMLALAPVQSQPLTITVKLLNELMKRITLIKTITMKEIPSTPVTATEIEVILVV
VIKIMP*IREVNSLLSHKKIQAPTLEKNLVVVVV*FVENDPALLI*HGFDCKSILTCSIG
FTSIFLYPFSYAVYLVKELLATKH*Y*WLICHLL*AFYNVQL*YVLLFSYKVYILYTYKH
ACKHAGKPFLNL*NVNKRNVKSN*QQ*TRQKLCF*KCLENYYTIVTANSSIGRIVPHK**
IPLKTH*MENYHGSR**MYTGSPLIIPKRSRMYQLVSV*DIFQFGQNMPS*KS*KFLENL
LRLQMTCWLLLVCLPLVLLPY*SCIPRYNSFCCVIAL*SIAFTQILLYLFHPLKHVILYF
CPHRDFF**RYTPNHCTYDTSANSRGPSTRQIEPTSFYRLVISSVMNWLGSSIGWRIRVF
FSSSKS*WLVKKSPLRCPNETALINSFTVNN*NENPSFSFSFLLQSISLSFFLLRTWPFL
CLFFVVGKCLFSYNQMGKNINDASRKSFKIYWNRNFYSRTG*KPRRTSKLKGRKKVSNIL
HICYLDQE*PPPVVTF*IFFILFIFSKITVSRKY*KYNQRLPSVYTVMNVCKLKEIVPLF
PRSSFTDGVVSTGKSFRSWDTCMDNKACKIIAIVGIVLACILVIWLIGGLLTCFRQGVTG
IGQFICWCCRCSNDRNGNNTMPVNEGFSRVNMGVAPPSTVIYQPIQQPESAYYRNDAKND
TFYDEVKTPSNEVYELEEDFDLEKQKEKTRKKQQKERNKEGRSPSRVAPLVYEEENFEGS
SPQPQYDARNSFIQNAANTGSNNAHVASQSPIFDISDYGENYYYDNNNINNNLQGNSYNT
PSSNHRSPYPTENYQSYQGYKPNQSDRYY**GKYIFPLLLNNQSDILRSRGFIGRFCKNQ
LGISSGITVSLRLRKGK*KKIFQRVFPCTGC*KGAF*QVTPETATFKMQIRAVNGELPLG
QLVCTIN*VVFLRIKVIYL*HIVYLGADEDTGRAKLRSYKSILIIIK**YSFSLIFEFHI
TTFFFARCAVKTLYTFL**ILILM*RKQPGD*RKENRTIKNHGISINKLAN*YPLQKVEI
MSFFDIEAQSSKGNSQQEPQFSTNQKTKELSNLIETFAEQSRVLEKECTKIGSKRDSKEL
RYKIETELIPNCTSVRDKIESNILIHQNGKLSADFKNLKTKYQSLQQSYNQRKSLFPLKT
PISPGTSKERKDIHPRTEAVRQDPESSYISIKVNEQSPLLHNEGQHQLQLQEEQEQQQQG
LSQEELDFQTIIHQERSQQIGRIHTAVQEVNAIFHQLGSLVKEQGEQVTTIDENISHLHD
NMQNANKQLTRADQHQRDRNKCGKVTLIIIIVVCMVVLLAVLS**SP*TRIEHRLSGRPN
LIYLRKQECIRVYKLFFAFILLW*GGFLAALFDSKFPLMSSDSALPMCATCVFCTP*FKC
KGSICPFSFFYFVRSTLTFFQ*SVNPHEFLLATANKKRIVLLYVKSKNPVIFR*LSFALL
LLNGRQPLSRNKTLYALSSK*TLWALINIRTCLARKYLSYFNFRFCRTSLPVTKIRTERG
LIKMAEFLGKKRNHA*LPRCVRYCGHDPVATA***RLFCWRKFSAV*NLTVASRSSRDDI
*LRNVRCGTPTPLQLKSRTKHRPAGE*GTRLR*MLREELPNRTARKVRRYPDRSGSALIL
AQSEKGN*KKKKKT*SLTILFLRYTYI*RRHVVSLSGYPL*TSLCGDEKKTC*IKIVKAL
VIKLITYYTTSHLYHFRCTLLEPVAKID*TDFYKVNGDH*KQTTQATRQGKRRKKKYYIG
YINIKTS*VRHL*YIKRRKFSTCQMASVPSLCDILIPLEKNSRSDGDAESSNTVLIQLRK
GHHERMRSPYTIQKFYKFLKRAHCEENLEFFEKAHQFLQLKQNRSISEEKLLEVWNKSLY
IKYIAVDSPKECNFSQDTREIFEKCFANNEVPADVDVLCAISHVMGLLMDGYHRFVSSVN
EKKYSATYAHNDSATEQDLKNESTTSFSSLGVEDISEDRNSYLKKPDINGLSTIIQETSA
NTTNESQCSDRTSRPSESSSSLNTTSSTYKNTSTRNLQKPQNTGILNSGKGLLQKLNFVK
KRKSFKQPSGVICSHYNSNVQNRLKGQNSHQQR*PLHHLWRHKYLHPHRHYPIKRSVKMK
KALKTALKS*ICMISVNQD*NFD*VEQR*KIRFSG*FPRFILIHFTQFTSFHHAHIVCNF
SFYLILRT*HCI*LFHRHLK*EHWAQSSFICCHIQTLNIYLYSN*C*LFLLHGACYILHS
SILVPRAIMVR*RS**MTHIFPSLSALPKNEKKKKKKKKN*KRCPESQLQHSFASYWLDW
KLAVKFQ*CLTLLHEITILVFGL*GSSP*DNTIGTLSFSRVAMVKHSFIALAEHASKLRR
SIPPVKLTYKNMLRDPSVKYRAFAPPKMVKRIWPDKTIQKAPRWLSTDLRDGNQSLPDPM
SVAQKKEYFHKLINIGFKEIEVSFPSASQTDFDFTRYAVENAPDDVGIQCLVQSREHLIK
RTVEALTGAKRATIHTYLATSDMFREIVFNMSREEAISKAVEATKLVRKLTKDDPSQQAT
RWSYEFSPECFSDTPGEFAVEICEAVKKAWEPTEENPIIFNLPATVEVASPNVYADQIEY
FSTHITEREKVCISTHCHNDRGCGVAATELGMLAGADRVEGCLFGNGERTGNVDLVTVAM
NMYTQGVSPNLDFSDLTSISEIVHRCNKIPIPPRAPYGGELVVSAFSGSHQDAIKKGFAI
QNKKQAQGETRWRIPYLPLDPKDIGRDYEAVIRVNSQSGKGGAAWVIMRSLGLDVPRPMQ
VDFSNTLQKNADALGRELKSEEITKLFKETYNYNNNEHIYVTLLNYEVKKLNPERRALVG
QVEINDKVVNIEGYGNGPISSLVDALSNLLNVKLSVQNYSEHSLGSGSATQAASFINLSY
IKDINNHATSNMWGVGVSEDTGDASIKAVFATVNNIIHSGDVLLAE**KGVAYDYSCYIY
MYFYL*MAQKSNLFHVKKTSFSEVSKHFFDVCVESFFRL*FYYFFLLFFPWYHFLS*NIL
PRPTHRIILTESE*GFFEHYCNC*VS*E*CNLRLCEGRTVNIQYHIKKASSTLRGRKKIT
GAKNI*LSTPS*NDYLCFRRT*KEASHCIQLVCSCS*TGWEKAI**TPLCH*TSSKK*FE
KIWLQKTYITRNFWCYRTH*G*WPAVCWCHHWEIKSCTAMPRRDCEQNFCCRFFLFK*QQ
LGFY*NRLLRLSCVAGDCFN*ISRRLAKTSML*IEETIIQWIFLL*FRF*FDLNLTASWI
WSAFFEYRYLRRRIYVELFSHARNDHIQRSFGHKFETNLG*RGVFNNSYPWICGNFRLVR
*EVESCSYYHLETELEKSRNKI*CTWCG**GKRCQFRRNGIHYVF*PILLCFYTD*RQYT
CILGARYLFNQSKSTNYKII*SHPTGI*QTYHEISGKVRTCACR*FVINEIF*N*TFKTI
QGAFNSFKKIELQQRYIFDRIRFS*RNFARRLFRCQKTHSINIGLSFIFWLLFLRC*RKK
EHI*TTWHI*DQLFRLFG*NKFSSANYFFGCF*NFSRRFPID*FKFVHRR**FRF*T*HP
VG*SR*SNFPNIYWY*CFEVLIFKKR*NVTCWGIIRRHKIGQQNIY*QFHG*RKATKYRY
FVGKVTVSESSATL*SRKRIRKYEITKHV**VHINLQH*LVNRIIQC*WRNQKS*FIKVV
ISNR*KI*TRYCCFRSSRSYRTICGFDFER*LLEKLFLGKLSG*LLKPV***ISVVKSRA
NDFFTNFIFC*SRQS*IRQTSGGCY*KNWL*GYGWE*RCSVYKI*VRCHFILFCQFSSRS
RSYECRRTSK*LREHS*RYYFH*N*DDSSSRFDFLVR*HEL*NKSTERRRQKRVAQPRRR
IYR*TVAF*STYPRY*FWQCI*RLQRTNSQVPSNIQV*SRDRNL*FF*KGKDAVMDR*NY
L*RGKLTSFILFRCSDND*RPSASLRSI*SKNNFC***RETISQETFIHRIQTRASRRTG
FSDIGSSQP*SG**EH*WIQKLF*KFST*Y*SDNGTTDSVQRCFFVTCVFSIGFTTTCQN
SKQ*PVAYPHKETGIAPPTPTCS*ICISTCSFNIEGKITNTTDLNCIVVICD*KYTGK*T
IGAK*TNSTTRF*SKYINSKKYQ*LGFAYVF*G*FI**RE*IYTFSPRCKTTDTYSICSI
KRRQWAARSFAR**KSN*ARGKGQTKPYDFRLMAAIDPKMRICYL*SVVVVPFVSL*MNE
EKQGG*PGQVVLCDFI*INIYINIQ*EKRSALIRRAGFKAEK*DTLIYIR*ILVNTYGQG
GRESLLSINPQ*AFP*LPSFFYLNNILLLFNTFYGGEHDIYRKAWIQIQLASGGSIS*PT
YRN**RCSFSRTRSPASQRVGPLPFVLG*STRGRLRFSIL*MS*DCTTDS*AVRNTCLSR
KGYRGMV*T**KTCYSSTCWI*DTKQIFSRCH*PRMGLYINTK*KG*DRTGDVYEIQKIL
ALIY*TCRKGISKC*VHTVGHTRCI*DCPWNELAGIR*SSDVFE*KW**NKKW*LLIRQI
RNS*KKLRYYR*N**SNILYLYTI**QKMGFNDEWEYRVFE*W*RNELEF*LCGRSWFRC
*YQKETNDKKNQLTNTRSR*SNGSRNRLYQC*YSQRQLQREDRDSKERNFTIFRFRNRCS
VV*NRK*IV*GKLGETCWHGACFPKCCTCT*KDSRSTITD*RE*NNKCWSK*RLIDCQRP
KHTNTRRRRWTTGFN*HK*RSHGR*RRGSIRKDL*NKREDSAKQCPPYVICIL*QQQPYL
KNTGASACLLPFVYFTRRKA*RDVRAK*PS*TQERNI*PHQKKSTFTKRNVWK*STATRR
NRVYMF*V*YHFGQHLSTEV*NFTRYNGNHRFKNNGFYF*RES**NELFYRSDWICVRY*
LA*SAEYNRDFDRLRR*KPK*N**T*AYHMCRHNYYR*EWENLREA*NKRGPKEVFNEVL
L*R**TS*RCHRCDFN*MVRQRKL*IGTIPR*NQGIL**QNTFENIGRICRKRRWAGGWR
WI*NTRARCYSN*KN*R*LL*RSWFTAQ*NVQRTLC*G*FHITFV*VFFGVAQLTMLIFA
TPEE*VERILKATLVNRYMR*ITRLLTFYETVFRLMVKKV*SNTHFEFHAFAHIFYFFHL
QKGPFSLSVYIMIILNISILKTIISSSYLVESLTLLLSLLLLVNKYL*VMNFSSIFKSIS
NFQFPYTIEETAITETALWQCFDGTRKADSLPVTVFKAKRSPENESLILNAVHKSKILKI
PGLCTVLETFDSDPQSTFIVTERVVPFPWDNLGSLSQNKFGVELGISQLLATLGFLKNFV
LGTLSKDSVFINIKGEWVLFGLELCSSKEGLSAFEFASRARSYYNIIGSQLPCEDPNTID
SMGLGLLIKSLMAPSCLPKDWIVNVNMISDGKITIENFRKRLENTETWRSNPLINFYQEL
RELHIKDPQGKLVVMSNLENLYLESREIFRNLTPGMIENFIIPELCEIIKLLMTQSISSA
ASPIGMNFNASHKLVPFLAIVLDLTSETNTFPVGFNDLITQSFKLPDRQVRFLLLIYLPK
LIGPLSKSEISSRIYPHFIQGLTDSDATLRLQTLKTIPCIVSCLTERQLNNELLRFLAKT
QVDSDVEIRTWTVIIISKISTILSTSVGNRSNILATAFTKSLKDPQVKPRLAALYGLEKS
IELFDVNTIANKILTVIAPGLLDKSPIVRGRAKILFEEYLEKLEKEAQLIQTNDSTADSE
DVKDIDFENYGCDEEDMNKEDNLLAAQFLNNLRLNSPSATTPSNITESEIDSAQDGSGWD
DLSDTDGFITNGTTESFDETTNPVTTASTPKLFGKPIKINKSWNDELNDDGWIQDESGPS
KVPQKHTRPQNSTLAKSIAPSSRLSIKKKKTTILAPRNIASNSTVTTKSSLSNKTARSKP
ISSIRGSVTKKGNVDGWDDDGDSDSWDTNW*SQDLYSPTYCRRIYSVLIVI*KHYARAPR
FRFFEKWRKRRVPLIPVEMKHKQEESSEKGTL*YYRWSHREINWDKNSYTSDILQKIQIL
KNYQPCLLQLHSSWALRRRDKMKAKINHQAKLGSKTRSMGKALLLFLIKVNRLLLNRNIN
NKGMSRFHIIQISTSHDIPRTPLSTHS*TYLITYQ*QVQEDLVLAAPIPIFHDYPLQVHI
NRQTCRKSDAAFPL*TTSSHNNSSFKISIGNSSNNNNSSRTSSLPSRPLHFRRD*REVLL
NINFYQEMIILRSHLQKETLFILDLMMGLILNFSVCSSHSNRSSSLAVEENQTL*DLHC*
YLQQLLKASPMAPIIVGI*TQMQIMNHFLILVQTTVILIRTRTF*VQEIIL*SLILKISI
FNSKGGILLLEVLWTIAAKMRLYLNQD*THYPLTTKLMVILSRIMLPIT*KEKVMKLTMM
MAMTVAITITTTTTTTTMKTTMTTIMIITTIVLIPPPVLISQTKRTIALLLPIPQAIVGK
I*KK*NKDFENI*MMRIITLVLYQDHWIKTT*LKAVRD*TNI*TSLVCNLILSRKGKRMI
LLCTSRMRCPVLIPR*VKTILLLLKEQQWQTFLVKNLLYLT*VQ*VMMLLT**VQQRSTN
*C*LFKQERKVSRRK*IPLKMETYCLTKRWTFYHLKAN**VVWRNQKAHKIHEQLKNMNV
PIVIGFFRKRLIWRFTFVLI*GTNHSFVIIVANVLLRVGT*ELMNDYTQVKNRIHVIFVI
KNFLGKGT*LLTWLLTKN*NHLFASLKTATRPSLN*EI*RPIKIDFIRKH*MP*RQN*LR
*IHLRIFHLKSGNFWSTLRPFIKIQTGELKVEEKV*EPKNQQFPHQKTILRAQF*IQIQM
QIMLLLMILKITATLKVTLTAVVTAIRAHIV*FRRRKKTWVRCNHNLSKIILTIL*TVRI
RPTNQS*TTITPHFLILD*EVVVPAIPTIITATFR*VQLRVY*WRQPPIMTSVSTWINLM
IMKDLNKNK*DLRTLITKASRP*RHYLFFFFEFLHRSI*FHSGIRQT*PTSVTFPFFFSF
S*RTAWFSSSFSLF*GFIYLVFFFSIILKVQFLSTVFLIIYIYIYIYVYNECVIFQVYVP
WVYIF*LVYSFTIKFLPINIPGLASIYQLVY*LSTHFVFVFIFVFFIFFFFSRFVL**NM
*SVSQ*LSSLHR*SAGIVLYHTSYTTFCVIDLLQFYRVICPKILFKNHHFSN*IILDISR
TYPLRPIKPFWLI*S*RT*QHYHRNHKTFE*RLLYC*RPSSHLLAIRRRNLSKGNSIALH
TLLFNTSSNLKSKSYITSRSMRIL*IT*EGIAILKDLQGMNGIACH*LRKDFTMHPFASQ
WILTF*MSVKLNLPKD*KFPYQQ*VNICYLEISSR*NLTLIAAPWSVKIVKVFHDPLLLG
RLQLQKYVQKAVATHPSVKSTPGND*WH*KGFPVQRTLQKIIPMRLKITFMII*KGFNKC
AKNAGMLGTKRLTMTRN*KLEKNYRYGGQNLRK*WITRYKYYKKTWISCQSLVSEVSPIL
QQRITIQIHNQIIFFP*RTY*KRNDNRLLGL*EESTKALHYHKDYMYLDQRNYCQDFIVR
VLF*KRSHLFFYIHTYIYLYVDVHS*NKNLSDLYCGIVT*TWKLTPLGKAVLGLSVGLSI
KDAKQMTSSDE*PKEDNTPLIIPTGISKNGSIIFNSSFFASSSKEND*IGR*S*SRR*KV
PLWFVFKLSICLPNICFQTSLQMNFIINRRSISLNFKFGLLENINNSDSFNPI*NPIFLS
LAKTFSFSSSSALYSSCIKL*ERMISTV*CSSIFSLFIILLMLPFSEVTLLSELITSPDI
CLSMPIARGTISFNSI*YTD*LTFGNEFSKI*YCCCALCCSVSGPCGEDWGCPTLLLCVE
DIIVYLPTL*PVYVFFYGMRSSLSACECIPDSKIFSIFGLKTLTRVFENDTLVLLM*RKQ
ISYK*ILFHGFYHVVLYV*IR*MTVVEK*YKCYKKV*KRLL*FAFKAASFERLSNRHRLG
TRSFSDILVPLTTLKEPVPIDIV*PKIIHSETPSTASFFI*KAASNKWSVVFSKEASCKT
ESLILLKPNLVIPNTSPLYVITSPNSWI*RGSTLIP*LLMV*LISLIMLYLAASIPKTEK
TSKTWLVVVLEPMTPSVHITSRRP*PSTNNSLLPSSRILITAREISGKPLTTTSGSARRN
CCIR*KTSFSLGSFADVDIDFALYPSGNTLIAIRSLPIILTSEACIFNLEALVIATAISS
MVNSNCSLSIVPKSIRT*MKDKLSL*TSWT*KATSDSSVFSTLPLTTLAALSSLSFTNTA
FIIGVEMTLEALIISLIRGTPNVTFMEATPAK*KVFNVICVPGSPMD*APIAPIAVPGSS
LALRYLKRAISKNFLTDFSLIL*SWLTDVLTLSGTVSSGSIPCNSFAGGSNRPNIPLDFL
KLAKAVALPLIYSLKEW*KSLSASY*STYSALFKSSLFTKHPLLSYLTNLSSNGPNISFA
VSIIA*GSKPLSWLLKVILYAWSQLLLKLTGCALPSISRGSNPSPPYVNWTIPLAEVLTV
LSY*QERSSKDFINLRDM*PVSAVLTAVSTKPSRPEIAWNRNSGGDKPEKKEFLTKPLDW
GVFEFLGKCGNERS*KPSGTRLPEIIC*PTTATICETFNVEPLEPQVAIINGAFQLSNSL
IQTSPTSSLTLDRSPPILASNVCSSLQPGCVSNSPLLNNVINSSHLWYAISTSSSFFCFK
SSAGVTSLIPIENPLLPKNLAHSFAILFIALAASCGP*SLNIV*NTECFLPSPRTDLSIT
PLKI*EPLIITNPSFCDISFGRDFDFGGTKTLFFASKFITTGEL*FGFIKSEKTCLPVHK
*YGFMIAGGGMSKCSIPSDIIDNS*VNVARS*KESLCDIKYEPVMKS*VAAIIGSPDLGV
NKLFFTPIKLIASARASSVCGTCKFISSPSKSAL*GVQTHSFNLKVLQGRILA*CDKIDN
LCKDG*RLNRTTSPSSKCLSTTSPICKFLANFIRSPYLRFLLASSFLFSK*FAPGWTLGP
FTINSCNLCLLYLVTFSGYVKTFATRSGTATSSMDKFGSGEITVLPEKSTRLPDKLPLNR
PCLPFSLWQNPLIGFTFPPPLDEPGSIAGLTESELMYIATVSCK*SQCSIILLMEIPLSR
PALIKDEVQTISVSFTVKSSSLDAGESCIITEGLIQTGGAGKYLHM*VSGLPEGTVASIP
SSSQSADLICLKRFKVFSGFKSSIQRFT*RSSSGL*ARTSFHSPTQISFSGADFLPTQRN
VSWIIFNAAEPAPAAAFFTTPLRAPQCRHLLCFLHWSKIFFNIPIRLKLSTPGRRSSCKN
CLLSVSDNNMAEQFLQIPCSI*MVALKYPMWKTGKANFK*PKWP*HDAKLP*QVAHSRLE
EETPILGSKAPFALGARSFSKSKRSLVDTSTSDWATISAALKALNSSPLILFGVSLTTTS
FIEFFEIAGLAYSFGESR*Y*TQ*RNNYVTNQ**V*KFSADGKEKNDLVYCLQSTKTLAT
TN*AIFPKSTILYD*YMQRIVR*AIVKGQV*PLLLFDLVMSSARRACAIILQKKWQIS*N
TIFTYIVMIISMLYISSMYFAASTFCNVMPLALRFQRIYTDA*FVCD*LL**RKKNLKKT
KAQKRRVQLVADTLYYV*YIYLVYLVSMFVKK*RQ*WLLVGSLGEFLLLAMV*SCSYPAN
MWWQK*INVYFTEKDPINELLGKKGTSGVCLKRLYE*LICAL*R*EQIGKF*F*FKMATL
EELDAQTLPGDDELDQEILNLSTQELQTRAKLLDNEIRIFRSELQRLSHENNVMLEKIKD
NKEKIKNNRQLPYLVANVVEVMDMNEIEDKENSESTTQGGNVNLDNTAVGKAAVVKTSSR
QTVFLPMVGLVDPDKLKPNDLVGVNKDSYLILDTLPSEFDSRVKAMEVDEKPTETYSDVG
GLDKQIEELVEAIVLPMKRADKFKDMGIRAPKGALMYGPPGTGKTLLARACAAQTNATFL
KLAAPQLVQMYIGEGAKLVRDAFALAKEKAPTIIFIDELDAIGTKRFDSEKSGDREVQRT
MLELLNQLDGFSSDDRVKVLAATNRVDVLDPALLRSGRLDRKIEFPLPSEDSRAQILQIH
SRKMTTDDDINWQELARSTDEFNGAQLKAVTVEAGMIALRNGQSSVKHEDFVEGISEVQA
RKSKSVSFYA*K**YFDLSSRHSHIYILEQSFYLKSRNFLIIDTVYG*LYTTYYLMKPKA
*QQVYIHWRLTFFFTVFFFFVGTFAIFKDALKEREKRRRTRRIDGYGCFEYLTCRAPYTA
HICR*FSDILIGCRKGVKQVEVRYRHHSTFHITID*SYQSIKFKQACRLKEYY*SNRTR*
YLL*YYGTVFFNQFQ*RRGFFPLKKIHK*QRYFGIFQ*QSTATGHYSRISQF*GKFAN*R
SKHSNFSQSFMQLTLFSAESCHDCWDSD*HVEGFEQLPINEIILRTNYGIWVIKMHFVVK
QGTMCQILENQVL*STKTAVYLFITSEN*QRRTLRRK*KRRKQGVDYKTNNNWV**C*YR
NAVHSC*FYASVFNLAFNFNS*LSNHQF*IG*YRDS*SMGQFQSLSTQSP*NYESRRGGR
YRITFHNVSTIFNCNKNCNAQSIKTIREFNGAFFLFAARFS*S*HKLIVYSGF*SYDSST
VGTVIDGTTKGIIYS*ATKFIHRQEKWLLNEVFASKGVQMDGAFDFSC*RNEDNKF*RIR
S*EESKIPPFS*RIS*IERVRSNDGCIAFE*KENYFRCVHRRSVESNK*RLFWRSEYENN
RNITQAGYL*SQPKRHDLFQYNWWRNWNRG*TTINKTSIQEIHTRERVAYF*QHIRICCV
*KYWLRRFIRPWFIVDGKKGGKFPL*IAFFDSRC*GMGLWW*ERTRRANQTVGMGRSRI*
KKTAN*PEKLGRRPCLTGNGRFSWPTSRWRFNVMPAFFAVFSYWD*FH*KSRPLNKAIVY
FNIYCTCMKSTKLLILILHF*S*TFFVKLLTYFLFFDSKQRFPNVFSQGRIISLISFFSP
IFS*CAS*LLFSFFLFLHL*LPACAIFLNPCPHVSSPLKLLVHHRHSTRPPPRHLLQIRL
SRLLHHLRIPLCQNYIRGQRYQIQIAQKQQNCVHYHGQSSFSVSQTYHQYTYQNLFPLIH
PMI*LNAAI*IFHLLPHLVL*ILLVDY*QCMQPRR*YCYNHL*ISPKFLI*QIEK*PFQG
KYLYPSSRNKG*RF*YPSLKNLNSLDVQVPHFGKHRSYIVYHHELWCYTLTNRHEPGDKL
GTAISYMPPLCDNNGKFHHDSCTDNLLI*VRQIHYLGLKIP*LRRCS*LLLA*ELE*RHF
DKFFSGS*IPFQPKF*SFSLDYVEIWNF*I*IHHQHIFHDL*RLG*RSYKS*WHILHGIR
LSLKLHTGLFPHLLRVPYRYLQKRGKH*LLSQYLSNRSNLQSHLW*P*TSKIS*FSDLRH
FPQSPYLLYPLMFSLC*MIIHQFLFCDYTSLRADY*YGPRHLATQTMNQIYLPRT*PSKN
NGV*ISKSVLTSFYYYF*S*YLISSQFLYSTIKFFTLSARANVPATTQ*VT*EYFSS*ER
RDEVIWALCSRLQKGRIRVNELMIFRPVLHFFFFGSMTSVKFFFF*ISLSKVPEIRLNVL
HIAMDMLG*SYFLALDI*NLTLVNKLPMECIRIVSYNTGEQSGQTIPGKNKEGRSFLPHC
HSKVISPSQKGVESI*HADCKHGLIICLSGIHPCDESHTAALLNSLE*KPSFQEKTTAVK
NCFTGRIKPGESRHSNDLIQDESLIGAS*QAKIWTALITKLR*KNACYFT*FYENPFSKY
WSPNPSNRFRYVAVERERCL*GCFNRFERWLPTH*YCCYLP**RPSRSSHQGFRCSSGRN
LCYYKVMVYTTPRT*SSAGSITKEVRIGLRRLIFDALACQIRSSLHQK*RHLECANKEGW
FSCSGYHQLEFHQNLGINAGTTKDW*N*GRWSLQLFYK*PERSISISR**AYASC*PSRN
TSITTSRRID*FL*K*RHCG*SLFSVR*YRCSTIEGTGYP*NCEEK*RSTRTRCY*LARP
KRLCCLAKICESRSNQNEQENIYFVY*GL*SYQ*HIEGKGRKKGCTSKLVSFRSIQVIVF
ACFSYDCNM*IN*T*VYQMSIFLRLFRKYVKYRM*LHIKSAPFTVIISVNQ*NICKIGSE
IPQMPE*VVYKARKLYLHKLVLNTNQVVSQLLDNLGGLTGLYGWWIMSNNNGLLSSYTNN
TLSIMSTVDTSIVSSQQHELLALNMQTIALQTSWIVEALNNFTNFVWLQR*ATRSSPNSV
TCSRVDDSFVDFTGSY*VISVCCLKVGEKNGKKFMFEISYVF*YSS**FTLSG*SSKLRA
STKIGHCQTLSHKLTSDSFLS*SIDNCLVHIPCQDIICDRSWVYVVYVIYLFSRITQLF*
EGNEKGSTEL*KEKKY*CG**VSYKDISWRVLAKNHGKTSHTVTSY*ILQHVITPFLCDC
TY*YI*TK*RLL*SSSSSSSMTATLLLFVSLLSFSSSSSSLYIAAPSLFKFLRREAFSSS
ASSSSSSSSLSSSSSSNAASSSSSSSTKKSSSSYSFLLEAP*VVGEFCFLNPVSKAASGD
SCFSFSLSCLLLLSLKIWLCFLSNSFFSTSGSILTMYVPGPLLCLWFLLITALLSF*CIF
EFVEVGININVFFISPPS*HWINSCWSCDTVKKVLLVSLTNISVHSSPTFSEYVPSDHCT
ICVFDSLKTCWSLSREYLHLTVFSSIRRSSS*SSLEAELLALSFTLASKLGGSKGIGSIV
KKLGILA*KISL*DAVSFTLALLGIICLTSSTFSSLKV*VVSS*SEKLLASSP*NFRVYM
ACSSASSSSNPRLSL*RLLWLIFSPSSSSSLSLSLFSVSDFLTSSSSSSSLSSPNKSSSS
ASSSCSSSLVSSFPLTSLTLSS*ERLVSSLLVLLVVTPTLLLICSFCG*SCGLSDDILII
VQYI*LDYFDWTHLVYATYLLNDFLQLSYSLL*ACSFFFCFFVFLYVADSHP*RLNMAKL
FT**WYLWQ**HFT*TLH*LRLL*NSFQWLNITFLSLFDIY*EIWSCSVTLIEIEDLLFL
DLTDGFIIVLPPNSIAISVLDIYPIVTITGLAAMNKNRKQ*VTIFLEIVKLMAYFLFQTV
DIIV*FHQFIIDILNVVSQRLYHIISSLNF*RSFLYGIRFQ*LDTLQKCILPCKP*IITT
QKLSLSIFHYLQLLLHFFCFFLFCQQ*RVLCIRVSVHVNNFFEW*GLNGFKRH*SFTIVI
NSLDLYLQNSRKSCNSNGTYNITILFHCQIFVFKIRIKRIINIFRMIANIYQ*R*ESFNF
RTDFICCGQRNNTLFSSTIK*LLNQVILLVVFIISDRL*TAFYLK*HVSYAFSNILLPTH
FQSIF*LIRTDFCHTRR*S*SCCIFVLTYFSIIRFIFFSVRICTNIAIKAIFHF*INQAC
ILYFCSKCVIRCFLL*IRKNSCLINYFIAFHFKFYFNITWSKCQIC*LF*GCYTSFSCMN
HRIEKVAKLVYELNRSFHFASTNFSSTNSSNMPTIREVVIEIFYRFLIFQYISS*WRNGK
VIL**RI*VTGVPDIINASWPIFWRQGIWIYRTS**EVGD*S*ISFYTDFGQCCPQNKKL
VRLINVFIKPLLFKDFQNGFVRGIFIHLKKLQCLLVIKLLWTIIVGKLWAFLC*KIEQIK
ASFTDSNGVKCSITIQL*SGRVVNLDRICSFYNVFINRLVN*KCVVCLG*SSVGLMIDVK
F*FVRFGIFGQQS*SIFQIC*VIRGYLALI*CFIFVNR*QSRLI*FGDVTLFRVNFKH*Q
SIF*SFLAYNVLFSTVSNQLICPLPICNVCQCVKIQPNIFRIQRRQRFVVSDYISIGIIM
RNGKINKMRFCVQRRMSLLIGI**NPCSGFSQ*MEPR*C*ERSL**RHSLYAFRIFQGRI
RCQ**GR*LTPKYQL*TLPHKRFSNFSCLQIVYIVHHIWRDVFSKYLISFLIDF*ACLKS
ILGR*PFRIQVSVKGQISRINCLCRFRFTFPRQRPFKNFKKCVKTVNLRWRLAFI**FIF
YTHSIVSLLNCVGSKTLMLFR*IKLGFKNFNQDQFVSIIRNVNTVIQQIRIGRIKSRKVY
SIVFVQMI**VELSNTDMLLQPLQFLADFYANLKMINRNFNNIIKS*NLLFCQ*WIKDDR
LKYMYFIIFWA*NGIILGFCLKNHLIS**TQAVRANTTSES*VRKHRLF*NTPRLQALLH
DLRVCRIEKNSIAKYIVQKSVRSLQW*VGGNIWIQ*VFSIVNISRGRLLVYTCPV*WEVF
YNRPISVSIFFILV**LIMMVLNCFLKFIIFVRHFLIPS*P*TKAFFLITTLLLAVAPFL
CNVLPMASRLFFSSYMYYSFALINCYSC*RSSLYSPLDYEPIPHLHNYRQCIYSCHIGHI
ALKCVRMIHNFIHDSLIRTFIKPFSFQFSFSGITRLMYATFWWLNSFGTPYSYSANRFNT
FSDNCIWNCHIRIMLDSGV*ML*LVIPELLDSRS*GFDFLTWTLCSICSF*IELIGQVSQ
LAIVVPSDYCLDSFSTSHSCFWRNQCGTSPHCKGSCLPQRR**GRPDSPFQLQIVKSIMM
MYLLVPYVL*HRFQVRVPMSQHEVLASVDVVCT*FASLIYTNNTVQKCSLSI**ILTLGS
MLRFFGVFC*CMFCYL*R**DGKASAGRFEN*NTG*HNFYVSLPYT*YLYSLNWFGGEDN
DVFTRIKLSSVKIRKHVL*ISIVFFPENPVYEKLYSCLKVREI*TEYVQRITAFKTLC*I
HHLAHLSNLSVCTACFWDDIGGRMSQ*PSIIRHEKFCTLFRKSAVHLLAVVAKHHHLPVE
TPYSKPRRELFPHWLVLLRHRNKWQSSRWYGSIRELFLQIFLFPTSLYLLAPVLL**DGY
GKTSSKIPFDEYYR*IRGGGHFGDLLSMHRWHPKILWP*QYWIHALKSQEVFSTPI*KCT
L*TLFEEYPFFSYIR*LMRLQEHTDLCHLQWA*Y*KQIQ*WNPQITETSRNPYLVTV*AY
EQMIM*RLVLGFVCVTTMRRCKVPLLLRALCRIRKNEKKKKAVLEFRFDIINVCFSLLTF
DEIVSANWLIH*TFSKGRTAQTD*ISLPNRVF*VLISQHS*SIHSCLK*KKKLIGITKIF
KKLKSTTVLTFISIIAFCTRQG*LIQVLVVERAAY*NGINCSQ*TISILRTMQRIYYHGA
CI*VGL**MAHTLFRLLQM*ETIKLRI*FFSPWNRCFDLL*LFRFL*KLR*KD**FGHNT
VLFK*GLLFRLF*ML*MW*KYC*PTVRENQARFILFKLSRKAISQTKILRREEKATQKEF
TKFTHTCD**WPY**GLSFCSPPRKNI*QTCITS**DSFRF*TFQGHRNQFE*YCSAFYH
WV*R*R*QLWKFKIRFKCVHRCYRTGRK*HGACK**C*RGSRSTFSEYVTQCCYGSNPKL
*RTS*PFEEFVK*NTVEKFFGSVSRKISKLL*TGNNC*R*SGRERSN*SSK*QFTKCK*I
VDLGIA*PSFC*YEKSEGFKYGYFQHR*NIPNGSFAIKESIE*YCRRNKRTSKASC*SCQ
GRQKCS*PSRCSARASREIFLFKQ*WKRQKNFKIIVTKVQRFDD*SKIQSHRQTG**R*T
FTCF*SDI*TLTRFNEG**FTYRP*HTKF*QHFFRYFGE*SKKPKL*KIYR*WHS*GD*W
KGNRP*RTEESQF*ISVTN*SFVTIASYTK*CIHVSNSAFR*LIDI**AEWVFIQ*PKL*
HT*LAENSKDPIGE*RQF*GTEGNTLRK*RI*KRSLA**RNCHGRALSEAIKNKFERT*I
SKGRINERDH*NEVYERGSTPTY*IL**REK*TIS*LQ*IIK*STDDK*NQLR*VATRET
CCNCKFCSAKFC*TKILEVFFICKATDRAIYTRCQYK*YKFHR*KCPSFAFCSLIW**FR
PFRNFTTCATKS**I**R*ISTYRERCKYGTK*RWRRIFGWKQFVWFKSRC*VQL*KQ*N
TDDTICLHRFY*IRRRKYEIGGHL*KIRFPASHRRNRKAIFCMESTTKYRNAKYFNGTRS
QRCYWCVEAILKKAPQPYLYLSNIRAVDEVS*I*KNDGKLAICWRKVVLRSKEFGHLYVE
QERFKKHIGRPSKGTL*GVKSTE*TYRKGYTVQSLESNDAL*FGFSFCSRFDS*FQWRKG
YY*YERKKLYCRIYIWELQRYPDVALSSVLH*AALYELYRNVIFLIADLSR*LFLASCYW
ICMYV**VILCMKFLKKDTCKR*FLCMKSTFDVIITKPKK*VYHFIIICCTSISINLYIT
CFLDKLRNRQFLTFVL*QELLLLALIKTVPFSLYNLNHKRQAV*QPTAQRSYYY**RR*L
LEHL*AFAQLNVKNLLHLDKNLLRAHR*QEVVSLQPPYLASEQPHQLQR*LF*FHACLRK
*HMLTSYVEFYEQRLLSLQMERQNLLKPHMRQTLPASQSLIP**FQPMV*PLLPSPTFER
QRF*LEYQFYL*CSSAFVHIPPYWRQ*YLCDLLFC*V*TLFHISTLRNLESPMLFRKFLA
LYLLYVCLQEHLA*WRSL*WWRKM*NSLALANPILISNELQIEK*RKHQWYNVQSCEALG
QFR**AIPLFLNRTFPHQIYHNREKI*LHFLPTTSP*VERSPEL*QAHNISHKYCPCG*S
LQLGKKTLNR*QISQS*LLIL**MVPIFRRTKDDPSVLPKLPESFPYSLQRSYLFHRMPK
SSTSRRMENPNLFQHSIGTSHWLVPQEHFG*LLYHF*LNALFEYICLVSI*LFLEKGKFL
IWDVLLEDSLV*EHQHAQSQSLAHHIFQLVFRYQEDWKRSH*RGHWSCLFVWQENFQHLV
LPS*C*ACLLPQQSYVPIVPLLIYQLF*NPYLIVLSDFLVFLDCYSRMYLEERSNDFTHQ
FIHEMLHNIVHLVLNKRSARVNHLVLPGS*PCNKSHLSA*L**SIMT*EMYHN*KLLKMS
VLCWCYKILGFSLIFNIS*ILSVFDSFKKSYVLFKKKSIPHQKVKFI*TALKFHETRQLF
EMIFFEHEVSFIITWSKAFNI*YIWYLRK*DDILVVR*SSSN*IKMQNSNVRWTHWAK*L
THKHESCNLCNTLITIRRY*SSF*VVSNVDSCCSLICFKPFSIPDSFEDRGTDAPAKDDD
AMVEEVLVESPFLEIKCRFDSR*ASRN*LWRYFFKRAIPMG*HSNL*SNFVIA*QIFDAL
LSSRGEALSLGEMTEDAFVNSG*LEFPVPCPLPPRILILGRVLSCKNCLNEED*AILVKY
VLLLDRDFVKGKSCPLSFVINVRKNAKISKL*I*VKRSIADTITPWGSFSMPI*LLKLSK
P*RTSLSKLHLEILSPCN*AVGNILNGE*FKQAFKNFSMFVLLTDTMRNSSLTMSNIWLN
WEYICSVENNWHVFPKLNKQLSKLDNSSILCSVK*SKNSGKMKKSL*NMIYSSFSAILGG
ISRLFKASRRFSN*RTFSLLKTLMIVSLS*YSSIRREKSFWPKFT*LSLTALVEK*GLLN
IFLKGLGPIFTSATVSGFSFSGLLFS*NTPSSTS***SQISNWYRKIGLAVPIIAKHPTK
SLFDATYARKPSTREMSI*GKINAAFPLKYDCGSLA*VAVMLANDKIKAHRSSLLSLVEL
MTNFHALTFCPALRR*GTNLSKNFKTSSL*SFSI*IGSLLIILNCNGIFNKNGGSVFG*N
LVK*Y*MSWS*KVTMLPYLSLVSNPLMQKSFFKVESGSKNTLVMIDSSWIECSTSCILLL
ECMSLINVRSILFSILKQSSSMSVAAA*VGAFIYKSNTNTIIFLNAKKVFNGVPMAIDLI
TAPLSFVVSNTVLATFMKNKGSLSMAF*LF*TSWHSSSSSSKTIVYLLFFAS**FSAS*Y
MLLVTLPSDCSR*CRLKLKRGSFGTGKS**F*VNLL**RVNTVISCLPGFLSMLLGIIKL
AKFIDTDVLPLRCSCEN*LKPGISFGYWCFKIGPNLLSNSADII*LTFGLSKGKDSFSID
LLLIELFSSLRNIR*PKMFAYQRL*QWAVLCLILIL*SLHFYRRTIAT*TVFFVYIRIIF
FFAFS*IRSPD*IIYCQRIVASMQETGIQ*SRGCCKKHKILTQSLAVEIVRHS*SVNGIT
DCLSMLHTCLLHDLLYLKCRKSLKDVKNCSVCWYCPKKGYTQSSIKTL*SKFAKYLLHRI
GEAYMFSLHY*FHSIRRKNTGVECQSSAPSTNK*FPYLTFISFWVIKGVPIFQRLLNYFV
GCKPGNTTEAFSNKSARLPLPQSCQSSLSYNCFYCRQHLCMFRFS*CNL*VRNLQLTLHQ
LHGCQN*TST*TRYSTRDQDLPQRGNVCMFF*KFRTLVIRHK*CRVLQTCSN*R*SNALK
KPSCYSFILVSKFYTRPCCWEHVGCLCLQPDFHSIERKLDHLTTGACNGTVYYIEYSAFY
*SFLFTVLHYTLTFQNLSSL*VKEKFLRQSIYALTINYTRASIISHFSESIDARSRELII
GDS*RCGHSGHSGKRICHIFRAQGESRCRTGTY*D*VATMKLQCYAFFVLSTHCIH*YGP
QKG*AAVVLH*DWSKTRIQQQQHLHGWNRIGAKSLGIKHKDFGRQYYINIVR*VLHFC**
VLMKIKCG*YCL*YYTFNVTNCMTRIHNYQSVDL*LIFSTVRNAQLAV*YIHVKTCMFE*
KSTHSSTDIHTTGILSYGVRR*HKIEKQW*SIMATEMQGFDNVIK**KI*NGGRSNRYVE
ILVPFMDPYIIVQNFSYIRYT*IIALNNNEILTIIPKIHLFLSI*NVH*RKHSSCYHHYL
Y*H**SLAATFFYFFKSYETSINKNTVNPTIKIRDSLMVRMGACRVPDRGSIPRRGDFFA
DLMCSRTL*CRKNQGNSAIATILALKNI*E*NGISIICTYLSKVFFFLETFFIHILNQFN
YFGKILY*NVY*FFMFEQ*MSIHMILE*YRETSSRSTGFHVVK*ISYHDHFQGPYI*LRG
DV**WVWLRFCRPKLPCHNIVKPRKLGWNKSFNKSLYRGSDISSTYVLANTIFRQIPHYV
NQTRLRLHLLHGFCLN*FYSIMRFFFFFFCGQCINEMKDINRFVLQSYGVSHCWKHPRLG
*A*CAIHIKYNRFDVF*SL*SL*LCHYSVIHFQ*LLNRIYCPTILMIVLAAPGD*VEHPD
ISL*DIYDFSGFFVFFTLFSIARVQSLIL*KGDVFKSD*TS*IYCFGFGKRQNSLF*KAD
LIFFCRTVPLVNPSIL*TMTSAVPYDPYDDLDNNPFAEPQEEDSEPAATTTDGSSSMSEE
RVGTEQTAASVQDNGTANNIQNGLGEEGNATRSKTSNEHNENQQPSQPSERVILPERSDE
KKKYTLLAKVTGLERFGSATGKKENPTIIFDCSTNLPTFRKQQYKNVKKSYEEFHQLFKY
LNVAIQESFVPTLPSAYTTFGINSEEDRMKVTRNFQLWFNRLSQDPLIIRNEEVAFFIES
DFNTYTPINKSKSLASGLKRKTLKQLAPPYDEITELAEFRPLVKSIYVVSQSLQEKLLRV
SRNRKMMVQEENAFGQDFVNLDEHNKLYRRYGKILTAVGDIDSIIATMDMATLYDGLEWI
VRDAYAVKEALTNRHFIMRNLVQAQQNSKAKQEQARRFRSRRDINPMKIDEALRQLKAAA
KNEQVLTLKLQRITSNMIIERKQWISWYEEWIRSSIKEFTLRKIEYERKKLTLLERVRSD
IRKADENGGLSRLGRHAVSNNNSDTSQTLKGDSWTGESNRKSQIPINKIAHTEFDDELFT
EDDGYNSQDSDTTSLNARHAASLLGMSTK*YVYKVENSYL*TR*SFSFS*Y*SRVNFRVA
LLKFFFKSHLENFFLP*AFL*LISIAYYCCIKRFTGFFT*PHLPESQTYAPKNF**QIKM
VAFTVDQMRSLMDKVTNVRNMSVIAHVDHGKSTLTDSLVQRAGIISAAKAGEARFTDTRK
DEQERGITIKSTAISLYSEMSDEDVKEIKQKTDGNSFLINLIDSPGHVDFSSEVTAALRV
TDGALVVVDTIEGVCVQTETVLRQALGERIKPVVVINKVDRALLELQVSKEDLYQTFART
VESVNVIVSTYADEVLGDVQVYPARGTVAFGSGLHGWAFTIRQFATRYAKKFGVDKAKMM
DRLWGDSFFNPKTKKWTNKDTDAEGKPLERAFNMFILDPIFRLFTAIMNFKKDEIPVLLE
KLEIVLKGDEKDLEGKALLKVVMRKFLPAADALLEMIVLHLPSPVTAQAYRAEQLYEGPA
DDANCIAIKNCDPKADLMLYVSKMVPTSDKGRFYAFGRVFAGTVKSGQKVRIQGPNYVPG
KKDDLFIKAIQRVVLMMGRFVEPIDDCPAGNIIGLVGIDQFLLKTGTLTTSETAHNMKVM
KFSVSPVVQVAVEVKNANDLPKLVEGLKRLSKSDPCVLTYMSESGEHIVAGTGELHLEIC
LQDLEHDHAGVPLKISPPVVAYRETVESESSQTALSKSPNKHNRIYLKAEPIDEEVSLAI
ENGIINPRDDFKARARIMADDYGWDVTDARKIWCFGPDGNGPNLVIDQTKAVQYLHEIKD
SVVAAFQWATKEGPIFGEEMRSVRVNILDVTLHADAIHRGGGQIIPTMRRATYAGFLLAD
PKIQEPVFLVEIQCPEQAVGGIYSVLNKKRGQVVSEEQRPGTPLFTVKAYLPVNESFGFT
GELRQATGGQAFPQMVFDHWSTLGSDPLDPTSKAGEIVLAARKRHGMKEEVPGWQEYYDK
L*EV*MRKGGSVRANLTAL*SFSFILCFKILS**K*YGNRLIYYFLTHFCHIVIFRMFTI
EPIIKMDLFVLPPPL*RGRNGNFLTITTYHHPVRYTMEKTIKNHYNSLMTSVLR*YYV*L
TWLLVIAFYPFTKKGEEDWASAAIVWFIPRRMLVLL*LERNRKYKKSLEGRTSLIGLKLP
QNRRGNQSIYLIMADTSRGALTEAPQPLQVKERGN*FSGYLLSLAIGESVGSRR*GRRQS
LFSSYLSTSLEENYTTGMSKSILALCSHC*ILLF*HVIAVYNITCKIIETRTQERVHK*P
*YISGHILLHNIK*NV*HESTFYTFF*RGFSTE*VIFNVFC*GQEG*GHLY*FAKRI*W*
SIWRLTRGITESCSRGSNYPKKYK*NWFHTGGNSKKWEIPKRECIRHNRNFPYCGKQ*TC
*RATSCFL*TARLWS*I*RMV*FQCS*HCNFIKKIFELIK*AFGSPSIIRHF*KSNIRKP
KNK*AQRTNH*GLRRYLYALTTTKSPFNTLFSRALEFICKK*KEEFNVSKQFSGHRTTLT
FVSSQG*NVPERV*GFQNCHRIPHTTRFRYNTEYGKSE*GHHAACRNSSKV*QHYRS*NG
Y*LR*RRFCAPFNR*PYASKVTCTF*LQQFYHTSSSSSSSCTVS*PNRF**QWAFCTEIL
*R*NIECRVPFSQT**ITWERWKQQQYWHQRPYRKSS*R*T*NQTQTTTVMVEKTH*PF*
NAALAS*AL*SASRFRGSAKKLSLPRQGPFAILGASFSNLGPHLGKGGHDTGRSGWSVPI
FCNFHCLVKEYISY*KAHRSLIIGPKVLVSHHSHIRKTLLLKFSSFLISFSFIIHIYINI
YSKCMTLLDTLFLNLNYLGR**DTDRERTTIIIFFNNVEKYFF*KHLEEVFGYCKATFNR
KIYRQT*PFYRQIHGLVH*R*WYRT*NFQVCKENL*CSKRPHRMGIL*C*PYLCQRINDH
S*PCRTIYHKKPGCTKRSTSYTYW*RSQIFEFDIEKNIWVICQRSSRKVY*RF*DHLRKR
*FSSYQREYRR*IFWYRTHSLPWRCSIY*TDHKRCL*ASH*IRF*ICKSHRQTKSYCGT*
IYYPEIS*WFIR*CCQRTIQRVS*PYFRN*TY**QCVKGGHQPICLHRRCFCLSKSIR*Y
LVRLELWFERRFFRFNSICQYWS*NLDL*SCPWLCP*YCRSR*SESNCPTFIFSNDVKPH
GSNESC*PNSKCSIVYYRIRSRKQNR*LGWYCYYFIIH*SSHQEIIKVLFFSLSGFFTP*
KQMTIRLI**FLKDYEVKKSKMLRYIIYTYNKNSVSTPNFYGFVLNVF*CLFNSLKFLLS
MYTFRYLFF**CYRRP*VITQNVPQWTCKPKKKKKKKN*IYYV*KENTTVCYVYFVYVYL
SSILLAVNVHLTKLIIEIIASPYRCTDNRKPRQQDCYSSSTKLFRPKYHPS*II*RLDIY
LGFSASLYQRTHRNITTSHFLTVSNSHYYVHVRN*HPLYSKDSGYQGSFCNVCH*SSLKL
VL*TLAYLLLR*TSHYTAQ**EINHEAYIPIMENIEMPSQSLFSQSGRYNLVGNY*RAQM
NQRRKIKPLMGLFRLRYQCLFPKEYSS*ASF*MRLLWPYDPLLMQRC*MCKVNS**SL*F
VPMWPNWIRQKHPMKLRRVFY*KSLVGQLS*CTFDSR*YYVSLTNHL*SQLNQGFLMRVP
YQ*NLLFLFH*LRSCYYPYI*NENQLFGEF*MIFVPSKIVYGEMLFCNLHRLGY*CLCWV
FSKNLAIH*KICDDGFWFQAFL*LIWAEKVCYFYEIHG*LLSKKASIQ*TMILDIFPN*L
*ERHYHHH*GYTYTICRSPCIPTPHRTQLCYLYQRICRKAASTMTK*AFLVDTHDCERQN
CRSISPTY*CLSALVGVLVLSPLLWLVLLLCFLDYFGNLSDEHISNCCRMVQTEVNTMSL
Q*YS*KLWSTECCFCL*SF*QYWRGVISGHTKNYIACTNGSTAGFEYRLSFRHDILLHYD
PLIHFLHVALVNLSINTMK*CII*KVFSLKN*IFFYNVISCKYLKGIVCEGQ*M**ELIV
GK*NNRKE*EKGKLFKSLLEMKLKQLERNFKK**KPRINRQMKSTAEPKLKKKVVKLK*I
EVRIKIEGVLLRLK*NKERRS*KKQLNDLVFEAIL**V*DLALFQIKSIKIKTVLYLSTF
LFLFDP*SLIYVRK*KFSDCGRS*PPSGVSIVLKT*TSNIYAVQNY*RK*DHSLKRHTLF
IWRKVYRNLSNYQNRCHRHCHYRYHC*YCWWLVQDLPYHRKIANAMFLMNFGHPQQILST
RYCFSTLPRLLLPWEFYPLHSI*TSAEFHLRTSCHA*WLLERQKATNIFSP*ILFPTYYF
VSMTMHRFCF**SMNMAIVLPL*GCRDFRSVPIALQC*LCVSLDVKGSILHAVWTPSPYI
PPF*RLSQNLMYLSTMRSALLLHY*HRQELFVDTPASTLE*WICFCLGNSLTR*SLEASI
WIWSALAFV*K*YVLLVGLCTVWCKAVGKTQAVYPRHWVETLILYLFLVH*TGLLIRVPP
PSKYSPVPHISPLLARHHESRLLLLPLLRGTIKR*TFYID*NRTLQEENETRTKTSPLEV
HSCSEYAKQKI*RDFLFPGL*SQDTFPNPLPMI**TLGAPHKDARNRPAWTSIAVPRTT*
TPWPKQRLFHTFAC*PRR*VFATARADAVATLH*VRWPARSPT*WNHLLPRNMQVCIWAP
*TMSP*TSLPYSSNP*SPVSRTRVGNTRP*ATQTAQNSSQLDYSRVAATQP*DRPRST*T
RCVVLYYKRGEEWMSPI*NNDRSSEQ*PCIRWCY*NRCVHP*CLHRHHNQHRHHSHPAYQ
CLGPRCSEHRRAWFQPLFCSQKS*ADCHHSPHPFPLAPAARSKR*S*LLPPNYRQFFGGR
PQLLRVEYPFLAVTLQPDYPSS*LT*QKSIT*DSFYR*RLSFSGFFSSFLYSDRSLSLVV
RSTFQQ*YLLLPCRVARTSPARHRCLGSKRIHRCISAGKTDVQYMKRRFYST*TFSASKK
DLFLNTLYRCTQRVVETETQTHGEIILFIRLTNFSKKSYWCEVESFKDSLKSREKRT**T
FIATVTGSRKKFTHTHIRIRTQSTQLYIHNKEYCNSTLFGTFRGS*DSTNQLYRKKEEKI
MSEEETVSAPAPASTPAPAGTDVGSGGAAAGIANAGAEGGDGAEDVKKHGSKMLVGPRPP
QNAIFIHKLYQILEDESLHDLIWWTPSGLSFMIKPVERFSKALATYFKHTNITSFVRQLN
IYGFHKVSHDHSSNDANSGDDANTNDDSNTHDDNSGNKNSSGDENTGGGVQEKEKSNPTK
IWEFKHSSGIFKKGDIEGLKHIKRRASSRNNSSINSRKNSSNQNYDIDSGARVRPSSIQD
PSTSSNSFGNFVPQIPGANNSIPEYFNNSHVTYENANHAPLESNNPEMQEQNRPPNFQDE
TLKHLKEINFDMVKIIESMQHFISLQHSFCSQSFTFKNVSKKKSENIVKDHQKQLQAFES
DMLTFKQHVMSRAHRTIDSLCAVNAAATAASVAPAPAPTSTSAYAPKSQYEMMVPPGNQY
VPQKSSSTTNIPSRFNTASVPPSQLFVQYQPQSQQHVTYAKQPAHVPNFINQPIPIQQLP
PQYADTFSTPQMMHNPFASKNNNKPGNTKRTNSVLMDPLTPAASVGVQGPLNYPIMNINP
SVRDYNKPVPQNMAPSPIYPINEPTTRLYSQPKMRSLGSTSSLPNDRRNSPLKLTPRSSL
NEDSLYPKPRNSLKSSISGTSLSSSFTLVANNPAPIRYSQQGLLRSLNKAANCAPDSVTP
LDSSVLTGPPPKNMDNLPAVSSNLINSPMNVEHSSSLSQAEPAPQIELPQPSLPTTSTTK
NTGEADNSKRKGSGVYSLLNQEDSSTSSADPKTEDKAAPALKKVKM*SLPF*SLVV*KFK
APHCMFITFVPITFVSITFVSFHFRYPNG*SLLFILFTFFSFPPDPCDYNYIFTNSGSCF
IKFSSH*IVFSTFISTFLSPTSLQFVS*YRPFFLVYHRIATGYCLINRKMHLSINFLYNN
SISIYVCLLLNNHHKKTPYSLWTPSSCAPIL*LLHHACYHHSRLSGTISFC*HLY*LNSW
GNFYSMLR*CLQRPFRKKDNKNFHMHILVRENTFIL*DSTPVNIPIAVRNKQFFDKFNLR
QNARTFPNY*SGIHITWWWDNAHWKNVFVTILVLNILMLLFQLFYNLFLDLGLQNLLVFI
FSLVRGIYIMTF*IFDFFSQFFVKLRERCRTQQRGPPNVDSIS*NKI*SRYFGTATNDKN
IRIK*VHSCYISCYRCIGDTLNDSLF*RCKIFL*SISIVFRLILELINYVMGI*YSV*DL
EIVIQITIQISLFAFEL*QGVPVIQFVCKEVTRFRQLKF*AGILVRGSSYQLENLWEK*G
QWC*HNFVEQLEFVLFSRLIG*AVHKIVQLNGNISILESGEIFLQPFSKKPSMFRIDLPI
L*GEITL*QK*SEEPCNIISTII*RNCTMFQNCSFINTGDPGFSSAYIYYACGGTDPGTV
TSR**FLYNSDCLKL*LGE*NSNERLYVTFLEYVWYHQHDLVLIKFGRLNV*SL*VKCML
QKLGNV*D*FCQRFIIW*LDIKRATSERLSNNKFFVHAPQCI*TIV*F*VIKYPFYRRWI
IFL*NNLRFGIFIERYYLFVSITWYLSFIIPHTFSKILFHLRLYVVKLF*LFSLKANVFN
MFTIFKIQPFFRYRYTIWNYDRMVIFGKSYLYRI*SRMYHDSCCWII*IYLVIKWCCTRF
*VGQTL*IYNIWCVGTRYLASVVISQKFSISKCKYLIVFFQII**VVFLVD*H*RLEQAS
GR*SSCLHFLNANFFQRLGKFFSSFNTS*SPLLQKM*RDFLPGRCFCGI*LRIFLITFTS
LHSRWCPLISRAP*FIFIFVGIIIIIFVLIVNIIVVFVFIFVFPFFIFIFFVCNVSWVNR
KTCYTSGCLRSNYVIDTIV*LILRIFLIRLAA*RYAIFFFQFILIVIIL*RNINGFLINN
TGFCFFLRHVRCDCIPVFMYY*LVIYLKVFATSWAFIISIYSYCHSQISHLARPNQRLDN
GSTPTSDPKLLL*KQKQKRRFSRLISRW**SP*VLCNCQLSILVRELFTAHCVYIGLPQL
DLIKRYKSWKETSFP*LLFCLLLTTLYTFDFIENFFCRPFILQFDNVKIYRFKSFSQNLS
SLSQRIYSLR*DDQKFAASQGHQGDLSGVHR*TRYFSCQHLSRIWYKCCGWYEPKKGGSN
TFRPTCLCLCEGRD*GDWSHCQCHLCSSTDRSCCH*RIY*S*NSVSCMYH*RYSST*HVI
HCRNVADTR*NKISWAQLPWYH*PSNKGKNWYPAPKNFSSW*NRYYFQIGNFDIRSCSAN
YKN*PWSITGYWYGW*CFSRY*FY*RLEIISRR*NYRRYYYVR*NRW*GRNRSCSISQRI
QL*QE*ADAGGIFHRRNCCWSNERC*NGSLRCNCRRIWN*CRIQKTSFERCWCCRR*ISR
LLRSSFTGSICQI*MIILGRE*TAFKRGRLLCLDYCLDKYGADIRFLFRAFTQHSMLIFP
FVYIHLSL*ILLKIF**CLYLMFFLTRVYIKVD*SLIIEMEKKITKRLNFLVCFAKTDAQ
AGNRTRASCLGSINSNH*TTCAFQSIWEDSARYILLMKNFLLSNDTDK*VSVGIKINYRL
TTSSHTTNILSYTVLDDDIRYEKLSSKLDEAEMQGLIT**DNKTYRTEGEIIIVLLCRNI
DSFLRTPISSRRTTHNIIYNLCQKKECQKLSNYLLE*KSTIVYQLIVILSIYYHIRC*DD
DISYEKLSSKLEEAEVQGLIM**DNETYKTE*GIIVILVCRNIDSILRIPISSRRTSSIF
CIPNIIAFINNGIPTII*LPTYISW*RLCFGYF*GSPHKSRSVRRFSFQNSRI**GFH*G
*LSTDNNTCFISCSREPPSCLSSTCFSTTSTEWAVPTAVHDDPKPSQSIWLVILRTPIYD
SVYTLSNVAYVLSTWATITVSAVSIISWNASEHSIT*VR*YIY*FILSGL*YDIH*KICQ
TTTNVNLT**LSKLG*NIHQIFTKLESRWYYSDSKRKTRTSDH***THLLV*HFSNICSL
SIPTYLGQRHPIR*LYGYHENSFQKY*KNAI*YPRGKRHCDPGKFAI*WQYTCRCI*NKS
HKHYRQTEQ*WHSYQ*QGRMSINYERSIWRI*IFTLHTSSTSKYDSR*TVLRYPCYL*RT
TGIEKQQT*LQEKSE**EE*FSQLYEYNQTQSYSSESSKNK*FEIENSQGSQCIHI**LS
QHGQRFHQ*INY*TDSIEQ*ARPSS*ARNLLNLQ*IILIILMMNSLDTSFSIQEHHEPL*
DLLITYTQHHLILT*T*LMLKKEIYQLTLLVTYNFTSRTTPKHQ*RYCTLLT*PMTYSV*
MNWLQ*ISQHALPKTS*NGLTALYLHLS*NMETFTGYLKSTCFHQISPYPPSIMSIQVKV
HANILILSFIECLRMPMHRQFDTHLKITPSRILTNQMSTGLVLLTINVLIV*SAKAPNTD
ISKVHD*NTKIHTNPFNTYILTYLVQFTTYQKVHHPISSHLLMRQQNSVGFIHYTTVART
LSSMFLLRY*LLLKTSFRPVS*LYKWTVVLSILTELSINSLKKMV*LHAIQPQRIPEHME
SLNG*TVPY*MTAVLNCNVVVYRTIYGSLQSNFLLL*EIH*LHLKAKNLQDNMLAWQDLI
SVLCYLSVNLLSSMITTLTPKYILVASQATLYIRLETLMDISSIFHP*RRQ*IQLTMLFF
RARNPD*INSITTHSLSMKT*TV*LLHIIRSLRQMRSKNPMILT*NLTMTSNPTLNYILS
NREMSFQKL*VQPIPHLRQLILKIRNVFLKPIFAHPEKLTPTYLNLIFFHQRRDLAPPKF
PISRVPVRVVCIN*MFLYLLPCPNLTHMSRRTPVNLKISDTQTRTVKMRLIIQTYQYPVR
VVPTTKLFRR*VTKRLRKGLYTVHLQSMLLHRKIIHRTILFLSKRQLLFLNRIPRNLSSL
ISHSLIYLQNLLPNSLTHLKNSHR*ILVKLIPVWVVLVTLMPILLSTVRKDH*KIMKLKL
RYHETHGILRICVV*NLRDRRNEFT*LQL*KQ*NQSNQYEQPYDTMRQSPIIKILKKKKN
ISRHTTKKSINC*R*KLGTLTNIMTEKK*TLKE**IQCLSSTGNVTVLIKLDLLQEVIFS
ILTLTTQACNPIPYITMH**HPCHLH*TITTILHN*TYLRHICMQTSKKNYT*DLHHI*E
*MIS*YV*RNHFMD*NKVERTGTKLSNHT**NSVVWKKFVDGHAYLRIVK*QFAYSLMI*
YCSART*IRIKEL*QNSRCNTIPRL*I*VKAMMKFNTTSLA*KSNIKEVNT*N*VWKTH*
LRKYPN*TYL*IQTEENLVPQANQVSI*TSKN*S*KKMITK*RYMKCKS**V*HHMLDIN
LDLTYYTTSTHLHNIYYFRPSKC*I*HMN*YSSYGIREISN*YGTKANLLSQQIN*LL*A
MPRMVTNRIINHKLATYIYLMEK*LEESPPRLH*HVLQLRKQKYTQ*VNLSHY*II*VT*
YKNSTRNQLPKDY*PTVNLQSV*LYPIMKRNLETDFLVLKQ*D*EMKYQEIICTYAISKP
KRILQT**PNLFR*KHSNY*QTNGFIRSITLWVVCWNKNPLSSIN**LYYQYIIIYGVKM
MT*VMRSCHRS*RKLKCKD**CNRIMKHIKRNEE*S*Y*YVEI*IPF*GFLYPRGELLVY
SVYLIL*PLSTMESQQLSNYPHISHYSSSS*IHILIFISTILYSLVTNTLLILALTLSVN
LITYI*FLVIV*QNNRKKFLF*ISSIGDNS*KES*CSNASLY*LP*CKIRLSRSSKTAVV
DLILFYGKHYLSAMCPYFRMMTLL*YVNIFILSKSLAAYLHSRLFYNINDTNIRLNY*YN
AVCKWVQTLYFVICSNRIHAVSIINS*FSPITDSLASEVDIP*MMTKARLRSNS*RTHAL
LYKKSINLSTNISTFKMMSSLVSMKQQLSPTNLLLLLTLPVTTLVGQFLTSHFKPRVSLT
KVASPIGNNPQFPIQVFLNWGSYSIKVPFFLIKNIKSVGVM*QSLK*LAFSDKVYNCVIE
*TV*SNLPPIPPSANRLIGVTFEKTKDSVIVLYNV*IPFSSSIP*FD*RLSLFDIKERNS
GELKCREIKLTHFVKSVEYCVVCFIIVTLFFL*YL*TFSDSESRSPII*LGRYFILRVSS
SSR*SYNLLAAPSAQTFKSCSFQIL*NNGLGMSIF*LSMSRVEFSSSFGWISSFKFILFR
MLIKSVPILIRSGFSIHSSLIAVIFSFLLFFVTNCDLQISSFYQNHST*EAKSFINALSF
TLYL*FPSAIFFQVFAYFAFFAVLKYAL*GNKGNY*KEFRIVLHLLNARLQNLLIYKVVV
YFPALPCYIYYTYVFL*RCTQFHISVICSLKSLSANAPIFSRLCSDQR*TIRFSRHPLVT
TDRPNLCIVFLIHFHYATQIFVCFHS*HWRHF*RFQKRRD*SPL*FVELWRSADQSRHFR
SEFHHYKFL*IGSKYQKFSSNFSSFLPTEDGHTSVFLTPKNLM*ILSFF*TC*QGIRYQA
YGLLL*HRNTELPIVLGCVGKYSIQTVITVVYWGHLNAIYNLSRNQILVSFHHPDFDPGK
Y*LFLGSLW*NLFLV*PWND*ALLDQ*HHLWRVDQLIAIYL*RLNQELMLGPVVCSWMKS
NQPQYQRTKTASASSTS*YPHYFVLQHREASRHKLRFQGTLNILLETHRLWMY*FS*YET
KSFVHLPRQ*VH*ELVTNPYKSIRGAFVKIHKAC*SLPNIPYHVL*IKHQHH*IKQARSH
FSFLRNL*HSVWW*NLVGYQANLFCSCSCLN*LHISGKNYRRQQSLS*LSVSAFSCLLNF
RVISLVEQIRSSCYLLRHFCRNLDASFRLLRDQVQ*SWQAHHQIPVVYWDLFCSIDGSSR
*AFLAYERMFQSNF*FEVSIWVQLILVLK*QA*IAAAM*ELYFF*YLCQVIPVLDSEQEY
KMLNSCLSTIHSH*EENYDLMAVLCGKEAGYQHSDLTALCHLLGKSIDVMVMVALFHLV*
RCYLIF*TCRLSHV*GSF*SLMLFH*EAMI*FSMWKL*KYHLHAPAKVQFCYN*SHFWDS
YH*LQ*DHHRRHRIFLLCVSSSKTPLQICD**KQLQLASQQSGLKILLKNRHVWLFWRQK
CLIQYHFRHRW*SVEHLVFSLFSYFLSIYQIKTRAFSLENLL*FKKFNAMVPYDLVQRRW
SVKTLNT*SK*PDNNTKLIYHR*RYAFGVLKKRRKKKPIYSLYFAIKRHINIIQMMKAHK
LCLVAFF*SRCNGT*VPINFTWRGTQN*TNHRFSCHSDVGEPAQNVDFRVS*DNSCSCSV
FNRKFRFTVFTGNTTDGSRQMVTC*SLDIFDFKSLNI*II*PQ*CDRIVKIKP*GKGFDK
IGPFLQRTRVCGKFRIRS*FYGFGL*IHSDLQLQVLDQRRINFCPTVPQGCHSVWWNHDL
SRFKFYFVTLCFAS*SEARFPLVINHYGLRFVRFPATFFALYLFFCCVIVGII*QNVVII
VLIDAFGIIYSYNSTTAPILSTYRCHSSLFQSSRRNHNVVYFHFKSFS*LNRRILKTAYY
*CNMYLSL**ASV***GKKKNFFPLALSVRGDKKQT*YCSNLNCI*PYIYYL*PYSSYVG
*KIRIKTHLTFCHFFLLLVIGSS*SLTYYGGMHIKVDSRFASRSIKTKGTYRLSGGGRFI
KFMLITRLRVPTIKRPLLPITSHLVRHCIRTYVATNHGNVRPFITPYKSSLPVRCLIAQR
HIRTFPSNDKFTTKASNIETILLRKNNEREFKQSLLADAKNFQERFKINLKWILIKNNRP
FSLNEISIIASWLILSQILWLILSTTTFISFYLFVINSVFSQEYIHEKKIYERLLKWLLK
DHKCSNQDLEITFSPEDKASMLVLSPDWESNSILIKRLNVRDEILDLDLKFHHINLNVSL
KNWLLGRGLITNVSIYGIRGCLNLSNFINLVNSFQGDQKTENFLKTLNNVEITDSEILLK
QSLSAQETPSLKFSIYNLSLPRLRLNHFISDILSAKTFSGSINNSLFNLFKRQQKLTAVI
ENNNKNRMASSKFDFTDNNQENYRTVTHQDDPNYVTTLRLNFININDLKFNGDGKFNWLK
DGQVEILADIMLTNSTSHLSSESKYAVVDLKVTCRDLKTTFPQEPPVLSTGDSIVSLDEL
KPIITFINSYEGMANPILKDFSENERLTNSIIWNSPNVSINRQRKSYPLTTKVTSNSTKE
IIKFHNQPNTNANEIVLRCKMVKNLSDLQLININQILDQITMELYVDLTKIVEDWEFKNK
NDWMKQWGTTFASQLLLFGFGAMV*LLLI*YQTELPCISFIK*IEEKIRKKSQTKNTSFG
TCIKYNVYIPSTLNYIFKLSHDLFFLSSSTLVPVILSIFTTGINEASSTFIALFNLAPIP
SPSGCICETFETSLFRLCVLSPLESCSESLSHPIPRSKASPNSSTGTSLYSFSVTYSTRG
ASFFLVSAFSLSLITNFFLEDDSSSRSNLSIL*IFILL*GLCERLAVSASSQSNKLAFCN
EFFFFVFLEIFFFKVLLPNLSENLLILHPRYASRHFTYHRSTCIITLIT*NSYSYIFTFF
STHGRVTNDSARSLRTQVLHVEPAMHKY*KH*KHSSMK*L*QMKLCNS*FE*LAHVLWSV
SCQACSTCEHRFGYGVI*YLTAREHQWSFT*TSGGFHTVVYYT*INKIAYQN*QSYLELS
TEFVSAYN*RFQWEKMSMQQIVNHCSIKALFFFIRIPRIRSFKLKFTAIIYA*LLI*LVL
**FDGVHC*PWLKSREIIEIKMIQIQMEQVISFGY*VNSAISLQLFQF*CHGIGSY*S*W
SYGPV*TQPPNCFC*KW*ITAFKVYYMMVTYTECHFIYRLNTILCIDKRRNG*VIAHIHP
GGW*VCFPPYVNAHLFGTKVEVISQKLDNSCLM*NSHDERHDYVKKKPSSLENFLVY*RG
TQRCPV*VCHE*WH*RYKES*FLMLKE*KKKQARYDCVSR*FIEFVTGKNR*QQYWANYL
R*IDQQMGVSWM*SMYLQILDIEVVFQVIQGRNDKSLSVVINICINKNK*TRGK*K*K*K
*RKGFPMDPVKLPE*YQTW*ENKCRKSNSIKNTKTKYKSQYNRIFEITSLNIFFVYHIFH
YS*S*D*SQRFYGIGKRVCLVRPGYVRS*K*TFFDELYGLSLIPY*FRY*KMIAQ*VHHI
VL*SHRIQN*RWVVLNFGKRF*NSEQRPVNQ**GAVTPSSKF*FKFPWDGTFDLHELHSQ
NLDALEMFIWMNIRRA*A*H*ADGIY*IKPPLIPHHTLPST*CVLASKNTMISYRTYRFS
GLLYCVFIFILLQIVRISRNPQSFRFELVADIVSPLSTLL*KHLYKLY*INTSSMRYIDR
*VDFFSLY**LVLLLTNITVRT*KAITMSI*CFALYCTYQTRY**DMSSI*RRITARYGY
LDGYGLVNYRYNVDCYPHGAFLVV*RSLKRSK*VKEKDLMNTLISYRKRKQYQHQQ*PIH
VAEDWTQWLGFCAPLAPCRRCP**EDIG*IGFSNCNYLNW*T*AGLSSVTRLWRLRSSD*
LPKNPCNR*EI*AEDLLVSFR*TWSAKVTDNEQGCCR*RIWRNFEKSS*RYVA*K*IEKA
TVRPLKSFRWK*KPL*TKYYCLCP*AIINTRAS*RINF*PIEIAY*NYLSFFYISFLQSS
IHVYIYLLCSFNQNAY*NLLSFMNTKYI*QCVTATLFQNEHRIFFL*LFT*VIIYDLDI*
GFPLKFINMS**N*ILIW*NAKQGL*INTVSPILFIIIFVFFECLKVLSAY*KKCFILIL
LLLPTCLPFFWQDQHK*NVFYYFTFLELQHYFLKISRTIGI*TWCNVHSHKFLE**LRGV
WNMNLVNINLIITSLTFKLVMI*FRDNCHQPANTTNMDSKGIGCFH*SLLQE*GSTMSNH
TVTFHLTES*TTVSRSTLYRLSRQYLHWTTCSGMYLVIHHVS*SLIICRTKENLSH*FFT
CVTIIHNFKPTRLITMLTQ*FGYTFYSNVRERRGVTFITR*CRDFTQQTFN*MGNSHTRW
NSMRVNNQIWNNTFCGKWHIFSTICDTNSTLLTVTRSKFVTNLRNLCSSYTNFDKL*PIL
VCCD*NLINNTVFSTSQWCGSITFGMVCCSLTEFLFIW*DWCGFTDNHIFS*NSNTRRN*
TIIVQLIVCTMFHS*GVCTLWFLKSLRYRHTVLLFLIHIRSEKQRSE*TTIN*RLVHNHR
IFLIITGVTCNSNNCILTSG*FSKLQIFHRTCSTQWFLRII*NIGHSIHTHIIVC*KHTH
SLLTHRRLVSVTRRLIMVREWNNGCCDTENHRRMNLTMCKCCSMM*YSYTFGRINIEIVF
LICLCRLEIFRLHCDQYRFFFFSINVFH*TLIQ***PCIFFYIFKSTFNILIFGSHQFGN
MTLSYL*FLMA**FIVFNNK*WSINSTGICKDF*LLFTNISNHRNFRIDITLSSQCSKGF
H*SCWVSVNTVPNTIDEDPCRVR*LMWYVIFQWFHTPFTQKSDDRHRICTNRNTRHQ*QI
LN*TTRLAFRSFCRTDQPPMCIMQLTWFG*FTITTNRGICSS*M**GG*ISVTVQNLRNT
CPRRHGFFLFTPVTSSQSVLKTRCYGFCVNR*FHVKVMGFLYSSLHITENIFS*FFEQCL
EKLGQ*WTCQI*SFFPEMITIILVFTI*STQ**SVYHIT*EKCLSTFKTF*LSNMR*EFF
L*NVFCILDSFFFLNTKGSTTTTNKV*CSFTILNNKPVFNTRLKHFQHLPIIYVVADMF*
NFTVWNNT*SSEYDYNRNILFDIW*CGFNSTS*TTLTTIKLDLKGTDKPRTFFKGRSNFC
YMRNWRWGGFFKHLNNITCRTLLCNQNFFRTINDEITTHIKGTFFQLI*I*FCSLT*VTI
L*S*HNR*TANENFSAFAVIFRFFGN*FIFQFPTWNINSFICSLLNINK*TRRICQIT*T
CFLWIQRMGNTIRFIYHWLCNIDFTKTNLILSTDVV*FGSMLSQLL*NQGGILANNVL*S
IINELIERVKLL*N*PLLAKKSGYNSPRIFCSNWCTFILESIWVLIIILF*VCKV*HPYN
YFSILVCVLFLVLIFIIRSFYSVLFRCRVPYVCSLLLGSSLRNIR*AKIIRTICKPEEKE
*VQYPSTLTL*SCSLLRQITSFYGC*K*WSVPYCMNYNSLLVCSPLFQKLLRK*EDEKK*
KSEKSF*TPSRVTNYFKMAAILSTQNYLGLCF*NRETSIIVQL*NAICYVQPINS**QLE
VAFF*ILHHLDNFISFFYVYFLSLIADTACLTMPTIMRRVGEEVTRRNYIIYFFLFPRMH
TYA*IYMAIFVFRRLNFVLCL*KIRYLHRLPLW*NGKTILIQFSCLI*NILHKIIIIREL
SAGKILFERR*LL*RLLISSSILCRFTVTVLIAIFVALGLLRYKGSQSR*NEIL*EIRNF
C*VECSWKFVPFCYRY*NLS*FTE*EFVIGVICKPNVIN*RKQ*ITVKIRFCYLIKESGK
LVLRFHKGNEVIYQLSCQANTSKRHK*RGKW*EIQKGINRSIEVNKMYELVKTPIF*Q*F
INGDDNWGLTQRSSGFSSTCL*EVNGRRQIDHF*CQLQRNGN*GKQK*GP*N*IKH*FSM
VE*STAERTLGTLAKR*KKRALQKSYPRFEILMSSQIKLNEIEMI*RCSCTCISLLRKVV
STYYLLYDFKQ*NRCILREAQYPRAVTASLEIPGNNKCPGKKSIKQRGDIGMNMCYLRKG
KTLIVFLKCDTVKSVIYGSPLGATTHIYISLNAVDKFQISYKGSVLWDPFLCLDGSLNLF
VNVNMSSSLIPTMIL*GNYRHNLINKDKEKKKLRERTKVQIKEKKEHQITYYNKQLSHTR
NNLP**KAAPRWRSPLHSTQHLSLHTIRSGTQWKTTPHV*SY**KNMNVPQRERSHSAPS
STG*VAGSHHIYATIITTQPCRRENVRGEPFGRLLPTERVD*NLRLPLSFRGIAHAAVPQ
HFQIY*DSGECGLTRGS*SRFSTLWTRDSVERSDLYSYLW*CAKKREMSPRNSSTPWYDI
C*T*SEQYKQGLSYTYIIVMCITLWLFAFIIIP*NEIQKKKVTQSCKHITTVLVITRLCY
SNYK*IGN*ELSKKKLKTLLSFRIRSFERL*TKMPEAKLNNNVNDVTSYSSASSSTENAA
DLHNYNGFDEHTEARIQKLARTLTAQSMQNSTQSAPNKSDAQSIFSSGVEGVNPIFSDPE
APGYDPKLDPNSENFSSAAWVKNMAHLSAADPDFYKPYSLGCAWKNLSASGASADVAYQS
TVVNIPYKILKSGLRKFQRSKETNTFQILKPMDGCLNPGELLVVLGRPGSGCTTLLKSIS
SNTHGFDLGADTKISYSGYSGDDIKKHFRGEVVYNAEADVHLPHLTVFETLVTVARLKTP
QNRIKGVDRESYANHLAEVAMATYGLSHTRNTKVGNDIVRGVSGGERKRVSIAEVSICGS
KFQCWDNATRGLDSATALEFIRALKTQADISNTSATVAIYQCSQDAYDLFNKVCVLDDGY
QIYYGPADKAKKYFEDMGYVCPSRQTTADFLTSVTSPSERTLNKDMLKKGIHIPQTPKEM
NDYWVKSPNYKELMKEVDQRLLNDDEASREAIKEAHIAKQSKRARPSSPYTVSYMMQVKY
LLIRNMWRLRNNIGFTLFMILGNCSMALILGSMFFKIMKKGDTSTFYFRGSAMFFAILFN
AFSSLLEIFSLYEARPITEKHRTYSLYHPSADAFASVLSEIPSKLIIAVCFNIIFYFLVD
FRRNGGVFFFYLLINIVAVFSMSHLFRCVGSLTKTLSEAMVPASMLLLALSMYTGFAIPK
KKILRWSKWIWYINPLAYLFESLLINEFHGIKFPCAEYVPRGPAYANISSTESVCTVVGA
VPGQDYVLGDDFIRGTYQYYHKDKWRGFGIGMAYVVFFFFVYLFLCEYNEGAKQKGEILV
FPRSIVKRMKKRGVLTEKNANDPENVGERSDLSSDRKMLQESSEEESDTYGEIGLSKSEA
IFHWRNLCYEVQIKAETRRILNNVDGWVKPGTLTALMGASGAGKTTLLDCLAERVTMGVI
TGDILVNGIPRDKSFPRSIGYCQQQDLHLKTATVRESLRFSAYLRQPAEVSIEEKNRYVE
EVIKILEMEKYADAVVGVAGEGLNVEQRKRLTIGVELTAKPKLLVFLDEPTSGLDSQTAW
SICQLMKKLANHGQAILCTIHQPSAILMQEFDRLLFMQRGGKTVYFGDLGEGCKTMIDYF
ESHGAHKCPADANPAEWMLEVVGAAPGSHANQDYYEVWRNSEEYRAVQSELDWMERELPK
KGSITAAEDKHEFSQSIIYQTKLVSIRLFQQYWRSPDYLWSKFILTIFNQLFIGFTFFKA
GTSLQGLQNQMLAVFMFTVIFNPILQQYLPSFVQQRDLYEARERPSRTFSWISFIFAQIF
VEVPWNILAGTIAYFIYYYPIGFYSNASAAGQLHERGALFWLFSCAFYVYVGSMGLLVIS
FNQVAESAANLASLLFTMSLSFCGVMTTPSAMPRFWIFMYRVSPLTYFIQALLAVGVANV
DVKCADYELLEFTPPSGMTCGQYMEPYLQLAKTGYLTDENATDTCSFCQISTTNDYLANV
NSFYSERWRNYGIFICYIAFNYIAGVFFYWLARVPKKNGKLSKK**NFEFG*EKKLTKMD
FFNKHT*SLHIGA***VFIFFFLIQRAFYISIFLNLPALINQSSMSERIPRILFLGYLIG
TFFL*ASAFSVKTLFLNCALRLKRKDAMDIVKI*DILYHYLSEWRTVFSYTALFCG*V*S
DLLH*IGTKLLKMRRLVYMIPL*SRLEVQRTCRKNIPHHYPPVL*EPMILDRPLKLTYGR
LTYGKTVRGKSKMH*HSLQHQGIRAIRVIHFYRSTNGRRSSRRSTHQALNVILVE*GSQS
IPLAIKRKNA*EKSWKSIWGF*QTKTSGVKEKKIKKDSMRKRT*RKFTKKNSTMHPWIAL
QQLSKAIQKRLERLLR*LRAKTSIY*IPVQLRSNSLL*SFVKISWWRKLKLLITNSFPRP
SRDLGCQFLIEYRWLKMNGQY*ENSRQEIQENYKSFKYIIPKSGQVI*KSKFYPIMRTNF
IVPYP*SKYMVNQ*WMSLRSIN*RLKRIKNNP*ELTI*TI*MNKISKTDVTI*KRV*RLQ
TQAISQT*LVHYHVLQSSSL*SSMNFSRCLMHPFVLPSK*YLLLLLRLFL*FQKNPFLRT
S*KGCHNWRQILV*QFLTLRNRANCYLNRLNNLKWRTKQSSVILSRYSTKQ**VI*IC*I
TLPIN*KINLYVY*KNRNWRMTNLLTVIYCIWKDWKKKSVFKEELFMRHFSPS*G*YPIY
**RESFTLKISKRAKMALLKRQTLFNKQSDES*RAHNHNSKHNSFKMKKSTAIYEVFL*E
ISIYFYSPNFILHKLF*SVSNNL*R*FTVS*GDAIQRVHPASLALKSFADPTGAN*SPTC
KVSEGWIGDSGL*NCCNERTPRSFPPISHQTSLPPSKQLN*ILLDGAKDSKVF*RVKTIS
SSCSLSSLTGTCLLEASSYRSPGTIPTALTLRIIEISEGRFSLFLNLLRVLSAKSKVFST
SSRDQAFILGNSHSSLSICLKPKLSSSGSS**RKR*LDSPPIIVKFCF*ETGISVESCNA
TINPFNLFS*VPASSYPAAVTIPTLIPHRNSLRI*GITGLV*TREPPSSYSVTSPSKVTN
LKTLPLCKFSCFLK*NICAVFRICLISLKLGATILRAEMARCESSHRKACSNGSSVKNVP
IDGTKRFKRDCPNIFRD*EEAPSSISSWLMFLESNSILSLISPSMSLKISAYCDLTR*VV
AKSSL*SPS*ETACRTKGEASSPFTQSINSSLRWLFK*YSTLYLEDIAIIS*LTIFCYFL
*IVFFS*YIPLPFKFC*FKGGLSR*TWEVKGHEIL*CNTGSIQRNL*KPITADSHTTPMK
*PQ**KNITKVVIFIKTKTSFTPKSGSQY*ERNETIEIKIEYNRKGKKSKDG*SI*C*ID
HFRVILSRCVKVISLGQSFIHYGVICLWSPFHKGGVWILRNVDRNIRMPSLPNFSIIPMA
AGAHVYIWREMCRRCGPCW*FSFCF*IWVHRGDWRQITFDSQKITILSCGIVIRSVGVSL
RFRLISQIL*NSR**WR*WPSIVEYSAVTIRRRNERINTAIVRRCVIYICSSALVQK*PH
LKSILIIILVHSWRTFRR*CMIGVVVTGSFRF*GKYICS*LVITGVHVRWEAFTSRNKGF
II*AIQRYYFGFVVV*TITQISIEGISAVIILLLFDSALVLVFHTVILVNSIRYNGRTIM
NRFP*AINRYLNLLNIFIAILNNIIYKFGNLQLVEFYRVLTNRTLPCRDL*LRVKKPESI
KTLDMLTLVSLRRILHPCTRYRTLQTQHRGGCNNIVIILLIQGSFDVCCGGLLDNFGPFQ
NFPQKSFR*KNFHYKATYRVLFINIEIM*V*VIHLGRYFKIRR*ICRITCPILFL*TFHV
VL*FGAIKH*FTGIREIYCLMAHSFIYKRY*KARKQIQFITLVRFQKIMIRFTYLELHFC
TTSSCRLLQFFIGIRYLYYWFVKR*GKRIC*GLLLGIRWQCSTLESCHG*LPRCYRMLER
TRL*SFPKGRVFW***VYPYFRDKNLNSLRPPRIYMSNITGFS*ELFYSVL*DSLFARYG
*IQRFAYLL*L*NL*LFHFIYCIFYFIYESTTCVGQRVRKHITGIIIIIIIIII*HDTCH
RALFPYTFLDYQCIVCGILSSLIFASVIAL*RPTNG*L*KC*F*CYVICVVLSCVCYIML
CVIK*LKWMDKLTRKLTNKNQLTHFKA*KKEKRKRIKNK**ALL*ENILCK*FCG*FLTS
FITFC*TMIYYTKIYLSSMFYFQAVISTCSSCMSQILTILSFSTAVVPLGNL*LFCFSSL
TFGVK*FLKYSASLPISMTHTSTLEPDPKSFQIPAWIASEANFMASSFVRSCFQCDSNTA
IAAREPDPRER**PTSVEPCA*MENK*DPVGSTPATIK*API*PWYLNRCCFSICKAETT
LGSLEVYKECNSMLDPINCVTASVSAAVPAPAHHILGEILCNFAQFLSATIGPCVDLVSA
AITTPLLNFTPTMVVPVEVALGCVCEFSAKKLFL**LSNDKPAMLTQFYFLQSGLCGGSI
PEKI*RFTIQTLHLN*SPFC*IISLSFSSFFLVFCHSAGL*NTKHGPNLPAFTIKGL**G
*KYWP**KITSNGSASRTLKSPSRKVIPKRSRIKKRIYIWII*VIVSLLIVNNNNNKDN*
SMGKGAAKYGFKSGVFPTTRSILKSPTTKQTDIINKVKSPKPKGVLGIGYAKGVKHPKGS
HRLSPKVNFIDVDNLIAKTVAEPQSIKSSNGSAQKVRLQKAELRRKFLIEAFRKEEARLL
HKHEYLQKRTKELEKAKELELEKLNKEKSSDLTIMTLDKMMSQPLLRNRSPEESELLKLK
RNYNRSLLNFQAHKKKLNELLNLYHVANEFIVTESQLLKKIDKVFNDETEEFTDAYDVTS
NFTQFGNRKLLLSGNTTLQTQINNAIMGSLSNEKFFDISLVDSYLNKDLKNISNKIDSKL
NPTSNGAGNNGNNNNTTNL*ITNIYTTSTCHVFESALDALQLKKRRKKNQIENKYAHVYT
SLANCLFLSFPFFFQSADVINVILSPFNRIFPKGVPFSTSSLPSALFTGISTASSMTTFM
NSSNPTILPLILMPICSNNHIVTGVCCCKKLNMQFIGGTMALVLTLFDIPSLLFFALYPS
CVP*SPFLSIISYLYHLLLLFHFNFLFLC*MLRLSV*LKKIFEHKGY*QKNK*RKKA*KY
SLTDQYQGFIEDILRINLRYGQLTGI*YRNCFTMHIVYCISR**KQSASIFRTIPKINCC
LVYLQ*NIV*RRSYKRSSRIKYFCCANFKE*SHI*SITIRK*STTIQGFFVDAFIIA*PK
IDYYTTECRVSTFGDPIFRMAESNFRDHFIVEFFTIYIIKLFKNFT*GNLRHCIYFLDRS
GIQFQNS*TN*SDSRRCIEIPCIMHRPITKYRREFQLIYFIRTNFTVFELLVV*IPC*TV
ANRTTLNKSRV*NYFQW**K*HGGIRFRY*LSLRYPQRKQRYY**AVDFCFISSVNAFTR
KTIAYSVHRPSFER*I**RSPRRYDTIIRRSWRGLVSCHF*KPRFF*TNGFGIIDVDLQK
*RLRCRFLYFPLLV*LQTKFSFAKISRIKKSLL*YFC*INKWYNYSFTISIRPVFI*RGR
R*I*RFQVSYGRCVKRLYCSGGNF*GFIATTNKN*VRNRKQQ*LANNGSPIIFPEDYG*R
NFVD*KHYIARNH*NHL*PSRAGQD*VCINISSW*IYRMDSQASRTTRSSIAIYF*RFST
A*GFIGYAKYNHCIITCINVLLFGLL*TISWVY*SVD*FLPQRAEFD*Y*VTI*TMSRIK
CSNK*SARGQSFSNISKARR**FATNRGFDSSMESKSNALGSTDC**D*FAICAF*RIET
EIQLSSARIGTFTPQDRIYLEGIKNSAS*CRCND**YYRRKSS*IATQNF*EISCILRAN
ITFCCRISNPRLFNDWIRFLSVVFWFPYCYIW*R*IIPHIPESERCCLEICPLPMRDVHT
EFQQV**TSIKRLS*GNNRFFLINFRLDNVLSWRIFEFNRASRPRTECCPRVC**A**LR
CLHMYLALLR*YHILGVQDSTDLNSVHRDCSR*MEEASY*RSRDSPR*PIDISVIHRAGY
YF*KHRSFRCHQLYCKMFKDIDRGKQQRCHYLHRLDLQSGGTTWPSNP**KR*FGEGRG*
GVEFKGLQKGEGRN*GVCWMVFKKEYQFEV*IVI**IAYC*SAQNV*KQNKQFNKDRT*R
*LK*KKLSIKIL*LNIELLRRTRRNSDI**TSLHTFW*LNFLSTSGYALKISSNL*G*E*
WKTSGSLPRATKKVAVPDLMASVAMLQICKAITNENAIRAPL*APFELY*GEVNLRYKNV
NKAVI*LANIENRPSAMLIKLSLIRASIPFSLNIYQVSLAALKYGLP*RAMNEYA**LKY
SASHFRKPIIQSNTINKIWMAI*PPPLEVTSCLIICNICLNRSIKATSKDPKQMEPNE*V
MALFNAPNAGHLGIPWSDFDI*YQLPKTPEITQCMTFLITSEI**PQKKTTTKTPINLEC
EQLPPETSQPPFELLGSYFMYVATMTAEKRNPNALATSAPTNETKKICGHFFMASTTTFN
TATERGILDLIPQ*HHAVMNVKTKNTIPADQYLKDMYMMAVPREATRLMTIPQYINCFGK
IRQSVRPKTENTRAIMHTKTSRMAALVFSVPVFTPSYIPEPVLL*VWDHALKVMAAMAMN
PPTVHRKKMVNGQSFHLGLLSFSVGKASSKLPIGAPLVLEFRL*Y*SCLKWYGVWPSLTF
AAAEFSEELGGLWLGSYAGGGCGGLSYFSFNGMTY*CTDNYGHY*WP*SEICTFKFFIMR
N*KK*ERNIEAFNCYDYQ*VAITTELHSTNIRISIYI*GQATYKDIYVMIMLYIAGNYAI
TQTENPLNPSRIYRRKNPVRREHTNHKKKEKKAFCSN*P*WTLFFFLQMAVRCRAGSLTQ
YHYV**LRWRGAPLPAGSPRGNLFAYAYPSSRRLGKDNIALQDVAAYVARRVVNGCM*YI
ICEKQWACQNLPQVTSHFSSGMIYSCVRHVETHAVA*KVVVRLYVWCTGVKVVKRMAVSS
DSAILYLNKVNFCTIFSSQLIHFFLSGAAHHRSGLIIWVII*TF*S*KRTKKRLQSSRAA
RLPRLSINCLCNHRKEWKIQID*STLPSLSYNLPKIHLSASE*SLIDSLHGS*FHQARVT
LELLRAWALELQG*DPAAYHSQF*LLMMDYRSADLVLV*FVLAMFPRSTF*IQ*RCQE*S
YRSFQ*LALSQIVMIYALCVLILYFRP*TSDRRLTSTSSLLYLKIDPCLKEQSISSNPTI
QLPYRWIDIVHFRKAST*SRSENKKTPMFWKKALP*GSLITPYVAVSAGWRLRISLGKVL
CRYDSIELWYSQ*WKN*SKPIETYYFWILCF*LSAQNVLVHKTTIIVRLPYLKFYFPLME
LLPIYFHLCNVQVDQVLLLQN**FAWNKLSNPGIYLYHKELTTLAL*VLNIFSASPHMFY
FYYSICNDLGFRLDKIC*SIRVYQRYKICYNR*ILPLTRHFLNFRCYP*KPHVP*KFL*C
LNATLL**P**LNIHLY*PNRSHLHRMNMFHDGSRKVLTFVHAQCRTP*RWRPPLVK*RT
SQLGLGHLYGSISDIGLIVSQQLCNNFSLDWIKYKLWICHLPPLPLFRA*NNLKSLF*LL
PYQESR*SHCMLHH*RNHLK*TKLCYMMVGNDISV*LMDLAANPTHPKGLVPCTSFFGCF
ASIYFFLL*PSPIIVYIFQ*TPNYYLQFGFS*KWGRIVLIFRNVYFVGSTGRHMDLLHHR
VMEMKFQ*NLYLH*CLKEGNLAKCTWSSQTN*CFFQLLEYVFCFLVLQLS*VNRR*DRDH
R*LSFRCFC*ILQHIDRLLSF*KCM*NT*VFADHNEVFSFCKSHKIL*ACFSSYR**KLV
FLSYFHWLHRPYYYYYRLAA*RWWPGNFPTKHRFFFSL*RYSYWHG*GQ*TFPLSR*SCC
SFDLTFLL*FRIFGVLVIPRGSCLLHTSSDVEYYKCLGIVILFPVYQPLPH**YGMEPFN
VFLISADLTPFTMISASMILAEIYIRYI*RGYTGNNYSFHVSLKRSCSSFFILIEIGNAV
ILP*L*SRMRNIETTVKTATAQNLNLQTSSSERYTV*IMRK**EHGVLLSLKEHLRRARA
A*FSNVSRR*IV*REASTLRHEITLK*RLKGQEQ*VRRSIRAWGNTKWAKPRIIMVQYVL
RQHVKEEKTRFTHPLQVQD*LLAAYV*HPTRSKFS*LLLLHTRKDGLSPKVALRKTSLIT
RRLPNEKLGRKLVA*VKLSPIWVQLKT*DPLRTGTKTLSNSRTLEKIQK*QSTRQEPNFI
FMN*RLKISLINFRNVTKDIESYTLIQKLNKT**TPRGLNCWRPLIGLLSLKTTNS*HIH
IYVYTSWSSSHRKHIYLFLRKYALFTSIRPGIPTSCLVGNSFV*EQQY*NIPGPKILTHF
CKLEKNLNNGSLNSRNSSYP*SDR*LATIAKNLGRNNLQKKLFHNHFYQFSRTWGEISQ*
IFPKKCLLIHVQMIC*R*INS*KPIC*RTQPPCYLRYHQLGITSPIVNRHI*SLNHVYLT
*NISQLHKRNLPLIVCYQWCCASKDLQICIH*I**TNCSYQ**RPLNWAR*DPIRLLI*P
I*QLRCHQL*LPLNHKLLKDRRSNPCLNRPASPLKMKGPLD*LVLWHARMIYF*HIY*Q*
FSTFDALRNNLQL*SYFRIFVRF*RVSLVQH*IQQEP*LVIIIYVPL*CLLGCFTAHVII
SFF*LSFHFFSHCLLP*RRATKRTKY*KVYFDGK*LLTYFNKRATNSLDG*HTLVMADRP
AIQLIDEEKEFHQSALQYFQQCIGNRDVGLDYHVISVFGSQSSGKSTLLNVLFNTNFDTM
DAQVKRQQTTKGIWLAHTKQVNTTIEIDNDRPDIFVLDVEGSDGSERGEDQDFERKAALF
AIAVSEVLIVNMWEQQIGLYQGNNMALLKTVFEVNLSLFGKNDNDHKVLLLFVIRDHVGV
TPLSSLSDSVTRELEKIWTELSKPAGCEGSSLYDYFDLKFVGLAHKLLQEDKFTQDVKKL
GDSFVMKGTENYYFKPQYHHRLPLDGWTMYAENCWDQIERNKDLDLPTQQILVARFKTEE
ISNEALEEFISKYDESIAPLKGNLGSLTSQLVKLKEECLTKYDEQASRYARNVYMEKREA
LNTKLNSHISGTINEFLESLMEKLWDDLKLEVSSRDKATTSFVESVAAGKSKIEKEFNES
METFKKLGLLISNEEITCKFSDDIEERIKQLRDAELKAKIGRIKKNLVPELKDHVIHLLS
HPSKKVWDDIMNDFESTIKDNISAYQVEKDKYDFKIGLSESENAKIYKNIRILAWRTLDT
TVHDYLKIDTIVSILRDRFEDVFRYDAEGSPRLWKTEEEIDGAFRVAKEHALEVFEVLSL
AVTSDNVEIIPDVPMAEEESGEDNEIYRDNEGVFHSRRFAHILTELQKENVLDQFRRQIN
ITVLDSKRSIITTRTHIPPWIYVLLAVLGWNEFVAVIRNPLFVTLTLILGATFFVIHKFG
LWGPVVNVVQSAVGETRTAIKDKLRQFVVEDHEVKESFEMKDFSKNEQKEK*YENIF*SN
NLFQFTVFTFLLL*LLL*LLFS*RVCVFVYNYRELFI*H*KYMQMHIASL*VV*VASINL
IDLH*AKHFRLI*H**MFSIHESVSLKIVSPHL*IC*IKNAIQSPKIVQMFLSHSDLSVL
ISKLLVSSSTHSSLSLNK*KVPKIQTPKTNKCNSKRFLW*LIYLGCNL*IQYLHHIPFLK
CGQ*QRK*FLLLAQTHFVRLYRIAKGAFLFQEYEHMM*HSDRNYLL*SHAD*QISVGFLH
MLSLQLFSHPCSS*MKQLIYLQLMPLYKDSYHSKAK*QNNLKSL*STSNSPISSHPLNCL
DSSFVSIFDLLNRNLNWLDSYKSSRSPIWPMCLLSYHVPD*LYRHCP*QYQGSFLVRPVL
GLRWLVQ*SNDDKCWTVISIFLKCLDAK**SWCRLQRQFSK*VDLTAVNRH*FLAYN*RQ
IVLPSPSG*KDIQKSFQRRFHHSSHTSEYRLLRRDLYSHYYRLIGLYFHVKMWML*CCRC
LVPYIYRVVLS*RYL*SIRRFCEIPNH*KFLILYGCYLLEKLVSHRSWIW*AAGATNVRP
TYIKFLSTIEGP*QLTRKNSIYPKSISMRVWFFAPK*LVNISRVTIELLVLLYYSDVLFK
EDIYKKQKAQIYKIDFV*LQPSICK*AS*RKRRASRSDSIRTKMSFSLTGPFTFLTIVLE
VSSKNSTRTWVTPPREPVLPKTLMTLAKVTGVLLSMIASLVFCF*EESKTNTTVIYNKSS
IRLKFHFLYSK*FNDQEKKNLSKKCVVTLDGRVCTNEKFDIAGYKDWD*YA*KGFDACFN
EKKISGV**RQYIKMSSVEELTQLFSQVGFEDKKVKEIVKNKKVSDSLYKLIKETPSDYQ
WNKSTRALVHNLASFVKGTDLPKSELIVNGIINGDLKTSLQVDAAFKYVKANGEASTKMG
MNENSGVGIEITEDQVRNYVMQYIQENKERILTERYKLVPGIFADVKNLKELKWADPRSF
KPIIDQEVLKLLGPKDERDLIKKKTKNNEKKKTNSAKKSSDNSASSGPKRTMFNEGFLGD
LHKVGENPQAYPELMKEHLEVTGGKVRTRFPPEPNGYLHIGHSKAIMVNFGYAKYHNGTC
YLRFDDTNPEKEAPEYFESIKRMVSWLGFKPWKITYSSDYFDELYRLAEVLIKNGKAYVC
HCTAEEIKRGRGIKEDGTPGGERYACKHRDQSIEQNLQEFRDMRDGKYKPGEAILRMKQD
LNSPSPQMWDLIAYRVLNAPHPRTGTKWRIYPTYDFTHCLVDSMENITHSLCTTEFYLSR
ESYEWLCDQVHVFRPAQREYGRLNITGTVLSKRKIAQLVDEKFVRGWDDPRLFTLEAIRR
RGVPPGAILSFINTLGVTTSTTNIQVVRFESAVRKYLEDTTPRLMFVLDPVEVVVDNLSD
DYEELATIPYRPGTPEFGERTVPFTNKFYIERSDFSENVDDKEFFRLTPNQPVGLIKVSH
TVSFKSLEKDEAGKIIRIHVNYDNKVEEGSKPKKPKTYIQWVPISSKYNSPLRVTETRVY
NQLFKSENPSSHPEGFLKDINPESEVVYKESVMEHNFGDVVKNSPWVVDSVKNSEFYVEE
DKDSKEVCRFQAMRVGYFTLDKESTTSKVILNRIVSLKDATSK*MI*CAYMYIFIYISYW
LKMM**CKFFNYIR**RPTHNIVTY**YITGDV*L**KQKWNINHTPMIETLYRLFFSM*
YFFLQKNHF*RKI*R*STWIQTLYRYIYHSLATSCITWALFPLARVPKETFHHPLKINLT
PLLV*SYKPIFLSE*LLALIHENLYPRIIKLVSFLSLGFLHPL*LNQWYHPLVKQREKIW
CP*QYTAFSLCKRLLSYQLALNPFSPSL*VLVPSSDTLI*SCPR*ENSVKVHLLYCC*YC
F*IVNPAKSLG*DLVRRLNILCFYLYFLRNELLIPF*IWQHI*RKLRRDISYLG*C*MLH
PN*T*RDPSI**IQC*YQILQ*RRTSDSKRIILAIRSYKKVGNNTLSLFLFQWI*QGTER
RTMGYLSNDMKCS*HFLNRKVAELRLVY*THPLCRVFYKAH*LLRMEYHHPRHMQWYRIC
*YLNLWQYRWRDGHILCMQFLFCSHFPLVLALLLSGINF*QYLYHRGD***LISICFSWN
FHNFFPGFLPQYQKKCSPLRYLLSIS*KRDLLTRLIFVV*HHGPWVQQKLTQLTVDYLLS
LKMVSYPVNHRETPSQCSFLYPTCLFWEMTVIRLQEPYHCSNYDSQRRHFQTKNSDFPFE
KDSKKFCHY*SLSDRHSHILRSKFC*TEW*Y*EATVPGNHPHQKNLHQSSKFHHPDRTSS
STRIKNLRF*VDHAY*TYGVIAI*SIHLHRSR*P*VFSAPPLSIVDSSRTFRC*TFVFLI
TSRISTLDKGKYQMG*TRIFTFLYAFLPLNHLFASRPLQHVFFRLGSRVTPMVYKAIK*Q
MPGGIVIITARV*KVRGESTLNGPGKGSC**VSGVVYRIELPHRRKL*RRRRRDGNQ*SH
ALFVGKGNYVATSRSQCAQLVRRGVVLVACIQRNSPTK*KQKSYLAVLRTLNC*KGLRI*
RKD*MTKS*RRRM*RLVRAHLGTLTLIFTIYNVKAREEE*YMVLHL*ERISQTMIIGL*T
RIISSGPK*KSRETDGRLGINGQ*SQKLNS*RDRR*KRQALTSCNRFVTFCHLLNNRQRL
*QTFSILNWKLMKLVKY*IKPK**TISLPRFFQVTNCYPTVKGGLKSYYHRQRKTIIRLE
LF**YCVFAISTKILRKR*RNFSSC*RDCQQLKYISLNALNFSY*NTIIEN*FGRVETIR
I*LV*LTYYAARQLCWVYT*I*EKYTKIKKILWGVWKVWKICGFGLYYQISMFL*ILGDV
WRLTHPIFKSMNARMVRGCLKIQTIIHRRFFSISQIPAWASLKGF*D*LDQC*IKFMIEA
HFQT*PKIVKN*ETL*RLNSTQYHITLTVS*YLKFLCARLKCLRRF*ICC*RFIP*GI*F
TRKKALF*RTTSCKPFWSLFPLSSIRPYCVLT*MRSIFLSFLIIIAFIYRHLWPCL*YTQ
ISFFLGPLLAFVRFCIIS*LFLRRAIIYHPTSKIKKSQIGICQP*ISRWIKL*TYLLLSK
YIQIYLLNGLMITTSS*ELLWLALIHLLSTSPWKAYIELFWKK*SNIEPRSKTHGYNNSK
TN*MGPIRSLTM*ILQSIPV*VTWASQAPVHWREILQDYPRRKCEITAKTLRITMKLGQL
RLNWHRQYPTNFGRRTTLAGRN**VSQIINIYLIRSRGEVLLQKNMLATAAR*KTCIL*W
KTVESKPLAWTCAWTYLSDQLFND**DKNDI*ASIK*EK*KNEGKKLNTNFLTKQTRKSQ
*LREQKAPAIVLMDVLCPTYSARKRNQLQRSMELTGTLASKSC*SVHSIVKNLPHNNHPP
QQNTST*LLID*S*RQ*LYASPKGQPHDSGRADA*GGNKG*QYQ*V*RQKEEKQKHGGFV
WSSNIC*VGTFSLQN*KDLSV*K*KNT*WVPKI*LV*LGGLNTSGC*IRTLIQR*SHY*A
A*MGRMPC*LLKRRISYLMKRYVDPLKVAVALRFSFIVK*TSTPF*TVLLI*RN*LRMTS
TTGGCLF*SSIFCITQLRRLT*FGPPRSSTSRDTTSRIYMSSEKLLICIET*LCPLSKRC
VPAKE*NG*TTFFTRAPRMIELFIRNTVAGIKRMDSSSCPI*SGTESTLIRYTWSRSCTG
TTSNL*EI*TQTIEIG*LDSIRRLRPSSPSTMTIM*TRTS*EFSFIINLHITIFMSI**I
*GIQE*ARREAPE*QYCWKML*KRWVS*VLKVI*RRRLLMSLVKIMIYGKRALRKKLKSN
*SMMVSQPVLKKALGSIPIWVEGRRAALFFHVLNFRKRRLI*MSYLNVCVYISMDFEF*H
RMRMHSNIVHSVAIFRISFLSLIAYIAFDVLPAFSKKCEKIVHYHLRKVGWRKR*TFAFS
AHHTAKESSYNVSRFQQGFLVYC*RWRKHLVSITSRVHTTNVMSVQDTKAVEFSMGHIRS
SSVSLVAEATSNTNSEDKLSKVQLYEDLCRYEDTLSKLVESVDRFKPNLDIAKDLIRTDE
ALFENVKLLAEYDNIYRNLQKIDKDSEELDSKTRKILEILNECHDELKALPMLEQVEFEK
NTILQQRSKINSTELLDYATKLSKFTKIPPTFDKGAVGPNNFIWPAEDALRRGMLAMASL
HSKELTRIPGEEVEETEVPTVPPSQSEEQKGQMAKKEGTPKTDSFIFDGTAKEVGDEADN
TKDKEKEENNDDALDLDLDLFDPDDF*LQCLESLPR*E*RKKKVRQ*FV*VKAYIKLHI*
FTAICQSV*KTFESKFPQELENKTTRL*LPHASVVFGHLLFLF*NRLW*VTTKTHFSHTF
T*STCSVRKFLLESFKSFRKVFLFYFKTIFISPFFVIFAEIFPIFLSIVPLF*LNWWNT*
VHFFFFCCLSLFMFNLCLQYTTQVWRACRNIFFQLLLFSNEYFFRLFGFKKFSNLFSIWS
SE*EK*ESNNNMNIEINRAPYH*RWLQIKDNKWLHHVTKC*FNCIYAN*IVDFFRRQRSD
TIFSQENWSKIASVDFTTCLVQSPCRKSQIVPRSGTMPKCGS*ESKQS*AETRFFALLCD
T*INRVF*PLVSIHIPCFQHFTRILRRFYGPNVNISDTIPSDLLCL*IITIITQTAQNTR
SFRNSPGSVVLESMDETKQE*VMDSEYKRSRWEAIFVQNVFYGEVLHS*CT*NHPSKTLN
NFP*CKFTILWNLSSFTRVVSSHRLFAFRQVTEHLTIQPAVKIGIIETWAS*QR*IEKCI
CQEL**GWMTSDSTRFLMLSQIFEIAFASA*TIIVRPCKRS*FHG*NHL*TCNVNGSLSL
FVKELGVYMIYCQMTHNKHEIQVWHKLGTVKS*DQVSKHGTNKQGPESTY*IQHTE*VKH
RHRNDKTTF*TYTLLGNSLQNSIQWERSQ*ADSISQCKTINPIVGNYLC*NSVHRIVHVG
SDQQQN*ITTVCLGVCGLSSCLTCACILSLALNLFNKNPLFR*PLFSTVCGFDAQCERSS
MFC*TVKQNSSTAGQKKLKKNSSHF*QAVLLNNFRSKFQEGSTALHERGCWPFFFFKKVF
YIHKLSKIITNM*HV*DALKHLRWQ*PLDMPNLQWSP*ALYDEGVAALRFLMLLFFVGDM
GLKKEDAKEYFWSVKVTLGLTPNKRKFSCST*VGLQEVQKYLTHTCYLDKFSSKKKNV*R
MLSRTIRTQGSFLRRSQLTITRSFSVTFNMQNAQKRSPTGIVLMNMGGPSKVEETYDFLY
QLFADNDLIPISAKYQKTIAKYIAKFRTPKIEKQYREIGGGSPIRKWSEYQATEVCKILD
KTCPETAPHKPYVAFRYAKPLTAETYKQMLKDGVKKAVAFSQYPHFSYSTTGSSINELWR
QIKALDSERSISWSVIDRWPTNEGLIKAFSENITKKLQEFPQPVRDKVVLLFSAHSLPMD
VVNTGDAYPAEVAATVYNIMQKLKFKNPYRLVWQSQVGPKPWLGAQTAEIAEFLGPKVDG
LMFIPIAFTSDHIETLHEIDLGVIGESEYKDKFKRCESLNGNQTFIEGMADLVKSHLQSN
QLYSNQLPLDFALGKSNDPVKDLSLVFGNHEST**GPFIPQSQYQYILLFIN*GCVFMFS
LWYIIYHYLLHFKTFFFIIFLC*MQSTSPLIFDTHL*YYQQKV*DKIFLKTISPRIELGT
FCVLSRCHNRLDHETTIC*NL*QARKL**NIKRTKPDRFFYFYISNHPM*FLNICE*LDN
CWDPIVHKGHNIMSTEYTRCPPYRI**SSKWNRYFYIIILRLFLLPFYMFHYPSTLSIFA
FQLPLDLMTISQSLCYLLTPHVIIYC*YDY*LIEDS*FLLQQK*QYYLEL*IPFCAFPYS
RGKLLVYSVDIILSPL*TIESQQLSQIYQFSRLQSPFQLITSVSLVTLSLLFNVFCPVPT
MTKMQ*FQRLNTKRNKS*RKISTTILRYHYLLKLETTVIYWQMFIRGFQILMKLCDV*KK
IRTVFSRFGNCATITHAIF*RHT*LLE*KSTIIY*LVFTLLVYYHIRC*KMTQMMRNSHL
N*WKLKRKD**CNRTNEY*HIK****YL*NCVELQIPFYGFLNPRGELLVHSTYLILLPY
*KWNPNNYLKIHPLFNSNSITTSILVNIQ*LILISHQCNHFILLNRPQQKWALKIHHI*M
HIGRATVGLHLMFLKDFDIMCEVDKMGHLLIVISLLTSCGTNATKEKNY*TIREMRLRLH
FLILIFDFYFSFDNHKEKRRSFLKPFLLVYR*IRKIKPNIIIFLM*IHKYQSMQKGKEVM
SWIYIAYLSKGSQL*EKKKVKKNS*T*CLFNVCRLGYKP*LFGK*TKCSICNVFIFFKSW
*VSNILYALFCRNWITFTIFVQCFHTAFD*AKYIIKCLCLRTRGVINFGSLQLLFHKLFD
FVIAILQMGIFRAFLLDHCS*EAVLSGKLSLKRPLQMFYFFHALVNNKVQFFAFVLFSII
LFLDMIHVFLYIGIFLKILFLFLRVMGLLCL*VIVHV**NFNFILEFLHLIFLLFHLFGI
IILQLLKLVT*TPSTFLEFIIIPSQNVVCRFFFKQLLL*TVDGNLIIVNFLYFLNETFEC
FCFFQFVSIVSLSQILLCDLQQVIDCHLKAFFIKFFFF*LFMVVK*IYCILAPFTLSFSV
RFMGYPYSKRFERLRQIRNTIYGYMLSWNVTKRIATVNRVIDLFQSFIFRF*LSFIIKRI
LRSPFSPW*L*ARLVGGNSGAYR*WDRPFDGVILVDFIYFFSLIKNVNIIITKPYIWLRW
CHFFVK*ILVRGNRVRIVVIILEGVAIACIFWHGLIREVTETNNLS*SVQS*N*NNVY*F
EKKAFLSLFKLAAFIVSFSSFDNLFTGTI**SRGRLEIRRKCVAGLTYTKNIGAAQEPKS
NYSHVFLSK*HRKKI*VRLYKTQHL*L*IINVIY***NVYIDIYIYIYIS*TPNLLQCNI
VPILG*TEVCGR*NNSVDAFKKIVVSQLYV*QRKRVASKKKKKLHKNNKKRRTRLTK**L
DENE*KRIKLTNRKVESFKTQSRHRSTSWERMGGDELKVFINGLVFL**SIKASSLRHAD
LSSSSK*K*GGNELLSISPAI*LLSLSSFS*SKISEAWEIPEKGAALENEVD*RFGDEG*
L*KQWESNND**LTYLRSLFPFE*SFSIVLARF*DEDGALVLFADDLFSLTVPFSFEGLI
NVSVELLIVEVLLFSSIVVSVITLCLSSYESSKEVTKFLLSLLLIVFSFLKPPKNDGVEI
SGIREFNE*LNKLAVVKVSLGSYRFA*SKLSSSVSGKLQEAEEEFVEELFEEAKDNEEEM
EEDDEEYDDEPEYSD*C*DPNIGRSILLLAVGGASTLFLSLVILPVLAVSLAKAEEGGGG
VAFSSLSKTTFNLLGLTQLVVSL**RCFNGDVL**SVSSLNFLD*GKNLERVGFEETNLA
FISFGDMAASV*EAGSTTTGIFSFVSPPFLKVVMKR**FLPLLLS*YVSLLTSYLQHNSM
LSGQLLVFFSIVMILLMSKMYFKLFKSIVNLNSSTFEFIVLLKLAVT**ISLQELNVNLI
SKYFSKLKFLTYTRPVILLESSPN*VRECSFTFWPFKYFVS*PCKSEADNVLVNSGGAIL
KGTKSVQ*SFQSHIFVA*VASEEVADLFSEVFPRVDKEL*VYPYSAWLLMCSSISSSSSE
S*RSNLNMLFKEFI*RNFFSFFSKFVTNEESLNQQSSLLKSWTSSAAVLLSTGDNVGEFS
FEIELGSAFLSNLLTVVNSIAKRTFFSGDVQKISDFDLEIGSGCDIFKDDFNFLIGG*VG
RLIRLSDILLIKSL*GKEGLALAGDNVVAVCITMV*ALVL**VPVPTCLQK*S*NTKIKN
SHHLLSTSLL*TVNVMYYYIDD*L*Q*LCLMPEERKEKKYSFGNGSKKLQK*S*ISLFVL
SLSVP*QK*EKRCKIDYGNSILCVM*WKETTDTYIYISNAVKLRIQKEVNDA*NSNPLYN
KSRISMRKAFPRLREKKKDREGRESKISKKKKKKKSKIREERLRQIEKNC*FGLYSFLLA
VVFC*FDVR*FTP*CFLGHCPTLLQITAHNPVSIFFAASSLIVCLVFF*LGCYQPADPRH
AISLTDEDALHLLHS*EGAKKRGLSPLWSSASFRGRNIVFGPRRSHHIPLLAQYDVWRMH
GLYAFCMTELT*AVSCGVRQ*TLTLLWYSRLSFVCVTDLGNYMVRARAFCDKSTPAPIIG
VYGGAS*HCRYTQN*E**K*LRKTRLVKLYCAACVHSYSEKVR*NHRHRCSCSYSSPFKV
EIRLSLSNIPTYYGNNVRICVYVCLIITTVLLLLPYLAIDTLVCVLRPRTYHFLGEVVIW
GKLNNLLHNPPIIQMKAHTRK*KGK**RSAQWSC*FLANA*YALHSSL*WVRITINQLHG
GEIDRGFTLAYGDATILYIFFFSYSFIDAKTVSKLFSKQILQFLDLPNVMVSLFQF*FR*
HVLVACTQTDDHYYYTIGNCLAYH*LLCPLN*NAARRYFYFDVTQH*QFRGIFRCSCFYA
TERLDNMKVQIISSICPTVI*INSLMSSVTFVLG*IHFTL*CKLREPLLFSHSADMQFYL
RFLLFFSCFSCFLPFPKKNIRS*KKKSQI*DYFILSLNE*IL*RSK*ID*IKHVYHIKSF
FIVATMLDTIMIYIFYPHRRLSKN*NQKKYIIIVYYDIAFSARFHMHPSRKTTTAHMHKT
TTFKDSTLSGLGYTTCDISMFSSLSVAVEQNIG*ILFS*QKLHRVH***WLLLG*GPFSE
VLSVTILRNRL*TIE*LLC*ANFFRSLK*ILNIP*K*SCACDLFRETPFHLILHSY*RK*
HDFFFFDAFSLCSPYLQG*RKQNVKDASNINMYI*SKCIQGILS*QLFYPPSIMQYQLSK
KKLRSQYGRRTAYHDSKNAFLSKKMTFGSISVIPSLLPIFLFIPRILPTNI*KFS*SLTY
FGEFLFSSLELPLVIFITTQISSSCHIKQNKRGIVNLLTFPSIPYEWMAYISWNADFEIK
YLGVRMCVSILSHI*IFKFNLYYLSSVQEVYGF*KSTPPFLSGSLPLDSILSQSLCLGER
RLPARHQ*DPFVRLPNFLEIPPRPPLVWKNLHCQGN*FSSLSTVVKHFSYLT*MTVLLGV
KKNPFFQRAICKYYMNIKKHPF*VRIPMKQNGTISLIL*ADFTTDIKYCAPTLKY*RTRN
LTIAEV*SCSRFFMLKSYL*MLYYYNLWRLFPS*SCLNLLNGSPLAQKGKVPLVSIACAL
ISFCFISLCNNSFIPSTLFG*SPSKFCFMS*RTFSLNVSVFVN**FFVIIVPINSLNRTG
VLKIICSFAEFIPSF*VKVTEVPTSATKPRLLKGKRRNTESFCE*TMSQRATSDALSPMA
GPFKQHTRTFLWIANAFATNMLGELIADTSFETFSTSLVTSPSFSLLTAENLPPEEKYLP
ELCRTVNKTESISFALCSNSAMYTKSSKVKEFKCFGSINLIMKKGPLIW*HTRLLIVRR*
LTRLNTRKSYSVIK*SRGNGLDFSIRIVYVYIIHCRSLARLQPLLVESFFFFFFWGFRHP
VKNRNKQQTSELKQCFFKLSPKYIQKI*IC*IFNYTKVHIFKMNVNKKTS*WPFFIKYAF
SFK*RRLTWTIYQRSGFGILFFCN*KKGKTKCNASSCPWYLKLCLWFKRSMI*VLTDLIV
VFF*IFQIVYMIIEYVRDVRKGASQYL*KKIMNM***ILNVEYT**KRKCCSDCHLRYKL
QFVTLSVDRRDLIWDS*TLQIRKLSKGLYQKRRIRLLMLRWLDYTLHTLIKMNGSTLDFQ
ELLL**TILWGILFF*N*LTSMAIEELSGTKNCM*ILNTIKTVLFFIHLRWKNALQVYCL
*ILMKHRTF*REFKSVKDMLTGKLC*TKML*H*PRK*EKNKNLKWCTAQEGSH*LTIKGK
DIIMKMWTQFQLQSIRLLPLLRQRPKHLIQTKQVHFPISIRQQHPHRLPQPLLFLLHLLK
*EKKKRIQSIVYRLYQISLRHYQTLHNITLHLKITRLRNPKAIHFHSQFLKFPRHSLQQT
HFHFRYLSSSLIKLLQWAYHSRIGPFHSCLTEIIGLCHLLRQCVPLLKVQVFAYLLLHLR
QGVGQHHRLHHIGT*PVIP*ILPVEIASFHRPLEEEGQHHHLLQEHLAPHQTLRCNKIHN
STIILTAPLDIRQIATCHLHPLLQ*QLSIP*HHK*LQQLDNLQFPFLRILKHLRKPQMCQ
WHHHLLRHL*ASRRYLSQHPQHLFRQRYHRRRVLHHLRHQHS*LNNLNLEELQLHPHLLK
CQLHQHPEAVHSLKLLEMQVVMHF*LQLEGQVA*AL*EKLTNRS*ISPQFYCRKHVENLL
HHQQRLEMEAHLVDLRLL*QMRWQQL*TKEKLKWELMTIWTMVMIGNGMQTKMKLLL*KI
CNFMYSLLMIKVIALFMYSFFNRRKF*YRFKGGQ*LNDQGNSRATMMAIPMAVSNV*END
V**ILDFSSSNQKPM*KG*IFPNYNIFV*LHM*NNKSIEF*IVSIGQMDLGSFFSYR*PR
*R*RIFWCTIISCKHDPLVSLAFQFFQPLEFET*LYQHELENREL*PKENLKKKKFFI*C
***DIQTCVMELLQRRR*FFRKGLYSTCCEY*RE*SSFEILVFLPFLYIYIST***YNIL
FSFHFSVIIYRHLMDY*YYHGAIFPIQNITLIVVFPFNTPSSCMGTSFLKKAFRGAF*HN
INVPFCIICLSSILRKEC*FRIFILNIEDWDEITSPW*IRDKTNWRKMQHRWETRSPLPA
KQKTQKTSARKRNGSTICTDVWSQKKSHNKDRKPG*RH*FT*HRPRHLNCSHNLVTSLPF
KLFLPCTPKSSDSF*ASRINDYFSFIRFICMYIYKCLHKIDKDIKEPLKLLN*TTQV*LV
DQSSINH***ETMSLEREEPQHFGAGPAQMPTPVLQQAAKDLINFNDIGLGIGEISHRSK
DATKVIEDSKKHLIELLNIPDTHEVFYLQGGGTTGFSSVATNLAAAYVGKHGKIAPAGYL
VTGSWSQKSFEEAKRLHVPAEVIFNAKDYNNGKFGKIPDESLWEDKIKGKAFSYVYLCEN
ETVHGVEWPELPKCLVNDPNIEIVADLSSDILSRKIDVSQYGVIMAGAQKNIGLAGLTLY
IIKKSILKNISGASDETLHELGVPITPIAFDYPTVVKNNSAYNTIPIFTLHVMDLVFQHI
LKKGGVEAQQAENEEKAKILYEALDANSDFYNVPVDPKCRSKMNVVFTLKKDGLDDQFLK
EAAARHLTGLKGHRSVGGFRASIYNALSVKAVQNLVDFIKEFAEKNA*YQRNMPVIWFKE
KLFQVICKF*INQFTNMHKNNFSSFS*NKGRIIRYDMRRSNYNTIP*DKNSDILVLKEV*
LF*PVDQKNKMYFYFFVIQLKIVILAINNRARHRAKRMWVRLNYLSQYIILFFVASTN*M
KT*LGILSSSYILS*LVSDLLIFYLYMNKNIIVIERSISFQEDYFSLKTFGRAKKKKRQQ
EEKRNLVKNKN*VYKVVSEVQEGALLDDHIVIGSRLLVFDSI*KKRNVQVKLQHTKKKLQ
CGN*TEKN*FFKNRLSELYIKNKRNFKKKFLD*CEKKQNIFVYKFSCFYKSASSSSGNGK
AVAWSISCWYWCISCSSTCTSGGANAGDATNSNCGLPASFLANHKKGFSKL*LDFAEMS*
YCKFFFLWKVIVLALTFLSLTSTLLPHSTMGIFSHTRTKSLCQLGTFL*VILDVTSNIII
AH*ALM**PSLNPPNFSWPAVSQTSNLISPKLV*KDRG*TSTPIVAMYFFSNSPVRCLFT
KVVLPVPPSPTRTNLKVGTSALF*AGADITNLYR*SQVYIFIVLSRTLTFSQIPSRIIVY
SSRRDQVPFTLFFVFKGWQNSGCHMRLLMIASLYSGRQKNG*LTLYIFTLKISANAM*GY
GPLKGQVHSAQDTKLKR*RKKEHLDLP*LIKTT*DHLLYVYQPINCISFAFCTSLRKETP
FESIISLWPLTSLIDKTEFSR*FPG*SVSL*SRSHLPFDCFRKQRDRKLYTPLPWLLPPQ
CRGNSGTVRM*PLLQAKARRLAAMAFKTGWLLRQVHGIISR*KYFCAVKGTTSAAAQ*KL
RINSKRNT*IACLALLI*KGAANVLAYYCFFLSNVSLSKQLVIKTSIQG*FTPSLKYYVT
DLIDDFGFYDLRYFQDKQFVHE*RF*SHDTVR*ASPFREGLL*VRHTSLRQQH*ARING*
LATRRRSVHIPR*KYSSRSDDGRIQVAAGLYGFFLVHIWSLHRLLTTLYHACANIAISWR
K*KQSHGSCAIQ*Y*RRRKAIIAFRHDLVLRGRKEKKLLFSFKTFSLYTSPLEDFSIYAI
CEHFSILD*VSDIYIYINIKQ*VGSIILTTLLPALKLTGCPLIGQFPTNPRWS*FFIFLR
ILF*HPSDLSQYILSRPGFPPFCC*LVTDFPIFGHFYL*N*LS*KNLSFFVVNYFVLSVL
F*LDKGNRQKCQLYYQDYSQEQLLKLLGNF*GSLQ*FLGPFLKLLLPMQLLLIVPNRM*I
*VRSAMLIMGRQL*PQPLRKR*PQKVVPTSWTMLPSIRLRKKELVVLQFLLHTWNTKRPR
DIILTSTVQATLITSRI*LPVLLKWMVLSLL*LLPMDKCPKLENIYFWPDKLVSNILSFL
LTRLIPLMIQKC*S*SKWK*ENF*TNMGLTVIMLQLSWVLPFALWKVANLKLGSRPS*NF
WMQWMSIFLHLKEI*TSLS*CPLKISSLSPVEVLWSLVVWKGVI*RKVRNWKLLVTTPPH
*KQQLLVLKCLERNWTLLWQVTMPVFYLEVSGEIN*REVWS*LSQVPLKPIQRF*PLCTF
YPKRKVVDILGLVKTTDHKCL*EQLMLQL**DFLRRLKIILCKLCQVTMLKWNVI*SILP
H*KLVNVSISERVEELLVPV*SHVLLNRLIDATGVYFYIFCSFPLS*YILVSLKFYTCK*
SAINFSALLLVESC*H*ILQFHVHTPRTCSYVYVKDIKAFLNAFLLICLLSGVFLRKKQR
KIQKNETFANDDNLKPPKVIAWEF*GKRLLL*KFSLHGKRVFVLG*YWL*TIWQNLSQLH
RLLRSGKVDPIHQKKLRKQI*VQTKIRIMRKMYLDQTEEPKTNTIVWMTKSLNSSINLVG
RKLKASYT*SPLNLRKKVQMLNF**YRSGRNRRTTNC*HY*ISYSH*ETVNQSTKKNSSE
LFPRPMSGLYFNA*NTFGADFQIQKS*AGNLIWSLNSGKKIKNFLENHFWKLCLNV*LPQ
IMHQSFTIFLT*LFQFHQIQELIK*VLEKYRRCVQSGRLVNRYQILISKITILNQPP*SL
LPPTIPYKMG*ISGFRLQMPCFTYS*HF*EVLSLKILNRQSCRAHLRVYYSIISILQENQ
QRTHQRQS*PFLW*L*KQTSFRENLGNYWSVAMIFLISVIMMHSKQERTTLY*SLYSERK
IQWRELAGKCPRSQEG**KQCLPNIQHFNQVGLPENVLKIFLI*KNVLRLKD*ISMIILF
GLGYRPFLSNKHPKRKKFLEDLLYWNLNLMDLKNGWFSKNVI*R*IIIKRVN*RKRLLHS
HQRPKRNYLLMTLN*KIHLSPNLLHYLRPTKNSKLRYLSKVLFEGIQHPITKESITQSLV
KMH*LKISIM*ICILLNIKSPNGIL*TTCERKAVVTLVVHHLRKKVKTLPSAKNTIPTKI
TNRKKKSEYYLSLAHLILMNISYQ**RPVHQTLRLKYRN*CTNTMMTTVTNLKIPRKELP
TQLLKN*TVWLKK**LMSQTM*KSP*LRQRLSNH*QSLINISHPI*LTMTYKAAIQAPFT
H*S*VQIQMILALIVPNTPLIGN*RNLERFLRNPKSTTIHHHIILQISTTCRHQECLVNP
LIQIRIRKRHLRMSLA*TSYKVQSVHLNR*HQNHIKMRLETVYLLFSKNTIRTIVEMKCR
LQVHQFHLLHIHLRGLHNSPPIRLDSSRTRLMYPLGIMILLTF*QINHI*HIGTSIIIHL
TNKNNVPSKTILCPQN*SPEINGQMLHLFPNIWCQ*NKVCPIFHLTFHYINKWNE*TLTT
STL*ILTR*LSRRIIITQQMLMGTAGQAMLIC*MESGAIIRRKWYQREFAPINIHSSTLI
GIHRKLNLSYLRNTTMDLHLCEHLQ*CPIWYQLRSRYVTQLVLTGVVFPKACSRMPIPYP
LSLWGL*IVNFTYQKLLRETNCMEILTKDRRERSYMITLEAEISAYRNTLYLKLSSL*NL
NSCKISRIFIHIYVYVITSI*DNKERFKSTT*FLTPTNGRLR*VRI*HFIFHIQHHMHFI
ISSS*SLIFLTLITKGALRRLELFLNVKTLPSS*RVIILIIQVILKISTKCTIMPTHSLL
ILAGR*IQFLE*LWYVPRK*CFIRIARTTSQ*P*NRGYKPSLCQFER**QTCTSVGLQE*
SHRDQELQWL*GKFHRLDKKRRKRRTSKGKRVYCI*R*RIR*QSYKEKRTSR*GS*SKTT
*KRRRGWTGLIR*CQQLKVVLRAPHFLVWHVIYEIHKLVTLSTKSGSRPKKNNKYTIV*V
NMQYKSNVFS*RARSKATDCKRKLDGNPLQEKRTL*KIQPRSGRL*NNYIT*PSIIF*QE
WRRLHRYISFHSQLNDTGIKKPLCSLFVPLQATLLFLAVSASLRKSGYQTTLKEAARLVH
*KFVSNAVNLCVKSLSISCHPFCSNFHA*NNLTFIIFFTLLF*LFNCEQTIQRFERKTEV
LRIKSL*TLEVNGFVQRADYTNTTFYQISKL*SCFHKK*GLYTVYL*RKG*YILCHQQSS
HQ*KNSWSQFGWVASIGAVYYTFFIRDFPY*SVQR*RYSC**IPFL*KIRL*KGKGTPL*
SLVDVL*RGRLRENCFSRLQFG*NSYWVLGLYNVES*SLCYRRAGIFSRPGYRLG*EIWF
ESMD*SSWSRWFTKRI**LRVEGFI*VSGR*KFKRHHESFNVYFKQILNRRIPGHRYWNR
IAQ*TVRSSY*HGKIEKFAFEAGL*LFEK*N**QPDHCNT*CFSTLPLLGWVFE**KERI
WRHN*PSSLSGVLAGGINKKNE*TYQNRLPMGERCRKREALVRSRRIFSGLNRLYKVVKW
GWSRCQI*WKLDQRQ*KISLHKYVCKQREYCLVARREKTEH*KVYRGSIRCF*NDWWMDN
VVLQDRE*YRMGC*KIDSTQHFSATYQR*EIS*PMSLKFCGIYLRSWECDDYYWRKNCHL
KLFI*HDEVYK*KILYIL*LCK*KCFHQPLLHFLSEL*MGSS**LPVDIT*GGREARDTG
HSRYYRTVYLDYVTNMRGRKTINKYKPLRSFMKEQDRASIPIFTSIF*VLERRRWTISLG
*TSVKWQQYPPSTLH*PIQIMKTYSILFRLQQVWIR*TLGKKMGN*EWQAWKSPNLMTMQ
HVKHSMFSRRTYQIMKPSILFFQRARQSQTVPSTMKNLPTK*NSSKS*RKKRWDLPTMRR
KHKRAAQAQR**NFFMKTMMCRYPIVLNKKRKVKE*IRMSK*RKISVAFLPHTSPKTTMA
LKMISSLILARTAIWIFKRRS*T*ITNRHSNSSATQKQKITV*RAKTKTK*KESQQQVIV
IYLLNLVLSRILKLKITPKTLYLTS*MKSERQHYRPI*ALLRVPLKTRRPK*RGRRPFVF
QDFKIMLPYLSKNKVNYSSTLVNNLSILAILVVRLKGSIAEILQITRYLKDRYCPQKIWT
TQHIIHMIPNRKIARLLFFQMRTNLVPVSMI*KVL*KFLNQIQLMRLGAVYQKSYLYLTY
PILT*ITQ**KKQVAAIQFLHQKQTHNPRVRQFFKELS*QNKLLNPLNTNVTVHLIL*KK
IIKNY*RI*ILESLNYVMLSVAARQTLKF*EGN*VEEKRRSLMLKNIGSYC*HRWLEGEE
LSAQLSRY*LMKLRTN*TN*RKKDS*QNRS*IQSI*KCIIITNNGSPLCIRKI*TCRNLW
LPLSGQPGIVKLLRP*IKETNAWLRKKS*TKC*KKEP*ASVPTSS*QGRSSRN*MT*NWG
TNAQLISIVYCQ*YGNLSPKEIYLLSPLILQKIY*PRTHPGQK*RREFFIDIWTTWSLIK
TFLKTEDP**I*TEDTLHMNRPKYCSPTV*RCPLFLKHYKITASSFLIQPLSILTEEPNI
LKASKLHAISYQSLLDQRMLNERLLDF*I*LKNFVKILTPDFHLLL*KGKASEKLLLG*D
NKDLRWTDYMKI*EDIRFQ*QVKNYCSKAIYFR*TQINDLLQTGTSWKIPKILVLQPMIY
RCKMNFTSLICMQQKIKNRLGLF*RMSNNLNPL*TAKHLLPRI*P*TY*NTRGWVCIGCY
KLKTPQKKGVCLLTIWAWVKRFKLLH*C*QIAQRNPNVKPI*SSHQSQS*EFGKVN*KRK
*KNAQNLLHLFLEDQVTEKLSTGGIWQDMMLFWYLIKL*QTNLRNIGRKNWMVNKISYQL
CLIYKLLIG*KPQMNTTLHFSAMIQRFTEFYWTKAKTSRTKIQGLLKRAVL*MECIGGSC
LVRRFKIVWMSFIP**DF*EFHPTTRSNGLN*TLEGFFREISNINMITRIEKTH*ERLES
F*MPLCFVGLRLIRSTANLYWSSLLKLWK*MNHA*RERN*NFTQLWNQKIKHSLRNC*TI
LRGGATLAFSHYYFA*GRLVVIQN*L*WEKKKRKVQR*LTAKALKMTGSGSTIKSLT*AE
KRRLRLLLQ*IL*HVSGAWNN*NQKRCPF*QVVVI*FATLVSSPSSKSHPCYLRPRKPKV
GHLLSHAKIVNV*QTRKILFRTSYTTR**TRDLLRKICMQSI*VKWRNKKYSKKMYMCQI
LRV*NHLRR*SNVYRLFKEFLMNQQPKKLLFFPSLQHFLRFSNIFSKIN*IFPT*NILDQ
*TLREDQMLSTNFIVTLRKGYF*FP*KPVTQD*H*HVRTM*L*LIHFGILTSKNKLKTVA
IELVKQKKSRCINCL*RTLLRIVFLNYRRERRKWSILPWTQAR*RK*IV*GVGS*DFYLV
*TLFEELGEF*SIIAIHICIC**LVAKLLVCRLK*LHSLALTSLAFNGTENKP*IGPTLS
IRNMRNLI*SFELLFEKENTISNIQYKKLVSWIWKSTKDYQQCHE*HNCFPLLLIALTHY
CIVNSCY*I*FLFLIIYVIFKRQYNYTLATATIH**TDENIPFDDNWQLNDSIN**SKLI
LYSYKREAYKTHVDWGCFIRKL*FQ*FSL*DQSKDTFPYM*SSNSLFH**TVNFSFGFSA
RTGCLLLTSLQQGTVSALYRSIQPCAFVFSKAILKINW*FIISIFTRFLTNKT*PLK*VA
QML*KRFLIK*VLLFNRTMQCKLFFFF*FNDFRFPLIGNRYLS*VRNKKSMSQDVISSDL
NKRVTKSPPPNFQPY*SLIGYRH*S**ENQ*KYHPQQKY*KEAVVFFSCYNYQPNKNSDL
NRQSNISGRMK*SK*PLYPVRPTSLIVVFPGTKECV*LSRILILAKDLE*TLSMIILLGF
LLIRQFVFHWK*RIPFHYLSDEQFQTLLCFLN*FLSTQVVHHRSSQVCIRVHL*SIRLMC
KHGFLLQKFHCMEPCPSSLLLRR*THRSNLCHHV*Q*F*MGRGGIVPNRRKRKSKRRRKN
HHRKNL*YQCCGNSHY*LPKRYQVDREPYHTPRQR*LSS*HPW*NSIHPLEQRHW*RSIV
SS**GNYHRS*Q***VSLRHRKSS*QSRK*KKSCKSSMANRPRRRMRQK*HLS*YQHISV
INQPNPYHWQTHSWRWYMKFETLQNKNHRRM*LHARLQNS*LSTSCQRCP*ASKMFDRII
FHKQKHQ*YRILGSRLLVLVKQL*YQSR*RN*RNQIWRSHFDWYSLEKQNRTSTRSYKPK
PKPF*SQ*LWNE*K*TSHQHHVRS*LSKLPYPTWRRKYQHTTKLKYSSYGMAS*SNRTR*
GYGR**SRSIPWWSWQLSRTKYWADANSGETKNLISCLHKAHLTKRWNHNRQYSSIF***
YQELNRKSQRRIFELE*SRPSSHSQDKSWLKQTGWSTNQQ**THRWSLSNLTQQLMQTNR
LSTYQR*RTEHPNTQN*TKTPTFD*QT**VANQGSLKNSRRPYF*QEFPKISKPWRFSYR
NS*WCNARVFFA**YIRYESNR**YKFYSGK*HGTRSWQH*NYSSHI*KMERKKRRKKRR
NEFYYDSECKIFVHILLSIVFLLSVQLPEKAISSSRVD*LMNYLVFHIN**GNQQETPIV
KRITKPADLCAIVMPVKEPVIMHSCARARASVTTTYCRA*YTDA*RSKYTYAVWPTMR*S
GTVYLM*MVAKCRYMDTTVRTRIYNRIILYLFVLCY*F*PLGSVLHNISPTCSGLRKSCE
VLSHFSMLEGLRRRFRKIMELKPCAKQASRGSSVLRRNHALESCLCDQQ*RLRW*YHFIP
EKMSL*SVREYRGVLSYFCKFAVHVGNYSQRWQLLSK*PYRSEIHIKKL*PDDHESRSDV
IFREAVLNQAVD*LLASLFEYAKK*RATLFPHTFYHGRNIYFQVPAQ*WDEVQDASYGPM
ANFGEGLICCFQAGLTVINSLGKLAQLCLSIH*GFQIHRMGEYVSVHFGVRYEFFFRQLF
FYILQLLILNHRYFCSPFIIEHNGLYVEILVLV*SPLILASLTCFLPRFKEDYSVQVDIS
NEYVT*LDLLHQITTFLQ*ILIHGFRSLNTY*LKFRHGEKIPIRT*RIL*ILLR*TER*R
EILPRCSIYYEKPSS*ITSFADQFQRLRFGDNETFCPKCPIYYSLGIKVLDTVLINM*LH
WWLME**YH*AVSNAKSLLKLSQLPSDLAV*FKCRRYRGIEIFEAVISNAQEDIMRSATL
FAFL*CH*RCEKV*HD*IGTCTLYIAFLNLYIVMNVFRKPMSKS*TKVGSHYQFFFHISY
NKYNLNNFSMIVEFLKHSHILRIIEQGFRRYKPH*HPNLLYLCFFTTSTSFYDS*KARWN
SAEPKG*YP*LNSRSLRPE*LLTLILLHYRLW**QSLSPNLFYR*KSYFSSRRHSQLDLQ
NATYPTYHVKSKIYYMIEAQITGSKIIVWVFIHVGYLSKQEFDPTCSILFDSLRFLL*IL
RIL**W*GFHSFQRL*Y*VYRIY*KFSSRI*KSPKWNR*FNK*YYDYFSIFMPSSFTACN
SILVTLILFNR*HFRVGGELLVYSVYIIL*PLSKMESKQLSQNSPISYVDSVGTRVINSD
MSCYGNNLMLTSYINVHLVYV*V*LCLLQKEC*TRSSDHTEAVLKTY*LNMIW*VHI*GI
*VVTSMYSNYRNHYYIGHD*YDQSACVFEKWVNFEIIVGIPFLIRQ*Y*VCRMY*KFSSR
I*ESMKGNLQFYTIL*ILLSSFYMLIFIDPITLSILAFQLPLI*MTISHHLRHLLTPYMI
IY**RKY*LVDDS*FLFQHTTHNVIDLMNPFVS**FKCFYRKRFCHHISNVLIGLDVVYV
*IIT*YFISKSHCLRAKKSVSKFLFICRLNYTDR*STISK*AFNNWFLVKFLHKVTEVIQ
*RYSFTDCVYFCFCS*SAC*RSLCRLSSNHFSVE*ENVTNL*LVIWLVTI*SIAYCD*FI
IWLGRFVFVPY*LFISSVPHELY*LICHV*NLPRGE*YMLSKCVDVV**VKSKFISNI*S
*TNQLLHFMHFLFVFIFIYF*FILVYIMTWLTWSSKFLSFWVQRYV*FG*FFCQGFFHT*
FHVLASLIFDL*SKYVVLNFVITFTQIYYLCIVLFLECCYDFLICI*VFAK*NHVVNE*A
NCYLTILKYA*PSANFLHVATIY*I*FNGFIPVCTTLFQTIE*FSQT**FIIQT*MWWRS
YV*FFFDISI*VSRGYVQLCDIIVVV*CD*Q*RHQCIVMYGIGLHIRIICIGVLNVASCN
KSSFVCTITFLVKYKH*VYYFFRIYVISIIIFVCIPSVHFQ*LANFFMISFNISVFFFVV
FIISNCFIIS*GRSNWFDRFHSFYCCN*IYAFLRSWWFQTSHILIIPCVSGYLNFSFIIF
**SFLTFGSSQNIRIIHTTQTGISLTRVYVWNIF*NIRSVRRRLMG*VRKWEVVKNRISR
NIF*GFVRHYIRSRMVRRSIFWRIRINGGCIITCSLCFYGDDGSSGFTVGRTVIY*GRTI
CSPVFDICITISLNIWFLRTTQTCSFDVFKSIINSIL*GQINHIVGTTRSLLVSCSEGRR
VSR*SSI*FNGTTHFGTLFINDMGCTRSYSRWKNIVFRYVGINFFWCTYLLDWFLV*L*R
VQ*LGREIVH*RIRVYFNLRLIVMIRFCILII*LLRFILFNKRLVMGC*TIEIIIKSECI
VVELVQFRLLVL*YNVIGSIYCLF*GWKIDNIAIRVS*WM*GVTWNATRMYFRVGIMVVN
YNRLTER*YSSNVQSS*TCMLSCRFIVFW*D**ISDYSRKFDC*EP*MIW*TTAMKQCAT
IV**STI*SFSDTVCSRICRGCIACSNTSVRKELMKSFVSVLGATIHLDN*NASIELVLN
KC*YRCKNIEDRFFTTVV*WVHPLESGFLICKRYKVRRCTFR*VMYRTKYIGMQVLKRLI
*FLVL*S*SFDMPMFRAFAD*TVRTLICASVRPFNIRFFQICNCILLKRLLNTSEVSMSK
HSMY*RIWIFIYAFAFVDVVYC*L*NVRRN*VFFR*PVKVSMFDYGS*YCTIRSF*SVSG
KAGSNILVSQLTQT**IIGYVWCV*CFY*CFGAVLKVEVKITNGIYRNVLFLSIDYVYFR
IGCCMV*IMG*SDKRLRSS*INKKVIR*FVIRVYCACWLRFFLLLA*D*VRCHRLSIVMK
RLIH*CDHCSPLRIYWM*QYCELLLLLVLNYLFYDNYEL*PSC*SCLEMCEKHFCIRCVV
CIGTVYLDS*FYFRHILIEFQRIIGKVSCSFWYDIDYVGI*SHRIDL*VLVDRPICR*H*
YCFLLAFE*SC*L*FQMYQQMYFRCTQGWQELSNLLILDC*FAFWTHFYKGL*GCQNN*F
LKFVLPMLAINEMGQMLGRYCIYTHVLHKSFVF*FHPGHLE*CHRD*SSSKI*CKI*PM*
KSFLLMLKCVVVRHYFSPLS*LEVLQSVDPVNRLDQVRKYSAVGYTVAADSVGPVDNTQV
TFDNVNTSS*MVVGNVPS*KP*LCLGSSCRAVGTVHSVEVVLKQVEERHDDGSLEQLMSQ
VLSLVEN*P*WNLYQIPVNWKLKRLTDLDLMGLP*K*PKHRRYHEKWVNFEIIVGIPFLI
RQ*Y*VCRMY*KFSSRI*ESMKGNLQFYTIL*ILLSSFYMLIFIDPITLSILAFQLPLI*
MTISHHLRHLLTPYMIIY**RKY*LVDDS*FLFQQFYIPLLFSIRRSVIISSLILFFTSN
YQQIHIPR*EF*VYGPLIL*YQSLSSERHCKN*QRRGAVEARRAHNPDVLGSKPSGANFF
TFDPLFFLISLSV*LLLLIHRMKCYL*KKKFWRKVG**DLKVDYDLCVNLDNRFIMTSDP
VNTNISSPTLTDRNADESWELLKREFNTLFSNLKTDSKEEGNFTDNKGVIAKKPIVLQDN
DDSDFTQNQGKVATATSTTSDRSFKRTLGSIEMKKRYVKKNCQAKFVFNTLEGKEVCSKI
LQHTLGLLSLLLLTRKIRLLNFSSKLRLVIQQLSLFRYYLRFGNFAINLYKIIKRFRWLR
EMKKLHYKDQSILFYFKNFRFFDIIEAFYNLTDELILFHKLQSMFGKKNTSHANTNRLMT
FVKEQHYILWEVLNILAINKNIEQWRQLIRDEIYLSIYNTSGNAIKEYELKYKLPTNDKV
NLELRKNNITLDFYKIILNLLSNLINIKGKRDKYNSELAYEIISVGSGVTELLKLWNRAK
VTSANEHTSAV*QQMTKFVASLFISFF*FDIIVLVYIHFFFFTSKDLVIPTPLPLELFGM
CSHFY*WSPHHLSDYISISPLFL*LYHISTALSSHLAHPLHPPKLDSHRRNHLVLNRPHP
YLIMHFFFPSSLVILLVLSAPFPCGFFPRPPPFPRRLSSHFHHLCFRR*LYWHY***VLF
PVLLQF*AG*LRPHLYYH*YLCSR*HLNY*LLLPYSY*YWSLQSAVCCCWN*YLAKLDLH
YRYSPP*Y*TR*NLRRG*QD*NLSRSVHH*YFLH*TDCPMKK*LPSSL*AFFAKYFLGLV
KFVHRYPHFQSPLLLHLPQTLR*SRTLCWPLHST*YPTMSLVYGLDLCDTIAFLL*ACPR
*YAVWLYPPCYLASSSFLQLSHIILDEAFFRVNLYSLFIYL*FRVYDEFLFNGSFEGH*L
KRASLVSRGTQLKKVLSTYRNS*TKFLPLQLGLF*GKLSNASRIQKTVRKNVTHARLIPN
RIPALTLLVPPSS*YILMNRSRRRKMRSRI*TARLITVGHQLLTTRIMPIH*RI*T*IKC
LMTKNQIQVPMMIKEAQVLVISMSLH*IIHRSELK*TPQRNEATKTWT*MKMIKKVAILI
KN*NCS*NQYLI*NKALLKISLMTKKKLCRLQWRLI*LRPT*AQINS**TTELKETIVSI
SIPTHLN*KMI*MRNNKRKTS*NLTVTMWLILTMLIRKRRTKKMI*QILI*TGLLLCMRL
LQGSRTQMKRGGMTTMMTTNLILDMTIFRL*QKETRSSLIRYIT*IKC*TL*FPKMNHCL
FNTRN*TKITNY**I*QMKS*IN*IQKERAILPRWKNSKRGLRS*IQKLRY*IPTKKYYK
KNSMPQLLK*II*RANMKILSTLCSKMRKF*MIKM*NWKI*KQN*KAIMINYPNMRPR*M
T*ILALCN*MIRLKAQILF*NLKRTN*II*N*V*RKLYRFLRTSTTLTL*DKLMS*YLQK
TTCNKKWMI*IT*TTII*R*YRIN*LKMRRR*N*KKLKLIH*IVKWTS*KNRSLQKMMNL
RCGKVNTKLSKTKLRYAMPKLQS*TEILKI*RNQNCIWKKQLRN*KTKFIN*KMSVNWRN
KNSKKLR*N*KAYN*KIVTFRLSTSKNWKIFMKTLFLFKMN*RFHPTG*QH*QKKMKY*W
NKIIITIIALL*AMIKRIEMMKKLNH*ENKYKIGKKSMRPKKKIQIKG*SY*QKICISSI
HPNTNKRSNC*KKAMKTSTKISLIN*I*KIKLCQKKSSN*TSSCLQKEKKSRSYSSC*KM
KKNKRIFFFCILSFPLICHENKILRIYRKYTNSYRIFDIVS*LFCVKNKYAKTY*P*K*I
KYKI*INNPASKDIAVHAIIVFFQLLDFSVHYFMFLFFKTFSINASPALYDDLTRGPDAQ
YKNPISKALSFQ*SNFSGFTYSTTFICLLVGLIY*PNVTTSH*ILRKSFKV*VICSSVSP
RPSIIDVLVISDGTVAFALSKTLKDCL*VALLSLTCGVSDSTVSKLCA*TSSPHCAIMST
IFKSPLKSPERVSTRVFGAFCLILRTVSAR*LAPPSTKSSLSTVVKTT*PNPHLLIASAV
FSGSIGSGLLGVLLVFTEQNLHPRVQVSPSSIIVAVALDLSLPPQHSPILGHLASSQTVL
RPNSFTSPFNLW*LVPLGIGTLSQRGSFLASSVFCLAFSRGSKIIFEALPETKSAKDGPK
LRASLNSVILFLFPLRLFPEVPVN*LVAFSTSVEFPTGTLTLALSESVFNALDLIGRVAL
VPHLIVDEIHLVFLPTNSTPTDRLYIIVA*QFSLKST*LTKLDT*CPSSHIHIFDYYKCF
SNNCFEKSVRVITTIEKAWLRINRSQKYEDEPRSLSKLPPKKTD*IYNHVSR*WTLHLQQ
RWW**WLPTAHGSST*PAVWTAIWSAI*TAVWTAIWATK*SAIQSAICSTTRSSPYGL*Q
ACVSPPSIPAGTGKGTIKQRLQQS*CKRIQYVRSTPEYVITSTSNTNYSRYRPTLSVFSM
YWA*KGFDYRYKLHRFKKSTAWLYQ*CS*HLQLFD*WVRLQFR*HCHIN**SERFGQGSH
*G*YD*GHAMVGQGCATQ*FFVPSLFWTWWPN*RFGWGRRRWDG*CYISGRFRNSRANYR
R*NARYNGEALTTRC*TNSIV*LLSFGYSVGSSIYLFY*GYY*GAQYLEGCWPRWPASSY
FICHRKQGCFDWFFRFYIQDR*GRYGQ*CG*RTRETDQILSSRCCYVIRFEG*SNFCRCC
RRWAKYRCNVPRLHQGYDFTTTAIIFISFTEHEERIGW*VFSKTTIIIVTPY*RKSAIYY
VEIYECVRW*MYSDWCSM*FNFYFFRKQKQSKLLILYTYRQRYIGNRHFGK*DHVFF*RS
EY*VQKKTSPQPKKN*VMKKDQEKNFFLLQV*FSLSFSDSSCSFNLFSSNSFFTCCSLLE
*SKFNFSISFSTDSMFCFVCSSCFDKSSSCFFFNCSTVILTSSLLIGTVTSNSAKVAISV
GSKVNLPSTLLKIEAGCSFSVFFCWFFFLYFLDLDGATLTKSSFFGVTKTKSSATTFLAG
LVSKALLLKSGRMFFFGFT*VGSRTSKEFSMAPIS*VKAGILA*VNFSCNLPISTSFCSK
SLDNLCSSSRFKRSLSNLALNDLNSLSKSALICLI*LYNSSRFLYKAARLLNKVCLLS*T
P*VFEWISFNFCWFSSNWLETSFGFNPFNSSFN*LILALSASTDFLIGSMLTKSLINLFK
DCISLTSSFS*TKERSPEAIDSSISLILCLASAVDENLAFLPNFSSIWLFFLLI*ASNCL
IES*MLLLRVFKSAWILMISLFLSCNFLRSCWVVSLTWC*SICFLIKPISVSIFFN*TLR
VSNFLSLTETSGRLNLCCWEDMAMAVLLENMLLR**KEER*NQFKNVNETERRNDQNE*K
MEMEGQNEKKKKDEPKIENRLRRTLMLCITQPSNFRNSIWLINVRDKMRITCSTSSRSVI
FFHRHSAGKQFFAYHHHYTCIMYIGLLCMFVLLYMTVIYKLEYYLLTMQ*PRLRLVSQQW
VLGPDCLSQCHQREFRRRSHSSSSNSFLRPGFRSPPLEQQAARYIIRSNRAC**FFQQCI
FLTWH*LSGL**TSSHPFLVI**KTLTVYQRKIWAEVRGPHCLSWTPQASKESSFFSTSQ
*SQPPGSKRF**WHRYCEGQLFHPDITREETS*RLFSYHKAVHEVYFRY*SPARECLMLL
NWCPCRLGTQSPQAAKVLSQEQCYCAPRNWSTSLICACPPALS*PSVHRLSEEIY*E*CH
GTATENGNFYSGSATLHKRCWCRRHIRR*DYHS*VSEQCPYSGTWIYGSFGLISPDS*SP
LASRRGPFSCHMDPLHGPVP*HVRERISF*TTTLCLHSTFPIVFFYYCFAVGKTYRKMTT
FS*FSF*ELGER*ESLPGIV*TRH*SGKS*HSPFPQFSFSITLGLL*YTLYFFMPR**FS
FFFFHLADDSFFFLAIGIIT**IIHYIK*CDFFEEYTKK*AGKINEGKDDRAESPSKAYY
K*NQDSDCDLFKGWSPSDRALDLPRKRGRSSSRTGHTIASD*RPHRYRVSGPYDTCSGQA
FRLVANR*VHW*LTHRRPSHH*RLRDCSRSSF*RGPRGRAWSKKVWIRICAFG*GTFQSG
GRSFEQAVRSCRTWFAKGESRRSLLRDDPAFS*KLCRG*QNYPPR*LSARQE*SSP**EC
VQGSCGCHKRSHLAQWYQRCSLHQRCSYVVTPII*SCSIRYIYMCIYVYL*MSVSMYTNS
MILKMTR*CIILYVSF*TRRAFLFSFCFFFFFLLNSRKKI*KRWRNGKKLVVVIGGKWYS
VRTTRKAFHIMAELSEQVQNLSINDNNENGYVPPHLRGKPRSARNNSSNYNNNNGGYNGG
RGGGSFFSNNRRGGYGNGGFFGGNNGGSRSNGRSGGRWIDGKHVPAPRNEKAEIAIFGVP
EDPNFQSSGINFDNYDDIPVDASGKDVPEPITEFTSPPLDGLLLENIKLARFTKPTPVQK
YSVPIVANGRDLMACAQTGSGKTGGFLFPVLSESFKTGPSPQPESQGSFYQRKAYPTAVI
MAPTRELATQIFDEAKKFTYRSWVKACVVYGGSPIGNQLREIERGCDLLVATPGRLNDLL
ERGKISLANVKYLVLDEADRMLDMGFEPQIRHIVEDCDMTPVGERQTLMFSATFPADIQH
LARDFLSDYIFLSVGRVGSTSENITQKVLYVENQDKKSALLDLLSASTDGLTLIFVETKR
MADQLTDFLIMQNFRATAIHGDRTQSERERALAAFRSGAATLLVATAVAARGLDIPNVTH
VINYDLPSDVDDYVHRIGRTGRAGNTGLATAFFNSENSNIVKGLHEILTEANQEVPSFLK
DAMMSAPGSRSNSRRGGFGRNNNRDYRKAGGASAGGWGSSRSRDNSFRGGSGWGSDSKSS
GWGNSGGSNNSSWW*FQTN*GEDSSFSALACLIFSFSNHFFYPSPENTVLFVSL*PLIGP
IFFLFSHWEPLICYFFSTLIFYPSFFCFFFLSWF*YYFTIVL*NAFANIN*KTKDFTMII
SN*DFHLLVKR*RNYYLLLLYFPLFLLNCFNRSIHWTDYLHYLLFPLPLFQFSSNRDFIL
NSFFDLFCLLLFLFTLRKYSYCSQYHCIIVFISFLHFLSLF*VEAFLLTRLILYFICVL*
IE*TSTV*FIILSIAYFLYIRF*IYFVPNFLFSLLTFIFTCALLLIGATK*TASLTIGST
NRDSFFFLGVEPNHKDHRRQIF*QINLSRFFLNTTSSLRSKYQLHPGPSHTGN**SVYLW
DSLTLYHLFQCNAGSQTQSSFLAVPLYLLGYP*VSISHVVL*THTSQLSLIKYILYLSER
SLYFQ*MEVLRTFCTGFFRI*RF*FHNTVITDVCQMMNCTS*IHQYLFQCS*MFLMVLVC
ISQSDLWILSEVPGRKSLPRYNSLPVMCPS*THKSSVLYASD*INRFFAAFEANARRLVL
LGVIWRWKLNSLEDQKVFYLQLGRLVRI*LNWEYVIHQQLES*KNSSGS*KLLASLLQRG
S*FSQ*NQF*PYIQDISVVEY*SKLIYQH*GCLANMCSF*SSCKTWICSSFSAQIWRMFY
LSQFLKCSLKIAS*I*EPFC*QHFYL*KLDRFSLTLM*YLNHFVSKHWGLNVREILQRGQ
YA*HLSLWGRSSEYHLMCFRETLPGYNCYDEGHYCTFCKSLSIVNLFWF*GQDHFELPVS
RAVCLD*IANTSDLGGQDLVLSRVDFLASYNILVY*DPDPVVLWNMTHISLSQSQNRKTD
VRLEEHDTDSTFPHIELFKVIRRVTRKVLR*YCSVKCILTHNIK**LSSSTSFEKFSEFF
LPMR*A*YLQRK*RNRILVHG*IHLY*FLNCKRDREGQQ*NKWRWVKFLNRPRSFNRSI*
SIL*TKEERKRSKRRESKAVVATKLIRKRPMLLVLGNNSS*KNLQRKRFLRTCLSKLFLK
RASKFQKRIKN*RKKLRKSNLMKIPPLPKRRKTWDKAWQSWPKRIPNFISIWRKMIKIYW
TSQVPIHWMELIVKMKVKMLKETVILKKNLNKWSWKRKKLSFL*NWLGNGKNNFMILQA*
NY*GT*SVLSRLL*I*TRKKTSKTINMLSLMRKHSTN*CSWS*KMYHKRFKRWPHTRL*K
AQGPYQMEVTSPGSRPLSSRMLALC*FY*MILLIRKQQH*FFILSTN*CLIFYHTEGS*R
SLLNQLLEYGLQREN*KPRLLLLPF*SIPPKSSRSLC*KQP*KQRTPLLSKVVVKRICVL
CH*LIFKKIRQLNCSVSMKF*VTKLDLSILGNWQFI*EIQ*TRQLKNPVKLIPQKLTRLY
TTGNSVTPWISGLVYYRLLVNQKRKMAVNLLYDN*FTHWFRLLWV*SD*SQHHNSSH*DF
I*LNHLLDFLKIVVFLFQYILYFLKF*PQRLSLRHPKRALTWLLSILSTTSNVRKLI*IQ
KYTKRVCQNSLWTYWAIILLCTVKTLHFLNL*HRLLSLYAVTSRLQLMSNLTNVYQLL*K
N*TKTAHSSKKRDQMLNLGQQTNLKFQDF*MM*LGIKHL*VLMLQYNVKLRKKRPD**EK
VWKNKTKKEKQKKQNY*TVWKVMMTTKMLKCQTLNNSARFDFLS*IQ*LSL*MCKIKKSL
F*SVYIIVLTCANM*ALQAFSCQLDIFIFWPVYG*KTRQTFDGSYKK**CKARYKNERST
VYCYIIFEIVQLS*SSSRNRYDC*HNAKFSTRYMISYCWKISSNLNLGAMFMDNNSWNNS
FAAYGIVILIIFSALLQVVHQPL*PINPHLSQTSTSKASELIINLSNSNCEAPYAITQSL
SISPNLRPPSLDLPSVG*RVKTALGPRALACILSKTICFNF***MGPKKM*ACKHSPVIP
EYNISLPE*LKPWSTKILDISSSLEPPKQVPYSNVPFNTPALPDISSIILPTVIRDGKP*
GFMIMSGTIP*SLKGMSSCFTIIPQTPF*PCLEENLSPNSGLLFCLSKTLIKA*SLSETD
IITWSM*EGSGPLYITGASLY*VWTFTLFGFGASAELVGTDLFI*ICPLWTFIPTSPRPS
GPRD*CCQIGSPFSSTLIPPMISWVWFAYLFKTVVVFLRVSQRPKPLSMDDLFKTKASSI
S*PE*DMTATVAF*PAGNLS*SINSIVLVFTIGCCG*VIKYNNVSILLN*L*AIAPIACL
PIAH*YVLRGDWL*CGYGIKPATAPKIVNGSISKCVIEGTISFSYNAM*ESFSSLTSKYS
TNPSFKKSSKSNSPSNNLRK*ISFTRD*PSETMINGLQILPPSVAI*TAIW*EFE*IEIN
SDTLPVLLRCLN*VTNFVGNLIEPIKVPFK*TP*FKCKDALSINVMSSTPRT*HNFFIGS
SSSSVVI*VINAKFFTRPHASPSGVSAVQSIPN*EGCNALGPETFLDFSN*EEILVIIPN
AEI*DSLERTCVTPALSILNLLRDQLPVEIALFSPLVMLFEWTLIDNNASYSIALFGFFK
TLSMLSLKSLLNFLNKSSNNKEINWPANSRRLLPT*SLSSIILGLYIAITTLRVIMAIYK
AFSLKSRASTVKCAITVVAMASIPSCRIVSFCLLIVFTFAPIYSKACCCV*ISNFEDSSK
LTAKISW*LLSLPQTNCIISKSDKIPQALRTIAIGISSAMELCFK*ILPFLVMT*VLDFL
SWVDEVTEA*TMPFFSSASTIIRFLDNCS*TRITFSVPLTIK*PPGSNGHSFNLAIFDSS
ASYRIHLLDLSMIGILPISTSLCIIMFLPLVYSIST*IGAEYVISLSLHS*GGVK*SFVE
EEDFLPTLISTYFR*NSGSTSLKIN*FAFIIFFKSVSTK*LNESRCCFTKPLTFKNAGKR
CHLS*AVLISSVSFLPLYTGFNKSSKASSFTCLCI*VFRLFVAATIFQQALSP*RLKRSI
INTLNSL*FFPNLSIYHHLSIDRKIFSSSHNYNFVRRDLENTRLLYGTIYIFMCSTPNNK
EYIKIMHLLKPLGSANFESSSFFEHRAATFDKKDEITQPDRPDSPGSPLPLCTALFA*FG
SLGPIPSAINSLQ*NRIDVAIDGSHSTAIS*WQKRQ*RQ*NGFFRYIGKGPHTSQSN*NT
WSNARL*R*NYKSV*PSPKSN*TVQRFGRR*HTAEQL**AF*NTFTRSVRWPQYQLIFRQ
YQC*GYHSFIVAATQHFGEKVELPVRELTKELPWI**KVY*VHKDHQRL*YFHFQ*FV*Q
NFELFKDNFLPH*EV*KVHLPFFSISLFEILSSRRLSE**QGPLIRKK*EKLHLAQIGFE
LECKLNFKVNFKFKNKHTSTQ*FK*NIFTVSEKGSNSLFS*FFAKVFPIQYAC*LST*RH
DFTELAKILLRKRK*KGNIKETL*QF*NFRKF*NAKIREMPEIQEKAFTSKAAITKAEGS
AIHG*FKIIFFN*FATTV*KFFEKQHTEKSKAKINYTKKQHIFFAITIIFR*YYNVTNK*
LRTY*RNSVFY*E*IF*YLTLRTFKSKVTSLPETTCSF*SIHNRN*NR*VISDVSRRCKK
PLLQTERLYQCELFEAHAN*S*FQVYCYPSSASFYDG*FLEGYYFK*S*SNNIIEF*R*I
EFKKMGYLLE*SVIFQPHYQTSEHLGEYLQY*WLCSQSLSSQENSSTK**YQSRL*PSA*
W*PYFHYHGCIRAVYCLPITIQELVRFMRRRYE*HH*TTQSQKFVIV*PAKFYYKPRKGC
LQA*FDR*****VTSRYSKFIATISPLFCRVWKNRCFRYLGFPTKYSFTYNKSLKQD*CL
EYDSGPYLYHSE*IKKAKDFNGTESNSIYRLL*GIIKLFCPAKADKERVTLLIELFFSYY
TNTFRFDKLHNLSLHFISLYRYIKNKKK*IYN*QSPHKETRVFLRTRNFI*CFIFAISAA
YLYVIFIKSQRCQYP*LNN*VHLCASLSPLQLRSVYPNSSFTLFTVAGSPIFLPKLSEIL
IA*LPFTSNSLITMFNGSLLTWGSDFLRKSLVKFVPIPNVASIPFSLAAWE*VIAFSTFK
ESE*QIIFENLGNFNTSW*WWEIFLVYSTGSPESCLTPT*ASEYGGRNDFKKSSVPKVSV
NAKPAFFAPKVLIQQSIAFLLACK*SSLIEATPITHS*ATVPIGLTPYFLANKIFDVPNN
SDLFLSGLPFTAFMIPCIIRS*AFRDLRRLVPNSLNLIPLSNKVSAFFSACSNWFS*SQS
MSTNLKYASDIRDSKGIS*RIVSFQLPLTKIFNL*WVGLPSISSEVKEICSSGCSL*LEL
LIYLIYADGKYGISCFKYSISSSVNLKFPKYENCSFNQLMASLLKVNWDDLLVYL*VTVT
SGKLVKTAACIVILYMSVSKRDFITGSDMVILLGENRYKRLNPPFF*NIIYRLFPYSDEL
KQKN*WDPIYVSITVERLVILVSQRQQFFHLRVFPVL*ERI*RIFHPGAAAIFVDILTNL
QRKKVR*RVHICKSRPDKSFHILEVFKPKISYYQHSDGYYTGSVSN*EHKDHVERKVISH
SLYLVKKIS*EKKKETLNKITMG**LKCIQTVECRT*TSISKIIIQNDCPSQMFLMR*SC
W*QVGKLLKLVARR*VG*RYCIVKIRSKKILL*KNDSNPRRSY*KVFKIQPIRKKRLSVP
QYGCF*TFLFLDG*KKKDESGHEYRNDNHLFSHTKRTTRQPDVSLHTVGIPFSSKIIENN
IYISFVYSSRR*RKYVDVTSCDIRDLYTIRKSLDEGYAFIFSEKYTLVII*R*KMLFTNS
LMTLFILHHKFLETPL*LFLKTKIESIFSKANSNSSFLFCNSICLEIFGSSLANISTCSS
PNNVNLLSNSIGKL*KKSLNNSTLRNKTAVEVNLSLTADRNTSGQRSFSIVE*HLFFNIF
NLNDNTLHLLSRKIASEPLSNSNLDMPSVSFCKFDSFSK*PITFANFLLPTAFLIAWYLE
LH*RNSSFIKLMEC*RARLQSLSSKSISYLKGLIQFST*SAVE*YLLFRTLMAVLLTRSL
ISSWFFS*VDSRMLSSSFKIALVVSIVDNLPMPILVKPDDASSNFLCQYSISVSLSSLEE
DRS*RLSSFQYRVAKTSKTF*SNSALKIDFSSFL*NFS*NSLIPNFSTSILFKRYDLGVR
CLSLNSTLNK*EVSSNSC*ISVEVGSSAFDMEISKILINFSLNFLVETWQLVKYFLFSLK
*AFSN**DTICFKPLVFSSPLLWPCWPFENIPLNDEEGASPKRPRCFLFILLGVLVITPT
*PILRGYFLLFKMLLAFSGSTKSSLVMTPIVLKPLGSAALEAFKAELLARSTSAAEIAKI
ILGAVKYFSQRSRIFVFSSIGWSAASTCI*PGRSTNDKSGTRDDLIVN*IGSSETASEVG
TAMFSSISILFTSLKSLILYRRMLGKSAVTLFELGVLTKVNSMGLLVTMLEPFGKNSLPT
MDSSTEDLPDDCEPITTIDGKVKCAEEESTLFKIVLISIICLVKFNISSCVVSTESFSSS
SSSSSSSSSSLGSPCLLLSSSSSDVAAIRVAVGTVPSFP*PPSCDLSPENILLNFSFIDS
PKSLIRSSLSLVKELASSIL*AI*LPAAAIPPPTYMGNLIILDIILGKCDIDLLVITKLK
ALACADL*TLLMRLCKCTNGLLM*GELYSIAGCVASCLLRIKSRTGLAFILTNVL*FATL
GMALNEVELLMLSEYYGEYARLYYKYEKNGKA*E*NDICTTQKEAFSCSPVNWCEPS*LI
MSCLSIERYYFVFNGTRKY*QLAY*SSNTKR*MRVNFIVNLSWTEIFEIYFLKEYTRSIH
ILGFLWKPFFQG*TPPYVLCEVFCS*N*LQLCYLLTPALKFYHNMSSAERDVLFIIT*ER
LLHLPLASRRTAYLSMFFSG*MKCQLLRLRWVCMIGF*YQPMRRRFNSFNRPCGGYLPFV
TSTLCKFSACTTSFGTTTLCTHFRQMQIFTRVEKCFRKRYCVKKRHMCYAGKSL*GFLP*
QIDL*PC*VYPTVVFLCVENFFRLFSTDTCLFHISCNLNFQT*NFFGSPSFT*LESLQYR
NSILKISYHFSNCFLPLFVVTRCKAHFIHNLLCARTQGQ*ARIIGRKEGRKYDIASSLSQ
GRKYSKNCTAQSGTHYDGSTSDGLDNVF**CHPTVYTTTKSTGYLCSGG*NSK*NRGRQT
RE*TASCSNK*SKTQDTRCKLIPDGQQSYFVDQK*DQLKAKYRVERP***NLRFSVESRF
KTYFECKSRWLYAYMGQCFRFKTERYSIRFSMGSFLRYFAIEYFGSKRRIKQ*LYHL*SF
ERKQSSAKRCVNFQRTYLLYF*H*IYR*RTYIDSKWGYDMCLVGYTESKEGERIF*PFR*
CFGISYS*RAKLRKFFEHIR*LWIRRVYLHMG*QISVRCTKLLR*R**Y*CTSFFQRRDV
DCCRK*QWCDKYV*FKVGLFYCYFFSFSRL*RTYPYPYLYGS*HGVQYRAIATNFKINKL
KLSRQPRRCFFRF*CIWKIDVLMLYRHWLCCVGCIKRRDCWKIRRSWWQSHWCALESRWV
SCMYRFMGLNHENMVSRLSIASNWKYCEQ*LSMDAII*IYIPTPIPYLHRITTVTLVLWK
RKNVL**SKSKHSTMKIQSIVICFLFLFG*TKQKRTKVSCTQKFFSIVLETVLFTDLFDQ
LARIIYVFRHCLIS*WLSLL*LVMSLHWLVLMYCV*PKICPFLFSGIFVR*FQKCLNFH*
QIIW*LCYKHKKLLPSGMIFNCSLYCRIIQYHLNHVRHHILIYKRKAFNPGQIGYTKRHF
FLRRHYFPREIKIFR*FTIEM*EFMRHINGIVNCICIIFKR*VMFNAKLSSVTYKKAFYF
*VKLSPTGFLDKKWQRVQSSFGLFEARVQMVDAFREDGRLHFLSCCI*HEEFHLPPT*GK
FISPDVLFRYYNLLCFYSESDFY*MIHKRASIIWHQKKKKGLLESRVKTI*SVEKLELLH
FLFTRTWLF*FVVVQLSNGDDLLMWL*FFLARVTRPRQL*TSLNNTINWSFAYMLYKCFL
YQNFDYMTAEL*G*SNKYRPNRKDKIPIDGIKEDDEFSYPPIVVIFPGVIVGKISTLVTP
VDKAKLVVLDK*EMVLVNVAVLVGISLLLMMLILVTKISSYA*IFGFGISSNTSSAPTFF
CMLSSIISCRILSI*ENFLCSTIVRGSSNRKSITDLEARTVSVCS*ESTARGSSGKSANT
KYGLNSI*FSRAGGNEFLSKWKTKGPGSFCPVSSSSYSSDVKVIEYLVANTCAIKKAKKR
EDRYNPNISIRIKKENGIQNFTFLPFVLVTGLVLFFSYV*QC*LLVFCLG*LQILSGKE*
FIHYTKAASFINKGQMTVSKTYHGCHGTQKRSHKKKKKGERKRALIFYFNM*L*YVLTKY
LS*FLTNIFTSFLLLKVGL*FIAQKTRTSFENFLELLNNAIFDGSWRCLPFCWQ*LPVDF
SHDFLNLNFFFTCLCFEGVQ*FLHILINIKL*RHWQLVHIFLYNVHFTLLFGHQIVPLVS
KELIDRVLSLRY*LGVHVVQGVLISALPF*SNFFVFYGR*HISDCCLLHLILGNHSLFQI
SFQ*ADCSRVGWRTVITNEG*SI*NKWPN*LSEHLGIVLFAVFPNFIPKSFFSSSLLL*K
MLQILFLPFNFESFPPKSPRCRVDVIYIIYRL*SINWVMLH*VRMLF*TRLSLPD*SFSL
SFSR*LVQSDTKLSVLDTALEFLDSLFEIKPACCFLSSSQFKKLDSNSRTSNFLGSALGM
DTKDINRLDISSLSTDSESLDFFNMASAFVKCSFSIMAS*RSFPICKMCCLDSSSYFSFI
EASSFMASSCFFMLSKASVSLLCVSISVSSWDRKDLTSWSLSLASSSLLLSTSSIFNSRS
FREFFNTAFSFSWDSKACLNSSLSVLKSDISCLLFSKIIMSS*TWRFN*SFSFL*VLSSL
LCFSIMSCFSSSKASILDSYSKKTSSVLSCSFSRFSNSVFRVTIVDCNSEFSVLVASSFF
FNFRFCDSYSVSCSCTSSNCFCASFILLKIDFIEDILLNNVSYCVLNSSLSLITFASSFL
KSSLGVS*SFLWLSSNFKRSISSLSSFISSPAFLSSKGFMVSTVRPSFTFCLSTPSERSF
PSSSGLATIPSASGSVDIFGGTVTFTELMISSGLLTVSSTSST*G*LLAFLPVFFLFLPI
LIKKNAIV*GDQVESIHKHLLYSCLYKIFLFFMNGLSVCFHFSYRNEHEIQKEVLKKKST
*EGTADLSAKTVASLNTLLDPYTIRNWVSRS*FYNFKSLHNKLS*RKWSIFLISLVKIRN
P*DRQHPDLRDRWVRLNQKLST*ILNLTKNQPIKHQRRCL*VM*LMYQRHLKEKKSYLFP
LRGRPLHQL*SQQVQKKPNPPLKVQTRLRILRLKMY*IRFHPWICQMFM*KRMLNLISKA
QIQMRIQMKLFLK*VVFQKESQIVY*V*QLSSQVFCQPWSVVHRKL*RKDTEQGLLNQFQ
AKLL**S*VMKQGQRN*KKSSN*KSKP*TKKALSN*LLGCLLKVVTGKLPKKHVEN*KNS
IILLPKKQNCLLRKKRKGRRSLQPLEFLVAIWRETMWLGKKINCGQ*STHQRIYNRSVVT
KEV**N*KTGWLIGKIQRKIVLNMLVKMALVFSGLQCYTVLLVLGRQLLLI*LHKSLGMT
FLNKTLLMFALKLYLMPVLKTLLITCL*WDISNTTKKLKI*TGNILSLSWMKLMV*AEAI
GGELASWHSFVVRRQLH*F*FVMNVIYQK*DHSIEYVLISNLEDLMLTVSNQD**QLRSE
KSSNLIQMSLIG*YRLQEVISARLLIYFQRYLRLLKP*TMKISTRSQRHGKRILP*NPLT
LPIKCWMDKYTQT*VQGTLH*MIRSHYILMTLISHP**FRKTIYLQDQAF*NPASHIWKQ
LLRRLTVFH*VILSKRRFVVVSNYGVFCLCMLFFHLFIQHQKLPAIWREESISQLGWAKI
LNLPNIIGYCKRYIIIQD*VHLLIKLD*GWITYQLLEKDYWTHF*SKVLMQFHLS*R*WT
ITI*PKKTGILLWSFS*VLM*PQPLSKRYQLRLKVDSRGNTTV*HIQSQFTEQVVLLVVV
VLAPVLAPPISKMSLTQMTIQFPQMMKKHKIVAQT*RRINLSSRKPNLRRGRLPPVNLVV
AKKGKRKHDLFIH*DYNYTFLLIDFVSRSITDTKTVW***LDGYHHRPI*NTLISIVHKI
MYLYVQPSLNITFIRSNICT*YVIPKLCVAIEKLHIIILLIACLSLSLSLISQSSIKFYK
CKTSVLSKRSAKASLNQ*YSFWNTIL*ALWYRME*SESGKMCMS*FVNPNRFS*STNLKV
FCM*TLSSKVPCTMKRRFKDSNDLKFWMVDTSK*PSWFSDGWFIYLSV*TESYNVQFVTG
ATAMAYLNVSPLSNSTVFKLVKPPYDQPQIAILLSSICWLFLCMNFFVTSVMSLGSQYPN
FSRAHDLKLQPLPPVPLGSICRTITSNPETTACSNARDDLVVNV*DPGPP*MLTNIGYFF
LGFKLAGLISM*FISTPSSRTMVL*LVIGKS*FFIFSLNFSSFVSCKIESS*ISATFKTL
VSGPATLIGVSGPSFLEIAYLALELNSKS*KSYLSDGFCKLWKVF*VVESVRLIL*RCCD
MTPISLAVKNIVSVSYS*PTIPFPVTSQFPLVNWIGSLAKTVG**KR*LNPLLSA*ISMY
P*SILFNSGFGGMLKISFVFSIHPLNRFELVFLTVSI*DDGISYTFTSNILEFLSVISNL
NVSGLIHFPLYRMESF*PPVLIE*IIPFCKLTRNKSNCGFWNPGFGYLILVSERYASFIF
V*RFNRISSTLVSLNLANTAFESSGAHHIA*SEARTSSSYIQSGLALNISLEPSSVTFLA
TPLFTCCRNRLFS*TK*I*LYAGEKCA*ESFDNPSS*LSSDFSGGNIGSILPVFKSLIQ*
NPFEECLNSDSKLVPNISLSNL*LIWTVLTVNSTPSYRNLLPPRFTSKVSSNNCFAIKFV
CPSISFVVKYSPGSESWPNKRCGGSIKWKVSSGMAKSPFKTFSIEKDLLPKLESPADVLG
RVILVGRSFEGIRITSRTKTDSAINVKTKT*DLFSGRDHSPHRRLNLFTLKKECV*CWFS
ISLNWKLSRLGRIEYCSWRKGV*GTSVTSIVASVGLISLIVCPFSLL*GSVLATLSLLGK
NGLSMEEFELFLCGNK*LFFLLCE*VEADIRGFLYFLHE*HPN*VY*GHEAGRKQQNKIG
I*FLSFHT*KTLGTITFEVVCYTVKQISSAGWLCVKPRLDRIRREAYTIYLDATKAYNGS
NQKPKKDTLALENRELWQTKSK*ELKY*SRTFLVANLLVNGLHNWKKLYSRSNFQIYKVT
CSITRRCHF*TEL*SYLIMKMTRCKCLSSYRNC*LRRIAVR*SYL*LSPF*IINIRDLVP
RMMLFRCKIITWHFWRIIATNRSYLLIQIQESLE*TVHPSIREALHYLRINHL*NRPQC*
SFRRIQSHLVTKNRYQSFLGRLLQLRTSH*TEVHRHHYLHN*KIRISQRQAPNAFSPLSH
*D*PLILLLEVMLHRVPKMM*TLLPQILQKVQA*RLTSFSIRALEHN*YYKLDKAEKGKK
VHAMIM*RICVEISIYPFIRLYTCVFTLYGIITCMFALGICFSVSKSD*YRRNVCMCIRY
LYKGKLANFLHTFVLFPFSMNA*KHRLGVERVRSFDLFLNLCSPLPPCDKRL*LLKRCIL
*CPLGDNFSE*GYKSHCPGQSKYSYQFPLGFQSLWYHNTW*IAQSCLNT*RIYLGHDEYS
KIYYHLS*LLLDGSTPSTCEFRFSLIYPKCSHRVVPERASTQCYYGRGCCMG*LIL*FLN
AGTLSSILFLRTLNHQPDR*LHIALLNLHLLQKWYFVKMIIN*GNLVVFALLAVNLWPSE
KRVPTFQICWIC*YCGLLSTFQ*MLPLTYF*N*QYQKDPLTKTVN*HSDMLTRLASDPKG
NIVHCLSCRGNRS*SYFLVLDLEDQKDSRVSGTIDRKGWSRLQCFRGWKGSGRCTAIDHL
IPCRSDSVLFGILLICFLLSLLISKWRWRSLDLGRLVASYKRLYMCTTIRKVQNALLLPS
VYVIE*F*YAASYW*ALFYP*VRYSVYFLHRRLKCALSYGQKMPCKKMTLSAF*VYLRAY
NFLPTFSRQAYCVLSV*QAFLLR*HKAMLTCVYCFRRSAFIKCKDNETWLTN*FFSDRSS
SSSAYYLVLFCR*HSIACAFLT*NSGTTNAIILCQANSSGTFFFSVFSW*AFFACLSRKI
LLLMTQCSRDHFRLDMHLQVILL*NVLFVFSV*SSSALFYWVRFYIVK*FEVASK*YVIR
LKRKAIAFYISVHIRCRRRYF*VNCYVSA*CC*DKISTGGDDAYCRCSRKASREI*WCHR
LFEKNCKEGRV*QTLQRY*FTNVDGSTKESHQICM*RSISKNLQKPIQHE*NYAEDLHCG
WCICWYDRSCSYCSI*IDQNQDARRQVQLSWTNGLFEKNNQKRRYYGAIQGYRIYHVEKR
SLEWWLLRCYLPSEKFHARSKDKGTKDQK*PYCRCDRWYGRDHA*HSL*RGEIQNPKCGR
GQQCC*KIQLVPTFAIGHIP*RRLQSIVQRFRPQSM*TSTRWFINVGGFYRYDELFQGSE
VRTLIFIVYRIPLSSSILTTLFLRQNKNSMSVLPALA*AS*NVEKPKLPSISYTKGH*DE
QNDDLSDGLDAYTKRDSI*TTRFYSPGLLIRTINFVWFFFKI*NKKSKYTRSKTEVVLFR
NSSSLFIVALGGKKNIYILSPLPGVEYKERRIRVP*VIKEDACDINQAKREVKGSIH**N
YVRRTIITHT*RIAGRGSEVPRSEVHCDTVFRRISKGSAVEHIKCTIFEYKYPLATSDV*
RIEAPTNTKKKTEVYKEREYSEYAFQDC*GTDALLRYC**L*RRNRHQRGTRAEQLLYSL
YNWYRGADTSRVSQRRSKGRCNSVQ*LHDHAGHRV**ATIRGIY*ARNRTAEATVSGHVW
RFGGGGGETCSKWQQR**GP*H*TVGGTVDGKREWDRSGEWGRRRQ*RQV*LCADR*HKA
QQRLAFRYMCRILLRRLWYTINEV*WIVQQTAKNGDFCRCDC*CYVLSCERFLVVRRLDV
VFMYNNDIIFFFSIFSILHGILTLL*SIIYITSSSK*SPFFLALGPMLLTTNQKISVLLL
QVIQISIVTF*SH*EATE*VVNGN*ILAYFLKLVSGTIHDVIIIICKGSVTSLWRSPASC
RRRVVSWGVFEV*RGCNSHCQRILCGDGKQFNIYIQG*FALVLSGRCGFDTADFVITTGI
NFRDLEYIIK*SVRHCCGCYGSNELATGLL*LPSQFKYSEIFHLSFRFRKKKM*K*KMKI
RPGENLSRLTNMKKLSQNLIHNVTSIMTVSDINYLLLYLIILLTLSIKQPEKKNRKERTS
CILSYYRIASLSMQNGGVPLCFVVLDCRLDSVFCKHGTMQFYWRKT*LLRDFRVFNFNGL
IK*HTAYQLGHVGGGSDGRPTPEGLELNVLDNTRFIIHLYL*FYHITTRRGAHDSCADIS
*GLIHGPNVSWVCVVVNYLRMVKSFGSSCYVGARERLEVGRISESGEHLCCAMFVGDV*A
VMKPQRCLHMLLLLLLYTAILLHRPAPGAY***VPHREKTRAPKNVGPEPDSETIESW*L
GYMQYAVYLYYGCTYINI*PL*SCSHNSIPCLSRLGRCGPCNEIRIIP*WFGVSFSGLCL
IIS*VCLPFVFA**R*GAG*RSDMIDSSMG*GGKRTLYNLHLTLPFGCSCHISRELACSR
FITTCITYFLLSSSHQFPSFSDTVV*YLTESLPFFFILFGHCICINLYLVESSLT*APS*
STLI*MCHWTGCIRGNEGIGPKVRLPRALQKLPPPL*RKLLLCHQPQLFLRKL*LLLKGP
*AARM*ITNYPTLNQQYPPRRFRSKDKCPLGGLVLTQYRTAYSRRRIITMTPQILLKYLE
LERHRINLLRKQKAAPLRNPSFQRRGEVVLLLYQLL*MNDLRNLCSVLCSGEGLPPLPRT
LLKDRCLLRMTIKKAQNSLL*IPDSQRSPPQLVLLPLHLPNPVVLVGIDILMDLLLQNF*
VFLITSWKPLLRILMPTTISSHIIVVVVNKTRPILNHQTSLPF*KKKLRKNNYRRCQR*I
*KGLLLQFKNLTQIPHNNYLLGSLKGVMFSYQKI*LVPPH*SLWELQTAAIKAVFSPISL
PHIQKILKNIN*LWKILKKQLKKPKNIKRMRIMLQSEWLKKWQTIRPGN*RHRR*LEQLI
QQQIQRRIKNPPL*MLELLSFISINRSM*VHILSKHIRMITLNTLLTLNKHWT*LTLDAV
I*EKFYQYRPL*DRSKVKPHLCRL*NF*IQNQP*WIYYHFVILLP*LRSITSFSIMCP*P
MICSRLSFVLW*PLR*WRNWG*EML**TNKVGNYFASFYYKIKH*SSWIFLRLKQGQI*M
ILTTETKWTGNYFAKFLEIEKVDLWKNCF*MV*GLTKCHSVISKISYLLSHK*TLKTLFV
SGWLT*NSQPSVLIFSLIGCLNITFKVWIWPIII*KVWQNE*SKN*LGFLISIWNILPLT
ALISPLLMICPTY*NIFHVCQA*NF*I*ATCLSYSRGF*HPAISIFPNFHN*NVFILIST
IFL*KKQPCLSAY*LSVKPSLMFH**DKVLCPMQVKYPTVLMNPISRKMKRKNKSYL*EI
RFGPHCMHLLGTLTI*LV*TLTMIKYQTKFNQELRYA*CII*RELWTLALN*MN*LYKMI
*YLMVP**LRQQKKF*KD*MTNLYFKMMLGRNIF*RNILRKWKRYIIMFKIQLILCLRKE
NPANCHCRKRKTY*GYCFLRKIYQIFLIFLLLCPI*QMSYHFQKPIIVSLILGIARLAQT
IMMVFVHL*NT*ILTG*STMFQFLKTIHQLDHT*WPPTRDESSM*PLVKLFFSRVRLIPH
WPARDRKKRKVNYINGVCLYSTKAQDITLGFLHPPILRELAGR*HQIAVSPEERKGNPLA
HLVQGQKSYQRFLPVPN*GMPLLKLRVLIL*MI*LKMLPLKRLDWNHYMEMN*TLEARVM
TVYKNHNKRRLCRGPLLKMKQ*QKNMTNY*TICLMFVTVKPKLFYASVFPFSFDY*KVHL
CINIPSIMYS*ESIYVCTFYVYMYFTFFHNHILSAEIFCLHYAH*CY*SDKNTEI*NKY*
E*YN*LFENCRKLIASHYSHKDS*FTCNSNRIFLKMLSNWLGPSFVESSFINLIRETNPT
SVNRLIAVDHFFLLVIFLTPK*RQSPEPI*YTPDSRRIANGTRPPSHFHHLFLLDSNCFI
EAKSTSVEMEFGTHFIINKWYIRTGTRMYPLITCGGMRKVLYNPNK*PEIPPVKPIESWD
RSCSADIFKCRCLFLLGLFQLFTIRSKTPAET*RVIPATNSLVVMDGKISLTIIKTSSGA
ESGDTAGVINVFAACSGKYNAMGSTEIF*QFQRNLRHELLEKGYGMPNIFFLLSGLPSPS
GLCALTS*GRLAGSTGSGGTSCNFIIVINKTLG*LVYALVIRDLLGAIQSTQGFPYLFSN
*RPTCLTQLQSTYSLSSHSFQNKF*LWTWLGYNQRCRKTDVVELTGTLLL*STRKLYSLE
*MVDVPHKVCPFGFLAPFGVRTAKSYSAHMRPQTLIGSFLPIRVIMQAFTIYGTLISLSI
SHLQFYCF*KKKKIKKKKIKGN*LADVWNISAVQLHLLIRQGAISSDGSKN*KG*RMAKS
KSSQGASGARRKPAPSLYQHISSFKPQFSTRVDDVLHFSKTLTWRSEIIPDKSKGTLTTS
LLYSQGSDIYEIDTTLPLKTFYDDDDDDDNDDDDEEGNGKTKSAATPNPEYGDAFQDVEG
KPLRPKWIYQGETVAKMQYLESSDDSTAIAMSKNGSLAWFRDEIKVPVHIVQEMMGPATR
YSSIHSLTRPGSLAVSDFDVSTNMDTVVKSQSNGYEEDSILKIIDNSDRPGDILRTVHVP
GTNVAHSVRFFNNHLFASCSDDNILRFWDTRTADKPLWTLSEPKNGRLTSFDSSQVTENL
FVTGFSTGVIKLWDARAVQLATTDLTHRQNGEEPIQNEIAKLFHSGGDSVVDILFSQTSA
TEFVTVGGTGNVYHWDMEYSFSRNDDDNEDEVRVAAPEELQGQCLKFFHTGGTRRSSNQF
GKRNTVALHPVINDFVGTVDSDSLVTAYKPFLASDFIGRGYDD*KKKRVRN*RYHLWERQ
*LTSIHVHNSVFFFFIHF*HAIGVIFFFVIYSDGIMLYRYWYRS**RLFQISEANEVRPQ
EKRVTSN*PSNFFFFFPAKK*DKNRLYGEEGGSNGDIVHFKIPSFVSRMKLDVYNSES*K
AVAKKDPEAHAR*LCLYHVRRRYSICGAVLASLFGTRRGITKKG*VIQ*AKDLCLSFFSS
FLTYGGLCTIPYVIA*LYTVSTHSGAHYSLLISTRR*LGYFPSNPRLSSHI*EYHFGAFF
YLFLFHAVCPLNVLCFFFFFFSSVASSIKGGKKEDPKSLYSPEL*ILDKKINY*STNLER
YK*IVTHYTLQPKMPKKVWKSSTPSTYEHISSLRPKFVSRVDNVLHQRKSLTFSNVVVPD
KKNNTLTSSVIYSQGSDIYEIDFAVPLQEAASEPVKDYGDAFEGIENTSLSPKFVYQGET
VSKMAYLDKTGETTLLSMSKNGSLAWFKEGIKVPIHIVQELMGPATSYASIHSLTRPGDL
PEKDFSLAISDFGISNDTETIVKSQSNGDEEDSILKIIDNAGKPGEILRTVHVPGTTVTH
TVRFFDNHIFASCSDDNILRFWDTRTSDKPIWVLGEPKNGKLTSFDCSQVSNNLFVTGFS
TGIIKLWDARAAEAATTDLTYRQNGEDPIQNEIANFYHAGGDSVVDVQFSATSSSEFFTV
GGTGNIYHWNTDYSLSKYNPDDTIAPPQDATEESQTKSLRFLHKGGSRRSPKQIGRRNTA
AWHPVIENLVGTVDDDSLVSIYKPYTEESE*SPC*TRGTRPYLYI*CF*LLLVFLTQGWF
LYPV**KCAPKVMYELLLVYLLFNI*LNNTYY**KIPYTCWRISHYTRAIIFLRSLRQLK
NRID*LSLRRVTAQNKEVLF*RAAKIWHNLKRKLVSGRVGSGFS*LAFHLWLRISRSVHR
PN*LYPSIAQFAQYGFTVQTPRICEMQPKLS*T*TAPLTK*SGR*K*YILDVEWEFHHSL
Q*PHPRTTDLFHIDTFLPNSTSS*RLFNDFKYNEEEACTAIFTFAQHKFTV*VQNTTRTR
THRRCV*W*T*FRIETACDSRK*VVW***LNPFIDGKPLFTYKHLFSLPQK*SEQFSGI*
LFKFDIGI*TKFKSHQVIVPA*IIF*IVHRLKQCTRC*SIG*KWLEICKFKR*DRDIRHS
RRRSRWLCFQV*IEKWIKNIRFKSDKHIKYRSRVSEANIQRITV**EFPIRIYRTILWNV
YG*RKLFNLYCYGVHGWAIVGCYL*KFVRAWW*DQ*KSPGEDCRSGTKRTIIFA*KKSYS
*RY*APEYFTE*KWSGETL*FWGQWRSR*LASHNIHGDVILYGSRKDSRSTIQCHI*CMV
TWINDFGSGEREISMLFREDGSQYSSL*IVNVDFNIYS*IKG*TRI*YHMESIIQILYRL
LSEKR*S*TAISKTNDQSSLDKGSNEKKCQYGKIREEVLERLINKQFFANMIKFILLYFA
FSIKKFSSIQDSYPG*PN*NVWLYTA*RQT*FEYIDILI*SAGLAFNVLHVFVFGIRIQ*
YFNTSQRNFQRVYV*SKRNSHELYITPAAAEPEQYTVVLP*AFENNNKFPSAALDPKYKD
ILWKSKLNI*K*ELFQQPPLGPQLGSRSSQWHQELLL*LHHLQRM*AQ*EE*DFILMKPK
VKNPKKTMKI*LKSNQKSRN*RAS*ARRLKKLLNSRTDY*DLWQISEIYNKSQRRIFRKL
RTLLYRSLQRIYWNL*ITLVML*MLLKRKTYKSPRKLVICIQGLE*QEMFLKTP*ESTVL
KN*THWENHLIQINTKQRSSCHNLIRNRVLFSMYNN*VSP*MTELSDQQKSELLRAKRTN
LDEELLLPTTLSICAFFLSLPGLVLFTTFTCIYL*TNENIKK*ISKHAFIL*KLVLYGLM
KGI*YTRVTNF*YFRIHFKEDTFVS*GLVNSIFIFL*TMTASFIRNVSRKILSVVNNRIG
GRA*TSTEDIRFEKTITH*LFF*YIFF*QVHCLLSLL*FSSKTPFIFSRKSSHLFTGKVI
A*YSIRTFRIPEYIYMASVPKRHTYGGNVVTDRDRHSLQRNNEILHPIHKNQRKHATFGP
YIIGSTLGEGEFGKVKLGWTKASSSNEVPKQVAIKLIRRDTIKKDADKEIKIYREINALK
HLTHPNIIYLEEVLQNSKYIGIVLEFVSGGEFYKYIQRKRRLKESSACRLFAQLISGVNY
MHYKGLVHRDLKLENLLLDKHENLVITDFGFVNEFFEDNELMKTSCGSPCYAAPELVVST
KAYEARKADVWSCGVILYAMLAGYLPWDDDHENPTGDDIARLYKYITQTPLKFPEYITPI
PRDLLRRILVPNPRRRINLQTIKRHVWLKPHEAFLSIQPNYWDEHLQKERPKPPNKGDVG
RHSTYSSSASSYSKSRDRNSLIIESTLEQHRMSPQLATSRPASPTFSTGSKVVLNDTKND
MKESNINGERTSASCRYTRDSKGNGQTQIEQVSARHSSRGNKHTSVAGLVTIPGSPTTAR
TRNAPSSKLTEHVKDSSQTSFTQEEFHRIGNYHVPRSRPRPTSYYPGLSRNTADNSLADI
PVNKLGSNGRLTDAKDPVPLNAIHDTNKATISNNSIMLLSEGPAAKTSPVDYHYAIGDLN
HGDKPITEVIDKINKDLTHKAAENGFPRESIDPESTSTILVTKEPTNSTDEDHVESQLEN
VGHSSNKSDASSDKDSKKIYEKKRFSFMSLYSSLNGSRSTVESRTSKGNAPPVSSRNPSG
QSNRSNIKITQQQPRNLSDRVPNPDKKINDNRIRDNAPSYAESENPGRSVRASVMVSTLR
EENRSELSNEGNNVEAQTSTARKVLNFFKRRSMRV*VFST*LYRQLHYIIE**YYFLFEF
*QSF**DTKYCLTHCMFLVEKEEEKSYCHYLQKRLYETKWSKNSKYKQKNKDIYMNAYFL
YFIQY**Q*L*FCFGLT*LNVRWVQENSDRGTESLGWQVVSKGSSNDTRVTVSSGDFAPH
NSNLGTSDFLGSSVNVGDTLTQIELSFLWSGNTFNLNQRDIWVVNSLRSLVG*VLTFNVY
YQNKSRIEFVNS*IKLLVRLYFHEHVAE*NNSTFH*AHDGKGRSYVRSDLK*HIYTLS*H
FWHAQFHVKMHFLVPPTTWWNFISGRLSPSSFPRR*TDHL*YLSLLNFFPMKLVHSVLLI
AKPCTI*YIHTL**QLSNKCGPQL*HMFYRISIMSSKLESAYSTATFII**FHNIRLWDS
AILSMIYLVLLLQRLFKQRNCFRTFICYNNRFFKIWC*A*LVQAIGSLTTVQRLL*KQEP
FTCHTCTQRHGEASTNHHGWVKS*KEKHMVPRQSSPQQ*RSVALAGRRWCKEKRSPGRTN
SDCPSTGKAFSQYTVRFKKNIDSFFIKISVVCMG*LYGFIQAVKIFSPPHTPHTFYY*P*
FFFFSHTAP*GEGKS*KFSHLLSPTRHI*RLCILLSIRFSTSFLLCFLLVST*NLCRRTS
VCNIPQTFYPQKTRI*KL*HLKVLGTRVFISEQAF*KI*FNHCSSF*LTHSTVGSFL*ES
SLFDSSKEPLNPTWLMSPITFVPQSEKPKLNLN*LGPQSLAVRPSIILNKNFALPLHL*F
FPLEVITIFYGAMILTHPMYFFFEGIGLYGWVQMAV*QVNHFFPFLNCLKPKVWFSVKKL
D*LVCKYN*M*SWLA*CIGS**YDST*NSSRATDAKTKKSLCILTCVRWHRWPKGNVSLF
SVVNIMLCMIIREIEERNELRAWLEERFLL*ELWHVYSRRWG*DFVEVYHGGCPVK*SIS
DRSLH*RKIQTKKML**WEGRHGNPYRPSFAHCPIE*MSLYREASRTILSTIKRDQ*SKV
IHWQTQ**T*KAILRSIWKEST*LGVAKFIVKSSPLQIIGSSRK*IH*IKTQLLQWTLSL
MRRNWKKYLASKIRPS*KNFFPLK*SCPKQTVINATRWKKKVIASNSLYTIVNETSPPVY
FF*YVK***N**ASFSFIGLQDANCS*GNRLTPKRPFSLTCSISSTTPVAMLNNSNRL*S
PLSNLTRLNKNHCFGLVPCIQQKSKVCRQTVVKREGL*TILFCTLLSRIQLGLLFNLSES
DLSFPT*SSIYLSHLSVSC*ITNENVSTRKLIFLDFFFEIDKFVQRRSIVFVCTTVYSFS
HFLNRVFSVLG*TSSFISGAFVD*W*KLQRSLSL*PKCGIKGSGADVGGC*VVYFYFEIS
ILL*KRIDGF*KEAFEPILG*GICWKVEK**ASRVW*NGSFK*ASFTSSTYDSIFDF**K
K*CFCSRIQSN*NWFYQNIDANGQTIRACHFED*R*DLPDYNPAFAYRRYFSRFSIC*IR
RQVIHTVIKWYVMCYRIFRKGVFHREEELL*GKNLQKPTRA*S*RKCAIPNLWPMVRCFN
NYKKRLASFTSVLRFIGNSY*TFIS*ANRRTTSSGK*EGMEGCGRSNQTRKY*YDKKD*G
RTRK*AKSLERTRTRKRCGMAKKMVQTSGLHE*KYIK*CRESK*R*CL*EIGVQTAAFCE
KCAKWDIDWRQR**ERCFNRIALEV**KFVDEGERNYYII*MFLKE*ISKINTN*CLHCF
F*GKMQAFLFLTFGFEARNSTKKN*IIFKSDNKM*KKHPNEVTSQTIH*EFL*LTTDFLD
KMYSCNFFF*RDKKN*IEYAVKKESRKKKDKKS*LPSNN*KLNVLNGRKSRTYFSAMPLN
MEVLIAS***FS*FGSIT*ILAFSSVSV*G**SFSIHQTWPNCY*TTPTKIRHRYRYLQW
IPNEKRGRRYI*GTKLLFFI*KVD*ICDEQ**HRCSKL**RAASFIKRGQKLAIKSKCKC
**IVLWWFNHY*RVLAGLI**FNLFYI*I*GSE*KIPTENNYNRVCV*DAKIHQLSCQGH
*LPTIKHNLHRN*P*TSKLQPNTTFKIL**SSTNGR*KCTKLIFFRLVRYKG*ITHQEKI
SQPI*QNCTVRSEYFLQRKRQEDRGNRG*RGIF*NKN*V*NAMVVAKTINVWEYCKNIVY
KRKSLYKAQRS*H*SIIHRSKLLSQVREFGAEKKLCQNQEKNVGLDTRFFF*CKQEVAL*
L*NFQYNCIPNKLLQIDLKWVSQI*SRNSKASQRKKAMLPLIQTVHQSLSNQTMKPKNCI
NKSLLLFRKRLT*MKSLRMNQKQLTVVELLRNHWKQTSQNLKLTKKTKKRAP*ARIKYIL
KVKMLTSTLMIFKNIKKWKILALKFLQVVLKNPMLFKKVWLRKLKGLLLLNKKKTKKMMN
QKKNLQIMHLNQPKNILNLKKMLTSSNLMAKKLKMPKTLLNKLMMALQVPRLLRIRRKKT
KKKTRRREMEMLTPTLMSTTAPKPVKMMIQPATPRHQQPPPFKK*MIWKLLMTLVLGIDQ
QHNREHLKALTQDVKEETLENIAHEGRGDNTGDQNAVEKSDFEKSDTEGSRIGRDLPFEF
GKRNLTEESDVWDHNAWDNVEWGEEQVQQAEEKIKEQFKHPVPEFDKKLYNENPARYWDI
FYKNNKENFFKDRKWLQIEFPILYASTRKDAEPVTIFEIGCGAGNTFFPILKDNENENLR
IIAADFAPRAVELVKNSEQFNPKYGHATVWDLANPDGNLPDGVEPHSVDIAVMIFVFSAL
APNQWDQAMDNLHKILKPGGKIIFRDYGAYDLTQVRFKKNRILEENFYVRGDGTRVYFFS
EEKLREIFTKKYFLENKIGTDRRLLVNRKRQLKMYRCWVQAVFDVPQ*EVLRQVPPPLSS
*NK*KFSRRAYYFGD*LFFPPISSLITCNFIFFYPIEFVL*VYTLKTIYHFNIICRFNCL
ISEAH*RTLLYYA*RKKKLP*FDYFVSDEFEKNHIEP*PI*PSRKMENKRTLKVHLRVYK
ISLRLDDNQKSIKDGWKNLSRRCYCAKLFAVQLCQHHGYPSNW*S*KHYDIIGNA*MVSK
NWLLCIGFQ*IKYCSYHWNKR*RFYCRIYFINSRTI*RTITTYRAIYVSTS*VSERKNKN
KWGANF*RKICEVLL*GLGPSR*YNLFFG*IPAHDPGK*AWLFQVPHIAFISHFYTRGLQ
KLCLRSRRRR*IG*H*YN*KANCLRCYTIRNRPYFHAW*YY*RNCLE*GRNFQIWSTSIH
R*ETTSSGINNIERKS*GAQNNANRSTPI*TVGKCQAWNCWRVSKK*RLPCRYAGF*DLA
YVQYIGGEDQMQFECIDSRKIHNRSTKY*VGRQMSSTRKGKKRLVH*WCSHQR*YGSCIN
MVQRYGSIVEEKEDLALQPTKQRCQRSCE*PVLICFARNNVR*CDIYY*CHLEIRLIQR*
PRFHEHFSRRCRKIESPGVISQELEQNRR*SC*NACNG*YRGSK*ID*NAIR*TC*YICN
WFITSCWRIIGRF**NRCKVI*K*LAL*KSYIMDFICIYLFVEE*FSYQLKNSYYKSMQG
WSVISFPYHIVHVLKYLLYRYEPFCSYSSIALIALEIS*KNIDTHNFLDTIGVISRTSPK
F*KSFSNS*ISMFSKVCPLFRFDLLGIAVVELFFTIKHLDMNFSSSIILLTDCSFIMFSY
VLSRNIHSGFN*TPLTLKIFVFAYLIKD*APS*FKKKRSTLCKERSGVSYL*TIILSKEP
PRT*DNTLEMPVPRGISFNEIDLVLRRAGF*EPAVFSSTTSDSSEYTFPLKIKS*LTYSP
FS*NLLTAASVCLLLSSSMGKKQPCEWCCLFQSC*SFLSSFFKRLLFTFAPTGVYESVPH
EPISRPNRYAFANRLKPMNSFPFELDESLKNEKKDDLLDLKAFFLKLPESLCFL*TSVFE
**FLYI*PD*MLRILLLFYLRWIPDFNTREYICLFVYKILIATV**FSSIRSFLLRNVVV
SFDKIYLEGVVYI*KGFIFVCDAQIHIYRRLK*HDTDTTIVYEGKSFRQKK*TNIHEYCT
SYNLRYSP*HHTCRHGEKSQAS*VHVMPWWHMRRFLIEILTPPQSSHRLYLAYICPTWLS
YTSGRFLLLWCYSGCPNQCSPIVEKDHHSELFYTLNSLAFE*QFYKSQPMKNRELFFSY*
MGPYYLLSIYPHTVASILRWKDKAHQNPAMVTRHLPWYT*LSRYPLELLLLHE*TELHGH
LHQSLHRQSQKLVVTFH*YQ*QGHLQLTSNHVVLSAY*Q*NSRRNFGRHVHT*FSNFWEF
S**QYNKRSQNKFHLLLFFD*IKNIVTHFLRDTVLASASMLKPRP*FLPKSS*LP*I*EA
RYPGQIKSTQQPSSSLKGAILYQLCA*KY*MYRISAYQNN**THFLIKTYSR*TQFLPVI
PHYCRW*HL**QQRTHFPSSLPDSNLHPKNCNFR*SFLLKSYLKHLVYPNQSLKSKPFGT
LLLYDP*YLHI*LHGLELLTTLL*H*QLP*YPYFLYVE*SE*NLYWDHIPNFLHR*RPWF
G*FSLVYWFLNFYLILQS*KC*YQ*SQILIHF*MPHVTVGEF*F*QIYLRNFLPFPFY*P
CDKRILFSIHLPHQISPPIDFLIRGRR*ILVF*LLQTPFLH*PLL*SVVVSLAF*ILYQL
SE*PYLLDLFR*PKSQYNAA*FGL*ILAILEIRTK*YRHLLREYHLPEYVAQFSTSLQHF
RKVLREHQGVSLQWLLRSQTWHATDIAFFLGKEQRDYN*SMSCTY*LFHHYYNDGKFSKL
LPAR*KDENGFRRSKCKTNIAKRCILL**SKENRKELYHSLDASCATILGNTARNHRCPM
TEKKNLVLPKR*TQ*MILLSNVNAGSKKMMKND*LKFYP*TQEKHHQNSMFTMLITTSV*
MSGLPLTE*TWIKKYYIRN*RLLMKIIRNKKRRRQQILVKRHKTLCKMV*MVSQEKIRML
WT*II*MYRE*KMRTYHTRMR*KSLEPPAL*HKIHMRWLELEISIESLWGNMK*NHGTFL
HILLN*LMKILYISTISRCSILDLRNNTNATGRNVH*DIRQEMKSTETIMFHSLKSMVES
KGLGVETCVYFPNFS*ITKHYTMTLIRFCFIA*RDEMSWVTIWWDIFPRKKNPRMVTMLH
VS*HYHNTKGWDMVSY*LNFRMNCRKRKTKLVLPRNLCLIWVSYPIEPIGRTLS*RY*WN
TRRKLL*TK*AP*LR*PLQIYYTQQRH*ISCDITRVSILFS*MKIF*IGTIDLKPKREGQ
*TLIDSYGNHRYLLPLSYALPGKLCSAFLNLHSNNF*CKSFK*MKFT*NNH*YSTRTPVF
L*VNTLT*DIQPKH*KILIYSNIFCVFQ*IHYYPTIFNSASGTPYFSLFS*YSLFNSAIY
KSWK*LTTSSGGFVIFFSTYIGLPTTTLIGALNGNKPKS*LNNPLA*KMGMVKPKFSLNH
SCILPRTESFFVLRTL*QSTSPNANTGTRLIFPV*MASLIKPFLLFKISCVPFVELNKDS
LAPPTTMQID*FLLRVLKAFFRDTEEIPNANK*SLYNGI*NCVTSVIREIGIPGKILE*L
QPSVANAPNAPSAPMPCGW*PNKYVGPVHSWLR*SIVELLLRLMEYLVGHNLIL*FFSLT
LLFFESVKVGFKLTVLIKLIGK*SQYHFQMGNERNRREYRFTTSPVAGDLSKKK*IIYGI
ARTHSAGVEIANNVNMEKSTNEEVCHATARVCNLLSKGVANGQHDSSCGLRVCSLLSMLD
KDLFSCLSVIPAVGLPSSFFLLLISLNVPDIYVTVQTVCLCVSLCICKCMCKWK*DDSKP
P*WNKRDLG*TGKKKNFGGSVVKDPSLIDHCRAWLSTEMRWKYWSALRNKFPNSVFSFSS
LPITSMLTESIN*IKNAHHKPLSARNLVACREQSTEKLLALITSYNND*LIFK*NVHLST
LSIFPSCYISKPRSLS**TVQIQVDAASSTLLET*LDLDSLPPVVKYFPLSFSTDKFGSN
AHFKEASEPCSFDTPKKNPTTWNNSQKKIPTMGNLVQ*LNKFVFITRPG*TERQRTSGYL
MANIFVHWISAVLLIAYLNHVKSILGL*SHVLLSFQYMNSR*WPIEDREMILPRQWRSKG
NNLIVKMKCEM*LVCNCTSNPSFVISKGTAIIPALLTSTSMWSSSLRILSAALSTHFKSV
KSKWI*CSDPRR*MLGPGPAPGLEPSSSSWHLFFASASISWIAFEIL*EFLPQI*TTNPC
KYKCKTVYHPIPVFPPVTTAIFLSTAGS*YGNIRGSNILPLAYVSYCGCL*YQSGLQPLS
SPFLQRQ*CVCIVSDASCTIMICLYIPMYTWVSFPQFFHILPAYLFFQCPTSILQGFPKK
NSD*AGRHFLYLGA*KTRKTCGSIPFSEYVNNTKRQNSWP*FRYRGGHEFWRSVQE*RLC
RL*N*TRYAIGGGLSYSTDFSDESECRSRYLSSKIFPSPSLHFGLFFLTSTFLSFSLLLP
FLFTWHILSIKKFCKRLSN*FSTTSNQEVSRVFLSFFYPFYKFFLLFEP*YPLIGLVHSL
VFFLLFQLHYIIKNHITFTLTLVVLYQPKIKKCFNPLSFSLF*PSQVLCQRFIQTILFLQ
LPL*RPATPWCPKRLPYRTPTTPLPFLSPQRSTPRAGSPQLQPPLPMRPPPPCPPLRPLD
L*PQNPPMKLPPPRLSRPLCC*PFMTPLLCLHHLLQQVSVTKIQTTKMQRSSPLNRLQLP
MVASQSQSLSLSPMSPLPSTLQSPQIRLHNTLLSPVHLLLPLPLQVTYNGTTPLRLLIRP
VGEL*VQTCPFKFFLFLFCICIDNFTFCNSILLLPKYISLSSNWYLFFTIIFLSFIYIYM
DICLLIEKKK*NKKTLHLICFIF*VQL*IIFFAHK*LRCCAYTCTR*RVTVYYAYLIYLL
YIVIVKSSEHPYPLQH*EIPKAHLSSSLQMGILEWLIGYS*SSTLPPYSSLPESKLHII*
AIILHIAKDFLSLCIRRLILLSSANFLSLRHLKVKH*YFQFQI*ISSSNPPLLHSTP*HI
G*LIACLGHSHLF*RDTSLLNISNLFFGRSLVPVILISKGIVLLLKNRLLQVP*KLPLYL
G***KSRSSLKRKRMF*TGISHIHRIWIRIPVLSKILLHS*QDFGKDQSFEKARSAK**P
*ISEVN*KLQQFSIL*P*ITMFQTCRRY*KYWHLLHLNYFSDILLFVLL*YKICLHIPGA
PL*SLLSISLSNSTFPYLYFPLRFSWLPQKNLSLHHTH*NLSGRWQGTTRRYGSNFENCP
WTCNQNSYVENLVRFDNCSLL*LRDTLI*KSKGILWHRSMKAYLANQKLVRFVLHMWN*F
LLDPSD*ILYYLTNSQFVD*LLIVNVGWKSMSHNFLRSLFLNQRHYHY*SVGKIPPSVDP
PPRSRR*PEDSFLPFEYERYL*IVAIAEYA*IQF*NFVD*SRLSPSFQNHQFDTCVYKLT
KMFLKNSLLSFVFLLMLYAFSLTCNY*PNSSFLNPSLVC*LNPVH*LLPNSPLMSELFCY
HPCHLTVSLLYYLE*EVQEEEQ*MKILNYYYP*AEDSILVKV**GILTEEILLLALICHY
LVSSEHVLGLICIDRTE**S**YPMDHTYSFF*SVLICLFLLTLVVFYIPR*NCSSFLAS
ANNVKDTNWQYC*YISVGKIKNKNHPNNTSTVQYDICMDLI*GS*TDNFTYSKYLYEVRI
IALLGSRPGTGSKTLNLRLFSLTSVIKANPKIGDFITVA*SALLSANVMAIIACCRLLGV
IVTGNSSTLPTSLSKTLLGFQIVKSS*STPIA*GLKAVSREP*KYSLMDVLCKDLLYTSS
TADTPSNLGMKKILLFPNSGPNVFFTFSQRGSVSEHSTSIMLTLSFSMIWCSSAKFSSSC
DIDGVSTMHPDLLT*GSKCNL*PTT*PNWLIHSRYRSLFSLILSRPKFFTIGCLLCSSVA
PLVRL*PQVGSCASSISDIGVADMHPGTVKMGC*GSRLMYSGW*ALNFKA*EHSVLDREV
FPVCEPPTITTRGPSKLDIRIFSNMKCRL*IYFIVWLGLTVIVFVVKSGHFHNNSVSSTA
YMGNFQF*KVYSSSTANSVPNISTMPEFTLTISFPSALRSICQSLPLGITNLCHSLSPVI
NSSEVVCSSIPGRLAMMV*SCWNFEKN**FVLFPR*KGLCSFLPAVLFFAVIFYFTGQ*Q
*RAQIRQRKGDRPLSK*IDN*YM*LNKSTCQEYISLINLCFQQSTRARISRPTRSRIHHI
I*HWELLLAPMLS***LLKRQFHKSK*LVYLGPKCNESLSMPFPK*RVSPPQLLGTFWSP
DQVNFHMVMVGYLEYAPMECRNEALVLYLRIYRATLHRKH*IS*PVPHSLPIGTFPHSLQ
SPCLGNFLRTHNDSLDRVKTLPP*RNLEGT*TLCTG*NYLVSTP*DVPSLLMSKHI*GS*
SYQHDRKPLIYHLFELLNYS*RRQKPSL*GTYVDRAIFCH*LHQYQRKWSLVYVVWSRNP
LYYQASNWVGTMLHQLERFYEPSHWPLT*QTLLEK*DQIMALNVWAIFFTTLCFCPHCLN
ALTLYYCTQLNIPSENFKMV**TR*EMSSLKVLSKKKSIGTGLTTTN*SCRLLNLYLSCK
RTYPRKGKISRFIRRVESMKSWSGLLCVKIKSQPKRSFIKTKESTN*LG*NLCRM*LTLI
HSKGNQYLITPTQESLFKVLLKEMIRN*TNSRRRGGQTGHQAIDKCYCNKGGIKS*KNLR
RGFSVQT*VMRRIWNF*ETGMALLAF*IL*D*SELMIKVNKSLEEMNKKCRRGIFMVYML
FI*FYVYYSRKSKEKKEN*YY*RSFFTN*SVTNKLAKTIEGSSAKYGP*YMHIRQCLR*Q
FGHANQTSSCDSTKLISRCLLQCIIR*G*LSCKK*KAIFEEGCTFHTDGLLQ*NTSGWFG
C*ISS*KTKRTISQGHSNRIFGRVA*L*AQIHRFKITEVCRRQMLRMSST*RVCLFTSSG
*SYKAMVYSSWLRTSGRNCQQFHKRCKWRRTRCYLIEKTHFLTDG*KIFFFFLVLLCIHM
YLFL*R*NIYV*ELK*KTILITYIYSGDSSSSASVSVSISV*SLASLSSSLSVSSSSVEY
SSSSSEYTSTCSTAGESRTFIFMVISKSVVK*SVDLTITLKKKSPTVSGAG*PNGIFMVP
ISQSFISNFSCLVKSIFILLSKKSLSSFKFL*DSFSMIIGV*SILPSF*ELTRQHQLPRL
FVGKNGAKEYGTSGCLLIIANGSL*DSKS*GSVKFSSGIKLVGINGCLAERTSTFKEMYG
VDDGVTWFSPGTRKSALMIFRFGICDATLKVSFNFA*SFIPRTSPILASSKVNNLPNV*I
SPVLVIKCSLSTFGN*RI*QFGVNGTA*TIHLKVLIAPNAISKFLNPQAISNKPCNKE*H
LATILNFALLSLPLSLRLI*SCKSFSKSVGCKSGKNCLNS*ANDNQCKIKSVVTISDGL*
LTKLLTKLEAVTLCIPFLVYDCVLAHHLLTKYGKIKPSSAT*QTTNNGDALPSTKNLGRA
IPCEVDCGPSG*PYFK*FCLTNSSVRDS*AFVI*T*VSSITLFSSGVRPFANLSG*NLTD
NFL*ADLMSLSEALVEIPRIS*GSNNFVAASLIASLLLILCRRIATKIQPTIIIIFLLLH
ILDFLLLFLSNFLLNCLISSLVYSSFKFLKTSSLNSLLFPEFPSSALAPKKIWYI*SSVI
GPTTIKSPVKMKDGHVSLASSYS*FVGIVL*YAVYLFCCEGLLWSIITDYCSSRIFYSFS
DLRRVQDKFFRKRLSVTSDQFAL*ERLCQ**SQIVTL*S*DVNNSK*KRSMRAPPSPRKS
KSGHFFYLYFRLCQLFSGRKLKRRWHVHKLHIHQYNTRWNLSPLSEIHIEDMINEPSGLC
PGSSKKKPLLIARFPKGCQESPRVYVLQRNNLSRLKLSKRKYALRFYHNEIFGNNLKRKD
GSIHKVEHQQCAETVRKIKKVTANHADVKIIFHDKNTIRSDKLGGRSNKMQTRPSVLEED
VEEEVSSVYIRFCDDHSLRVKDYHSLHRHSKKSSKEKRNNQEIGKSKLLGKLFEEETSRQ
NKGVEKKLDTIVIQKFQNYPIVSFSRVI*QKDIYKHRILRGKASQKEEMLACHVLHN*RK
NFINILPYTYNMYSFSSIYLYPMSLVSSTNNAAD*WSTLPIRSICS*ALFQSSS*IASIT
PGNVQKSTFPPFLDLSSCINVGPNKTFL*NDLLGRPAGEHVLLPILVNFLFHVHLLIESK
EGSIPSPCDHTMFSQP*VHDAHSLPIFFQNNKPLIIDVKFSFSGYACSNLCNLSSISST*
LIMSK*SSGSSINSILICKRYTSKSLTDCWFCSSSRIFSTRSNLSSDVSVGVSRFLVESE
DITDTGIPFARNGVQSP*CCTLSTDISKFPCAFLLKNFFNKGCVSMLNSPLVLPFSYFSA
KGIPS*LISIKE*ISSFNGVSLCSTSSEDPA*LNSVPPNEMK*IFLKGFQPNLYFTSWNN
*TIDNNAAVPKLG*VVPKLMEFLDAAIIIALSDCSLPSILPTILGIKCFSLTLVCRSTSI
NTSPIFPLLLRSLLPSSTVTPPEDKRDSSSFPCLVEIGIVGI*V*RQNL*SFSSTGEPSQ
FNPDASPVEYWGNPTGLD*TTSIFSPYGSDMKITALAPNFSAISTC*LTNLSYCSKST*S
FPSSIVFESFKCCKSYVVPLPP*IKLTLDNFPLELNGLKFSLESSRSCFSFLLS*YEIDT
LPG*LE*TEYPISLTNFNPLLSKDS*MYR*IAASPFVPDP*GMLLIYSKSLSNFAKSTDF
LAYSKSISC*ENIPLDPDAFSLNK*PLDKT*YAINDMKMM*KNLRSIKGFPILLK**SAL
SGTNFDICKSG*MMFSIKGSKIFS*NPIETLCRCVLL*RSS*GSSISNS*EGGSGGGVIL
VSILLSLELGGESSKRWLINRLWDDDAVGIAFSCSKFVVDTG**LLLIKIT*SQYPGVLS
WFAN*LQISNNPKLDVFL*Y*EAFRKRTTLMMQEVLA*LVLA*CRNFIY*ISKSFGGLTI
AK*REKKKNPN**VWKRFIKRERK*TKEETEINHTV*VRTGHRYSLVHLIASYWRSKSKK
YMRRFHCSI*TMMGSSITTS*K*Q*RPWDLSYPREKYLT**MNMIVRGGI**SMMIFIL*
WGKKY*REIR*MK*KGHSNYLMTTILGK*VLKT*GV*LKN*EKL*RMKS*ER*LKSLIWM
VMARLMKTNL*LFAPIVNYDYIFNL*K*FVTILVYSRGSLVFCFNLHLAQGCT*K*KSQS
NPAGQQ*EKTIKQNTEKCHGGMR*KTTLPAQKR*TMIQSHTLMIKCP*LETRFLNQSAIY
*FYHELCS*VEVILLK*LMLSLRMSLNHTLILRLTTSLGIFKKSSE*RRVMMTKTPAGMT
Y*KTKTSL*EILYKLGYTACLRWPTYIYTSYPKISIR*D*RTKNIIIHLILDSSLVGTIY
H*TEKIWALTRKLKLRT*KNTIYFAAIVSEILVINLAY*KSI*N*SSIAISSLNKASFLA
FLFVTDIHIPIHTHVFLTS*FLVFYSAFQFLNFSYFSYGFH*IIRVDVITVISYGEKTCF
SCTVTNISTIETITHFYSSLEVKFPCFFDFCSMNFENF*SAGLIWQWDFNFPV*STGPQQ
SRI*SIWSIRSHDDFSLSKIIKTIHLGQQLHQRTLNFTVC*STFTESSTTNSIHFIHKND
ARFVFLCICKHFSNNTSRLTNVFIHNTRRWRENEVGSNRSSNCLR**SFTSTRGTI**HT
LWRFDTDPLENFWVLQW*FYNLP*FSDLLSQTTNTIKSDFTLFKTGHIIHQWICLSGQNS
HYSQSGDI*GDSHPFL*FRAIYRIPNSDNITWARRGLHYIFLFR*FLHDFANQLSNTLQS
FYVVFSLVI*LL*ISYILTALLQLIIIPSVF*QLSLELIQGLVMGLLFRIHSRRLLFMMF
FRFLWLFWLLFV*LLGVIVAGRFPQSC**RVLFFTHS*LLISLLRLLSLEPVRGTRFNLL
HYGISSFLSLRWQIPLFERSPAYRKIFHFSSLY*NITIKHFTMQQKMLNAVLTKSSHR**
LPPLLS*SCQFRLLSFAVKVPIWLPSPSQIFHSKRRTKTVQLPRAVTNLMSWSIAPSIQL
S*MSSCNIQRACPRLFCPSVIDL*LNTSWIGVIRQISKKSVWSHPLTKSN*LKVD*LRFC
P*ESNNLN*YTRLCQIPTTVITCKILRKLISSLRRQILQVSPCKKSFCLESMAIL*SCPV
ILSQIYLHKSWSINLGIGMIIT*Q*LSTIRTL*IVVSIKSNSKSKNNSNFSLFIQKTKTQ
RGSQYFWTFILKGTSQRQNIYRSDLIYYGTIQI*QYPLSY*THSSTFVPLNFASC*N*DL
NQCQDKLHSKIHLLETNNSKTLLLLMMMKIAIMMMTMITNLRLHLSSLPTSKKRMISSWT
Q*TVINH*VRFLEIYLVVRGNIRNRGNQ*VFLFYQTKPCSSEPIT*MLTWTLIDLY*R*N
HKRCSRKIYRFNLPLSVLMP**IPNAKSLLIVMSRCLFSVLRPILVPDVVLQGLSYFLES
ILVTK*SWKIVLLDLWQKSVQSVNSAIVISKAIMLWSLKITLKVKHWPTFIWMKMRRTS*
YMMIVLLLEKVKSPKKLTVMIEAMKILMIVNIPTSTSTKMTDYLSVNINLCIFLQSL**R
PSK*VDENRGDIMHLYLKFNRT*LCLSKLTCCINT*RFTHLFHILCYVNF*INFSCSFVG
SMAQLLLCHHSHSHCHQRLLIVCPLLFVLEFFYFEFCFQSNHQTR*LT*PNCLYI*PLIH
H*FSQLKPFVSYLKY*FCHDSPHLFRHHQVFPDLVKG*KHLVACPI*CGLSVIPY**LCL
STRQRLLVCFVILSKILIGWSTG*ISHLLLDHVRLSISVLHQFLQLLRPQ*YKANEETSF
L*TYHHP*LAQSRHMHLLVNQHLVV*HQQLIIADYSEYIF*TAH*S*GQKPLI*DHYDTI
Q*VFPWH*SFYTFHSCFQYNYGLKTTRQSFSHLLQTVRQRN**L**WNC*HHLR*HQRIF
CFLLSAYAHNDPKQIAKLVVQW*LSRVVETL*FDFPFFLSFFKFEKCPQSVAVVQKANVT
L*IA*LLASQLFHCRFYVTCNLSNDLPLRYPRTLVKSNFVISD*EYCYLK*VMLIERLHC
ESSLLTVIEWFVFI*LLLCQ*F*FSTREYNNALRSDCYWSTRFREVNLLQRLLTVLQCHR
KTFPGSEYGSC**CLTLPMRCGYS*FYNIRGDHARATVRP*WRFDVCC*IIG*FY*FVHF
TDQVTCRRRKSISCIRLSGPSGAIYSSLIFVQHL*KNGKGIGH*VLCCKFD*LFLHDIPF
TIYLDFVTCIEVYVNDGSPSHQRFF*NRYAEIIRRITL*IRLLYRGPGSGLFGAIY*KGR
L*CTGKEI*QVN*NNQRASLRFQLSII*GFVRG*QRKYDKSSRCYR*SKWLHIRRIRSWW
*YRVG*GFARRCINSELRHSRQVDRQ*REV**RRRRKTYGVVKRTRIAK*SC*CE*RR*V
GKCAEGVGRETRNGFC*VACSGIFFSFSRGT*FKIENCIQSIYAYN*KQLTTKCS*IAGR
VANQLQRTEPYV*T*LLSYPESQRY*LTRLTSLHSFAATAKAEEEKNNQQTVNGFLGGKR
TS*K*LAPTTLPISVIGQLCGDSKVFAQIVI*NVVKMVCYSILMKFSYSKGFIK*MNHL*
L*GQDSKKILQNNLVMPRKFLGNKIEKNVDAVRPSSLTLTADDLKYIPPIPQDFEDEDDK
VLRTSNGGNRLSKRFGGTLKLKKRLESVPELFLHDFKKRPRSQLEVIREKKFTDMQVPKG
PVCPQSTILPLRERKKVKSLPIQRKSLRRPTLSKPAVVQSLGHKTHSDHIIDKVFVSRPA
PIVMPVKALTPINPVSLMQTQTQDCCRKNKYGKSGSEILFDEILSAYENVSTSDSTALNS
EIDRIIDICASKQIAKKNEAFQVPYVVCPDDTETLFSSTTPKLKPVNSNTLNDVISSPEY
TTSGCSTYSDQSNSDEELSEVESIVWNTNKRTMRSSIVSESTSEEGYCTAAETLPSTVSV
EDLDIHNKLPKVAQTSSCNTLLNKLSIRKLKKVILDPPKIMHVMTFDDDSDDGDDNDDED
RALNILQKKIDCIEIASCSSSIYSE*KNLF*VSSKIIRI*VE*WHER*HIVYLHQRWSSI
EKCHNFNDKWPLMSHLL*YYPQRIIMKNYYGYI*TEQLDTVRLIRAFLSIKHNRLNSRKL
HFTINGTHTIGYKSQGLEEAD*GGRVLPTRTERSGSTCGKT*RRQVS*PI*LEETGGGP*
*HKKIITYFI*ED*RI*RGFRTISKNLPGYRRCQ*CKIRYYVCTGITRF*IIYR*PFSYL
FAFILMQVFILYYVQTCCG*IINLARKCTEYYMQK*KSGRRLLIQ*RDIRTFYSIFKKNF
INLFN*VNTFNAIDMDSRVALVRKYIAPSVIKSDSIQLHGLVKAPLFKALNSRYKLGSLQ
IVQDVDWNAKTTPSDSPEPLAATLNSNRSLPMTKFPKQEILEQVKLDTKVGKWRKFMTGW
FRIGLYLLKSYKTGIQNTLKVFWDTRNEEQKFSIKNGALANLVREIEMHEINTRLSSSSL
PTSSSAKAPLRPLSINRKTLVELIRRDQIWKLPVFFTLVFIFEEVSVLIFTFFPRVCPYN
CLTPGGYKKLSNSYIKGTTSTQGNYGLGPLEFTKQGTIKYEPPYAVPIENLYNFLTSFPQ
SMISNWKLYIYKKLKLQKLLCNEIEKIYQYLFIDDWLLLQSILNTDVEKTKIALSDRELV
NCILERKLYHMGDDLNEMVNDTLGKEILLKRLFLYWTLRYNDTISLNGKHTFSEKWGVNN
ISLLKYNSELVATKDIQ*M*IFMTLSMLYILFKTKTLLNFSNCKFKQ*FSDVSCFWSKGQ
CYSILYV*YDRYSSVYIVYRFSSSVSIGK*KKKIRKNRKYN*INRKKK*K*LSSSY*TL*
VSK*AFSSLTNVW*WPGALITLFFESMVQAAMAANHSSLKISSKVALFFGSTCSIRDMIG
LEACGSRRNRRYGP*IIFLW*GPLCC*LDLLSEAILWALS*F*CW**WCCCCCCCCCCCC
CCCCCCCCCGLFWGTISGLALAAVLTLVSTLALQSDSLLQSLLALQSVLSLQSLLALQST
LPLESPLASQSASASASTFFGLAETTVLLFSFLLILISMVLSLSLSGVLSLSLLLSSSLF
SSVSSSTMSGLLSLLPCIDAGVFGT*F*TVFKFDS*AGCC*LMAEQSL*FKNL*RFSFLS
FSNSS*CLADST*SCSISSGIQYNLKLSSESLGAFHGNLLSTIQQYMIPIDHISTH*GS*
DLVEVITSGAK*GSLPTIP*AIVTPSSKGYLNTTALPKSINFKIPWEVMTQLSNFKSLCA
NPIECKYLTPSVNCFKQQLISPRDILPVITTAKKSIGQYSITS*YLFCLESEKTSTVSIT
FG*CKVEPIQNSAVHFLAYSFTLSFGFLGLNSLTAKVAPSVGLTRTLTDPPAPEPNNLPN
FPYF*ARIQSS*YILILLDKDRIESVLGGIADWV*A*WSVKP*GCWAR**LFKLTVEVDF
EGGGEWVLCFLERS*DIDSFLFTEGLKNLFNSAMEWVCFGEAGEV*SWSP*EILWWWFVS
*LLL*LFVEILVALEWLWVLLLRFVVV*FVVVVVDFMESVDFSLLSESLLCFLPMKFKKD
LELLINCGGLLDEFSRS**WSL**PWNGFLDNRLGIFIREIVLPYYYNY*CYYFCFRSIL
AELQCGSQTLLLYLIPARDQSGKSTYIVTTILFLLFLLFPY*KSGKLLNLEILHDSRKIG
GEEDF*AF*KKREKEEAQKSEKKLCV*NVNELCSL*EKLL*AVGNCLGLTCL*TVV*MIL
YANSQFVSLKDLSL*NI*PNRTRRRKRKGAATT*GSGRRVGHLLAI*KTKYTNARVW*AK
GK*RKATLLTDI*IKTQDYFV**AEPACVCDSWINETVANKHQRKKRKHTHTCTYKIKKA
QVWW*YWDNQAHATAR*QKTLPVNRSDKPILSFSVTRIIRGDPASQATARPVRVVFNSGS
A*YIL*LAFFPASRKLEKP*EKNGKGKTKTIQVLRAENFFFLFFVVNFCSSSRWRPGR*P
WQRLANGR*IKRVTTF*YILVNYN*ILKRFLKKCFHLPLNLIHFPLWNLHWFCAVGCGCF
EIFSACKSCILHLFLIFGECKRNR*S*YWAIVAQIAIDKAARFVVRLLVYTCACVSVEKN
RND*LAATASFNRYTEK*TR*KCPPIFELELQTNCTT*ACSRLRKCSTCNCNSIRFSVAR
ISGPARIHQ*Q*HQ*RKYGRH**ITATEEVELNC*TTKKNH*IGAEYRDPCISD*RFEHS
SVRTSTIQTYHQ*RHQRT*CFEMDTEKSTKLFN*C*IICHFRQTTSQFAYSVCGHRSWQI
IRI*FI*LHHPSGILAKSYQGNYLHGCFIYQLYELQQEELFGDRYRV*RFADSCFQVGLR
GMQVPTN*VFIGP*AYCLCGKNLAEK**CPYSVLFQRSNC*NLGLPQWLVVENISASFPM
GSFHRRSRRLHHLWFT*HYIKVNTLAIR*WS*CWHGS*ISHRES*IYSFHRRLSGDKV*N
TINGSI*ELGDAILCLSVKR*NDKNLGDTSTYVNGP*STHTESYRFKFQMCSYVEGASFV
G*RY*YSRPILVFLC***ICQMLGSEHGAVLTRLGKVAYRICQLFRPGCGFRF*RYPKAN
DGHWWIGLQV*RFHEISLAFLFLFPFFLTLFKHWLIL*ILY*ISIDSI**GLLTI**HHL
LFNEVLKCFAFFKSPQNLA*SGRACTSNSDFHVFILKCEWFVW*TFTHEKLGHRFNPVQT
*GMKHGRCTFHQNKNCTC*CEPHGKKCNRHKHTHKSSKSKGNLNCHCP*NTRQLSMCQ**
GP*T*IGCSVRNTIQTEFNCMNNLMNHNITKVFTMRSRTNFFFFSVIGVHRGN*LLCFQI
FRTSICFSRWQWFVRFLFMSEFEM*WLHQ*QPRNTNQGHQQQKHLDLCLMRV*FIVNSSW
**KHVDQHI*QTWSRLSVLNPINSPFVNNTNGKITKDTLHK*QTRNKVTDDINHRVKV*V
VSQRKEIRIGHVDEPH*N**FHFVRIRK*QSIFSSMPSPI*TDRVCTHRCSSNTLTFFPM
IRPFPTRLENSHSFREDIVVKETCVHGKDTHQQNNVSTSEGHIENFASFHFVDFLFIQYK
RQCG*GH*EPVTHITKHDGKHERESDNCG*TSIDFSVLSNTVTVTDTLETSSKLVSSVEG
RWSVVCIQDLDNGWDINTQSCDHFTKTSLQSSQFVSWYPTFSNQNLSIGIIVRLVQNFKN
RLFTGNILEPRVQFFGNGI*FTF*SGRSGFQNCVQITQILVDLGQLL*STLVGRVNIVKI
GIQ*FRNLSDSFNNQITVRKYDKSIFMFILPGFDIINRLFNFNSFEEKVTS*YSPKNLF*
GGNFVSSNDTSDIVYRSTDSSSNVFPISVDHVFIHIGSAVGIITLQEKFIT*LQNKAILF
QVIFLDFNLIGCILHLNQSFFQI*SVPDIIIYH*TAWWNVQFT*AVQIFVRVSFVELNIV
FLQKRIKVTILSFYIIQSSNFVHESSLKRTHLRVQVTELNKTQLT*SVSRVS*NFLRNIE
LD*SHFSRAKNRFLLLCHYFPCVTFKCFFFDSN*KGFKSSNPHLLYRER*KLANTHR*PS
KQV*IY*EAKAMDLFGLLLFCNL*KGCTQEKRFSISTYLSFFFLLFFFLAHFFFDALVVN
DDIMST**HFNLQQ*LGNWITSSHTYVSHYTYIYINV*LIFFSYLSDIYSITI*ICLFTS
KYLC*NRPFQLASHPYPSCHVVQVLVYLNGLLVFEGRYRVQMAKLRTL*LRSTPNWPKFA
HRETYL*GHRVVV*PKSKVG*P*LEWR*SLYLMQFHQLP*RQPSWTFRLRHR*SQTQKYP
F*FRCLSLGRR*QYRH*PRRQMAPNGPRSTLNVEKCFSTWELGYLDLTQHHTTQLQRQRN
W*AIGTWT*DEICLR*RN*RRRLAIDLPIAKIQSLPYPNQASAYLQ*RLGLIARWKTYGR
AKELSSLCPDARWSPVVSWLARTPE*SLLVHRDDTH**FL*HAPGPSQ*LTT*WGRKSLR
NGGFYPNTWISHSGIRANRWALGLMMPYFSALFIFFFRCCVVLLLLTCSGRRL*KL*S*C
EDLTVSYPITSIWYAPVPDASTKEKLFVRLGHHWYKKRRGSDHFSSITLLSFFSYL*FSV
PKKA*YILNMPSIHCAILHP*VIRGEKKS*SNSHTHERPHTVLGASHRCFF*CLPLAQIG
SCASEISFIHLYLSVAIASFTILFLGRTLAYFLHKRV*QFSVTRPVLQKFFKNFLKCSSH
RKP*EQ*KAYAHLYNCKKTYSMFAEPIRYLKF*RQYQGKLHKFNMTEDKSQVKIRFFTRE
KDELLHVQDTPMYAPISLKRYGLSEIVNHLLGSEKPVPFDFLIEGELLRTSLHDYLTKKG
LSSEASLNVEYTRAILPPSYLNSFSNEDWVSSLDVGDGSKHIISGSYDGIVRTWDLSGNV
QKQYSGHSGPIRAVKYISNTRLVSAGNDRTLRLWKTKNDDLKLTSQQQAQEDDDDEVNIE
DGKTLAILEGHKAPVVSIDVSDNSRILSASYDNSIGFWSTIYKEMTVVDPLEDINNPNNK
ISTAARKRRKLTMKDGTIRRRAPLSLLESHTAPVEQVIFDSTDNTVGYSVSQDHTIKTWD
LVTARCIDTRTTSYSLLSIAQLSTLNLLACGSSARHITLHDPRVGASSKVTQQQLIGHKN
FVSSLDTCPENEYILCSGSHDGTVKVWDVRSTSPMYTITREDKSVQKGVNDKVFAVKWAE
KVGIISAGQDKKIQINKGDNIFKN*EKTVVVFM*NNVLIYLK*IWFCQQLSQISVTFFFM
*NDITC*KKKYFYDNVYLYETSINLNW*ILSSYPPIYYLNICNCDLS*DLFKPFWRKHRW
PFPYTNNRLHYP**LSINYWKWVHYDFAHVARPRDQTRQERAAYGSCAEIAFHLVFL*SK
GLFPWSLTWSSLLDSIHHRQHLRHLYHLRSQPPFPWRHNQIVTCVLICSPIFQKPMELES
SQRKLMQIKCLPI*FSSLCTFGW*TMGIHYS*RILIDYWQPNRMPQLMADSM*RSTLKR*
KKSKLNQNQMAHRQPQEPSSGHLI*QSRLAKTGR*AKLQNQIYRQLKIFLEQRVAIHLFQ
RLLHLCKG*SF*KFSLFR*VVECQLVV*GRDIFCRCKGKRKHLSITRHQYQ*MASQISP*
TCGKHHDK*QRMLRKIQIKWRI*KRHKH*KQIQ*VQRQAFLKALRL***QWFLKILSELP
C*TSSRLYFSSWHAFLK*YLYGSLA*AQ*MARLDRPQSIGSIQTNASLWLQ*QILP**EI
KLALRMEIEQSMSLRRRPGPRQRYPGWYLIQRIRRGMQRHLIKTLGVELFSCGHWITQHP
W*KALTQVGKINRQAYDQTLHLMERR*QSINPEDRKLNQQAPKSD*RDIFLPILVRKKHI
GNYPL*RPNKEKLKS**YTISSKRTNYADCLGHRARPNRDLLGQLARPLSCYWNLHSVLI
FFRPLLLTLSKKKSNPSCRY*LHFCPRLLVPAVCLFEDLS*IRFLSKKKALVKLKIYVYD
VYASLCVYVCV*DGIFIL*FSGK**LENRCVRYNKLTTYNFPYRRIYIYT*THSSLRYRL
L*QGQLACKHECGYAIISVFPSFGIVS*HGFKVSRQGLLSGAPAAS*RRNRTGLLPRG*I
NYPKRVTTRK**PLCPTVPTWHYFWDPWKSAISGNRRKQVYCS*STPYG*YKQQLGTFSL
IIHMPYWLVACGL*PMQMHLLIAA*ESWEETLTVLFISRVH*LIFYPNNFFHLRPASSHF
SHSGPRLRSSYRNSRLHNHL**EKDGQTGKELGSIT*FLTCIGFG*F*NTKLFAFRDRFR
KIYLHIYLRYCGHAFER*RANFARIS*NQVKVPYVAAPRWQRRSKILITESGESTRSSFA
HRKEN*NRKKF*NGKKEEKLSEGCIVY*ISYYTYISFVNRTKNLHAKGTA*RLLKYV*KS
YSDCWYNRSRKVSVVHTIGTKI*WRSYQFGFYAGI*RYSYYNK*TSASRKRGHSSPCNES
RRLVRRILFPSF*N*MHERY*RYSPEG*DTHRCWGYSLLFADSFQ*AGRYEIIRT*AHKE
AARYFGID*P*CDL*HTCEV*S*YSYQIPS**LQEGTTNVGNLL*DGQKTKRDI*RTKNN
FEV*YPIFMAIQ*AGATFPKA*RSCRRHARKRRLARNQAII*ILQSK*IYAGAMREWCLA
SYWLQRILTVANREN**QHSKIGGLYRKNENENTSIRKKAGKMDQENADT*HQRRYILTG
CH*PFSMGHECISKSDSYFQ*LY*QSTHQARKGT*SPRGAVV*RRNYDEEIGRLDTLYLQ
RLS*RRW*ERCSYWRKILENSFG*QKT*IQLEKKHSSS*F*KMENKQEGDCGMKILGKRS
LS*VYIST*VKLGFDNGKGG*QAQNILYR*MRTGIIGLQMSNSYQA*LFLLFLLYHIPVP
HCTDCW*K*LNFRKMLCRHLNFLSPHQAV*RNISDLQYIALWDLFLPFSLVQSRFCRGYS
SYLGLLPQ*V*YFLPLYY*RILNLRQSILNGL*KWVQSRLFHFFYTM**SLEVFYILKIS
ASSYQYNHFFPV*SS*SYSLEDH*IPVT*SLIQSNFYRCFEIVHLFVCQSHYLHQGILSA
FLVFHNMLC**LKIRVKSNLRFRVLVGADCQ*MLLHLKFAQCYRVVPAHFYY**EDYSVM
PGNDSVLLHSPL*ALVVFGK*SRTPSIVYLGKQGDW*HVVQRIHLAFHCMLCNIPSLL*G
LGL*IKSHPF**KATMLLKKMV*P*ELV*SMVIPKELLVSR*IHCLFGLLSEKIRQQF*T
*LAKIVLIHL*IAIPFAELSQHFRTASSH*KIRLFCNKSPH*SKPF*PLSGLSNHF**VS
PFGRH**PRSRSPRSVVTTSRLRSPCVYLARL*TRSILALVLASGRLKRSMWRHLPLGLS
QDFFGGLKHV*SIRRHSGSTDMTF*GIRLHHCCYLEPTVNTCNQYYK*WLIFPIVMSID*
YHEIFVIAFETM*ILFDYWETFSLIATILHSIPSVQKDRRLRYRVQSHCFLHQQL*VCLI
GKRMPFERK*YQLVLTTPWQSPLLKFA*VEWQAVHSCHTAWISIDNNTLSARV**CFNKA
L*SLFLCYIIKPGSSEA*ISLFLDEK**KIGKSIWRKAYSTDCDRHYLSCNLNIGLRTFI
*FHDMIKYTIDELFQLKPSLTLEVNFDAVEFRAIIEKVKQLQHLKEEEFNSHHVGHFGRR
RSSHHHGRPKIKHNKPKVTTDSDGWCTFEAKKKGSGEDDEEETETTPTSTVPVATIAQET
LKVKPNNKNISSNRPADTRDIVADKPILGFNAFAALESEDEDDEA*VIRSCFLQAAVRVL
CINFE*HFF**TVFTLLGYFPD*KYTTWLHKEIKM*NES*PTVSGV*KGEVKEKGFPL*Y
QQLEIHLSNN*STMSRTH*SNAHQTSEATL*VQKRLTLIGTHGVILLHFSEFKWK*K*KW
AEKLPHALNILNFSLPTVGALRDKAKNFHSALLGAARV*KAISFQFFELTSFAGSFRIRK
PSFNKLIFRITMLKTSRLHMSI*SANGWK*TNFFCS*LFIIEI*SSFNGFS*LRKQIIIG
SL*VYISSLHYSLVYIVYIVHILQLWKYHKFS*CVVH*FLGLGCAVVS*GALVNFLVSFL
NFSVKG*GNRKVK*TLLERCLVVKKSEYYCSRIKLSPLINMNWSVGVRRLNPYSYRLLNI
HM*FKILEMF*IPSQTI*ILSITLLLPLKGL*SH*MKRSFPH*QVNKKLHCSVKQFIL*A
LLLLTSSEDQVSLMLKVEKTLVMVQSLLI*LLMT*VRILRHAHQVNYYFSWVKLEEISSQ
RNSIARE*K*EKWLLIKLKN*ATVLKDSYTP*KNAMRMKYSRTGW*FSVPRERKKLLSIW
VTVTAYQVPIYGLRPSDLPLKNIWMIMM*PLMWSVQNRTPSRY*MLLNYTSAINNIDTSY
FSLFIFIYFFKEAIG*SPNLFCVYPLHHLQI*IIYFVFFYSRQVH*SLCS*MTVWSSFAF
LVYILP*EGGSNQTFYVTPKFWVPNSHIGLGFWSPLHLRHVRRLLHLLLTPV*TVNVFCL
FLISLMISF*YHPFQLYLKQCQYFPLLILELEMAIHFHLFQK**HHHCLHSLH*LRVKML
VDYFLFE*LEISYVFFDWQHQ*L*ECSHLNILYR*YQLMSLI**KRRRRMCCEGLVRRLL
V*SSS*FSCSIFHILYFLNCQYPHGHLQIFLF*TFLSGNNPDTIQTPRV*WIY*SLLFHL
LTSSYH*LNFANHYFL*FPYLYSFALSYNTFLLF*LNSFN*N**LFYMQCLMITSSCQCS
*DSVQQRLILIY*DTSAR*KKSLR*IYIIRVPRKFFL*QQI*IRYRKSNVKEGGRKVTLF
LFLVDIFNSFIKIVCSSYKYQLSNYNLPKESIISNKSSSN*GLSNCFRSTSGWALCS*PS
LLVIPWIQLQTWDTNGFEFGTKWAPG*TNNVLLLSGHDSYNAMILDSATTSSNSPLTCRE
GTWIIL*YSFW*D*SSNLNPLNEIKNFKAGCCSSVRFNILLKSVTK*PPRPAPWLNPMTP
SNGPFSST*LRK*LNTF*SI*KELKDSGFLKNHPYTSSLVAEVLNSFAASLPFSDSDWNN
AFLSIECGAQG*YKS*PNFFKFFRNPPVFAENILSDWTKPCSIRTFFFSLIIIILGFVVE
FSLKMHRSRTDYFLYYCIHSVLYTHN*KK*ISIL*QQSEKVVKLDTRPCSI*RFKRFILS
RCACSNLIRGFIVSVS*VCLTVIKEL*LVAMTTALTKIHAAAMFNHTYRNPRVNIQRST*
QSLLFFISVYIK*WG**HHLACK*GIFALFSQKIHHHHH*CCHHHFHLCRH*IFL*YLT*
SIFFHRNAIFSLPWILHRLGSLSVCCLLLQQRQLLP*NLQSLPSWNYYHPVLVALSCF*L
PHPGNIQLMSGNWIRDSFQLLYWQVFLQILFL*ICMQQIGKDETEFCFVVYFEARDERIR
RHHRHPLHHCHWFVHLHISFPDWPK*PLCCIQVC*CGKLLQIWNVPVICGFHLIF*SCKL
PRNLHLHRLLVLPNPTSLYLLVYFHAAWQLLLLMLLLTLQWAKVHVLVLHPSLLKYRSIH
CLQIRPPGPETLVHSALCLLNMPFFSVMFTRRRYLVLQISSGRSYNLFFFSSSGISSFFS
NFFSSDINTMGKSGRHNIT*FFFEL*NIKYCFIHSGSN*SHTVRSKRQRSSKLYKHPKIY
LYPRMTKEVPYYCDNDDNNIIRLFIIRHGQTEHNVKKILQGHKDTSINPTGEEQATKLGH
YLRSRGIHFDKVVSSDLKRCRQTTALVLKHSKQENVPTSYTSGLRERYMGVIEGMQITEA
EKYADKHGEGSFRNFGEKSDDFVARLTGCVEEEVAEASNEGVKNLALVSHGGAIRMILQW
LKYENHQAHKIIVFNTSVTIVDYVKDSKQFIVRRVGNTQHLGDGEFVVSDLRLR*TLYGY
SLLGFSHFVLEMRFR***KFRMRVFYFKTYSS*GFI*MQ*MFINYRGFMFLYY*YSFSHE
MRTTRLF*RKENCVVICNKTTLILHSREMDMFCRW*IQVNCISVKLCNKQNLARCIWTTI
R*LSTQKMKLSKPIVLHWAIKRDCQ*LKIKCDIFWRILVWTFSRLNPFLPTCRSTTTRFY
NFYRKGTNHYNVRGPLTSRSHPQ*IARHQQMQRLI*AESL*SFS*IVYKSSTKKIY*GFC
KIK*NSNIISKLIKVRSKRCYYLPYINASMGQHVCIKCLILRELYIIIVSELYWANKCPV
LSGQCFCTM*N*FYWRIDKMFRT*KLAR*SSDMVIYFPVHCTSKIIQHTKRFPGTPSVAK
YQNFS*LNAAY*VYEINGTLCEKFVVVLFCYPLW*TYGRITTKIGFHKAQIQISPTVCPF
PTCNDK*FVIYLGTYISYI*LLLYFFWRILLPAGKEVRGEFLRCIKESGGLINQRILSRL
FSGFVTKKRY*NVEGRDECLEWNRESK*ECFKYSILQF*RHEKNRWKA*S*CGFGRC*RT
I*VLDCSYSCFHQCAI*IAP*RICLRSFRI*ETDWHPKT*QCQGANILLCFWQTRGRSSK
SRLLTWIFKHLTISWLYE*LGFSWG**T*LIALYTLGMYPVYFRKLVTYYAIYVTPFIIF
AYCIGCDSGGAKKLGSIKKKIQNLI*ME*DSDNSQQMEARQKKKTNDVQA*YRYSLEDSF
CKIAYIGPENIYNEGSKDLYF*PGQEPSRTPQ**KTIGRCKGTQGSKGLQDANYNKYSGE
*CPWRSWIARKGVSQSFPIC*TTSR*RIDFSLCERSKSQNCRRVGSILWVRKHWYLSWFY
Y*VVS*RWC*R*AQKISQKETSIIDISCI*TTFCVFQIFCCHLSDSFDFLLVVRG*PLTS
ISLCVRLFFYLSLYITLMCILLLKYSTYDYEIQIV*TLYPISSSFSFP*PFHVAWPSCDQ
ISTFAPLYVSQTFSNGISYYCFYSYHFRIP*EFHARDLCFSLIAISISYFSVFVPFLHVL
PGLFLIEIFFLVTASAVHQFLFLYIRPRTGNVFL**NYQGLYRWTYQI*CPDRG*TFYSS
VFPAQGYFGLVVPFSWMIVLLERVCSSFLVLSDHDEFHPHYLLQRIQHPRLIGPHCPHLH
QNFLLCM*L*SVFCERVSYL*NLLHLLPFQPSSKNQKTRFSTHRHLILVRQFLAYFCSPL
CSPISFRHLLLRRSSSLASDF*SNTTFLTF*CLLTLYTIFGWQFNYTI*YLFLCPSFPVE
RQAHRLKIFKAGNKRVFRYLTAQIKVIIANKSKRPCHQLVDYIDTYVVFN*IIIE*GNVP
LQFVVLVS*GGMVLFNWLLASF*VSNIFRTSTKRTLIGGNTKSVPQKFGNVIFVD*VPFI
LPKFIFVCIKNDKLTFIALSLFRNDLLQIFENLRSFFICWVHIG*LLEFFV*N*IKIELS
*PIKGNAFINR*NFVLFGKQHHGKFG*LSK*RAKCIYTDKLFDI*PYS*KRKINNRRESS
CT*VHFIGMSAETFFGVIYWLR*VNFWGPKYH*RGKSVYVVFSTQSLILVKVTVYSSNLD
YTIQSFCCLAERTRELLTMAAPRSIKFH**CVICVMDRFIEAFWR*L*YMRIGIVKVLRL
YFIHNKKSQKELNNIKK*HYMSNFVSPNCVKWMLTVENDCEKIFLFMLFNFYVSILIFTK
FLYASQGSNNGPFFKG*AHDTGRQRRNIKRNLRQFVSR*DPLKRWFLACAIVMALRLFRK
SSFFAKISMEGPKGSSPFAFYAFYQLYSHLNPGKSSSLSLEDIRRRLYPDFKIDYNEKTS
LFITWKKKSNKHHTIDTNEENYILRGCIGTFAKMPIAHGIEKYSLIAALEDRRFSPIQKR
ELVDLKCSCNILGNFKTIFRGGGNPNGDIFDWELGKHGIELYFKHPKTGTTCSATFLPDV
MPEQHWNKEDTFANLIEKAGYWGNISEVMDNFETYFIEVIRYEGKKSSITYEEFNKQLKD
IEA*KITLVS*S*KH*KKYAFIH*SSLKIGRNRNRTDDLFLAREARYQLRHVP**LLKLL
YLKMRYVSMTIRHPERS*NTYETTL*QSEQHETKPVLP*LNYPKV*MPEQLV*IRDSALP
PLSMIHILYNI*DK*HSVN*SDKLF*QLVTSLRLLY*DCQDTPVLLEPVIQQKLISNEW*
IHLWEISLRPSRTCI*SPSISIKDESNT*NIY*RHILKEKK**IYLLYIYCPVLLAGCWN
K*FVPYWKIYN*VQEQVHYDDDILLCSKRWFKINMYSRIIRGEIDQLVEQLT*NLIYINI
YIYIYRKYTARYTRDIKHPNSVNGYNKKKRD*CLSTYKRISTYIALGRYYTLASVMLESA
SSVKDSATLEVTTGGKTRGLVPYCSSNSVKSSCELSPIISQYFFVTTFSSSKESSYTTEP
SVLYILALENIR*KS*RVSLREL*ASVSICVLILSKATGYLIII**SGYSALEGLERKMS
ESFLPASFS*LRAKWYKSRACLATFSLISIGLVAAAGVRT*SSPFLAFGGLPRPRPRPRP
RPRPRPRPLVEVLADLTDVFPAVRGFGMSIKSSLGELSPVTGLDSSAGGSEFSDPSSFTF
LGLPRGLPAFLFLDKKSSSFIAKSVSARSSADILLILGPSLSASMFSPLISPFPSIASLL
SSFFVRCFLACLSFFSSSLTSNCLNHCSSDILSL*VAVLRSLAPLPL*TAADSDSSRLSS
APISLL*ISGNSLFSKRRLFTPNSSSFFDLSSSILVRTAISSSFRARISLISESFNSSSS
STPDSLFFLRSSSASSKDLSNASCSSDVDLLSNLPA*MTLPSISSFL*ALSRITSSTEFV
VINLRILTSFF*PILCALS*ACKS**GFQSVSKIMTVSAVCKFKPKPPALVDKIKHKYSE
SGALNRRNNSLRSSDFV*PSNLRYLILMYLKKSSIISIIWVI*KKINTLCPVALSLGKIL
SNSSNLPATRQISSFVSLVGLIWSSTSSNTKG*LQIFFSCMI*LLKPLKPTIFLLF*SPI
KRRRYFNICWYIICCKALILHFTTFSTLSGNSFSTSFFKRRNKKGLKTLCNLLITKSVSS
SLNSILSCPPVLAKGVLNHSSKDFTELKILGNTKFNKAHNSGKLF*SGVPVKINL*SAW*
CVFKVKESLDCAFFILWPSSIIIWTHLTLDKSALSLIIYSKVVRTTSNSPALILACLAFL
SFGEPLNDIVLKVGAHFANSLLQFDSVDKGTMTKYGPRIFFISYKYVSKDIVWIVLPRPI
SSAKIPFK*LLKSETIHCKPLI**SFKVPPTNIEGCFLISSLILCATL**STLELSSSSS
YSSSFILGTMDKSSTSSDASFMWESIISLVYFC*SFTALVKESKNAFVCLRRCVILVSLV
WSNNFI*ASSSFAFKACKRSFAFFSALFCSSLSKLVCVAMSLWPNFNLLFFLSCLLLY*L
MADLFIDFNLATASVFFLSNLSNS*FL*SWFVSNAS*TLMFLIFERKFGCVLVNKEF*CH
SNCNT*PLTAFCNGNNCKA**S*RAFSLVDSVHSSFSSLSKQSFTVVSRFNAIKVW*MSV
AVCVSIPTGRTPGSIVNFA*SELANKV**SILLCEILGIVKESTIISGSSISTTFIPSLY
*S*RTFKGTGFCGFGGLFCSVWVLLLLGAVLATFEMVSFSSFFDSVCVIGVPLTVCEFLS
RVPFFALCTLDGPAGETDAKFSSLLSKGAFLVSPETLSVLVLL*WELVPGCCVLLPPLRF
DWLF*SVGCLLLANSLKDSNILLKSGGWLIDFWITA*NSNGIGFLFTRHFRDVIWAFNSS
DCSAVNIVMGNLLPCCSLACACCACCACCACCACCAWNCACCICACWGIGEFICEPGITF
ESCMLCSCNDRFCG*SSELLRFKLLWFELSGFSAAFSPLFAGVGEKLVAFNEPTEDCRCG
SMLLPPLLFNGICVCMIGD**AEVLKVSFPFNCIFGAKCGEAEAEMCEEALFGSSA*SEE
FGTIFC*EPEMPCCWRCICNSCRCLAANCNTLVK*INSGTLGAFIPCSFLKCCHLK*QRL
TSSLLN*RCGMFMADN*SKVVKIAESRD*RNNRIADLPDDLYTKGPRTSQISSLLRLEVT
FLLTYCPTASGWPRFVNQFVDICLSNAVLTYREQRYSGNSLSLFLPAAIFPKPSIYTRKL
ATCKIPIVANVLELICKENKR*ELQLYFAH*FFFIMSSSFFFNYLLVLSVLMFTQNSH*E
SCLFGSEGVSIKRKKRIFQHCVLRKGSIAFFISFINLKNALFVLYIYMCVFRAAAANRGY
GYEEVIEE*KMKKNGNQGKSSEKKKKRKKGQKENAIP*SWRCWTCEFIFD*K*FRVNRFF
FKIKRSPDLLIDLAYTPVMDIPSSNQIQHGQRSERNRRMPRASFSSTATTSTAATLTSAM
VLDQNNSEPYAGATFEAVPSSIVSFHHPHSFQSSNLPSPHSSGNLEQRGRRLTESEPLVL
SSAEQSRSSSRNPSHFRFFTQEQISNAEGASTLENTDYDMAWDATPAYEQDRIYGTGLSS
RRSSIRSFSRASSLSNAKSYGSFSKRGRSGSRAPQRLGENSDTGFVYHSATHSSSSLSRY
TTRERIPIELESQTDEILEDESSTHSLESSDSRRSASENNRGSFSGHDDVHNQHSEYLKP
DYHEKFYPQYAPNLHYQRFYIAEEDLVIGIAAYQTSKFWYIIYNLCCFLTFGLVYLLTRW
LPHLKVKLYGVKVPLAKAEWVVIENEFGEFVIQPIDRQWYNRPLSTVLPFENYPNPSYEP
NDINLSHHHANEINPNVPILITFEYRYIKFIYSPLDDLFKTNNNWIDPDWVDLSTVSNGL
TKGVQEDRELAFGKNQINLRMKTTSEILFNEVLHPFYVFQVFSIILWGIDEYYYYAACIF
LISVLSIFDSLNEQKKVSRNLAEMSHFHCDVRVLRDKFWTTISSSELVPGDIYEVSDPNI
TILPCDSILLSSDCIVNESMLTGESVPVSKFPATEETMYQLCDDFQSTQISSFVSKSFLY
NGTNIIRARIAPGQTAALAMVVRTGFSTTKGSLVRSMVFPKPTGFKFYRDSFKYIGFMSL
IAIFGFCVSCVQFIKLGLDKKTMILRALDIITIVVPPALPATLTIGTNFALSRLKEKGIF
CISPTRLNISGKIDVMCFDKTGTLTEDGLDVLGVQISEPNGVRGQKFGELLSDIRQVFPK
FSLNDCSSPLDFKSRNFFMSLLTCHSLRSVDGNLLGDPLDFKMFQFTGWSFEEDFQKRAF
HSLYEGRHEDDVFPENSEIIPAVVHPDSNNRENTFTDNDPHNFLGVVRSFEFLSELRRMS
VIVKTNNDDVYWSFTKGAPEVISEICNKSTLPADFEEVLRCYTHNGYRVIACAGKTLPKR
TWLYSQKVSREEVESNLEFLGFIIFQNKLKKETSETLKSLQDANIRTIMCTGDNILTAIS
VGREAGLIQCSRVYVPSINDTPLHGEPVIVWRDVNEPDKILDTKTLKPVKLGNNSVESLR
ECNYTLAVSGDVFRLLFRDENEIPEEYLNEILLNSSIYARMSPDEKHELMIQLQKLDYTV
GFCGDGANDCGALKAADVGISLSEAEASVAAPFTSKIFNISCVLDVIREGRAALVTSFAC
FQYMSLYSAIQFITITILYSRGSNLGDFQFLYIDLLLIVPIAICMSWSKSYEKIDKKRPS
ANLVSPKILVPLLISVFLVFLFQFIPWIIVQKMSWYIKPIVGGDDAVQSSDNTVLFFVSN
FQYILTAIVLSVGPPYREPMSKNFEFIVDITVSIGASLLLMTLDTESYLGKMLQLTPISN
SFTMFIIVWVILNYYAQLYIPPSIKGWLKKKKSSKKYKLLIQEEMKLKEV*SKDFYLCMC
TSTMFYN*NYYYLDAFLIERKQFHTTPTEELKGAWKSLGIIRKLMNCTIGHTR*LQPSVD
IYSLWIFLPRVSLSPPSIT*FENIKKQ*REIGE*RS*SERTLSKTCTTVGSSV*KKFKNL
YQGAWKNDIKNPQNIKHPHLKKSNVSVLKVANGLSSSG*SSLSV*ELCSEVKSLKIDSSS
LS*PPPFSTSRLF*T**KVSLSICGIGST*YE*KQAILCASMSDIPNKRMFVHKVAKTAE
LAYSCL**LVNFHRLVTHMTNSNQCVSVIRCIRLFINVLNAAAALLVQDPRTLW*FWSSL
LMLPLS*CTTI*SLPKS*RGIYRIEKTFEIYTLSSCSPFCTMFLMQTHVL*RSPDRFH*R
QLPYTLKCQFFPYIQAFWVCMGVTPVFLFYFQRSTILGGFQISPVCEKRSGTPRLTPVLL
PISISAIGILWESGTRETGGKHRI**RTLFCKNIH*LHVT*INTGIKISQFWAGLLRSSS
KV*QEQYELSSQDVDAKGRQKQDPPILIPRYVLE*LSESMKIHGKSSEGSYAYTQ*R*CA
FTYTMFQTHRWIPCI*G*RISYEYISGLHRRNYKEPCDDIFERTAQGHRPWRRMKYGIRP
IFGQENGKTVLRGDPTFDPYRVPRIIYMIFLLTYLQFQRRDVNIILSYDNFFFYTEGVVV
AKKDFNQAKHEEIDTKNLYVIKALQSLTSKGYVKTQFSWQYYYYTLTEEGVEYLREYLNL
PEHIVPGTYIQERNPTQRPQRRY*GIRSSN*IFSFVTFFWFYISRFIF*CVVLSITLNLC
IFFN**SEIKSKVKVAE*TVCMVFLSYIADNHHIYIYTMVIVCSFYNANGGARL*YSEIV
ISSSFASLAEIDTFFAITLRIKIFPSDEMSL*QKKCSLISEGSFLSVLYIID*AVYPDSI
YLYTILDVSRRLQELTSHR*KAYPSGIRFG*PGSIR**CLG*KRFRFFEC*A*RKDKESY
S**CSVTNQSTIITTYENNNGVCRWHRRSKFRDDLVAAS*PYH*LTKRKATAKG*GYDQM
GEVCS*EGY*TKGKGRKDDL**GIR*MGSKVGLQGRK*EVR*SMVGGS***SKRH*Q*ID
RSKNFE*GRKKTFSQEERKTTKEKYEECLMIVKDVVASYLRPQSIR*PFF*LQHNLTSTY
PYIYNIFK*L*IRKTSKFRSIF*YIFLQ*SKMRSE*DR*KF*QVLKRSLTAFFALPWLN*
TIIVR*SIFFSLIWIWKRSQLKRLGWL*KKYMQSTLNHREKQLTN*LGNI*IL*KKGRAS
KDLLRIC*RKMLLWRLSSPRKLP*ANDHLERKRTIAKPKVLMLRRKKGLLVSHLFQHEKL
HYLNH*RVC*ESMN*RGPK*YDDSGHILKRIICRILTTRKKYCATKN*N*YLARVPICLR
CTKFWQVI*QSLKK*ATVLLLSKKSVERKSPSFQIPSNQIQRAFESRIS*KFQGVEICVV
KATL*E*KMASLL*SPFALFFR*LPTICNVNIPG*KDT*VCRDLYIYTYVENRKANSSAP
S*ILVAFSHH*EDKPAFYRAFAASVKLMNRTVSTLSSTVSDVSVEIPSICNVINTELPTS
DVYLYTLKLILLDYINEPRFKEAALLSNRTGTSRVLSDKTNHQQTQHGKKLVVDKQDDMS
ERDIVQATLRILKGKLAQISGNKNLAPNEMHWKSIVKMYYSMLDSSSADTFSKMGQMEEV
VGYFTNIASNELKKMTIKNSRDELFSEVAYFIDLVIDVLPDSCANIIKRLLDYKINLKKG
ETTVKKKRAASPATVPQYRSISGSTISNKQPSFKVQDISHMKYFMQLFETDETKLHQDVM
AVKDDCTNPIFCGELRYLRKKIKKDNGTLTASDFSSDREYNLWKNYELLEIANLMDRFEI
GEKVTSHGNRLIPKDAKSVFVRLIGLVLKKECSNAVNAINLSQEALFFFHKSARYWRIEY
PSTISSLVYSAANLSVLGDEELNIPITENLFSVIRNKYLCSEDNLDPSAWNAQDRYLWAA
NLFHTTDQSMRTINNLLTAIFSGTKPKFSPVLSFYYSNIVGDPVMEFYETQSVAVKKYWI
KLFKKTLFKASEDYFVSLLQDMLKANAIEIQNVQNLVETIIEAIKAIQKRYNKPLLDEIS
LPRQCAVFLCEVYGSDSLNLIKTAEKSTMKMTGQKLGPIDALDMYDVLKELRQIYLQVKP
KGKFFFNLENYFIKYLTRLCDDVSRNVQKVIKSSLESENWQPVNDQDHFSRSVLDIFKMI
NESTSMLEKFGWQNEFQLAQMITVILKAFSDGMLSYSAQLMELIQRDLQEGDEPSYSLES
SDTRSSLSLNNANVNHEKSRSSRLFEDLKNVVKSTPKMVAPAPYQFKKRTCVLLNDLDKT
LFLLESFEEKADPSKISSVIAQYHSSHNLEDNGKSFDDQNMKQVYTLRIIGAENIKGFSK
TGLSNTYVSMRNITLQREIGTTKIVARSITPKWDEEFVFESPFGKSNDIMFTIWHHPHSR
LKNLAEDDLCGKANMKFTPRKLKDDGFPIDFSLTLNPQGTLYCQISLESEKIDAVSSMGR
IYRSFSRSRDRAINLIVNKFSDFIAFAFSRTTLKTVCGHHGSALASDEAVYDAILPLFDY
LNANLNILASELSQRLLFMVMLRAWNLVLENADLLLLPALNSAKVNILRSAKKSLWENTL
STTKTVSGYGRPLTQAEIEAVFKWLDALCVDFFHNKGEGPPLAELKNEYYQNILLIPAFY
DKSVSELKDEVQRLIPLYEEYLRWFYLKKTPITFTNKSAGTISRKKSLVANIVKEPKEQL
ERDAEVMNIILRILIAKGQHDYVHRILHDRKELVNTMKNRRAVSRAVTPTGKKGRN*SLF
YIYTWGAD*TVPPYI*ASIKNE*TCIIVYYKNHSFMDKFSV*HLYPYSKKFRR*CDSCIL
IALLLFH*FFIHVEHDTFFMCFLLIVK*RRILTNIKMFQYIDKNCKHYFFVV*KFVPHH*
RNKKHTDNNKKGTLDRMRILAITNSYFSFLYP*AFHSTRIDRLVPIQADRYIHIYLDFEK
KDIFYCLFVFL*NLS*VKFMGNLTLKMKS*KCKKKEKVWVSQFLPNIYKWSSFSFQSFFT
RSTKPLFFVSNS*IPYRDNMDPP*RQ*RASLCHLGYFSFGI*SIIQLVKPYCKYIKKMDD
KDASSKGFITPPVKEA*KGTIVNGIKVYFAILS*SF**ESLN*ENSGGLNICTEEDASFD
VFAISFILFSAFKRLML*KDLLVESTNPGKTARTGFTMTVEALRTGFKPGNNSITKGIKL
LSCCTSHHR*LMCAFHCLEVFIFIRSFARMVCFSKKPSVNKACSDTK*KIES*QGKICTI
IDSLLILIK*NFSFPHRKLNERYNFKMGFVDFFETYMVGSRVQFKQLDISDWLSLTPRLL
ILFGYFYLHSFFTAINQFLQFINTNSFCLRLHLLYDRFWSHVPIIGEYKIRLLSRALTYS
KLKIIPTLDKVLEAIEIWFQLHLVEMTFEKKKNVQIFITEGSDDLNFFKDSKFQTTLMIC
NHRSVNDYTLINYLFLKSCPTKFYTKWEFLQKLRKGEDLAEWPQLKFLGWGKMFNFPRLD
LLKNIFFKDETLALSSNELRDILERQNNQAITIFPEVNIMSLELSIIQRKLHQDFPFVIN
FYNLLYPRFKNFTTLMAAFSSIKNIKRKKNRNNIIKEARYLFHRELDKLVHKSMKMESSK
VSDKTTPPMIVDNSYLLTKKEEISSGKPKVVRINPYIYDVTIIYYRVKYTDSGHDHTNGD
LRLHKGYQLEQISPTIFEMIQPEMESENNIKDKDPIVVMVNVKKHQIQPLLAYNDESLEK
WLENRWIEKDRLIESLQKNIKIETK*RS*IIIYTCVLHFL*RKKS*KKKKMIK*TKKTIK
RS**NNVHY*ECFIDDMQCEKKGTNERRPLHFFFGAPKGEPMLLPLNLTPKALSNLDKTC
WFGIALAAS*SFTTVGFSLILVAKSFCDIFLSVLAREMALPTFGSNFLGLTISVSRSTLV
NL*PSLSPLVLVDPYFLSTETTNPCLLAALIWP*DLATLALGPEPPALALLPIIVFVSQS
DIFLYDFAR*LFCFLAY*LLQLWKRRFNLP*HMKLLLVKRQAPFQLPNIYHHRQGAPVHE
RGNDGDRLFPGIVP*RSTWFSWSGNTIRVT*SG*QNPCFYYPPMQS*LAYIWAKYQAYHL
FISVR*MRRSDPNSVCLDSLVRLISIFTHLGRKLRALP*DSVMRVSIASREHIPSPFFFT
FFGTWYLSQE*KKDLKNVCKYSKRA*A*PRGNGVLIILRFFFHK*CCY*VEVFEKGVSAK
K*RTKEEELPSDDYAEFYTRGKRRFYWLCFT*EKNSVTAVSRLRAGRLGHTNKVFAHFK*
HKCHKQYE*KWCGHYSVPCSRCSR*LCRFHGNQWRC**HRRYHKLYKCIYIQ*QQKCQ*W
SPDGR*APST**TEGRSRDIFLLNGCRYIRSNFNRNFFEGDFRGHQRETPSLVWQEENLQ
CCSNFIFHLECVQEMRHKCRRSYSRIDSELYSGLQR*KSKYRDVCGL*LNLG*NVRKWRS
TVNHVNEGKR*RGRITKFSGNLDFEPVYCRTNRRCTRNVH*SVPYSLP*GPIIGSSVLYY
QCDEH**LFGRNTR*DS*ADS*C*QGGNNVEESGYRQP*GDHNTNQDLFGV*SRIRRNKA
HIRYAFAG*NNKQH**PHGL*I*ITVLTSAIFDRQKAGLQLGAKHSARGSQLFSQ*I*TL
VSFIQGVCKAK*Y*KCLTDTEFMPYVSIKGKIRTEKSSSVAFE**SSFAIAN*RCTG*SD
VVESTRRSE*TPLCGSNAGQFSCVELEIYFPIGIPIIDRNCADHRLGKSVKVQIKHFRYG
RRVPKIIIFVTKGR*QTRRTASEG*TAV*TMVRQPLHAFI*RPEDVYIMANRTTVHGCTE
*QPQ*VDFRMGVIWPLCTSTGPFP*GRQGLPERFIAEIFIKVREETAGILYKRTPTGQKF
YKLT*FA*HGP*NSKLTHKRARQ*HYRPLREDMLLEPPLVYGIFHKFT*LFKCGYSRYES
DQSFE*NLVKISRNCSQLGAGEFAQFLHYLHHWMLRCINTIKRH*YVYIIQKKLAIRFNV
VSNSWVTLKKTQHTLIQSNAGYVTSPPAAIRGKIFVFRECGQNENINKTHTGNSLCTTTS
NNFCQKESSRASHSS*RKSSAK*AVCKISR*SSVNDCQHCMKC*YRGHRSQLISGLFIHF
FHNSHMPSTIWTFGLTL*HIHDFAKTT*SW*ENH*STFHKNNSRMEVHLRLHLTC*TH**
KKGT*TRKHLINS*KIAAQTCPFHQN*TNCWVIGSTNRVSVKKP*ETKT*R*SSTR**KG
APNKTENRR*LQNNCCTAQLVSATPI*YRPNKANGT*ATSPWKRGTA**KAYKSSESTTL
RFLTT*KT*LTNS*KWIVSQNF*AASHYTTSTMKYLIGDSTQWASPTKKAIALEARRTFL
ARHSPITRQSVVLALVCSG*ASAFGSDMF*SSWRIVAQSVSLRSCHLHWDATALCVACIK
WTLCIPGLASHRDFSTDTKTLAMTKEMLLVIPITCQ*YLRCSAVGAVLPA*STHLLGSFY
VSVDCGVCFS*WVPLPHSQLFSAVFPAVVYDVIHHPPIKTPVHRIFP*RVTLSTRNSEGP
LSAGFTEGAGWRFPWKGV*LIIASHYLMMSK*LRFHLSPLAEKKGDDMIYKALS*DT*LS
NVH*IIRSISFFMPLLFLFFS*LVVSFSFFFFFFSSEL*HIDTLEHLIV*ILQRIQGNRL
FYIPFLQI*NKKNIICLAYRTLNTPAKTTYLTTSGKLAPTNFIA**SEILSQTTPKNISN
VLRCNKSYFLYPKWSFL*RYIFWCKQICCW*NSFHYFSGWLPRVHD*SFLPWSDISLHAT
LDW*LRCPIRRSPR*IQFTEVF*ISAYTCGRHRCR*ICLSIFALDRC*ISGTMVSERRCC
CYYWRRHP*TSAILEGTRFFFGPYYVG*S*PCPLRESHEN*LGCSSHHKKAFPRLCLTWE
G*GKCGSY*LWC*RKHYQMPSQKRCQCNCFPL*LQNSRCCF*IRRYFLIQWTRQPRTMPS
YNFQRQGITK*PCL*LYPYFWDLSRPSTLGSGLRCLYSQIEIW**GSQHPCHGFDYRPVP
HYISKSWLCS*S*DPTKGPMETLFC*FKRQIKRRHDTPSKTHIFYPISPRGKRWSLRHSY
SF*QILR*YRKIPITISGKKFNLTKSNIQYR*IEIAEYKCY*VGQGKSVVLKTKFIHYVT
HTYI*IRFNSVHGILRYSSLLSIYSQLS*LTGASCN*MNKKT*RTYNGSNFILPS*KKNQ
IKQTQKFSASVKF**VYLHNSRSLCKRFSFFVVCFIYFPIIPVLLV*VVTKGKLTIRS*R
PSKRSNEVIPRIAKASHLQKF*SILSTQSQMAVVMMIISDKVKSYQIKKYIQ*KIDHQNI
GLKERKNSYLM*IQNTPSKRTSPIRTKDSNIY*ASQTFSVILLELRQNMIKIFKNS*NS*
ILMQTNFPNHTAPSVRHHVTIEKQKRRKMLN*WLMRKKRL*IHIRKTYSSQNLPPSSSQE
N*ETIKFKA*TG*YRCTKTNYLVSWPMKWGWVKPYKQFHS*VI*DTSNKSRDPF***YRS
QH*IIGDESFLNGLQTSMSLCYMVIKTQELI*YGI*Y*KLDLMY*LHLMKWSLEKRML*K
D*LGNILLLMRLTGSKMNKARYLK*LDYFTLRIDY*LRARLYKTIYTNYGPC*ISYYLIY
LEILNFLMNGSNKTIRNKIKKL*SNSYTQY*TPFY*EESKRMSKNLCYLKSKRMFTWG*Q
TCKYNGINHY*RRI*TLLTVLLEKEKAKRGY*ILLCN*GNAVIIHIFLKAQNLDLHTLPM
NI*FSIPGK*LY*ISY*KD*RKRDLEY*FSVKCRDYWIS*KIIAILEILNIAESTVLLAM
KNV*KLSMSIINLILKSSFFC*QHVPVV*VLTLSQPTLLFFLILIGTLKLIYKQWIERIE
LVKRNKFMFIDLSQKMLLKRKSLSVPHKS*D*TSWLSNRARARKLHLLVTQRMICWI*FN
LALKICLKRKQVKSLLMLISMIF*KRGNRRHKN*MPNTKV*DLTTYKSSMGSRTNLLTNG
MVKAFKKNPTTK*LNGLILPEEKEEESKPLIQLTIIIRKLLVVALNQQASKLRSQKHPAL
QRLYTVKISSSSPRSWMPYKKRNSFTSRKRSTIRLLLMILREIYVMKEAMLKKKKENTKM
PLIQKVIKAMRNLKEGLRRSKRRLIQHRILPKKMNYESKN*YQKPLLTGIRGTLWRLSTP
APNTVEMIWKTLRNLLIPKHQKRLKCMQKYSGKD*RKSMGGRSIYIM*NLVKKKMKN*NS
RKLY*GRKSNSVNIHYMS**YSIHLIMLEELTIP*KINFYY*LLTSTDFVLTSSMKN*SK
KS**VICSLLIGL*RQERCMSYQKESIRY*L*L*ESMSNLTQIRRKGVELQRLERILLYP
KMKALELQRFQISRRRW*QIKKIQTIMLIKEPKLIKKHESCIVH*NK*RERYNFLYYFFI
EYN*TNEPYRPHYIMNRSHFLTTIFKFDNDK*QVIIFQSPFSLQ*NVISLQKW*MKRTN*
V*LGRAALTNSYPF*DN*TAEN*SLL*YLSYCIYLQTYINNSVLNYKRAIAKKVI*LKLL
HFKFPRIGEVLSQRLQKHANILLSFS*LIFLNHIKKHVFGTICS*LQPSYAIARVFFFMN
KSIRSFHVTTHLLSPTHFVKLVFNCLYTA*KLIIIFLHLPLNIL**FFYFICQVKHGYNI
FCISLY*VSLRCIGQGSLWFLRSFQFFSTHYSAPSEDASHIYNII*R*GKMYL*AKPLHW
FASFFFFFFFFKLFIEAN*KAKQHG*SIHRN*RPGSEILQQISKASSYIKHGKER*NMIK
HDKKLFGTKMAQ*SCNSSICETKCCCRPFYGVSRKSL*IYGDEGVI*ETTNDKVEKNRWR
P*WWRRHKGKLASR*YLLENFIVNAQFGNG**HKKNELAKWLRIETFKV*DNRPYF*TIE
STSPM*GFH*IKIIS*RIP*VSRNIHLTSIT*STQQNSMHYVFPSYVNKRYLKSYQ*HHA
SSDIFTC*DAERED*RAL*LNQFRKTN*LLREFIRLYVNARLQDF*MAEVEVVQK**L*F
GKIKKKKKT*GNFN*IVYLHIS*KKILLHYFFEDL*RALSYFLKSDPLEANTVCSRNYVA
NSAYKSCQTAKNNIVLVIGRCLDRDNGTCYRNAD*STETDNEVHCRVTFTELFRFRYLAT
ANRK*GENASRTKSI*GTNNVHICQIGTKW*PTNKHDDK*SE*SCNCDVKPTELIAQIAR
NPSPGYAADIYNHNQGVGVISRNSMAGGV*SIISKS*ING*LTKYRSQDTKKIFHIQESL
RIKTLQNINSEYVSPT*LTIFGIFDNMW*PLFD*ND*QS*QSQI*KS*SSNAPNKSISWI
SV*LHREETTQHNWENDATHTTTNSGHCQCSTTSLKKIVGGNTY*GTQYNTITEPADNGK
GQYEVPIFSRVGGSEQTGYMKNRAHNHNCPKSISIKVSTTNDT*GRANKKKQRKQPTNGR
NTFTG*LIVL*MTFYDPR*V**TKACN*TQEATKCHNPSLESTLREAFNFFIGIFFFVTV
VRARGIFTPMWLAFNVSSFIYFLLGIHLCRHRR*RVRGSSL**L*IISFWIIMYAILI*I
RLPQLVGLFFWNYSVFRR*TV*AHYFSF*SIVKSELFNR*YAPVILVIQILVCFYRYNLS
FTNFEERIAI*EFPNVHQAVYISSPRNYWEI*PNSFFIIFISLSKIDIFEKFSSSFFSEM
SLYY*PHTIPPRAIQQNSNYSAVFLFQVPQTSIEQRAAG*EKCQKFDPFLSFLFRTPKRS
IQPTMFGKPPPRS**QVRCDSIVNTREKME*FWRNTMSF*REKRAKPKNTESVQY*FG*S
SSYNQTLLALSVD*SIFISLNLSSTWKKE*IRFQQSKQ*ALGVEQSSKSLCLDCGF*YDR
YFFLFFPS*SNSCSFYKFFREIVEIP*KRRVYGSCMRIFSFAL*SHVR*SRDCSHCFRKI
IK*PHFILHGAEGHSRTHINVNEINNQISTATSDF*P*YGAGVG*QFRILK*C*QQR**Q
*IR*KRPSRVFFLIIYLI*Y*VSYLE*WFVLNSITSYYA*RPSFLESPHLS*PYNPAIVK
ITPNT*KKFNFVSQKSATDITTILFMMFATE*LMEDSKPINWKASIAWKKWAIP*IATRA
TVSSVKSLITLPPCINSPVKKGNRVKENPMQEQ*NNMVILSTCNGENLVLSRLGCPSFDV
TSSVEEDGSIPTFLLMVKIFFAKIFCATNIIMEIKAKSNPINEDPLLLSEALLLPCVDQQ
VVITPKIKSNKV**VMEL**RCSKNL**PTVIIGDNAFTECTSDTGIIDTALCDVI*PIN
WNIPIGKVVIKTSFEGTKNLCRIELLKLPSRYSGRIPSGKLLSAFENFVCFKRGSRNKFT
MEANPTHRTALTRNCNSVRAMGWLKVLKMALDRLLEIDDVTYHIEQIMVILRSTSGKYPC
ILLGNSCVNLFLRLVISYPKT*LLNVSLLYSFFWCWNPPRGGSGI*YSDGSKRFL*TELR
RLIAVLCV*IMLGRYCFSFIKTNGSLLNTFIVNPLTL*IS*ALHI*AYNKNSWYMLHV*S
NVLFFFFFILFSPLYEYRYSIF*ISDCFYFHFNFFFFSIFFIRSLRQASIA*NNDTSL*N
DTMA*DSGTTQKVFTNVYHRILMFEKYFRIQGHHVALYTKYNYTQVSNLRKTRY*ILKAG
ASRIC*LG*LSSNSNKLPFSGVFFLASILDFIFALFFLLLFVP*NFCDSFLYASLVVSRF
PFSSL*TSFMSGS**SCLFE*VFALEESLDVNCSSPCSLSFV*VPVPVCSLFRTSLRSDS
LLLTSFPGFKSTSPVVKTLFFRRYPSVDARPEKKFGAFSASPS*FGSLLTASVSVLFPLP
SLVCPLVTSPIFFSPSPCTFTLFSVALRSERLVSKVFKKVTFSSTTILLEISRIFKMLSV
RRFSSSLAFSISLARSSGPFNSLFELVLGFIMVTGCSSSIQDKLSSSSTNLTISILSVIF
DFLALVDLGSLILRFLIFKGLKSPPSSSDILFALSKFTLTFPVGGFADIVFGAFITPCSA
PMIRCVVVIECFSPSSSSSISKLDTFKIFFFCLLSLFICRNRSFSLSAFSSAAFTFSNTS
VESVSSKILLSFKVRIVSFFGLSASILYDT*TLCRSIFSSSFVAPFLGNVLERLDSCEEG
IASMFSSHELSSFTLVSSRRCAIRKGAFAFF*NFVIFSRSSSILDVLCTLGGEELKFCWG
GISFRPRDALNSFVSSIDKDSLWSVFFS*KTGIGFIPSFSLISFVSSIERFSVLFIN*LR
VDVMIAFLLISNSNDCTISSFAHFQKFCISFSSRE*F*VAQFTI*IPITANGTNFLKVKQ
NF**YKVPKTM*T*IMYTISNISPKKNNKFNSIWAYSTNLQIME*NMK*EIG*ALDNYRK
FSKSK*KGTRGVTNY*NVKCILISSLSSLSWTSFPSSLSSLSSPSFPSFPSFPSCPSFPS
*LF*NPWNLHHRLSFSSFLSFLSFLPLHHQNRIQNQKQPLRYQHLHCRP*LQSFPPS*PH
EQPLE*FLNLYLLIGIIYFLLWLLILDQCHLNRLYLQLKHHNAMRQRP*QPELLQSYLCS
YQ*LDQQERHDIANHTLVYHAWSLKL*IKPFRHLIFGW*KLVIWPRKLRNLNER*V*HQL
IHQPTESSLEQ*PSFLQTSNWTTVLCKRQIRLFVQLKH*CCLDRFE*FQYP*TLQQRF*H
VLQSLLVRFHSNLFQKPWI*YPLLE*FSHKRRNQ*QS*LTQESATRTILYISWHMCLILY
LNHPIKQLLE*S*HQLCQQKILICDDRWNELNPKTSCLDHYQTYLAAILANIL**LYRYL
RLQHRKQH*SSIPTY**RLPV*FH*QSRSTSCPF*FLPEVFLIGKKLYLQ*WSWLPLKR*
LQS*TWKRRRS*IPSRLCQSYPSLELSLKICRFSYRKLLKEHNQLKFQLKRKPLYEEVEV
LQLIWYRLLFQK*LICEIFAKA*IILAFLKIFDEVEKFSKFLFFCSNVHNDININKATGR
*SQINHISLRCQDK*TLVQDLGNRISQDCSFLLFSDMIAL*QSWGMKKPFFTDENMV*VY
D*IIMLRPIWMRLLAHILVT*MFS*NCLCRMFLMA*KIRKYC*IIYTGSNSILGYVGYLE
K*FVDAKDRRGAGSLTTDKLNRALQLL*KRLTEEYKTLLFLVYMLLFLECFDYCVHKK**
QDRNSEIIIPVEQIYTFTQSSYHTT*QG*HIQT*SACFWAPLDLARFVDVAVGRNKIAIK
YPAGDNTNCKRSYRTCKGFISCHFGC*MTILSSNSCGGCIGPT*QK*RY*GNIFREKVKR
KD*PKNVPQYPIVCMNLLFSH*RTHSSTVKHIEKGPV*SYQIQNKQYDEGVYQRP*NIFI
INTLRIQVQSNKANGRMEHLTGNFMFSYKIAEPFMRFQMYFCHWNVCIVIATTNFFFCWN
RYFRRDLMTLR**SLLSFGTRL*RAIWKGNGIFGPHIVCKPCMNPNDRNA*ISVYVMFNC
STTTPLRIFIITLRFIFIAEKPIICYPLWTLDFVKIHGMTLCFHAGSA*CKRRNRIYFKI
SLNLQNELYKILLY*KT*KYLVGLVEG*WSLVRESLGRFLDSVR*WEF*ILGQELLDVLS
LDISSLFNFSNLQDVNRSKSSSVSSSHVLV*GFDGSNSGYVSDFLVHVVSTRSGIVSNPN
TEVLDLGWVSFVDLVDGNNFTRSLLNLVQFLQEIPVTRLGDDFI*SKNSHSEQLWFWNGF
SW*TTTNDLVFFEMSHC*R*KSKKNLFLLVNLHISKILLYCRQLHVNECFKIDL*FS*FP
L*FLDGSSIVLM*RLLK*Y*PYHQY*MVHRLPSRSNLW**SYSVFGVFQEKHSQVALTYW
VFFSILNFHDMFIQFELTI*NSYIDIHSTSIQYILLHTFSLLDSFVTVLFYYLLQK*CPQ
KRLYLSIRVTSSYCCQLERKEIRQNLAEN*ERARQTMRNNLESASVRVAWPWPGK*LSRP
RTFFSSVVSRPTGHGVT*KR*KFKDSIAPSET*NVRVNSPENRIYCFGEELVYFVPTNNQ
HLKI*QNSLLFDFFFI*LVNIY*AFPYKKIYFLLPLFYVERVYIGKFKFSAFNR*HLLNL
RQ*VQIEILAYIKIIFYANLLY*MW*ISSLRFVAKKSKQTSIGDRGPNFAF*ISYGIPST
SQYIFHF*IGLFV*VFIINRVCMISIGNGKLCNTNNLMTNCRNCSCHKIVF*S*PPIKLT
RKGIIWNFLTFGQILYRYLFECIIDW*QNRVKLPPYQRLALCVYEFFIIVLPKFHQPSMD
RLVNIVVSISCCRIPELLSILFRQSIRKCNFLT*SFISFCFQRRDNALYCT*SRIGHLVK
KIDHWCYGLNGT*HYHFIDSRLCLC*NNSR*SNLLCNLFCFLHYWISFYVINCFQI*STP
PSCMFICTEITVFGKIFCNCFLCLRLFHFIGFIRVFV*KILIFFLWFCNLHYIQI*WHVC
*NMLCETNVAKTIFYVLVACLSKITKEEILSKV**KEVKSEHFLAIYSSKIYELMTMIRF
CGARQSAIISNASDAAAGTNKKRILNPLESLCLNDRIDEHRCKEVQLSSLRSLLYAMILN
RTIGSETGVFSFLLFSFRYFGEERDLFYCFFSVFLLNITYLLD*NFCIGVNNTEDIHNYL
F*VSLALLSRTKKSRTVALPFQCQLKK*WKR*FPPRKTTKKCFLFEVFQDFVVMAYRYNL
LVGMNKISYRPTNGNRAYNVISGQQ*CPRK*LREFYYTTYYKDK*LHSNKLGG*TSRECI
ELLRRP*SKAIPRQ*LV*ITTYSTASSS*KTCPFKIQKHFLG*GFFALLCFLRS*FDT*N
SQLAHPLGKLYLSTFVQSIHRPIRIKVNNIFEFCKYPKGEDKEISRHQIPFWKCEPREYA
KKKRKQSRFFKISGRF*D*SLTASVLKTKQYDRTIQRNYGQRIYAKLVTPL*TAVMHGKS
HGYSNRV*TFFFQLRISLSANW*TRELTTH*IRCVTIHSLA*VNDRCMPISIGKS*ILSP
LP*MSFDTVYSLVLKR*HSC*FKMDQFCHSTRKIKRSII*TQHFFVPSTLQLYLELRRV*
VISCSVNMFD*LNKRNIKLRKKKFQKHG*NAFFRHTFVANTEIKKKNWACNTQYTK*KM*
IFIRLYSRRHYALQTVSFIPSQI*DKFKECQSPNS*RINKKKSR*NHQSIYDRRI**LPE
YCQSWIEF**RLLFRT*IS*SIE*YIFDKLDIA*C*KD*FFRSFWR*FFCLEL*AAC**R
STGAPPNDSFFVSDEPTGIQQ*CATFIA*TQKKVISSKQIDLQANKVRTLSPSIEAQKIN
SNSTSQISESHSQFVARLIK*RYHLCHRNKFYFEQ*RKQITSNF*YLGEAHNSSKLFN*G
EIQEA*RPNIWAS**FWRR*R**RRQ*RRPSRRGSNKRLRISVRKAR*ADAM**TTEYEG
LQKSSVGKGFRTITRFFFF*FVEF*TKEFFFIIS*QLVFLIK*KKITALLC*VLYSFLEA
GVI*KKLNTIITIFLPQVVVLQDYCYYIIIMIIIIITCFRFSSFFILSPILLTVTKFMIN
IV*KHYRRLYICVCVYVYVPYNDF*KYLILHAFSL*SPFNDPLSNQLCCSWQRRR*DKWN
LKCQYHMSLALMKAGHFVDDHLGSLRLFRLK*PLW**IQVAK*RSECHSGEVLI*LFWPG
Q*IVPG*YLVEYAKMQ*K*TLLNSKYGNHE*LLFLVFSKDHLLLDRRIKWKVSLVTIFWK
PCTIEEAQRKKLYR*LSMRQADLYNTSKNSRSSK*KMQTT*RRCCQEHRPKREETHHAYL
KISCACCVLCNFRRWQSYGLTLSMMASWMHFPVSII*YFRS*NYLL*H*A*SH*CYPYYP
LV*YSLFHQHGHVYVCGMMAYASHGRQRYRHGNVRVHVHALDHCREIRKVQRCSISTLRH
PHTTQT*DFQSRGEQ*FFVALLSKLRHIRQSKRRR*SEHPKSPPFSNHKCTLNPDFCFWQ
HLRPKVQPQEKLYRLAYGMSPRLEPKSETSTR*LSRSRRTLCLAATRI*FLPVCFRVSYL
LNLSVLCVNFLSIAMQNYSEQSENNWLLNRTRNAFRAPT*NI*DQ*IPLLYGYSALQMSL
LLYADRQLILPSYRK*KFTTGNG*ADV*VYSIHPVFFTLSKTGAGDSK**AAVGGRG*VM
HGNQHEPAMFTIKRLNVESAERPIDW*TFQKVAFSTLSFSLVHSALITCFFLWLTLKNSF
HIARHKLKPDMRGI**GGLLS*L*WACTLFEYKNHLSTP*YKRWLESILDIYNYMSFEKK
YWASFK*AG*TLFMFRLTIDIFIFFSRNKNEEREEKEK*K*RI*RVNLLKKKNHTLVFNV
ATTRIRYTIIFLDLVCQL*VAS*CPLDLSAVKVRRQLL*Y*QNL*GERVFFRSARSGRRK
RSGEKRIRHQSIRNVTAL*M*DRSTLPAAYAAESKQT*LADR*SRLNFITNAPSNKR*SH
A*RGKENYLEYG*CSPVIFFHKGMTRTIVKSITPCQEHDLRHVNIYA*YRHEYII*YE*H
RGTHPSHIRRTSLCIRDSRDRLFSRVFFFFLLFLVPFADIVLSILQQKCLEISFAVFK*K
ALTAYFSLFFSFYPSLVVRQL*YI**V*KVLVVKKLVRIQ*KLEQTQKTKKDNNMVAQYT
VPVGKAANEHETAPRRNYQCREKPLVRPPNTKCSTVYEFVLECFQKNKNSNAMGWRDVKE
IHEESKSVMKKVDGKETSVEKKWMYYELSHYHYNSFDQLTDIMHEIGRGLVKIGLKPNDD
DKLHLYAATSHKWMKMFLGAQSQGIPVVTAYDTLGEKGLIHSLVQTGSKAIFTDNSLLPS
LIKPVQAAQDVKYIIHFDSISSEDRRQSGKIYQSAHDAINRIKEVRPDIKTFSFDDILKL
GKESCNEIDVHPPGKDDLCCIMYTSGSTGEPKGVVLKHSNVVAGVGGASLNVLKFVGNTD
RVICFLPLAHIFELVFELLSFYWGACIGYATVKTLTSSSVRNCQGDLQEFKPTIMVGVAA
VWETVRKGILNQIDNLPFLTKKIFWTAYNTKLNMQRLHIPGGGALGNLVFKKIRTATGGQ
LRYLLNGGSPISRDAQEFITNLICPMLIGYGLTETCASTTILDPANFELGVAGDLTGCVT
VKLVDVEELGYFAKNNQGEVWITGANVTPEYYKNEEETSQALTSDGWFKTGDIGEWEANG
HLKIIDRKKNLVKTMNGEYIALEKLESVYRSNEYVANICVYADQSKTKPVGIIVPNHAPL
TKLAKKLGIMEQKDSSINIENYLEDAKLIKAVYSDLLKTGKDQGLVGIELLAGIVFFDGE
WTPQNGFVTSAQKLKRKDILNAVKDKVDAVYSSS*WINISMIGKPHHTKALFQFFALELL
PIIK*NAQVILFGLLLSFFLLYQSYHLIHVCS*FIMLKMAYIDIFMNILKNN*IFLHFKK
GNVDCRMAV*LGA**YIYIYI*ISAKTPHIRSITRGVLI*DGPCLIC*VDKISGKLITLV
CTDSLVLIFTASYTSWKTNHSNQPLSFNLA*TGRRSSRSISIPCKTFVSACLSSPLLSRS
ANRHVVGVPGD*KL*FLRLCKFSQQIY*DKEMT**EY*VSRLLRCSVVSTFLRAREVDTL
CLADGN*FTNQFAAVRYHVMKYIPVGLTIV**TVISRTQGLRHLFTWNNLPAHSIKL*KL
*RSYTC**NEYFF*LKIQQIPH*RRFPTSIYWLFFQNEGIYSWRC*NFHISRRFIRRLFF
*SRFNKENKIPLVTLP*IVRWPYLFICYPQMWI*DGNG**S*NDSSSRNYRDEVKMNGQN
S*PRTAQSF*D*H**TTAQTLVIQFMWGI*IQG*RKNNFMNSSFRSTLF*GLSIRKIKFY
KLTKATHSSNFIIKEMLNMQ*K**IIPLDYTTD**RFVK*PILQEQLIYLQIFLRT*FYL
LLSCS*KTLQIR*IATN**KFSINLVSS*GNPKFSTYQTEN*SVLMFILRTLKKQIWQ*N
L*TIS*SPTTELLLIMPSKKMEKVTQNTVMTLTGC*IKKH*STTC*NKIPLSPSTYLTR*
KMR*RTQSWQKHYQYYDIYICVSDYTNFYTF*KFSLLLIIKRGRFPWTVCKKRTPSSKGH
KLGALALNPPRLLL*RYIQTPSLMDNSRAWPMDNPKNVCT*NMRHCRLILPEYRCHHYPM
SYNPKRHYRL*NSAVGFSMNPSVSRTLQMAKPILLV*KVFGLF*RK*TVYK*SSLNCTFL
H*SNPYRTFPSCLKSWAA*RSQFHQTPPLKD**PLN*KQILIFQPFYYFGNQITAIKMM*
NL*CPELCY*NSSTMNAANSANDYKSSDLSQFF*SALLYTTGG*LVAFHGVAFHGMIFPN
HC*IKTSMLMELQI*YNLVGKIIRPSLILKLRRCQDKSHGQILFG*ILVILLNFHSKV*Y
PLASQCYLST**LPGPHL*LESC*GVN*CKPHLRKCLGLADL*ISEELTWPLSQTPVSDH
*I*SAYYKDNQH*SHNSRMQTWTTR*PHRFSTLYLNGRYISHLSFPWVFA*FLMGCKFRE
AHPSSVENTFYRTLFLGYTENEQQVLILRIQ*GRRTK*TQ*I*FFFWISTS*LE**FRSI
QFSK*CHNVVHKWSVFVSR*FRLIHQPDTVRSSLMNENRALVYSVPDASFAQTVAC*AER
ESIQVIF*KALHFIKTLNANVEQP*NVDGGYFSNF*VS*AYSPNEWILPMNTNAINF*KC
FWNKCNNSGTVAGCY*KSK*SVYLNFLITKEYKRLLRLKNSTGLLS*VVFS*FLPC*ENT
SLFCKYVTFLYSNHPRGITAKRNLSRVSIPDDLTNVCVNENGYVKNE*VTTL*ELV*EQS
SDLD*ALAPFN*KSRREERQI**ATWPVYNRKSLKKGIPTLPFDIRVKQIFVCSKYRQIK
*QTMPYRVATGYSEKSTDDDLIWRTPIVKEELEDADNFLKDDAELYDKVKNESAVSHLDT
IVMPIIFTVLGMFTRMYKIGRNNHVVWDEAHFGKFGSYYLRHEFYHDVHPPLGKMLVGLS
GYLAGYNGSWDFPSGEVYPDYIDYVKMRLFQAMFSSLCVPLAYFTGRAIGFSRLSVWLFT
ILVIFENSYATLGKFILLDSMLLFFTVSSYFCLAKFHTMRKSPFSARWWLWLCLTGLNLG
CAISVKMVGLFIISVVGIYTISELWNLLSDRSVSWKVYVNHWLARIFGLIIIPVCVFLLC
FKIHFDLLSNSGPGDSTMPSLFQASLNGTKVGKGPRDVALGSSIISIKNQALGGALLHSH
VQPFPEGSEQQQVTVYGYSDANNEWFFQRIRGVEPWTDAENKTIEFVKGGEMYRLMHRLT
GKNLHTHEVPAPISKSEYEVSAYGDVDLGDYKDNWIIEIVEQVGEEDPTLLHPLSTSFRI
KNSILGCYLAQSGKHLPEWGFRQGEVVCLKHASKRDKRTWWNIETHENERLPQGEDFVYP
KTSFFRNFMQLNSAMMATNNALVPNPEKFDGIASSAWQWPTLNVGVRLCEWSEKSIKYFL
LGSPASVWPSSIAVCALIIHVIFLTLKWQRQCVILSDPVERDVFVMAAFYPLLAWLLHYM
PFVVMSRVVYAHHYLPTLYFALMILSYYFDMITKRWATRNTGKFLRLGAYIVYGSIVIAG
FFYFSPFSFGMDGPVDDYAYLAWLPTWQIVEDIRNT*IYRMIKNFSSPHKKC*LMREISF
STYAFFFIITKLCTYDEMKILIQSSLKKIREKKCSSVKQCLYVVICEMHQIMVRVCLLIR
FVVFRYLR*KYMVNTFNEYYKIYWVILLESRKSEKFCILISLVLCGVNTCPRKGTLPWTL
TTLSSGGDCTVVRDLCEEEAGW**CAVGGIVNLFCVIVTSCTLGPGSSPWLS*FPISSSL
PPTKSSSDLTGVLIVE*SLFLIPLFIESS*HGGESNSTSW*MGGTSSSQEIPSPDLSVTV
NLNCILKTRAAPVGTLTILELLAPLDAFSLLVLWLDLLLFTGVISSGPMRRTFGVFLFAK
IGDNSAKR*SGL*TFIVLLLVSFLFLEFGFRIGCPLAYCNVSSATTISTAKMWLTYKPKF
GSCISQATLMLGFLLPVEGVCSVDACITGLETPELSPIQSISVTSSIFPLLSKSVFHPLF
ISPLDIIRTSSVNKLLLFFSSC*SCCCLARCCCISNS*RKASSLGWMNSLPGWSSSSSLT
GFSSSSPTLPVDAGPEELGACSRPGSPGSLCDGIFSKEFTATRICGPSSP*RLI*LRGFL
LFSDSFILTCSSNCLNSCLCTGQACALTLVVSSILQLNLRIRHLLSPEETPSNFISKGKV
DLGYTTLGRTAAAVNSVGGNTLREFLSGPRGILRVTAMGIASCNNRFLEELPSFLGVE*P
EEKEFL*GSIYVTTAISSYLTWVSAVAPSDEEHGTDPGIR*ENG*EWLPTERSWVLL*IS
QLFMFVIFVLQFIQVCIEEILGTKGLWKWIFCTKLSVTDVMVILV*PAIILKLAGVGECD
MDVEDVEGEIFDVDADKLDNLDESAEPNVLFLFRLLEVVDTLDSVFFKDLSSALL*GSTT
VTVKSPLSTAPEDSIADP*RTHGGDSTSIERVSGRLCPFLLLLL*PL*LD**VDVRRENA
MVKRIV**NVY*VGVKISNFWC*NVNNSVLLRKSKL*RCSTFDSEIRSLNKEN*KLIG*S
TQT*STLLFKVFGALVKTAYDMYESCFSVWFNKCSSQLKSHFCLEASAKRKKKSLIAIQV
SN*LSHHRMS*QEYLFDGFTELCIHVLHTWNLALS*KFL*CHSLYI*ILVNKSFVTTSTK
VVTSNLAVTSYLVLITHQTVQANWTTGVNLRGRNTHFSTKTVPETIGKSS*CIPVNTRGV
DTLHKFFSVCFIFRYNSVGMSRRVCIYMLNGRFCRCNKLGSQIQG*KFLIKILLLISING
FALNCFCQFP*LIQFIKIRSFQIFCSVDSHSAFQS*VFQNFPPLREFWVNQQRFHSVATS
WVVSLCIQTNSFCLNQICVFIQVN*ADTIRMTQHGNFCSVLDFSD*GIGTTRNN*VDVLI
LIQQVGNILSGFDQLHRAHRNTSLTLELCNGVVNDLCHFSERVHRLFTTLQNCSITRLDT
QCGNIGNNFWTGFKDN*QNADWSGYLVQRQAII*FPGHFNLANRVF*FGYILNTL*HNFK
FVPFK*VETFQ*RIR*ASLFGNS*IDFIRFFNGMRISLQGIVNFV*NI*SALV*DGFQNI
PCFTGIFGYLL*TGHLYIGCLCSFLFLLFLPIRFYFFSSFLEAF*KTSVDFFHFLTH*PN
ATNEQRNLATASPFLPH*FKCPCALIDV*YIYIYICI*MYIIMFRGDFIFVRVPFL*SDL
VLTF*RVKKRVNKFLT*TIKPPIKRNAIMSMMKYLYR*MDFVLFFDLFNTFFSSIKLSIS
LREDFCLFNLSWQTSILLSNPCNCATLSSTDIFNSLINALLSSSSKSDFNLTKN*LITVV
RKVVISSNKRVNSPDRRSYFWIVF*TLFSFLIIVSFKFLLISFSIFTRSVEI*F***FNS
SMLSFKFELLFEIEFELESGVAAEPLLLFTFSTLLNLVEESADFCLFSKYLNPKVSVPGA
VEEPDEFLGFLWLVKYPKEGYTPFKLLLSTSSESDEVDDVDEKADDDKNAGTLEREYRND
EESLTAEPSKS**NKDVLGEEFTEICD*ECIFPNLMPPAVDEGSNTTDSLNVSNGSEFPK
EGCKNWLTNRFLS*SKEPADDLRCEEEEPCI*LKASPV*QLWKTDIEPRRPLLRQDNLAL
LELKSVFGDTLNGSSKLDAPLYDLLCRPTLLSMSSSNKKSLNFPVLVDPRTGKLVISNER
CRTPCALFFVTYKCLLSCSAGCSSFSFSLSFCNNDPKFTSVLGLGTTGLSFTAMTGNLED
DFEKCATFVLACRGSGCGCGCRPDSFIFTASPLEALLPLQKPLGNEGGNRVQFLDPGFSI
RSISKFIFT*CINYNLNQKKKKI*IWEGLFLHK*GELSDPDQ*INRLEDASELRSLVCLV
DIRCAKRRFSMLIWFSLRC*NQNPNRFSTLTYVGLK*ILSRLQLIIGNCT**HIYENVGQ
KLLPDPGLFCDFFLFFVYDRASRKAKYQKSQTRLHLIRFVACVSEIYQLCKANQRTKKSR
KVISLFSLEIIRSISGCLLVFCFLRYYSTPFHWTAILIPLYI*DIKTADITAYNVF*SGY
TMLVSP*RIGLDWGGSNQK*VQRRQVPPGVTIGRR*NRVRGHKRLE*R*GPISTAS*KPS
HFGSNGRFDLFILLE*ASCFTCHQTALFSIEYLHILGYCSDCYKPF*SCRPALYTRHDPS
ICGKAQR*TGTSLVCHCRRSV*VDEK*QTKSNHCGKW*IWCWKNGFCQVYYALFCFCRRG
KFRYCTTSSGNVGNRTKDSSYKPYHGSIW*C*DYQK*QFFQIW*VSRNFIR*GHIYYWSK
DPHILVGTVQISLPAAN*EKLPHILSINGWITSSNQGGIASYRCLRLLLHEPRR*HQDQR
Y**CQRIQNYSRCIDISRNHQGNSTPNI*DLGRTSAYR*HRN*KN*K*CITIS**AKPET
GVRIAGN*CLQLCQMGHQKADHYKVRENCFESKL*SSSGCQRFRG*VYLFRPFRLACGKY
QHRVMQPGCERPN*LIYWCSGYLWV*TF*KKFI*TILY*LCQRKTTTRVQPTCFQIRARR
IR*RRN*MVFYRV***STLY*SD*KQVGYFITA*RRK*VTCWFRRILDPKTLSNFG*ISY
EQSIF*TKIRAN*IYREPLCSRCRL*CGRIY*KK*RHRI*RTFGSVEGFYQRDTNKYLRG
IRKSCQKTGRSEKA*IRAGWQ*KARSDKNG*QETHFRFHV*AIFD*TNEYHQLN*CSLYS
LYKA*CR*RSLAI**FDGVVSTQSLWCFGNY*NILCWVSF*VDF*RICIKILHLDTT*AV
GPNLQKKGNYRRRYHISG*NDPRCYCKGQIQVPDW*YKNFLQSRYACISGKT*KQ*DA*F
NCYDPEEN*S*ILP*AVFANISGHQVFAEQHQRFHHSSTR***NES*LCNFITGRLQGSF
HPCQCVQRIENNYKFAKEN*KGTKTKTTETRT*I*CCGNYSK*S*DL*AEIEIFTH*KRH
CCCPIFDQKKSCSKEIETIEGRR*IS*SSERSEL*IRE*SD*TDAESSIQGQRK*RNDRK
N*RTTGSSGRKCQVTRDIRKYEKRALNRY**SEI*GYGITKNY*EQFAIH*TNSKGRSIR
VGGHG*TT**IERRI*KAT*RIRANKENIG*IPDIKRRLAKRS*IFKGRNC*VTNCHVAG
HRYY*CTTSNTIKGCNGRRCFKFQQYDA*EFRLIS**FESKV*IYSIVRKQPH*FIECRS
RKWCQCYTNQ*RVIQVIGGH*NFESRNHGRPVKGIRSTGCWCSYSTK*KRRCLSG*NTDY
SFK*NVEIWADQAK*KLSCPSIDYNSKSCHSIEG*RFNSKRCILVSKR*RVILICGVCSK
LYFNRRNVQKRHDR*GV*GVCFIGHRTKG*FRSSKL*YI*HLAEEIAEAIAKKGHQCCGH
LRIITRFQRGRNQRVFEQNFC*H*RIYNGRHFDLFQQHILVHEIFSY*E*SVPCCSHNLI
ELCGCNLF*RINHET*FLVVEKGSSIELQRY*IRGMVQDAWLDRWY*VLTTFDSDR*ATA
SP*VYYRRH*YLKRNLLFANTCTIAKIDFTIPGGRL*VSNSTGNLKIRC*YS*ERSCVIF
IR**F*GSRA*QQYIYHSRNRSIY*PIQFDKDKKI*PSRSLYTSVVILALN*ENS*PCCP
TSRSRRPLKLMARETKLYMNAKKRNDKKREKKK*NYIVN***KYLSIV***NRYYGRY*P
RAVLVYTILNYILLLTEFINYDYIIITIMTTVYIF*N*HREPMSVS*NGRR*ER*LPLVK
**QLRINTFSFLDLSTTFAF*PCWRLS*ILVRR*PSYQLCPQWMLAFHHVQQPC*YYLSL
FPPCHQSLVSKQQSCFGNLGLRLSYSPLEAHMDRMALMTTSLRVLILYLEVFRMYA*LTD
TIH*ADSLPFYKILKAVSTKT*RKTNWLPAFASFGCDNWCLFGCAAPFAL*CQNPKNFEP
LLRKTGRKNKKKVTRISCDQDHYKRSVECAFRATE*FHGHCYSRPWLCSTD**RDTLRPE
KPLIFNIVQYYYRIGRHIFILFVLIIHLLSSVPII**VFPT*CALCKYIRKDGWASILLS
YLSP*QNHRRYLALLYFYT**TFPV**KNQTIISGLT*LLGCCKRPQVQTRV*IKEMLRR
TAHLTKHSRTKASTRQLKKK*KNWQER*RANLPFYRKKSVLPALATRIH*LLLLHRH*AG
QFSLVISRELTQSFWTSMIQTTMRHWILDQKISRVSDGYEIWHKYARMIRISINRFH*VA
PGKI*VPPVILPI*HIREHLVICPSNT*K*VGGAYPDVFSTGHMARVKIMTPVSKF*SRW
TDASIRGNYLLCLDDPVQDVLRC*NLYL*IHTDSRFLRTQSSRTMDSPTKRSKTITVVKW
STMQNQTFTSRT*QYSKLYTQWQD*RHQGTESRVSIGTHLPNT*LKWQWQLTD*ATLQIQ
KWVMILFVVYPGEKGKEFPLLKCLYVARSFSAGIMPRGA*ILLPRWSSSRP*KRKPLSQS
LQPLWPFTNVLKMPMICSIKSVFFTMVTKSSLAQVSRPKSTFKEWDMCVPKGRPQQII*P
LLLVLLKELRTKTWSNMEL*SHKRPMK*TSTGFNQRNTNNYRCR*TNI*IQTLPSKENK*
KMHILPNNLREHGPPLLIQ*VSFCKLSIF*SGIYGGLRMTQVFNFSRF*VMQQWLLSWDQ
CFMKSCFPLPQQPFITEARLFFLLFCSMRSHHF*RSFHSMRRGPLPKSTRLTRYIAQVLM
PSPLHFLMFQQN*PRQ*LSTYHIIF*SI*KEMPVLFSFTF**TL*QFLLCRICSDALAQC
RKLYLRQWFPHLFFC*LLQCTLGLPSQESKCLAGQNGFLISTHCLTFLNR**LTNFMVEI
SHVLSIYLVGQIMSTQQVTKSPAPPSVLSQEIIM*VVMISFKRTTAIDIRTNGGLLVLV*
HTLFFSYFCIYSFVNTMKEQSKMVRC*YFPIVWLKR*RRRVLSLRRKRKTNQRCQHLMLR
KM*R*TTIQVRLIQDFYAILMQL*WVTIKLSPRSIIHLLHLLRLKAIVLVKVMTLNCPNH
KRFFIGKTYATISRLRMGRGEFWIMLMVGSSLVH*LP*LAHLVQEKQRY*IVLPREPRWV
*SLVMYS*MVDRGTSLSPDQLVIVSSRICI*KPQL*ESH*GFPRTCVKPMMYPSRRKINT
LKKSLRYWR*NFMLMP**AFLVKV*MWNKEKG*P*VWS*LPNQNCWYF*MSPRLGLIPKL
HGQLVN**RNWLVADKQFYVPFINLLLS*CKSLIGYYFCKRADKLYILES*GKVAKQ*LT
ISKLMVPINAHQMPIQPNGC*K**VLHQELTLVKIILPFGEILKNIGKCRKSWTGWNENC
LNGRKVRQMRSRRSSLRQLCTRSNW*VIDYSINIGEHHFTYGQNFFQQLCLNSS*ASLFS
RRIHHYRAYRIKCWPFLCLQWYSTQYCNNIYHFSFSRGNFMKLEKGHQEPFRGKHLLYRR
FSWKSLGIYWPVL*LFSSIIILLDFTEMLLMQINFMNEELYFGYLRARFTSTSVQWGY**
FHALKLQKMLRISLHFSL*CHYLSAVFWLRQIFYQDSGFLCIEYRH*HTSLMLCYR*DWP
MLVSFVPATNF*KLFLQAV*HARNIWNLICNPPGRVICSMGVPKLNVTFVNSVLPMIIWR
L*VLRIHVDG*TMAFLVHILSLTIVQQYFYTGWCGFQRKAKN*RNN*ILLATFIVYAKLV
NYCSEVYAMLLNVW*N*KTSSIIKTINNASKQVFINYITFVTLCTHIPTYIIFQNYTPRL
AYDTMVSYYIGFVKHRLAAAMTASYPKYRLNWIY*HLQ*MEIAAAVAVAVDELAALAFRN
*AC*VGYVYHCCLSEVAPDVVAFEKVGHHIFVVEFVVVVAAEYTSDEIEYCSLPH*YFGM
NLCHYWRYCH*Q*THLMA*DLEMVKKKVKIESNY*QHSEVTKNLEIVCLVNLYRRVGSAP
NYSAFAR*STYVEVAQWPLVAAAERVEVEEVEDVGAAVDY*YTYSGGISLLLDYWNKYVA
EKEWADFE*RYFVEISIATVGAAGSYFEEKANAIADVEEECFEGGMHQLFLLSAWIRCYH
Y*SEHC*SRCVEAIC*MVQFSLESD*PLGKVAVDCFEEE*CSENSEMLVLYFVEMKIGS*
IAPETSKILGY*LKVRYAVSSSNLQNLWR*VSKVEVPQSL*LFLVYSKV**TEVVPYDFA
SNNLQSPLLLVLKVVNLFGWHRCLDATPDYILLAPGD*LNLWRLASKVLTEVAVEQWCYS
HC*LVEYCHSVKIPMKLAMRQNQQSVFV*NGTRNPSYPPKLSSPPQFLVVRWANSKLIRC
FFSAYIASLIIDPWAM*NPKDCHY*NPDLHLLHQDLAFLLHYY*MILD*GLEGLEMLYAL
KT*PSYS*NSNF*FFS*LFFSLSYQSTAMKQMSQNRPFDHQFWQNYHRLPPPRTPLRDSH
YLG*DVVWEQVPFPRSCVLEVRCHI**L*KLILKQRKIDQYLTHFYSYGKFPQFYLLLFV
IN*NWSRT*TRRSILLVFHGFSNIYSGTILDMSLFLHG*VGFVIKTMGLACLLVTPRTHR
LQKVFVPPH*VDYPFEESSR*WHYQLLYLSDYFCKTKLYHCDFLIPDPKSWNHVEQQYLY
QNQKTHWVVLIHSMASFLLGPRCLSPIPEH*ANQTTCFVTM*NLSSLQ*SIKS*LTRRCR
*FGF*IPILNSTFCFVPVS*C*LFF**GQLTFVFSFGEKK*VEINKKIIL*CAVYINTNA
KANADFA*YSLEIVMSLSSSTKFLFVVLDFLAGNFLECTAFAVFLIGDDDAVLACDGFFL
*LDLSFRTSSITPSIGILKNCFSVSKV*SNGLFAHS*NASNAFLPPYTLLYFLSIGVVFF
FLVNFFLFSSSILFSFFLLFSSNCFSGIAESLAIL*SVG*SGILTGNLIR*SALAFLVPS
KKLDPIIRTLVLLPFSTSFI*SRRLYSAVFPSLAYSLDVHSRRYSSSSRFTSRLSDWTCI
ARKYFKNSGV*DLLYSSNTGSL*L*AYCDTLLSISRFGLPNLLLDLSSS*LISSASP*GM
AVLFEGVMQSILTSLRMTESISTCEKKAQFCGNSFIPICWQNIALVHMLLICKAIAALYL
SFSLTKNLISSWMEMQSLASRLYFLIIYSMEQQRRCR*STPDDWMAQLILEGRKEFALRF
FFISE*VIPHPSTGVFGVSCSAMLSNLLNRIDSDPPYQNFLNNFDLFVLPFVFSYNLFAI
FFVSSSVRDGLNLLSN*LANLAPAP*ILP*LKIFASLREHPKI*AVFVCKSVPSFLVPSK
HIQPMAVPP*TLKMESPTKDAIHNSSLSTSAPTKQ*PGGALT*VFNSEPILFAFALDAVN
HAFSTALLVIVPMGTIFGIIMARSFVFSLFNDDFADKDWNSLGNLQLGTTNWDWILSLAD
IQ*DPEELICKA**ANSDSDFSTPFSKKWLYDLVKRLVQLKVGPLG*GTLKRTPVHCNPR
LCVLISSSS*DTLSAKT*FLALYVSTCSWGTLKHHPDSFDHITGEFSHDNLNKIGIILDL
IVILGSTVSFEGKSCLYHSGKPGSF*HFAGTPFFVNLKGLVVQSNCDNQGSLR*KSGLSF
NRTISFMI*TILDSIWTLDCWYKDSELFK*SFQSFSFVGRMHLLKDFKPANETG*GHFFR
KTGKISSNTWLVAVTSVAQ*LTSFWKFSIIVDLSVEAKKSLSVLSRSILQ*NFATSFSEF
KADTFNQGSS*SSMEISGCTSDSTSASFFLLFFMNIGRCLEHSPKDAICRD*VSRKNAFE
SLKLYSSRTRALSYATL*PIITCSLFNVFRGISAAGSSPPHMNGEHQRYHAVDDKAVAKV
G*SETL*SVSTSNTTSSSSGYATSTGAIPGTYLTQPGFRSHSAGRATISVNLSSQKLLYG
SELKRPIFWKCSSSDLPCSGGRGNDIGSVMSVFFPHNPWSFSDFFDNSISLSLCSTSSLP
PQLPNTCLCKDSPKYCIPTGLILGASAVFFFVENHRAQNCTRSGRRRTIRSMHSDLTINF
VILVPRCSTTTYNPHLDLFFRTVLS*SIPIVVY*VSAKSAPEVTRHGEGRKRPFR*ELTL
YISKEQ*QLQEKLFVTVLQKRHRTGHAPSDTACPPLLLL*HQTK*TMN*TRCKLSSERKL
KKKRRKSN*RLTKSTKSRRPTS*EMKPTTLTATSRAS*RRPCFRNRLLSQR*QTK*G*RF
FLLVNSR*TGYSRKPRKSCQELPTTGTSTSPFCNH*SWRHF*SCWNLRRLSRLLKETSI*
SSR*RTTLCVSMGKRPSAHHWKRLLSPMIT*TKTLFPAVLWSPMHQTRLKLTTLWRKD*N
C*VKRHCPPSDWNCMVLPRQESSLIDRPAACIPTYLHIHS*QIFFCMLFFPLWWSSLLSL
FFFLLFFFFFFFCSIMIEQ*GSRSHQG*Q*RYTQS**K*FSIKHLMNRRLLVRSISCFQP
LSRITFGRPNTPFLRKYADTSTAANTNSTILRKQLLSLKPISASDSLFISCTVFNSKGNI
ISMSEKFPKWSFLTEHSLFPRDLRKIDNSSIDIIPTIMCKPNCIVINLLHIKALIERDKV
YVFDTTNPSAAAKLSVLMYDLESKLSSTKNNSQFYEHRALESIFINVMSALETDFKLHSQ
ICIQILNDLENEVNRLKLRHLLIKSKDLTLFYQKTLLIRDLLDELLENDDDLANMYLTVK
KSPKDNFSDLEMLIETYYTQCDEYVQQSESLIQDIKSTEEIVNIILDANRNSLMLLELKV
TIYTLGFTVASVLPAFYGMNLKNFIEESEWGFTSVAVFSIVSALYITKKNFNSLRSVTKM
TMYPNSPANSSVYPKTSASIALTNKLKRRRKWWKSTKQRLGVLLYGSSYTNKANLSNNKI
NKGFSKVKKFNMENDIKNKQNRDMIWKWLIEDKKN*KAIIMINYTILLA*TCIYTYVRKK
GI*NSF*QQIFCPCKNINN*TKTNYTMTLFY*EQNKQKELLCIIFRFILTS*MESFSLNK
LSKSSTASFIAAGLSPIPWKTLPLPPALPPMILDTFLASAEPSIPLAKAALEM*QP*ATR
PSGSLPANK*IDLSLTESLDFM*LIASVIALAFGEISMNLTRYGAFSLVSKNVFTSSRVC
LFSFLALDLTSSFTAFSILLNFCFSSFFVITEIES*PSLTPSSFNFFSLIGENGSLSAAS
KSAANCSANL*ASKASVPVTATILLIPFAIPLSSKMTKYLISPVLLTWVPPQNSIEYLVH
SSLAGLANNSSIGLPTETTRTGSG*VSPKTARTPSMDLAKSNGISL*NTCKFSLICSLQI
SSTFFNSSFDTAFL*EKSNLNFSGATKEPF*STSLPKVSFRAKFKICVPV*LFLIGKRRS
SSNEAIILSPTDNLPSSKDPVWKTKPLYN*TFSTLNSAASSITILPVSYS*PPCSA*KHV
LSKIIPYFLPGSVISSTKLVPSCSFKMVPSTLALPYLNSSLVLGTLASFNSDNSWTFNLI
KSLWSFLPPLLDASYDSCLAFSKPGPSIFKPCSSAINSVKSTGKP*VS*SLQTCLPSKVL
DSVLEAAEAYFSNSLSPRSKVLAKEASSSSKISKRNAGSLANSGKIS*T*EIKVGAKVEK
KLPIG*FMYLRA*RAPLLRMRLKTYPLPSLFGTPPSAKAKVNVRT*SAKTL*AVSIPSLS
FSPKLPEYGLTEVISWIRSNKGVKTSVS*LDLTSCRTETNLSNPIPVSICLAGKGFKDPS
CSLLN*MKTKFQTSKTSGSSILTKEAAFLPPILS**ISEQGPHGPWSPISQKLSFALPGN
IWSSGTPTFFHSSRASVSGSKPNFSSPSK*VTYNLSFGMPYTSVNKVHE*VIASFLK*SP
NDQLPSISKKV***ESLPTSSKSLCLPPALIHF*EL*ALFKV*KSEAGSTVPKKIGLYWF
IPALAKSKVGSSNGTTGEDLTNLCSLDLK*SRKVLRTLVAVHFCLSPIVIMVLVDVVNCF
LKERVKFLNPVVDVVLS*IRRCWKHAFFVILFKKNRLCSIKLLSYLIAVANCVFLVLLII
HRADEKKEKKETANPLIMIK*NIGF*IVRFNLQIIQVIVDFFAGH*KPLT*DGILLILDL
TSWCSRL*TWHDTALVGH*NNLNLAQHALSYVYIQFQLIRKT*KIINVCITRIVNNSYS*
YTN*LTI*RGILKINCPGRI*TYQCECLC*L*DYLRWYCYCCVRRFVHGLIAYDMAYPNL
LRSGLF*FIYWAMLIISC*LIYILWLPVWMTRLIFKKILWR*LPMY*GSDTIKRMWLIYW
NCMLVFTLWV*YSTISVPMQNKTMQIVAISF*MVIGTKSPTTCST*NLRI*QFNRKSQML
MLYNLTMLSLVLTQKRRY*SCTVVLPLLTPTSKNSIGIYLWKQ*MERENLDLFGDPHVPL
MGKAWSIP*LIRLKLLYKMVLE*APYLN*KKYYILYPKKYWLEQTTMISSMI*NQKNYVN
LI*E*HR*SQNFTNIKRISQPL*ISPKVLLTTFH*SLNN*LRFHLLTRI**QVMKNSIVK
ASITTC*VSILMDRIGKLPH*LRTICLLL*KLNTKVY*KLRTFCKNSSHRNAY*IPSFYS
ISFLNFHWGSCKTYNQSKWISTQFQGSQNQ*YTSMISKATRNMTN**IVFKHFLINRNSE
SCLK*SKTGQRSYSL*ISPV*KIVR*RRHWVGWFVPLMLSPRDIRKESDYCHLVQIVTSP
LLIKFTS*RTQLTI*QN*KVFWRQCCLQMAFPRMQNIQNTYQFQMFSIYLMNFKLTKHQL
*SMERFTHLEKMLGII*LQKLSKRTLNLFVKN*AILLRKTNKLA*GTYCITNLQI*DIIN
IHQIILLIRYILRSTILHWKAYAQKE*ATILKMKNTIYYTQSH*WMILALFML*KD*ETC
CILPLLVLGSESFT*VIFLIFGINCVEVFPKKIQ*AQ*IHLLML*NLKR*KVTRTKKAA*
TS*AFINGFLTFHYLNCKRVHLLL*TVDLFILIKMKCQKQNISKQS*REKL*ERSIQFSP
*IYFFQVSHRK*SILI**K*SPPF*LGCFTKVHIYTIMVLIIPLKVAYQEWI*ASFLDLI
I*RCLKMENQLLLIYY*F*IHLKRERK*FFLLLSNSGL*NLLIFR*F*CRHWN*TLSLLE
EYTLMTQILSNQ*LLRIADQIQK*ILKWMFLILSL*IIIIG*KNCS*NYIPSLAKQSFQL
AILMVWGVYA*HLSILQGTLLTKLQQ*KPLAMDNFIPTNF*RVAI*KVVIQDIPFSHFLL
TGIPTLYHQIPWIYCRTIHKKSL*KFQKSLHTRKNTRKVATMIQ*SIFLLF*SPGQMRKR
GTCK*FYPFCQSVPKRKR*IFSF*ISRLSPTL*GNHVSI*IPLMK*EAMSFF*IMNGLNG
*DRKDFLQGEGMSLDFCSWMSFYLKTSPKCYI*VQLKYRWILLTFFNFKASNVHL*DYSE
*VVMVIGKKDTGKKC*GRII*NFILPNRPF**T*RGFGS*MLVINTGFTINVFLQTPCLL
SISAKI*LTTYNSRFRLGFSRDRIRRN*LLMMNVFLNGRKK*ISSHPLLAMKTYLEKVLA
ANTKIPTMPLLCMTNYNYSQEEFITRRFQERERIASAHKSSSIIDFYIIFRT*NFSPRVF
*VKADYPVTWVPLFERIL*TSFARAPHDSLDSLMTKDHWQKSVSLLFFFFFFFFFFEQIA
ISDETKMESRYGLTIA*TVINWLL*TPLLYEYTYLLNPFINI*EDRGYISSGSKNDSAIV
AKQE*KKPHS*KSVINGYDQQYFE*HKRELKRRKF*EFFCSQCTLRNRCKYTY*WRQY*K
ETCVH*L*K*KEKM*FRISLW*LFQVGIGL*C**RGLKKEAVH**ICQVFGEPYCSTGDQ
LKKPSSEDLP*R*ANTEPNDGR*CIISSTRQFTSLNQLY*PNSLSSNSRNQRYIHY*KR*
GQSTSIVL*PTNRAIYSKLGYLQHPKTKFRRIP**SVTFTKIVNTAR*KKEETVGKR*SL
S*RTCQLQTEAPRKIGQFIACVFVNSCYRPIYFF*RYNCW*FRPS*W*TEKTYIRLEDHR
NSKRTKR**SQLYQ*RSQDFKISFQFL*VAVSRLFYFCSQRKFSLWILQSLQE*L*RLKL
LFCRIDICHVRCRFEAYTGSTRIFRSVLSTK*EDFITARL**AKYSPYHHRPSAILLSLL
RTGEG**SIRVVLLGPGYQGRLRHGISTGP*SLVR***QSAADPK*VGNKIKDLLGLLYS
GSFYLPDVG*NVHIKR**LNHARVG*AARSQRHRRVQIYWKTCFTDILASEKLDNSIKAC
TNLHL*NFHRVGRYSTKTKVLEHFQFSGLQLETISTGIFAMVENTHRER*RIHRPHYILL
LVLLLHSAAHL*QAIYRRLSRIRNGSHRDHR*FEDFAGQFREKIRKLHEGKPLPTLLMPV
GHQLFEEVERDTFQ*ARLMECTIGFFQSHLLHTTISRI*SAEKAAGGYGAGNRTRKPDVE
PSWKYKLHARFFTLPRN*RSYQRTVWGGHTSKTLTIFIFVTFSVSAAKRRCGAQARGPWE
KEMFKLTFLFLVLWLF*KDF*SA*PALKFFTGSYISKTSTLFKYLTNIIENQLII*IRKE
NFFRLRC*ITCNFILQHRNILN*MGVLTKFPLPTK*VTN*TSKCRDWLWSGIILKRD*TR
WNPHTDRYPIVALSVLSMQVSMTS*YLHLHYRQS*GNAP**ASLSWLMWKATIGS*SC*P
PFGKRA*TLRSTTIIQGISYRNIASSEI*KQRKGFLTKKIGN*KW*NLL*TQKLCPREED
TIGKLREDQGSCTKMMETGQKTMMKKVLKKFQLDQ*LRYVKLKGLFILFLRHWPHRA**I
MSPSIFQACRGKSCRITHLLFTLCRIVIIKF*KWNGKALQWT*IMILSNSVCILQN*FSH
RF*DFHVIFIWTLKEDFSWKKFIDSKRGCRSGERMLKRLVE*TLIKHQGYLQHLKR*VGY
KINILKSICKKEAVRLWDSVSFHRLNEQI**VRNMTVSLSNTELRRLNGYG*GLRLRFFI
LRTHLIYFYLWFFTYRFRSYMRFSFYINYISSVVTLSILLLNYYGL*TP*KNSIGV*ESV
AFLSHHFFV*LRLTQ*SSISS*QARTFFLYSSISASQSSAATAFSGDLLFGSPSNDCNDN
RIVSTLYTADHFSFRMSKQMLPLLSTFGCHIGLKNLIIGGWKG*F*GNFNETLNLSPLYG
VSLGPVIYPTQYVKSLSSTGNALILSVVELSSCSSSFCKRFVTQPPSSTAILY*QASNHT
GFVAPIRCKI*KIFSDISFIQCQKHVLCRY*STLFP*KSLSNNDIIKKSPLTL*RKNISN
*ASLLLIYCRICHGLATYAGLLIISTVIMYNYLYYPISITYIFICFDFFSFFPS*SLSLD
SPSLLSLVFSSYTISEPLSSFTSGKSSSLWLSLFSIETSSSNTIFLFETIGKLSAWEREL
L*PLPSSSASLINVPSTETTLPVV*TFLTVNLNLPSMGSPLESTQWPKDLFPKENLPKLL
LPPLLSLLSSLLLFPLFSSVFITSASSSTSLWTKVQSTGILFFLILALNAS*IKRPMCEA
D*MKM*PSKTSPTCGCQTYRFTWHQVNPKGVSGVIFISFSDVSSLLKGSASRIFNPS*PS
TTPPTLLLYFITNGFKCCFMTPCKGFSKYIGAKET*RAMGTRTIQLEVPFFSSIGFVTCF
LCFLMNLAVSRFSLALFTCDIIHVCLLSF*YYYI*AKKRGSV*R*SLRLYFIVNLHYIVI
FAMPLVFYCRKIFFKPPIHPHRNLFISKRQ*YFLSRIHKGYTCSWNKQDSTKFLLPEIHL
LRGLD*K*LNFAVKFNFTRTAYDQIVSLPAIGGSQNYILYCFEFLMSPLIAKMI*T*KLS
RIEVRRCISL*LSCLFS*WWFFYYYPFSSVIFYSEKFW*KKKKRKNFFYFKSHLIS*KGL
FCLLKLFIKNKSTALIILVLGIH*LYSELYPFSAFFLPYFDYNQSQKEKWIFLNRLVLKS
HPLISGS*QLKRLEIYQQSKLPILRF*IT*VIQYQAVYMT*P*VHS*GICVLLVVWMKNS
VQVTKVTLNYLSLVIIHCSLTSYIFI*GHHVYSVIISV*SQ*RFIVTHVN*DCYNTV**T
NLTN*MK*LWALLIAVCTLTTKLLKIMRMKWMVKEASNQRIFPPLS*MN*KVSVQNMLTW
PSLKLCQTAELLREALSQLL*MMNERNWSMSFTKNYYLEVSVITVVCFRQNLERMVLQKS
SKLR*MKNKLQITE*KVSFVKI*LRSKNRLRNWTVLTKHLQMTKKVLTLVEILPPDQKPA
QHIFYLLK*RIFWTLFSGRSNVFYNMFFIRDPIYQENWSRLTLFLWMFLLCHQLDSVCLP
SLVKKFMKTLKTNCCPRFLLRHY*LGT*MMIYLSYKRTKFLWKIEG*SSVG**MPLLLFK
MTSMLLSTLPKHKVEPVVRFQFLVLNKHWKRKKVYSENI*WVSVLTMPLVLLFLQTQISK
LMKLVSHLFLLLN*LIQNQ*RLIT*QSCVKLLLMALINGQVPLKYRTKMVLWSL*SVCL*
SNVRH*LTNY*HHLQTFLLIL*IKRFTVTSRTEMLF**TVNRPYIKPP*WVTKLGCYQTK
RL*DYIMLIQVLIMQISMVMK*TCIFHKTKMLEQKH*T*LILILNT*HQLLVLQLEV*FK
IIFLRVFG*QVRTVFSPENNTSNIFTVASVLRMVIPQDRRSLPYLQLSSSHIHYGQVNKS
SQQFC*MSPLQICLVSI*FLKIRLKTNIGARDLWKTKFSSKTAHCYVVF*ISHNTVPLSM
VLFIHCMKFMAQKSLLKSYPS*VDYLPTISLPRHSLVVWTIYV*QQKVINGGLTS*RRLL
IQVVKPLQKLLI*IKTRQQMTQSY*RGYKKYCVIIISQVFLTLLHPPRSMLLLLKSSPNV
FQMVL*KSFHAILCKLWHFLVLKVLTLMFLKLCVCWVNKL*KVEECR*WLVVKLCLLSNL
MKQMPWLVVMLRVVSTLV*SHRSITSIVWLVVKV*LIRPLKHLDPVICNVV*QNN*KVFT
YHTITV*EMQMVR*CNSCMVVMPSI*PKNHT*LNSSSV*TITTHY*RNTTHQH*LNIWML
NQL*STLKRL*NTERSIARSLITNSL*NMILF*LSIILPNTWVPFLRTSKIN*NLS*TRT
LNCSNHRMVLTKRSSGP*CN*SICVL*LIQVKLLVLLLHNLSVNPQHR*H*IPSTLLVTV
PLM*H*VFLV*EKLL*LPLLPLKLRK*LCLSGMMFLMSKLTLSVSLSQKSYYPK**IK**
SLKLPVLQIPLVEMQLVRMLSI*DSSTIMNTVKNTMFLKKNYKTSYLINSYTC*KLLL*K
KSKNKRELQDQTLVLQYQGYRQMLQIVLRTLKGWKRIMMKNKVIRKLNKRFRMTSQMKMK
LKL*EKLKSLLTKKVSIPIKKVILTLRTKTLT*MNKLIRVLWKLTII*TKCSVIVNQRLF
LIIDSSPNTISMMNLVNGVNLS*N*QQTQKSC*WLILLKKSVGSLSLDRFLILTVVFIQN
LKTENVSLSQKVLISKLCGIKRHLSTLMVLHLMMLLLC*KRTV*KLLEILL*MKLITSSL
VMLFLFLSVI*TLLLT**PGKVLT*PLTDRVWKHPLHLS*RCPMKLHVNS*PRLF*IMSV
NNWTVLPLELWWVN*TMLVRVHLMC*QRFQMRLRSRQKVP*LLRFNISLFEGEGQKKREK
NAQWVAPLKNTSFGICLVSYFFLRVCYVN*ES*GIIKCIIIKRICNAYTLYMCSEFFIPY
KFDIVFIYILAFFLDYVLVYVYLICTS*TRRIFFSRYKGYI*RNGQSLQEIAEMLFQKRH
VFTMQIWY**SRKCAYNVIR*FVIIMVHNYGACQCLCIYLCIQIYTFINFLFSFFRNCS*
CHLNSVVVR*VWTLIWPSSS*N*SQRALLGLSVEQKGFCLCCGSFDRMIFWSSRLLCFLS
TFDIGDAKDVSLRPFCEPRPQYISFFLINS**LINPVTHKIFSSLTVSGITAIDLTNWRA
W*TLKVGFSFNTVDISKLIKFSSVLPFSERTSMLLLVFPP*AIEYLKIVIRSLKT*NFAS
LVTWKIFVREYSDLLPYKSLSNIDTESLGWSN*TYAFL**DSGGGVNGSP*LLIPLRKSR
*WINCCKREVLCQWKERTKSLSIGI*ESLSMLTITISWANFERTS**ICDISSVDKSTFM
KNLMLFSTRKSVCVSECTEPKNM*LSSL*GMLESLSSSRIVIFSFLSKNAGNKLVFSDAV
LM*IG**GRHYHR*AIDS*YQPQENSLGARNEK*KNG*K*NPCNEIRKRKLMKKIFQLRH
GRILK*SERKNGKT*KTTQAKTSIMDEIFFFFSRQKLRPSLSSRVSHLRSSHLCYAFMKI
FQLFLLTVVKEDARLWGENP*KTRKAAENTKGKSRSHFLFRKRNERGKRRSLRTEGAKYP
LP*SPAGTEAWISKAWGAWACAARGILAADSAGSRGHCACHTRTRGSLRHLIDRRFKRYC
RRGLEDITGGEPLMIIGNICAVCSIATRC*QPQSILMGISMHTHRSLDMINEIFLNREIA
CFQNRWRQKQFCHKMGILPHPCCIIVVSLSFMLDK*DYCTFLYVLGFF*RCGFGIILPHV
SWIIHPDSLF*TLQPIRIWF*YILQECISGTVIYSATNLIAERVRRFLAYIKYRSRFLLG
SSLFF*ILINVLKQLHFVVSQNEIPQYDNTSF*TFVKHI*NNFITKRTKWAT*DETPRPL
AELPKRTNA*TISLDPRFRASII*YNPYFI*YIG*VTARESSW*SVLTAGCFPKTAYIRI
VENID*LLLIPTYSGKGSSIFCIPNLTVFTNGIPGIIKKFTYLSKYYYSLC*DYRNRDQL
SSANY*HYQMRSVNGQDKKQKLKCLTLCKTINSFAFGGHRICV*LTLVQSISFVTLFESL
YYCAYCHPYQRTSKRNKIIFVLTPFIDH*AQNIAGAQCKWHEHNSD*SHILPLS*ILVVL
VNATNGIMPIITFLFFRFMFPECY*I*HFNYKKE*IRNNFRLIVVLSSEPNG*NSEEPST
*SDRYFYILCSQSIKS*YYNSCHLYLLVMAIVYHDKPNFGRDAASCHLLFPKHSFDSYMI
GKQIKRCINLLIHHKLCLRHY*KSSRYQSVGIKINYHLLTSIYVTSILSYTVLEDDANDE
K*SSKLVEAETQGLIM**DQ*ILTYKTMIIIFIELCRIADSLLWIPKSSRRTSSISTYLI
L*P*SQWNPNNYIKIHIVHMVAPMLRLLLRKSHQIKIR*PFQLPIYRNLIEIPLRLILKK
RQHLGHQLFQRTIIMSLLNLLQYHLHRMDSTNSTA**PQTKLWLLTGHITNNHL**RVHI
IKRHLRIINRTHTIRCHSISHR*VLPHLIQSIHRINTLKYLKLRQR*EIMSYHHTHTHQK
KTFLHGLNFTSDF*RTLISVTLFQMTRVKSKDK*LMKNMRIYTIPSKHLPHFIYCQHG*N
KF*KLIILTSLQSFVKVCPKCKLTIKN*KIG*LLPTLSTTEVHLLIHLKLQSARSFKG*K
KTISMLATDWPVN*YLKVYPVISNTYVINIVPKRT*NFPNYSLKFN*YMTKIKS*I*INR
PNTNNTANTKMFLAHLQTRLTRRLQLVIIIEQIVQNQEQQKLTILLHPVNSQG*TMITLM
NQPFHHNT*AMTTNLVLGQQQKESKPTRTIDSNDELPDHLLIDSGASQTLVRSAHYLHHA
TPNSEINIVDAQKQDIPINAIGNLHFNFQNGTKTSIKALHTPNIAYDLLSLSELTNQNIT
ACFTRNTLERSDGTVLAPIVKHGDFYWLSKKYLIPSHISKLTINNVNKSKSVNKYPYPLI
HRMLGHANFRSIQKSLKKNAVTYLKESDIEWSNASTYQCPDCLIGKSTKHRHVKGSRLKY
QESYEPFQYLHTDIFGPVHHLPKSAPSYFISFTDEKTRFQWVYPLHDRREESILNVFTSI
LAFIKNQFNARVLVIQMDRGSEYTNKTLHKFFTNRGITACYTTTADSRAHGVAERLNRTL
LNDCRTLLHCSGLPNHLWFSAVEFSTIIRNSLVSPKNDKSARQHAGLAGLDITTILPFGQ
PVIVNNHNPDSKIHPRGIPGYALHPSRNSYGYIIYLPSLKKTVDTTNYVILQNNQTKLDQ
FDYDTLTFDDDLNRLTAHNQSFIEQNETEQSYDQNTESDHDYQSEIEINSDPLVNDFSSQ
SLNPLQLDKEPVQKVRAPKEVDADISEYNILPSTIRSRTPHIINKESTEMGGTIESDTTS
PRHSSTFTARNQKRPGSPNDMIDLTSQDRVNYGLENIKTTRLGGTEEPYIQRNSDTNIKY
RTTNSTPSIDDRSSNSDSTTPIISIETKAACDNTPSIDTDPPEYRSSDHATPNIMPDKSS
KNVTADSILDDLPLPDLTHKSPTDTSDVSKDIPHIHSRQTNSSLGGMDDSNVLTTTKSKK
RSLEDNETEIEVSRDTWNNKNMRSLEPPRSKKRINLIAAIKGVKSIKPVRTTLRYDEAIT
YNKDNKEKDRYVEAYHKEISQLLKMNTWDTNKYYDRNDIDPKKVINSMFIFNKKRDGTHK
ARFVARGDIQHPDTYDSDMQSNTVHHYALMTSLSIALDNDYYITQLDISSAYLYADIKEE
LYIRPPPHLGLNDKLLRLRKSLYGLKQSGANWYETIKSYLINCCDMQEVRGWSCVFKNSQ
VTICLFVDDMILFSKDLNANKKIITTLKKQYDTKIINLGEGDNEIQYDILGLEIKYQRSK
YMKLGMEKSLTEKLPKLNVPLNPKGKKLRAPGQPGHYIDQDELEIDEDEYKEKVHEMQKL
IGLASYVGYKFRFDLLYYINTLAQHILFPSRQVLDMTYELIQFMWDTRDKQLIWHKNKPT
KPDNKLVAISDASYGNQPYYKSQIGNIFLLNGKVIGGKSTKASLTCTSTTEAEIHAVSEA
IPLLNNLSHLVQELNKKPIIKGLLTDSRSTISIIKSTNEEKFRNRFFGTKAMRLRDEVSG
NNLYVYYIETKKNIADVMTKPLPIKTFKLLTNKWIH*IYYIMGGMLE*KSTIIY*LVFTL
LVYYHIRC*KMTQMMRNSHLN*WKLKRKD**CNRINEY*HIKR***YL*NCVELQIPFYG
FLNPRGELLVYLHT*YYSLNHNGIPTITSKSTFSTQSYS*ELVEFEIIVGIPLLIALILC
IRNILEIPKTAYIKTSRNLVLLEPVIQHV*YFVRFSSSVGRASVS*SEGREFEPPLEQYF
FANMTAQYLASNKLSSIRGGNTKSPKNFFKNIML*IYVSYLV*LWRDIITGCECNE*KRP
**DNKIK*MRKV*EEFVRINH*GVCVC*NKKN*FFFIFSVLAYISVRS*NGISSCLVLSW
L*TTRH*CV*RRNKIRIFFE*YEIEKKKV*KVRITIYHPSLVGIFFFYLFVCFFQLLFFF
CILVCYVMALLFFGLVF*STSLRKKKMSHKQKRRKEFLS*FYNIGV*ASVLLFLVLFQSV
DFTFQPLNFHFV*SFVIL*I*NIVNSFF*DHAFI*LRACSSGRWKRSSSGSFCAVFVLFF
YRITYFESCLFTCYPWDNLLQSCNLCVDVYSVAFFNLVVSLLLEGGQSFSWSPLFRFLSI
*ICFYKRVV*LDFILKWGTIVIIISIYHVRH*LQRSRFKICQRKGIVILFSFYRAANLGR
MRV*GRITEKLICWKKSRFLVVGRYKLVFDWRAYRGAGCRGDNVFQWFEPCGRRCRKN*R
GVLVDVDMTSSVIFIRQPIIKFRFRFN*SSFARSNISV*NRVHNC*T*RDLIVCYLSLFL
FLH*KFMK*TKKKNNSKVERL*IGTACGALRLIRKKMRKERNM*RIKVDGWEI*NKDVIK
IALLSHELIYEVKKDVNKFKFWR*QKKFI*VHLIVEVRKKKETEVKKINSKRCVLHFY*E
WKCRRHGIIYTVKKK*K*ELLFGEL*TCAGQNPIVRFVRGHNELLLG*EMTAAA*TF*NK
I*FLTEWREATLLGE*QRNEVSSIPLQKGLCTAGTGLSSIRG*KSRSACSGFKRKIFRDT
SGCNIQMRASFILYPCGACQIR*VPPSIAYTQG*MGSTTPRFKEVAAFGMVW*CLFS*TR
LRQVYFTDFFLLWHNRMSKKGILLSYTCL*HKRQFCSTTRACQSESY*RPPPYFNSIVGL
ALHIRRF*RC*LIIAGLPRDGNRLSLVLDP*CQFKQGTCQTWLVHFLRKPQRGSSFLSVS
PY**ECEKVNDKINIIKKCFNSRHRTHKGCPYHIVIQIRFSDYIRFSD*KAA*RQYDEYK
RAYLSLFLLGKGIILPGRALTGAALNKHTKIIKVIGI*FFRGFFISHS*IIQSKGCKCLL
SCLLSWSHIP*GIPAKNNGFLSCIIIEYLNHLHRTQRNLISYNSAYYYILCKKMTWELRN
NHQI*WMPQYKD**CKEIKENATQNARKNNKCYVEISVSFP*FLYLSNELQEYAYFTQL*
L*SSIGS*KLF*YPPNFRKVY*FKHLV*AFRLLT*QQTLVSITTYCATFQQCS*EMGEC*
DNCWDSIVDKGYNIRYTEYTRSSPRGSRNPHNGIYISIYQYYDYSSFRFICFIILLHYQS
LHFSFL*LR*QLLITCVIILTPYMIIY**YNY*LIDDSGFLFQQFSSTIRFWD*GK*I*N
YNTSS*TLRNHKLYGRVV*WNDSRFGRSP*SNRRNKACERPWVQFPARPFFCNFVLDSYL
ILFLRHNNIYKRRM*V*RRKRKD**FHIILNDFNFRFISFLFINFISLCQ**VDV*LISV
SIILK*IVKSY*HE*SVQN*ITVYKHI*KNNETMIKKLCYYSGVVIRYNRIFFF**V*TV
IASG*YNQKKLKYSFNAAFTDSN*IQLGSSLYEAFATIFHYSLPSP*CRHPHILITLK*K
GRYIRSYDPICKPD*NSRTLLSFELNALSWGRLSQITHHIY*LRTC*CPFFIYIFLQ*SD
FFFTQTKTEKSS*GRKQNHEKNVK*SCTSHQLKHWLRDI*S*SLRQPLSTNTFWHSLKTW
FLILNKFN*RFPYQRSNELTDFLKINRYCISRHIQRWVNMVVL*IYWTAIWNTL*IGKHL
IKTIALASKVSMIHI*QQRPAA*MQGLFYLR*AMIP*LNMSTNSPKLIRIILIQLQVL*D
LLLKILAVMNYMLILAVAKIHL*LVASSRSRKVIAMVMMLKKILCILGRLISTRRRTDKP
CKIKY*KINIKIKFLVKAVKYSKIASSI*MATPNLEDCNYTR**FYMAENFYTICLQRKR
LLT*WLPIYH*RKGLNLQITK*SVRIG*LIASKKQDYCPGKITR*HLNLMNSKKN*IIVK
P*IQFHCPQRLACTKDLNV*GRHCCQ*NSSHQ*ISIIWRRKG*SLVMILISLLPILLIRD
YIISPHGRPI*KINF*MKTSTSTPKLRIRIPTLSFISILTVFLQLLRIYVEVLVSQHVIL
NGIL*WYAMVLKTPI*LVAIM*QGHMGLKMECGCLKLKRCCQMGSN*YHYHIPLSNFN*N
RKPFTVLSKD*TYSI*FYLYLLMKLFV*G*SLIIFITLIP*MQDCAKKYAKKFFKERMVA
Q*ALDVPILLC*QD*LSKWRNQMVTISRLRVTYLKNSGLVSN*MICLELGILLCQG*NQR
LIAHIL*MT*EKDIL*ML*RRASALS*V*RFISRYKAKMMKKA*KYCTIPKKSYKENHYQ
LISIGESDLKISLR*TCS*KEVVSIF*KN*MK*TKQRHKSH*N**EDVKTLQLNPQNIWG
WEGATHSVGAAD*VFQQTNLELLLPK*KVCIELWAALQWN*EVLLYNSTNWLMWVRITIS
*N*GYRLKQ**RTELSKPYRKM*KMTLTTSSRKEIIREKNPG*LQTH*ALKKKDLPFPD*
K*MICPVLWKNSL*MNYQPKFEQK*GTT*EFRKKSNRQS*ETYKKR*KGEKRAYRTRKII
SWAKIVYSSRSNSKI*HGSKKFVN**NNGLPKL*VMEGRMKKMLNYS*NI*LNFAILIES
I*FFIYQT*YQGN*ISAPF*IRIIQASKRGKEFYSMI*FHF*TEINILTRLCVNLTWTLK
FELKKKKHFSIQ*TRSLRTLPVISA*LLPKKKKITDTMDN*IKLSKKNKDFNFY*NS*PT
VEMRKVLEWPTPPLNP*METTVSPLSTIPKDLAISTPNFRRL*TSSPQSSRRFGSYRNGK
TPLYKCAILAVLACLVTNMIGQLGLYFDSSLAVFPVVDNTTMALPSCSKIAAVAAAATVS
VVEVGLGVASLRSS*RAK*AIVLSAIRAVAAIILTAFTG*SPFAVSPESITQSAPSNTAL
PTSDTSALVGLGLCVIESSI*VAQMTGLPAKLHFAISFF*MANTSGARISIPKSPLAIIT
PSVTSRISSKLSNPCWFSILDIILISCPSEPNAFLIDNTSSEVLMKEANTM*MPLRTPNC
KSFMSLADKGGKSTSVLGRLTPL*DAI*PEFTACTLKLDSSMIWSTLKERIPSSTYINLP
GTITFVRLA*SIYMILSLEVFAKLASVVKIIWWSTGI*RSWSFNVRPVLISGPLVSRAMA
SGLPGNCCSDFTAFSITD*WNS*EPWEKFNRMMFKPAFLRAVMASQLFVLGPMVPIMEVR
LSCCGVPIFKLASLCNLDSGIDSAFVVILQWT*RMKVKYSCVSPLCFKMFYVLCFLSPFI
*TCAY**YIIFSKKL*HFTPVSYAASLNKSDEKEKRKPKGRKKK*KRKTRVENFSLTFYK
SLVCKNTPAFILYFYICVFTSIHRGEGERFFEY*YRERYRNMFIKALQQGVQELVFETGG
G*SHLLNFS*FLLDLD*PCSNIDLGHREPPLSPRPSIQLMAEPQNQEDG*GDVGSNEICY
SPVLRDENGIPVGNGDDAYNNEREPHGVRLSPRLERQSVVEAIVENSLAESQVRDAAAHP
AQKPGNGADIGKPIKHVCRG*RHVQICQTRTQEGNTHSHVWNTPFVDSAQTFGCLSRLRH
GQQ*SRARKHKRIGGRPRAGQDTPIDNVGKNLNPGVLNSDHKG*RAGSRFALRQRIYQCW
VIVWNNNGDGQRPQNVEEDQSPYKAARSLSDISTLVRAFRGSHAHQFRTKNEGEGALDNP
SVDICEVTQRSAREVMRKSARMLPVSEAKTVMVGATTPKQNKGQNDQSHNA*YLDRREPK
LGFAVHFDRGKV*YNNHA*KDRDPNALGNRGGPVFDHTGCRRTLGGH*NDVAVEVIPPSG
EAQRRVNVPSDQIGRRPGTVRTITGQKAHHFAQRAHDRVDHRGNNNVRYEQPRGTARMKR
G*SPHQQTGTDGAAQRDQLHMARLQTLF*FVRLAIAIDGGRFLQVHVHNQILADGAVGRR
GLVLRYFLHTDGVIFFIVAAMIIARPGRW*FRYLDNILLLLGVAAATVAANIVRAGDDSR
AVSIVLVEGQYIYHDLFIDGVILRNSKE*KKLEGKREKKRKGRGTQTPYIYIEVHQSTNI
RVYKYVYTYMFMRLYQYMDGDMLCLHSWNIQIGACT*TDIISILAVGPALPCKVLLVIST
GWRGEADKTPV*LAIGRVQAR**RGVENVPFSFDRKYRAEVEKRQKRQAHANRLGHPNVI
ASAMKKTNVASLLV**CFNSQRGYPGCRNKAVQVAAVVTHHGYHLVPCRATSDLGPWRFG
RHDKQF*QTCDKI*TAREFTLQYGRTSGHRARARYLISVLEAQKKII*CYDV**MDSYRP
GKNAFGEIKENRRDH*EILLLLKKKKRKKKERR*YFWKERHHTHFTPFNHEQYSGLAGLD
TIWSSDRFSRKAPTDDCRDQQISR*SCTSRHHTTEMRASFDQVVLLYVTA*SETCCGAFL
QS*QDLPLKSP*IIRYKYF*IKRNFKLFTRSSLALFFQRCLVRLSKPFLAKRHSAFTLRI
QR*IQQNASSIFQVRELPHLHTSN*QDQSRFIFQKLHRCL*PATGTGTGKCAVSQPIFKA
VYSVFGKGKLLLLQ*KSKTLTTSCTVQ*RNKAAAKIIPDFVQSWLS*YPRCYSRILP*PF
KFEFHRHKIPIGTLLR*NCQVPAPGRSSIFYRAH*LYHRKYGFPITGSLRFYR*Q*AAHF
PSDHRRGGSGQNSAYRSSRPRIDSDHP*NMSFSEISLSNHQGPPYQGLDKLHYLVSNKVK
P*Q*FIAAGSTITTFSSVNKRLF*PRINNQILEFCRAPRIIGQVQQISCAKSK*HCFDIA
SKLEGSTEVFRGELWSNS*AVQPRKHLQKCCLRMEGIPRLVLQLEFTREFTFDHNETQHR
L*PSSINQVEIIFTRFIARGIKQGWQLSYTKLSNFVLVLETIRK*RKLPENKRDLYRHLP
EKDKIPINYSSEKTI*R*FARTVSNFCHFEILAINRTK*FQSGIVLEICRHSIPTKEVKS
VQRIHPYNTANNISMR*PKLHKDCSIN*IR*RTDLPINMSYARSRKDVFPFLLPVPPIVT
SIQIAFDRRT*SSLGC*NKLTPVEFVSKISQHHYQLSR*LYNNSTG*CRTSGKNTGFKTY
AIPSRFLIW*LRLHQSKINEIAGGTCTRDQKTKLSITCFGHITNHCVI*LFDTQFPSQAR
FK*RILERICSERWSNTFYRFSAYFINRFIYRILQIFVSFTTAGIMPRFNQNNSKR*TNR
*IKNTRS*QGSINRRYEI*HHQIHHSLCKILD*NHGIWVGCSTSKF*FSGCFRQVL*PTF
IRLYDIESKRDQILPVLGNILLPHNERKC*PEESIQHNTEKVVGSCET*IRRNKIKIYD*
SKCRFTRYVPDIFGIRCHQATPSSTSGLPET*IGEYIRV*YHFIECKRQILHIIIIFVAF
A*ILCKKIDFLLSLHRIHPQQNYIPHHLR*IKLHSAFLYLFLL*IFGKFLNPYEIEFFAP
QKFCAIPLCLLVEWSLFLT*MVYSQHTIRRRHLLSAKLYRCFLVYQFLSWIAIQKLHLRF
VLATSTKTYH*TYRKEKICDFV*PTNYRKQNRKNQNQSSFCRLSTSRENRGR*IDSRFHS
TGYTMPVE*VW*KYLERRHERGNEKWNFLCFQLYYL*VIMAAINFFRILCARPMKA*NRN
PCAQISDTVAYQ*KKLLRNAGWTQPAFGHQPP*CAFSILLSSEANHLI*TIEIEEMNLA*
EVRNYLLIKYVCSASNSRQLVIFQVRIA**QR*LMIIHSWFQ*L*GKNGSGIIVSSWRNH
ADQNESSIQTSSLKSDKLHSPYFVLSLLLDF*LGMD*ITPTIE*LFHAPSNLLNQNPVHM
RIKYPTYLSIGRSPHKMPAGINWLIIDPPNFPRTTAVLPLSSSSIGI*QLKEYNSSKILC
LPEIFLL*LKIWF*ENNSDPIIAMKI*LVQFCHLRTEAIVYRAY*IAHDKIPKAADQVGM
HQSVGHFYLAILCDLCQYDSTTQNTKQDYRMYEASVE*SVPHLIVNLHFGAYLHSVYLFL
LAHPSTIYQLLS*FFCYLVNVYAMMAVALAVVVFQE*LKSP*SAYQYD*TNIF*KVTSYS
SWHTTIIFSRRF**KRATFT*KSYN*LTFFFLHRYLFILNYAQFERGRDNPMITPKPSSF
SVLPEK**HFWVTSFSSLNLYFLV*GLRYCTISFCNIISLIDLSVLQSKYV*DLAYYLIV
*LRQFAKGL*QNSWHYLKQYPTASV*NSASQFLHFE*YSSQNHLHKKARSLLT*CV**HP
KTKDHIYCHNLVALT*LLLRSFDMLFCLL*IQLLERSIPECLRQYAFFLCWNLNL*LYQS
LPRRF*CTVLAYITKYCLVSNRGEQCLDHEGSLKLAKFERRSIAIQFLTWKLDSRL*LGK
KTNHHQG*DPGICKGDCSCHRKYGRL**YLGDPVSKGFEPLYRIYLVLV**SSQHNFQGD
NRHLHHVLLSYA*SEHDRKCHYPLFYLLFPIGLLPSENPFDLKVLGPEKIVNHH*S*KLV
VFF*CHFLHFPAIIQ*RRNVLKDTFCPFSKANRSNTFH*ENNL*RRTLEYYPHQKRHTKT
RNEQRR*RDSLERVDIPYHFSQLSRADALL*VLSALYYSRLH*LPGEQELRHLPSQYHLW
LQGCSYTTVSFRSSSFCCIFGP**NLKRTRALQKELK*KISQTSPFYT*MNEIAAEI*PP
SFFFSPAKLPRYAL*LENTHKVGINYK*FHLMKDKQTNILHISEK**GDRYQSIL*RTYL
LFF*IYIFYLHRTPLA*LFLLIR*VAHNFTPLALQSYLIGPSYSDNAPFRMAKLLTSRFL
THCAQHAGRTNNLALFP**RSLK*KPHKRVEMWQNKQ*ANCCRDSKPW*GKKYYKNKRFQ
HSILMSEPNTPLHAQPNEQLDLNNLNDLDEKDIDDLNLDPNSDVEISADSGDVVNSNIDN
VIWQRNCNKKRRYHTPEFNDVYNETNNTINDVTMLDDVDDFQPRINVSSPFSSATKLSEL
LPNDHNGTSHPRRLSMSQQSKFISYVDDQLLQIQRKFVQSRGLNIKNGYASLTPLLQDLK
TLVDFVWYSIAHVPNSDYLLQSEEKRHCPDSRNPKDTCGYSSYFGQGSYLIKIADDLIDY
VEKFTFKNMEDSEINDTLSKLFKLFFILDRIFVILTDDNDNCKEVPKTSSASKNIAGLNG
TDIVRLKGIAERTRVRLPIFLESQGIHGYHYELSKIYEGFLDHANSF*HLHSTSGVYLLY
NKSVTFKTSVSELLIFHA*IYKYIYIYI*SIHFSTMGYMILPLRILKFAFSHNASFYITP
ESWRLLIQPCMNSSPISQ*HPW*SSPSWLG*VSAHSN*ARRSLRF*Y*PELILLLLRTNS
LSPTFSASPKMSDTSLNLNRSVLIHLTFHSIVWINPSLDDMFPSNHEF*VLASPSKFAFP
WC*QWLSWISLKLTGYIQRSPF*LLWTTFDTVECQYLSPLH*HYCSRHHHHSSVVGLY*H
SRRYYYLMR*LLKKS*PDAV*VHAPVTLFSNR*WIYCAEAAVALE*YR**FLLHSCSFEN
FHCLLHFGVPKLDHGCVHHLDLVIKEEQQWYHPSEYYYLKAMQMQMVFLCSLFSAVILCF
RYNVYWSYLLRVLHRL*YYWTMSRASKKNVSWVPYLQNRTLDHLL**KTMHYTFPYKHTL
MSYKTSL*SIDRLL*KKSQNFFSTML*FV*NL****GTA*LTPDHAIRLRSLFAARPPPD
YQYVI*QSIIMILH*PLRPSLYRKRRFF**LVGIL*N*IGASDRKQPTLHAIFFDARYSL
TLLVKSTTS*SSHYIWCDCIVPYHSLPHFVLILH*LYH*KMLQRFD*MRPLQ*MHL*LYL
HLGQVKLYCFHSLLH*TSSYL*IPFFSLL*IF*VLE*VG*DDLLDIVISQLPNILLWGCP
YEMEYNSVLGQALLWVFYYPLNPRCSACLIL*SISNYVC**RCCLSMIIHEYYLAKTMIF
HLAMLQSHWRTDPRSLIEGIVSKYMGFL*NCYYANPDIAALITS*NSLVRMLSDFSLKTV
FQHFGYIPHLHLIWT*Y*ELLILV*YH*SWISLVLPTQIL*CCLN*WMFCQQANVPPSDP
TSSLKMSLPYVTDTYRLNSPQ*VQVKSSMEFWH*LYLPTYI*RS*NTFCYPTCSFIFSFF
FFFFIFILYCSLKESCMEAITIIRKLYTRNHYIVTASYVQKIGSELFLLSSYDKCIKSTF
LEQ*FHHILLKFEYP*GWDENPH*CLNLA*TG**KQPLCQITAEYCVQMWPS*IEFSKRP
SSTP*YLNP*LDCSTFRCRERTRYVYSCKVYHRTPIIKHLEAYYPRFSF*SFDMRENQKT
NSLPRPLCRQAY*TLRK*SLHNS*HLSEFPIVCKVDESARQWGTLK*RLS*SFQPFHNRW
D*WKHFAIDRIVGVYLLPEIYN*RTF*CLEYPK*GVTHHLMDNGYSKMC*IVLRSLFHHL
TLAIKLY*TTSWF*QSLLTPL*LGHTLEAKFDIRPGEMLPSRWDLS*TF*EVLLPKIPLN
G*NFQNQLVR*LASHKMCF*YYLLV**HCSRLLEFCPTSLYSI*LVSATQLLKDNLSATY
YLGKPCYTGYK**QLGRVYPNQ*TCP*TCL*SLHFSHLQVYCIGHKDPLNLSI*EHFQFD
LRNDHYPVLCIDSTKCLDF**SRLFFQES*ILYLTFF*SC*KVKPGPFYDRSVKSYTEY*
YPQYSLVKISKQWW*LQYFAYVHEKNYFEVRSLGFRKWFPSTSPIRQ*RPVVIDYIEGTL
KQS*NVVSVPICIGTMCLILDKDLASYFCFCNLIPVGDPKKNSLTSVIFP*VKGSLISVS
TIQSYL*SH*KLH*YLNLELSTRSSNQQPNFVPFQTVRRAFLYFLNVHHLFLVSERCFVG
ISMLKRLDIFVK*SPLNNQRPLKHYGKASVSQWKALILFCAEPT*ANI*TVRP*LDMCSN
*TIPQAVCISYMMILHFTYPAFSLL*SINYLVDEQPFMAYLKGNTMFQLRFLFTDQLTYW
HT*YFLNSK*FW*CNFDTTFDRIFTYKTYILLAFTSNLSGEFNLCFQLYIPVFCIGG*MV
FFSAWLYTMFIKLSVGVSDLDRLTFFLDWFSFLVRGVRTKDTNGQNAVATEIFFSLFS*G
TLV*IYIYILKVHLVFFNILVPYS*SYVECMSLS*K*RKDYTMLKC*Y*I*AYNHLLFTS
STSFIHIQLTQGIMEEESFL*KGKKTEILC*LLPTLYTNAHEDFTCESN*FARNI*VCYT
YLTSRRMLWVQGCFFFFIFFLFGVFDTL*RNDAEKNENHTPDEIFDKKIF*KPMR*EVKN
FSSSPFLVLLSRLVLFLKFSYSSPIFYFIFFFCSRLA*FNFLRRFFLHDIVCIISIPFKL
PFFLSIKVLGNFYF*KTKNKKSLIDYLTQITKIITFLFSIPLLKALK**FLFSYYFIFSF
TLEYILF*VLIFFIFYSIVFYLLWTALFVIISLFTLF*SLLCQQAGLYKETLAETISAK*
KINGQSINNYRNIGRF*LIFPGYFNFS*IKFFLLFFLLCYSILEKDKKIRKKTKNHIKKL
IRRTYNGIGKFQTFANTNFRE*NSS*LKFSSISVEFNGIYN*S*HYFESRHGSYRQPARH
GP****FGRFFVFLISGNKSYQT*EGLWCSQKRQSIIRNF*ANTCYW*EAKTRK*RLPSG
**RSSRSFFNIMGNGSESTRHDRQTTV*LAFAKTSRYVQFINQVVKFNFRKTERLC*KN*
KR*ENVNLCFIKGMV*FIS*KDALYIQRHIISRLQGACSSCYDAT*TTIGDLR*YKRL*F
KWQEKKGVQQ*PAS*Q*QLFKFYDGHEKYVF*QFLLKKFECRESGLFIKSRIQHTLFHFS
SVTKSFPIDE**SATITDT*FGIEE*KQ**KKKLHG*RY*RVNDRAKENQNY*TWQTNKI
PIFISFIHPQKGFLCISFYICKLQEYFARFFSVA*CIVKYLCYCRCRCTKAF*AFAEKWV
*EKFT*LF*TGCYP*SNLYTDSN*ELFRELSI*Q***FTS**CSCFFC*IFIRHQFQSG*
RKRIKPKFPRITKRSYELDENCEKWIFDT*Y*IS*INHIR*PRKYIQLIFISLYKSITAA
LHLCRCFFLSTNNMCSSHLDNF*LVLTFTTIFK*INNHK*INEKQLNR*RWTNLLLMTVI
FFFLAVFGYSGYIWIDLHLPHS*FIRNLREALFFVTNGSRFAMTVEKKRLTEKFNFFKRT
E**WSPLN*FIQYVIYLLLLQAT*KNKLKLDRKIHSGKGKMIKFTNENLIRGIRMTISAK
SRHLALGTDMTRKFSLSCRFLNKANLTEEEKELLNEPRARDYVDVCIVGGGPAGLATAIK
LKQLDNSSGTGQLRVVVLEKSSVLGGQTVSGAILEPGVWKELFPDEKSDIGIPLPKELAT
LVTKEHLKFLKGKWAISVPEPSQMINKGRNYIVSLNQVVGYLGEKAEEVGVEVYPGIAVS
DLIYDENNAVKGVITKDAGISKSGKPKETFERGMEFWARQTVLAEGCHGSLTKQALAKYD
LRKGRQHQTYGLGIKEVWEVKPENFNKGFAAHTMGYPLTNDVYGGGFQYHFGDGLVTVGL
VVGLDYKNPYVSPYKEFQKMKHHPYYSKVLEGGKCIAYAARALNEGGLQSVPKLNFPGGV
LVGASAGFMNVPKIKGTHTAMKSGLLAAESIFESIKGLPVLEEVEDEDAKMAMFDKEATI
NLESYESAFKESSIYKELYEVRNIRPSFSGKLGGYGGMIYSGIDSLILKGKVPWTLKFDE
KNDGEILEPASKYKPIEYPKPDGVISFDILTSVSRTGTYHDDDEPCHLRVPGQDMVKYAE
RSFPVWKGVESRFCPAGVYEFVKDEKSPVGTRLQINSQNCIHCKTCDIKAPRQDITWKVP
EGGDGPKYTLT*SQDSLFI*LFYSLFI*IFLFILLYNLYYLFT*KSSFQPTNFSASMNLT
RTLEPDCKSGCPATDCIQVFKPCLLSSMTSLLNLLLKRILPGK*GTMTFG*LSIEISLIK
HLRKNSKSEYRLLTFDTLL*KLGKFVRHIIS*SVNIPFESIPFGI*VLGLCTSISKKFSG
SAYISL*LGSPCPFDSKDFSVDPKDLNSLGILCVDAYRFSAVLAVLFYAVLRSVLIHSFI
AGLHINTYHLVRDSAQSYPRVHLCNSEHPIAKSS**IMVPPSAILTRV*KSRNVKIEECC
APFSVVKLKFAWDGSLKIASGD*ASLAAIIPRKQRRRIEGNRR*CKSCDAFAASGLFTRI
MTDRNFSPQQGQGPQESLPEGPQPSTMIQREEMNMPRQYSEQQQLQENEGEGENTRLPVS
EEEFRMVQELQAIQAGHDQANLPPSGRGSLEGEDNGNSDGADGEMDEDDEEYDVFRNVGQ
GLVGHYKEIMIRYWQELINEIESTNEPGSEHQDDFKSHSLPFARIRKVMKTDEDVKMISA
EAPIIFAKACEIFITELTMRAWCVAERNKRRTLQKADIAEALQKSDMFDFLIDVVPRRPL
PQ*ES*WLYSCHLTVHHSKLSVGKRKNANFFHYFFPE*VW*QIGDEISNNDYYYYHRIVS
NTLCFAVTLVLRPLGNLDHCIYYRYCFQKRKTVHIK*LSAKKS*NIRMRNSPQVPSHHIT
CLEELIQAPFCYHHNLLP*TRTIRAAILAITRAIHP*PRMFCPLNPIVCHSMTCLISNPL
C*TLREPGLSRSSNNSSSNNSNSRRRCLPLIFKQFRLQQLVLLSFPP*CNLQRRCNLLYL
QHLCIWIHFRDLQIIFWVFHRRVVQFLCRNPVNRNNSLNPKKTIRTWAPISAKTSTNYVL
GYPC*TAANKIL*WTISFPF*MMMF*NILS*K*RL*QTLPSSPHRYLQLHHLYLIGMTHK
F*ILIQSFLQVL*LMTLKIPITCCIKIGPLSHIQYQLANPYMTTSPTLVKGPSRLSLMLI
QAQISFLSRNNSTTVTVPNIKSCHQRIPTIFLTLSQVPILFSNQRKGLTWEMSTILITII
HCIILCIIPPHIFRILQDHQELI*ISPTRTCSIIPLRILMLVLQVPHRHLHHLTETLLYR
VTLR*IQRV*QTPSY*KIYPCG*NR*DYTSIQMP*AEPRGSN*FT*MTRL*KKKAFLPWV
QGENC*RLLESLLITKNVI*LIDLLIKSGIIKLIVLTLHKDLIFIYFAYTNTGNIFHLFC
NFNVFFYGV*YFRLHLFLHRLMA*NYLLNF*LGKYVSLY*KTLI*SKKNKFNVCIYIYIY
ISLKTDNSHNQLGYYYTILKEERIFEKKIKWVMNFSTNTSQKEIY***MYIFICLYNEWY
KKF*YSCYCGFLCFIQYSLLILTLSLKNFNPENF*LNALKNTSANVLMKNI*PFGICGWS
LIISSGSVTFTKIF*IDSKSSFGESTFLYESPKQSCSGR*AL*NVSKRAQSLNSRVMRYA
QRADIDKVLVTLEMSAALIIRDIKVICFIGFSCINLSSY*ECNAISVARIASEIKSNFFL
EIDSN*GQCSDSNC*NNSL*KFSKIETFLKF*ATSDSQLHNS*LLVPG*PTS*PMAAIHN
SNVCTGLSLRRYVHNRHVACMTSMACLKL*NLLT***DDSKVNSSSSNLLSAMSTFASLD
NFLISVNPHQINS*VLNDKAQKSQVDRMFQ*CDPS*EIFSIGSDKKDINSMLRISLGTDA
FRKCCALESFKCNNKV*MFASHA*VGTEFPFTVP*LFLLIPSGVSS*W*YIQWLILVILL
RQMLFSRSTHSRRCRFSSRV*SIAEILKDGKNRLNRTSNCRTDN*NFEGS*RTIDTPVSK
LWTFGKGETLSLYNATIRESKS*SSITLSK*CSFCTIV*DFSISCIPIRKRVDISIGYVF
FN*VVVISKRMSGYSN*WLIKRQCKR*RGTTK*FKRKTQNSR*LVLKPVTTANIRKIPLY
LKFALFSPISHSDYSFQFASIFSLSQFFFFIMPKTKRKEEKLCPVKRNSRRTKKEKCN*K
RTQDPFIILYEESDPCRLQR**SLL*YL*ILD*FSYLY*ILLLVYIQARKFMKFIRPFPL
FLPKLLQLSLRWW*SHRWHLLVERQRF*NS*IFPFLGQFFLYIRSIASIIHVGVESNLSW
RCQLPLHLALRIGQTIPSSFS*PFSFRR*TKWKLALVSRQSS*SQQ*CLL*LSYQQY*KF
CNHAPPCVSKNLTMR*RIYQMDPK*Y**PQSR*DEQHLSKKLKHHYCH*YSFHLDSPYRK
IVGLIYACLDPLKHLQPQIYPLETKKQCWQKFLEFL*PSSIF*LRQSFL*FLERKI*LYL
LG*HNSYQLLHEQKL*QIYFRGVPNRIQRHYLSIQPFQLVYLFQSTYKFVDY*IESYQTL
CDVRH*STGTQLGFASAELRWRLELS*RFLALYREELQQW*QYKRNY*SQESNKPIKQKA
RHRF*MVVI*HLLEQMRNL*YQKASKP*LLMA*SF**HRELLNCLQPYEHNIYHYKTI*L
KAISDMGSLSLGKLPSTDQKQCPRCIIDDPHFSW*MERIRYLLLQ*LVPWRK*PGTFHSE
RRKSFLHLDDRIFSNDRSLDHPMQLHPVDGKKTNRYPLGRI*HNW*TSSL*IPPKNLLH*
T*SSRTH*SSRHLVIQTDLSLCRPLTRILRN*MERM*AYQAP*IRCQSRQNYIFQHLS*Y
KETNDVLNPVFYRGNS**FF*HRSLSHIPRRENLSSYQWLHQLEIPC*QLYQLWKTKKSK
PFSKQELWRMG*LGHH*RRCTDRN*ILQ*PCIVLPGRKNQCRQQGCPLA*CLRKSR*SFE
LSLTF*AVCCEILYYVLRCY*NIIRKYFSMCVEENFSLVSRYPKYGKEGNRCQKNKSIRR
SSNNDKMVHNEKFI*LRKM*WKVLKCIFCFAALHVSSYYFNSLVLLNVLSECHLF*VNIT
LLVSGSVCIRSHWSIFIITGHDVITVIFVLVIIAVNFFLGKIDSFL*QIALNELVQTIRF
RQ*TPTYFQFKILFLVILVCQIDNLCSLFNGLSC*KTFWMMVN*FFQFSLRRLPTFPSGS
PLVAPIRATWFQHVKMSTIFIYTTKDGTDPERSNTVV*SVRLHILS*TVCKCRNGNGRFI
QLFEAGGFFTTTINQVPTIRNQT*INATDVTVYDLNLDIFLWDQQFRRNELFHCKDYTVV
TLYTD*CGTVFDCFDGILYLEISTIGGKNTIGKIVTSTN*CHC*RVMLLLI**CDARMCL
KALQLHYQINPLPPLLPLTFLFLPPI*RGGEIFVKRDLAIGTHYKL*GSLPTHKWNKDTG
NTFQKQCQQ*FRKVTPSGSKSECSDYLFKG*ITGRTTYTENFWDLGNTVLSSVYTWE*LH
ISRQFRCYLCLKLEYFSHR*LRSHTFASCGIVIDNA*KNIYLTEAEGDEKQLKKRKGNIY
LNSRFQTKAQQYFSSRLIGRENSSTNT**DCRRSCT*MAYYRESR*TRGGSFKSFSALSC
*SLVCPLYVHYHQKLCL*LSIFTFFFFLNFQAGRAAIFIYTCDFVLLTLTFFFLKHTTAK
*FVSHVFLSSELSMFYNLDIKSYIIKVGSSLEEVLPSCLGLSYW*CFISTAVVLVSDLPI
VNGINWRSYRDGSDITYLIYCAFNLCIIYILNKIQNKVLNFFSISAIVDIISSPNSMRYQ
KAP*FTVYYLSHI*AESSQVLVMIQPDRITMSTLYRIRRNEVAVYISGKLEKTS*SFWKS
RS*SKKSRLPKISGTSMDMSKEDMGGS**FLKLLGNLTLSLLLMFEPLLL*LLFIGIKFR
LGAARLLSLEPIDGGMFSSLFWLLILCAKL*VEALPTFVGSFELLYGGTLSFSTLELSKS
SIVGVLSFMFGFDGFREFCGSATPMFFILSNSLMIWYN*SRVKLTVRFLPFSLSIKWSDL
SKLIPSVNSNIVAIFLVVKSLSTLTNKPENN*PFLSL*MNTSNKVNILKM*KYLNLRFWD
ASKYTSNKSLSKFSLIVSNDFIFSFISGRSLMSPLALHSLHLTRSIFLASSTRMMMTKRV
NIVVGTAN*ITFVVMKQTKEERTFS*LPLKYRKKNLIREMVSAQH*KKYL*KKDKHSLLS
IASVSKYNISAIEALNIINLPKIWPDKLIEFKIELNVSF*NVFSSS*MLISTLLS*NLFF
KSSLALTRKVSSVSIGTEPLYEMVILFKSDKNNAN*ALWKKISWISSSCSSDSEPVRSFL
TLFL*ISTQLGSRTSMKRSIIERGETNSLPFRLDSRVAIEIIDSHCILRKFSSLLSEASG
WFKAGKSDGSRCNPIDVPISMTRLIITSDGCSNRKSPSVGEKTNAHQI*SKHEMVFSFAQ
AHQFSDASICCARKITSL*IGYCSSISLVIYGL*SSILSSINVKEIYAILKINSKIHRFS
ILFRIRVVPIDSRTSPNSLYCTVV*IDSSNISLLAKGIRWKICSKK*ERYCSMIALGGSV
FSISLM*PFNKSE*SFSVGHVSSKYDDSLLLYNKEITLFTAICSSGFFLCSSLSVNSLMD
FLCDSYFEFFNRTSLIFTTLFFTHGCVLDLLISAFKAGIMEFLEQLRSTEAINVFRKVS*
NIKYFSDKGLISLFITLVIINLG*VL*RLIGKLFSCKLLHVLLAANSSVGLFNAV*KSFF
S*VKSTVLFLQ*RISFFSLAMVASLFGFLGAACLATSYIQKRFCLVHLPHLGFSWSHFVF
AFLQAWQTKESLFLFLPTLFIAGDDSSVKYIFYRRNFVQQDQKVIFHPLYTFQ*IFFI*P
LLSPNNALCFLRWRYSGDYI*FRDGLTTFQIPKSEEILQEGKSYRTY*SRFYLFTYTDIH
SSNFVYKGQSY*SAAFEYRCIQERLSSFRAVPGPIRKPHHHPFHPSKRIVFDHQ*VCILY
QGVCSILPS*SISI*K*RDTKKTLHLEKRKLVP*KKTQLWAAEISY*KIRKKMRSLNSVN
GY*Y*RSWLFYPCKVASSTKG*DR*LHSKRYQ*IEIFRALVENPLV*T**ACVQRSPLTT
RLL*T*IERKESRTCLRISSY*RVNSLAGQIFS*T*SSSSIFLRLRMITRL*SK*KQRLP
PLR*LLSLFE*TPKVLKEISQNKL*TPLDIVSPVKVHSNVCGSVNI*LS*L*TSEVLSKM
F*R**TPILSYK*I**RRKIPLKRNLISQFQLCKTPF*YLLILKFLTDSHLNFSNLKCII
NHFFGNFQYHLNYLTLI*FYCSRIFFEH*SIKLLYCGIQRWGTQMLRQHTSQITAA*NLS
LLFPLTIGNFESKRRQ*AVKMIH*S*LK*PNFGNIKVAILNKTPVLLK*PYNLAKNKPLK
T*FRKLSISLDSTINTLFGLFYHLITSLVHMLEVW*ILYQ*WSMLSPQYMRLSQVYYMLC
LVFG*LPRPQHNNFP*VLYFPASTDIINYLGFHIDQKLWYKH*DHMQSILP*WLCFRS*L
FVLQH*RIEYYFSGKKQLRNTMQKTVSL*HKSTEPKSLDIL*YMHQMVLGIESMRCSVV*
KS*KPGK*SC*WK*RVFVGRLLAKQKSEIKRRL*WEAYLFSLHL*IREVKYYLK*HYDFA
SSSFQNIDTASFFKCVSNSGTKI*MDRHELKLSSIWIAP*QHYKN*KCINTMLQ**QNTA
WITTTYSSCHAL*L*HMLNTHSSRVIGHPWSSKRSINANSKAKI*VVSK*MTSL*AYS*S
LPMSYDKKADVTSLDEDLRQLRESKFSPEAIQNIKIWVYKSVLKEIAPPGDLLECLKDGT
VLCKLANILYEADTGEANHISWKSSKMPFVQMDQISQFLSFSRKYGVPEDELFQTIDLFE
KKDPAIVFQTLKSLSRYANKKHTDRFPVLGPQLSTKKPRPPVKSKPKHLQDGTGWSTFEY
GYMKGASQATEGVVLGQRRDIV*RIIINTFSGRN**INI*EPYIRNQSSFDIF*FSIKVF
LHKH*GG*RRVTKVNVTGKNVIIQINLTERCGNKVVEGFQLCESTVS*RTSFLPQRCT*N
ISQLL*VV*HLLVLKTMCLYSLMLMGCHLSGRIIM**KSNYCYLGSYLCLIRIEMKLRIT
*NFV*K*IIS*IALA**TGIRMTLLSVLYLMMDMDHHLY*YLKTRSFLREWSTLPT*LRI
LILMD*NSIEKG*ALRQLLRAKPFIQP*RI*KKSDAKSAMYMQRPRRMMRMYLP*YLNLS
*DFLK*NYPVTDPY*RSYKYLTEIPQQ**MVLL*LGSSISPRLIKSERVLKLQAKSFSGW
MFMAY*V*IF*VKQTMSLSLILQDLQIIDQVVFANCSYPRIIPV**LRFAC*KKNP*MRQ
HRQK*NS*WRLMNLAIVIVLKNQL*EKDMVQIKAMKLQMTTCCN*MGKKLNYHLKKKTIK
TGKVRMKRITASIQQRIFLYFFKSISSIAENAELHSAFGNFITYNLQLNKSLTIYYYVI*
L*KKY**TSHRLLLGEVFHDHGQFISFSTPVLDNNNGGTDNLSGVTFTVDLTQTSPFT*L
LSISNLDQWNLVFWVVSQTFNQLDNVSFSNRADQNNQ*SFTSG*SLGRFSQTSS*TIVNQ
SGSQNNLQSIFDSNFGSLFNNSFFLNFNDFFNVRHFSSQ*YIV*FLTSSTVR*LNCSVKS
FELGKTIEQGTLIDLL**EMT*LL*YVLRRIR*NFANCKFA*KFACG*GILKKIK*FHNG
NVKML*TNQMYGCTMVNSTGFLFISPLSRNKPRNNHLICQDVQTSSLLIQLLHSQYLNNE
VRIYMKQNFFLHIYTIH*LVRRH*SPFPEGKKILNRICLARHISISPTNSPEPSILTSSS
SSMAFSNCSALATPLACISSSSSKSKSKKSSSLPTIFSYKTLAAVTTSSYDISAEGMVVY
MTPLSLAPGIYFFSKS*FTSKKEELTTPKGGVDVYWV**SLNKNCNLSLGTYSLKDWPNL
TEFTIV*PFPVS*TISSSFSKPEDDSLSRAISIASRAASMSISARGPCSVVDKYHTIVPS
GQISLPAPRIKACTTSLLPDFKEPGGKTTMAADSPSLNHSVQGFSTIQVKR*TWYCC*GT
CLLSLGACVGDIITFSETSTLDPSWNVATLVVGLKDTNFSLSL*VAPPTAADLQNPCDNS
PGPPYLEHSAGNGP*TSKLVRYRRILCKASGTFTLRS*HNPIEKINSKTCGFSNLNFSPK
KSDMVLSA*GCHISVCASQLSTNLINFIKFLFVISGRF*SVNISCFVFVSFSKQSFS*VW
KLDKDWNSKYW*TLDLIKMDNKSDFANRIFGERSIPKSLEEYLPLPISVDTYNFAFL*QL
TEPSLTSFTHLLIWSTVSVAEVSP**SFLSI*RTLEPCQANAAANTLSTIPVPAIKTSTL
SGVVAGKGSSIPAKCGTTRGLGF*VKLKNDGRRSAMDGLRSGLNITFFRSILVFLFLFVL
*KLKCCC*TLKKTVIN*T*MFISEGSILVSFSLLSQCDSLSFNNDGTE*KFFLY*LNLVA
N*PYAQSVYITSVKSNVQQLLNIFNDGKRTRETLLLLYSAI*NLFLSSSLVLFSFFFFFF
FSSSTKKFSRFPLVTLVT*GLSEPRPAELISWLDSCLVE*IVRQLLSSKGSKCLRDRLLH
LLLRSWFL*PVL*YLRRPILGGVCRHEDP**QIL*YLHHFVLACNLEGIVYLNPRHL*RH
FRVEHPILLLQEEFRPGIFGQHHLVVDPR*AQPCGLQLSLSVLPYIS**VPNHQIPLVFW
HKGLF*SRFRNRSQTTTYRCKRHSHLNLRGTQ*FFRLMHIFLMDSMVVYV*GLWEDWMWY
SW*TLKKCLH*YYY*NWKYAYYRDHSSSPSLNVGYSEKVVEKAYFLGVFPNRWRSHFSSS
SVISFLWVQHPW*NNLVHSTLKRLFCSAIILDHQ**GS**QLQYLQIYNNYVSHEKLQGY
LSSTCHS*LHTCRHQSDYTLQRSEWY*QMSKCVLLCYNVWKRDYL*TLGLLQVELHHPLN
SPYFLVNQPNHLFCDPHYLGDMGLSTFFLSHLLWYFHWIHCCWNYLLMPACDQILARNYC
KLQTGTEERLIQSLRN*TSLYLECNQYCSKKLFFL*NIFPYHQLGFPT*FQTRHTKRYAF
QLIYSPGCTPVGAECNQKYQVLLVWKKSRKNSTSED*ESWMGY*LALVLVVAVNSLCHPR
KNPLDQALPHHIYDMPSNHRQ*IIGRSTRQNNDMKGMEVYILKILKRLQKNPKKCHNF*E
HSLYH**RVDMSCS*KCLNLIPRMLESALLTLHLPVSNLILIKI*IF**SLASINYAFLK
HHCPLGLPSKAFYNT*STILSNVSEEFPIFLTNNGKHHGTWHYTRRQYYLQNRIYHLCSY
VHHRGSPYSRQCFYFLLSFSAYMDLPHLRNY*RNRSKNSRSLFSQ*SL*KNQKN*LHFLA
*SW*K*KVFLIHNIFSVRLHFLF*S*SQYCRLTLGRKQKHNLKYTLMNRIAPCSETFPLY
*V*YEQLAECVRDELLDCAIRMCLLEAFLCRRIGTESLKVADIGRSAQFLS*RKCCFCKI
LLLSFKNADFDSICDLCDGHHTILTAMS***NYTPGNCFYGIPGN*REYRKIWQ*HQLMI
LIIN*LKIVTYLPNHMYIV*TP*YI*TS*RTI*NHRIVVKKRKNDDYEIKCKKCPRLMYV
FFVP*ICDRSFLFLRYFQNVV**KMLNGMKQD*AKERKMLEISIKKKR*DASLVNITVN*
INFH*I*NYSFSLLVISIRNQKVKTVIF*VYLLFSLLRLNLNSLHSNLHSMMMIKMTMMY
PG*IDQYLPQ*FEIWKVSSHFF*FDPLNYYCLICS*KKLCLNLKLD*FPYHF*KTPSWVA
QEFVRQMYLWLYYAKNYNLVLVIKVILSTPNQTIGHPHWNPECYLISKLTREF*SYPIWR
*I*LLMNLIGW*SVKSRICPVYFRCP*LVC*CY*WYPGGF**IIFYC*ILAAFSVRCCWH
FPALWMLH*W*YPFLPSENPLTRC*TISMLLHKVYRRHSEFFFHMVSTTGRRTFLMEMSA
AVD*T*DSCQSYSEECVKMRRCMKMRVFFHYSSKDCSNRHC*KHSVVDLGSLWCFAEHR*
NLLQIEVVSLPEFCERN*NWWTESPTKIL*IALGMQPKIRWVKSCRTAKQKKVER*YRPK
SHLYLSL*QQEVQVNLELAVVVVVVVVVVVAVVSADDAVIYCSLPTTIRCSNCCERLYWQ
NDLESVDTD*KNRAWGIESL*VTDC*NYI*ILTLPSKNLYLHYCP*RAVLRKLQLPQLRY
NFAGSLYLCP*LESMLYSDQFIPIWTLFPPTMPMPNIQKILAAP*GSVLFVLFCSCFVVF
FFCVPFLFARRVTPNAKRLMRVVT*TCLLECY*RCTTDNE*IQMSI*DARSVQQYSGEKI
AD*VE**KHTEMDMDTQEAELSSQLENLTINSPRKLRSNAHSNSGKVFKEYESNHDFQDS
NFTSQVVEPAISDSVKKPPTMTVLNNYSTVHQKVPSGFSGTTATSHQEAQWKQYFPGIGS
GGGTNFGGAVGTANKVPESDLIVSDLVKDLSGVLETNTFKRHLDMKNKTTTMQTHENHDT
ISISHSKDFFNAEKVSSSFSDDSDSGPAAEAHDVFDGILQKQKSNYLVGSYPSNSNNKNN
NNNNNNNNNNSININNKDNARTKEEDEEDTSNSFEFSSSSSMSSSQTQSGRKSKVLKKPP
LNTISPGQLGYQFNHTHGAWDPPLNQGLDVSSSHSLDNTSSNQSQFATMVPTGDNHTNGK
APSILDKKAYELTSTKPGDVGYRQKKIQEEENLANSDDTPLDTPKFNDLFTKNGTRAKVK
GQMRTSRSISNSNLLEAHKKLKTFPAERVEDITSISEVNTSFNETEKQLISILTSKLSGS
PSYDSDWEKILKVDLSRGKLKNMFGMQRLLPNVLVLNLSDNEMNTLEGIPSNVVQLFCSN
NKITSAHCSLAGFHDLECLDLSYNLLNTSLKFLSLCHHLQEVNLSYNSIQSLEGIGSSRM
KKLNLSNNEINGIIDFEQLILTNNSVVGGWLTVEVLDLSNNNIIGVRNINCLPRLKVLNL
NGNPLVSIVESSKMENGTLRALSIKNTGGALSKLQNYKLDDQFTFPYQNLKILKLDGFAQ
LSKWQKWPATLQILEINGGLASSLPRFSSLKSTNLYSLTIANVRDFTHLPVDLSKELPFL
QELHLPGNNLQNAHKLTKTLPRQSVKFLDLRNNPITTPRHDRASTSLHYRQLLQLAGLCQ
QQCPALATLWLDDTPAPTATNL*PHNYTRTQY*KCM*LVNVCNNFTVLCNNSFIHSFDPL
VPSAHDVISPSFLFAGMIPRPGDGTAVIQRCGTSVHRYLFLQLQQRWKMRGGCR*AE*GE
ICNENGSSAVI*MGGVCR*QLTSLSFPQKFLGVRIRSIWKTNQENYNNKNK*SMFSRSTL
CLKTSASSIGRLQLRYFSHLPMTVPIKLPNGLEYEQPTGLFINNKFVPSKQNKTFEVINP
STEEEICHIYEGREDDVEEAVQAADRAFSNGSWNGIDPIDRGKALYRLAELIEQDKDVIA
SIETLDNGKAISSSRGDVDLVINYLKSSAGFADKIDGRMIDTGRTHFSYTKRQPLGVCGQ
IIPWNFPLLMWAWKIAPALVTGNTVVLKTAESTPLSALYVSKYIPQAGIPPGVINIVSGF
GKIVGEAITNHPKIKKVAFTGSTATGRHIYQSAAAGLKKVTLELGGKSPNIVFADAELKK
AVQNIILGIYYNSGEVCCAGSRVYVEESIYDKFIEEFKAASESIKVGDPFDESTFQGAQT
SQMQLNKILKYVDIGKNEGATLITGGERLGSKGYFIKPTVFGDVKEDMRIVKEEIFGPVV
TVTKFKSADEVINMANDSEYGLAAGIHTSNINTALKVADRVNAGTVWINTYNDFHHAVPF
GGFNASGLGREMSVDALQNYLQVKAVRAKLDE*GHQ*AWCPIDAYIHKIKYSVSVIFPHV
IISNICTLKKIK*KIKFFSPDNQFS*LINCVTIPFFYFFYLIIYLSYLKKRKNFL*TFLF
SFF*TI*NTSPWSNIASETLMKLAILAPLTKDGKTLPSLVYFLA*SIHSLKQLIIILFNS
WSTLSLVHVIL*EFCAISKPETATPPKLAAFGGPYQTASLGPVAVERAVSKTAIASGVEP
MLEPSAINLTP*ATKALASSPLTSFWVAHGKAMSTFWTWVHGRAPAMYCTLFSEKVEYSL
TICSKDLKLTLALEISATCSEVIPVSEMIQPLESDRETTVPPSSITFKAAY*ATLPLPEM
VTRLPSKDSLPFVA*SIIA*V**TKP*PVASGLIKEPPQFKPLPVKTPSQEFLYDL*APN
R*PISRPPTPISPAGTSVS*PMCLLNSLMKA*QILLISLLDLPFKSTHRPPLPPPMSRPV
KEFLKICSKPKNFKIDKFTEGWKRRPPLYGPLAELYCTL*P*ATSCSPLSFSQVTLNCMI
LSGTETIGKTFLYSGCCSKRVESSKEETTSS*AC*NSGSDISFSFWSPNCYIRIMR*YVS
SNFQCYKKSHLKSERI*NG*THL*LSYILYMKNRKFSNLLLLRLRILCFNKKPAFAATSY
AFFFRNFSVLIFIMVPDEKENGAAADNSFSLLIGRGVVLFLFYCPTALKMHGPVPAHWFC
DKNIEAIQSDGQIRLLRSGPFPWSHGTCIRGA*YTRE**PEWM*HHIPYEILLSSQS*TM
PSPTLLLYNSGYAQMRSGAQIDSNAWSSRTLYRSPMKQCHFILNGVTNMVWLGWYTGHSP
LE*FKKKSQCWTESL*SLADLNLKKFISFLSGASVC*FVTVEESIIKRSFRSFCR*TTVC
EITLYRITWEAVILGRI*RL*VLI*DQLTQSFLHLRDWSRRLGKNFRNCRFLKQRLFRRN
LVSNQIEKWAFWSCHASYKRGIATTLRLSSCSSDVSNH*PFL*TSTDLFLITTYL*PQDI
SV*EGSQQEYLKWDNRHVTLTRGIKCAASSRFSRPV*RSGTESIE*YY*RATKLSLPIKY
SKKIRCVCFCGTSMSLNLSMARIFYDGKSEADRGGKLLEKLILLYLRTNFKIYLNGNKEC
KERQGSAYDDEYRTLKL*ISNCGRIKPCFGHYPIVYAESGAICSKQKGRNNSYSKDEMAE
ENGKLYSLRRRHPLS*KKIWTHCTANRVSRIVIFCTSWNVKTFSLIMV*YTYSWVLKGNC
KPHIYNITVKFPANSFSFRPSISPFKCEDKEDSHKYSCNDIPSWVDNFMV*SSVFRSLGD
SISRRDA*VFSSSSIPRC*NKVLLLHSI*VEQKRGKSEKLPHRVLNLV*WHK*TISVY*Q
*TTGIYNFEVLTTNR**LILSYVIPL*EEVVSTVF*AQVDISSGQFCYPLKEFNSIF*GT
HRKRLLILVAMYIGKGVFPKSCQRLSKYYRVYKIN*HPDN*EVVSLC*STCT*QVKSELG
IIN*DHVQTEEMQRSKVRVYGPRQQKIVASFVGTGLFHP*N*LFGH*AKVQCTRWSSHFR
IYRSSV*GLLIGLRFTVFIFFAAHHFLAWYCHRVERTLNIILLFFMDLWKRLFEANPTKI
RDKKIKNGTSSVSQIPSIYQLS*MKSMRKIRPPCNKNA*KR*FRMGMLGVWDLLKICMLL
STDKTYIETSAHMEN*VITVLGISSH*L*GKSA*KIQLFYILFYQQDGQIMKIIIAVPNT
IHGHIQCMIIFQYYKN*N*VVWFSMNNLSTVQ**SKY*KNSKIVRVPILQKFLNLLPL*L
FLTLDQQDRVGG*FVFQKSTQKSGKNLSLYLIIACLMVGLRSTFFMI*ETN*IILKLHQK
N*ITFSSTRRITNY*GNFQNRSKR**TLDHRTCLFRSHFFRVSSTII*DFLQKVSV*EWM
MWKKPMMLSPRSSIFHQQNFKRLKQILNQISKVSVLSLRFYMFVGLYLFINGVNFSNH*T
SNGLRIFLSPQIAAHNYQMMMK*DRCTDMALTLDLLTSPPG*ANLT*MITKKIFGHLLST
TMK*FRKL*EIKSISMA*GSIYKASFKNM*TLTR*CAIVPSGKDAEVHC*AM*VCLIS*R
SPMPNILYAIWHLANFKDPGTKHFPWVFVRLM*RG*ILLLLQQRMLLVVKNLSKSFAPFT
KLSF*ALRSHMMLD*YYSTI*LCRVNNPLSCCHSLGFGWLKGLIGFFF*S*FKIRSK*IT
CRTLHMIDNNL*YIFQNRDKSEILIDLISCRDLLDVRSYLNRKGQNRRPVGAGIY*IDEQ
LK*HSHCHFGCETLSKERYF*WMY*RSRCLRYSLAYCP*KKTVVHSDTHFSDFSHPRNAT
FEGRLHH*TNKANAKLQTNAWAHGHKEV*KAFFFYVRNYRRKILK*STDLMLPNFSPGIK
FYFHISSIRYY*YRT*CSHFLSLFASRF*KGFLLYFFILL*TPLSKVHLK*VATMI*S*F
GASGACLLLCSFGNLEPCVHILVCKPRSTQTSITSIIGACYHKRFTVFV*LHGRLFEKNG
MEPSERLEKKLKS*NLNWIRNFNNIFHAFLFQLD*P*QTTIIEYPRSLR*TCKCNGVET*
NVE*TSQNDDNCGKLSIRVLLLRLRVVGNRAKQNYLPL*AQKGDV*LLRLWRLLRLSPRL
SPGLSLRMFQLFFQWATLFT*SAPRNVRILRKLSMMSYR*GLK*TRFGSSFKYQGSSISS
LQ*LHLWKLTSISLST*KENKYCTFINCWNIKNIKSICQLAPP*RRKTWIQTRKP*KRRI
KYYQSLIFRMRGLNPFYGRVPLSECCALPN**LRQDLDNH*RRFTSSVTVLEQRMLDNLV
GLLPHIR*LLVHSF*LLEDSEISSDTRNSLSLASFGTHFGPYLLGLASTLIRFFLTAVVH
FKAWVRPFCCQMPLRFSDAHISQEEEKTWSLVCLVLQHLVASSLGLFSHPCWVNWRGGHG
LTG*WVLHALF*L*QVTL*SLTPPCQAAMPHLSSCWNESILQGQLPALLD*FSLISLGTK
APLWVGKLHTHTLF**LVPFSWLFLHISSPEQLSLCYHLLLFLVILLLYLAA*LRDGPAL
VFGYSIHGSSWKTQGAKPPFFLVHSFHL*QSVDFVQP*RQVSF*AIHPQAQLCFLR*QLS
QSELY*LLRPPFTKRIGLKRLCQSLLCLGEWTCPFRPLQ*CLVTRCHTNIKVLQPLWLIR
W*TIRYR*VWVLQVQLNLE*MTEVPSL*KDIVVRGTWASG*ADLAFLSQQRMHGALL*SL
KKGSPKSSIL*NKFIYREILHRGI*PKLIEINIVRSK**RGASISRIVR*I*KLQEAILE
*KDTLFFQVET*KNFSKIT*RTLSYFKLTKWHPQDRQHYHTSDKESERLACPVGNVKGNV
MANLHVKCALPMDMYVIILTVVSLRHHLKCNK*VKHLLIRRADLLFFRVYIETNNRSL*I
HRTLQVKTL*IQLSLGTRSSTLQLLSPAVLVSNSDQLILHAYIPSLGIAESDRKKIQTHM
SFFLI*LQRKSITVSQKFIFQLFTRYLMLLIQSNWQRMLKNTGMAT*KP*SMGLLLQG**
L*DHFLWEVLAIPERWI*YNMPKGSLMTRLSVAFPRWSKSPHGFCAPFTCEPLRGPM*HG
*LAA*PSIFLRQLACIMRLTERI*RYRTTFHQKELL**ANTLEDYFGVHGQSIPFFHMTM
GAQVLR*IELLASQLRRRTVILQLI*SR*HT*FPKTA*TQTQRNCCRPWRPFMNHQTHIR
FCR*PRVIYASLCIEDFVC*IIFLIKMLFYK*LISATLRYQQHTLL*NWIKHGGMC*APH
SSTSVSFLPSTHRKVFHMLLLP*KR*IILLKFSVHVLLLKHKRPQNCFLRIP*KKKDKKF
SSLSRQLTRDLILKLLTYSILTGMLC*IHQTR*TLCKRVL*IMCIEKQIDL*LEGMELMF
NTCLLYFIFDNCAESNISGI*K*EI*RNPVTPGMRGETLTDIIFFSWT*CLNQMQIALHC
TKLMVQVRSIKIREKV*LFMSILKRLRNSVKAWKFNSLKKS**RQVENRKIKIKASQDLK
YC*AKFCLSGPEIFIHFISIWFSVGGKA*NVCRKTSLKSSLDLIISNKRMPL*HLNSHIT
CGYTSNTLVFFHCPLFIRLMSSLFFF*KKRLSSFLQLDILI*IMNNE*FN*LFCLNFVRS
RLYLEEK*PVHTFYHFRSIINKNI*SKVIQTENFKSHFFIASHSNHNYALSQFQ*NFENT
*AHRIA*LNSRFN*LPPPVP*KNDGSVQKNFIINLMKYTKLNKL*ALFAFFIPLVGTTVK
IGRFGDTTFFEA*NARPA*NGVKVAHRPRKPCQGILHKLQHLFPIHG*RVFNRYTFFSFD
*KI*NELRNSSRNALLFYGWHCKIIITTKQCWKISSGKKFLFLGKNYMCIKR*NPRSPKI
DFATKK*FFQHIAFQKVVV*HNS*KINTSMIRELFIS*L*EYSLL*SWRR*PKDKSFDVR
L*KVPFLIESSCSDIREVVSIHCFSALYQHMNAFSILILPFHEVRQKMIGNVLKNKAGNK
RRKFFISIKRY*AAT*LFLQ*VMTEYHYRILCLRSGNAARETAPFC**CAGNETFR*NLK
LRKQYTLRERYQRIKSCKEL*QINRFVDPRS*FTLRTG*LQPLL*NAPISHFAFISGV**
EKNLNGKE*VPCECQEKHNYYYYW*RD*TREFSWTDI*VLRGMWVYLISKNWRKAKLLNS
NKSY*FVGDERLFFLAVRSFHL*HRCTEFDQLFILKDSSQLI*GGKRMINFNC**TFSIQ
KL*DTRKTMYWVLLCGSILLCCLSGASASPAKTKMYGKLPLVLTDACMGVLGEVTWEYSS
DDLYSSPACTYEPALQSMLYCIYESLNEKGYSNRTFEKTFAAIKEDCAYYTDNLQNMTNA
DFYNMLNNGTTYIIQYSEGSANLTYPIEMDAQVRENYYYSYHGFYANYDIGHTYGGIICA
YFVGVMILASILHYLSYTPFKTALFKQRLVRYVRRYLTIPTIWGKHASSFSYLKIFTGFL
PTRSEGVIILGYLVLHTVFLAYGYQYDPYNLIFDSRREQIARYVADRSGVLAFAHFPLIA
LFAGRNNFLEFISGVKYTSFIMFHKWLGRMMFLDAVIHGAAYTSYSVFYKDWAASKEETY
WQFGVAALCIVGVMVFFSLAMFRKFFYEAFLFLHIVLGALFFYTCWEHVVELSGIEWIYA
AIAIWTIDRLIRIVRVSYFGFPKASLQLVGDDIIRVTVKRPVRLWKAKPGQYVFVSFLHH
LYFWQSHPFTVLDSIIKDGELTIILKEKKGVTKLVKKYVCCNGGKASMRLAIEGPYGSSS
PVNNYDNVLLLTGGTGLPGPIAHAIKLGKTSAATGKQFIKLVIAVRGFNVLEAYKPELMC
LEDLNVQLHIYNTMEVPALTPNDSLEISQQDEKADGKGVVMATTLEQSPNPVEFDGTVFH
HGRPNVEKLLHEVGDLNGSLAVVCCGPPVFVDEVRDQTANLVLEKPAKAIEYFEEYQSW*
SITLFISSLFYLSQVYI*LF*PET*FMSSCNEDN*STFTNFFNLLIFGSIF*LSPTLVP*
LKFLFLQIN*IFFLD*CSFQLLW*STAGIT*KEVFCKKKKFLSKHISLSEIKF*QLHAIL
FHLPCFSRFVIT*PLRTY**YKIFIHFLPTDFHEISIFFPNSV*NEREIFCSQSRLKALE
NR*LLFSTFSTHLSENDS*K*DERRYHPDSH*MKSRYF*RAHVIFAQLIIPSFYTHF*FF
F*NQIRIDVQCSITITRQKIRILQAKALIFKDQHIR*ILKGCQNARQQAK*FRFSVPK*R
NILRQMRSSCLCAKKLPCEELQTEMGKL*VIDREYGGEDHT*IRMSRAHNGIQIHKNIHE
LFFIRANEFTTIGPEGTITGDFATDSTLMMRVVGVL*FAHFFFYRKIRLMKVTGDIFT*T
FRICCGYRGCGLVMPLTTFHRFLYTN*NE*SKLLQ*NIWVLLTPSPTAIGMRERKLTGLP
ERRKRIERGRQTKTPKISLLRMTLKSRVQFIKRSLN*LSSYPV*DLKQCTLSSNAPPLAP
QRTLEQRTVSRFTQLDHLYNL*SSSDKMYTNLTGCSIISILYYLAIYV*NRNVCVLQAEF
YGPCKKVYHKAITKQ***NSQLFSELLQL*LPSRQQLCRV**PLRLLLLLTVITFTLRSL
PTPLTLSLVTVPLELSLSVIVMLLTQRLSPKDQIPPLKRVQQRHLL*QTVQVHQPTFTPR
PSLKPSNHLHPPHPPHPPPPLLPLLLVLLLLHSKEQVSVHWPLV*FLTYYKLGFKPEKSY
*LSCIAYL*LIYEKLI*LSFSFKRLVKRTFFHYVSQ*LQCSSFSFHHHHRIIIIVIIIII
ITFININYFFSMISGIFILIRYF*PFQTIKGRPTNLKQYIYIHT*CVLLKFFYSNITSKK
GQAARCFIKIGYPA*LFTYHLQ*HDGSKGSTHQTSTSGDGISSTGVTR*FSGARGCSRGR
SFSSGGCSG*SRRGSSF*AGRSTTWRPGVAAAFTSPDKSSILGDSLSVDVTVLGGSDSGS
DTRTRTFISRRSLSSRRSLSSRSGSGSRSGSGSRGFGGRSFGGRRFSGRSAAGVRVFTTP
NKSSILGDSLSVDMTVLGGSDGGGDTLSKSSSGNSR*NQSGREFHFRDYCY*LFLSEWKY
LFVSVRTFILPPNTSNSSWLKYPINQLLQKKK*QISNDN*TPFFCTLS*NGGTRLLSP*I
AFLHIHQKIWDSGVRNKQGAKKNLGHR*D*EDCGITTQQSYFTASSFNWIFTFHYISDH*
KRSVNFLLGKCVM*RFRYVTSPILSQLI*FTQISNAFR*ISAAVGVFGTRFFSKTSIN*E
KNAMGPDSN*CLC*RIGITQI*HGCEGSARYSLHL*TSTRVLVTLREGCSRQ*EEK*KNI
RKNV*QN*SVLPRLSQR*GRQQ*GVLSNFCQCIPFHPAS**GKGKHTISRHSQ*SLSR*V
GMGLFWAPG*YRQRKCLWSDDLLILDRSSVYCSCISLLELFST*TNGVQKQGVCFLKRPL
CSSSACS*PCYVSGKVVFHRSGPYQVRDPCPIRLRFVARVLVE*LQF*P**VAQ*SQKPS
AYLPFRQGRDPGIRTFSFDSSLWR*KQHNDLAHRYKIYRIHYLPQMVRKIHVSRLYDPCN
RIHLPCIHRKLLEIREV**SMDIRKTCHDHCWNTCVFFVLLL*TTLLRIVCYYAHYLSNR
IFPCVLETLL*TWMG*MDNGVCTVLDC*PYSAANKDCNFWNAMG*IETVWRVHDRSENLK
KLQMVESRTWPIYISVLLKTKNILAITSIHGHGFFG*GW*VGSCDNSEKWANQKITGIPF
RERRVHGNASTSRRTLWTKHANTFVRKPPVYCRRGGCSWTSVDGNKGRSPGQKQRFSSND
QICVECT*P*SLRSVSQRDNGAKRVEHRHKNLLHRRAKR*IEHGGGSNC*YEHGRQTADD
IEISGNDY*FWTTKYR*DN*RSSKWCKIFVGHLLRVRGLCRQDTRVDGKKSS*TR*QMDR
IRGGIPELVAFQSALSMLTCYEYQNHKNTDLV*LLYEITVLH*YSMHLVLKNQRESNKPA
KVLHLTLTVI*KSYLWGFAISFHRQITILHCTPLLKKRVHC*HSWYEKLQSFRLSWQKYK
FNA*V*NRYSLYYYFLPD**ISKGNQGYGNSTYRRNNKQHPLECGSFQYSRI*HIQRHCR
KLSITRT*S*NTDGYIELPFSS*YELIL*A**KTKVLHYIRVSN*KCSSYSFTFPKSILR
SCSSFCHSSQNCLRCRVKVATFLHLFDIENAQYTISHCRIDIIFPRERYSTRFCQSTVKG
NTSGRLKIRRVN*ELSSFITLIQCQFDEN*RATIRKCLVNTYVISYYLIKLQFANK*RLH
CTCITYSGFEVSMIVVSRITEKILIVSS*RKPFSPIIAYGVCHKGL*KRGFS*KYHFIVS
NRGSCSFVSLLIFQRHCT*KQRKNCSSHFH*ATVYKAGSRNQDIIIQRRNNQLTMRGFSG
QPLSDDDNYRIEKTQRNTIPERLHFSRERNMPIASIFGTRGYFVFSSEQSYDKFKQTNFN
ISTLDADGVGVPLFHIVQSYNVIGKITRSSPDFYIYKYVLQGVQDPPLYSDCKVICQDKV
FRLCKILYCEIYAHQGFFETKYDFFYPSKTQPVKKYQIIKQSNMRDLYSTLDGMRFRWHV
KFYSDHFRLMFLDEDRLNYSNSNQKERQKPDQGKSKAPDFVIGHYTRTFSDILPRSTSKC
SNLIIGEHSKPDSLGITTVPDLTQEFACQGALIHYLLHIERERK*KKKQKQK*KMVK*DT
I*WLITQGFFRNPSNPKNIT*RVTPRGTLYRQLRSNETRLLFRFN*AGIYPRHYDLAK*D
TYILARTSHHIFFQFFFNTQLLPIINLRFSYLLAIVRSR*RCFWFDFIQDLFLRSQDYGI
FCVHFNTGASTNIFLLIVFIEYPFNIT*QVFCNKSKHNITSSVN*THLFNNMRRYSCFFS
KLLSRSLCKIKTLSRIIIGAF*NP*IFLSNKHIKEVIDMKMTLHNASYNNYV**LRIQLF
LSRTTYLAFTGATFLPRFSRKQSN*TLRGESMLTLTLIPLYNSFHRTDNQH***KER*YL
PRTHMLVRDLGWI*NMILNNTTR*TKNIIQGQLLGQAQINSIISLGLNQWRLWKNCKRSK
KRRLRMLALSCTGFEMIYVYMIMWDCTKVLRSSSN*GKKTQKPNYMLFMSSMKMIGEPIW
IADGN*CL*WGR*KICSSP*PNYTYLFFCGNSTLQKVPYLIQKSSWSFSKKNV*M*VQEQ
VR*SLLI*NTKQMNCTVILGC*KMKTIDCN*NTTTTLALLLLD*SLLTEAPTILCLLHGT
KNGCYM*IITKRVPLKFVICI*SNH*STTKLLN*SHSNIHYRMNSFNIYLNQNGACQTFL
KKQLYPD*KISSVQKVLSTTMKKTCYIWVEPLG*VYI*LLVG*AQDL*STRHFNHATDK*
CQKH*KIIRPPKISSKKLHGEIFTDIVCATGHIPQWECLIDWTL*I*NGRITL*HLKSGV
LVIQAFP*SMP**ENYCTQAILITDLE*SQLLFFLKTY**IGDGGNAGL*NT**TVIRLQ
MLVAGVFVLVQELMPNHILEFLIWIYKQKNMTHK*YSSNNGFPN*FLPKISVQKTIQNL*
LI*SIVGSVL*KFIKTQCENNVS*LSRCALVVLPLCLITVSISANYMVLVALPGSLGSSS
*TNAFKNLRK**GL*FL*Q*WT*KTPIAGGGYISLLL*KLWLLSSY*RMCPS*SRPSQYN
QYNCLAEN*QKSLSMSLVYSL*H*ILL*IITQVFKKKNNIKHNN*IMRGTAKGVKRAKYG
EDNIE*ISFFD*RRLFASDCELIKREKRMPWLDCLEQ*SYHDDQSDSDDVGYFKTRVIER
VMLRMDHFKICSKM*LYFTDE*LVRMCSS*WT*ERSSQRCILVRQTIDMMLTRKPSAL*S
LSTRAFGPIIKRE*EDTFKRSSKKNHYYDPMTVTIRST*KRKVRSINLGLFL*NNYSLLI
YKTA*KIYLKYVYRLCSWKKSSKTSVWWTNGLQLDGGTIIW*CLIRSENVHSWGAQNNRS
KVWVTGSNLNAILSRVKQLVS*TGYEGSIISGVCPRVVFNFTSNSVSKRNHSITNGLRVT
SVDIGGED*WRKVLRIIASNSSQLWEESCFLAQISCPSVTSAFS*NVGTSKRRLTQKCTI
LANDFHNVGTTVRSM*VITSDVSQIKSDGCCNRHKDAEKSKNV*ETHGMVVVLDFLRLYN
LSEAVALHFE*KLRCLYINYTCYMLKTLMIILTFF*QLKIQIWNMFLYFQPQRLFEKKII
DPQGV*VVDESIIVFNLLLKVRKARMHESITFHSRNRSNTNSKARLGKIRIF*Q*YVMNN
HSGDTKTNFTTF*CVPDLIMQHFF*PSPKKLP*YTSLVVVQVSFNMVLEVKAQTCDQWVK
IMVRRCKILFT*LKKSFIIHVGQIYFWTIWFC*IQKCSGFIMP*CHFNGRQYL*EKKVPC
MRYDARVHC*KKKNFRCI*RLSRLGG*QKSDGE*INRCQYAASGTFWGFYYCDVRQIVQI
IIS*WLHWIMKQGIRYRLPWLSFETFEVVSDNLSLNT*HYMALFCSRYFWSLKSTMFEPA
RRP*LEIKTVYSVDDQL*LCYCYN**S*LRSLLLLYL*FCY*RRAKFQKNSKGERLFLFI
*TATVKIVYCQILTADFVYSYHISSFNYLILINRSSIF*EITKILLYKIFS*GINVLWTN
SGEYAKTRTKGDRKTSAHKYS*SLLFLLSISSGGIRTILHNNILWTVIKLFGKVTI*DVL
YSLSVPLLSIQRCATDMNSHCVSHVVLIVHSPPGMVFWCWLLIPDITTIASQFTRLDCLG
NIFCDTNSTSSGIHQVCTIFHVGNKLFIE*TP*VLVQWTVDGNNI*LSNHILQFLYSLNN
ITSAIEKLAGLVQSIDCFRR*FLVVVVQ*LLRIKCDQSFQNPISNSTGTYR*NYFVFQII
LIFSHAGNIPLTINCLLMTTIIVSYQNQNCGHNVLCDRNDVRTSNFGDRDFPFICSF*ID
MV*TDASGYTELQVRSFCNPVSRDVGGEKGRSNDNFSVFQLPVYR*GWLRVLVNGSNQLV
SLFFNEISDTKFIFNTPQ*LFLLFSMLTTFVKNQQNLSLRHINFQLLF*FD*RCNTCKLF
LLKMNKKSTIQEYAYFT*MIY*LNFPQQELIKKDSILCPFICSFFQ*LTVQSDFSNF*LT
VNNPRIVYSA*HQNSFITGMSFSFGVLVSVPS**GNSRL*GKKRKGISRLGCWSKQNVLN
HSQTSAK*KSWG*NSLSSLSSSGDKIGNFRHFFLLLSTVKRERFESTFRTECCINSMLLK
IYPNRWSFPFIST*VSKTVSYGASPFMAICF*SVF*KTIKLEAWFIFAFEIIFSFPKKFM
LRQQRQLIRSQFLLIVSDNAFFLHLRSVNIYRKINHLNKGSFKNLYAYYRNF*RKVHDSS
FVYQCDVLQCSCHLH*HCLYTTLNTS*QPFSGQSETMQ*SAAMNYVCKKKIGV*KFYAKK
KIKNKIKKKRNLRLFTLKRQKVLG**KKFIKKKNSMASVLEEPIYNCLHK**DSTVKVPQ
PP*AYCSLCCLVSVGNYLNLMA*CQLPYHTSNLQPKSQTHLLYDGIITMSLSETLILITA
RLSLIPFELL*DSLHRIYILSEYLIFPL*FPKEL*CTMPDQKCQLPSNGWLWTTNSATLS
A*GHHPMGENLWKEGMGGSAMAPMVIIQKGHHHHHHQTKKIEVHKKCLPIEQHGTSTNFS
ILMGLLLQKLTQERWTRS*CCQMLLKRN*TLQMMVKTNEWPNDSTLLEYANGGSHSGLTE
LSG*RLALRSFCVIFRLITSNLFQC*KWSSLTST*AYQHLPLYRKRKVGLWMKMET*LKI
S*QMTKRRFWKEKMVGRRLFLISTQLRASIS*ERVQRMTTGSIESISTIGT**AG*TGLT
LLLILTTEDYSMKE*HGKSNWTW*MT*KRLWKSDLMPRKVWIGS*HLMSLSLNLLHY*NL
LVTY*TAMVILMSQLPSMQQHSH*TFV*GLSLQATTVMNSVAGKTLLSTNM*AHTRP*KR
MQTF*FGHLLSAWSEKLLMPFIK*MIY*YPKSTLL*QITQLPAT**RMSKRLAPLSMV*L
NL*GGLN*ITVVRDNAIGMKFVTLLPGAHLQWV*LNQVPTMRDLEPTLMNLDKGWLLTVN
YSVSI*MI*WLIVIISASCEKAIVGQYKGYDF*II***L*SF*DLG*YTSMNY*EI*DTA
TVMPARFKIFFI*CLYTYQISVEYFLFYQKKKI*NQDKTSYERQGSSAAIS*SKATALGL
CTMNDLKISWQRSYEYMSILRYDCITGEENRAL*WVYRKMVTMLESLSVRSCDV*KIH*H
KVARFM*KCKSLLTQ*WKRYRRDTEKIKQKTTEISTNGLYLLPPLLFSLWWLKNLQLFNY
LIERVML**FSIRSYQITS*AIIFMFFVHSPRSAY*VLKHVRL*RRFPPTLRPSLLLRPF
SGLIVHPAC*WGLCNL*MLTLG*KITKSCF*V*LLGTVVPCLPFLVCC*RCSNTLQT*LT
VISLTTQNCRTELTV*WSFYLSCSFILWFPWVVLFSVGNLVRRLLLLMDLVRFRSHIPLP
QTL*RKMLVMLIHKKWKKIF*SLNSKLQHHFLRNFLILWINSRMH*LFH*LFCLWCCVRI
MRTIRGASGHYHVYLEFSLVS*DIGWQKCLIKQTKSFHWVLSWQTFSPLY*LAYLPWCNV
VKNTFLRTFQL*TR*IHVILFLR*YPDFAAL*VPLARLSMKGISYHLLTCLFIILFRLQF
HIAYW**LSDPMLGLED*PTRFVRIFSLYFSLHNHPTFFFFFFNSFSRF*TLYNTFLPTT
AVYCNIL*DFMNAFHHLFTTKR*ISPFSFTFTSFNIIHIYFPCTN*LLIKRTEIEKSCI*
QAKKKKKKGKKRKHSLFQIAICVFRK*RMISQHCFFFFLYIYVHYLCHI*P**IQH*KPR
PTIQLFSI*FPF*QNRVLPTCRFLYLSNH*AVSLLFTETESH*KPPLQQFPCLLFQLYNA
FIALIVVE*EEFALTPVTSFPSVIE*SSQGWIGAKYLAPFLFATRSTVVNFLLLKMSSTP
RAISPSSGKPVIALPSINGLVVLISINPSKRSGP*QMAAITPPLAYILDAISCRFLALG*
SNRAPCPADAKNTL*SLALTSFAVLILANALLKAEFFVSKFILSSPPIKLFGK*CSSQPN
PPVSETKSTSKPCFSNVSNDRKISTTKTPVFAPSL*KGPWYEVRDISALFGVIARPVFFL
NEGEKCSRNMF*F*VSLSGASKEKQTCMCNFPVFH*NLKNRPLDCAHISSIGFKVP*L**
LQERQSERYFFFSFSLPILHKNTYADTEYLHLQLCNISDTPFYPRVSYWWLDFL*DEKIT
SPGCS*MCLLRHQRLRAKKRNTRMLGFIESHNGNTFLKGWR*GKNDKNKEVLGSFLRHGK
YLKLTQLSWKVGSGKVRLFFLQTSTKIGSCSRQCHRSPQVEKKVSMNWIRGEVTNKV*GV
SSIVVTCSFT*ITFSLEKRY*KTPRLPNLAGS*VYNRNMDLAGYHLQFALPPGYNFHYI*
LFFTTTSSSFTLSCNRNTKTR*GKNRISTIKICPSRRYMLERCMILAAIRLLRLKLQQRM
VSSERSSHLVPPPAFTKLLNLETGTSPNGWEKG*PRQSVTSIVS*GLL*SSPNYV*PIRR
A*TSS*YR*TELLTSQGWAPMLSLVFPCALLELLPHKRELLSTSI*PS*RMLDRTPLLFL
FLFSMF*MVEPTPVAL*LCKNSRSRQSGLRALQKP*GWVRKFTII*RYWRRSNMDLPLEM
LVTRVELPPILTLPKTPWT*LWKPLTYAVTRVE*K*ESIVLLLFFIRTGNTT*ISRNRTL
THLTGSVQPS*QNITIHC*RNTQSFPWKIPTPKMIGPRGLPS*RLSMFRLLQMT*HAPTR
PGSPVL*RRNVRILCC*NSTRSVL*LSLLKPPIRLSMLDGV**YRIDQVKPKIRLSLIWS
LV*DVVKLNRALCRDQKDWPSIMNFCVSKRNWGTIVYMLVIGFMMETNYKGLSCFLFFFF
FFVFL*LNKVNHMRFYFLFR*FGLQYGNGAFDTSYFIHMFYLVGNQTVFKVFHCLHTKSL
RICLNKGGRVGEGCSNQEMLTTLLTLQFFSFLINLFGLNFLAAITF**PL*RGWYQIFLI
VQADL*PHSCCVLKSFFLTKVRSYTIIEKLNNESVSIIEMILFFSTTVTVKKLILRISFR
NNDFGTSDLKS*ITSTQFALRRFRIT*SYQRIH*ARVKITDSNNIRLPAHTYYSVQFREI
GGYSIIFSRRSFRVYWR*A*QYASERGSIATKFRHSAIPKKEVSQARKRVL*GTSAPL*L
AFSHSAHTNRQRPQKTIPSHTESIKMHASFKNKNIFIVIMKLWER*DMENM*SAKGASVN
ESFKW**PMKE*V*IEILQLYAFENMSLFISFLLSLYQH*QTKQIQWSN*LQSLLVLPLS
LPVLPLLQPLPLYLHLTKESTWSNWVFTSPISELIWLNTTCFKQLIQQRPTQLRLLKLFS
TMVTSPPC*LVFQLNKSPESSLVSHGTLPD*DRLSPVLYLRTVSTLLFQNREKLLRTKFH
RH*KVKKMK*NMLFY*YKYNFSYVNVY*YDNSFLINNSVCGVFSQYNKPKIETSLLRHCS
GKGCMVIKLIGYVQ*AILNLEMCGFAAFCLSIKMCRSFFSFFGASPRGRL*NMRHF*K*D
CRSGQNK*QVIARDPDFCDINIIISLLG*FFM*L*LE*S*GDSAHMCVSHYRIIAR*IKS
VTTMG*HNILM*SLCKYEIF*SGIRSSKWEY*GTFTLMTSW*CSYFKSICLCIIVEEWNI
FMFR*F*W*FFGYINISVYKLSG*YTV*KWYNVCIKSSYTIFGAAE*DIDIKMWIIVGVM
RKWHRV*TAEASAVNNDVSAFSTDEVRDGPWSGM*E*GNLR*YIL*HPCAYAISVYK*GW
IRHVVVG*VYVYYLRSFVNVSTWWVEQQYGE*RMMDGRVIVG*VVVELDMGNWRVTVMMG
GGW***VERWMVVGSGMVE*DRVTSGEVG*WRVS*ETGSSYICHCIACWMVLDKAVGTYS
I*EVTLYENRQYFLFRRL*RRF*SNDLASRNFFIVGHCTKEVT*YVVGEWVCFLIRRGNT
FLGEVCLSDAPYVGTPKRAPLLRSARSYT**GNVIYNFLLYWSFRERKKL*AKRRLSVGP
YLKYPREYPRSG*ATNRILVLLD*ADS*DTVHHGN*KRKYVPTTLFLQAGNQAMNETSFC
FLCWDRQSLILVRFLIN*IFFAAAGDLHLHSADSASSQ*SSLIITFLDDDKTETGQSFVY
IDGFLVKKHNNQHTIVNFETYKNKMKVSDRRKFEKANFDEFESALNNKNDLVHCPSITLF
ESIPTEVRSFYEDEKSGLIKVVKFRTGAMDRKRSFEKIVISVMVGKNVQKFLTFVEDEPD
FQGGPIPSKYLIPKKINLMVYTLFQVHTLKFNRKDYDTLSLFYLNRGYYNELSFRVLERC
HEIASARPNDSSTMRTFTDFVSGAPIVRSLQKSTIRKYGYNLAPYMFLLLHVDELSIFSA
YQASLPGEKKVDTERLKRDLCPRKPIEIKYFSQICNDMMNKKDRLGDILHIILRACALNF
GAGPRGGAGDEEDRSITNEEPIIPSVDEHGLKVCKLRSPNTPRRLRKTLDAVKALLVSSC
ACTARDLDIFDDTNGVAMWKWIKILYHEVAQETTLKDSYRITLVPSSDGISVCGKLFNRE
YVRGFYFACKAQFDNLWGELNNCFYMPTVVDIASLILRNREVLFREPKRGIDEYLENDSF
LQMIPVKYREIVLPKLRRDTNKMTAALKNKVTVAIDELTVPLMWMVHFAVGYPYRYPELQ
LLAFAGPQRNVYVDDTTRRIQLYTDYNKNGSSEPRLKTLDGLTSDYVFYFVTVLRQMQIC
ALGNSYDAFNHDPWMDVVGFEDPDQVTNRDISRIVLYSYMFLNTAKGCLVEYATFRQYMR
ELPKNAPQKLNFREMRQGLIALGRHCVGSRFETDLYESATSELMANHSVQTGRNIYGVDS
FSLTSVSGTTATLLQERASERWIQWLGLESDYHCSFSSTRNAEDVVAGEAASSDHDQKIS
RVTRKRPREPKSTNDILVAGQKLFGSSFEFRDLHQLRLCHEIYMADTPSVAVQAPPGYGK
TELFHLPLIALASKGDVKYVSFLFVPYTVLLANCMIRLSRCGCLNVAPVRNFIEEGCDGV
TDLYVGIYDDLASTNFTDRIAAWENIVECTFRTNNVKLGYLIVDEFHNFETEVYRQSQFG
GITNLDFDAFEKAIFLSGTAPEAVADAALQRIGLTGLAKKSMDINELKRSEDLSRGLSSY
PTRMFNLIKEKSEVPLGHVHKIWKKVESQPEEALKLLLALFEIEPESKAIVVASTTNEVE
ELACSWRKYFRVVWIHGKLGAAEKVSRTKEFVTDGSMRVLIGTKLVTEGIDIKQLMMVIM
LDNRLNIIELIQGVGRLRDGGLCYLLSRKNSWAARNRKGELPPIKEGCITEQVREFYGLE
SKKGKKGQHVGCCGSRTDLSADTVELIERMDRLAEKQATASMSIIALPSSFQESNSSDRC
RKYCSSDEDSDTCIHGSANASTNATTNSSTNATTTASTNVRTSATTTASINVRTSAITTE
STNSSTNATTTASTNVRTSATTTASINVRTSATTTESTNSNTSATTTESTDSNTSATTTE
STDSNTSATTTASTNSSTNATTTASTNSSTNATTTESTNASAKEDANKDGNAEDNRFHPV
TDINKESYKRKGSQMVLLERKKLKAQFPNTSENMNVLQFLGFRSDEIKHLFLYGIDVYFC
PEGVFTQYGLCKGCQKMFELCVCWAGQKVSYRRMAWEALAVERMLRNDEEYKEYLEDIEP
YHGDPVGYLKYFSVKRGEIYSQIQRNYAWYLAITRRRETISVLDSTRGKQGSQVFRMSGR
QIKELYYKVWSNLRESKTEVLQYFLNWDEKKCREEWEAKDDTVFVEALEKVGVFQRLRSM
TSAGLQGPQYVKLQFSRHHRQLRSRYELSLGMHLRDQLALGVTPSKVPHWTAFLSMLIGL
FYNKTFRQKLEYLLEQISEVWLLPHWLDLANVEVLAADNTRVPLYMLMVAVHKELDSDDV
PDGRFDIILLCRDSSREVGE*RKLLLRKSVIMYCVV*YIVRNFFF*GICVLM**YFTVLI
*CLLHGSSERQVGKSRIKRQSIKSKHKIKVVSSFWLNIRVRDNRAWRRRT*GLFRAI*GY
VEVL*G*RTGFHFHFFFLISVRKPGKV*QRE*R*M*ESVWVWC