S. cerevisiae ORF Coding DNA for YGL167C
The matching region is highlighted in the following retrieved sequence (in blue). Click on it to go to the Features Map around this region.

    1 ATGAGTGACAATCCATTTAATGCGAGTCTTCTTGACGAGGACTCAAACCG
   51 TGAGAGAGAAATACTAGATGCCACAGCAGAGGCCCTTTCGAAACCAAGCC
   101 CTTCTTTAGAGTATTGTACTTTATCCGTGGACGAAGCTCTAGAAAAACTG
   151 GACACTGACAAAAACGGTGGTTTACGATCATCTAACGAGGCCAACAATAG
   201 GAGATCACTTTATGGCCCCAATGAAATAACCGTAGAAGATGATGAAAGTC
   251 TTTTCAAGAAGTTCTTGTCAAATTTCATTGAGGATCGAATGATTCTACTT
   301 TTAATAGGATCCGCAGTGGTCTCTCTTTTTATGGGTAACATTGATGATGC
   351 TGTTAGTATCACACTGGCCATTTTCATAGTTGTCACTGTCGGTTTTGTCC
   401 AAGAATATAGGTCTGAAAAATCTCTAGAAGCGTTGAATAAATTGGTTCCT
   451 GCTGAATGTCACTTAATGAGATGTGGTCAAGAGAGTCATGTACTGGCTTC
   501 CACCTTGGTTCCTGGTGATTTAGTGCACTTCAGAATAGGTGACAGAATCC
   551 CCGCAGACATTAGAATTATTGAAGCAATCGATTTATCCATCGATGAAAGT
   601 AATTTAACTGGTGAAAATGAACCGGTACATAAAACCTCACAAACGATCGA
   651 AAAATCTTCCTTTAACGATCAGCCTAATTCAATTGTACCGATTTCTGAGA
   701 GATCTTGTATAGCTTATATGGGTACATTAGTCAAGGAAGGTCATGGTAAG
   751 GGTATCGTCGTAGGAACAGGTACAAACACATCCTTTGGTGCCGTTTTTGA
   801 AATGATGAATAATATTGAAAAACCGAAGACTCCATTGCAGTTAACAATGG
   851 ACAAATTGGGAAAGGACTTGTCACTGGTTAGCTTCATAGTTATTGGTATG
   901 ATTTGTTTAGTTGGTATCATACAAGGTAGATCTTGGTTAGAAATGTTCCA
   951 AATATCGGTATCCTTAGCGGTTGCTGCTATTCCAGAAGGGTTACCAATTA
  1001 TTGTCACTGTTACTTTGGCATTGGGTGTTCTGAGAATGGCCAAGCGTAAA
  1051 GCCATCGTGAGAAGGTTACCAAGTGTCGAAACTTTAGGCTCTGTCAACGT
  1101 TATCTGCTCCGACAAAACAGGTACACTAACCTCAAACCACATGACCGTAT
  1151 CTAAACTTTGGTGCTTGGACAGTATGTCCAATAAGCTAAACGTCCTCTCA
  1201 TTAGACAAAAATAAGAAGACTAAAAATTCTAATGGAAATTTGAAAAACTA
  1251 TTTGACTGAAGACGTTAGGGAAACTCTAACTATCGGTAATCTCTGTAATA
  1301 ATGCATCTTTCTCTCAAGAACATGCCATATTTCTGGGAAATCCTACTGAT
  1351 GTAGCTCTTTTAGAGCAATTGGCAAACTTTGAAATGCCTGATATCAGAAA
  1401 CACCGTTCAAAAAGTTCAGGAACTTCCATTTAACTCGAAAAGAAAATTAA
  1451 TGGCAACCAAGATTCTCAACCCTGTCGACAATAAGTGTACAGTTTATGTT
  1501 AAAGGTGCATTTGAAAGAATTCTTGAGTACTCCACAAGTTATTTGAAATC
  1551 AAAGGGTAAAAAAACTGAAAAGTTGACTGAAGCCCAAAAAGCTACGATAA
  1601 ATGAGTGCGCAAATTCTATGGCATCTGAAGGTTTGCGTGTCTTTGGATTT
  1651 GCTAAACTAACTTTGTCTGATTCATCAACTCCTCTAACCGAAGACCTAAT
  1701 CAAAGATTTAACCTTTACTGGTTTAATCGGTATGAATGACCCACCAAGAC
  1751 CGAACGTTAAATTTGCCATCGAACAATTACTACAAGGTGGTGTCCATATT
  1801 ATTATGATCACTGGTGATTCTGAGAATACCGCAGTAAACATTGCAAAACA
  1851 AATTGGTATTCCAGTTATTGATCCAAAGCTTTCCGTTTTATCCGGTGATA
  1901 AATTAGATGAAATGTCAGATGATCAACTGGCCAATGTCATCGACCACGTT
  1951 AATATTTTTGCTCGTGCTACGCCTGAGCATAAGTTAAACATTGTTCGTGC
  2001 ATTAAGAAAGAGGGGTGATGTGGTAGCAATGACTGGTGATGGTGTTAACG
  2051 ACGCTCCTGCGTTGAAACTTTCAGATATTGGTGTTTCTATGGGTAGAATT
  2101 GGTACAGATGTAGCCAAAGAAGCCTCAGATATGGTCTTAACTGATGATGA
  2151 CTTCAGTACTATTTTAACTGCCATTGAAGAGGGTAAAGGTATCTTTAATA
  2201 ATATTCAGAATTTCCTGACTTTTCAATTGTCTACTTCTGTTGCCGCACTA
  2251 TCATTAGTTGCACTATCTACAGCGTTTAAACTACCCAATCCACTGAACGC
  2301 AATGCAAATTCTTTGGATAAATATTTTAATGGATGGGCCACCAGCTCAAT
  2351 CCTTAGGTGTGGAACCTGTTGATCATGAAGTTATGAAAAAACCTCCAAGA
  2401 AAACGTACCGATAAAATTTTGACCCATGATGTAATGAAACGTTTACTAAC
  2451 CACCGCGGCCTGTATCATCGTTGGGACAGTTTACATTTTTGTTAAAGAGA
  2501 TGGCCGAAGATGGTAAAGTAACTGCTAGAGATACTACTATGACATTTACT
  2551 TGTTTTGTTTTTTTTGATATGTTTAATGCTTTGGCCTGCAGACATAACAC
  2601 AAAGTCAATCTTCGAAATCGGCTTTTTCACGAACAAAATGTTCAACTACG
  2651 CCGTTGGACTGTCTCTGTTAGGTCAAATGTGCGCTATATATATACCATTT
  2701 TTCCAAAGTATCTTTAAAACTGAGAAACTTGGTATCTCTGATATACTATT
  2751 GTTATTGCTCATCAGCAGTAGCGTTTTCATCGTTGATGAATTGAGAAAAT
  2801 TGTGGACGAGGAAAAAGAATGAAGAAGACTCAACGTATTTCTCAAATGTT
  2851 TGA