S. cerevisiae ORF Coding DNA for YGL097W
The matching region is highlighted in the following retrieved sequence (in blue). Click on it to go to the Features Map around this region.

    1 ATGGTCAAAAGAACAGTCGCCACCAATGGAGACGCGTCTGGCGCTCATAG
   51 AGCAAAGAAAATGTCTAAAACTCATGCTTCTCATATCATAAACGCTCAAG
   101 AAGACTACAAGCATATGTACTTAAGTGTCCAACCATTGGATATATTTTGC
   151 TGGGGTACTGGTTCTATGTGTGAGCTTGGGTTGGGTCCACTAGCCAAAAA
   201 TAAGGAAGTTAAAAGACCAAGGTTAAACCCATTTTTACCTCGCGATGAGG
   251 CCAAGATCATTTCTTTTGCAGTCGGTGGTATGCACACCTTAGCCCTTGAT
   301 GAAGAAAGCAATGTATGGTCCTGGGGTTGCAATGACGTGGGTGCGTTGGG
   351 CAGAGATACTTCCAACGCCAAGGAACAACTCAAGGACATGGACGCCGATG
   401 ACTCAAGTGATGACGAAGATGGTGATTTGAACGAATTGGAATCTACGCCC
   451 GCTAAAATCCCAAGAGAGTCATTTCCTCCCTTAGCGGAGGGACACAAGGT
   501 CGTGCAATTGGCAGCTACAGACAATATGAGTTGCGCCCTGTTCAGCAATG
   551 GCGAGGTATACGCATGGGGTACTTTCCGTTGCAATGAAGGTATCCTAGGG
   601 TTTTACCAAGATAAAATTAAAATTCAAAAAACTCCATGGAAAGTGCCTAC
   651 ATTCTCTAAGTACAATATTGTCCAATTAGCTCCCGGTAAGGATCACATAC
   701 TTTTCTTAGATGAAGAGGGTATGGTGTTCGCCTGGGGTAACGGTCAGCAA
   751 AACCAATTAGGAAGAAAAGTTATGGAAAGGTTCCGTTTAAAGACTTTGGA
   801 TCCCAGACCATTTGGGTTAAGACATGTAAAATACATCGCATCTGGCGAAA
   851 ACCATTGCTTTGCTTTAACAAAAGACAACAAGTTAGTAAGCTGGGGGTTG
   901 AATCAGTTTGGTCAATGTGGTGTTTCAGAGGATGTGGAAGACGGTGCGCT
   951 TGTTACAAAGCCAAAAAGACTAGCGCTACCTGATAACGTTGTTATCAGAA
  1001 GCATTGCTGCTGGTGAACATCACTCATTGATCCTATCCCAAGATGGCGAT
  1051 TTGTATTCGTGTGGTAGACTAGACATGTTTGAAGTTGGTATCCCAAAAGA
  1101 CAATTTACCCGAATATACTTACAAAGATGTTCATGGAAAAGCACGTGCCG
  1151 TGCCACTTCCAACTAAGTTGAATAATGTTCCGAAGTTCAAAAGCGTTGCG
  1201 GCGGGGTCTCACCATTCAGTCGCGGTAGCTCAAAATGGCATTGCCTATTC
  1251 TTGGGGTTTTGGTGAAACCTACGCCGTTGGATTAGGCCCTTTTGAGGACG
  1301 ACACTGAAGTTCCAACCAGAATCAAGAATACTGCTACACAGGATCATAAC
  1351 ATCATTTTAGTCGGGTGTGGAGGCCAATTTTCCGTGTCTGGTGGTGTTAA
  1401 GCTGTCTGATGAGGACGCAGAAAAGAGAGCGGATGAAATGGATGATTAA