S. cerevisiae ORF Protein for YEL040W
The matching region is highlighted in the following retrieved sequence (in blue). Click on it to go to the Features Map around this region.

    1 MAIVNSWLICLVSIFSFVVRVEAATFCNATQACPEDKPCCSQYGECGTGQ
   51 YCLNNCDVRYSFSHDSCMPVPICKSSSTKFKDYSSKLGNANTFLGNVSEA
   101 DWLYTGDVLDYDDEESLILAMPKNSGGTVLSSTRAVWYGKVSARIKTSHL
   151 AGVVTGFILYSGAGDELDYEFVGADLETAQTNFYWESVLNYTNSANISTT
   201 DTFENYHTYELDWHEDYVTWSIDGVVGRTLYKNETYNATTQKYQYPQTPS
   251 KVDISIWPGGNSTNAPGTIAWSGGEINWDASDISNPGYYYAIVNEVNITC
   301 YDPPSDTKKNGTSAYVYTSSSEFLAKDIAITDDEVMMDSDEGSGLDPHKG
   351 ATTSSTQKSSSSTATSSSKTSSDHSSSTKKSSKTSSTASSSSSSSSSSSS
   401 SSSTATKNGDKVVSSVSSSVTSQTQTTSSVSGSASSSTSSMSGNNAGANV
   451 AANWRLTVLCVILGYVL*