S. cerevisiae ORF Coding DNA for YDR515W
The matching region is highlighted in the following retrieved sequence (in blue). Click on it to go to the Features Map around this region.

    1 ATGTCATCGCAAAACCTCAATGATAATCCAAAAAATACATCCTCAGCAGC
   51 TGAAGATAAGAAGAAACAAACTTCATCCTTAAAGTTGGCACCAATACCAA
   101 CCACATCGCCATGGAAATCATCTTCGCCAGATAGCAATACAGTAATTCCT
   151 GTAGAGGAACTAAGAGATATATCAAAGACTGCAAAGCCAAGTAAAAATGG
   201 TTCGGGGTCAATTAAATTAACAAGCAATACCAAATGGACTCCAATTACGC
   251 CGTCTGTTATAATCTCAGGTTCCAAGGACACAAATTCAAAGTCAGGAAAG
   301 AACTCTAAAAATTCTAAGACTAATAAAAAAATGAAAAAGCGTGGCAAATA
   351 TAATAACGATATCAATAAAAAGGACTTTAACGGTCAAACCAACAGTACAT
   401 CGGAAATAAGTAACGTTTCCAATCTTGAATCCAAACCTTTAGATGCTAAC
   451 GCTAAAGTAAACATACATTCAAGCTCAGGAGCAACTGCCAATGGGAATAT
   501 AAAGAGGATAACAAACAACAACAATTCAACCAACGGTAGACAATCAAGAA
   551 ATTATCAAAACAGGAATGGCAAAACAAGATACAACAACAATAGTAGACAC
   601 AGTCAGGCGGCTAATAATGCCATCTCCTTCCCAAATAATTATCAGGCTAG
   651 ACCTGAATATATTCCCAATGCCAGCCACTGGTTGAACAACAATTCAAGAA
   701 ATAGCTATAAACAACTGTCATACTTCCGTCAACAGCAGTATTATAATAAC
   751 ATCAACTATCAACAACAATTGCAAACACCATATTATTACTCAATGGAACC
   801 TATTTTTAAATCTATCGAAAGTATCAAAAACCAAATTGAATTCTATTTTA
   851 GTGAAGAGAACTTGAAAACAGATGAATTTTTAAGATCTAAATTCAAAAAA
   901 GCCAATGACGGATTTATCCCCATGAGTTTGATAGGGAAATTTTACCGTAT
   951 GGTTAATTTATCTCTTGGTGGAGACCCAAATTTAATTTTGGCATCTATGA
  1001 GAGAAGTTTTACAACATAAAGAAACAAACCATTTGGAAATTGCCCTTGGA
  1051 AGCATAGAAGGTGCTCAGAAGAACATGGCAGATGATTTCAATCCATTGGA
  1101 AAACTATTTTATTAGGCGCGAAAATTGGGCTGAATACGCTATGGAAAGTA
  1151 ATTTTGATGAAAATGATGACGAAACTGAAAAATACAACATTGAGAAACTA
  1201 TTGGGACCGAACGATTTAGACAATTATTCTTATATGGGCTATCCAAACTT
  1251 CTTTCCCAGTAATGAAAATGGGAAAAAGAGTCAGAGCTATGACCAAGGTG
  1301 AAATTAGCAGGCAGTTTGAACAAAACTTACAAATAAATGATTAA