S. cerevisiae ORF Coding DNA for YDR254W




The matching region is highlighted in the following retrieved sequence (in blue). Click on it to go to the Features Map around this region.





    1 ATGTCTAACGAATTACGGCTTGAAGATAACTATGTACCAACTTCCGACAC
   51 ACTAGTAGTTTTCAAACAATTGATGAAGCTGCCGGTAACGGTATTATATG
   101 ATCTTACGCTATCATGGTTCGCAAAATTCGGTGGGTCATTTGATGGTGAC
   151 ATATATTTATTGACAGAAACATTAGACTTACTGATTGAGAAAGGCGTGAG
   201 GCGAAATGTTATAGTAAATAGGATATTATACGTATACTGGCCGGATGGCC
   251 TGAATGTTTTCCAATTAGCAGAAATAGATTGCCATTTAATGATAAGTAAA
   301 CCAGAGAAATTTAAGTGGCTTCCATCAAAAGCTTTACGGGGAGATGGGAA
   351 ACCTTACGTAGTAAAGCTCCAACCTGCCAAATTTATAGAAAATTTACAAA
   401 CAGATCTAGCGAAAATTTACCATTGTCATGTTTACATGTTTAAACATCCC
   451 TCTTTGCCAGTGTTAATTACCAGAATACAGCTATTTGACAGCAATAATTT
   501 ATTTTTGAGTACGCCTAATATAGGGAGTATAAATAAAGAGTCTCTTTACA
   551 ACAAGTTAGACAAATTCCAAGGGAAACCATTAATATCAAGGAGACCATAT
   601 TACGTTGCATTCCCGCTAAATTCTCCAATAATTTTCCATTCAGTTGACAA
   651 GGATATTTATGCTAGACTAGTTTTGCAGAGCATTAGTCGAACGATATCAG
   701 AAAGAGAAACAATCATCTTCAAACCGGTACAGAAAATACCCGTGAAATCA
   751 ATACATAATATAATGACTTTATTAGGACCTTCGAGATTTGCGGAGTCTAT
   801 GGGCCCATGGGAATGTTATGCTAGTGCTAACTTTGAACGGTCACCACTAC
   851 ACGACTACAAAAAGCACCAAGGCCTTACTGGTAAAAAGGTAATGGTTAGA
   901 GAATTTGATGATTCTTTCTTAAATGACGATGAGAATTTTTACGGAAAAGA
   951 AGAACCTGAAATTAGACGACTAAGGTTAGAGAAAAACATGATCAAATTCA
  1001 AAGGTTCAGCAAACGGCGTAATGGATCAGAAATATAATGATTTGAAAGAA
  1051 TTTAACGAACATGTCCACAATATTAGGAATGGAAAGAAAAATGAAGATTC
  1101 TGGTGAGCCAGTGTACATTTCTAGATACAGTTCCTTAGTTCCTATTGAAA
  1151 AAGTTGGATTCACTTTAAAAAACGAAATAAACAGTAGAATAATTACCATA
  1201 AAATTGAAATTTAATGGTAATGATATTTTTGGGGGATTACACGAACTATG
  1251 CGATAAAAATTTAATAAATATTGATAAAGTTCCTGGGTGGTTGGCTGGAG
  1301 AAAATGGATCGTTCTCAGGAACGATAATGAATGGAGATTTTCAGCGAGAG
  1351 CAGGTTGCTAAAGGTGGTTTACTGTAG