S. cerevisiae ORF Coding DNA for YDL236W
The matching region is highlighted in the following retrieved sequence (in blue). Click on it to go to the Features Map around this region.

    1 ATGACTGCTCAACAAGGTGTACCAATAAAGATAACCAATAAGGAGATTGC
   51 TCAAGAATTCTTGGACAAATATGACACGTTTCTGTTCGATTGTGATGGTG
   101 TATTATGGTTAGGTTCTCAAGCATTACCATACACCCTGGAAATTCTAAAC
   151 CTTTTGAAGCAATTGGGCAAACAACTGATCTTCGTTACGAATAACTCTAC
   201 CAAGTCCCGTTTAGCATACACGAAAAAGTTTGCTTCGTTTGGTATTGATG
   251 TCAAAGAAGAACAGATTTTCACCTCTGGTTATGCGTCAGCTGTTTATATT
   301 CGTGACTTTCTGAAATTGCAGCCTGGCAAAGATAAGGTATGGGTATTTGG
   351 AGAAAGCGGTATTGGTGAAGAATTGAAACTAATGGGGTACGAATCTCTAG
   401 GAGGTGCCGATTCCAGATTGGATACGCCGTTCGATGCAGCTAAATCACCA
   451 TTTTTGGTGAACGGCCTTGATAAGGATGTTAGTTGTGTTATTGCTGGGTT
   501 AGACACGAAGGTAAATTACCACCGTTTGGCTGTTACACTGCAGTATTTGC
   551 AGAAGGATTCTGTTCACTTTGTTGGTACAAATGTTGATTCTACTTTCCCG
   601 CAAAAGGGTTATACATTTCCCGGTGCAGGCTCCATGATTGAATCATTGGC
   651 ATTCTCATCTAATAGGAGGCCATCGTACTGTGGTAAGCCAAATCAAAATA
   701 TGCTAAACAGCATTATATCGGCATTCAACCTGGATAGATCAAAGTGCTGT
   751 ATGGTTGGTGACAGATTAAACACCGATATGAAATTCGGTGTTGAAGGTGG
   801 GTTAGGTGGCACACTACTCGTTTTGAGTGGTATTGAAACCGAAGAGAGAG
   851 CCTTGAAGATTTCGCACGATTATCCAAGACCTAAATTTTACATTGATAAA
   901 CTTGGTGACATCTACACCTTAACCAATAATGAGTTATAG