S. cerevisiae ORF Protein for YDL093W
The matching region is highlighted in the following retrieved sequence (in blue). Click on it to go to the Features Map around this region.

    1 MNKEHLLKVDPIPDVTIKRGPLRSFLITKPCDNLSSLRTVTSSKEKLLVG
   51 CLLIFTAIVRLHNISLPNSVVFGENEVGTFVSQYVNNIFFTDVHPPLVAM
   101 LYATVSSVFGYKGLFNYGNIGTEYTANVPYVAMRFFSATLGIVSVLVLYL
   151 TLRVSGVKIAVAAICAVCFAIENSFVTLSRFTLIEGPFVFFMACAVYFFR
   201 RSELYLPNSCKANKSLLAASIALGFAVSSKWAGLFTIAWAGIIVLWRVWF
   251 MIGDLSRPIGSSIKYMAFQFTCLLAIPAFIYFLIFSVHIKTLNVNGISSS
   301 FFPAEFRKTLKYNNVIKETVAEVAVGSAVSLNHVGTAGGYLHSHLHNYPA
   351 GSMQQQVTLYPHIDQNNKWIIELAEHPNENVTSFQNLTDGTIIKLRQLKN
   401 GCRLHSHDHKPPVSQNADWQKEVSCYGYEGFEGDINDDWIIEIDKKRSEP
   451 GPAQEHIRAIETKFRLKHYLTGCYLFSHPEKLPEWGFGQQEVTCAYFARE
   501 DLTSWYIEENENEISLPNPEKVSYKKMSFWQKFVAIHKFMFYLNNYMDTS
   551 HAYSSEPKTWPLMLRGIDFWNENGREVYFLGNAVLWWSVTAFICTFIIGV
   601 AVELLAWKLGVNILRDKHIINFHYQVFQYLLGFAAHYFPYFFVGQKLFLY
   651 DYLPAYYFGILAFGHALDLISTYISNKRNNTGYIVVAIFMVVCFYFFSEH
   701 SPLIYATGWSSNLCKRSKWLGSWDFYCNSLLLSDSHYELNAES*