S. cerevisiae ORF Coding DNA for YDL014W
The matching region is highlighted in the following retrieved sequence (in blue). Click on it to go to the Features Map around this region.

    1 ATGTCATTCAGACCAGGTAGCAGAGGTGGTTCCCGTGGAGGTTCCAGAGG
   51 TGGCTTCGGTGGTAGAGGCGGTTCCCGTGGTGGTGCTCGCGGTGGTTCCA
   101 GAGGTGGCTTCGGTGGTAGAGGCGGTTCTCGTGGTGGTGCCCGTGGTGGT
   151 TCCAGAGGCGGCTTCGGTGGTAGAGGCGGTTCTCGTGGTGGTGCCCGTGG
   201 TGGCTCCAGAGGTGGTAGAGGTGGCGCTGCTGGTGGTGCCCGTGGTGGTG
   251 CCAAGGTCGTTATTGAACCACATAGACATGCCGGTGTTTACATTGCTAGA
   301 GGTAAAGAAGATTTGCTAGTTACCAAGAACATGGCCCCAGGTGAATCAGT
   351 TTATGGTGAAAAGAGAATCTCCGTTGAAGAACCATCTAAGGAAGATGGTG
   401 TCCCACCAACCAAGGTCGAATACCGTGTATGGAACCCATTCAGATCTAAG
   451 TTGGCTGCCGGTATTATGGGTGGTCTAGATGAATTATTTATTGCCCCAGG
   501 CAAGAAAGTTTTATATTTAGGTGCTGCTTCCGGTACTTCTGTTTCTCACG
   551 TTTCAGATGTTGTTGGTCCAGAAGGTGTTGTCTACGCCGTAGAATTTTCT
   601 CACAGACCAGGCAGAGAATTGATTTCTATGGCAAAGAAGAGACCTAATAT
   651 CATCCCAATCATTGAAGATGCTAGACACCCACAAAAATACAGAATGTTGA
   701 TTGGTATGGTTGACTGTGTCTTCGCAGATGTTGCCCAGCCTGATCAAGCT
   751 CGTATTATTGCATTGAACTCTCATATGTTCTTGAAGGACCAAGGTGGTGT
   801 TGTTATCTCCATTAAGGCTAACTGTATTGATTCTACTGTAGACGCGGAAA
   851 CCGTTTTTGCTAGAGAAGTTCAAAAGTTACGTGAGGAACGTATTAAGCCA
   901 TTAGAACAATTGACTTTAGAGCCATATGAAAGAGACCATTGTATCGTCGT
   951 TGGTAGATACATGAGAAGCGGTTTGAAGAAATAA