S. cerevisiae ORF Coding DNA for YBR133C
The matching region is highlighted in the following retrieved sequence (in blue). Click on it to go to the Features Map around this region.

    1 ATGCATAGCAACGTATTTGTTGGTGTCAAACCAGGCTTTAATCATAAACA
   51 GCACAGCAAAAAGTCACGTTTCCTAGAAAATGTCTCTAGTCATTCACCAG
   101 AACTGCCTAGTAACTATGATTACGTTTTGCTTCCTATAACAACGCCAAGA
   151 TATAAGGAAATAGTTGGGCAAGTTTTCAAAGATTTCCAAAGACAATCCAT
   201 ACAGAACTGGAAACCGCTTCAAATTCCTGAACCGCAGTTGCAGGATATCT
   251 GTATACCCCCGTTCAACGTCAAGAAGCTAGACAATGACGATACGCCGTCT
   301 TACATAGGGCTGTTATCCTCTTGGCTGGAGCTGGAGAGTCGCGATCCAAA
   351 TGTAAGAGATCTTGGCTTAAAGGTCCTTCTAAACGAATGTAAGTACGCGA
   401 GGTTTGTTGGAATCAATAAGCTAATATTGGCGCCTCCACGGGACCTGTCC
   451 AACCTGCAATTGTATGGACAGATGATTTACAGGCTCCTGCAAAATCGCAT
   501 CGTCTTTGCTGCGCCTGCGTTAACCATATCCATTTCTCTGCCACTTTACG
   551 AAGACAGCGATCCATTGGCCACTTGGGAACTGTGGAATACCGTGCGGAAA
   601 CAATGCGAATATCATCCCTCTTTGACTATCTCTTTGGCTTTGCCAAGAAC
   651 CAGGACTCCTTCGTATGTGCTGAATAGATGGTTAGCCGAACCCGTCTCGT
   701 GTCTTTTGGTATCTTCATCCATCTTTGCCAGTAATCAGTACGATTATCCC
   751 GTTTTACACAAGTTTAACCAGAATTTGATTTTAAAGTTCCAAAAGGTTAA
   801 TGGAGATTCACAAATTTTGGGTAATGAATTATGCGTGATATTGCATGGGA
   851 TGGAGAAATATGCCAATAATGTTAAGGGCGGAGAATCTGCCTATTTGGAA
   901 TATATAAACTACTTATTGAAAAAGGGCGACAAAGTATTAAATTCCAATAG
   951 TAATCACCAATTTTTGCTCCAAGAGGACTCTCGGATAATGCCGCCTCTGA
  1001 AACCTCATTCAGATAATTTATTAAATTCCACATATTTGACTTTTGAAAAA
  1051 GATTTGGTGAAGTACGATCTTTACGAATCTGCCATATTAGAGGCGCTTCA
  1101 AGATCTTGCTCCTCGAGCGAGTGCCAAGAGACCGTTGGTGATCCTAGTAG
  1151 CCGGTGCGGGAAGAGGACCTTTAGTGGATCGAACTTTTAAGATAATATCA
  1201 ATGTTGTTTATGGATAGTAAGGTTTCTATAATTGCCATTGAAAAAAATCC
  1251 ACAGGCATATCTGTACTTGCAAAAAAGAAATTTCGACTGTTGGGATAATA
  1301 GAGTGAAATTAATCAAGGAGGATATGACCAAATGGCAAATCAACGAGCCG
  1351 TCGGAAAAGCGTATTCAGATAGATCTGTGCATAAGTGAACTGCTGGGTTC
  1401 GTTCGGTTGCAATGAATTATCACCAGAATGTCTCTGGTCTATTGAAAAAT
  1451 ATCATTCCCACAATGACACAATTTTCATACCGAGGTCATACTCTTCATAC
  1501 ATAGCACCCATTTCGTCACCATTATTCTACCAAAAACTCTCACAAACAAA
  1551 TCGCTCTTTGGAGGCGCCCTGGATAGTCCATAGAGTGCCATACTGTATAT
  1601 TATCCTCAAGGGTAAATGAAGTGTGGCGGTTCGAGCATCCCATGGCCCAA
  1651 AAAGATACTGTCCAAGACGAAGATGATTTTACAGTTGAATTTTCTCAAAG
  1701 TTCATTAAATGAGTTCAAGATAAAGCACCGCGGCGAAATCCATGGCTTTA
  1751 TCGGATTCTTCTCGGCAAACTTATATAACAATATATTCTTGTCAACTTTG
  1801 CCCAATGACAGCACAGTCCGTTTAAAATTTAGCGAAGAAACGTTGATGAA
  1851 TACCAGACGAGAAGAAAATCTAATCAAGAAATGTGACCATACACCAAATA
  1901 TGACCTCGTGGTCTCCAATTATCTTTCCTTTGAAGCAACCAATATCCTTT
  1951 ATAGATGACTCCGAACTTTCTGTGCTGATGTCTCGGATACACTCCGATAC
  2001 AGAACAAAAAGTTTGGTATGAATGGTCTTTGGAGAGTTTCATATACCTTA
  2051 TGTTGTCAAATTACACTTCGGCGGTAACTGCTGCAAGCATGACTATTCCG
  2101 AGGTCTATAGTTACAGATGACACTAAAACTTTAGCCCATAATCGACATTA
  2151 TTCAGCGACTACCAATCAAAAGCTAGATAATCAAATTGATCTTGACCAAG
  2201 ACATTGAAAACGAAGAAGAACAGGGATTCCTATCCAATCTAGAAACTGGT
  2251 TGGCAAAGCGTACAAGATATTCACGGACTCAGCGAAACCGCCAAACCGGA
  2301 CCATTTAGATTCTATCAATAAGCCTATGTTTGATCTCAAATCTACTAAAG
  2351 CGCTTGAACCCTCTAACGAATTGCCAAGGCACGAAGACCTCGAGGAAGAT
  2401 GTTCCAGAAGTTCATGTCAGAGTCAAGACTAGTGTTTCCACGCTACATAA
  2451 TGTCTGTGGCAGAGCCTTTTCCCTGCCTCTGTGA