Genome Restriction Map of YDL171C HelpRestriction Enzyme: all

Click on any enzyme name to view its fragment sizes

Enzymes that do not cut:

AarI	AatII	AbsI	Acc65I	AfeI	AleI	AlfI	ApaI	AscI	AsiSI
AvaI	BamHI	BbvCI	BmeT110I	BplI	BsiWI	BssHII	BstEII	BstZ17I
BtgZI	EagI	EciI	EcoNI	FseI	HaeII	KasI	KpnI	MauBI
MluI	MreI	NaeI	NarI	NdeI	NgoMIV	NmeAIII	NotI	NruI
PasI	PmeI	PpiI	PspOMI	PspXI	PsrI	PstI	PvuI	RsrII
SacII	SalI	SanDI	SapI	SbfI	ScaI	SexAI	SfoI	SgrAI
SgrDI	SmaI	SphI	SrfI	SwaI	TaqII	XhoI	XmaI	ZraI