Reference: Nogae I and Johnston M (1990) Isolation and characterization of the ZWF1 gene of Saccharomyces cerevisiae, encoding glucose-6-phosphate dehydrogenase. Gene 96(2):161-9