tQ(UUG)C Feature History Help

Sequence Annotation Notes
DateNote
2000-09-13The systematic sequence was updated in the region encompassing feature tQ(UUG)C. Note that coordinates listed are chromosomal coordinates.
Old:  168303 TGCTACTAGCATTTTATCACATGAGGTGAGGTGTAAGAAGATGACATAAAGATTGAGATA 168362
       ||||||||||||||||||||||||||||   |||||||||||||||||||||||||||
New:  169609 TGCTACTAGCATTTTATCACATGAGGTG-----TAAGAAGATGACATAAAGATTGAGATA 169663
2000-09-13The systematic sequence was updated in the region encompassing features tQ(UUG)C and YCRWdelta11. Note that coordinates listed are chromosomal coordinates.
Old:  168363 CAGTCCTCAAACCTAATGGAAGCGAAATGCAGGGATTGATAATGTAATAAGATAATGAAA 168422
       ||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New:  169664 CAGTCATCAAACCTAATGGAAGCGAAATGCAGGGATTGATAATGTAATAAGATAATGAAA 169723
Old:  168423 CATAAGAAACAGAAGGTAGTAGTATTATTATGTAGAAATACCCATTCCATTTTAAGGATT 168482
       ||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||
New:  169724 CATAAGAAACAGAAGGTAGGAGTATTATTATGTAGAAATACCGATTCCATTTTAAGGATT 169783
Old:  168483 CCTATGTCCTCGAGTAGAACGTCTAGTATATACGAAATATTATACCCTTTAAAAAACACT 168542
       |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
New:  169784 CCTATGTCCTCGAGTAGAACGTCTAGTATATACGAAATATTATACCCTTTAAAAAACAGT 169843
Old:  168663 CTGATCTCCCAATGAAGAATTGTGTCAGGTCATCTCGTCCTCAATTTCTAACCAAAATTG 168722
       ||||||||||||||||||| || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New:  169964 CTGATCTCCCAATGAAGAACTGCGTCAGGTCATCTCGTCCTCAATTTCTAACCAAAATTG 170023
Old:  168783 CACAACACGGTAAACCAACTTGTGTCATATTTAAGAGAAATATTAAAACGCTAAGAAGAT 168842
       |||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New:  170084 CACAGCACGGTAAACCAACTTGTGTCATATTTAAGAGAAATATTAAAACGCTAAGAAGAT 170143
Old:  168843 AGCTCCCATAATAGAAGTACAAGTTATATTTATCGTTGCCCAACTGCAGAAGTTAAATAA 168902
       |||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||
New:  170144 AGCTCCCATAATAGAAGTACAAGTTATATTTATCGTTGTCCAACTGCAGAAGTTAAATAA 170203
2000-09-13The systematic sequence was updated in the region encompassing features tQ(UUG)C and YCRWdelta11. Note that coordinates listed are chromosomal coordinates.
Old:  168903 AGGTAAATAAATCGAGCTAAGAGAAAAAAAA-GTATAGGCAAAATTCCGACCGGAGCTAG 168961
       ||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||
New:  170204 AGGTAAATAAATCGAGCTAAGAGAAAAAAAAAGTATAGGCAAAATTCCGACCGGAGCTAG 170263
Old:  168962 CTTTACCTTGCTCCTCCACCTAAGTCACCTGCTCAGGTCACTCAAGTTCACAATCTTCTG 169021
       ||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New:  170264 CTTTATCTTGCTCCTCCACCTAAGTCACCTGCTCAGGTCACTCAAGTTCACAATCTTCTG 170323
Old:  169022 AGAGGATAGATAAAGGAAAAATTGGAACAGATCTTTTCATGGCCTGGCAGTTGTCTGTGG 169081
       ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||
New:  170324 AGAGGATAGATAAAGGAAAAATTGGAACAGATCTTTTCATGGCCTGGCAATTGTCTGTGG 170383
Old:  169082 ATTGGTAAAGCTCTGTCAGTGAAAAAAAA-GTTCTCGCTCCTTCTTGGTCTCTTCTATTT 169140
       ||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||
New:  170384 ATTGGTAAAGCTCTGTCAGTGAAAAAAAAAGTTCTCGCTCCTTCTTGGTCTCTTCTATTG 170443
Old:  169201 ATAATCTTGAAATTTGAAGTTTCTAAAATGCATCAGACATGGTGTCGTAGTTAGTTGATT 169260
       ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| |
New:  170504 ATAATCTTGAAATTTGAAGTTTCTAAAATGCATCAGACATGGTGTCGTAATTAGTTGACT 170563
Old:  169321 AAAATACTTACTAAACGTTTTCGAATAAGTTAGCAAGAAGCTTTTAAAAACATAGACTTA 169380
       |||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New:  170624 AAAATACTTACTAAACCTTTTCGAATAAGTTAGCAAGAAGCTTTTAAAAACATAGACTTA 170683
Old:  169441 TGCATGATGAAAAGCTAAGTAGACCTCTTTAGAAGTGTCTTAGCGGCTATTGTTCATGAT 169500
       ||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New:  170744 TGCATGATGAAAAACTAAGTAGACCTCTTTAGAAGTGTCTTAGCGGCTATTGTTCATGAT 170803